DRUŻYNA

Drużyna: Leśna babka. Obserwator: Aleksandra Glinka

Liczba gatunków: 100

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 69 266 30 30 0 2 11 17
2 97 812 45 37 0 1 13 23
3 100 381 56 31 0 1 7 23
4 157 226 78 55 0 5 20 30
5 214 310 99 56 0 5 26 25
6 30 65 100 23 0 2 11 10
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 10289967 2024.06.05 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10289966 2024.06.05 WM
pospolity łyska, Fulica atra 5 10282481 2024.06.04 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 10282479 2024.06.04 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10282478 2024.06.04 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10282477 2024.06.04 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10282476 2024.06.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10282475 2024.06.04 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10282474 2024.06.04 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10282473 2024.06.04 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10282471 2024.06.04 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10282470 2024.06.04 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10282469 2024.06.04 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10282468 2024.06.04 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10277575 2024.06.03 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10277574 2024.06.03 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10275419 2024.06.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10269777 2024.06.02 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10269779 2024.06.02 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10273081 2024.06.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10273092 2024.06.02 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 10273086 2024.06.02 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10264318 2024.06.01 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10264308 2024.06.01 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10264306 2024.06.01 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10264137 2024.06.01 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10263930 2024.06.01 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10263929 2024.06.01 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10263690 2024.06.01 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 10262896 2024.06.01 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10260495 2024.05.31 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10260445 2024.05.31 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10260402 2024.05.31 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10260401 2024.05.31 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10245169 2024.05.30 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10245124 2024.05.30 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10245053 2024.05.30 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10245052 2024.05.30 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10245051 2024.05.30 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10243946 2024.05.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 10241762 2024.05.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10239605 2024.05.29 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10239584 2024.05.29 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10239583 2024.05.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10239578 2024.05.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10239576 2024.05.29 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10239575 2024.05.29 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10239574 2024.05.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10239572 2024.05.29 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 10239573 2024.05.29 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10239571 2024.05.29 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10228289 2024.05.27 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10228288 2024.05.27 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10228287 2024.05.27 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10231381 2024.05.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 10231400 2024.05.27 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10231396 2024.05.27 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10231429 2024.05.27 WM
pospolity kos, Turdus merula 2 10231397 2024.05.27 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10231382 2024.05.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10231399 2024.05.27 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10221948 2024.05.26 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10221947 2024.05.26 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10221899 2024.05.26 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10221898 2024.05.26 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10221825 2024.05.26 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10221821 2024.05.26 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10221818 2024.05.26 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10221575 2024.05.26 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10220851 2024.05.26 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10220850 2024.05.26 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10220849 2024.05.26 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10220896 2024.05.26 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10220897 2024.05.26 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10211985 2024.05.25 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10211983 2024.05.25 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10211394 2024.05.25 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10211386 2024.05.25 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10211385 2024.05.25 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10211384 2024.05.25 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10193773 2024.05.21 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10185326 2024.05.20 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 14 10185329 2024.05.20 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10185333 2024.05.20 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10185335 2024.05.20 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10185351 2024.05.20 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10185336 2024.05.20 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10185347 2024.05.20 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10185349 2024.05.20 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10185331 2024.05.20 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10174113 2024.05.19 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10164712 2024.05.18 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10164607 2024.05.18 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10164322 2024.05.18 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10163938 2024.05.18 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10157471 2024.05.17 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10157467 2024.05.17 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10157466 2024.05.17 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10157464 2024.05.17 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10157463 2024.05.17 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10155532 2024.05.16 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10155531 2024.05.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10155530 2024.05.16 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10155391 2024.05.16 WM
pospolity kos, Turdus merula 2 10155390 2024.05.16 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10155389 2024.05.16 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10155388 2024.05.16 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10155312 2024.05.16 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10155311 2024.05.16 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10150993 2024.05.16 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10150992 2024.05.16 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10150991 2024.05.16 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10150919 2024.05.16 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10150906 2024.05.16 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10150860 2024.05.16 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10150858 2024.05.16 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10150856 2024.05.16 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10150857 2024.05.16 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10150855 2024.05.16 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10150852 2024.05.16 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10150827 2024.05.16 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10150824 2024.05.16 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10150822 2024.05.16 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10150821 2024.05.16 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10150820 2024.05.16 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10150715 2024.05.16 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10150713 2024.05.16 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10150711 2024.05.16 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10150712 2024.05.16 