DRUŻYNA

Drużyna: Piotr Giertych. Obserwator: Piotr Giertych

Liczba gatunków: 248

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 215 2461 96 96 5 20 30 41
2 77 4615 119 57 2 13 18 24
3 299 4175 149 100 0 16 37 47
4 304 1617 190 126 1 21 54 50
5 263 1688 242 142 2 45 55 40
6 93 291 248 69 2 7 28 32
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 10325584 2024.06.12 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10325583 2024.06.12 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10325585 2024.06.12 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10325558 2024.06.12 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10325562 2024.06.12 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10325567 2024.06.12 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10325556 2024.06.12 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 10325564 2024.06.12 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10325566 2024.06.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10325559 2024.06.12 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10325552 2024.06.12 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10325550 2024.06.12 LB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 10325549 2024.06.12 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10325546 2024.06.12 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10325544 2024.06.12 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10325543 2024.06.12 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10325541 2024.06.12 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10325526 2024.06.12 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10325527 2024.06.12 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10325525 2024.06.12 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10325522 2024.06.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10325523 2024.06.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10325524 2024.06.12 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10325521 2024.06.12 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10325520 2024.06.12 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10325518 2024.06.12 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 10325517 2024.06.12 LB
pospolity łyska, Fulica atra 20 10325519 2024.06.12 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10325516 2024.06.12 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10325515 2024.06.12 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10325514 2024.06.12 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10325513 2024.06.12 LB
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10323769 2024.06.12 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10313426 2024.06.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10313425 2024.06.09 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10313424 2024.06.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10313423 2024.06.09 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10313422 2024.06.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313421 2024.06.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10313419 2024.06.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10313417 2024.06.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10313420 2024.06.09 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10313415 2024.06.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10313416 2024.06.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10313418 2024.06.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10313413 2024.06.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10313414 2024.06.09 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10313412 2024.06.09 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10313411 2024.06.09 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10313410 2024.06.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313409 2024.06.09 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10313408 2024.06.09 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10313407 2024.06.09 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10313406 2024.06.09 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10313405 2024.06.09 MZ
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10312754 2024.06.07 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10298506 2024.06.07 MZ
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10298505 2024.06.07 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10298504 2024.06.07 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10298503 2024.06.07 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10298502 2024.06.07 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10298501 2024.06.07 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10298042 2024.06.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 10298043 2024.06.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10298044 2024.06.07 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10298041 2024.06.07 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10298040 2024.06.07 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10298036 2024.06.07 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10298037 2024.06.07 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10298035 2024.06.07 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10297751 2024.06.07 MZ
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10297750 2024.06.07 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10297747 2024.06.07 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10297749 2024.06.07 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10297748 2024.06.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10297746 2024.06.07 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10297742 2024.06.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10297743 2024.06.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10297745 2024.06.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10297744 2024.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10297741 2024.06.07 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10297740 2024.06.07 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10297738 2024.06.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10297739 2024.06.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10297737 2024.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10297736 2024.06.07 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10297735 2024.06.07 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10297734 2024.06.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10297510 2024.06.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10297511 2024.06.07 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10297509 2024.06.07 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10266081 2024.06.01 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 10266079 2024.06.01 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10266080 2024.05.31 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10255762 2024.05.31 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 10289738 2024.05.31 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 10251871 2024.05.30 MP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 10251639 2024.05.30 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 10249557 2024.05.30 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10249558 2024.05.30 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10248352 2024.05.30 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10248350 2024.05.30 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10231952 2024.05.27 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10231951 2024.05.27 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10231950 2024.05.27 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10231949 2024.05.27 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10231948 2024.05.27 ŁD
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10231947 2024.05.27 ŁD
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 10231946 2024.05.27 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10231945 2024.05.27 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10231794 2024.05.26 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10231793 2024.05.26 MZ
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 10210472 2024.05.24 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10208170 2024.05.24 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10208093 2024.05.24 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10208094 2024.05.24 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10208092 2024.05.24 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 10208091 2024.05.24 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10207861 2024.05.24 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10207860 2024.05.24 ŚL
