Pełna lista obserwacji drużyny

EDREDON.COM.PL : Jacek Betleja


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3000 6312660 2021.12.31 ŚL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6312659 2021.12.31 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 150 6312658 2021.12.31 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 6311694 2021.12.31 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6311695 2021.12.31 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6311693 2021.12.31 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6311691 2021.12.31 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6311697 2021.12.31 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 55 6311692 2021.12.31 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6311688 2021.12.31 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6311690 2021.12.31 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6311689 2021.12.31 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6306623 2021.12.28 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6306624 2021.12.28 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 6306622 2021.12.28 ŚL mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 6306621 2021.12.28 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6301522 2021.12.26 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6301527 2021.12.26 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6301523 2021.12.26 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 6301521 2021.12.26 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6301524 2021.12.26 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6301520 2021.12.26 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 33 6301518 2021.12.26 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6301519 2021.12.26 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6298803 2021.12.25 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6298802 2021.12.25 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6298800 2021.12.25 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6298801 2021.12.25 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 80 6298799 2021.12.25 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 300 6298798 2021.12.25 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6296639 2021.12.24 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6294500 2021.12.23 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6294138 2021.12.23 ŚL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6294137 2021.12.23 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6294132 2021.12.23 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 6294131 2021.12.23 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6294133 2021.12.23 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6294130 2021.12.23 ŚL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 800 6294136 2021.12.23 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 800 6294135 2021.12.23 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 80 6294129 2021.12.23 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6294127 2021.12.23 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6294128 2021.12.23 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 6294126 2021.12.23 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6294125 2021.12.23 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6294124 2021.12.23 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6294122 2021.12.23 ŚL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 18 6294123 2021.12.23 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6294134 2021.12.23 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6294121 2021.12.23 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6291229 2021.12.21 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 6291230 2021.12.21 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6291228 2021.12.21 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6291227 2021.12.21 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6291225 2021.12.21 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6291226 2021.12.21 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6291224 2021.12.21 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6291223 2021.12.21 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6291222 2021.12.21 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6291221 2021.12.21 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6291220 2021.12.21 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6291217 2021.12.21 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 6291219 2021.12.21 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6291215 2021.12.21 MP mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6291857 2021.12.21 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6291214 2021.12.21 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 400 6291211 2021.12.21 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6291212 2021.12.21 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 6291213 2021.12.21 MP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 6291216 2021.12.21 MP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6291210 2021.12.21 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 6291209 2021.12.21 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6291208 2021.12.21 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6291207 2021.12.21 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6291206 2021.12.21 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 6291204 2021.12.21 MP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6291205 2021.12.21 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6291202 2021.12.21 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6291203 2021.12.21 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6291201 2021.12.21 MP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6285644 2021.12.18 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6285640 2021.12.18 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6285642 2021.12.18 ŚL mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6285641 2021.12.18 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6285639 2021.12.18 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6285638 2021.12.18 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6285636 2021.12.18 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 400 6285637 2021.12.18 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6285643 2021.12.18 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6282213 2021.12.16 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6282211 2021.12.16 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6282212 2021.12.16 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6280519 2021.12.15 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6280520 2021.12.14 ŚL mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6279363 2021.12.14 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6279362 2021.12.14 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6279360 2021.12.14 ŚL mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6279361 2021.12.14 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6275622 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6275621 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6275654 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6275648 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 150 6275644 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 150 6275651 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6275652 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 6275647 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6275640 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 37 6275641 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 6275650 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 6275638 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6275636 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 6275633 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6275630 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 6275653 2021.12.12 ŚL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 6275629 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 6275626 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6275642 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 6275645 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6275643 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6275646 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6275637 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6275649 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6275639 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6275634 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6275632 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6275635 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6275631 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 6275628 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 6275625 2021.12.12 ŚL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 6275627 2021.12.12 ŚL mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 6275624 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6275623 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 6275618 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6275617 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6275616 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6275615 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6275614 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6275613 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 53 6275620 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6275612 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6275619 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6275611 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 6275609 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1200 6275608 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6275610 2021.12.12 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 600 6275607 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6275605 