DRUŻYNA

Drużyna: Zachodni trzmiel. Obserwator: Marcin Dec

Liczba gatunków: 207

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 807 8152 91 91 0 12 40 39
2 575 6817 105 83 0 11 30 42
3 1054 5385 127 97 0 14 36 47
4 1097 2921 172 146 2 27 69 48
5 907 1812 206 158 2 42 69 45
6 161 276 207 70 0 14 27 29
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10338536 2024.06.15
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10338535 2024.06.15
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10338534 2024.06.15
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10338533 2024.06.15
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10338532 2024.06.15
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10338531 2024.06.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10338530 2024.06.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10338529 2024.06.15
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10338528 2024.06.15
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10338527 2024.06.15
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10338525 2024.06.15
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10338526 2024.06.15
rzadki uszatka, Asio otus 1 10338522 2024.06.14
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10338523 2024.06.13 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10338584 2024.06.13 OP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10338583 2024.06.13 OP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10338582 2024.06.13 OP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10338580 2024.06.13 OP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10338581 2024.06.13 OP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10338579 2024.06.13 OP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10338578 2024.06.13 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10338577 2024.06.13 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10338576 2024.06.13 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10338575 2024.06.13 OP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10338574 2024.06.13 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10338572 2024.06.13 OP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 10338573 2024.06.13 OP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10338562 2024.06.13 OP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10338571 2024.06.13 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10338561 2024.06.13 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10338499 2024.06.13 OP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10338500 2024.06.13 OP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10338496 2024.06.13 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10338501 2024.06.13 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10338498 2024.06.13 OP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10338495 2024.06.13 OP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10338493 2024.06.13 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10338497 2024.06.13 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10338494 2024.06.13 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10338492 2024.06.13 OP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10338491 2024.06.13 OP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10338489 2024.06.13 OP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10338505 2024.06.13 OP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10338504 2024.06.13 OP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10338503 2024.06.12 OP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10338502 2024.06.12 OP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10338552 2024.06.12 OP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10338551 2024.06.12 OP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10338550 2024.06.12 OP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10338549 2024.06.12 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10338542 2024.06.12 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10338541 2024.06.12 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10338538 2024.06.12
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10338537 2024.06.12
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10338548 2024.06.12
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10338547 2024.06.12
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10338546 2024.06.12
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10338539 2024.06.12
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10338540 2024.06.12
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10338545 2024.06.12
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10338544 2024.06.12
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10338543 2024.06.12
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10338565 2024.06.12
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10338564 2024.06.12
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10338570 2024.06.12
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10338569 2024.06.12
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10338568 2024.06.12
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10338567 2024.06.12
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10338566 2024.06.12
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10338563 2024.06.11
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10338560 2024.06.11
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10338559 2024.06.11
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10338558 2024.06.10
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10338557 2024.06.10
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10338556 2024.06.10
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10338553 2024.06.09
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10338488 2024.06.09
rzadki uszatka, Asio otus 2 10338487 2024.06.09
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 10338490 2024.06.09
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 10338486 2024.06.08
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10338485 2024.06.08
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10338481 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 1 10338470 2024.06.08
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 10338467 2024.06.08
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10338463 2024.06.07
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10338458 2024.06.07
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10338521 2024.06.07
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10338519 2024.06.07
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10338515 2024.06.06
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10338514 2024.06.06 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10338513 2024.06.06 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10338512 2024.06.06 OP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10338510 2024.06.06 OP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10338511 2024.06.06 OP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10338508 2024.06.06 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10338507 2024.06.06 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10338509 2024.06.06 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10338506 2024.06.06 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10338518 2024.06.06 OP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10338517 2024.06.06 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10338480 2024.06.06 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 10338479 2024.06.06 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10338478 2024.06.06 OP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10338477 2024.06.06 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10338476 2024.06.06 OP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10338475 2024.06.06 OP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10338474 2024.06.06 OP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10338473 2024.06.06 OP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10338472 2024.06.06 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10338469 2024.06.06 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10338468 2024.06.06 OP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10338466 2024.06.06 OP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10338464 2024.06.06 OP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10338462 2024.06.06 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10338461 2024.06.06 OP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10338459 2024.06.06 OP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10338444 2024.06.06 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10338457 2024.06.05 OP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10338456 2024.06.05 OP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10338455 2024.06.05 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10338445 2024.06.05 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 10338442 2024.06.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10338446 2024.06.05 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10338454 2024.06.05 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10338453 2024.06.05 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10338451 2024.06.05 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10338450 2024.06.05 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10338449 2024.06.05 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10338448 2024.06.05 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10338447 2024.06.05 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10338441 2024.06.05 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 10338440 2024.06.05 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10338439 2024.06.05 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 10338438 2024.06.05 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 66 10338437 2024.06.05 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10338431 2024.06.05