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 10207735 2024.05.24 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10207717 2024.05.24 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10207715 2024.05.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10207716 2024.05.24 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10207734 2024.05.24 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10207733 2024.05.24 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10207732 2024.05.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10207730 2024.05.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10207729 2024.05.24 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10207728 2024.05.24 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10207727 2024.05.24 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10207726 2024.05.24 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10207725 2024.05.24 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10207723 2024.05.24 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10207724 2024.05.24 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10207722 2024.05.24 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10207721 2024.05.24 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10207720 2024.05.24 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10207718 2024.05.24 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10207719 2024.05.24 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10207714 2024.05.24 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10207713 2024.05.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10207711 2024.05.24 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10207712 2024.05.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10207709 2024.05.24 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10207710 2024.05.24 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10207708 2024.05.24 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10207707 2024.05.24 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10207706 2024.05.24 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10207704 2024.05.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10207705 2024.05.24 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10207703 2024.05.24 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10207702 2024.05.24 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10207699 2024.05.24 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10207701 2024.05.24 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10207698 2024.05.24 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10205956 2024.05.23 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10205955 2024.05.23 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10205957 2024.05.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10205954 2024.05.23 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10205951 2024.05.23 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10205952 2024.05.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10205953 2024.05.23 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10205948 2024.05.23 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 10205949 2024.05.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 10205950 2024.05.23 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10205947 2024.05.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10205944 2024.05.23 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10205946 2024.05.23 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10205945 2024.05.23 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10205943 2024.05.23 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10205942 2024.05.23 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10205941 2024.05.23 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 10205940 2024.05.23 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10205939 2024.05.23 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10205684 2024.05.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10205682 2024.05.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10205681 2024.05.22 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10205680 2024.05.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10205679 2024.05.22 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10205676 2024.05.22 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10205678 2024.05.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10205677 2024.05.22 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10205674 2024.05.22 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 10205675 2024.05.22 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10205673 2024.05.22 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10205672 2024.05.22 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10197841 2024.05.22 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10197840 2024.05.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10197836 2024.05.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10197835 2024.05.22 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10197834 2024.05.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10197833 2024.05.22 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10197832 2024.05.22 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10197831 2024.05.22 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10197776 2024.05.22 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10197670 2024.05.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10178761 2024.05.19 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 10178760 2024.05.19 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10178759 2024.05.19 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10178758 2024.05.19 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10178757 2024.05.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10177349 2024.05.19 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10177348 2024.05.19 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10178756 2024.05.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10177347 2024.05.19 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10177346 2024.05.19 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10178755 2024.05.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10177345 2024.05.19 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10177276 2024.05.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10177277 2024.05.19 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10177274 2024.05.19 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10177272 2024.05.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10177310 2024.05.19 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10177275 2024.05.19 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10177273 2024.05.19 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10177271 2024.05.19 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10177269 2024.05.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10177270 2024.05.19 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10177266 2024.05.19 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10177268 2024.05.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10177267 2024.05.19 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10177324 2024.05.19 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10177264 2024.05.19 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10177262 2024.05.19 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10177265 2024.05.19 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10177259 2024.05.19 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10177258 2024.05.19 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10177263 2024.05.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10177260 2024.05.19 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10177261 2024.05.19 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 10177254 2024.05.19 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 10177255 2024.05.19 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 10177256 2024.05.19 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10177279 2024.05.19 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10177296 2024.05.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10177257 2024.05.19 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 10177278 2024.05.19 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 20 10177253 2024.05.19 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10177252 2024.05.19 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10177251 2024.05.19 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10173411 2024.05.18 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 10173412 2024.05.18 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10173410 2024.05.18 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10173407 2024.05.18 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10173408 2024.05.18 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10173406 2024.05.18 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10173409 2024.05.18 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 3 10173476 2024.05.18 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10173405 2024.05.18 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 6 10170258 2024.05.18 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10169648 2024.05.18 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10147077 2024.05.15 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10147076 2024.05.15 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10147075 2024.05.15 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10147072 2024.05.15 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10147074 2024.05.15 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10147073 2024.05.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10147071 2024.05.15 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10147069 2024.05.15 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10147070 2024.05.15 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10147067 2024.05.15 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10147068 2024.05.15 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10147066 2024.05.15 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10106060 2024.05.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10106059 2024.05.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10105364 2024.05.11 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10105362 2024.05.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10105363 2024.05.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10106057 2024.05.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10105361 2024.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10105360 2024.05.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10106056 2024.05.11 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10105345 2024.05.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10086119 2024.05.08 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10083214 2024.05.07 MZ