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 6275606 2021.12.12 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6267664 2021.12.09 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6267663 2021.12.09 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6267665 2021.12.09 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6267654 2021.12.09 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6267653 2021.12.09 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6267652 2021.12.09 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6266722 2021.12.08 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1000 6266721 2021.12.08 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1000 6266718 2021.12.08 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1500 6266720 2021.12.08 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 6266719 2021.12.08 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 6266717 2021.12.08 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 6266716 2021.12.08 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6266715 2021.12.08 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 6266714 2021.12.08 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 6266713 2021.12.08 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 250 6266710 2021.12.08 ŚL mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6266711 2021.12.08 ŚL mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6266712 2021.12.08 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6266709 2021.12.08 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6266707 2021.12.08 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6266708 2021.12.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6266705 2021.12.08 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6266706 2021.12.08 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6266703 2021.12.08 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 6266704 2021.12.08 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6266702 2021.12.08 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6266701 2021.12.08 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6266700 2021.12.08 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6266698 2021.12.08 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6266696 2021.12.08 ŚL mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 6266699 2021.12.08 ŚL mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6266697 2021.12.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6266695 2021.12.08 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 6266694 2021.12.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 6258579 2021.12.04 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 6258578 2021.12.04 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6258577 2021.12.04 ŚL mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6258575 2021.12.04 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 300 6258576 2021.12.04 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 600 6258572 2021.12.04 ŚL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7000 6258573 2021.12.04 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 6258574 2021.12.04 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6258571 2021.12.03 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6254733 2021.12.02 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6254734 2021.12.02 ŚL mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6254735 2021.12.02 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 6254729 2021.12.02 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4000 6254728 2021.12.02 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 700 6254732 2021.12.02 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6254731 2021.12.02 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6254727 2021.12.02 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6254726 2021.12.02 ŚL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6254730 2021.12.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6254724 2021.12.02 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6254725 2021.12.02 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 6254722 2021.12.02 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6254723 2021.12.02 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6254137 2021.12.02 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6254136 2021.12.02 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 6254135 2021.12.02 MP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 45 6254134 2021.12.02 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 170 6254133 2021.12.02 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 335 6254132 2021.12.02 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6254131 2021.12.02 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6254129 2021.12.02 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6254130 2021.12.02 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 35 6254128 2021.12.02 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6254125 2021.12.02 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6254126 2021.12.02 MP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6254127 2021.12.02 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1200 6254124 2021.12.02 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6254123 2021.12.02 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6254122 2021.12.02 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6254121 2021.12.02 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6254120 2021.12.02 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6248249 2021.11.28 OP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6248246 2021.11.28 OP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6248245 2021.11.28 OP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 6248243 2021.11.28 OP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6248248 2021.11.28 OP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6248242 2021.11.28 OP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6248247 2021.11.28 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6248241 2021.11.28 OP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6248244 2021.11.28 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6248240 2021.11.28 OP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6248239 2021.11.28 OP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6248238 2021.11.28 OP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 6248237 2021.11.28 OP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 500 6248236 2021.11.28 OP mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6248235 2021.11.28 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6248234 2021.11.28 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6248233 2021.11.28 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6245469 2021.11.27 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6245467 2021.11.27 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6245468 2021.11.27 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6245465 2021.11.27 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6245466 2021.11.27 ŚL mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 55 6245464 2021.11.27 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 6245463 2021.11.27 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 100 6245462 2021.11.27 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6241408 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 22 6241401 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6241395 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6241407 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 40 6241410 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 26 6241405 2021.11.25 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6241391 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 6241397 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 6241400 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6241393 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6241398 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6241396 2021.11.25 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 19 6241390 2021.11.25 ŚL mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6241434 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6241433 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6241431 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6241428 2021.11.25 ŚL mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6241432 2021.11.25 ŚL mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6241430 2021.11.25 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 6241429 2021.11.25 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 6241427 2021.11.25 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6241426 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 6241424 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6241425 2021.11.25 ŚL mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6241422 2021.11.25 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6241423 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6241419 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 6241421 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6241420 2021.11.25 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 6241418 2021.11.25 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 6241414 2021.11.25 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6241411 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 6241406 2021.11.25 ŚL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6241412 2021.11.25 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 6241415 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 650 6241409 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6241413 2021.11.25 ŚL mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6241402 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6241404 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6241392 2021.11.25 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6241403 2021.11.25 ŚL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6241416 