DRUŻYNA

Drużyna: Kacper Mikulski. Obserwator: Kacper Mikulski

Liczba gatunków: 198

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 280 1930 74 74 1 3 32 38
2 235 3346 93 71 0 11 24 36
3 442 2653 122 93 0 11 39 43
4 423 1007 152 111 0 11 50 50
5 513 1419 193 142 0 30 66 46
6 480 1259 198 122 1 17 55 49
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10340251 2024.06.15 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10340250 2024.06.15 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10340248 2024.06.15 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10340249 2024.06.15 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10340245 2024.06.15 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10340243 2024.06.15 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10340244 2024.06.15 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10340247 2024.06.15 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10340246 2024.06.15 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10340242 2024.06.14 ŁD
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10333028 2024.06.14 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10333029 2024.06.14 ŁD
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 10333026 2024.06.14 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 10333027 2024.06.14 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10333024 2024.06.14 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 10333025 2024.06.14 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10333023 2024.06.14 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10333022 2024.06.14 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10333021 2024.06.14 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10333018 2024.06.14 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10333020 2024.06.14 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10333019 2024.06.14 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10333014 2024.06.14 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10333015 2024.06.14 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10333012 2024.06.14 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10333013 2024.06.14 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10333016 2024.06.14 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10333009 2024.06.14 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10333017 2024.06.14 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10333011 2024.06.14 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10333008 2024.06.14 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10333007 2024.06.14 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10333006 2024.06.14 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10333004 2024.06.14 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10332999 2024.06.14 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10332993 2024.06.14 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10332996 2024.06.14 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10332998 2024.06.14 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10332991 2024.06.14 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10332989 2024.06.14 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10332985 2024.06.14 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10332983 2024.06.14 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10332981 2024.06.14 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10332988 2024.06.14 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10332984 2024.06.14 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10332986 2024.06.14 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10332982 2024.06.14 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10332977 2024.06.14 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10332976 2024.06.14 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10332974 2024.06.14 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10332973 2024.06.14 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10333005 2024.06.14 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10333003 2024.06.14 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10333002 2024.06.14 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10333000 2024.06.14 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10333010 2024.06.14 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10333001 2024.06.14 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10332994 2024.06.14 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10332995 2024.06.14 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10332997 2024.06.14 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10332992 2024.06.14 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10332987 2024.06.14 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10332990 2024.06.14 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10332978 2024.06.14 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10332975 2024.06.14 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 10332979 2024.06.14 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10332980 2024.06.14 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10332972 2024.06.14 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10332970 2024.06.14 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10332971 2024.06.14 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10332968 2024.06.14 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10332969 2024.06.14 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10332966 2024.06.14 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10332967 2024.06.14 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10332965 2024.06.14 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10332964 2024.06.14 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10332963 2024.06.14 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10332959 2024.06.14 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10332960 2024.06.14 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10332961 2024.06.14 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10332962 2024.06.14 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10332958 2024.06.14 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10332957 2024.06.14 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10331694 2024.06.14 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 3 10333030 2024.06.14 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10333031 2024.06.14 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10333032 2024.06.14 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10331698 2024.06.13 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10331697 2024.06.13 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10331696 2024.06.13 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10331695 2024.06.13 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10331822 2024.06.13 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10331821 2024.06.13 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10331820 2024.06.13 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10331819 2024.06.13 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10331818 2024.06.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10331817 2024.06.13 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10331816 2024.06.13 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10331815 2024.06.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10331814 2024.06.13 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10331813 2024.06.13 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10331812 2024.06.13 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10331811 2024.06.13 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10331810 2024.06.13 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10331809 2024.06.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10331808 2024.06.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10331807 2024.06.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10331790 2024.06.13 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10331789 2024.06.13 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10331788 2024.06.13 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10331787 2024.06.13 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10331786 2024.06.13 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10331785 2024.06.13 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10331784 2024.06.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10331783 2024.06.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10331782 2024.06.13 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10331781 2024.06.13 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10331780 2024.06.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10331779 2024.06.13 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10331778 2024.06.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10331777 2024.06.13 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10331776 2024.06.13 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10331775 2024.06.13 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10331805 2024.06.13 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10331804 2024.06.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10331803 2024.06.13 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10331802 2024.06.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10331801 2024.06.13 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10331800 2024.06.13 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10331799 2024.06.13 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10331798 2024.06.13 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10331797 2024.06.13 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10331796 2024.06.13 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10331795 2024.06.13 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10331794 2024.06.13 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10331793 2024.06.13 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10331792 2024.06.13 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10331791 2024.06.13 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10326136 2024.06.12 ŁD
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 10326137 2024.06.11 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10326141 2024.06.11 ŁD
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 10326133 2024.06.11 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 10326142 2024.06.11 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10319263 2024.06.10 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 10315907 2024.06.10 ŁD