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10338429 2024.06.05
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10338436 2024.06.05
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10338435 2024.06.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10338434 2024.06.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10338433 2024.06.05
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10338432 2024.06.05
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10338427 2024.06.04
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10338430 2024.06.04
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10338428 2024.06.03
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10277929 2024.06.03
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10277928 2024.06.03
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10277927 2024.06.03
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10277926 2024.06.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10277925 2024.06.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10277924 2024.06.03
pospolity sroka, Pica pica 2 10277923 2024.06.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10277922 2024.06.03
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10277921 2024.06.03
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10277920 2024.06.03
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10277919 2024.06.03
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10277918 2024.06.03
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10277916 2024.06.03
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10277915 2024.06.03
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10338516 2024.06.02
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10277917 2024.06.01
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10277715 2024.05.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10277714 2024.05.31
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10277713 2024.05.31
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10277712 2024.05.31
pospolity bogatka, Parus major 1 10277716 2024.05.31
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10277717 2024.05.31
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10277711 2024.05.31
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10277710 2024.05.31
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10277709 2024.05.31
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10277708 2024.05.31
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10277707 2024.05.31
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10277706 2024.05.31
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10277705 2024.05.31
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10277704 2024.05.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10277719 2024.05.31 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10277718 2024.05.31 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10277679 2024.05.31 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 10277678 2024.05.31 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10277677 2024.05.31 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10277676 2024.05.31 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 10277675 2024.05.31 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10277674 2024.05.31 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10277673 2024.05.31 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10277672 2024.05.31 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10277671 2024.05.31 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10277670 2024.05.31 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 10277669 2024.05.31 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10277668 2024.05.31 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10277667 2024.05.31 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10277666 2024.05.31 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10277665 2024.05.31 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10277664 2024.05.31 LS
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10277692 2024.05.31 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10277691 2024.05.31 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10277690 2024.05.31 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10277689 2024.05.31 LS
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10277688 2024.05.31 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10277703 2024.05.31 LS
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10277702 2024.05.31 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10277701 2024.05.31 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10277700 2024.05.31 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10277699 2024.05.31 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10277698 2024.05.31 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10277697 2024.05.31 LS
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10277696 2024.05.31 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10277695 2024.05.31 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10277694 2024.05.31 LS
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 10277693 2024.05.31 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10277882 2024.05.31 LS
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10277881 2024.05.31 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10277880 2024.05.31 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10277879 2024.05.31 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10277867 2024.05.31 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10277878 2024.05.31 LS
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10277877 2024.05.31 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10277876 2024.05.31 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10277875 2024.05.31 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10277874 2024.05.31 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10277873 2024.05.31 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10277872 2024.05.31 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10277871 2024.05.31 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 10277870 2024.05.31 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10277869 2024.05.31 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10277868 2024.05.31 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10277914 2024.05.31 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10277913 2024.05.31 LS
pospolity kruk, Corvus corax 3 10277912 2024.05.31 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10277911 2024.05.31 LS
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10277910 2024.05.31 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10277909 2024.05.31 LS
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10277908 2024.05.31 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10277907 2024.05.31 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10277906 2024.05.31 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10277905 2024.05.31 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10277904 2024.05.31 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10277903 2024.05.31 LS
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10277902 2024.05.31 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10277901 2024.05.31 LS
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10277900 2024.05.31 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10277899 2024.05.31 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10277654 2024.05.31 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10277653 2024.05.31 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10277652 2024.05.31 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 10277644 2024.05.31 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10277655 2024.05.31 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10277641 2024.05.31 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10277651 2024.05.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10277650 2024.05.30
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10277649 2024.05.30
pospolity sroka, Pica pica 1 10277648 2024.05.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10277647 2024.05.30
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10277646 2024.05.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10277645 2024.05.30
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10277865 2024.05.30
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10277856 2024.05.30
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10277855 2024.05.30
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10277866 2024.05.30
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10277851 2024.05.30
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10277854 2024.05.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10277852 2024.05.30
