Pełna lista obserwacji drużyny

EDREDON.COM.PL : Jacek Betleja


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6090236 2021.09.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6090235 2021.09.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 14 6090234 2021.09.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6090233 2021.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 6090231 2021.09.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6089262 2021.09.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 6089261 2021.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6089257 2021.09.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 34 6089258 2021.09.28 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6089260 2021.09.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 6089255 2021.09.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6089259 2021.09.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6089254 2021.09.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6089251 2021.09.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6089252 2021.09.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6089248 2021.09.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6089250 2021.09.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6089249 2021.09.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 6089253 2021.09.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6089247 2021.09.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6089245 2021.09.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6089246 2021.09.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6087615 2021.09.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6087616 2021.09.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6087617 2021.09.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6086880 2021.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6086883 2021.09.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6086877 2021.09.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6086882 2021.09.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 6086881 2021.09.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6086872 2021.09.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 6086875 2021.09.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 6086871 2021.09.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6086869 2021.09.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6086866 2021.09.27 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 14 6086888 2021.09.27 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 6086884 2021.09.27 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6086885 2021.09.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 6086879 2021.09.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6086886 2021.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6086874 2021.09.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6086873 2021.09.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 6086878 2021.09.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6086870 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6086876 2021.09.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6086865 2021.09.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6086867 2021.09.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 6086864 2021.09.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6086863 2021.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 6086862 2021.09.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6086860 2021.09.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 250 6086857 2021.09.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 6086859 2021.09.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6086858 2021.09.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6086856 2021.09.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6086855 2021.09.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6086861 2021.09.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6086854 2021.09.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6086853 2021.09.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6086852 2021.09.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6086849 2021.09.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 6086850 2021.09.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6086848 2021.09.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6086851 2021.09.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6086847 2021.09.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6082433 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6082434 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 6082431 2021.09.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6082432 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6082429 2021.09.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6082430 2021.09.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6082428 2021.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6082427 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 6082425 2021.09.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 6082426 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6082423 2021.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 50 6082424 2021.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 6082421 2021.09.26 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6082420 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6082419 2021.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6082422 2021.09.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6082417 2021.09.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6082416 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6082418 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6082415 2021.09.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6082414 2021.09.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6082413 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6082411 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6082410 2021.09.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6082412 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6082409 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6082407 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6082408 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6082406 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 6082405 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6082404 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6082403 2021.09.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6079442 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 6079441 2021.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6079440 2021.09.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6079439 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 6079436 2021.09.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 6079435 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6079438 2021.09.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 6079437 2021.09.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6079433 2021.09.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 6079432 2021.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 51 6079429 2021.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 6079428 2021.09.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6079430 2021.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 6079426 2021.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6079425 2021.09.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6079427 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6079424 2021.09.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6079423 2021.09.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6079421 2021.09.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6079420 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6079422 2021.09.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6079416 2021.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6079418 2021.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 60 6079412 2021.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6079413 2021.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6079415 2021.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6079419 2021.09.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6079414 2021.09.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 6079410 2021.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6079409 2021.09.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6079411 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 6079417 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6075829 2021.09.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6075828 2021.09.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6075827 2021.09.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6075826 2021.09.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6075824 2021.09.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6075822 2021.09.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6075823 2021.09.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 6075825 2021.09.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6075820 2021.09.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6075821 2021.09.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6075818 2021.09.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6075819 2021.09.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6075817 2021.09.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 6075816 2021.09.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6074237 2021.09.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6074236 2021.09.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6074235 2021.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6074234 2021.09.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6074233 2021.09.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 6074232 2021.09.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6074230 2021.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6074231 2021.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6074229 2021.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6074228 2021.09.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 6074227 2021.09.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 6074226 2021.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6074252 2021.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6074253 2021.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6074251 2021.09.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6074249 2021.09.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 6074245 2021.09.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6074248 2021.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6074244 2021.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6074243 2021.