2021.11.25 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 6241399 2021.11.25 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 500 6241394 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 22 6241417 2021.11.25 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6233316 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6233317 2021.11.21 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 80 6233318 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6233315 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6233314 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6233313 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6233312 2021.11.21 OP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6233311 2021.11.21 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6231834 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6231835 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 6231836 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6231831 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6231832 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 6231830 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6231829 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 6231827 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6231826 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 180 6231824 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 6231828 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6231823 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6231825 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6231822 2021.11.21 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6231358 2021.11.21 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 6231356 2021.11.21 ŚL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6000 6231357 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6231354 2021.11.21 ŚL mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6231353 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 6231352 2021.11.21 ŚL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6231355 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1500 6231351 2021.11.21 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6231350 2021.11.21 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6227402 2021.11.19 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 6227401 2021.11.19 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 6227399 2021.11.19 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6227400 2021.11.19 ŚL mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6222874 2021.11.16 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 600 6222873 2021.11.16 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 6219098 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6219097 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6219114 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6219113 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6219110 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 6219111 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6219112 2021.11.14 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6219109 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6219108 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 6219105 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6219106 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 70 6219103 2021.11.14 ŚL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6219104 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 6219102 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6219101 2021.11.14 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6219100 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6219099 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6219096 2021.11.14 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6219094 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6219093 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6219091 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6219092 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 6219090 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6219089 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6219088 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6219087 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 6219085 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 70 6219086 2021.11.14 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6219083 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6219084 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6219081 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6219080 2021.11.14 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 6216630 2021.11.13 MP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6216628 2021.11.13 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 6216627 2021.11.13 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6216625 2021.11.13 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 80 6216624 2021.11.13 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 6216629 2021.11.13 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6216626 2021.11.13 MP mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 6216622 2021.11.13 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 6216620 2021.11.13 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 130 6216621 2021.11.13 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6216618 2021.11.13 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6216617 2021.11.13 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 52 6216613 2021.11.13 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 22 6216619 2021.11.13 MP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6216615 2021.11.13 MP mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6216614 2021.11.13 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6216612 2021.11.13 MP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6216616 2021.11.13 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 250 6216610 2021.11.13 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 6216611 2021.11.13 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 500 6216609 2021.11.13 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6216608 2021.11.13 ŚL mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 6216607 2021.11.13 ŚL mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6212604 2021.11.12 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 6212603 2021.11.12 KP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6212240 2021.11.12 KP mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 6212239 2021.11.12 KP mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva 1 6211454 2021.11.12 ŁD mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 160 6211453 2021.11.12 ŁD mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6211108 2021.11.12 ŁD mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6211107 2021.11.12 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6211106 2021.11.12 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6211104 2021.11.12 ŁD mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 6211105 2021.11.12 ŁD mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 6211109 2021.11.12 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 6211103 2021.11.12 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6211101 2021.11.12 ŁD mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6211102 2021.11.12 ŁD mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6211100 2021.11.12 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 6211099 2021.11.12 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 6211098 2021.11.12 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6211096 2021.11.12 ŁD mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6211094 2021.11.12 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6211097 2021.11.12 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6211095 2021.11.12 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6211093 2021.11.12 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 6211092 2021.11.12 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6211091 2021.11.12 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6211090 2021.11.12 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6211088 2021.11.12 ŁD mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6211089 2021.11.12 ŁD mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6211087 2021.11.12 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6211085 2021.11.12 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 43 6211084 2021.11.12 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6211083 2021.11.12 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 6211082 2021.11.12 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6208471 2021.11.11 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6208470 2021.11.11 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6208469 2021.11.11 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 120 6208468 2021.11.11 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6208467 2021.11.11 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6208466 2021.11.11 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 6208465 2021.11.11 ŚL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6208464 2021.11.11 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 6208463 2021.11.11 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6208462 2021.11.11 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6208461 2021.11.11 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6208460 2021.11.11 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6208459 2021.11.11 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6208458 2021.11.11 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6206663 2021.11.10 ŚL mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6206662 2021.11.10 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6206664 2021.11.10 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6206656 2021.11.10 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 6206654 2021.11.10 