DRUŻYNA

Drużyna: Arek Furdyna. Obserwator: Arek Furdyna

Liczba gatunków: 196

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 163 302 64 64 0 3 22 39
2 121 161 90 69 1 19 15 34
3 234 509 136 105 3 13 42 47
4 372 434 172 113 3 12 51 47
5 174 182 190 92 0 12 37 43
6 141 158 196 82 1 8 37 36
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10340626 2024.06.15 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10340627 2024.06.15 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10336446 2024.06.15 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10336445 2024.06.15 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10336443 2024.06.15 ŚK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 10336444 2024.06.15 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10336442 2024.06.15 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 10336441 2024.06.15 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10336440 2024.06.15 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10336439 2024.06.15 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10336478 2024.06.15 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10336476 2024.06.15 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10336477 2024.06.15 ŚK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10336474 2024.06.15 ŚK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10336475 2024.06.15 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10336472 2024.06.15 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10336470 2024.06.15 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10336473 2024.06.15 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10336471 2024.06.15 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10336469 2024.06.15 ŚK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10336468 2024.06.15 ŚK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10336467 2024.06.15 ŚK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10336466 2024.06.15 ŚK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10336464 2024.06.15 ŚK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10336465 2024.06.15 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 10336463 2024.06.15 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10336458 2024.06.15 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10336462 2024.06.15 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10336460 2024.06.15 ŚK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 10336461 2024.06.15 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10336455 2024.06.15 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10336459 2024.06.15 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10336456 2024.06.15 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10336457 2024.06.15 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10336454 2024.06.15 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10336453 2024.06.15 ŚK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10336451 2024.06.15 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10336450 2024.06.15 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10336452 2024.06.15 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10336448 2024.06.15 ŚK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10336449 2024.06.15 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10336447 2024.06.15 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10336429 2024.06.15 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10336428 2024.06.15 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10336437 2024.06.15 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10336430 2024.06.15 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10336431 2024.06.15 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10336433 2024.06.15 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10336438 2024.06.15 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10336427 2024.06.15 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10336432 2024.06.15 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10336435 2024.06.15 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10336434 2024.06.15 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10336436 2024.06.15 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10336426 2024.06.15 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10336423 2024.06.15 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10336425 2024.06.15 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10336424 2024.06.15 ŚK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10331825 2024.06.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10311099 2024.06.09 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10311102 2024.06.09 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10311101 2024.06.09 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10311100 2024.06.09 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10311098 2024.06.09 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10311097 2024.06.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10311096 2024.06.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10311095 2024.06.09 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10311094 2024.06.09 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10311093 2024.06.09 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10311091 2024.06.09 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10311092 2024.06.09 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10311089 2024.06.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10311090 2024.06.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10311088 2024.06.09 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10311086 2024.06.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10311085 2024.06.09 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10311087 2024.06.09 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10311083 2024.06.09 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10311082 2024.06.09 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10311084 2024.06.09 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10311080 2024.06.09 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10311081 2024.06.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10311079 2024.06.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10311077 2024.06.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10311078 2024.06.09 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10311075 2024.06.09 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10311076 2024.06.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10311074 2024.06.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10311073 2024.06.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10304183 2024.06.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10304182 2024.06.08 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10304180 2024.06.08 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10304178 2024.06.08 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 10304179 2024.06.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10304181 2024.06.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10304177 2024.06.08 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10304176 2024.06.08 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10304175 2024.06.08 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10304174 2024.06.08 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10304198 2024.06.08 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10304199 2024.06.08 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10304197 2024.06.08 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10304196 2024.06.08 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10304195 2024.06.08 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10304192 2024.06.08 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10304193 2024.06.08 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10304194 2024.06.08 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10304189 2024.06.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10304190 2024.06.08 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10304191 2024.06.08 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10304186 2024.06.08 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10304187 2024.06.08 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10304185 2024.06.08 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10304188 2024.06.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10304184 2024.06.08 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10275079 2024.06.02 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10275078 2024.06.02 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10272646 2024.06.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10272647 2024.06.02 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10272648 2024.06.02 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10272735 2024.06.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10272734 2024.06.02 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10272732 2024.06.02 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10272731 2024.06.02 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10272733 2024.06.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10272729 2024.06.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10272728 2024.06.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10272730 2024.06.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10272727 2024.06.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10272726 2024.06.