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 10041628 2024.05.03 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10039146 2024.05.03 MB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10038980 2024.05.03 MB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10038979 2024.05.03 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 10038978 2024.05.03 MB
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10038977 2024.05.03 MB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10038976 2024.05.03 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 10038975 2024.05.03 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10038973 2024.05.03 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10038974 2024.05.03 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10031621 2024.05.02 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10031620 2024.05.02 PM
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10031619 2024.05.02 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10031618 2024.05.02 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10031175 2024.05.02 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10031174 2024.05.02 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10031173 2024.05.02 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10029785 2024.05.02 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10029786 2024.05.02 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 10029784 2024.05.02 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 10029783 2024.05.02 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 10029782 2024.05.02 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 10029781 2024.05.02 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 10029780 2024.05.02 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 10028860 2024.05.02 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 10028350 2024.05.02 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10028345 2024.05.02 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10028344 2024.05.02 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 60 10028343 2024.05.02 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 10028342 2024.05.02 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 10028341 2024.05.02 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10028340 2024.05.02 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10027911 2024.05.02 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10017484 2024.05.01 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10017483 2024.05.01 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10017482 2024.05.01 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10017481 2024.05.01 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10017480 2024.05.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10014577 2024.05.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10014576 2024.05.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10014575 2024.05.01 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10014574 2024.05.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10014573 2024.05.01 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10014572 2024.05.01 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10014569 2024.05.01 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10014568 2024.05.01 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10014567 2024.05.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10014566 2024.05.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10014570 2024.05.01 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10014564 2024.05.01 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10014565 2024.05.01 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10014563 2024.05.01 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10014561 2024.05.01 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10014571 2024.05.01 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10014562 2024.05.01 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10014560 2024.05.01 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10013723 2024.05.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10013722 2024.05.01 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10013719 2024.05.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 10013720 2024.05.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10013721 2024.05.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10013717 2024.05.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 10013718 2024.05.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10013715 2024.05.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10013712 2024.05.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10013711 2024.05.01 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10013716 2024.05.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10013714 2024.05.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10013713 2024.05.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10013710 2024.05.01 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10013709 2024.05.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10013708 2024.05.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10013707 2024.05.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10013706 2024.05.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10013704 2024.05.01 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10013705 2024.05.01 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10013703 2024.05.01 MZ
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 10013702 2024.05.01 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10013701 2024.05.01 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10016589 2024.05.01 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9998340 2024.04.28 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9998338 2024.04.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9998339 2024.04.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9998337 2024.04.28 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9998335 2024.04.28 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9998336 2024.04.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9998334 2024.04.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9998333 2024.04.28 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9998332 2024.04.28 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9998330 2024.04.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9998331 2024.04.28 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9998329 2024.04.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9998328 2024.04.28 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9998326 2024.04.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9998327 2024.04.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9998325 2024.04.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9998324 2024.04.28 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9998323 2024.04.28 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9998322 2024.04.28 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9998320 2024.04.28 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 9998321 2024.04.28 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9998319 2024.04.28 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9983185 2024.04.27 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9982296 2024.04.27 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9982297 2024.04.27 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9982293 2024.04.27 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9982294 2024.04.27 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9982295 2024.04.27 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9981128 2024.04.27 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9981127 2024.04.27 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9981126 2024.04.27 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9981123 2024.04.27 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9981124 2024.04.27 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9981125 2024.04.27 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9981121 2024.04.27 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9981119 2024.04.27 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9981122 2024.04.27 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9981120 2024.04.27 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9981118 2024.04.27 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9980129 2024.04.27 LB
