DRUŻYNA

Drużyna: Paczkowski . Obserwator: Maksymilian Paczkowski

Liczba gatunków: 165

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 68 273 44 44 0 2 13 29
2 37 824 65 31 1 11 6 13
3 107 199 106 69 0 6 28 35
4 79 142 124 44 0 5 22 17
5 64 107 164 54 1 14 31 8
6 10 23 165 9 0 3 2 4
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10320820 2024.06.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10319482 2024.06.10 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10319484 2024.06.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 10319487 2024.06.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10319486 2024.06.10 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10319485 2024.06.10 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10319483 2024.06.10 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 10319481 2024.06.10 WP
rzadki uszatka, Asio otus 3 10319493 2024.06.10 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10316116 2024.06.10 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10240117 2024.05.29 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 4 10229178 2024.05.27 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10229179 2024.05.27 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10226114 2024.05.26 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10226854 2024.05.26 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10226855 2024.05.26 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10219342 2024.05.25 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10219340 2024.05.25 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10219343 2024.05.25 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 10219341 2024.05.25 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10197336 2024.05.21 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10196328 2024.05.21 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10194924 2024.05.21 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10194920 2024.05.21 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10117376 2024.05.12 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10116949 2024.05.12 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10116881 2024.05.12 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10116880 2024.05.12 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10098342 2024.05.10 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10097707 2024.05.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10102017 2024.05.10 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 10102018 2024.05.10 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10102016 2024.05.10 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10097706 2024.05.09 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10097705 2024.05.09 WP
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 2 10072236 2024.05.05 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10072237 2024.05.05 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10053613 2024.05.04 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10052943 2024.05.04 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10052944 2024.05.04 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10052942 2024.05.04 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10052941 2024.05.04 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10050231 2024.05.04 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10050230 2024.05.04 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10050229 2024.05.04 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10050218 2024.05.04 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10050036 2024.05.04 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10050217 2024.05.04 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10050214 2024.05.04 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10050216 2024.05.04 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10050209 2024.05.04 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10050226 2024.05.04 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10048920 2024.05.03 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 10048922 2024.05.03 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10050224 2024.05.03 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10050234 2024.05.03 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10050213 2024.05.03 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10050233 2024.05.03 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10050212 2024.05.03 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10050225 2024.05.03 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10050232 2024.05.03 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10034851 2024.05.03 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10033972 2024.05.02 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10033969 2024.05.02 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 4 10033968 2024.05.02 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10033971 2024.05.02 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10033970 2024.05.02 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10033967 2024.05.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10033966 2024.05.02 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10050211 2024.05.02 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10050215 2024.05.02 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10050220 2024.05.02 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10050235 2024.05.01 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10050236 2024.05.01 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 10012106 2024.04.30 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10012076 2024.04.30 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10012074 2024.04.30 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10012075 2024.04.30 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 10012072 2024.04.30 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10012070 2024.04.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10012073 2024.04.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10012071 2024.04.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10012068 2024.04.30 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10012069 2024.04.30 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10012067 2024.04.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10012066 2024.04.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10012065 2024.04.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10005070 2024.04.29 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10005076 2024.04.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10005077 2024.04.29 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10005071 2024.04.29 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10005073 2024.04.29 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10005074 2024.04.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10005078 2024.04.29 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10005075 2024.04.29 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10005072 2024.04.29 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9996669 2024.04.28 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9982903 2024.04.27 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9982902 2024.04.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9982904 2024.04.27 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9982901 2024.04.27 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9982900 2024.04.27 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9959796 2024.04.24 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9959795 2024.04.24 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9959794 2024.04.24 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9959793 2024.04.24 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9959791 2024.04.24 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9959792 2024.04.24 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9959786 2024.04.24 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9959788 2024.04.24 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9959787 2024.04.24 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9959789 2024.04.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9959790 2024.04.24 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9959785 2024.04.24 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9926307 2024.04.18 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9891816 2024.04.13 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9889315 2024.04.12 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9889314 2024.04.12 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9889275 2024.04.12 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9889276 2024.04.12 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9889272 2024.04.12 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9889273 2024.04.12 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9889274 2024.04.12 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9889271 2024.04.12 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9885777 2024.04.12 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 9874134 2024.04.09 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9874137 2024.04.09 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9874138 2024.04.09 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9874143 2024.04.09 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9874139 2024.04.09 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9874135 2024.04.09 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9874142 2024.04.09 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9874136 2024.04.09 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 9874141 2024.04.09 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9874140 2024.04.09 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9855908 2024.04.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9855947 2024.04.07 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 9843833 2024.04.06 WP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9843834 2024.04.06 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 9843832 2024.04.06 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9814698 2024.04.02 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9814699 2024.04.02 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9814697 2024.04.02 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9814696 2024.04.02 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9814695 2024.04.02 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9814694 2024.04.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9814703 2024.04.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9814705 2024.04.02 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9814701 2024.04.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 9814702 2024.04.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9814700 2024.04.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9814704 2024.04.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9799657 2024.04.01 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9789904 2024.03.31 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9789903 2024.03.31 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9789905 2024.03.31 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9786837 2024.03.30 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9786838 2024.03.30 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9786839 2024.03.30 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9786842 2024.03.30 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9786845 2024.03.30 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9786846 2024.03.30 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9786847 2024.03.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9786848 2024.03.30 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9786840 2024.03.30 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9786841 2024.03.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9786844 2024.03.30 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9786843 2024.03.30 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10050222 2024.03.29 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10050219 2024.03.29 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10050227 2024.03.29 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10050221 2024.03.29 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10050223 2024.03.29 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10050228 2024.03.29 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9768422 2024.03.28 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9760549 2024.03.27 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9760548 2024.03.27 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9760547 2024.03.27 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9751324 2024.03.25 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9751265 2024.03.25 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9748382 2024.03.25 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9713953 2024.03.20 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9712809 2024.03.20 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9712808 2024.03.20 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9712477 2024.03.20 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9712455 2024.03.20 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9708410 2024.03.