Pełna lista obserwacji drużyny

EDREDON.COM.PL : Jacek Betleja


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5647160 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5647159 2021.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5647158 2021.05.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5647157 2021.05.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5647156 2021.05.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5647155 2021.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5642525 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5642526 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5642524 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5642521 2021.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5642522 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 5642520 2021.05.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5642519 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5642523 2021.05.14 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5642517 2021.05.14 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5642516 2021.05.14 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5642527 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5642518 2021.05.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 18 5642514 2021.05.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 53 5642513 2021.05.14 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 8 5642515 2021.05.14 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5641657 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 5641655 2021.05.14 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5641656 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5641654 2021.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5636074 2021.05.13 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5636073 2021.05.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 5636075 2021.05.13 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5636072 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5636071 2021.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5631846 2021.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5631844 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5631843 2021.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5631825 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5631824 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5631822 2021.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5631823 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5631821 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5631820 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 5631826 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5631819 2021.05.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5631817 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5631818 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5631816 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5631813 2021.05.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5631815 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5631814 2021.05.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5631811 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5631810 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5631840 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5631842 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5631839 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5631841 2021.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5631838 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5631837 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5631836 2021.05.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5631835 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5631831 2021.05.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5631832 2021.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5631830 2021.05.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5631834 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5631833 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5631828 2021.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5631827 2021.05.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5631829 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5631807 2021.05.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5631808 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5631806 2021.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5631812 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5631809 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5631804 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5631805 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5631803 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5631802 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5631801 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5631799 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5631800 2021.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5631798 2021.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5631796 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5631797 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5631795 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5631794 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5631792 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5631791 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5631790 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5631793 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5631789 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5631787 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5631788 2021.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5631785 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5631783 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5631786 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5631784 2021.05.12 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5631782 2021.05.12 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5631781 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5631779 2021.05.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5631780 2021.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5624901 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5624900 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5624899 2021.05.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5624898 2021.05.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5622894 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5622892 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5622893 2021.05.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5621477 2021.05.10 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5621481 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5621488 2021.05.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5621491 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5608182 2021.05.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5604357 2021.05.09 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5604356 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5604355 2021.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5604143 2021.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5604139 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5604144 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5604141 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 5604142 2021.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5604140 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 75 5604138 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5603247 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5603246 2021.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5603245 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5603244 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5603243 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5603242 2021.05.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5603241 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5603240 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5603239 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5603238 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5603236 2021.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5603237 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 5597990 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 120 5597989 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5597988 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5597987 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 5597986 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5598006 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5598005 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5598004 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5598003 2021.05.08 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5598002 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5598001 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5598000 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5597999 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5597998 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5597997 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5597996 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5597995 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5597994 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5597993 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5597992 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5597991 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5597985 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5597984 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5597983 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5597982 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5597981 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5597980 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5597979 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5597978 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5597977 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5597976 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5597975 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5597974 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5597973 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5597972 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5597971 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5597970 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5597969 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5597968 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5597967 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5597966 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5597965 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 5597964 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 400 5597963 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5597962 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5597961 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5597960 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5597959 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5597958 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5597957 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5597956 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5597955 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5597954 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 5581913 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5581911 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5581914 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5581912 2021.05.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5581910 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5581419 2021.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5581418 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5581417 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5581416 2021.05.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 5581415 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 5581414 2021.05.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5581412 2021.05.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5581411 2021.05.