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10272725 2024.06.02 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10272724 2024.06.02 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10272723 2024.06.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10272721 2024.06.02 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10272722 2024.06.02 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10272720 2024.06.02 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10265493 2024.06.01 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10264085 2024.06.01 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10263622 2024.06.01 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10263621 2024.06.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10263152 2024.06.01 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10244236 2024.05.30 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10224267 2024.05.26 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10224266 2024.05.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10224265 2024.05.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10224263 2024.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10224264 2024.05.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10224262 2024.05.26 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10224261 2024.05.26 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10224260 2024.05.26 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10224251 2024.05.26 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10224250 2024.05.26 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10224249 2024.05.26 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10222554 2024.05.26 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10222555 2024.05.26 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10222553 2024.05.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10222552 2024.05.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10222551 2024.05.26 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10222550 2024.05.26 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10222549 2024.05.26 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10222547 2024.05.26 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10222548 2024.05.26 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10222546 2024.05.26 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10222146 2024.05.26 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10222143 2024.05.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10222142 2024.05.26 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10222141 2024.05.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10222144 2024.05.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10222145 2024.05.26 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10222139 2024.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10222140 2024.05.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10222135 2024.05.26 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10222133 2024.05.26 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10222134 2024.05.26 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10222136 2024.05.26 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10222131 2024.05.26 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10222132 2024.05.26 MP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10222130 2024.05.26 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10222129 2024.05.26 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10222128 2024.05.26 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10222127 2024.05.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10222126 2024.05.26 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10222125 2024.05.26 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10222124 2024.05.26 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10222123 2024.05.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10222122 2024.05.26 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10222121 2024.05.26 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10222120 2024.05.26 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10222117 2024.05.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10222119 2024.05.26 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10222118 2024.05.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10222115 2024.05.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10222114 2024.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10222116 2024.05.26 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10220100 2024.05.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10216971 2024.05.25 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10216969 2024.05.25 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10216967 2024.05.25 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10216968 2024.05.25 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10216970 2024.05.25 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10216966 2024.05.25 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10216965 2024.05.25 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10216964 2024.05.25 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10216961 2024.05.25 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10216963 2024.05.25 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10216962 2024.05.25 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10216960 2024.05.25 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10216959 2024.05.25 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10216942 2024.05.25 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10216940 2024.05.25 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10216941 2024.05.25 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10216938 2024.05.25 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10216939 2024.05.25 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10216936 2024.05.25 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10216937 2024.05.25 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10216935 2024.05.25 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10216932 2024.05.25 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10216934 2024.05.25 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10216933 2024.05.25 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10216930 2024.05.25 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10216929 2024.05.25 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10216928 2024.05.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10216931 2024.05.25 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10216927 2024.05.25 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10216957 2024.05.25 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10216954 2024.05.25 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10216956 2024.05.25 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10216955 2024.05.25 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10216952 2024.05.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10216958 2024.05.25 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10216951 2024.05.25 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10216953 2024.05.25 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10216946 2024.05.25 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10216947 2024.05.25 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10216950 2024.05.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10216945 2024.05.25 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10216949 2024.05.25 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10216948 2024.05.25 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10216944 2024.05.25 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10216943 2024.05.25 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10216923 2024.05.25 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10216926 2024.05.25 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10216924 2024.05.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10216925 2024.05.25 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10216922 2024.05.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10216921 2024.05.25 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10216920 2024.05.25 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10216919 2024.05.25 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10216918 2024.05.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10216917 2024.05.25 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10216915 2024.05.25 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10216914 2024.05.25 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10216916 2024.05.25 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10216912 2024.05.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10216913 2024.05.25 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10216911 2024.05.25 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10211396 2024.05.25 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10211395 2024.05.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10211139 2024.05.24 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10192131 2024.05.21 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10185250 2024.05.20 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10163794 2024.05.18 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10125564 2024.05.12 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10125563 2024.05.12 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10125561 2024.05.