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6074242 2021.09.23 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6074250 2021.09.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6074239 2021.09.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 6074240 2021.09.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6074241 2021.09.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6074238 2021.09.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6074225 2021.09.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6074223 2021.09.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6074221 2021.09.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 6074222 2021.09.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6074219 2021.09.23 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6074220 2021.09.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6074218 2021.09.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6074216 2021.09.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6074215 2021.09.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 19 6074217 2021.09.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6074224 2021.09.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6074214 2021.09.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 6074213 2021.09.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 42 6074211 2021.09.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6074212 2021.09.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 170 6074210 2021.09.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6072459 2021.09.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6072458 2021.09.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6072457 2021.09.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6061165 2021.09.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6061164 2021.09.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 6058389 2021.09.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6058388 2021.09.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 6058387 2021.09.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6058386 2021.09.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6058385 2021.09.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6058384 2021.09.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6058383 2021.09.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 6058382 2021.09.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6058380 2021.09.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6058381 2021.09.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6058379 2021.09.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6058378 2021.09.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6058377 2021.09.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6058374 2021.09.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6058376 2021.09.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6058375 2021.09.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6058373 2021.09.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6058372 2021.09.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6058371 2021.09.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6058369 2021.09.16 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 6058370 2021.09.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6058368 2021.09.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6058367 2021.09.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 6 6058366 2021.09.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 34 6058363 2021.09.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6058362 2021.09.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6058364 2021.09.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6058361 2021.09.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6058360 2021.09.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6058359 2021.09.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6058358 2021.09.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6055767 2021.09.15 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6055768 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 170 6055766 2021.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6055764 2021.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 6055765 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6055762 2021.09.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6055763 2021.09.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 6055761 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6055760 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6055759 2021.09.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6055340 2021.09.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6055341 2021.09.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 6055339 2021.09.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 75 6055338 2021.09.15 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 6055335 2021.09.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6055333 2021.09.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6055334 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 150 6055330 2021.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 6055327 2021.09.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6055328 2021.09.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6055326 2021.09.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6055329 2021.09.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6055325 2021.09.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 30 6055319 2021.09.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 6055316 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 6055313 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6055315 2021.09.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6055308 2021.09.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6055312 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6055309 2021.09.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6055337 2021.09.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6055331 2021.09.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 6055336 2021.09.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 6055332 2021.09.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6055324 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 6055323 2021.09.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6055318 2021.09.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 6055321 2021.09.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 6055314 2021.09.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6055317 2021.09.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 6055310 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 250 6055306 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 6055311 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 6055307 2021.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6055305 2021.09.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 6055304 2021.09.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6055303 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6055301 2021.09.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 6055302 2021.09.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6055300 2021.09.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6055299 2021.09.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 350 6055297 2021.09.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6055298 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 120 6055296 2021.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 6055295 2021.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6055294 2021.09.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6055293 2021.09.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6055292 2021.09.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6055291 2021.09.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6055290 2021.09.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6053069 2021.09.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6053067 2021.09.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6053068 2021.09.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6053066 2021.09.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 6053064 2021.09.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6053062 2021.09.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6053065 2021.09.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 6053063 2021.09.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6053060 2021.09.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6053059 2021.09.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 6053058 2021.09.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6053061 2021.09.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6053057 2021.09.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6053056 2021.09.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6053054 2021.09.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6053053 2021.09.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6053055 2021.09.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 6053052 2021.09.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 6053051 2021.09.14 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6052715 2021.09.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6052714 2021.09.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6052713 2021.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6052712 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6047208 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6047207 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6043333 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6043332 2021.09.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6043329 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 6043331 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 31 6043328 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6043330 2021.09.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 6043326 2021.09.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6043327 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6043324 2021.09.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6043325 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6043323 2021.09.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6043322 2021.09.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6043321 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 6043319 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6043318 2021.09.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6043320 2021.09.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6041075 2021.09.10 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6041076 2021.09.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 6041072 2021.09.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6041069 2021.09.