pospolity sroka, Pica pica 1 10277857 2024.05.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10277853 2024.05.30
pospolity kruk, Corvus corax 3 10277864 2024.05.30
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10277863 2024.05.30
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10277862 2024.05.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10277861 2024.05.30
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10277860 2024.05.30
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10277859 2024.05.30
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10277858 2024.05.30
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10277639 2024.05.30
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10277638 2024.05.30
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10277637 2024.05.30
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10277636 2024.05.30
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10277635 2024.05.30
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10277634 2024.05.30
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10277633 2024.05.30
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10277632 2024.05.30
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10277631 2024.05.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10277630 2024.05.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10277629 2024.05.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10277628 2024.05.30
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10277625 2024.05.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10277627 2024.05.30
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10277626 2024.05.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10277898 2024.05.30
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10277893 2024.05.30
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10277890 2024.05.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10277892 2024.05.30
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10277891 2024.05.30
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10277887 2024.05.30
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10277888 2024.05.30
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10277889 2024.05.30
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10277886 2024.05.30
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10277885 2024.05.30
rzadki uszatka, Asio otus 1 10277884 2024.05.29
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10277897 2024.05.29
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10277896 2024.05.29
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10277895 2024.05.29
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10277894 2024.05.29
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10277686 2024.05.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10277682 2024.05.29 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10277680 2024.05.29 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10277663 2024.05.29 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10277662 2024.05.29 OP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10277661 2024.05.29 OP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10277660 2024.05.29 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10277659 2024.05.29 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10277658 2024.05.29 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10277657 2024.05.29 OP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10277656 2024.05.29 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 10238653 2024.05.28 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10238651 2024.05.28 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10238650 2024.05.28 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10238649 2024.05.28 OP
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 10238648 2024.05.28 OP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 8 10238647 2024.05.28 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10238646 2024.05.28 OP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10238645 2024.05.28 OP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 10238644 2024.05.28 OP
pospolity żuraw, Grus grus 50 10238643 2024.05.28 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10238686 2024.05.28 OP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 23 10238685 2024.05.28 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10238684 2024.05.28 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10238683 2024.05.28 OP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10238682 2024.05.28 OP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10238681 2024.05.28 OP
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 10238680 2024.05.28 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 10238679 2024.05.28 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10238678 2024.05.28 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10238677 2024.05.28 OP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10238675 2024.05.28 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10238673 2024.05.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10238674 2024.05.28
pospolity żuraw, Grus grus 2 10238672 2024.05.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10238671 2024.05.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10238668 2024.05.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10238670 2024.05.28
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10238669 2024.05.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10238667 2024.05.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10238665 2024.05.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10238666 2024.05.28
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10238664 2024.05.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10238663 2024.05.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10238662 2024.05.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10238661 2024.05.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10238657 2024.05.28
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10238659 2024.05.28
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10238658 2024.05.28
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10238656 2024.05.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10238655 2024.05.28
pospolity kos, Turdus merula 1 10232288 2024.05.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232287 2024.05.27
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10232286 2024.05.27
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10232285 2024.05.27
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10232284 2024.05.27
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10232283 2024.05.27
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10232299 2024.05.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10232298 2024.05.27
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10232300 2024.05.27
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10232293 2024.05.27
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10232290 2024.05.27
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10232277 2024.05.26
pospolity kos, Turdus merula 1 10232280 2024.05.26
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10232273 2024.05.26
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10232269 2024.05.26
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10232272 2024.05.26
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10232294 2024.05.26
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10232291 2024.05.25
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10232279 2024.05.25
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10232274 2024.05.25
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10232278 2024.05.25
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10232271 2024.05.25
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10232270 2024.05.25
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10232266 2024.05.25
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10232264 2024.05.25
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10232263 2024.05.24
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10208726 2024.05.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10208725 2024.05.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10208724 2024.05.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10208723 2024.05.24
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10208722 2024.05.24
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10208721 2024.05.24
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10208720 2024.05.24
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10208719 2024.05.24
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10208718 2024.05.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10208717 2024.05.24
pospolity kos, Turdus merula 1 10208716 2024.05.24
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10208715 2024.05.24
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10208714 2024.05.24
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10207462 2024.05.23
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10207460 2024.05.23