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10150710 2024.05.16 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10150701 2024.05.16 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10150702 2024.05.16 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10150700 2024.05.16 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10150696 2024.05.16 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10150693 2024.05.16 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10145412 2024.05.15 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10143871 2024.05.14 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10143064 2024.05.14 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10143002 2024.05.14 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10142852 2024.05.14 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10142810 2024.05.14 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10142809 2024.05.14 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10138921 2024.05.14 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10138904 2024.05.14 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10138903 2024.05.14 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138902 2024.05.14 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10138901 2024.05.14 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10134397 2024.05.13 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10134393 2024.05.13 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 10134388 2024.05.13 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10131408 2024.05.13 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10130706 2024.05.13 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10130326 2024.05.13 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10130442 2024.05.13 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10131059 2024.05.13 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10131406 2024.05.13 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10131410 2024.05.13 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10131407 2024.05.13 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10131409 2024.05.13 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10130584 2024.05.13 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10123669 2024.05.12 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10123664 2024.05.12 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10123663 2024.05.12 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 10123666 2024.05.12 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10123662 2024.05.12 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10123661 2024.05.12 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10123659 2024.05.12 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10123657 2024.05.12 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10123656 2024.05.12 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10098252 2024.05.10 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10097164 2024.05.10 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10104651 2024.05.10 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10091458 2024.05.09 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10091457 2024.05.09 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10091449 2024.05.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10091368 2024.05.09 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10091366 2024.05.09 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10091364 2024.05.09 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10091320 2024.05.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10091299 2024.05.09 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10091228 2024.05.09 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10091204 2024.05.09 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10091077 2024.05.09 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10091071 2024.05.09 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10091070 2024.05.09 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10091009 2024.05.09 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10090897 2024.05.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10086254 2024.05.08 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10086199 2024.05.08 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10086195 2024.05.08 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10086139 2024.05.08 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10086121 2024.05.08 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10086120 2024.05.08 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10085988 2024.05.08 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10085902 2024.05.08 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10085759 2024.05.08 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10085758 2024.05.08 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10085757 2024.05.08 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10085738 2024.05.08 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10085728 2024.05.08 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10085725 2024.05.08 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10085721 2024.05.08 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10085719 2024.05.08 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10085717 2024.05.08 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10085716 2024.05.08 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10080264 2024.05.07 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10080261 2024.05.07 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10072630 2024.05.06 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10072552 2024.05.06 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10072546 2024.05.06 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10072527 2024.05.06 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10072522 2024.05.06 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10072517 2024.05.06 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10072499 2024.05.06 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10072498 2024.05.06 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10072497 2024.05.06 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10072495 2024.05.06 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10074226 2024.05.06 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10074207 2024.05.06 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10074231 2024.05.06 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10074202 2024.05.06 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10074204 2024.05.06 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10074222 2024.05.06 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10061980 2024.05.05 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10066385 2024.05.05 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10066517 2024.05.05 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10066316 2024.05.05 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10066314 2024.05.05 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10066313 2024.05.05 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10068887 2024.05.05 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10068883 2024.05.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10066320 2024.05.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10066328 2024.05.05 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10050204 2024.05.04 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10050202 2024.05.04 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10050201 2024.05.04 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10050107 2024.05.04 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10050095 2024.05.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10036993 2024.05.03 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10036060 2024.05.03 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10027266 2024.05.02 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10027264 2024.05.02 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10027263 2024.05.02 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10026190 2024.05.02 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10005882 2024.04.30 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10005871 2024.04.30 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10005810 2024.04.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10005805 2024.04.30 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10008659 2024.04.30 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10008657 2024.04.30 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10008646 2024.04.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10008661 2024.04.30 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10008658 2024.04.30 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10011321 2024.04.30 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9997427 2024.04.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9997370 2024.04.