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10125562 2024.05.12 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10125560 2024.05.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10125594 2024.05.12 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10125593 2024.05.12 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10125592 2024.05.12 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10125591 2024.05.12 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10125590 2024.05.12 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 10125587 2024.05.12 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10125586 2024.05.12 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10125589 2024.05.12 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10125584 2024.05.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10125588 2024.05.12 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10125580 2024.05.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10125579 2024.05.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10125585 2024.05.12 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10125575 2024.05.12 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10125583 2024.05.12 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10125582 2024.05.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10125581 2024.05.12 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10125578 2024.05.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10125576 2024.05.12 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10125577 2024.05.12 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10125574 2024.05.12 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10125573 2024.05.12 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10125572 2024.05.12 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10125569 2024.05.12 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10125571 2024.05.12 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10125570 2024.05.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10125567 2024.05.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10125568 2024.05.12 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10125565 2024.05.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10125566 2024.05.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10099653 2024.05.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10099652 2024.05.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10099651 2024.05.07 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10066078 2024.05.05 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10058002 2024.05.04 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10057320 2024.05.04 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10055694 2024.05.04 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10055691 2024.05.04 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10055690 2024.05.04 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10055692 2024.05.04 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10055689 2024.05.04 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10055687 2024.05.04 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10055688 2024.05.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10055686 2024.05.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10055685 2024.05.04 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10055684 2024.05.04 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10055693 2024.05.03 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10033540 2024.05.01 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10010511 2024.04.30 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10010336 2024.04.30 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10008744 2024.04.30 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9989648 2024.04.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9989647 2024.04.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9989646 2024.04.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9989645 2024.04.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9989642 2024.04.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9989644 2024.04.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9989643 2024.04.28 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9989641 2024.04.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9989640 2024.04.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9989639 2024.04.28 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9989637 2024.04.28 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9989636 2024.04.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9989638 2024.04.28 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9989635 2024.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9989634 2024.04.28 PK
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 9989632 2024.04.28 PK
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9989631 2024.04.28 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9989633 2024.04.28 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9987047 2024.04.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9987046 2024.04.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9987044 2024.04.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9987045 2024.04.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9987043 2024.04.28 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9987042 2024.04.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9987041 2024.04.28 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9987040 2024.04.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9987039 2024.04.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9987037 2024.04.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9987036 2024.04.28 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9987038 2024.04.28 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 9987035 2024.04.28 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9987033 2024.04.28 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9987034 2024.04.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9987032 2024.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9987030 2024.04.28 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9987027 2024.04.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9987029 2024.04.28 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9987026 2024.04.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9987025 2024.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9987024 2024.04.28 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 9987023 2024.04.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9987022 2024.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9987028 2024.04.28 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9987019 2024.04.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9987021 2024.04.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9987020 2024.04.28 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9987017 2024.04.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9987018 2024.04.28 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9981450 2024.04.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9981451 2024.04.27 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9981447 2024.04.27 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9981448 2024.04.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9981452 2024.04.27 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9981446 2024.04.27 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9981444 2024.04.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9981443 2024.04.27 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9981445 2024.04.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9981442 2024.04.27 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9981438 2024.04.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9981441 2024.04.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9981439 2024.04.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9981440 2024.04.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9980081 2024.04.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9980080 2024.04.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9980082 2024.04.27 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9980079 2024.04.27 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9980078 2024.04.27 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 9980076 2024.04.27 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9980077 2024.04.27 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9980075 2024.04.27 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9980073 2024.04.27 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9980071 2024.04.27 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9980069 2024.04.27 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9980072 2024.04.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9980068 2024.04.27 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9980070 2024.04.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9980067 2024.04.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9980066 2024.04.27 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9980063 2024.04.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9980064 2024.04.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9980062 2024.04.