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6041074 2021.09.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6041070 2021.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 6041071 2021.09.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 6041067 2021.09.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6043431 2021.09.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6041073 2021.09.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6041068 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6041065 2021.09.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 6041061 2021.09.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6041064 2021.09.10 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6041062 2021.09.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6041066 2021.09.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 60 6041063 2021.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6040674 2021.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6038690 2021.09.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 6038689 2021.09.09 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6038691 2021.09.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6038688 2021.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6038603 2021.09.09 mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 15 6038601 2021.09.09 mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 5 6038602 2021.09.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6038600 2021.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6038599 2021.09.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 6038594 2021.09.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6038595 2021.09.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6038596 2021.09.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6038593 2021.09.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6038615 2021.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6038616 2021.09.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6038617 2021.09.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 6038613 2021.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6038611 2021.09.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6038612 2021.09.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6038618 2021.09.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6038610 2021.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6038609 2021.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6038607 2021.09.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6038619 2021.09.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6038606 2021.09.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6038608 2021.09.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6038605 2021.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6038604 2021.09.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6038592 2021.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6038590 2021.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6038591 2021.09.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6038588 2021.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6038587 2021.09.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6038589 2021.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6038586 2021.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6038584 2021.09.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6038583 2021.09.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6038585 2021.09.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6038581 2021.09.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6038582 2021.09.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6038580 2021.09.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6038579 2021.09.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 6038577 2021.09.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6038578 2021.09.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6036636 2021.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6036635 2021.09.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6036634 2021.09.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6036633 2021.09.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6036109 2021.09.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6036107 2021.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6036108 2021.09.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6036102 2021.09.08 mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 60 6036103 2021.09.08 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 6036105 2021.09.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 28 6036104 2021.09.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6036100 2021.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6036101 2021.09.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6036099 2021.09.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6036098 2021.09.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6036097 2021.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6036095 2021.09.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6036096 2021.09.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 6036106 2021.09.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6033690 2021.09.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6033668 2021.09.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6033667 2021.09.07 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6033686 2021.09.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6033683 2021.09.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 350 6033682 2021.09.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 53 6033685 2021.09.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 31 6033684 2021.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 6033680 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 58 6033679 2021.09.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6033676 2021.09.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6033681 2021.09.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6033678 2021.09.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6033675 2021.09.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6033674 2021.09.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6033672 2021.09.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 6033673 2021.09.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6033677 2021.09.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 6033671 2021.09.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 6033670 2021.09.07 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 6 6033666 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6033665 2021.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6033662 2021.09.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6033661 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6033663 2021.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6033658 2021.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6033656 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6033657 2021.09.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 6033655 2021.09.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6033660 2021.09.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6033669 2021.09.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 6033653 2021.09.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6033654 2021.09.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 6034567 2021.09.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6028369 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 6028368 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6028367 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6028366 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6027769 2021.09.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6027768 2021.09.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 6027767 2021.09.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6027766 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6027765 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6027764 2021.09.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6026937 2021.09.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6026936 2021.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6026935 2021.09.05 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 6026931 2021.09.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 6026932 2021.09.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6026930 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6026929 2021.09.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6026927 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6026928 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6026933 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6026925 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6026926 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6026924 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6026923 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6026922 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6026921 2021.09.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6026920 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6026918 2021.09.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 6024880 2021.09.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 6024882 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6024896 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6024897 2021.09.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6024895 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6024893 2021.09.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 6024894 2021.09.04 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6024892 2021.09.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6024891 2021.09.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 180 6024890 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6024888 2021.09.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6024889 2021.09.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 6024886 2021.09.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6024884 2021.09.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6024887 2021.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6024881 2021.09.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6024885 2021.09.04 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6024883 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6015816 2021.09.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 6015815 2021.09.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6015814 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6015812 2021.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6015813 2021.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6015810 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6015807 2021.