DRUŻYNA

Drużyna: Tomasz Sczansny. Obserwator: Tomasz Sczansny

Liczba gatunków: 180

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 134 408 73 73 3 18 22 30
2 53 343 94 36 0 3 13 20
3 83 6634 113 53 0 6 21 26
4 59 145 132 41 1 4 13 23
5 233 432 177 134 1 26 60 47
6 22 71 180 18 0 6 9 3
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10333709 2024.06.14 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 10333706 2024.06.14 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10333707 2024.06.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10333708 2024.06.14 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10333704 2024.06.14 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10333705 2024.06.14 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10328002 2024.06.13 OP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10322949 2024.06.11 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10322950 2024.06.11 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10318251 2024.06.10 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10318250 2024.06.10 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10318249 2024.06.10 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10318248 2024.06.10 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10318247 2024.06.10 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10318246 2024.06.10 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10318245 2024.06.10 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10314880 2024.06.09 ŚL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10272749 2024.06.02 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10269319 2024.06.02 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10269318 2024.06.02 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10269320 2024.06.01 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10263056 2024.06.01 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 110 10243108 2024.05.29 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10234921 2024.05.28 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10234920 2024.05.28 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10234919 2024.05.28 ŚL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10234066 2024.05.27 OP
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10234065 2024.05.27 OP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10234063 2024.05.27 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10234064 2024.05.27 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 15 10234061 2024.05.27 OP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10234062 2024.05.27 OP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10234059 2024.05.27 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 10234060 2024.05.27 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10159834 2024.05.17 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10151116 2024.05.16 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10151115 2024.05.16 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10151114 2024.05.16 ŚL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10151113 2024.05.16 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10148276 2024.05.15 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10148275 2024.05.15 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10148279 2024.05.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10148277 2024.05.15 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10148273 2024.05.15 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10148272 2024.05.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10148274 2024.05.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10148278 2024.05.15 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10148270 2024.05.15 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10148271 2024.05.15 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10148268 2024.05.15 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10148267 2024.05.15 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10148301 2024.05.15 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10135167 2024.05.13 OP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10135166 2024.05.13 OP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10114603 2024.05.11 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10113539 2024.05.11 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10113538 2024.05.11 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10113537 2024.05.11 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10113536 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10113534 2024.05.11 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10113535 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10113532 2024.05.11 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10113533 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10113530 2024.05.11 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10113528 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10113531 2024.05.11 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10113529 2024.05.11 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10113586 2024.05.11 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10126341 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10113587 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10113584 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10113583 2024.05.11 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10113585 2024.05.11 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10113581 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10113578 2024.05.11 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10113580 2024.05.11 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10113577 2024.05.11 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10113576 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10113579 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10113582 2024.05.11 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10113575 2024.05.11 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10113574 2024.05.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10113573 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10113572 2024.05.11 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10113566 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10113568 2024.05.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10113567 2024.05.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10113564 2024.05.11 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10113563 2024.05.11 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10113570 2024.05.11 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10113562 2024.05.11 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10113561 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 10113569 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10113558 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10113571 2024.05.11 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10113559 2024.05.11 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10126340 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10113565 2024.05.11 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10113556 2024.05.11 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 10113557 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10113555 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10113554 2024.05.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10113551 2024.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10113553 2024.05.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10113552 2024.05.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10113550 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10113549 2024.05.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10113548 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10113546 2024.05.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10113547 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10113543 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10113545 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10113541 2024.05.11 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10113542 2024.05.11 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10113544 2024.05.11 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10113540 2024.05.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10113525 2024.05.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10113527 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10113522 2024.05.11 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10113523 2024.05.11 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10113524 2024.05.11 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10113526 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10113521 2024.05.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10113520 2024.05.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10113519 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10113516 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10113517 2024.05.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10113515 2024.05.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10113518 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10113514 2024.05.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10113513 2024.05.11 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10113512 2024.05.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10113509 2024.05.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10113511 2024.05.11 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10113510 2024.05.11 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10113507 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10113508 2024.05.11 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 10113506 2024.05.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 10113504 2024.05.11 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10113505 2024.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10113503 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10113502 2024.05.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10113501 2024.05.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10113498 2024.05.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10113499 2024.05.