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5581410 2021.05.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5581413 2021.05.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5572037 2021.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5572036 2021.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5572035 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5572034 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5572033 2021.05.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5572032 2021.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5572031 2021.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5572030 2021.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5572029 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5572028 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5572027 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5572026 2021.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5572025 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5572024 2021.05.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 5572023 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5572022 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5572021 2021.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5572020 2021.05.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5572019 2021.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5572018 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5572017 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5572016 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5572015 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5572014 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5572013 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5572012 2021.05.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5572011 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5572010 2021.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5572009 2021.05.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5567846 2021.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5567845 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5551881 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5551880 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 9 5551877 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1200 5551884 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5551883 2021.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5551879 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5551878 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5551882 2021.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 5551885 2021.05.01 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5551871 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5551875 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5551876 2021.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5551872 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5551873 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 33 5551874 2021.05.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5548994 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5548993 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5548996 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1000 5548991 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 5548990 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 5548988 2021.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 400 5548987 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 800 5548989 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5548995 2021.05.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5548992 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5548986 2021.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5548985 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5548984 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5541850 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5541845 2021.04.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5541851 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5541841 2021.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5541847 2021.04.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5541849 2021.04.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5541844 2021.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5541861 2021.04.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5541863 2021.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5541860 2021.04.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5541862 2021.04.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5541866 2021.04.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 5541865 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5541864 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5541859 2021.04.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 22 5541854 2021.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5541858 2021.04.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5541855 2021.04.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 5541867 2021.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5541856 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5541852 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5541839 2021.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5541848 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5541835 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5541833 2021.04.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5541838 2021.04.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5541840 2021.04.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5541843 2021.04.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5541837 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5541830 2021.04.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5541831 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5541832 2021.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5541846 2021.04.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5541834 2021.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5541842 2021.04.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5541836 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5541829 2021.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5535568 2021.04.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5535567 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5535566 2021.04.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5535565 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5535564 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5535563 2021.04.29 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5535562 2021.04.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5535561 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5535560 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5535559 2021.04.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5535558 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5535557 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5535556 2021.04.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5535555 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5535554 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5535553 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5535552 2021.04.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5535551 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5535550 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5535549 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5535548 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5535547 2021.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5535546 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5535545 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5535544 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5535543 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5535542 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5535541 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5535540 2021.04.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5535539 2021.04.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5535538 2021.04.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5535537 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5535536 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5535535 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5535534 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5535533 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5535532 2021.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5535531 2021.04.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5535530 2021.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5535529 2021.04.29 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5530546 2021.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5530550 2021.04.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 5530549 2021.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5530547 2021.04.28 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5530545 2021.04.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5530548 2021.04.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5530551 2021.04.28 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5525227 2021.04.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5525228 2021.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5525229 2021.04.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5525230 2021.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5525231 2021.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5518203 2021.04.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5518204 2021.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5518202 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 5518200 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5518199 2021.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5518198 2021.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5518201 2021.04.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 483 5519638 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5510328 2021.04.25 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 5510325 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 5510327 2021.04.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 5510326 2021.04.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5510324 2021.04.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5510321 2021.04.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5510323 2021.04.25 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5510322 2021.04.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5510319 2021.04.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5510317 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5510320 2021.04.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5510316 2021.04.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5506595 2021.04.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5506592 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 27 5506593 2021.04.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5506594 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5506591 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5506590 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5506587 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5506588 2021.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5506586 2021.04.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5506585 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 5506583 2021.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5506578 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 5506579 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5506580 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 5506577 2021.04.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5506576 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5506574 2021.04.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5506575 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5501038 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5501037 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5501036 2021.04.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5501039 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5501018 2021.04.