DRUŻYNA

Drużyna: Spod Wielkiej Sowy Mały Czes. Obserwator: Mariusz Dąbek

Liczba gatunków: 197

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 97 1665 47 47 0 6 12 29
2 141 1486 75 52 2 11 10 29
3 169 1199 122 82 2 15 31 34
4 145 242 147 61 1 11 27 22
5 341 895 190 125 4 36 45 40
6 155 400 197 65 3 20 23 19
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10337793 2024.06.15
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10337792 2024.06.15
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10337790 2024.06.15
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10337791 2024.06.15
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10337789 2024.06.15
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10333138 2024.06.14
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10333140 2024.06.14
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10333139 2024.06.14
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10333137 2024.06.14
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10333136 2024.06.14
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10333134 2024.06.14
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10333133 2024.06.14
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10333132 2024.06.14
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 10333135 2024.06.14
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 10333131 2024.06.14
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10333130 2024.06.14
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10330382 2024.06.13
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10322553 2024.06.11
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10322552 2024.06.11
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10322551 2024.06.11
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10322549 2024.06.11
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 10322550 2024.06.11
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10322548 2024.06.11
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 10315993 2024.06.09
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 80 10315992 2024.06.09
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10315991 2024.06.09
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10315989 2024.06.09
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10315990 2024.06.09
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10315987 2024.06.09
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10315988 2024.06.09
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10315985 2024.06.09
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10315984 2024.06.09
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10315983 2024.06.09
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10304934 2024.06.08 WP
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10304933 2024.06.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10299354 2024.06.07 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10299353 2024.06.07 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10299351 2024.06.07 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10299352 2024.06.07 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10299349 2024.06.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 10299350 2024.06.07 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10299347 2024.06.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10299346 2024.06.07 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10299345 2024.06.07 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10297625 2024.06.07 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 7 10297624 2024.06.07 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10297623 2024.06.07 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 10297622 2024.06.07 MB
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10297398 2024.06.07 MB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10297396 2024.06.07 MB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10297399 2024.06.07 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10297397 2024.06.07 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 10297394 2024.06.07 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 10297395 2024.06.07 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10297393 2024.06.07 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10297391 2024.06.07 MB
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10297390 2024.06.07 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10297392 2024.06.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 10295521 2024.06.06 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 10295520 2024.06.06 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10295519 2024.06.06 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10293488 2024.06.06 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10293487 2024.06.06 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10293485 2024.06.06 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10293490 2024.06.06 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10293486 2024.06.06 MB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10293484 2024.06.06 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10293489 2024.06.06 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10293483 2024.06.06 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10293482 2024.06.06 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10293480 2024.06.06 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10293479 2024.06.06 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10293481 2024.06.06 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10293478 2024.06.06 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10293477 2024.06.06 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10291018 2024.06.05 MB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10291017 2024.06.05 PM
pospolity kruk, Corvus corax 3 10291020 2024.06.05 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 10291015 2024.06.05 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 10291016 2024.06.05 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10291019 2024.06.05 MB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10288985 2024.06.05 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10288984 2024.06.05 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 10288983 2024.06.05 MB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10288982 2024.06.05 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 7 10288981 2024.06.05 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10288980 2024.06.05 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10288979 2024.06.05 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10288978 2024.06.05 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10286348 2024.06.04 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10286347 2024.06.04 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10286345 2024.06.04 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10286344 2024.06.04 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10286342 2024.06.04 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10286343 2024.06.04 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10286341 2024.06.04 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10286340 2024.06.04 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 10286339 2024.06.04 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 10286338 2024.06.04 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10286335 2024.06.04 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10286337 2024.06.04 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10286336 2024.06.04 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10286334 2024.06.04 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10281915 2024.06.03 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10279157 2024.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10279158 2024.06.03 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10279156 2024.06.03 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 10279160 2024.06.03 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10279161 2024.06.03 MB
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 10279154 2024.06.03 MB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10279155 2024.06.03 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10279159 2024.06.03 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 10279151 2024.06.03 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10279153 2024.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10279152 2024.06.03 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10279150 2024.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10275510 2024.06.02 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10275511 2024.06.02 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10275506 2024.06.02 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10275508 2024.06.02 PM
bardzo rzadki trznadel czarnogłowy, Emberiza melanocephala 1 10275504 2024.06.02 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10275507 2024.06.02 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10275503 2024.06.02 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10275512 2024.06.02 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10275505 2024.06.02 PM