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6206655 2021.11.10 ŚL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6206658 2021.11.10 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 6206661 2021.11.10 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1000 6206660 2021.11.10 ŚL mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6206657 2021.11.10 ŚL mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6206659 2021.11.10 ŚL mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6206653 2021.11.10 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6206651 2021.11.10 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6206652 2021.11.10 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6206650 2021.11.10 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6206648 2021.11.10 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 6206647 2021.11.10 ŚL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6206649 2021.11.10 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6206646 2021.11.10 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6197783 2021.11.06 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6197782 2021.11.06 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6197784 2021.11.06 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6197781 2021.11.06 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6197785 2021.11.06 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6197780 2021.11.06 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6197779 2021.11.06 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6185928 2021.11.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6185926 2021.11.01 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 6185927 2021.11.01 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 6185925 2021.11.01 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6185924 2021.11.01 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6185923 2021.11.01 ŚL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 12 6183357 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 6183359 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6183358 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6183356 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 6183355 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6183353 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6183351 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 6183347 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6183350 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6183348 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6183346 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 35 6183344 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6183349 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6183340 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 6183342 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6183343 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6183341 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6183339 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6183338 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6183336 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6183337 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6183335 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 6183332 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6183334 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6183331 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 6183330 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 6183329 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 6183327 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 140 6183328 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6183333 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 80 6183326 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6183324 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6183322 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 550 6183325 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 800 6183321 2021.10.31 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6183323 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 33 6183320 2021.10.31 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 6179619 2021.10.30 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 130 6179618 2021.10.30 MP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6179620 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6179616 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 160 6179617 2021.10.30 MP mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 6179614 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6179615 2021.10.30 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 6179613 2021.10.30 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6179612 2021.10.30 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6179611 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6179607 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6179608 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 6179606 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6179609 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 6179610 2021.10.30 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6179604 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6179605 2021.10.30 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6179603 2021.10.30 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 6179601 2021.10.30 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 6179602 2021.10.30 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6179600 2021.10.30 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6179599 2021.10.30 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6179598 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6179597 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6178040 2021.10.30 MP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6178038 2021.10.30 MP mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6178039 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6178037 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6178034 2021.10.30 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6178035 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6178036 2021.10.30 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6178033 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6178030 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6178031 2021.10.30 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6178032 2021.10.30 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6178029 2021.10.30 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6176348 2021.10.29 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 60 6176347 2021.10.29 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6176346 2021.10.29 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 6176343 2021.10.29 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6176345 2021.10.29 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6176341 2021.10.29 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6176344 2021.10.29 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 6176339 2021.10.29 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 6176338 2021.10.29 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 6176342 2021.10.29 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6176340 2021.10.29 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6176337 2021.10.29 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6176336 2021.10.29 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6176335 2021.10.29 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6176334 2021.10.29 MP mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6174438 2021.10.28 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 80 6174432 2021.10.28 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 110 6174431 2021.10.28 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 6174430 2021.10.28 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 550 6174433 2021.10.28 ŚL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 6174437 2021.10.28 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6174429 2021.10.28 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6174436 2021.10.28 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6174428 2021.10.28 ŚL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6174435 2021.10.28 ŚL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6174434 2021.10.28 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 6170623 2021.10.26 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 6170621 2021.10.26 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 600 6170620 2021.10.26 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6170610 2021.10.26 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6170619 2021.10.26 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 700 6170614 2021.10.26 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 150 6170611 2021.10.26 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6170618 2021.10.26 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6170607 2021.10.26 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1000 6170615 2021.10.26 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 6170616 2021.10.26 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6170606 2021.10.26 ŚL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 6170622 2021.10.26 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6170609 2021.10.26 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 150 6170605 2021.10.26 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6170617 2021.10.26 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6170612 2021.10.26 ŚL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 6170608 2021.10.26 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6170604 2021.10.26 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4000 6168197 2021.10.25 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1300 6168196 2021.10.25 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 6168199 2021.10.25 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6168193 2021.10.25 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6168194 2021.10.25 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 6168198 2021.10.25 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 6168195 2021.10.25 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6168192 2021.10.25 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 6168191 2021.10.25 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6168188 2021.10.25 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6168189 2021.10.25 ŚL mapa