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9980065 2024.04.27 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9980061 2024.04.27 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9980060 2024.04.27 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 9980058 2024.04.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9980059 2024.04.27 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9980057 2024.04.27 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9975701 2024.04.27 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 9975699 2024.04.27 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9975700 2024.04.27 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9975696 2024.04.27 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9975697 2024.04.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9975702 2024.04.27 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9975694 2024.04.27 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9975692 2024.04.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9975693 2024.04.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9975698 2024.04.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9975695 2024.04.27 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9975691 2024.04.27 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9975690 2024.04.27 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9974867 2024.04.27 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9974864 2024.04.27 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9974868 2024.04.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9974865 2024.04.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9974863 2024.04.27 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9974862 2024.04.27 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9974866 2024.04.27 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9974858 2024.04.27 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9974861 2024.04.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9974860 2024.04.27 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9974859 2024.04.27 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9974857 2024.04.27 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9974856 2024.04.27 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 9974855 2024.04.27 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9974854 2024.04.27 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9974853 2024.04.27 PK
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 9974851 2024.04.27 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9974850 2024.04.27 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9974849 2024.04.27 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9974852 2024.04.27 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 9974847 2024.04.27 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 18 9974845 2024.04.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9974846 2024.04.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9974842 2024.04.27 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9974843 2024.04.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9974844 2024.04.27 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9974841 2024.04.27 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9974848 2024.04.27 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9974840 2024.04.27 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9974838 2024.04.27 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9974837 2024.04.27 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9974835 2024.04.27 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9974834 2024.04.27 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9974833 2024.04.27 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9974832 2024.04.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9974831 2024.04.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9974836 2024.04.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9974828 2024.04.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9974829 2024.04.27 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9974827 2024.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9974826 2024.04.27 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9974825 2024.04.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9974824 2024.04.27 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9974823 2024.04.27 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9974822 2024.04.27 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9974821 2024.04.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9971124 2024.04.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9971123 2024.04.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9971121 2024.04.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9971122 2024.04.26 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9971118 2024.04.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9971120 2024.04.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9971117 2024.04.26 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9969976 2024.04.26 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9969974 2024.04.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9969977 2024.04.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9970440 2024.04.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9970441 2024.04.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9970421 2024.04.26 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9970422 2024.04.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9970420 2024.04.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9970405 2024.04.26 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9970410 2024.04.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9970406 2024.04.26 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9970399 2024.04.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9970398 2024.04.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9970402 2024.04.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9970397 2024.04.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9970400 2024.04.26 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9970395 2024.04.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9970394 2024.04.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9970396 2024.04.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9968691 2024.04.26 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9968690 2024.04.26 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 9968689 2024.04.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9968636 2024.04.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9968638 2024.04.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9968637 2024.04.26 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 9968635 2024.04.26 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9968634 2024.04.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9968639 2024.04.26 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9968633 2024.04.26 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 9968632 2024.04.26 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9968630 2024.04.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9968631 2024.04.26 PK
pospolity żuraw, Grus grus 5 9968629 2024.04.26 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9968628 2024.04.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9968654 2024.04.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9968653 2024.04.26 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9968652 2024.04.26 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9968651 2024.04.26 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9968649 2024.04.26 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9968646 2024.04.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9968650 2024.04.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9968648 2024.04.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9968647 2024.04.26 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9968645 2024.04.26 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9968644 2024.04.26 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9968642 2024.04.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9968643 2024.04.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9968641 2024.04.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968640 2024.04.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9968625 2024.04.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9968627 2024.04.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9968626 2024.04.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9968624 2024.04.26 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9968622 2024.04.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9968621 2024.04.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9968623 2024.04.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9968619 2024.04.26 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9968620 2024.04.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9968618 2024.04.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9968616 2024.04.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9968617 2024.04.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9968615 2024.04.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9968614 2024.04.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9968612 2024.04.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9968613 2024.04.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9967283 2024.04.26 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 9967282 2024.04.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9967281 2024.04.