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 10275502 2024.06.02 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10275501 2024.06.02 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10269604 2024.06.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10269605 2024.06.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 10269606 2024.06.01 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10269603 2024.06.01 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10269602 2024.06.01 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10269601 2024.06.01 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10265156 2024.06.01 MB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10265155 2024.06.01 MB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10265154 2024.06.01 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10265153 2024.06.01 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10265152 2024.06.01 MB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10265151 2024.06.01 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 10265150 2024.06.01 MB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10265149 2024.06.01 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10265147 2024.06.01 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10265148 2024.06.01 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10265145 2024.06.01 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10265143 2024.06.01 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10265146 2024.06.01 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10265142 2024.06.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10265144 2024.06.01 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10265140 2024.06.01 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10265141 2024.06.01 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10265139 2024.06.01 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 10265137 2024.06.01 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10265135 2024.06.01 PM
pospolity kruk, Corvus corax 5 10265136 2024.06.01 MB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10265138 2024.06.01 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10261626 2024.05.31 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10261627 2024.05.31 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 10261625 2024.05.31 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 10257367 2024.05.31 MB
pospolity żuraw, Grus grus 3 10257381 2024.05.31 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10257382 2024.05.31 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10257380 2024.05.31 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10257384 2024.05.31 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 10257379 2024.05.31 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10257383 2024.05.31 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10257374 2024.05.31 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10257377 2024.05.31 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 10257375 2024.05.31 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10257373 2024.05.31 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10257370 2024.05.31 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10257371 2024.05.31 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10257372 2024.05.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 10257369 2024.05.31 MB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10251390 2024.05.30 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10251392 2024.05.30 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10251391 2024.05.30 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 10251389 2024.05.30 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 10251386 2024.05.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10251388 2024.05.30 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 10251384 2024.05.30 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10251385 2024.05.30 MB
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10247649 2024.05.30 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10247651 2024.05.30 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10247655 2024.05.30 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10247653 2024.05.30 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10247654 2024.05.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 10247652 2024.05.30 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10247644 2024.05.30 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10247646 2024.05.30 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10247648 2024.05.30 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10247643 2024.05.30 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10247647 2024.05.30 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10247650 2024.05.30 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10247642 2024.05.30 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10247645 2024.05.30 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10242771 2024.05.29 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10242769 2024.05.29 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10242770 2024.05.29 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10242768 2024.05.29 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 10242767 2024.05.29 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10242766 2024.05.29 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 10242765 2024.05.29 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10241280 2024.05.29 PM
pospolity żuraw, Grus grus 11 10241279 2024.05.29 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10241278 2024.05.29 MB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10241277 2024.05.29 MB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10241275 2024.05.29 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10241276 2024.05.29 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10241274 2024.05.29 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 10241273 2024.05.29 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10241272 2024.05.29 MB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10241271 2024.05.29 MB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10241269 2024.05.29 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 10241268 2024.05.29 MB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10241270 2024.05.29 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10241267 2024.05.29 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10241265 2024.05.29 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10241264 2024.05.29 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10241266 2024.05.29 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10238582 2024.05.28 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10238581 2024.05.28 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10238579 2024.05.28 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10238578 2024.05.28 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10238577 2024.05.28 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10238576 2024.05.28 PM
pospolity kruk, Corvus corax 3 10238575 2024.05.28 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10238574 2024.05.28 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10236345 2024.05.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10236346 2024.05.28 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10236343 2024.05.28 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10236348 2024.05.28 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10236344 2024.05.28 MB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10236347 2024.05.28 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10236341 2024.05.28 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10236340 2024.05.28 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10236342 2024.05.28 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10236339 2024.05.28 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10236337 2024.05.28 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10236338 2024.05.28 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10235479 2024.05.28 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10235476 2024.05.28 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10235477 2024.05.28 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10235473 2024.05.28 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10235472 2024.05.28 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10235471 2024.05.28 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10235470 2024.05.28 MB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10235475 2024.05.28 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10233064 2024.05.27 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10233066 2024.05.27 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10233062 2024.05.27 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10233061 2024.05.27 PM