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 5501019 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5501016 2021.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5501012 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5501013 2021.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5501015 2021.04.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5501017 2021.04.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5501014 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5501008 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5501006 2021.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5501010 2021.04.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5501011 2021.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5501007 2021.04.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5501005 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5501009 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5501004 2021.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5501034 2021.04.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 27 5501032 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5501033 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5501030 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5501031 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5501029 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5501028 2021.04.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5501027 2021.04.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5501035 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5501026 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5501025 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5501021 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5501023 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5501024 2021.04.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 5501022 2021.04.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5501020 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5495023 2021.04.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5495022 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5495021 2021.04.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5495020 2021.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5495019 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5495018 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5495017 2021.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5495016 2021.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5495015 2021.04.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5495014 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5495055 2021.04.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5495054 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 5495053 2021.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5495052 2021.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5495051 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5495050 2021.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5495049 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5495048 2021.04.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5495047 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5495046 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5495045 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5495044 2021.04.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5495043 2021.04.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5495042 2021.04.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5495041 2021.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5495040 2021.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5495039 2021.04.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5495038 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5495037 2021.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5495036 2021.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5495035 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5495034 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5495033 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5495032 2021.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5495031 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5495030 2021.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5495029 2021.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5495028 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5495027 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5495026 2021.04.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5495025 2021.04.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5495024 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5495013 2021.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5495012 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5495011 2021.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5495010 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5495009 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5495008 2021.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5495007 2021.04.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5495006 2021.04.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5495005 2021.04.23 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 5495004 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5495003 2021.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5495002 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5495001 2021.04.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5495000 2021.04.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5494999 2021.04.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5494998 2021.04.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5494997 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5494996 2021.04.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5494995 2021.04.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5494994 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5494993 2021.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5494992 2021.04.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5494991 2021.04.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5494990 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5494989 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5494988 2021.04.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 5494987 2021.04.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5494986 2021.04.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5494985 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5494984 2021.04.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5494983 2021.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5494982 2021.04.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5494981 2021.04.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5494980 2021.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5494979 2021.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5494978 2021.04.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5494977 2021.04.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5494976 2021.04.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 5494975 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5494974 2021.04.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5494973 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5494972 2021.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5494971 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5494970 2021.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5494969 2021.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5494968 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5494967 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5490636 2021.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5490635 2021.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5490634 2021.04.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5490633 2021.04.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5490632 2021.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5490631 2021.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5490630 2021.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5490629 2021.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5490628 2021.04.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5490627 2021.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5490626 2021.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5490625 2021.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5490624 2021.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5490623 2021.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5490622 2021.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5490621 2021.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5490620 2021.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5490619 2021.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5490618 2021.04.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5490617 2021.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5490616 2021.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5490615 2021.04.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5490614 2021.04.22 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5490613 2021.04.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5490612 2021.04.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5490611 2021.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5490610 2021.04.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5490609 2021.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5490608 2021.04.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5490607 2021.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5490606 2021.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5490605 2021.04.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5490604 2021.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5490603 2021.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5490602 2021.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5490601 2021.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5490600 2021.04.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5490599 2021.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5490598 2021.04.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5490597 2021.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5490596 2021.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5490595 2021.04.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5490594 2021.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5490593 2021.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5490592 2021.04.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5488692 2021.04.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5487504 2021.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5487491 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5487503 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5487500 2021.04.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5487490 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5487497 2021.04.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5487501 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5487492 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5487485 2021.04.21 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5487483 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5487505 2021.04.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 5487494 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 5487507 2021.04.21 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 5487498 2021.04.21 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5487506 2021.04.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 5487499 2021.04.21 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 5487493 2021.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5487495 2021.04.21 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 25 5487488 2021.04.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5487489 2021.04.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5487486 2021.04.21 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5487487 2021.04.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 435 5487502 2021.04.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5487496 2021.04.21 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5487484 2021.04.