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10207461 2024.05.23 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10207475 2024.05.23 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10207474 2024.05.23 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10207473 2024.05.23 OP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10207472 2024.05.23 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10207471 2024.05.23 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10207470 2024.05.23 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10207469 2024.05.23 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10207468 2024.05.23 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10207467 2024.05.23 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10207466 2024.05.23 OP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 10207465 2024.05.23 OP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10207464 2024.05.23 OP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 10207463 2024.05.23 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10207459 2024.05.23 OP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 10207458 2024.05.23 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 18 10207457 2024.05.23 OP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 10207456 2024.05.23 OP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 36 10207455 2024.05.23 OP
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 10207453 2024.05.23 OP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10207452 2024.05.23 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10207451 2024.05.23 OP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10207449 2024.05.23 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10207448 2024.05.23 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10207447 2024.05.23 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10207450 2024.05.23 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10207445 2024.05.23 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10207446 2024.05.23 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10207444 2024.05.23 OP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10201903 2024.05.23 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10201896 2024.05.23 OP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10201902 2024.05.22 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10201901 2024.05.22 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10201900 2024.05.22 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10201899 2024.05.22 OP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10201898 2024.05.22 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10201897 2024.05.22 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10201919 2024.05.22 OP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10201918 2024.05.22 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10201917 2024.05.22 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10201915 2024.05.22 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10201914 2024.05.22 OP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10201913 2024.05.22 OP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 10201912 2024.05.22 OP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10201911 2024.05.22 OP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10201910 2024.05.22 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10201909 2024.05.22 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10201908 2024.05.22 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10201907 2024.05.22 OP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 10201906 2024.05.22 OP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 10201905 2024.05.22 OP
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 4 10201904 2024.05.22 OP
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 10201893 2024.05.22 OP
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 10201894 2024.05.22 OP
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 10201892 2024.05.22 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 10201921 2024.05.22 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 10201891 2024.05.20
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10201890 2024.05.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10201889 2024.05.20
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10201888 2024.05.20
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10201887 2024.05.20
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10201886 2024.05.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10201885 2024.05.20
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10201884 2024.05.20
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10201883 2024.05.20
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10201882 2024.05.20
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10201881 2024.05.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10201880 2024.05.20
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10180314 2024.05.19
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10180313 2024.05.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10180312 2024.05.19
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10180704 2024.05.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10180703 2024.05.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10180702 2024.05.19
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10180701 2024.05.19
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10180700 2024.05.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10180699 2024.05.19
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10180698 2024.05.19
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10180695 2024.05.18
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10180694 2024.05.18
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10180693 2024.05.18
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10180692 2024.05.18
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10180691 2024.05.18
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10180690 2024.05.17
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10180697 2024.05.17
rzadki uszatka, Asio otus 1 10180663 2024.05.16 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 10180688 2024.05.16 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10180687 2024.05.16 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10180686 2024.05.16 OP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10180685 2024.05.16 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10180684 2024.05.16 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10180683 2024.05.16 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10180682 2024.05.16 OP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10180681 2024.05.16 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10180680 2024.05.16 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 10180679 2024.05.16 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10180678 2024.05.16 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10180661 2024.05.16 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10180662 2024.05.16 OP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10180660 2024.05.16 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10180659 2024.05.16 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10180296 2024.05.16 OP
rzadki żołna, Merops apiaster 3 10180311 2024.05.16 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10180310 2024.05.16 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10180309 2024.05.16 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10180308 2024.05.16 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10180307 2024.05.16 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10180306 2024.05.16 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10180305 2024.05.16 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10180304 2024.05.16 OP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10180303 2024.05.16 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10180302 2024.05.16 OP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10180301 2024.05.16 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10180300 2024.05.16 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10180299 2024.05.16 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10180297 2024.05.16 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10180657 2024.05.16 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10180658 2024.05.16 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10180677 2024.05.16 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10180676 2024.05.16 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 10180675 2024.05.16 OP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10180674 2024.05.16 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10180673 2024.05.16 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10180672 2024.05.16 OP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10180671 2024.05.16 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10180670 2024.05.16 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10180669 2024.05.16 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10180668 2024.05.16 OP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10180667 2024.05.16 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10180666 2024.05.16 OP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10180665 2024.05.16 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10180664 2024.05.16 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10180295 2024.05.16 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10180289 2024.05.16 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10180287 2024.05.15
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10180286 2024.05.14