pospolity kruk, Corvus corax 3 10233063 2024.05.27 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10233060 2024.05.27 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10233065 2024.05.27 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10231426 2024.05.27 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 10231423 2024.05.27 MB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10231427 2024.05.27 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10231424 2024.05.27 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10231422 2024.05.27 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10231420 2024.05.27 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10231425 2024.05.27 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 10231421 2024.05.27 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10231418 2024.05.27 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 10231417 2024.05.27 MB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10231419 2024.05.27 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 10231416 2024.05.27 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10231415 2024.05.27 PM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10231414 2024.05.27 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 6 10231412 2024.05.27 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 10231411 2024.05.27 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 10231413 2024.05.27 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10231409 2024.05.27 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10231410 2024.05.27 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10231407 2024.05.27 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10231408 2024.05.27 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10231406 2024.05.27 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10231404 2024.05.27 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10231405 2024.05.27 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10231403 2024.05.27 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10231402 2024.05.27 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10231401 2024.05.27 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10226112 2024.05.26 MB
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 10226113 2024.05.26 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10226110 2024.05.26 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10226111 2024.05.26 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10226108 2024.05.26 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10226104 2024.05.26 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10226106 2024.05.26 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10226105 2024.05.26 MB
pospolity kruk, Corvus corax 2 10226103 2024.05.26 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10226102 2024.05.26 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10226101 2024.05.26 MB
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10222373 2024.05.26 MB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10222374 2024.05.26 MB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10222371 2024.05.26 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10222369 2024.05.26 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10222372 2024.05.26 MB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10222368 2024.05.26 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10222367 2024.05.26 MB
pospolity żuraw, Grus grus 3 10222366 2024.05.26 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10222364 2024.05.26 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 10222365 2024.05.26 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10222363 2024.05.26 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10222362 2024.05.26 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10222361 2024.05.26 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10222356 2024.05.26 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10222357 2024.05.26 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 10222360 2024.05.26 MB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10222355 2024.05.26 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10222359 2024.05.26 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10222358 2024.05.26 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 10222354 2024.05.26 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10222351 2024.05.26 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10222350 2024.05.26 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10222347 2024.05.26 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10222352 2024.05.26 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10222348 2024.05.26 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 10222349 2024.05.26 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10222346 2024.05.26 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10222345 2024.05.26 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 10218345 2024.05.25 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 10218346 2024.05.25 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 10218344 2024.05.25 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10214876 2024.05.25 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10214873 2024.05.25 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10214875 2024.05.25 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10214864 2024.05.25 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 10214865 2024.05.25 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 45 10214867 2024.05.25 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 70 10214859 2024.05.25 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 25 10214860 2024.05.25 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10214858 2024.05.25 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10214857 2024.05.25 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 10214856 2024.05.25 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 10214881 2024.05.25 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10214879 2024.05.25 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10214877 2024.05.25 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 10214878 2024.05.25 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 10214874 2024.05.25 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10214872 2024.05.25 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 10214870 2024.05.25 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 24 10214868 2024.05.25 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10214871 2024.05.25 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10214866 2024.05.25 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10214869 2024.05.25 MB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10214862 2024.05.25 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 10214861 2024.05.25 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 10214863 2024.05.25 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 10214854 2024.05.25 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 10214855 2024.05.25 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10214852 2024.05.25 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10214853 2024.05.25 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10214849 2024.05.25 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 10214850 2024.05.25 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 10214851 2024.05.25 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 10214847 2024.05.25 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 10214848 2024.05.25 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10214845 2024.05.25 MB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10214842 2024.05.25 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10214846 2024.05.25 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10214840 2024.05.25 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10214843 2024.05.25 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10214839 2024.05.25 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10182664 2024.05.19
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 10182665 2024.05.19
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10182663 2024.05.19
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10182662 2024.05.19
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10182661 2024.05.19
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10182660 2024.05.19
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10182659 2024.05.19
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10182656 2024.05.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10182658 2024.05.19
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10182655 2024.05.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10182657 2024.05.19
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10173457 2024.05.18
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 10173458 2024.05.18
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10173456 2024.05.18
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 10173455 2024.05.18
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10173454 2024.05.18
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10173453 2024.05.18
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10173452 2024.05.18
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10173451 2024.05.18
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10173450 2024.05.18
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10173449 2024.05.18
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10167890 2024.05.18
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10169815 2024.05.18
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10167889 2024.05.18