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5487481 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1350 5481307 2021.04.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5481304 2021.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5481306 2021.04.20 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5481303 2021.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 800 5481305 2021.04.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5481302 2021.04.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5481299 2021.04.20 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5481298 2021.04.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 5481301 2021.04.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5481300 2021.04.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5468488 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5468491 2021.04.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5468493 2021.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5468487 2021.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5468483 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5468486 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 5468485 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5468489 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5468492 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5468490 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5468481 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5468482 2021.04.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5468480 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5447198 2021.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5447197 2021.04.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5447196 2021.04.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5447195 2021.04.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5447194 2021.04.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5447192 2021.04.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5447193 2021.04.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5447204 2021.04.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5447203 2021.04.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5447202 2021.04.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5447201 2021.04.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5447200 2021.04.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5447199 2021.04.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5446289 2021.04.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5446288 2021.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5446286 2021.04.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5446282 2021.04.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 5446280 2021.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5446277 2021.04.14 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5440653 2021.04.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5439335 2021.04.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5439334 2021.04.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 7 5439333 2021.04.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5439332 2021.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5439330 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5439327 2021.04.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5439329 2021.04.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5439328 2021.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5439326 2021.04.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5439325 2021.04.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5439331 2021.04.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5439323 2021.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5439324 2021.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5439321 2021.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5439320 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5439322 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5439319 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 21 5439317 2021.04.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5439316 2021.04.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5439318 2021.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5439314 2021.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5439315 2021.04.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5439313 2021.04.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5439312 2021.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5439310 2021.04.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5439308 2021.04.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5439309 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5439311 2021.04.12 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5441207 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 5427406 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5427414 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 5427408 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5427413 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5427412 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5427410 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5427409 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5427411 2021.04.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5427407 2021.04.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5422814 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5422816 2021.04.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5422817 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5422819 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5422818 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5411685 2021.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5411686 2021.04.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5411684 2021.04.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5411683 2021.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5411682 2021.04.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5411681 2021.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5411679 2021.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5406727 2021.04.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5406726 2021.04.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5406725 2021.04.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5406724 2021.04.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5406723 2021.04.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5406722 2021.04.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5406721 2021.04.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5406720 2021.04.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5406719 2021.04.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5406718 2021.04.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5406717 2021.04.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5406716 2021.04.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5406715 2021.04.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5406714 2021.04.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5406713 2021.04.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5406712 2021.04.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5406711 2021.04.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5406707 2021.04.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5406705 2021.04.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5406706 2021.04.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5406704 2021.04.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5406710 2021.04.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5406703 2021.04.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5406709 2021.04.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5406708 2021.04.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5406702 2021.04.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5406699 2021.04.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5406698 2021.04.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5406700 2021.04.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5406697 2021.04.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5406701 2021.04.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5406695 2021.04.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 5406696 2021.04.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 45 5400976 2021.04.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5400974 2021.04.06 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5400975 2021.04.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 700 5400973 2021.04.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 5400972 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 25 5400966 2021.04.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 14 5400971 2021.04.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5400968 2021.04.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5400970 2021.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5400960 2021.04.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5400963 2021.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5400969 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5400967 2021.04.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5400965 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 5400964 2021.04.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5400961 2021.04.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5400982 2021.04.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5400957 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5400962 2021.04.06 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 5400959 2021.04.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5400958 2021.04.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5395460 2021.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5395459 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5395457 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5395458 2021.04.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5395455 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5395453 2021.04.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5395456 2021.04.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5395452 2021.04.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5395450 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5395449 2021.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5395454 2021.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5395451 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5395445 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5395447 2021.04.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5395444 2021.04.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 5395446 2021.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5395448 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5395443 2021.04.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5395442 2021.04.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5395441 2021.04.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5395439 2021.04.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 5395440 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5395438 2021.04.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5395435 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5395437 2021.04.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5395434 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5395432 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 800 5395433 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5395427 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5395424 2021.04.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5395426 2021.04.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5395425 2021.04.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5395431 2021.04.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5395429 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5395423 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5395430 2021.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5395416 2021.04.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5395421 2021.04.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5395420 2021.04.