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10113500 2024.05.11 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10113497 2024.05.11 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10113496 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10113495 2024.05.11 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10113494 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10113493 2024.05.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10113492 2024.05.11 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10113490 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10113489 2024.05.11 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10113488 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10113486 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10113485 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10113487 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10113484 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10113483 2024.05.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10113482 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10113481 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10113480 2024.05.11 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10113478 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10113476 2024.05.11 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10113477 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10113471 2024.05.11 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10113474 2024.05.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10113475 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10113472 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10113473 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10113470 2024.05.11 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10113469 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10113468 2024.05.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10113467 2024.05.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10113466 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10113463 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10113464 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10113465 2024.05.11 ŚL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 10113491 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10101883 2024.05.10 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10101881 2024.05.10 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10101878 2024.05.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10101882 2024.05.10 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10101880 2024.05.10 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10101877 2024.05.10 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10101879 2024.05.10 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10101875 2024.05.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10101876 2024.05.10 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10101874 2024.05.10 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10101873 2024.05.10 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 10099645 2024.05.10 OP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10093029 2024.05.09 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10093030 2024.05.09 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10093028 2024.05.09 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10081873 2024.05.07 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10081874 2024.05.07 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10081872 2024.05.07 OP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10064691 2024.05.05 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10051528 2024.05.04 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10051529 2024.05.04 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 10051527 2024.05.04 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10051526 2024.05.04 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10051525 2024.05.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10051524 2024.05.04 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10051523 2024.05.04 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10051522 2024.05.04 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 10051521 2024.05.04 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10051520 2024.05.04 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10051519 2024.05.04 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10051517 2024.05.04 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10051518 2024.05.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10051516 2024.05.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10051515 2024.05.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10051512 2024.05.04 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10051508 2024.05.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 10051506 2024.05.04 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10051502 2024.05.04 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10051503 2024.05.04 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10051500 2024.05.04 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10051499 2024.05.04 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10051498 2024.05.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10051495 2024.05.04 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10051494 2024.05.04 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10051491 2024.05.04 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10051490 2024.05.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10051488 2024.05.04 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10051485 2024.05.04 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10051484 2024.05.04 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10051483 2024.05.04 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10051511 2024.05.04 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10051509 2024.05.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10051507 2024.05.04 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10051505 2024.05.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10051504 2024.05.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10051510 2024.05.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10051514 2024.05.04 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10051501 2024.05.04 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10051513 2024.05.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10051497 2024.05.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 10051493 2024.05.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10051496 2024.05.04 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10051492 2024.05.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10051489 2024.05.04 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10051487 2024.05.04 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10051486 2024.05.04 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10043522 2024.05.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10036971 2024.05.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10036969 2024.05.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10036970 2024.05.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10036968 2024.05.03 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10017418 2024.05.01 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10015559 2024.05.01 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10015558 2024.05.01 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 10012839 2024.05.01 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 32 10011853 2024.04.30 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10011852 2024.04.30 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10011851 2024.04.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10011850 2024.04.30 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10011849 2024.04.30 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10011848 2024.04.30 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10011847 2024.04.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10011846 2024.04.30 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10011845 2024.04.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10011844 2024.04.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10011843 2024.04.30 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10011842 2024.04.30 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10011841 2024.04.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10011840 2024.04.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10011839 2024.04.30 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10009906 2024.04.30 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10009904 2024.04.30 OP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10009905 2024.04.30 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9998846 2024.04.29 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9998845 2024.04.29 OP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9998844 2024.04.29 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9998843 2024.04.29 OP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9925327 2024.04.18 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9918940 2024.04.16 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 9918939 2024.04.16 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9918938 2024.04.16 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9918936 2024.04.16 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9918937 2024.04.16 OP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9897648 2024.04.