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10167891 2024.05.18
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10167887 2024.05.18
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10167886 2024.05.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10167888 2024.05.18
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 10167885 2024.05.18
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10167884 2024.05.18
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10167883 2024.05.18
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10167881 2024.05.18
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10167882 2024.05.18
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10167880 2024.05.18
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10167879 2024.05.18
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10167878 2024.05.18
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10150380 2024.05.16
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10137414 2024.05.13
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 10137412 2024.05.13
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10137411 2024.05.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10137410 2024.05.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10137409 2024.05.13
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10137408 2024.05.13
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10137407 2024.05.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10127412 2024.05.12
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 9 10127409 2024.05.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10127413 2024.05.12
pospolity kruk, Corvus corax 1 10127407 2024.05.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10127416 2024.05.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10127408 2024.05.12
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 10127404 2024.05.12
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10127405 2024.05.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10116810 2024.05.11
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10116811 2024.05.11
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10116809 2024.05.11
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10116807 2024.05.11
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10116808 2024.05.11
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10116805 2024.05.11
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10116806 2024.05.11
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10116804 2024.05.11
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10116803 2024.05.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10116802 2024.05.10
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10095436 2024.05.09
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10095435 2024.05.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10095434 2024.05.09
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10095432 2024.05.09
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10095431 2024.05.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10095433 2024.05.09
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10095430 2024.05.09
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10095429 2024.05.09
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10095438 2024.05.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10095437 2024.05.09
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10090144 2024.05.09
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10083585 2024.05.07
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10083583 2024.05.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10083584 2024.05.07
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10083582 2024.05.07
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10083581 2024.05.07
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10083580 2024.05.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10083579 2024.05.07
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10083577 2024.05.07
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10083573 2024.05.07
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10083576 2024.05.07
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10083574 2024.05.07
pospolity kos, Turdus merula 1 10083575 2024.05.07
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10083572 2024.05.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10083578 2024.05.07
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10083571 2024.05.07
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10083570 2024.05.07
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10083569 2024.05.07
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10083567 2024.05.07
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10083566 2024.05.07
pospolity sroka, Pica pica 1 10083564 2024.05.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10083565 2024.05.07
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 10082389 2024.05.07
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10082390 2024.05.07
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10082388 2024.05.07
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10082387 2024.05.07
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10082386 2024.05.07
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 10082385 2024.05.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10079181 2024.05.06
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10079178 2024.05.06
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10079179 2024.05.05
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10079177 2024.05.05
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10079176 2024.05.05
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10063772 2024.05.04
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10063770 2024.05.04
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10063767 2024.05.04
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10063768 2024.05.04
pospolity żuraw, Grus grus 5 10063766 2024.05.04
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10063769 2024.05.04
pospolity żuraw, Grus grus 10 10063764 2024.05.04
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10063763 2024.05.04
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 10079180 2024.05.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10063765 2024.05.04
pospolity kruk, Corvus corax 1 10063762 2024.05.04
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 10063771 2024.05.04
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10063761 2024.05.04
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10063760 2024.05.04
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10053444 2024.05.04
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10051036 2024.05.03
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10047527 2024.05.03
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10047101 2024.05.03
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10047099 2024.05.03
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10047098 2024.05.03
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10047097 2024.05.03
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 10047096 2024.05.03
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 10047095 2024.05.03
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10047094 2024.05.03
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10047093 2024.05.03
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10024105 2024.05.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10017540 2024.05.01
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 10017539 2024.05.01
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10017536 2024.04.29
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10017535 2024.04.29
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10017537 2024.04.29
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9995508 2024.04.28
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9995506 2024.04.28
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9995507 2024.04.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9995505 2024.04.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9995504 2024.04.28
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9995501 2024.04.28
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9995500 2024.04.28
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 9995502 2024.04.28
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9995498 2024.04.28
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9995499 2024.04.28
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9995497 2024.04.28
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9988712 2024.04.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9988711 2024.04.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9988714 2024.04.28
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9988713 2024.04.28
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9968323 2024.04.26
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9968322 2024.04.26
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9968321 2024.04.26
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9964822 2024.04.25
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9964821 2024.04.25
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9964820 2024.04.25