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9997308 2024.04.29 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 9997306 2024.04.29 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10000840 2024.04.29 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10000842 2024.04.29 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10000888 2024.04.29 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10000841 2024.04.29 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9984754 2024.04.28 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9972959 2024.04.27 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9972937 2024.04.27 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9972936 2024.04.27 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9972927 2024.04.27 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9972923 2024.04.27 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9968182 2024.04.26 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9968181 2024.04.26 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9961633 2024.04.24 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9952647 2024.04.23 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9949977 2024.04.22 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9940013 2024.04.21 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9940010 2024.04.21 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9940019 2024.04.21 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9934375 2024.04.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9934353 2024.04.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 9934336 2024.04.20 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9933245 2024.04.20 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9933244 2024.04.20 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9933243 2024.04.20 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9933241 2024.04.20 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9933242 2024.04.20 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9933120 2024.04.20 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9933117 2024.04.20 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9933116 2024.04.20 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9933115 2024.04.20 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9933114 2024.04.20 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9923700 2024.04.18 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9923695 2024.04.18 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9923694 2024.04.18 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9923693 2024.04.18 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9923692 2024.04.18 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9923690 2024.04.18 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9923689 2024.04.18 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9923688 2024.04.18 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9923687 2024.04.18 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9923686 2024.04.18 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9923685 2024.04.18 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9923684 2024.04.18 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9923683 2024.04.18 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9923682 2024.04.18 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9923681 2024.04.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 9923680 2024.04.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9921316 2024.04.17 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9920835 2024.04.17 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9920827 2024.04.17 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9920811 2024.04.17 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9920836 2024.04.17 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9920822 2024.04.17 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9920815 2024.04.17 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9920840 2024.04.17 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9920821 2024.04.17 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9920819 2024.04.17 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9920812 2024.04.17 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9920829 2024.04.17 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9920816 2024.04.17 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9920843 2024.04.17 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9920845 2024.04.17 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9920814 2024.04.17 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9920813 2024.04.17 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9920828 2024.04.17 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9920844 2024.04.17 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9918167 2024.04.16 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9910847 2024.04.15 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9912047 2024.04.15 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9912068 2024.04.15 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9912057 2024.04.15 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9912061 2024.04.15 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9912064 2024.04.15 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9912054 2024.04.15 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9912098 2024.04.15 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9912094 2024.04.15 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9912046 2024.04.15 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9912124 2024.04.14 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9893906 2024.04.13 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9893905 2024.04.13 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9893904 2024.04.13 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9893879 2024.04.13 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9884062 2024.04.12 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9884024 2024.04.12 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9884023 2024.04.12 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9878800 2024.04.11 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9878803 2024.04.11 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9878805 2024.04.11 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9878802 2024.04.11 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9878801 2024.04.11 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9867804 2024.04.09 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9867583 2024.04.09 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9866853 2024.04.09 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9866851 2024.04.09 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9866850 2024.04.09 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9866288 2024.04.09 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9866280 2024.04.09 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9866277 2024.04.09 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9866278 2024.04.09 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9866272 2024.04.09 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9866271 2024.04.09 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9866270 2024.04.09 WM
pospolity bogatka, Parus major 2 9866275 2024.04.09 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9866276 2024.04.09 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9866274 2024.04.09 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9866273 2024.04.09 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9857415 2024.04.08 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9859458 2024.04.08 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9859457 2024.04.08 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9859444 2024.04.08 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9859456 2024.04.08 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9825448 2024.04.05 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9825447 2024.04.05 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9825338 2024.04.05 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9826532 2024.04.05 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9829207 2024.04.05 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9826221 2024.04.05 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9826215 2024.04.05 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9826217 2024.04.05 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9826216 2024.04.05 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9826530 2024.04.05 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9826219 2024.04.05 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9826308 2024.04.05 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9819164 2024.04.04 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9819162 2024.04.04 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9819161 2024.04.04 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9819160 2024.04.04 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9819158 2024.04.04 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9819157 2024.04.04 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9819149 2024.04.