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9890151 2024.04.12 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9890153 2024.04.12 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9886877 2024.04.12 OP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9886878 2024.04.12 OP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9886876 2024.04.12 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9886875 2024.04.11 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9879073 2024.04.11 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9876870 2024.04.10 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9874822 2024.04.10 OP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9874821 2024.04.10 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9874820 2024.04.10 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9874819 2024.04.10 OP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9870749 2024.04.09 OP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9870750 2024.04.09 OP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 16 9862731 2024.04.08 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9857041 2024.04.08 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9857042 2024.04.08 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9857039 2024.04.08 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9857040 2024.04.07 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9831990 2024.04.06 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9828264 2024.04.05 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9828263 2024.04.05 OP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9821775 2024.04.04 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9821774 2024.04.04 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9821773 2024.04.04 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9813488 2024.04.02 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9813489 2024.04.02 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9813487 2024.04.02 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9809049 2024.04.01 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9798998 2024.04.01 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9771276 2024.03.29 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9771273 2024.03.29 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9771275 2024.03.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 67 9771272 2024.03.29 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9771274 2024.03.29 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9771271 2024.03.29 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9771268 2024.03.29 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9771270 2024.03.29 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9771269 2024.03.29 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 148 9771267 2024.03.29 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9771266 2024.03.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9767448 2024.03.28 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9767449 2024.03.28 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9767447 2024.03.28 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9764140 2024.03.27 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9764141 2024.03.27 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9764139 2024.03.27 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9764138 2024.03.27 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9764137 2024.03.27 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9758794 2024.03.26 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9758792 2024.03.26 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9758793 2024.03.26 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9758795 2024.03.26 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9758796 2024.03.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9758798 2024.03.26 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9758797 2024.03.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 71 9758791 2024.03.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 9751979 2024.03.25 OP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9743872 2024.03.24 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9743871 2024.03.24 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9726731 2024.03.22 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9717382 2024.03.20 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9714201 2024.03.20 OP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9702731 2024.03.17 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 9702732 2024.03.17 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9688381 2024.03.16 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9688380 2024.03.15 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9688378 2024.03.15 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9688379 2024.03.15 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9683611 2024.03.15 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6000 9683610 2024.03.15 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9683608 2024.03.15 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9683609 2024.03.15 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9683607 2024.03.15 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9683606 2024.03.15 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9683600 2024.03.15 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9683601 2024.03.15 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9683603 2024.03.15 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9683602 2024.03.15 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9683605 2024.03.15 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9683599 2024.03.15 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9683604 2024.03.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9683598 2024.03.15 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 9683597 2024.03.15 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9683593 2024.03.15 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9683596 2024.03.15 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9683594 2024.03.15 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 9683595 2024.03.15 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 9683591 2024.03.15 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9683592 2024.03.15 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9683590 2024.03.15 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9675889 2024.03.14 OP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9675888 2024.03.14 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9675887 2024.03.14 OP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9661062 2024.03.10 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9661061 2024.03.10 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9654376 2024.03.10 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9654375 2024.03.09 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9654205 2024.03.09 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9654204 2024.03.09 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9654203 2024.03.09 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 9654202 2024.03.09 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9632320 2024.03.04 OP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9632321 2024.03.04 OP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9632319 2024.03.04 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9632317 2024.03.04 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9615854 2024.03.02 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9615853 2024.03.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9615852 2024.03.02 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9615851 2024.03.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9615850 2024.03.02 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9615849 2024.03.02 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9615848 2024.03.02 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9602871 2024.02.28 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9602870 2024.02.28 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9598274 2024.02.27 OP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9582864 2024.02.24 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9582863 2024.02.24 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9581209 2024.02.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9571981 2024.02.21 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9565471 2024.02.20 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9563657 2024.02.19 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9563656 2024.02.19 OP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 9563655 2024.02.19 OP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 9563653 2024.02.19 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9545876 2024.02.16 ŚL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9545879 2024.02.16 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 9545878 2024.02.16 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9545877 2024.02.16 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9545138 2024.02.15 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9535399 2024.02.12 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9535398 2024.02.12 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9523806 2024.02.10 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9523804 2024.02.10 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9523805 2024.02.10 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 7 9523802 2024.02.10 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 9523803 2024.02.10 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9523800 2024.02.10 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9523799 2024.02.10 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9523801 2024.02.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9523796 2024.02.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9523798 2024.02.10 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9523797 2024.02.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9523795 2024.02.10 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9523793 2024.02.10 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9523792 2024.02.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9523794 2024.02.10 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9523790 2024.02.10 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9523791 2024.02.10 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9520973 2024.02.09 OP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9520972 2024.02.09 OP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9512330 2024.02.06 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9503185 2024.02.03 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9502217 2024.02.03 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9502216 2024.02.