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 9980128 2024.04.27 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9980126 2024.04.27 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 9980127 2024.04.27 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 9980125 2024.04.27 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9980122 2024.04.27 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9980124 2024.04.27 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9980123 2024.04.27 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9980121 2024.04.27 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9980120 2024.04.27 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9978029 2024.04.27 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9978031 2024.04.27 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9978027 2024.04.27 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9978030 2024.04.27 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9978025 2024.04.27 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9978026 2024.04.27 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9978028 2024.04.27 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9978023 2024.04.27 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9978024 2024.04.27 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9978022 2024.04.27 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9978021 2024.04.27 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9978020 2024.04.27 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 9976727 2024.04.27 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9976723 2024.04.27 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 9976725 2024.04.27 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 9976726 2024.04.27 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9976724 2024.04.27 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9976722 2024.04.27 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9976721 2024.04.27 LB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 9976719 2024.04.27 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9976720 2024.04.27 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9976718 2024.04.27 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9976480 2024.04.27 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9976481 2024.04.27 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9976479 2024.04.27 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9975919 2024.04.27 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9975921 2024.04.27 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9975918 2024.04.27 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9975920 2024.04.27 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9975917 2024.04.27 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9975916 2024.04.27 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9975915 2024.04.27 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9975675 2024.04.27 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9975673 2024.04.27 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9975671 2024.04.27 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9975672 2024.04.27 LB
pospolity sroka, Pica pica 5 9975674 2024.04.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9975670 2024.04.27 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9975668 2024.04.27 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9975669 2024.04.27 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9975667 2024.04.27 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9975666 2024.04.27 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9975665 2024.04.27 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9975662 2024.04.27 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9975664 2024.04.27 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9975663 2024.04.27 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9975660 2024.04.27 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9975661 2024.04.27 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9975657 2024.04.27 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9975655 2024.04.27 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9975659 2024.04.27 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9975654 2024.04.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9975658 2024.04.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9975656 2024.04.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9975652 2024.04.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9975653 2024.04.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9975651 2024.04.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9974874 2024.04.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9959642 2024.04.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9959641 2024.04.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9959640 2024.04.24 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9959639 2024.04.24 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9959638 2024.04.24 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9959637 2024.04.24 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 9959635 2024.04.24 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9959636 2024.04.24 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9959634 2024.04.24 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9959484 2024.04.24 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9959479 2024.04.24 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9959387 2024.04.24 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 9959389 2024.04.24 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9959388 2024.04.24 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9959386 2024.04.24 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9959308 2024.04.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9952680 2024.04.23 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9952679 2024.04.23 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9952678 2024.04.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9952677 2024.04.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9952676 2024.04.23 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9952674 2024.04.23 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9952675 2024.04.23 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9952673 2024.04.23 MZ
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 5 9952671 2024.04.23 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9952672 2024.04.23 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9952669 2024.04.23 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9952670 2024.04.23 LB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9958925 2024.04.23 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9934777 2024.04.20 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9934776 2024.04.20 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9933627 2024.04.20 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9933628 2024.04.20 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9933626 2024.04.20 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9933625 2024.04.20 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9933624 2024.04.20 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9933401 2024.04.20 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 9932935 2024.04.20 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9932287 2024.04.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9932286 2024.04.20 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9932284 2024.04.20 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9932285 2024.04.20 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9932283 2024.04.20 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9932282 2024.04.20 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9932281 2024.04.20 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 9932245 2024.04.20 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9932246 2024.04.20 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 9921818 2024.04.17 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9921817 2024.04.17 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9921819 2024.04.17 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9921665 2024.04.17 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9921664 2024.04.17 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9921317 2024.04.17 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9921212 2024.04.17 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9921210 2024.04.17 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9921211 2024.04.17 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9920966 2024.04.17 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9920965 2024.04.17 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9920964 2024.04.17 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9920963 2024.04.17 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9920962 2024.04.17 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9920961 2024.04.17 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9920960 2024.04.17 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9920716 2024.04.17 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9920713 2024.04.17 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9920712 2024.04.17 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9920710 2024.04.17 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9920711 2024.04.17 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 9920709 2024.04.17 PL