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9819086 2024.04.04 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9819085 2024.04.04 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9819084 2024.04.04 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9819083 2024.04.04 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9819082 2024.04.04 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9819081 2024.04.04 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9818558 2024.04.03 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9818559 2024.04.03 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9818567 2024.04.03 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9818557 2024.04.03 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9818560 2024.04.03 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9818556 2024.04.03 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9818555 2024.04.03 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9778100 2024.03.30 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9778087 2024.03.30 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9778051 2024.03.30 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9778043 2024.03.30 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9778033 2024.03.30 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9778030 2024.03.30 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9770667 2024.03.29 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9760048 2024.03.27 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9761129 2024.03.27 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9761141 2024.03.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9761153 2024.03.27 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9761139 2024.03.27 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9761127 2024.03.27 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9761128 2024.03.27 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9730377 2024.03.23 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9729809 2024.03.23 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9729808 2024.03.23 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9729807 2024.03.23 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9729469 2024.03.23 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9729455 2024.03.23 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9729454 2024.03.23 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9761616 2024.03.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 10 9761623 2024.03.23 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 9761625 2024.03.23 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9726104 2024.03.22 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9726064 2024.03.22 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9726105 2024.03.22 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9726077 2024.03.22 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9726059 2024.03.22 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9726062 2024.03.22 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9712876 2024.03.20 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9712873 2024.03.20 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9712890 2024.03.20 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9712875 2024.03.20 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9712883 2024.03.20 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9710825 2024.03.19 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9709074 2024.03.19 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9710194 2024.03.19 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9712703 2024.03.19 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9712704 2024.03.19 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9710201 2024.03.19 WM
pospolity kos, Turdus merula 2 9710203 2024.03.19 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9710204 2024.03.19 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9703719 2024.03.18 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9703715 2024.03.18 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9705478 2024.03.18 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9705352 2024.03.18 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9705477 2024.03.18 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9705470 2024.03.18 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9705461 2024.03.18 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9705350 2024.03.18 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9705353 2024.03.18 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9705351 2024.03.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9696071 2024.03.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9696078 2024.03.17 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9696101 2024.03.17 WM
pospolity kos, Turdus merula 2 9696102 2024.03.17 WM
pospolity kos, Turdus merula 3 9696104 2024.03.17 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9685563 2024.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9696012 2024.03.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 9696018 2024.03.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 66 9695530 2024.03.16 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9696047 2024.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9696008 2024.03.16 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9679855 2024.03.15 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9680300 2024.03.15 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9680299 2024.03.15 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9680301 2024.03.15 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9676373 2024.03.14 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9676367 2024.03.14 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9676372 2024.03.14 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9670423 2024.03.13 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9670427 2024.03.13 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9670422 2024.03.13 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9670426 2024.03.13 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9670421 2024.03.13 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9670425 2024.03.13 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9670424 2024.03.13 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9668503 2024.03.12 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9668501 2024.03.12 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9668499 2024.03.12 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9668502 2024.03.12 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9668500 2024.03.12 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9663951 2024.03.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9663941 2024.03.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9663950 2024.03.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9663936 2024.03.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9663937 2024.03.10 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 9663924 2024.03.10 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9663969 2024.03.09 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9643833 2024.03.08 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9640645 2024.03.07 WM
pospolity kos, Turdus merula 2 9640644 2024.03.07 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9640643 2024.03.07 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9631350 2024.03.04 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9631349 2024.03.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9631347 2024.03.04 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9612736 2024.03.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9612723 2024.03.02 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9612734 2024.03.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9604664 2024.02.29 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9604565 2024.02.29 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9604564 2024.02.29 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9604562 2024.02.29 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9604353 2024.02.29 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9604308 2024.02.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9604249 2024.02.29 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9604254 2024.02.29 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9604251 2024.02.29 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9604253 2024.02.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9604247 2024.02.29 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9602651 2024.02.28 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9602728 2024.02.28 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9602641 2024.02.28 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9602635 2024.02.28 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9602818 2024.02.28 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9602674 2024.02.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9602820 2024.02.28 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 9570278 2024.02.21 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9570280 2024.02.21 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9570277 2024.02.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9570282 2024.02.21 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9565888 2024.02.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9565889 2024.02.20 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9565887 2024.02.20 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9562523 2024.02.19 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9562832 2024.02.19 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 16 9562829 2024.02.19 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9562826 2024.02.19 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9553612 2024.02.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9553616 2024.02.17 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9553611 2024.02.