DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP ZN. Obserwator: Zenon Niziołek

Liczba gatunków: 100

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 10 22 6 6 0 1 5 0
2 39 118 28 25 1 4 9 11
3 51 208 52 33 1 10 18 4
4 66 154 86 47 1 14 30 2
5 20 49 100 17 1 10 6 0
6 0 0 100 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10232462 2024.05.27 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10232463 2024.05.27 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10232456 2024.05.26 PK
bardzo rzadki orzełek, Hieraaetus pennatus 1 10216650 2024.05.25 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 10127277 2024.05.12 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10083387 2024.05.07 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10083355 2024.05.06 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10083446 2024.05.05 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10068152 2024.05.05 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10068201 2024.05.03 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10058039 2024.05.03 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10058006 2024.05.03 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10068158 2024.05.03 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10030759 2024.05.02 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10030753 2024.05.02 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10030796 2024.05.02 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 10030798 2024.05.01 PK
bardzo rzadki orzełek, Hieraaetus pennatus 1 10023226 2024.05.01 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10032580 2024.05.01 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 11 10030799 2024.05.01 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10011311 2024.04.29 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10011335 2024.04.29 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10011319 2024.04.29 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10011313 2024.04.29 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10011322 2024.04.29 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9995279 2024.04.28 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 9995285 2024.04.28 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9995270 2024.04.27 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 9995229 2024.04.27 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 9995294 2024.04.27 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9995355 2024.04.27 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 9995108 2024.04.27 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9995259 2024.04.27 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9995542 2024.04.26 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9950592 2024.04.22 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9950593 2024.04.22 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9950587 2024.04.22 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9950595 2024.04.22 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9937570 2024.04.20 PK
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9933518 2024.04.20 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9937566 2024.04.20 PK
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9933517 2024.04.20 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9933519 2024.04.20 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9937571 2024.04.20 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 9937568 2024.04.20 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9938032 2024.04.20 PK
rzadki dubelt, Gallinago media 1 9930814 2024.04.19 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 9931037 2024.04.19 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9930830 2024.04.19 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9931030 2024.04.19 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9937573 2024.04.18 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9918764 2024.04.16 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 9918763 2024.04.16 PK
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 9913474 2024.04.15 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9913475 2024.04.15 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9897339 2024.04.13 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9897340 2024.04.13 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9897652 2024.04.13 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9897341 2024.04.13 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9897342 2024.04.13 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9897649 2024.04.13 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9883119 2024.04.11 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9883117 2024.04.11 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9883121 2024.04.11 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 17 9877392 2024.04.09 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9877394 2024.04.09 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9863572 2024.04.08 PK
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 9848235 2024.04.07 PK
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 9848215 2024.04.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9848245 2024.04.07 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9842103 2024.04.06 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9842076 2024.04.06 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9842101 2024.04.06 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9842077 2024.04.06 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9842104 2024.04.06 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9842124 2024.04.06 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9842100 2024.04.06 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9842102 2024.04.06 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 9842096 2024.04.06 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9842148 2024.04.05 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 9813905 2024.04.02 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9813903 2024.04.02 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9807696 2024.04.01 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9807725 2024.04.01 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9807714 2024.04.01 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 9807644 2024.04.01 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9794314 2024.03.31 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9794267 2024.03.31 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9794285 2024.03.31 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9783917 2024.03.30 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9786957 2024.03.30 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9786954 2024.03.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9794244 2024.03.30 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9783915 2024.03.30 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9783916 2024.03.30 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9786883 2024.03.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9794246 2024.03.30 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9794248 2024.03.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9777125 2024.03.29 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9777122 2024.03.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9777121 2024.03.29 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 9769304 2024.03.28 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9766865 2024.03.28 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9766866 2024.03.28 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9769305 2024.03.28 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9769303 2024.03.28 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9764427 2024.03.27 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9744290 2024.03.24 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 9 9744295 2024.03.24 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9744330 2024.03.24 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9735700 2024.03.23 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 18 9735648 2024.03.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9735738 2024.03.23 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9735736 2024.03.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9735735 2024.03.23 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 9735647 2024.03.23 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9735649 2024.03.22 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9722576 2024.03.21 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9722577 2024.03.21 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9711715 2024.03.19 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9711716 2024.03.19 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9693094 2024.03.16 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9678633 2024.03.14 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9678630 2024.03.14 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9678665 2024.03.14 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9678632 2024.03.14 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9673822 2024.03.13 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9673799 2024.03.13 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9673798 2024.03.13 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9673796 2024.03.10 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9647099 2024.03.08 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9647097 2024.03.08 PK
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 9647098 2024.03.08 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9639124 2024.03.06 PK
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 9639122 2024.03.06 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9631952 2024.03.03 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9631806 2024.03.02 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9594625 2024.02.26 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9588178 2024.02.25 PK
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 9588196 2024.02.25 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9588173 2024.02.25 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9582107 2024.02.24 PK
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 9579273 2024.02.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 9582106 2024.02.24 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9582108 2024.02.24 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9576580 2024.02.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9576578 2024.02.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9576586 2024.02.23 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 9576582 2024.02.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 9576584 2024.02.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9576581 2024.02.23 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9576583 2024.02.23 PK
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 9570050 2024.02.20 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9564455 2024.02.18 PK
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 9553264 2024.02.17 PK
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 9536069 2024.02.13 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9527326 2024.02.10 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9527330 2024.02.10 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9527335 2024.02.10 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9527334 2024.02.10 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9527315 2024.02.10 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9527333 2024.02.10 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9527331 2024.02.10 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9522182 2024.02.09 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9522184 2024.02.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9522183 2024.02.09 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9522185 2024.02.08 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9516240 2024.02.07 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9516241 2024.02.07 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9513417 2024.02.06 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9513418 2024.02.06 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9513438 2024.02.06 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9503888 2024.02.03 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9503887 2024.02.03 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9503886 2024.02.03 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9501275 2024.02.02 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9454020 2024.01.20 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9380048 2024.01.15 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9358183 2024.01.11 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 9 9354735 2024.01.10 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9354734 2024.01.10 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9347345 2024.01.08 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9347322 2024.01.08 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9347363 2024.01.08 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9347346 2024.01.08 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9347364 2024.01.08 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...