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9964819 2024.04.25
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9964818 2024.04.25
rzadki uszatka, Asio otus 3 9946404 2024.04.21
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9943912 2024.04.21
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9943911 2024.04.21
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9943909 2024.04.21
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9943908 2024.04.21
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9943907 2024.04.21
pospolity kruk, Corvus corax 1 9943910 2024.04.21
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 24 9943906 2024.04.21
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9941634 2024.04.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9941632 2024.04.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9941635 2024.04.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9941631 2024.04.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9941629 2024.04.21
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9941630 2024.04.21
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9941633 2024.04.21
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9934135 2024.04.20
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9934134 2024.04.19
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9919354 2024.04.16
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9913552 2024.04.15
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9913551 2024.04.15
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9913550 2024.04.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9907804 2024.04.14
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9907803 2024.04.14
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9907802 2024.04.14
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9907801 2024.04.14
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9903960 2024.04.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9903962 2024.04.14
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9903959 2024.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9903957 2024.04.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9903958 2024.04.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9903956 2024.04.14
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9903955 2024.04.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9909733 2024.04.14
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9898599 2024.04.13
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9898598 2024.04.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9894014 2024.04.13
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9894012 2024.04.13
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9894013 2024.04.13
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9894009 2024.04.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9894008 2024.04.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9894007 2024.04.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9894011 2024.04.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9894010 2024.04.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9894006 2024.04.13
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9882629 2024.04.11
rzadki uszatka, Asio otus 3 9878003 2024.04.10
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9873126 2024.04.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9871198 2024.04.09
rzadki uszatka, Asio otus 1 9871195 2024.04.09
rzadki uszatka, Asio otus 1 9871200 2024.04.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9871199 2024.04.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9871193 2024.04.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9871192 2024.04.09
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9853008 2024.04.07
pospolity kruk, Corvus corax 1 9853010 2024.04.07
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 5 9850471 2024.04.07
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9850437 2024.04.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9850433 2024.04.07
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9851364 2024.04.07
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9851369 2024.04.07
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9851363 2024.04.07
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9851362 2024.04.07
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9849920 2024.04.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9842150 2024.04.06
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9842149 2024.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9840563 2024.04.06
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 5 9840561 2024.04.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9840562 2024.04.06
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9840559 2024.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9840557 2024.04.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9840555 2024.04.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9837064 2024.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9837063 2024.04.06
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9837060 2024.04.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9837061 2024.04.06
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9837080 2024.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9837081 2024.04.06
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9837079 2024.04.06
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9837077 2024.04.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9837078 2024.04.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9837076 2024.04.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9837074 2024.04.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9837075 2024.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9837072 2024.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9837073 2024.04.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9837070 2024.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9837069 2024.04.06
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9837067 2024.04.06
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9837068 2024.04.05
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9837066 2024.04.05
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9829408 2024.04.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9823307 2024.04.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9823305 2024.04.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9823306 2024.04.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9823304 2024.04.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9823303 2024.04.04
pospolity sroka, Pica pica 1 9817627 2024.04.03
rzadki uszatka, Asio otus 1 9817626 2024.04.03
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9817625 2024.04.03
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9817623 2024.04.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9817624 2024.04.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9817622 2024.04.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9817621 2024.04.03
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9818561 2024.04.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9803444 2024.04.01
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9803445 2024.04.01
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9803443 2024.04.01
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9801334 2024.04.01
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9801333 2024.04.01
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9801335 2024.04.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9801332 2024.04.01
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9801330 2024.04.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9798982 2024.04.01
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9798981 2024.04.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9798979 2024.04.01
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9798980 2024.04.01
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9798978 2024.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9798977 2024.04.01
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9798976 2024.04.01
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9793643 2024.03.31
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9793642 2024.03.31
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9793640 2024.03.31
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9793639 2024.03.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9793637 2024.03.31
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 9793638 2024.03.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9793636 2024.03.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9793634 2024.03.31
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9793635 2024.03.31
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9793632 2024.03.31
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9793633 2024.03.31
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9790244 2024.03.31
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 9790241 2024.03.31
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9790242 2024.03.31
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9790243 2024.03.31
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9790239 2024.03.31
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9790240 2024.03.31