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5395415 2021.04.05 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5395436 2021.04.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 5395409 2021.04.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 5395418 2021.04.05 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5395428 2021.04.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5395414 2021.04.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5395417 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5395412 2021.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5395411 2021.04.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5395422 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5395419 2021.04.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5395410 2021.04.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5395413 2021.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5391790 2021.04.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5391789 2021.04.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5391788 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5391787 2021.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5391786 2021.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5391785 2021.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5391784 2021.04.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5391783 2021.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5391782 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5391781 2021.04.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5391780 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5391779 2021.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5391778 2021.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5391777 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5391776 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5391775 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5391774 2021.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5391773 2021.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5391772 2021.04.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 136 5384917 2021.04.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5384916 2021.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5384914 2021.04.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5384912 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5384913 2021.04.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 5384911 2021.04.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5383008 2021.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5383007 2021.04.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5383006 2021.04.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5383005 2021.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 450 5383003 2021.04.03 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 6 5383004 2021.04.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5383002 2021.04.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 220 5383000 2021.04.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5383001 2021.04.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5382999 2021.04.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5382997 2021.04.03 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5382996 2021.04.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5382994 2021.04.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5382995 2021.04.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5382998 2021.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5382993 2021.04.03 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5379437 2021.04.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5379439 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5379435 2021.04.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5379470 2021.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5379468 2021.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5379472 2021.04.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5379473 2021.04.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5379458 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5379459 2021.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5379466 2021.04.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5379465 2021.04.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5379454 2021.04.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5379471 2021.04.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 42 5379463 2021.04.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5379462 2021.04.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5379469 2021.04.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5379456 2021.04.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 65 5379460 2021.04.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5379457 2021.04.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5379452 2021.04.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 5379453 2021.04.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5379464 2021.04.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5379461 2021.04.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5379449 2021.04.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5379446 2021.04.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5379447 2021.04.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5379444 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5379443 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5379451 2021.04.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5379445 2021.04.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5379441 2021.04.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 5379442 2021.04.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 5379448 2021.04.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 22 5379440 2021.04.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 5379433 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5379436 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5379429 2021.04.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5379428 2021.04.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5379430 2021.04.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5379431 2021.04.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 5379432 2021.04.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5379434 2021.04.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5379421 2021.04.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5379427 2021.04.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5379424 2021.04.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5379420 2021.04.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5379423 2021.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5379425 2021.04.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5379426 2021.04.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5379422 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5372559 2021.04.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 5372561 2021.04.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5372560 2021.04.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5372558 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5372574 2021.04.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5372577 2021.04.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 120 5372575 2021.04.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5372572 2021.04.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5372571 2021.04.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 5372573 2021.04.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5372568 2021.04.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 5372576 2021.04.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5372569 2021.04.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 5372567 2021.04.01 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5372566 2021.04.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5372563 2021.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5372562 2021.04.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 5372565 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5372564 2021.04.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5365452 2021.03.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5365450 2021.03.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5365451 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5365449 2021.03.31 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 5365448 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 350 5365447 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 5365445 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 250 5365444 2021.03.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5365446 2021.03.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 5365443 2021.03.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5365441 2021.03.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5365442 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 350 5365439 2021.03.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5365440 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5365436 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 5365437 2021.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5365435 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 43 5365434 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5365433 2021.03.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5365438 2021.03.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5365432 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5365431 2021.03.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5365430 2021.03.31 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5365428 2021.03.31 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5365429 2021.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5365427 2021.03.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5365424 2021.03.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5365426 2021.03.31 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5365423 2021.03.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5365425 2021.03.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5365422 2021.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5365420 2021.03.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5365421 2021.03.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5365418 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5365419 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5365417 2021.03.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5365416 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5360875 2021.03.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5360876 2021.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5360874 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5360873 2021.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5360871 2021.03.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5360872 2021.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5360443 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5360456 2021.03.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5360455 2021.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5360454 2021.03.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5360453 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5360452 2021.03.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5360451 2021.03.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5360450 2021.03.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5360449 2021.03.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5360448 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5360447 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5360446 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5360445 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5360444 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5360442 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5360441 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5360440 2021.03.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5360439 2021.03.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5360438 2021.03.