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9967279 2024.04.26 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9967280 2024.04.26 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9967261 2024.04.26 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9967258 2024.04.26 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9967262 2024.04.26 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9967259 2024.04.26 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9967260 2024.04.26 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9967256 2024.04.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9967257 2024.04.26 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9967255 2024.04.26 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9967253 2024.04.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9967254 2024.04.26 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9967252 2024.04.26 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9967251 2024.04.26 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9967249 2024.04.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9967250 2024.04.26 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9967248 2024.04.26 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9967247 2024.04.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9967277 2024.04.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9967278 2024.04.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9967274 2024.04.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9967275 2024.04.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9967276 2024.04.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9967273 2024.04.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9967272 2024.04.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9967268 2024.04.26 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9967271 2024.04.26 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9967270 2024.04.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9967267 2024.04.26 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 9967269 2024.04.26 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9967266 2024.04.26 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9967264 2024.04.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9967263 2024.04.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9967265 2024.04.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9967246 2024.04.26 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9967243 2024.04.26 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9967244 2024.04.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9967245 2024.04.26 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9967242 2024.04.26 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9967241 2024.04.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9967240 2024.04.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9967239 2024.04.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9967238 2024.04.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9967237 2024.04.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9967236 2024.04.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9967234 2024.04.26 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9967233 2024.04.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9967235 2024.04.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9967232 2024.04.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9967231 2024.04.26 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9971116 2024.04.26 PK
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 9971115 2024.04.26 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 9971119 2024.04.26 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9963222 2024.04.25 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9958924 2024.04.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9958455 2024.04.24 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9958454 2024.04.24 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9958452 2024.04.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9958450 2024.04.24 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9958453 2024.04.24 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9958451 2024.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9943560 2024.04.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9943561 2024.04.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9943559 2024.04.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9943558 2024.04.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9943555 2024.04.21 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9943557 2024.04.21 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9943556 2024.04.21 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9928090 2024.04.15 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9890296 2024.04.13 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9890300 2024.04.13 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9890297 2024.04.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9890294 2024.04.13 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9890299 2024.04.13 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9890298 2024.04.13 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9890293 2024.04.13 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9890290 2024.04.13 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9890291 2024.04.13 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9890295 2024.04.13 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9890288 2024.04.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9890292 2024.04.12 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9890289 2024.04.12 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9888845 2024.04.12 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9879908 2024.04.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9860178 2024.04.08 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9849996 2024.04.07 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9849993 2024.04.07 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9849995 2024.04.07 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9849994 2024.04.07 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9849997 2024.04.07 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9850012 2024.04.07 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9850015 2024.04.07 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9850011 2024.04.07 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9850008 2024.04.07 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9850010 2024.04.07 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9850009 2024.04.07 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9850006 2024.04.07 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9850004 2024.04.07 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9850005 2024.04.07 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9850003 2024.04.07 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9850007 2024.04.07 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9850002 2024.04.07 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9850000 2024.04.07 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9849999 2024.04.07 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9849998 2024.04.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9850042 2024.04.07 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9850037 2024.04.07 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9850039 2024.04.07 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9850036 2024.04.07 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9850045 2024.04.07 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9850035 2024.04.07 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9850034 2024.04.07 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9850031 2024.04.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9850033 2024.04.07 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9850043 2024.04.07 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9850032 2024.04.07 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9850040 2024.04.07 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9850029 2024.04.07 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9850044 2024.04.07 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9850038 2024.04.07 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9850041 2024.04.07 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9850027 2024.04.07 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9850030 2024.04.07 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9850028 2024.04.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9850026 2024.04.07 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9850024 2024.04.07 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9850022 2024.04.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9850025 2024.04.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9850021 2024.04.07 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9850020 2024.04.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9850023 2024.04.07 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9850019 2024.04.07 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9850017 2024.04.07 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9850018 2024.04.07 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9850014 2024.04.07 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9850016 2024.04.