bardzo rzadki wydrzyk wielki, Stercorarius skua 1 6166948 2021.10.25 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 300 6166947 2021.10.25 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 6166946 2021.10.25 ŚL mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6166945 2021.10.25 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6166942 2021.10.25 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6166944 2021.10.25 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6166943 2021.10.25 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6166941 2021.10.25 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6165262 2021.10.24 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6165265 2021.10.24 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6165263 2021.10.24 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6165261 2021.10.24 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6165264 2021.10.24 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6165258 2021.10.24 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6165259 2021.10.24 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6165260 2021.10.24 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6160608 2021.10.23 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 6160350 2021.10.23 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 6160348 2021.10.23 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6160349 2021.10.23 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6160347 2021.10.23 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 6160351 2021.10.23 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6160346 2021.10.23 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 480 6160345 2021.10.23 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 220 6160344 2021.10.23 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6160343 2021.10.23 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6160336 2021.10.23 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 23 6160339 2021.10.23 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6160341 2021.10.23 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6160335 2021.10.23 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6160333 2021.10.23 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6160340 2021.10.23 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 6160334 2021.10.23 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6160342 2021.10.23 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 280 6160337 2021.10.23 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 170 6160331 2021.10.23 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 6160338 2021.10.23 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 125 6160330 2021.10.23 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6160329 2021.10.23 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6160328 2021.10.23 MP mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 6160327 2021.10.23 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6160332 2021.10.23 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6160811 2021.10.23 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6160809 2021.10.23 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 480 6160807 2021.10.23 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 70 6157178 2021.10.22 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6157176 2021.10.22 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 6157177 2021.10.22 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6157175 2021.10.22 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1500 6157173 2021.10.22 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6157174 2021.10.22 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6157172 2021.10.22 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6157171 2021.10.22 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 6157170 2021.10.22 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 17 6157169 2021.10.22 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 6157168 2021.10.22 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6157167 2021.10.22 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6157166 2021.10.22 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6157164 2021.10.22 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 6157165 2021.10.22 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6157163 2021.10.22 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 90 6157161 2021.10.22 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 6157162 2021.10.22 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6157159 2021.10.22 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6157160 2021.10.22 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6160964 2021.10.22 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6156247 2021.10.21 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 27 6156246 2021.10.21 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6156245 2021.10.21 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 6155614 2021.10.21 ŚL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 6155615 2021.10.21 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6155613 2021.10.21 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6154129 2021.10.20 ŚL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6154130 2021.10.20 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6154128 2021.10.20 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6154126 2021.10.20 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6154127 2021.10.20 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6151832 2021.10.19 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6151831 2021.10.19 ŚL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6151830 2021.10.19 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6151828 2021.10.19 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6151827 2021.10.19 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6148563 2021.10.18 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6148564 2021.10.18 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 6148562 2021.10.18 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6148560 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6148561 2021.10.16 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6141207 2021.10.16 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6141205 2021.10.16 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6141203 2021.10.16 OP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6141204 2021.10.16 OP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6141202 2021.10.16 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6141199 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6141201 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6141198 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6141197 2021.10.16 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6141200 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 6141196 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6141195 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6141194 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6141193 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6141191 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6141190 2021.10.16 ŚL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 16 6141192 2021.10.16 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 6141189 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6141188 2021.10.16 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 6141187 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6141185 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6141182 2021.10.16 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6141184 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6141183 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 70 6141181 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6141179 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6141178 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6141180 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6141175 2021.10.16 ŚL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6141177 2021.10.16 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6141174 2021.10.16 ŚL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 6141176 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 6141172 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1200 6141173 2021.10.16 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 36 6141171 2021.10.16 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6141170 2021.10.16 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6141168 2021.10.16 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 6141167 2021.10.16 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6141169 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6141166 2021.10.16 ŚL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 6141165 2021.10.16 ŚL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6141164 2021.10.16 ŚL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 6141163 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6141162 2021.10.16 ŚL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6142010 2021.10.16 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6138025 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 6138024 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6138022 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6138021 2021.10.15 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 21 6138026 2021.10.15 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 6138023 