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 9920527 2024.04.17 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9920486 2024.04.17 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9920494 2024.04.17 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9920487 2024.04.17 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9920495 2024.04.17 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9920492 2024.04.17 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9920496 2024.04.17 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9920491 2024.04.17 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9920493 2024.04.17 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9920483 2024.04.17 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9920482 2024.04.17 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9920488 2024.04.17 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9920484 2024.04.17 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9920475 2024.04.17 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9920489 2024.04.17 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 9920485 2024.04.17 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 9920479 2024.04.17 PL
pospolity łyska, Fulica atra 20 9920490 2024.04.17 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9920481 2024.04.17 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9920478 2024.04.17 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9920476 2024.04.17 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9920474 2024.04.17 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9920477 2024.04.17 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 9920480 2024.04.17 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9920471 2024.04.17 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9920470 2024.04.17 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9920473 2024.04.17 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9920468 2024.04.17 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9920219 2024.04.17 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 9920218 2024.04.17 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9912594 2024.04.15 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9912593 2024.04.15 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9912590 2024.04.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9912592 2024.04.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9912591 2024.04.15 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9912588 2024.04.15 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9912589 2024.04.15 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9912587 2024.04.15 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9912585 2024.04.15 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9912586 2024.04.15 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 9912584 2024.04.15 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9912583 2024.04.15 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9912581 2024.04.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9912582 2024.04.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9912580 2024.04.15 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9912578 2024.04.15 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9912579 2024.04.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9912577 2024.04.15 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 20 9912576 2024.04.15 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9912574 2024.04.15 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9912573 2024.04.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9912575 2024.04.15 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9912572 2024.04.15 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 9912571 2024.04.15 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9912415 2024.04.15 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9912416 2024.04.15 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9912414 2024.04.15 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9912092 2024.04.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9912093 2024.04.10 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9875118 2024.04.10 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9875117 2024.04.10 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9875116 2024.04.10 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9875115 2024.04.10 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9875068 2024.04.10 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9875083 2024.04.10 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9875084 2024.04.10 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9875082 2024.04.10 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9875081 2024.04.10 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9875080 2024.04.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9875079 2024.04.10 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9875078 2024.04.10 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9875075 2024.04.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9875077 2024.04.10 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9875074 2024.04.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9875076 2024.04.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9875073 2024.04.10 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9875072 2024.04.10 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9875070 2024.04.10 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9875069 2024.04.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9875071 2024.04.10 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9875066 2024.04.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9875067 2024.04.10 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9875064 2024.04.10 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9875065 2024.04.10 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9875063 2024.04.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9875061 2024.04.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9875062 2024.04.10 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9875060 2024.04.10 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9875059 2024.04.10 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9875058 2024.04.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9875057 2024.04.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9875055 2024.04.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9875056 2024.04.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 20 9875054 2024.04.10 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9875053 2024.04.10 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9875052 2024.04.10 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9852393 2024.04.07 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9852227 2024.04.07 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9812017 2024.04.02 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9810098 2024.04.02 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9810096 2024.04.02 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9810095 2024.04.02 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9810097 2024.04.02 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9810094 2024.04.02 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9810093 2024.04.02 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9809993 2024.04.02 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 9809992 2024.04.02 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9809991 2024.04.02 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9809989 2024.04.02 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9809990 2024.04.02 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9809988 2024.04.02 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9809987 2024.04.02 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9809986 2024.04.02 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9809984 2024.04.02 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9809985 2024.04.02 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9820582 2024.04.02 PL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9805222 2024.04.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9805223 2024.04.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9805221 2024.04.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9804862 2024.04.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9804861 2024.04.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9804860 2024.04.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9804859 2024.04.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9804858 2024.04.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9804856 2024.04.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9804857 2024.04.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9804855 2024.04.01 MZ