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9850013 2024.04.07 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9843941 2024.04.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9843942 2024.04.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9843943 2024.04.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9831298 2024.04.05 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9831297 2024.04.05 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9831296 2024.04.05 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9819708 2024.04.04 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9819707 2024.04.04 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9819709 2024.04.04 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9819705 2024.04.04 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9819706 2024.04.04 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 9793814 2024.03.31 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9793564 2024.03.31 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9793565 2024.03.31 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9793489 2024.03.31 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9793487 2024.03.31 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9793415 2024.03.31 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9793978 2024.03.31 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9793414 2024.03.31 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9793977 2024.03.31 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9793981 2024.03.31 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9793413 2024.03.31 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9793980 2024.03.31 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9793975 2024.03.31 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9793412 2024.03.31 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9793411 2024.03.31 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9793976 2024.03.31 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9793410 2024.03.31 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9793974 2024.03.31 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9793979 2024.03.31 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9793409 2024.03.31 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9793408 2024.03.31 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9793407 2024.03.31 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9793973 2024.03.31 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9793406 2024.03.31 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9793405 2024.03.31 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9793404 2024.03.31 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9793972 2024.03.31 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9793403 2024.03.31 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9793402 2024.03.31 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9793970 2024.03.31 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 9793971 2024.03.31 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9793969 2024.03.31 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9793401 2024.03.31 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9793968 2024.03.31 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9793967 2024.03.31 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9793400 2024.03.31 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9793965 2024.03.31 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9792122 2024.03.31 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9792124 2024.03.31 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9792125 2024.03.31 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9792123 2024.03.31 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9788231 2024.03.31 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9799069 2024.03.31 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9786604 2024.03.30 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9786603 2024.03.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9772340 2024.03.29 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9772341 2024.03.29 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 9771180 2024.03.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9771181 2024.03.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9771179 2024.03.27 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9743449 2024.03.24 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9743447 2024.03.24 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9743448 2024.03.24 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9743442 2024.03.24 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9743444 2024.03.24 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9743443 2024.03.24 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9743446 2024.03.24 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9743445 2024.03.24 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9743441 2024.03.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9743440 2024.03.24 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9743439 2024.03.24 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9743437 2024.03.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9743438 2024.03.24 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9743435 2024.03.24 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9743436 2024.03.24 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9743434 2024.03.24 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9743433 2024.03.24 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9743431 2024.03.24 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9743432 2024.03.24 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9743428 2024.03.24 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9743429 2024.03.24 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9743426 2024.03.24 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9743427 2024.03.24 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9743423 2024.03.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9743430 2024.03.24 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9743424 2024.03.24 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9743422 2024.03.24 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9743425 2024.03.24 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9743420 2024.03.24 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9743419 2024.03.24 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9743418 2024.03.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9743421 2024.03.24 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9743417 2024.03.24 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9731543 2024.03.23 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9731544 2024.03.23 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9731546 2024.03.23 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9731545 2024.03.23 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9730312 2024.03.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9730311 2024.03.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9730310 2024.03.23 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9722144 2024.03.21 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9722145 2024.03.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9722146 2024.03.21 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9704998 2024.03.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9705000 2024.03.18 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9704999 2024.03.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9698304 2024.03.17 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9698138 2024.03.17 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9697230 2024.03.17 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9698734 2024.03.17 LB
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 9698729 2024.03.17 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9697676 2024.03.17 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9697226 2024.03.17 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9697229 2024.03.17 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9697225 2024.03.17 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9697224 2024.03.17 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9698716 2024.03.17 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9697220 2024.03.17 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9697223 2024.03.17 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9697222 2024.03.17 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9697221 2024.03.17 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9698719 2024.03.17 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9698712 2024.03.17 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9697228 2024.03.17 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9697227 2024.03.17 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9697219 2024.03.17 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9697216 2024.03.17 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9697217 2024.03.17 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9698714 2024.03.17 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9697215 2024.03.17 LB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9697593 2024.03.17 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9698717 2024.03.17 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9697218 2024.03.17 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9698718 2024.03.17 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9697201 2024.03.