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 60 6138019 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 220 6138020 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6138017 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 55 6138018 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 6138016 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6138015 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 100 6138012 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 6138013 2021.10.15 ŚL mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6138014 2021.10.15 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 6138010 2021.10.15 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 23 6138011 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 55 6138009 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 40 6138007 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1200 6138008 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 110 6138005 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 46 6138006 2021.10.15 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 6138003 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 6138002 2021.10.15 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6138000 2021.10.15 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 24 6138001 2021.10.15 ŚL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6138004 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 6137999 2021.10.15 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6137621 2021.10.15 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6137619 2021.10.15 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 6137618 2021.10.15 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 78 6137620 2021.10.15 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 76 6137617 2021.10.15 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 6137615 2021.10.15 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 6137613 2021.10.15 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6137614 2021.10.15 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6137616 2021.10.15 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6137610 2021.10.15 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 100 6137611 2021.10.15 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 6137612 2021.10.15 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6137607 2021.10.15 MP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6137608 2021.10.15 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6137606 2021.10.15 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 6137605 2021.10.15 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 6137604 2021.10.15 MP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6137609 2021.10.15 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6137602 2021.10.15 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6137603 2021.10.15 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 350 6137601 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6137600 2021.10.15 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 6137597 2021.10.15 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 550 6137598 2021.10.15 ŚL mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 6134247 2021.10.13 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6134246 2021.10.13 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 350 6134245 2021.10.13 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6134244 2021.10.13 MP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6134243 2021.10.13 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 90 6134241 2021.10.13 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6134240 2021.10.13 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6134242 2021.10.13 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 6134238 2021.10.13 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6134237 2021.10.13 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 350 6134236 2021.10.13 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6134239 2021.10.13 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 60 6134233 2021.10.13 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 130 6134234 2021.10.13 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6134235 2021.10.13 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6134232 2021.10.13 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 120 6128120 2021.10.10 PK mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 6128117 2021.10.10 PK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6128119 2021.10.10 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6128118 2021.10.10 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 6128110 2021.10.10 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 32 6128115 2021.10.10 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1000 6128114 2021.10.10 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6128108 2021.10.10 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 6128109 2021.10.10 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6128113 2021.10.10 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 6128107 2021.10.10 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 12 6128111 2021.10.10 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6128105 2021.10.10 PK mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 6128106 2021.10.10 PK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6128104 2021.10.10 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6128112 2021.10.10 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 6128102 2021.10.10 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6128100 2021.10.10 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 6128103 2021.10.10 MZ mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6128101 2021.10.10 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 6124048 2021.10.09 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 6124047 2021.10.09 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6124079 2021.10.09 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6124078 2021.10.09 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 50 6124077 2021.10.09 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 12 6124076 2021.10.09 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1000 6124075 2021.10.09 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 6124074 2021.10.09 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6124072 2021.10.09 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6124071 2021.10.09 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6124068 2021.10.09 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6124067 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 350 6124065 2021.10.09 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6124063 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 350 6124059 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 6124056 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 450 6124058 2021.10.09 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6124054 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 260 6124073 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 115 6124080 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 6124070 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 6124069 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 58 6124066 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 6124064 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 6124062 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 6124061 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 6124060 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 6124055 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 350 6124057 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 6124053 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 400 6124052 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 6124051 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 6124050 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 900 6124049 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 6124045 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 850 6124044 2021.10.09 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6124041 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 350 6124040 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 350 6124039 2021.10.09 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6124038 2021.10.09 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 6124046 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 800 6124035 2021.10.09 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6124037 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 600 6124036 2021.10.09 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6124043 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 6124033 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 6124042 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 6124032 2021.10.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 145 6124031 2021.10.09 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6124034 2021.10.09 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6120502 2021.10.08 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 6120499 2021.10.08 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 6120501 2021.10.08 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 6120498 2021.10.08 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 6120496 2021.10.08 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6120495 2021.10.08 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6120492 2021.10.08 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 6120494 2021.10.08 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 6120491 2021.10.08 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 11 6120493 2021.10.08 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 6120490 2021.10.08 PM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6120497 2021.10.08 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 6120489 2021.10.08 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6120488 2021.10.08 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6120485 2021.10.08 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 180 6120484 2021.10.08 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6120483 2021.10.08 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6120486 2021.10.08 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6120480 2021.10.08 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 6120487 2021.10.08 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 6120481 2021.10.08 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6120479 2021.10.08 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6120477 2021.10.08 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6120475 2021.10.08 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6120478 2021.10.08 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 6120476 2021.10.08 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 6120473 2021.10.08 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 6120474 2021.10.08 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 6119723 2021.10.08 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6119722 2021.10.