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9711817 2024.03.19 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9711808 2024.03.19 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9711809 2024.03.19 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9711811 2024.03.19 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9711814 2024.03.19 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9711813 2024.03.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9711812 2024.03.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9711815 2024.03.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9711816 2024.03.19 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9711810 2024.03.19 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9706737 2024.03.18 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9694835 2024.03.17 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9694834 2024.03.17 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9694833 2024.03.17 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9694832 2024.03.17 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9694831 2024.03.17 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9694830 2024.03.17 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9694829 2024.03.17 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9694828 2024.03.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9694827 2024.03.17 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9694826 2024.03.17 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9694825 2024.03.17 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9694824 2024.03.17 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9694823 2024.03.17 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9694822 2024.03.17 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9694821 2024.03.17 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9694820 2024.03.17 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9694819 2024.03.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9694818 2024.03.17 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9694817 2024.03.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9694816 2024.03.17 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9694815 2024.03.17 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9694814 2024.03.17 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9694813 2024.03.17 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9694812 2024.03.17 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9694811 2024.03.17 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9694810 2024.03.17 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9694809 2024.03.17 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9694808 2024.03.17 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9694807 2024.03.17 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9694806 2024.03.17 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9694805 2024.03.17 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9711967 2024.03.17 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9641372 2024.03.07 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9641510 2024.03.07 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9641515 2024.03.07 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9641513 2024.03.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9641516 2024.03.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9641514 2024.03.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9629438 2024.03.04 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9629437 2024.03.04 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9629436 2024.03.04 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9629435 2024.03.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9629434 2024.03.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9629433 2024.03.04 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9629432 2024.03.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9621335 2024.03.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9618674 2024.03.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 9618673 2024.03.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9618672 2024.03.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9618676 2024.03.02 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9618675 2024.03.02 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9618678 2024.03.02 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9610965 2024.03.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9610399 2024.03.01 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9610398 2024.03.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9610397 2024.03.01 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9610396 2024.03.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9610290 2024.03.01 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9610288 2024.03.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9610292 2024.03.01 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9610291 2024.03.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 9610289 2024.03.01 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 9607092 2024.02.29 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9566191 2024.02.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9546724 2024.02.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9546677 2024.02.16 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9546674 2024.02.16 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9546673 2024.02.16 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9546671 2024.02.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9546675 2024.02.16 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 25 9545548 2024.02.15 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9545549 2024.02.15 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9545550 2024.02.15 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9545541 2024.02.15 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9545542 2024.02.15 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9545543 2024.02.15 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 9545538 2024.02.15 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 25 9545539 2024.02.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 9545537 2024.02.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 9545540 2024.02.15 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 12 9545533 2024.02.15 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9545544 2024.02.15 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9545545 2024.02.15 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 18 9545547 2024.02.15 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9545546 2024.02.15 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9542715 2024.02.15 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9542716 2024.02.15 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9542717 2024.02.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9542718 2024.02.15 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9542719 2024.02.15 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9542720 2024.02.15 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10050210 2024.02.15 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9540836 2024.02.14 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9540835 2024.02.14 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9540833 2024.02.14 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 9540832 2024.02.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9540838 2024.02.14 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9540834 2024.02.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9540837 2024.02.14 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9453800 2024.01.20 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9453794 2024.01.20 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9453798 2024.01.20 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9453797 2024.01.20 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9453799 2024.01.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9453802 2024.01.20 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9453795 2024.01.20 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9453796 2024.01.20 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9453803 2024.01.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9453801 2024.01.20 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9448089 2024.01.19 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9448086 2024.01.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9448088 2024.01.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9448082 2024.01.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9448090 2024.01.19 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9448081 2024.01.19 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9448111 2024.01.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9448083 2024.01.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9448085 2024.01.19 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9448079 2024.01.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9448110 2024.01.19 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9448084 2024.01.19 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9442879 2024.01.18 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9349632 2024.01.09 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9349344 2024.01.09 WP
pospolity żuraw, Grus grus 70 9349343 2024.01.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9349342 2024.01.09 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9349341 2024.01.09 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9349340 2024.01.09 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9349339 2024.01.09 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9349338 2024.01.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9349337 2024.01.09 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9349336 2024.01.09 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9349335 2024.01.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9349334 2024.01.09 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9349333 2024.01.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9349332 2024.01.09 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9346566 2024.01.08 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9343775 2024.01.07 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9342842 2024.01.07 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9342856 2024.01.07 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 80 9336337 2024.01.06 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9317887 2024.01.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9317886 2024.01.01 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9317885 2024.01.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9315999 2024.01.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9315995 2024.01.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9316000 2024.01.01 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9315996 2024.01.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9315994 2024.01.01 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9315991 2024.01.01 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9315990 2024.01.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9315997 2024.01.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9315993 2024.01.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9315992 2024.01.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9315564 2024.01.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9315561 2024.01.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9315567 2024.01.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9315559 2024.01.01 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9315558 2024.01.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9315560 2024.01.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9315572 2024.01.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9315576 2024.01.01 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9315563 2024.01.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9315570 2024.01.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9315557 2024.01.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9315362 2024.01.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9315361 2024.01.01 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...