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9785952 2024.03.30
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9785951 2024.03.30
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9785950 2024.03.30
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9785947 2024.03.30
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9785948 2024.03.30
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9785949 2024.03.30
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9785946 2024.03.30
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9783711 2024.03.30
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9783712 2024.03.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9783713 2024.03.30
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9783710 2024.03.30
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9783706 2024.03.30
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9783705 2024.03.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9783707 2024.03.30
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 9783703 2024.03.30
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 9783704 2024.03.30
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9769480 2024.03.28
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9769479 2024.03.28
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9766849 2024.03.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9762287 2024.03.27
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9760047 2024.03.27
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 9755382 2024.03.26
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9755381 2024.03.26
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9752000 2024.03.25
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9746507 2024.03.24
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9746224 2024.03.24
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9746225 2024.03.24
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9742231 2024.03.24
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9742230 2024.03.24
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9742227 2024.03.24
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9742228 2024.03.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9742229 2024.03.24
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 9742226 2024.03.24
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9742225 2024.03.24
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9742224 2024.03.24
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9742221 2024.03.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9742223 2024.03.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9742222 2024.03.24
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9742220 2024.03.24
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9738507 2024.03.24
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9732871 2024.03.23
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9732869 2024.03.23
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9732868 2024.03.23
pospolity nurogęś, Mergus merganser 19 9732872 2024.03.23
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9732867 2024.03.23
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9732865 2024.03.23
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9732864 2024.03.23
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9732866 2024.03.23
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9716899 2024.03.20
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9716901 2024.03.20
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9716900 2024.03.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9716903 2024.03.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9716898 2024.03.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9716902 2024.03.20
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9700950 2024.03.17
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9700948 2024.03.17
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9700951 2024.03.17
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9700945 2024.03.17
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9697835 2024.03.17
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9697838 2024.03.17
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9697836 2024.03.17
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9697834 2024.03.17
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9697833 2024.03.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9697839 2024.03.17
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9697837 2024.03.17
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9688155 2024.03.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9688160 2024.03.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9688159 2024.03.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9688156 2024.03.16
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9688153 2024.03.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9688158 2024.03.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9688151 2024.03.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9688157 2024.03.16
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9688154 2024.03.16
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9688152 2024.03.16
pospolity bogatka, Parus major 1 9684370 2024.03.15
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9684369 2024.03.15
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9684367 2024.03.15
pospolity kos, Turdus merula 1 9684368 2024.03.15
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9684366 2024.03.15
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9673602 2024.03.13
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9673601 2024.03.13
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9664772 2024.03.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9664773 2024.03.11
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9657389 2024.03.10
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9657390 2024.03.10
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9657386 2024.03.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9657387 2024.03.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9657388 2024.03.10
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9655811 2024.03.10
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9655807 2024.03.10
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9655810 2024.03.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9655809 2024.03.10
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9655806 2024.03.10
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9655808 2024.03.10
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 9649644 2024.03.09
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9649643 2024.03.09
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 9646335 2024.03.08
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9646336 2024.03.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9641760 2024.03.07
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9641652 2024.03.07
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9626165 2024.03.03
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9626168 2024.03.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9626166 2024.03.03
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9626161 2024.03.03
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9626164 2024.03.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9626167 2024.03.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 9626158 2024.03.03
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9626162 2024.03.03
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9626159 2024.03.03
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9627810 2024.03.03
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9626163 2024.03.03
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9626157 2024.03.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9626156 2024.03.03
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 9626160 2024.03.03
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 9617587 2024.03.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9617586 2024.03.02 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 9617583 2024.03.02 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 9617585 2024.03.02 WP
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 9617588 2024.03.02 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9617584 2024.03.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9619425 2024.03.02 WP
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 9617582 2024.03.02 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9615232 2024.03.02
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9615230 2024.03.02
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9615249 2024.03.02
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9615228 2024.03.02
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9668863 2024.03.02
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 9615229 2024.03.02
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9615226 2024.03.02
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9615227 2024.03.02
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9615223 2024.03.02
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9615224 2024.03.02