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10180293 2024.05.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10180292 2024.05.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10180291 2024.05.14
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10180290 2024.05.14
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10180282 2024.05.14
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10180283 2024.05.14
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10180280 2024.05.14
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10180279 2024.05.14
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10180277 2024.05.14
rzadki uszatka, Asio otus 1 10180278 2024.05.14
rzadki derkacz, Crex crex 1 10180276 2024.05.14
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10180275 2024.05.13
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10180273 2024.05.13
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10180272 2024.05.13
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10180274 2024.05.13
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10180270 2024.05.12
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10180268 2024.05.12
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10180267 2024.05.12
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10180266 2024.05.12
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10180263 2024.05.12
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10180264 2024.05.12
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10180265 2024.05.12
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 10120497 2024.05.11
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10120513 2024.05.11
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10120517 2024.05.11
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10120537 2024.05.11
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10120514 2024.05.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10120507 2024.05.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10120536 2024.05.11
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10120516 2024.05.11
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10120534 2024.05.11
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10120535 2024.05.11
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10120511 2024.05.11
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10120498 2024.05.11
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 10120528 2024.05.11
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 10120503 2024.05.11
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10120508 2024.05.11
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10120538 2024.05.11
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10120510 2024.05.11
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10120539 2024.05.11
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 10120501 2024.05.11
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 10120509 2024.05.11
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10120540 2024.05.11
pospolity łyska, Fulica atra 1 10120506 2024.05.11
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10120530 2024.05.11
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 10120531 2024.05.11
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 10120529 2024.05.11
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10120505 2024.05.11
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10120502 2024.05.11
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10120512 2024.05.11
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 10120504 2024.05.11
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10120500 2024.05.11
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10120496 2024.05.11
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10120522 2024.05.11
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10120533 2024.05.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10120527 2024.05.11
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10120515 2024.05.11
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10120532 2024.05.11
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10120524 2024.05.11
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10120541 2024.05.11
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10120525 2024.05.11
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10120499 2024.05.11
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10120526 2024.05.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10120523 2024.05.11
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10102593 2024.05.10
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10102592 2024.05.10 LS
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10102590 2024.05.10
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10102591 2024.05.10
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10102588 2024.05.10
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10102587 2024.05.10
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10102586 2024.05.10
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10102583 2024.05.10
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10102589 2024.05.10
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10102582 2024.05.10
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10102581 2024.05.10
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10102580 2024.05.10
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10102572 2024.05.10
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10102570 2024.05.10
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10102569 2024.05.10
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10102568 2024.05.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10102571 2024.05.09
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10102567 2024.05.09
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10102565 2024.05.09
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10102566 2024.05.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10102579 2024.05.09
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10102578 2024.05.09
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10102577 2024.05.09
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10102576 2024.05.09
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10102575 2024.05.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10102574 2024.05.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10102573 2024.05.09
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10090107 2024.05.08 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10090102 2024.05.08 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10090104 2024.05.08 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10090114 2024.05.08 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10090113 2024.05.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 22 10090112 2024.05.08 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10090110 2024.05.08 OP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10090109 2024.05.08 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10090115 2024.05.08 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10093603 2024.05.08 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 10090108 2024.05.08 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10090105 2024.05.08 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10090103 2024.05.08 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 10090101 2024.05.08 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10090106 2024.05.08 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10090116 2024.05.08 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10085338 2024.05.07 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10085340 2024.05.07 OP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10085337 2024.05.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10085336 2024.05.07
pospolity kos, Turdus merula 1 10085371 2024.05.07
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10085370 2024.05.07
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10085369 2024.05.07
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10085368 2024.05.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10085367 2024.05.07
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10085366 2024.05.07
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10085357 2024.05.07
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10085356 2024.05.07
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10085365 2024.05.07
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10085364 2024.05.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10085363 2024.05.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10085362 2024.05.07
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 10085361 2024.05.07
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10085360 2024.05.07
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10085359 2024.05.07
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10085358 2024.05.07
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10085353 2024.05.07
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10085355 2024.05.07
pospolity kos, Turdus merula 1 10085354 2024.05.07
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10085341 2024.05.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10085339 2024.05.07
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10085343 2024.05.07
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10085342 2024.05.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10085350 2024.05.07