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9804854 2024.04.01 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9804095 2024.03.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9804094 2024.03.31 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9804093 2024.03.31 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9804092 2024.03.31 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 9804091 2024.03.31 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9804090 2024.03.31 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9804089 2024.03.31 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9804088 2024.03.31 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9804087 2024.03.31 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9804086 2024.03.31 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9804085 2024.03.31 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9804082 2024.03.31 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9804083 2024.03.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9804081 2024.03.31 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9804080 2024.03.31 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9804079 2024.03.31 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9804084 2024.03.31 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9804077 2024.03.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9804078 2024.03.31 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9804076 2024.03.31 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9804075 2024.03.31 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9804073 2024.03.31 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9804074 2024.03.31 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9804070 2024.03.31 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9804071 2024.03.31 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9804072 2024.03.31 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9804069 2024.03.31 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9788419 2024.03.31 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9788418 2024.03.31 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9788417 2024.03.31 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9788413 2024.03.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9788411 2024.03.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9788412 2024.03.31 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9788410 2024.03.31 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9788409 2024.03.31 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9788408 2024.03.31 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9788407 2024.03.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9788406 2024.03.31 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9788405 2024.03.31 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9788404 2024.03.31 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9788403 2024.03.31 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9788402 2024.03.31 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9788401 2024.03.31 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9788400 2024.03.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9788015 2024.03.31 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9788014 2024.03.31 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9788013 2024.03.31 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9788010 2024.03.31 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9788012 2024.03.31 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9788008 2024.03.31 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9788009 2024.03.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9788006 2024.03.31 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9788007 2024.03.31 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9788011 2024.03.31 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9788005 2024.03.31 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9788003 2024.03.31 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9788002 2024.03.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9788001 2024.03.31 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9788004 2024.03.31 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9788000 2024.03.31 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9787998 2024.03.31 MZ
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9787997 2024.03.31 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9787999 2024.03.31 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9790943 2024.03.31 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9787697 2024.03.30 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9787700 2024.03.30 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9787701 2024.03.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9787702 2024.03.30 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 9787696 2024.03.30 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9787699 2024.03.30 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9787695 2024.03.30 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9787698 2024.03.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9787694 2024.03.30 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9787693 2024.03.30 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9787692 2024.03.30 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9787691 2024.03.30 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9787689 2024.03.30 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9787690 2024.03.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9787688 2024.03.30 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9787687 2024.03.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9778080 2024.03.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9778081 2024.03.30 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9778079 2024.03.30 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9778078 2024.03.30 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9778077 2024.03.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9778076 2024.03.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9778075 2024.03.30 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9778074 2024.03.30 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9778073 2024.03.30 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9778072 2024.03.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9778071 2024.03.30 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9778070 2024.03.30 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9778069 2024.03.30 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9778068 2024.03.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9778067 2024.03.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9778066 2024.03.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9778063 2024.03.30 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9778064 2024.03.30 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9778065 2024.03.30 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9779766 2024.03.30 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9763783 2024.03.27 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9763782 2024.03.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9763781 2024.03.27 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9763650 2024.03.27 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9763647 2024.03.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9763649 2024.03.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9763648 2024.03.27 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9763646 2024.03.27 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9763640 2024.03.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9763653 2024.03.27 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9763638 2024.03.27 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9763637 2024.03.27 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9763634 2024.03.27 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9763632 2024.03.27 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9763630 2024.03.27 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9763652 2024.03.27 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9763651 2024.03.27 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9763642 2024.03.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9763654 2024.03.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9763643 2024.03.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9763644 2024.03.27 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9763645 2024.03.27 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9763641 2024.03.27 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9763636 2024.03.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9763639 2024.03.27 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9763635 2024.03.27 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9763631 2024.03.27 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9763633 2024.03.27 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9763629 2024.03.27 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9763628 2024.03.27 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9763627 2024.03.27 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9754745 2024.03.25 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9754749 2024.03.25 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9754756 2024.03.25 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9754752 2024.03.25 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9754757 2024.03.25 WP