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9697212 2024.03.17 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9697205 2024.03.17 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9697199 2024.03.17 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9697213 2024.03.17 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9697211 2024.03.17 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9697202 2024.03.17 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9697203 2024.03.17 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9697204 2024.03.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9697214 2024.03.17 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9697207 2024.03.17 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9697200 2024.03.17 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9697206 2024.03.17 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9697208 2024.03.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9697209 2024.03.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9697210 2024.03.17 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9695227 2024.03.17 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9695226 2024.03.17 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9695225 2024.03.17 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9695228 2024.03.17 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9695224 2024.03.17 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9695222 2024.03.17 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9695223 2024.03.17 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9695219 2024.03.17 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9695220 2024.03.17 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9695217 2024.03.17 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9695221 2024.03.17 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9695216 2024.03.17 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9695215 2024.03.17 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9695213 2024.03.17 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9695214 2024.03.17 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9695211 2024.03.17 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9695212 2024.03.17 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9695218 2024.03.17 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9695210 2024.03.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9695209 2024.03.17 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9695207 2024.03.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9695208 2024.03.17 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9695206 2024.03.17 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9796326 2024.03.17 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9693180 2024.03.16 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9693176 2024.03.16 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9693181 2024.03.16 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9693174 2024.03.16 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9693173 2024.03.16 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9693178 2024.03.16 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9693179 2024.03.16 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9693172 2024.03.16 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9693177 2024.03.16 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9693175 2024.03.16 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 2 9690142 2024.03.16 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9690144 2024.03.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9690147 2024.03.16 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9690149 2024.03.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9690146 2024.03.16 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9690145 2024.03.16 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9690151 2024.03.16 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9690153 2024.03.16 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9690143 2024.03.16 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9690148 2024.03.16 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9690140 2024.03.16 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9690139 2024.03.16 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9690138 2024.03.16 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9690137 2024.03.16 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9690150 2024.03.16 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9690131 2024.03.16 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9690136 2024.03.16 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9690134 2024.03.16 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9690135 2024.03.16 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9690126 2024.03.16 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 9690122 2024.03.16 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9690127 2024.03.16 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 9690124 2024.03.16 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9690128 2024.03.16 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9690130 2024.03.16 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9690125 2024.03.16 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9690132 2024.03.16 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9690123 2024.03.16 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9690121 2024.03.16 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9690133 2024.03.16 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9690129 2024.03.16 LB
pospolity żuraw, Grus grus 50 9684750 2024.03.15 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9684755 2024.03.15 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9684749 2024.03.15 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9684756 2024.03.15 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9684754 2024.03.15 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9684753 2024.03.15 PK
pospolity żuraw, Grus grus 150 9684748 2024.03.15 PK
pospolity żuraw, Grus grus 16 9684747 2024.03.15 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9684746 2024.03.15 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9684744 2024.03.15 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9684742 2024.03.15 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9684743 2024.03.15 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9684745 2024.03.15 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9664886 2024.03.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9664887 2024.03.11 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9654199 2024.03.09 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9654200 2024.03.09 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9650066 2024.03.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9622791 2024.03.03 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9622792 2024.03.03 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9619081 2024.03.02 ŚL
rzadki puchacz, Bubo bubo 1 9618253 2024.03.02 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9612108 2024.03.02 MP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9612107 2024.03.02 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9612109 2024.03.02 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9612106 2024.03.02 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9612103 2024.03.02 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9612105 2024.03.02 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9612104 2024.03.01 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9581268 2024.02.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9581267 2024.02.24 MP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9581264 2024.02.24 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9581263 2024.02.24 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 9581262 2024.02.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9581266 2024.02.24 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9581265 2024.02.24 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9581260 2024.02.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9581261 2024.02.24 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9581256 2024.02.24 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9581255 2024.02.24 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9581258 2024.02.24 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9581254 2024.02.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9581259 2024.02.24 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9581257 2024.02.24 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9577462 2024.02.23 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9553009 2024.02.17 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9544322 2024.02.15 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9544169 2024.02.15 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9544166 2024.02.15 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9544173 2024.02.15 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9544167 2024.02.15 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9544159 2024.02.15 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9544165 2024.02.15 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9544161 2024.02.15 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9544156 2024.02.15 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1