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9615221 2024.03.02
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9615219 2024.03.02
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9615225 2024.03.02
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9615222 2024.03.02
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9613015 2024.03.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9613014 2024.03.02
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 9613013 2024.03.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9613012 2024.03.02
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9613011 2024.03.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9613010 2024.03.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9613009 2024.03.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9613008 2024.03.02
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9612721 2024.03.02
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9612719 2024.03.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 9612722 2024.03.02
pospolity gęgawa, Anser anser 9 9612720 2024.03.02
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 9612717 2024.03.02
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9612716 2024.03.02
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 13 9612718 2024.03.02
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9607037 2024.02.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9607036 2024.02.29
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9599068 2024.02.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 9585814 2024.02.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9585815 2024.02.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9585811 2024.02.25
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9585812 2024.02.25
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 9580995 2024.02.24 PM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9580998 2024.02.24 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9580997 2024.02.24 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9580994 2024.02.24 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9580996 2024.02.24 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9580999 2024.02.24 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9580992 2024.02.24 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9580993 2024.02.24 MB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9580989 2024.02.24 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9580990 2024.02.24 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 9580988 2024.02.24 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9580991 2024.02.24 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9576216 2024.02.23 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9576222 2024.02.23 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9576214 2024.02.23 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9576213 2024.02.23 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 9576212 2024.02.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9576211 2024.02.23 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9576209 2024.02.23 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9576210 2024.02.23 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9576208 2024.02.23 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 9576215 2024.02.23 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 20 9576207 2024.02.23 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9576206 2024.02.23 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 9576205 2024.02.23 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9574787 2024.02.23 PM
pospolity bogatka, Parus major 10 9574803 2024.02.23 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9574801 2024.02.23 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9574802 2024.02.23 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9574799 2024.02.23 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9574798 2024.02.23 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9574797 2024.02.23 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9574800 2024.02.23 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9574796 2024.02.23 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9574795 2024.02.23 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9574794 2024.02.23 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9574793 2024.02.23 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9574792 2024.02.23 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 9574791 2024.02.23 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 9574790 2024.02.23 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9574789 2024.02.23 MB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9574788 2024.02.23 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9573330 2024.02.22 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9573328 2024.02.22 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9573347 2024.02.22 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9573325 2024.02.22 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9573321 2024.02.22 PM
pospolity kruk, Corvus corax 3 9573324 2024.02.22 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9573332 2024.02.22 PM
pospolity żuraw, Grus grus 5 9573326 2024.02.22 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9573323 2024.02.22 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9573322 2024.02.22 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9573316 2024.02.22 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9573327 2024.02.22 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9573320 2024.02.22 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9573317 2024.02.22 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9573319 2024.02.22 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9573318 2024.02.22 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9570106 2024.02.21 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 9570102 2024.02.21 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9570103 2024.02.21 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9570100 2024.02.21 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9570111 2024.02.21 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9570109 2024.02.21 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 9570095 2024.02.21 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 20 9570097 2024.02.21 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9570098 2024.02.21 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 9570107 2024.02.21 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9568853 2024.02.21 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9568846 2024.02.21 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9568848 2024.02.21 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9568843 2024.02.21 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9568845 2024.02.21 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9568852 2024.02.21 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9568854 2024.02.21 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9568851 2024.02.21 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9568849 2024.02.21 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9568842 2024.02.21 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9568844 2024.02.21 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9568850 2024.02.21 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9568847 2024.02.21 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9567097 2024.02.20 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9567098 2024.02.20 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9567096 2024.02.20 PM
pospolity łyska, Fulica atra 60 9567093 2024.02.20 MB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9567092 2024.02.20 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9567095 2024.02.20 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9567089 2024.02.20 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9567094 2024.02.20 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9567090 2024.02.20 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9567091 2024.02.20 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9567085 2024.02.20 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9567088 2024.02.20 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9567087 2024.02.20 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9567086 2024.02.20 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9563888 2024.02.19 MB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9563790 2024.02.19 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9557988 2024.02.18 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9557985 2024.02.18 MB
pospolity łyska, Fulica atra 20 9557986 2024.02.18 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9557984 2024.02.18 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 150 9557982 2024.02.18 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9557987 2024.02.18 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9557983 2024.02.18 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 40 9557980 2024.02.18 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9557981 2024.02.18 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 9557979 2024.02.18 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9557978 2024.02.18 PM