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9755048 2024.03.25 ŁD
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9745829 2024.03.24 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9724995 2024.03.20 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9714437 2024.03.20 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9714385 2024.03.20 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9714384 2024.03.20 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9714386 2024.03.20 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9714383 2024.03.20 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9714382 2024.03.20 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9714380 2024.03.20 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9714379 2024.03.20 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9714381 2024.03.20 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9714377 2024.03.20 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9714378 2024.03.20 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9714376 2024.03.20 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9714375 2024.03.20 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9714374 2024.03.20 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9714373 2024.03.20 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9714372 2024.03.20 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9713721 2024.03.20 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9713719 2024.03.20 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9713718 2024.03.20 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9713720 2024.03.20 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9713717 2024.03.20 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9713715 2024.03.20 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9713716 2024.03.20 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 9713713 2024.03.20 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9713711 2024.03.20 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9713712 2024.03.20 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9713714 2024.03.20 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 9713259 2024.03.20 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9713258 2024.03.20 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 9713257 2024.03.20 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 9713076 2024.03.20 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9713077 2024.03.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9713075 2024.03.20 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9713074 2024.03.20 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9713073 2024.03.20 MZ
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9713072 2024.03.20 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 9706649 2024.03.18 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9706650 2024.03.18 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9697124 2024.03.17 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9697128 2024.03.17 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9697118 2024.03.17 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 9697123 2024.03.17 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9697116 2024.03.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9697125 2024.03.17 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9697117 2024.03.17 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9697119 2024.03.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9697126 2024.03.17 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9697122 2024.03.17 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9697120 2024.03.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9697127 2024.03.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9697121 2024.03.17 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9697112 2024.03.17 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9697113 2024.03.17 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9697106 2024.03.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9697115 2024.03.17 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9697111 2024.03.17 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9697108 2024.03.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9697114 2024.03.17 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9697110 2024.03.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9697109 2024.03.17 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9697104 2024.03.17 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9697105 2024.03.17 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9697101 2024.03.17 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9697099 2024.03.17 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9697103 2024.03.17 MZ
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9697102 2024.03.17 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9697100 2024.03.17 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9688726 2024.03.16 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9688727 2024.03.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9688731 2024.03.16 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9688729 2024.03.16 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9688728 2024.03.16 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9688721 2024.03.16 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9688723 2024.03.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9688730 2024.03.16 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9688724 2024.03.16 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9688722 2024.03.16 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9688725 2024.03.16 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9675219 2024.03.14 MZ
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9671178 2024.03.13 MZ
rzadki uszatka, Asio otus 4 9670725 2024.03.13 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9670724 2024.03.13 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 9670723 2024.03.13 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9670722 2024.03.13 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9670554 2024.03.13 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 3 9659990 2024.03.10 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9659992 2024.03.10 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9659991 2024.03.10 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9659993 2024.03.10 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9659988 2024.03.10 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9659989 2024.03.10 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9659987 2024.03.10 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9660009 2024.03.10 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1000 9660007 2024.03.10 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 28 9660008 2024.03.10 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9660006 2024.03.10 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9660003 2024.03.10 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9660005 2024.03.10 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9660002 2024.03.10 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9660004 2024.03.10 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9659998 2024.03.10 ŁD
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9660001 2024.03.10 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9660000 2024.03.10 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9659999 2024.03.10 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 9659997 2024.03.10 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9659996 2024.03.10 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9659995 2024.03.10 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9659994 2024.03.10 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9659984 2024.03.10 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9659986 2024.03.10 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9659982 2024.03.10 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9659985 2024.03.10 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 9659980 2024.03.10 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9659981 2024.03.10 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9659979 2024.03.10 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9659975 2024.03.10 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 9659974 2024.03.10 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 200 9659978 2024.03.10 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 9659976 2024.03.10 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9659971 2024.03.10 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9659983 2024.03.10 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9659973 2024.03.10 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 9659977 2024.03.10 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9659972 2024.03.10 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9659966 2024.03.10 ŁD
dość pospolity