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6015809 2021.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6015808 2021.09.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6015806 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6015805 2021.09.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6015804 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6015803 2021.09.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6015802 2021.09.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6015832 2021.09.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6015831 2021.09.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 6015830 2021.09.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 6015829 2021.09.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6015828 2021.09.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6015827 2021.09.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6015826 2021.09.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6015825 2021.09.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 6015824 2021.09.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 23 6015823 2021.09.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6015822 2021.09.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 6015820 2021.09.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6015819 2021.09.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6015821 2021.09.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 6015817 2021.09.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 6015818 2021.09.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 11 6007347 2021.08.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6007345 2021.08.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 6007344 2021.08.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6007346 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6007343 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6007341 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 6007342 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007363 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6007362 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007361 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6007360 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6007359 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007358 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 6007357 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007356 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 6007355 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007354 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007353 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6007352 2021.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 6007350 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007351 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6007349 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 6007348 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007339 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6007338 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007340 2021.08.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6007334 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007333 2021.08.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 6007335 2021.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6007331 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007330 2021.08.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6007329 2021.08.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6007328 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6007326 2021.08.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 13 6007332 2021.08.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6007327 2021.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 38 6007325 2021.08.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6001927 2021.08.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6001928 2021.08.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6001926 2021.08.27 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6001923 2021.08.27 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6001922 2021.08.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6001924 2021.08.27 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6001925 2021.08.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 6001921 2021.08.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 700 6001920 2021.08.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 6001916 2021.08.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1100 6001919 2021.08.27 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 16 6001918 2021.08.27 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 6001915 2021.08.27 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6001914 2021.08.27 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 6001917 2021.08.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 6001912 2021.08.27 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 200 6001913 2021.08.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6001907 2021.08.27 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6001910 2021.08.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6001905 2021.08.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 100 6001911 2021.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 6001906 2021.08.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6001908 2021.08.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6001909 2021.08.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 6000797 2021.08.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5999950 2021.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5999949 2021.08.26 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5999951 2021.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5999945 2021.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5999947 2021.08.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5999948 2021.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5999946 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5999944 2021.08.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5999943 2021.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5999940 2021.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5999942 2021.08.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 155 5999938 2021.08.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5999941 2021.08.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5999939 2021.08.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5999937 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5999936 2021.08.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5999935 2021.08.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5999933 2021.08.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 5999934 2021.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5999931 2021.08.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5999930 2021.08.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5999932 2021.08.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5999928 2021.08.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5999929 2021.08.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5998842 2021.08.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 5998857 2021.08.26 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 5998846 2021.08.26 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5998847 2021.08.26 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5998844 2021.08.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5998841 2021.08.26 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 5998843 2021.08.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5998856 2021.08.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5998855 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5998854 2021.08.26 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 11 5998853 2021.08.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5998852 2021.08.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5998851 2021.08.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 5998850 2021.08.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5998849 2021.08.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 5998848 2021.08.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5998839 2021.08.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5998838 2021.08.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5998837 2021.08.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 5998836 2021.08.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5998835 2021.08.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5998834 2021.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5998833 2021.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5998832 2021.08.26 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 5998831 2021.08.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5998830 2021.08.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5998829 2021.08.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5998828 2021.08.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5998827 2021.08.26 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5998826 2021.08.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 5998825 2021.08.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5998840 2021.08.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5997200 2021.08.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5997199 2021.08.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5997197 2021.08.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5997194 2021.08.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5997193 2021.08.25 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5997198 2021.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5997195 2021.08.25 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5997192 2021.08.25 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5997191 2021.08.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5997188 2021.08.25 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 5997190 2021.08.25 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5997189 2021.08.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5997187 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5996830 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5996776 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5996775 2021.08.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5996774 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5996773 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5996772 2021.08.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5996771 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5996770 2021.08.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5996769 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5996768 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5996767 2021.08.