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10085349 2024.05.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10085348 2024.05.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10085347 2024.05.07
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10085346 2024.05.07
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10085345 2024.05.07
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10085344 2024.05.07
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10085334 2024.05.07
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10085352 2024.05.07
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10085351 2024.05.07
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10085333 2024.05.07
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10085335 2024.05.07
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10085320 2024.05.07
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10085332 2024.05.07
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10085331 2024.05.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10085330 2024.05.07
pospolity kos, Turdus merula 1 10085329 2024.05.07
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10085328 2024.05.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10085327 2024.05.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10085326 2024.05.07
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10085325 2024.05.07
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10085324 2024.05.07
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10085323 2024.05.07
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10085322 2024.05.07
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10085321 2024.05.07
pospolity kos, Turdus merula 1 10085319 2024.05.07
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10085318 2024.05.07
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10085317 2024.05.07
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10085316 2024.05.07
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10085315 2024.05.07
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10085314 2024.05.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10085313 2024.05.07
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10085312 2024.05.07
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10085311 2024.05.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10085310 2024.05.07
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10085309 2024.05.07
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10085308 2024.05.07
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10085307 2024.05.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10085306 2024.05.07
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10085305 2024.05.07
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10085304 2024.05.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10080770 2024.05.07
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10080769 2024.05.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10080768 2024.05.07
pospolity bogatka, Parus major 1 10080767 2024.05.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10080766 2024.05.07
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10080765 2024.05.07
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10080764 2024.05.07
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10080763 2024.05.07
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10080762 2024.05.07
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10080761 2024.05.07
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10080760 2024.05.07
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10080759 2024.05.07
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10080757 2024.05.07
pospolity żuraw, Grus grus 2 10080758 2024.05.07
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10080756 2024.05.07
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10080747 2024.05.07
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10080746 2024.05.07
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10080745 2024.05.07
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10080744 2024.05.07
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10080743 2024.05.07
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10080741 2024.05.07
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10080742 2024.05.07
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10080740 2024.05.07
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10080753 2024.05.07
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10080752 2024.05.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10080751 2024.05.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10080750 2024.05.07
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10080749 2024.05.07
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10080748 2024.05.07
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10080739 2024.05.07
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10080738 2024.05.07
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10080737 2024.05.07
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10080736 2024.05.07
pospolity bogatka, Parus major 1 10080735 2024.05.07
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10080754 2024.05.07
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10080755 2024.05.07
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10080734 2024.05.07
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10080733 2024.05.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10080732 2024.05.07
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10080731 2024.05.07
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10080730 2024.05.07
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10080729 2024.05.07
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10080728 2024.05.07
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10080725 2024.05.07 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10080724 2024.05.07
rzadki derkacz, Crex crex 1 10080727 2024.05.07
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10080726 2024.05.06
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10080723 2024.05.06
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10080722 2024.05.06
rzadki derkacz, Crex crex 1 10080721 2024.05.06
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10080720 2024.05.06
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10080719 2024.05.06
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10080718 2024.05.06
pospolity kos, Turdus merula 1 10080717 2024.05.06
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10080716 2024.05.06
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10080715 2024.05.06
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10080714 2024.05.06
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10080713 2024.05.06
rzadki derkacz, Crex crex 1 10080712 2024.05.06
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10080711 2024.05.06
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10080710 2024.05.06
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10080709 2024.05.06
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10080708 2024.05.06
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10080707 2024.05.06
pospolity żuraw, Grus grus 45 10080706 2024.05.06
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 10080705 2024.05.06
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10080704 2024.05.06
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10080703 2024.05.06
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10080702 2024.05.06
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10080701 2024.05.06
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10080700 2024.05.06
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10080699 2024.05.06
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10080698 2024.05.06
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10080697 2024.05.06
rzadki dubelt, Gallinago media 2 10093322 2024.05.06
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 10080696 2024.05.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10080695 2024.05.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10080694 2024.05.05
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10080693 2024.05.05
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10080692 2024.05.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10070213 2024.05.05
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10070212 2024.05.05
pospolity kos, Turdus merula 1 10070211 2024.05.05
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10070210 2024.05.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10070209 2024.05.05
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10070208 2024.05.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10070207 2024.05.05
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10070206 2024.05.05
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10070245 2024.05.05
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10070244 2024.05.05
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10070243 2024.05.05
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10070242 2024.05.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10070241 2024.05.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10070240 2024.05.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10070239 2024.05.05
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10070238 2024.05.05
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10070237 2024.05.05
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10070236 2024.05.05