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9552762 2024.02.17 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9546727 2024.02.16 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9545842 2024.02.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 9558126 2024.02.16 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11 9558101 2024.02.16 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9557968 2024.02.16 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9558131 2024.02.16 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9546209 2024.02.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9558127 2024.02.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9546208 2024.02.16 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9546228 2024.02.16 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9558036 2024.02.16 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9540078 2024.02.14 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9539978 2024.02.14 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9539971 2024.02.14 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9539962 2024.02.14 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9539613 2024.02.14 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9539527 2024.02.14 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9539525 2024.02.14 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9539514 2024.02.14 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9539492 2024.02.14 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9539478 2024.02.14 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9539438 2024.02.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 9539437 2024.02.14 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9538780 2024.02.14 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9538869 2024.02.14 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9538870 2024.02.14 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9528441 2024.02.11 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9530092 2024.02.11 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9520935 2024.02.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9520928 2024.02.09 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9520933 2024.02.09 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9520923 2024.02.09 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9518438 2024.02.08 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9518329 2024.02.08 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 9518319 2024.02.08 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9518305 2024.02.08 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9518300 2024.02.08 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9518299 2024.02.08 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9518269 2024.02.08 WM
pospolity kruk, Corvus corax 3 9517341 2024.02.08 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9517144 2024.02.08 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9517143 2024.02.08 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9517103 2024.02.08 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9517089 2024.02.08 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9517086 2024.02.08 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9517079 2024.02.08 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9517802 2024.02.08 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9517806 2024.02.08 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9517804 2024.02.08 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9514830 2024.02.07 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9514690 2024.02.07 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9514689 2024.02.07 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 32 9514962 2024.02.07 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9514958 2024.02.07 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9514957 2024.02.07 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9512127 2024.02.06 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9512112 2024.02.06 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9512079 2024.02.06 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9512078 2024.02.06 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9505571 2024.02.04 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9505491 2024.02.04 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9505489 2024.02.04 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9503236 2024.02.03 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9497172 2024.02.01 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9492355 2024.01.30 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9492354 2024.01.30 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 12 9492348 2024.01.30 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9492104 2024.01.30 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9492103 2024.01.30 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 23 9492065 2024.01.30 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9491923 2024.01.30 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9491910 2024.01.30 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9491841 2024.01.30 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9491840 2024.01.30 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9491819 2024.01.30 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9491815 2024.01.30 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 9491765 2024.01.30 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9491754 2024.01.30 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9491753 2024.01.30 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9491750 2024.01.30 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9491748 2024.01.30 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9491701 2024.01.30 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9490860 2024.01.30 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9490848 2024.01.30 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9490846 2024.01.30 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9486914 2024.01.29 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9486598 2024.01.29 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9479296 2024.01.28 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9479725 2024.01.28 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9479677 2024.01.28 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9482677 2024.01.28 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9479798 2024.01.28 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9483101 2024.01.28 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9479660 2024.01.28 WM
pospolity bogatka, Parus major 2 9483100 2024.01.28 WM
pospolity bogatka, Parus major 2 9479763 2024.01.28 WM
pospolity bogatka, Parus major 3 9479693 2024.01.28 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 9479678 2024.01.28 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9479689 2024.01.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9479800 2024.01.28 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9483076 2024.01.28 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9479784 2024.01.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9479789 2024.01.28 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9479715 2024.01.28 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9479683 2024.01.28 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9479716 2024.01.28 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9479690 2024.01.28 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9483117 2024.01.28 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9483074 2024.01.28 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9479685 2024.01.28 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 47 9479612 2024.01.28 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9470122 2024.01.25 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 9464663 2024.01.23 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9464662 2024.01.23 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9465076 2024.01.23 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9465078 2024.01.23 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9465029 2024.01.23 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9443321 2024.01.18 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9443310 2024.01.18 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9443309 2024.01.18 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9462718 2024.01.18 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9462717 2024.01.18 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9462715 2024.01.18 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9363691 2024.01.13 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9349646 2024.01.09 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9334346 2024.01.06 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9334345 2024.01.06 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9349633 2024.01.06 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9327884 2024.01.04 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9327809 2024.01.04 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9327808 2024.01.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9327566 2024.01.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9327565 2024.01.04 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...