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5996766 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5996765 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5996764 2021.08.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5996763 2021.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5996762 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5996761 2021.08.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5996760 2021.08.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5996758 2021.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5996757 2021.08.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5996756 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5996755 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5996754 2021.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5996753 2021.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 5996752 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5996751 2021.08.25 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5996750 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5996749 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5996748 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5996747 2021.08.25 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5996746 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5996745 2021.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5996744 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5996743 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5996742 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5996741 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5996740 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5996739 2021.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5996738 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5996736 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5996735 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5996734 2021.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5996733 2021.08.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5996732 2021.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5996731 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5996730 2021.08.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5996729 2021.08.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 5996728 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5996727 2021.08.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5996726 2021.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5996725 2021.08.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5996724 2021.08.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5996723 2021.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5996722 2021.08.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5996721 2021.08.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5996720 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5996718 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5996717 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5996716 2021.08.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5996715 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5996714 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5996713 2021.08.25 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5996712 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5996711 2021.08.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5996710 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5996709 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5996708 2021.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5996707 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5996706 2021.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5996705 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5996704 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5996703 2021.08.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 8 5996702 2021.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5996701 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5996700 2021.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5996699 2021.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5996698 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5996697 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5996696 2021.08.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5996695 2021.08.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 16 5994641 2021.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5994640 2021.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5994639 2021.08.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5994637 2021.08.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5994638 2021.08.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 5994636 2021.08.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5994635 2021.08.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 5994634 2021.08.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5994633 2021.08.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5994632 2021.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5994631 2021.08.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5994630 2021.08.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 5994627 2021.08.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5994629 2021.08.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 5994628 2021.08.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 5994624 2021.08.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5994625 2021.08.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5994623 2021.08.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5994626 2021.08.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5994154 2021.08.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5994153 2021.08.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5994152 2021.08.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 5994151 2021.08.24 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5994150 2021.08.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5994149 2021.08.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5994148 2021.08.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5994147 2021.08.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5994146 2021.08.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5994145 2021.08.24 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5994143 2021.08.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5994142 2021.08.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5994140 2021.08.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5994139 2021.08.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5994138 2021.08.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 5993978 2021.08.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 5993979 2021.08.24 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5993977 2021.08.24 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5993976 2021.08.24 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5993272 2021.08.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5993271 2021.08.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5993055 2021.08.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5993054 2021.08.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5993053 2021.08.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5993052 2021.08.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5993051 2021.08.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5993050 2021.08.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5993049 2021.08.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5993048 2021.08.23 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 5993047 2021.08.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5993046 2021.08.23 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5993045 2021.08.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5993044 2021.08.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5993043 2021.08.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5993042 2021.08.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5992575 2021.08.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5992573 2021.08.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5992570 2021.08.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5992572 2021.08.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5992571 2021.08.23 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 7 5992574 2021.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5992568 2021.08.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5992567 2021.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5992569 2021.08.23 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 5992565 2021.08.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5992566 2021.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5992564 2021.08.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5992583 2021.08.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5992582 2021.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5992585 2021.08.23 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5992584 2021.08.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5992579 2021.08.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5992581 2021.08.23 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 5992578 2021.08.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 5992577 2021.08.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 5992580 2021.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5992576 2021.08.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5992591 2021.08.23 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5992590 2021.08.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5992589 2021.08.23 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 5992588 2021.08.23 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5992587 2021.08.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5992586 2021.08.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5992563 2021.08.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5992561 2021.08.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5992560 2021.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5992559 2021.08.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5992558 2021.08.23 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 5992557 2021.08.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5992556 2021.08.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 5992555 2021.08.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5992554 2021.08.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 5992552 2021.08.23 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 5992551 2021.08.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5992550 2021.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5992549 2021.