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10070235 2024.05.05
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10070234 2024.05.05
pospolity kos, Turdus merula 1 10070233 2024.05.05
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10070232 2024.05.05
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10070231 2024.05.05
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10070230 2024.05.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10070229 2024.05.05
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10070228 2024.05.05
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10070227 2024.05.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10070226 2024.05.05
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10070225 2024.05.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10070224 2024.05.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10070223 2024.05.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10070222 2024.05.05
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10070221 2024.05.05
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10070220 2024.05.05
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10070219 2024.05.05
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10070218 2024.05.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10070217 2024.05.05
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10070216 2024.05.05
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10070214 2024.05.05
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10070215 2024.05.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10070517 2024.05.05
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10070516 2024.05.05
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10070515 2024.05.05
pospolity kos, Turdus merula 1 10070514 2024.05.05
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10070513 2024.05.05
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10070512 2024.05.05
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10070511 2024.05.05
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10070510 2024.05.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10070509 2024.05.05
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10070507 2024.05.05
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10070506 2024.05.05
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10070505 2024.05.05
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10070504 2024.05.05
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10070503 2024.05.05
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10070502 2024.05.05
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10070501 2024.05.05
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10070500 2024.05.05
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10070499 2024.05.05
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10070498 2024.05.05
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10070497 2024.05.05
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10070492 2024.05.05
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10070486 2024.05.05
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10070487 2024.05.05
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10070496 2024.05.05
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10070495 2024.05.05
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10070494 2024.05.05
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 10070493 2024.05.05
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10070491 2024.05.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10070490 2024.05.05
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10070489 2024.05.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10070488 2024.05.05
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10065348 2024.05.05
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10065347 2024.05.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10065346 2024.05.05
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10065345 2024.05.05
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10065344 2024.05.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10065343 2024.05.05
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10065342 2024.05.05
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10065364 2024.05.05
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10065363 2024.05.05
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10065362 2024.05.05
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10065361 2024.05.05
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10065360 2024.05.05
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 10065359 2024.05.05
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10065349 2024.05.05
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10065358 2024.05.05
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10065357 2024.05.05
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10065356 2024.05.05
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10065355 2024.05.05
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10065354 2024.05.05
pospolity kos, Turdus merula 1 10065353 2024.05.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10065352 2024.05.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10065351 2024.05.05
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10065350 2024.05.05
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10058475 2024.05.04
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10058476 2024.05.04
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10058492 2024.05.04
pospolity sroka, Pica pica 2 10058491 2024.05.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10058490 2024.05.04
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10058489 2024.05.04
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10058488 2024.05.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10058487 2024.05.04
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10058486 2024.05.04
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10058485 2024.05.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10058484 2024.05.04
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10058483 2024.05.04
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10058482 2024.05.04
pospolity kruk, Corvus corax 70 10058481 2024.05.04
pospolity bogatka, Parus major 1 10058480 2024.05.04
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10058479 2024.05.04
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10058478 2024.05.04
pospolity kruk, Corvus corax 35 10058526 2024.05.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10058525 2024.05.04
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10058524 2024.05.04
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10058523 2024.05.04
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10058522 2024.05.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10058521 2024.05.04
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10058520 2024.05.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10058519 2024.05.04
pospolity bogatka, Parus major 1 10058518 2024.05.04
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10058517 2024.05.04
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10058516 2024.05.04
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10058515 2024.05.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10058514 2024.05.04
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10058513 2024.05.04
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10058512 2024.05.04
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10058511 2024.05.04
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10058509 2024.05.04
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10058508 2024.05.04
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10058507 2024.05.04
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10058506 2024.05.04
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10058505 2024.05.04
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 10058504 2024.05.04
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10058503 2024.05.04
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10058502 2024.05.04
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10058501 2024.05.04
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10058500 2024.05.04
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 10058499 2024.05.04
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10058498 2024.05.04
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10058497 2024.05.04
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10058496 2024.05.04
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10058495 2024.05.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10058494 2024.05.04
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10058468 2024.05.04
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10058467 2024.05.04
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10058466 2024.05.04
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10058464 2024.05.04
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10058463 2024.05.04
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10058462 2024.05.04
rzadki uszatka, Asio otus 1 10058465 2024.05.03
rzadki uszatka, Asio otus 2 10058461 2024.05.03
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10058460 2024.05.03
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10058459 2024.05.03
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10058458 2024.05.03