Regulamin Wielkiego Roku

 

Wielki Rok

 

 1. Wielki Rok odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z obszarami morskimi.
 2. Aby wziąć udział w Wielkim Roku należy poprzez zakładkę ZALOGUJ potwierdzić swoje konto w Ornitho, po czym na stronie wielkirok.pl założyć drużynę (preferowana nazwa to imię i nazwisko uczestnika) i formalnie zgłosić się do Wielkiego Roku.
 3. Uczestnicy biorą udział w Wielkim Roku pod swoim pełnym i jawnym imieniem i nazwiskiem. Dane te będą wyświetlane na stronie wielkirok.pl, nawet jeśli w systemie ornitho.pl użytkownik zaznaczył, że chce być anonimowy.
 4. Zapisy trwają do 31 marca 2024 r.
 5. Uczestnik ZOBOWIĄZUJE się wprowadzać przynajmniej pierwszą obserwację każdego gatunku do kartoteki ornitho.pl. Nakłaniamy jednak do wprowadzania jak największej liczby obserwacji, w tym tzw. pełnych list.
 6. Gatunki rzadziej spotykane powinny być udokumentowane fotografią. Fotografie należy dodać bezpośrednio w systemie Orniho.
 7. Spory i wątpliwości rozstrzygają moderatorzy Ornitho.pl.
 8. Do listy kwalifikują się obserwacje ptaków z kategoriami A, B i C wg klasyfikacji AERC (reprezentowanej przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego). Oto kompletna lista gatunków. Obserwacja podgatunku jest zaliczana jako gatunek.
 9. Do listy dodajemy WYŁĄCZNIE gatunki oznaczone przez nas samych (na podstawie cech diagnostycznych wizualnych lub głosowych). Dopuszcza się sytuację, kiedy osoba bardziej doświadczona wskaże nam te cechy podczas obserwacji - ale musimy je zobaczyć/usłyszeć.
 10. Należy przestrzegać zasad etyki i kierować się wyczuciem i zdrowym rozsądkiem. Nie wskazujemy dokładnego miejsca obserwacji gatunków wrażliwych i cennych (szczególnie w przypadku wykrycia lęgu). Wszystkie tego typu obserwacje należy zaznaczyć w systemie Ornitho.pl jako 'ukryte'. Ich lokalizacja nie pojawi się na WielkiRok.pl (ale obserwacje zostaną uwzględnione w konkursie).
 11. Obserwacje mogą dotyczyć wyłącznie żywych ptaków na wolności (dopuszczalne są obserwacje w czasie obrączkowania).
 12. W terenie najlepiej sprawdza się aplikacja Naturalist, w wersji na Android lub iPhone.
 13. Organizator i nadzór techniczny projektu: Fundacja Psubraty. Wsparcie (Ornitho): Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.