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 500 6119721 2021.10.08 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6119720 2021.10.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 220 6119717 2021.10.08 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6119715 2021.10.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 320 6119718 2021.10.08 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6119719 2021.10.08 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6119716 2021.10.08 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6119713 2021.10.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 190 6119714 2021.10.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 210 6119712 2021.10.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 220 6119708 2021.10.08 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6119710 2021.10.08 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6119711 2021.10.08 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 35 6119709 2021.10.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 185 6119706 2021.10.08 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6119707 2021.10.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 550 6119705 2021.10.08 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6119703 2021.10.08 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6119704 2021.10.08 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6119702 2021.10.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 600 6119700 2021.10.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 160 6119699 2021.10.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1000 6119698 2021.10.08 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6119701 2021.10.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 6119696 2021.10.08 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6119697 2021.10.08 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6119695 2021.10.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 6119693 2021.10.08 PM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6119692 2021.10.08 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6119690 2021.10.08 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6119691 2021.10.08 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6119694 2021.10.08 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6117667 2021.10.07 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6117666 2021.10.07 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6117664 2021.10.07 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6117662 2021.10.07 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6117663 2021.10.07 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6117665 2021.10.07 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6117660 2021.10.07 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 6117661 2021.10.07 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6115661 2021.10.06 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6115657 2021.10.06 OP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6115355 2021.10.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6115354 2021.10.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 400 6115353 2021.10.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6115350 2021.10.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6115348 2021.10.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6115352 2021.10.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3000 6115351 2021.10.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 6115349 2021.10.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6115346 2021.10.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6115344 2021.10.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 50 6115347 2021.10.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6115345 2021.10.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6115343 2021.10.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6113467 2021.10.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6113466 2021.10.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6113464 2021.10.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 6113462 2021.10.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 6113465 2021.10.05 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 6113463 2021.10.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 6113461 2021.10.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6113048 2021.10.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 6113047 2021.10.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 28 6113045 2021.10.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 200 6113046 2021.10.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 6113043 2021.10.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 6113044 2021.10.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6113042 2021.10.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 6113040 2021.10.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6113041 2021.10.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 80 6113039 2021.10.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6113036 2021.10.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 6113037 2021.10.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4000 6113038 2021.10.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6111014 2021.10.04 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6111015 2021.10.04 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6111013 2021.10.04 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6111017 2021.10.04 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6111012 2021.10.04 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6111010 2021.10.04 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6111008 2021.10.04 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6111009 2021.10.04 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 6111011 2021.10.04 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6111007 2021.10.04 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6111016 2021.10.04 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6111004 2021.10.04 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6111006 2021.10.04 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6111005 2021.10.04 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6111003 2021.10.04 OP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6107598 2021.10.03 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6107593 2021.10.03 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6107595 2021.10.03 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6107590 2021.10.03 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 90 6107591 2021.10.03 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 14 6107594 2021.10.03 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6107592 2021.10.03 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6107589 2021.10.03 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6107596 2021.10.03 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6097008 2021.10.01 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6095457 2021.09.30 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6092339 2021.09.29 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6092338 2021.09.29 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 6092337 2021.09.29 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 85 6092336 2021.09.29 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6092333 2021.09.29 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 38 6092335 2021.09.29 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 6092332 2021.09.29 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6092331 2021.09.29 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 6092330 2021.09.29 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6092329 2021.09.29 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6092334 2021.09.29 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 6092328 2021.09.29 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 6092355 2021.09.29 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 6092354 2021.09.29 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 6092351 2021.09.29 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6092352 2021.09.29 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6092350 2021.09.29 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 6092353 2021.09.29 ŚL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6092349 2021.09.29 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 6092347 2021.09.29 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6092348 2021.09.29 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6092356 2021.09.29 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 6092345 2021.09.29 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6092344 2021.09.29 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6092346 2021.09.29 ŚL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6092342 2021.09.29 ŚL