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9502218 2024.02.03 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9502213 2024.02.03 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9502215 2024.02.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 9502214 2024.02.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9502212 2024.02.03 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9499786 2024.02.02 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9499790 2024.02.02 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9499787 2024.02.02 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9499788 2024.02.02 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9499785 2024.02.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9499789 2024.02.02 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9497098 2024.01.31 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9495022 2024.01.31 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 9495021 2024.01.31 OP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9482678 2024.01.28 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9481153 2024.01.28 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9481152 2024.01.28 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9481151 2024.01.28 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9480363 2024.01.28 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9480362 2024.01.28 PM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9479907 2024.01.28 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9479909 2024.01.28 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9479908 2024.01.28 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9479904 2024.01.28 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9479905 2024.01.28 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9479903 2024.01.28 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9479902 2024.01.28 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9479906 2024.01.28 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9479414 2024.01.28 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9479415 2024.01.28 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9479413 2024.01.28 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9479412 2024.01.28 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9479409 2024.01.28 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9479411 2024.01.28 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 15 9479410 2024.01.28 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9477746 2024.01.27 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9477745 2024.01.27 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9476639 2024.01.27 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9476640 2024.01.27 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9476638 2024.01.27 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9476636 2024.01.27 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9476637 2024.01.27 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9476635 2024.01.27 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9476634 2024.01.27 PM
rzadki alka, Alca torda 5 9476633 2024.01.27 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9476631 2024.01.27 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9476632 2024.01.27 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 9476630 2024.01.27 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9473038 2024.01.26 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9472546 2024.01.26 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 3 9472545 2024.01.26 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9472271 2024.01.26 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9471927 2024.01.26 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9471922 2024.01.26 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 9471926 2024.01.26 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9471919 2024.01.26 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9471924 2024.01.26 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9471925 2024.01.26 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9471923 2024.01.26 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9471920 2024.01.26 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9471918 2024.01.26 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9471917 2024.01.26 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9471921 2024.01.26 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9471915 2024.01.26 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9471913 2024.01.26 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9471914 2024.01.26 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9471912 2024.01.26 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9471916 2024.01.26 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9471911 2024.01.26 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9470187 2024.01.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9470186 2024.01.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9470185 2024.01.25 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9470184 2024.01.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9470183 2024.01.25 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9470182 2024.01.25 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9470181 2024.01.25 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9470063 2024.01.25 OP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9470065 2024.01.25 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9470060 2024.01.25 OP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9470062 2024.01.25 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9470064 2024.01.25 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9470066 2024.01.25 OP
pospolity żuraw, Grus grus 9 9470061 2024.01.25 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9465630 2024.01.23 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9465631 2024.01.23 OP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9462498 2024.01.22 OP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9448077 2024.01.19 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9448078 2024.01.19 OP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9442976 2024.01.18 OP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9379388 2024.01.15 OP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9379389 2024.01.15 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9379387 2024.01.15 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9379386 2024.01.15 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9370486 2024.01.14 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 9370478 2024.01.14 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9370477 2024.01.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 21 9370476 2024.01.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9370475 2024.01.14 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9370473 2024.01.14 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9370474 2024.01.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9370485 2024.01.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9370484 2024.01.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9370483 2024.01.14 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9370482 2024.01.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9370481 2024.01.14 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9370480 2024.01.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9370479 2024.01.14 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9356582 2024.01.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9356581 2024.01.11 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 9356579 2024.01.11 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9356580 2024.01.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9356577 2024.01.11 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9356578 2024.01.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9356573 2024.01.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9356576 2024.01.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9356568 2024.01.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9356569 2024.01.11 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9356572 2024.01.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9356567 2024.01.11 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9356575 2024.01.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9356574 2024.01.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9356566 2024.01.11 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9356565 2024.01.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9356570 2024.01.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9356571 2024.01.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 93 9356564 2024.01.11 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9356563 2024.01.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9356562 2024.01.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9355539 2024.01.10 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9355537 2024.01.10 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9355536 2024.01.10 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9355538 2024.01.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9349750 2024.01.09 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9349749 2024.01.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9349748 2024.01.09 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9349747 2024.01.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9349746 2024.01.09 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9332561 2024.01.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9332563 2024.01.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9332562 2024.01.05 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9328398 2024.01.04 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 9327945 2024.01.04 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9327946 2024.01.04 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9327944 2024.01.04 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9316114 2024.01.01 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...