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5360437 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5360436 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5360435 2021.03.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5360434 2021.03.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5360433 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5360432 2021.03.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5360431 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5360430 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5360429 2021.03.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5360428 2021.03.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5360427 2021.03.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5360426 2021.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5360425 2021.03.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5360424 2021.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5360423 2021.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5360422 2021.03.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5360421 2021.03.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5360420 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5360419 2021.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5360418 2021.03.30 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5360417 2021.03.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5360416 2021.03.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5360414 2021.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5360415 2021.03.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 5360413 2021.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5360412 2021.03.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5360411 2021.03.30 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5354730 2021.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5354729 2021.03.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5354727 2021.03.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5354728 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5354726 2021.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5354725 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5354721 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5354723 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5354716 2021.03.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5354720 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5354718 2021.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 5354724 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5354715 2021.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5354717 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5354714 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5354713 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5354712 2021.03.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5354710 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5354711 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5354705 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5354702 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5354707 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5354708 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5354700 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5354699 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5354698 2021.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5354696 2021.03.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5354697 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5354706 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5354694 2021.03.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5354693 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5354695 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5354692 2021.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5354691 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5354685 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 5354686 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5354679 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 5354688 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5354681 2021.03.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5354677 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5354687 2021.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5354680 2021.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5354684 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5354678 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5336576 2021.03.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5336575 2021.03.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5336573 2021.03.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 5336574 2021.03.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5336572 2021.03.26 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5336571 2021.03.26 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5336559 2021.03.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5336563 2021.03.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 5336556 2021.03.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5336558 2021.03.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5336555 2021.03.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5336548 2021.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5336550 2021.03.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5336551 2021.03.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5336554 2021.03.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5336547 2021.03.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5336543 2021.03.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 5336540 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5336546 2021.03.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5336541 2021.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5336539 2021.03.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5336542 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5336570 2021.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 5336567 2021.03.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 5336569 2021.03.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5336566 2021.03.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 65 5336568 2021.03.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5336565 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 5336564 2021.03.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5336562 2021.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5336557 2021.03.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 5336561 2021.03.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5336560 2021.03.26 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5336553 2021.03.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5336549 2021.03.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5336552 2021.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5336544 2021.03.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5336545 2021.03.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5336537 2021.03.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5336538 2021.03.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5336535 2021.03.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5336532 2021.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5336533 2021.03.26 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5336536 2021.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5336531 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 5336530 2021.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 5336526 2021.03.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5336534 2021.03.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5336527 2021.03.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5336528 2021.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5336524 2021.03.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5336529 2021.03.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5336525 2021.03.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 5336523 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 5332817 2021.03.25 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5332816 2021.03.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5332815 2021.03.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5332813 2021.03.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5332814 2021.03.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5332811 2021.03.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5332812 2021.03.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 5332810 2021.03.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5332809 2021.03.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5332807 2021.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5332805 2021.03.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5332806 2021.03.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5332804 2021.03.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5332803 2021.03.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 5332802 2021.03.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 5332801 2021.03.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5332797 2021.03.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5332800 2021.03.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5332799 2021.03.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5332795 2021.03.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 5332798 2021.03.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5332796 2021.03.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 5332791 2021.03.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 5332793 2021.03.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5332792 2021.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5332794 2021.03.25 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5330395 2021.03.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5330394 2021.03.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 5330393 2021.03.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5330391 2021.03.25 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5330392 2021.03.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5330387 2021.03.25 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5330389 2021.03.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5330390 2021.03.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 5330388 2021.03.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5330385 2021.03.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5330386 2021.03.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 5330384 2021.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 5330383 2021.03.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 5330382 2021.03.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 72 5330381 2021.03.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 5330380 2021.03.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1500 5328622 2021.03.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5328544 2021.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5328543 2021.03.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 5328541 2021.03.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 5328540 2021.03.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5328542 2021.03.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5328539 2021.03.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5328538 2021.03.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5328537 2021.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5328536 2021.03.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5328535 2021.03.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 350 5328533 2021.03.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5328532 2021.03.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5328534 2021.03.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 5328530 2021.03.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5328529 2021.03.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 5328531 2021.03.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5328528 2021.03.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5328527 2021.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5328092 2021.03.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5328091 2021.03.24 mapa