Pełna lista obserwacji drużyny

EDREDON.COM.PL : Jacek Betleja


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5109526 2021.01.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5109525 2021.01.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5109523 2021.01.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5109524 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5109522 2021.01.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5109521 2021.01.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5109519 2021.01.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 5109520 2021.01.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 5109518 2021.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5109517 2021.01.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 350 5109541 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5109539 2021.01.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5109542 2021.01.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5109540 2021.01.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5109536 2021.01.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5109538 2021.01.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5109535 2021.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5109534 2021.01.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 5109537 2021.01.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5109531 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5109529 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5109528 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5109527 2021.01.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5109516 2021.01.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5109512 2021.01.21 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 5109514 2021.01.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5109510 2021.01.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 60 5109509 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5109515 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5109508 2021.01.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5109507 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5109506 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5109504 2021.01.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5109513 2021.01.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5109505 2021.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 60 5109503 2021.01.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5109511 2021.01.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 5106636 2021.01.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 5106635 2021.01.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5106634 2021.01.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5106633 2021.01.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5106629 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 5106628 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 5106631 2021.01.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 5106632 2021.01.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 5106627 2021.01.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5106630 2021.01.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 5106626 2021.01.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5106625 2021.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 80 5106623 2021.01.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5106621 2021.01.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5106622 2021.01.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5106620 2021.01.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 5106624 2021.01.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5106618 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5106619 2021.01.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5106617 2021.01.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5096297 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5096299 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 5096304 2021.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 44 5096303 2021.01.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5096296 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 5096294 2021.01.17 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 18 5096295 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5096301 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5096300 2021.01.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5096293 2021.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5096298 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 5096302 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5096292 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5091176 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5091181 2021.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5091178 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 12 5091182 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5091179 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5091175 2021.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 5091174 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5091171 2021.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 15 5091173 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5091177 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5091180 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5091172 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5086624 2021.01.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5085449 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 5085450 2021.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 5085448 2021.01.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 5085447 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5085446 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5085445 2021.01.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5085451 2021.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5085442 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5085443 2021.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5085444 2021.01.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5085439 2021.01.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5085441 2021.01.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5085440 2021.01.15 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5086600 2021.01.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5082831 2021.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5082830 2021.01.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5082829 2021.01.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5082827 2021.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5082828 2021.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 350 5082826 2021.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 5082824 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 5082825 2021.01.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 5082823 2021.01.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 5082822 2021.01.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 5082821 2021.01.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5082820 2021.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5082817 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5082818 2021.01.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5082816 2021.01.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 38 5082813 2021.01.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 5082812 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5082815 2021.01.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5082814 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5082810 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5082807 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5082809 2021.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 5082805 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 270 5082808 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 80 5082811 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 330 5082806 2021.01.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 5082804 2021.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5075946 2021.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5075942 2021.01.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5075943 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5075941 2021.01.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 5075939 2021.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5075940 2021.01.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5075937 2021.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5075938 2021.01.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5075936 2021.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5075935 2021.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5075934 2021.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5075932 2021.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5075933 2021.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5075930 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5071404 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5071403 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 500 5071402 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 5071400 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5071401 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5071395 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5071398 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 5071399 2021.01.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5071394 2021.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5071397 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 5071396 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 300 5071391 2021.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 500 5071392 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5071393 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5071375 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 5071377 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5071376 2021.01.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5071390 2021.01.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5071389 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5071388 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5071387 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5071386 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5071385 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5071384 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5071383 2021.01.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 5071382 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5071381 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5071380 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5071379 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5071378 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5065075 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5064495 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5064485 2021.01.09 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5064479 2021.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 5064490 2021.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 5064476 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 5064480 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5064475 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5064473 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5064472 2021.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5064469 2021.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5064468 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5064470 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5064467 2021.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5064494 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5064493 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5064492 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5064491 2021.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5064489 2021.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5064487 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5064486 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5064488 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5064483 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5064481 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5064482 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5064484 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5064478 2021.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 5064477 2021.01.09 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 60 5064474 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5064471 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5064466 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5064465 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 5064464 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5064463 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5064460 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 5064461 2021.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 5064462 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5064458 2021.01.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 5064459 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5064454 2021.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5064457 2021.01.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 5064455 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5064453 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5064452 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5064451 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5060854 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5060853 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5060851 2021.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5060852 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 5060849 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5060848 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5060850 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5060846 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5060845 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5060844 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5060843 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5060842 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5060841 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5060839 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5060838 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5060837 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5060835 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5060834 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5060836 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5060832 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 80 5060830 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5060833 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5060829 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 80 5060828 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5060827 2021.01.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 5059773 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5059771 2021.01.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 5059772 2021.01.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 5059770 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5059769 2021.01.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5059768 2021.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5059766 2021.01.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5059767 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5059765 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5059762 2021.01.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5059763 2021.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5059764 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5059761 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5059760 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5059759 2021.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5059758 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5059757 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 5059754 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5059751 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 5059752 2021.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5059750 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5059749 2021.01.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5059748 2021.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5059756 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 5059753 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5059755 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 5059747 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5059746 2021.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 33 5059744 2021.01.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5059743 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 5059745 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5059742 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 150 5059741 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 5053495 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5053494 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5053493 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5053491 2021.01.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5053492 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5053490 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5053489 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5053485 2021.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5053488 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5053487 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5053486 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 5053484 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5053480 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 5053482 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5053481 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 5053479 2021.01.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5053483 2021.01.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5051139 2021.01.06 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 5 5051138 2021.01.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5051137 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 5051136 2021.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 250 5051134 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 5051135 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5051133 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 5051132 2021.01.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 11 5051131 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1500 5051129 2021.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 250 5051130 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 5051128 2021.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5051127 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5051126 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5051125 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 900 5051124 2021.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5051123 2021.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5051122 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5051121 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 5051119 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5051120 2021.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 5051118 2021.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5051116 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5051117 2021.01.06 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5051115 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5051114 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 5051113 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5047389 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5047388 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 5047390 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5044868 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5044866 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5044865 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5044864 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044857 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5044867 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044856 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5044872 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5044863 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5044859 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5044862 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5044860 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5044858 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5044855 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5044861 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5044854 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5044853 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5037907 2021.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5037913 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5037911 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 5037904 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5037896 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5037903 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5037912 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5037901 2021.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5037905 2021.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5037891 2021.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 5037885 2021.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5037892 2021.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5037889 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5037893 2021.01.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5037887 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 5037908 2021.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5037906 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5037899 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5037902 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5037909 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5037910 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5037898 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5037895 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 5037900 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 5037894 2021.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5037886 2021.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5037884 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5037890 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5037883 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5037888 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5037897 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 5027873 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5027889 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5027888 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 16 5027887 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5027886 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 5027885 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5027884 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5027883 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5027882 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5027881 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5027880 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5027879 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5027878 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5027877 2021.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5027876 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5027875 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5027872 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5027871 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5027870 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5027869 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 5027868 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5027867 2021.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5027866 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5027865 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5027864 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5027863 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 73 5027862 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 42 5027861 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5027860 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5027859 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5027856 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5027855 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5027854 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5027853 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 32 5027852 2021.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 12 5027851 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5027850 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027849 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5027848 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5027847 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5027846 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5027845 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5027844 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5027843 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5027842 2021.01.01 mapa