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5992547 2021.08.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5992546 2021.08.23 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5992545 2021.08.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5992543 2021.08.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5992542 2021.08.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 5992541 2021.08.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5992540 2021.08.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5992539 2021.08.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5992538 2021.08.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5992537 2021.08.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5992536 2021.08.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5992535 2021.08.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5992534 2021.08.23 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5992533 2021.08.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5992532 2021.08.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5990557 2021.08.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5990558 2021.08.22 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 7 5990556 2021.08.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5990555 2021.08.22 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 5990554 2021.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5989460 2021.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5989459 2021.08.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5987965 2021.08.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5987964 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 5987963 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5987962 2021.08.21 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 5987961 2021.08.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5987960 2021.08.21 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 5987959 2021.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 5987958 2021.08.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5987957 2021.08.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5987956 2021.08.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5987955 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5987954 2021.08.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5987953 2021.08.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 5987952 2021.08.21 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5987951 2021.08.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5987950 2021.08.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5987949 2021.08.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5987948 2021.08.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5987947 2021.08.21 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5987946 2021.08.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5987945 2021.08.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5987944 2021.08.21 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5987943 2021.08.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5987942 2021.08.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5987941 2021.08.21 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5987940 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5987939 2021.08.21 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5987938 2021.08.21 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5987937 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5987936 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 5987935 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5987934 2021.08.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5987933 2021.08.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5987932 2021.08.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5987931 2021.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5987930 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5987929 2021.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 5987928 2021.08.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 5987927 2021.08.21 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5987926 2021.08.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5987925 2021.08.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5987924 2021.08.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5985564 2021.08.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5985563 2021.08.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5983643 2021.08.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5983642 2021.08.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5983641 2021.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5983639 2021.08.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5983638 2021.08.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5983640 2021.08.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5983637 2021.08.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5983634 2021.08.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5983633 2021.08.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5983636 2021.08.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 5983635 2021.08.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 6 5983631 2021.08.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5983630 2021.08.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5983629 2021.08.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5983626 2021.08.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 70 5983624 2021.08.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5983625 2021.08.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 31 5983623 2021.08.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 5983622 2021.08.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5983621 2021.08.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5983619 2021.08.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5983615 2021.08.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 5983617 2021.08.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 40 5983620 2021.08.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5983618 2021.08.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 5983616 2021.08.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5983614 2021.08.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5983611 2021.08.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5983613 2021.08.20 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5983612 2021.08.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5983610 2021.08.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5982330 2021.08.19 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5982331 2021.08.19 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5982328 2021.08.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5982329 2021.08.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5982327 2021.08.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5982326 2021.08.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5979837 2021.08.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5979838 2021.08.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5979836 2021.08.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5978173 2021.08.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5978169 2021.08.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 70 5978172 2021.08.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5978174 2021.08.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5978167 2021.08.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 37 5978170 2021.08.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 31 5978168 2021.08.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5978166 2021.08.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5978163 2021.08.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 5978161 2021.08.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 350 5978164 2021.08.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5978162 2021.08.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 5978158 2021.08.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 5978160 2021.08.17 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 5978165 2021.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5978159 2021.08.17 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 5978157 2021.08.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5971877 2021.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5971883 2021.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5971880 2021.08.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5971882 2021.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5971879 2021.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5971874 2021.08.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 170 5971881 2021.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5971872 2021.08.15 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5971876 2021.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5971871 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5971875 2021.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5971869 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5971873 2021.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5971868 2021.08.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5971870 2021.08.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5971866 2021.08.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5971867 2021.08.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 5969850 2021.08.14 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 5969848 2021.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5969847 2021.08.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5969845 2021.08.14 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 2 5969849 2021.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5969846 2021.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 5969844 2021.08.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 5965936 2021.08.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5965939 2021.08.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 37 5965937 2021.08.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5965935 2021.08.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5965934 2021.08.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5965938 2021.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 5965940 2021.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5965933 2021.08.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5965111 2021.08.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 5965110 2021.08.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5965108 2021.08.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 360 5965109 2021.08.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5965107 2021.08.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5965106 2021.08.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5965105 2021.08.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 5964099 2021.08.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5964098 2021.08.12 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5964097 2021.08.12 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 20 5961181 2021.08.10 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5961180 2021.08.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 5961176 2021.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5961178 2021.08.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5961175 2021.08.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5961179 2021.08.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5961171 2021.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 5961170 2021.08.10 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5961172 2021.08.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5961174 2021.08.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5961173 2021.08.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5961177 2021.08.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 5961167 2021.08.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 5961166 2021.08.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5961163 2021.08.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5961169 2021.08.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5961168 2021.08.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5961165 2021.08.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5961164 2021.08.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5961162 2021.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5961160 2021.08.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5961158 2021.08.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5961159 2021.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5961156 2021.08.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5961161 2021.08.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5961157 2021.08.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5961154 2021.08.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 47 5961155 2021.08.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5961258 2021.08.10 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5961253 2021.08.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5961254 2021.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5961256 2021.08.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5961255 2021.08.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5961257 2021.08.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5957859 2021.08.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 42 5957857 2021.08.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5957858 2021.08.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5957855 2021.08.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 22 5957856 2021.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5957854 2021.08.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5955895 2021.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 5955894 2021.08.08 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5955893 2021.08.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5955892 2021.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 5955896 2021.08.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5955891 2021.08.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5955890 2021.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 130 5955888 2021.08.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5955889 2021.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5955882 2021.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5955883 2021.08.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 36 5955887 2021.08.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5955885 2021.08.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 5955886 2021.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5955881 2021.08.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5955884 2021.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5955880 2021.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5955878 2021.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5955879 2021.08.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5955877 2021.08.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5955876 2021.08.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5953936 2021.08.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5953932 2021.08.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5953935 2021.08.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5953934 2021.08.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 5953929 2021.08.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5953919 2021.08.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5953917 2021.08.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5953909 2021.08.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5953921 2021.08.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5953922 2021.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5953906 2021.08.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5953926 2021.08.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5953931 2021.08.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5953930 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5953916 2021.08.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5953924 2021.08.07 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 10 5953918 2021.08.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 5953908 2021.08.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5953911 2021.08.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5953910 2021.08.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5953905 2021.08.07 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5953923 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5953903 2021.08.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 5953902 2021.08.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5953904 2021.08.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 150 5953900 2021.08.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5953901 2021.08.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5953942 2021.08.07 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5953941 2021.08.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5953938 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5953937 2021.08.07 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5953940 2021.08.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 5953939 2021.08.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 800 5953928 2021.08.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5953933 2021.08.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5953925 2021.08.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5953920 2021.08.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 5953912 2021.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5953927 2021.08.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5953913 2021.08.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5953915 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 42 5953914 2021.08.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 41 5953907 2021.08.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5951240 2021.08.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5951241 2021.08.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5951237 2021.08.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5951238 2021.08.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5951239 2021.08.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5951236 2021.08.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5951234 2021.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5951233 2021.08.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5951231 2021.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5951232 2021.08.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5951235 2021.08.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5951230 2021.08.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5939091 2021.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5939090 2021.08.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 5939092 2021.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5939089 2021.08.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5939087 2021.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5939088 2021.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5939086 2021.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 70 5939085 2021.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5936443 2021.07.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 5936442 2021.07.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5936441 2021.07.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 5936440 2021.07.31 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 42 5936460 2021.07.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 500 5936459 2021.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 5936458 2021.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5936457 2021.07.31 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5936454 2021.07.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5936456 2021.07.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5936455 2021.07.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5936452 2021.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 5936453 2021.07.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 5936450 2021.07.31 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5936449 2021.07.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5936448 2021.07.31 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5936447 2021.07.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5936451 2021.07.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5936445 2021.07.31 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5936444 2021.07.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 5936438 2021.07.31 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5936437 2021.07.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5936435 2021.07.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5936436 2021.07.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5936434 2021.07.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 5936439 2021.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5936433 2021.07.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5936431 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5936432 2021.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 38 5936429 2021.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 9 5936430 2021.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5936428 2021.07.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 41 5936426 2021.07.31 mapa
dość pospolity