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10319264 2024.06.10 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 4 10319262 2024.06.10 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10308325 2024.06.08 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10308324 2024.06.08 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10308323 2024.06.08 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10308320 2024.06.08 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10308319 2024.06.08 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10308321 2024.06.08 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 10308318 2024.06.08 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10308317 2024.06.08 ŁD
rzadki derkacz, Crex crex 1 10308316 2024.06.08 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10308322 2024.06.08 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10308315 2024.06.08 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10308313 2024.06.08 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10308314 2024.06.08 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10308312 2024.06.08 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10308310 2024.06.08 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10308311 2024.06.08 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10308309 2024.06.08 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10308308 2024.06.08 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10308307 2024.06.08 ŁD
rzadki derkacz, Crex crex 1 10308303 2024.06.08 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10308305 2024.06.08 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10308301 2024.06.08 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10308300 2024.06.08 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10308299 2024.06.08 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10308304 2024.06.08 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10308302 2024.06.08 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10308306 2024.06.08 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10308296 2024.06.08 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10308297 2024.06.08 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10308295 2024.06.08 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10308298 2024.06.08 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10308293 2024.06.08 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10308292 2024.06.08 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10308294 2024.06.08 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10308291 2024.06.08 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10308289 2024.06.08 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10308290 2024.06.08 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10308288 2024.06.08 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10308287 2024.06.08 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10308285 2024.06.08 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10308284 2024.06.08 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10308282 2024.06.08 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 10308283 2024.06.08 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10308286 2024.06.08 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10308281 2024.06.08 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10308280 2024.06.08 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10308279 2024.06.08 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10308278 2024.06.08 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10308276 2024.06.07 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10308275 2024.06.07 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 10 10308277 2024.06.07 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10308264 2024.06.07 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10308263 2024.06.07 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10308262 2024.06.07 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10308261 2024.06.07 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10308260 2024.06.07 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10308259 2024.06.07 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10308267 2024.06.07 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10308266 2024.06.07 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10308265 2024.06.07 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10308258 2024.06.07 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10308257 2024.06.07 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10308256 2024.06.07 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10308255 2024.06.07 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10308254 2024.06.07 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10308253 2024.06.07 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10308252 2024.06.07 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10308251 2024.06.07 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10308250 2024.06.07 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10308249 2024.06.07 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10308248 2024.06.07 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10308247 2024.06.07 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10308246 2024.06.07 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10308245 2024.06.07 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10308244 2024.06.07 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10308243 2024.06.07 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10308242 2024.06.07 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10308241 2024.06.07 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 10308240 2024.06.07 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10308239 2024.06.07 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10308238 2024.06.07 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10308237 2024.06.07 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10308236 2024.06.07 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10308235 2024.06.07 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10308234 2024.06.07 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10308233 2024.06.07 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10308232 2024.06.07 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10308231 2024.06.07 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10308230 2024.06.07 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10308229 2024.06.07 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10308228 2024.06.07 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10308227 2024.06.07 ŁD
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10296057 2024.06.07 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10296056 2024.06.07 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10308270 2024.06.07 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10308269 2024.06.07 ŁD
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10308268 2024.06.07 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 10308274 2024.06.07 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10308271 2024.06.07 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10308273 2024.06.07 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10308272 2024.06.07 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10294312 2024.06.06 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10294311 2024.06.06 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10294333 2024.06.06 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10294332 2024.06.06 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10294331 2024.06.06 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10294330 2024.06.06 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10294329 2024.06.06 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10294328 2024.06.06 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10294327 2024.06.06 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10294326 2024.06.06 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10294325 2024.06.06 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10294324 2024.06.06 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10294323 2024.06.06 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10294322 2024.06.06 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10294321 2024.06.06 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10294320 2024.06.06 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10294319 2024.06.06 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10294318 2024.06.06 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10294310 2024.06.06 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10294309 2024.06.06 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10294308 2024.06.06 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10294307 2024.06.06 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10294306 2024.06.06 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10294305 2024.06.06 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10294304 2024.06.06 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10294303 2024.06.06 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10294302 2024.06.06 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10294301 2024.06.06 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10294300 2024.06.06 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10294299 2024.06.06 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10294298 2024.06.06 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10294297 2024.06.06 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10294296 2024.06.06 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10294295 2024.06.06 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10293148 2024.06.06 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10293147 2024.06.06 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10294317 2024.06.06 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10294314 2024.06.06 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10294315 2024.06.06 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10294316 2024.06.06 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10294313 2024.06.06 ŁD
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10291098 2024.06.05 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 50 10291099 2024.06.05 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 10291097 2024.06.05 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 10291096 2024.06.05 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10291095 2024.06.05 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10291094 2024.06.05 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10291090 2024.06.05 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10291093 2024.06.05 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10291092 2024.06.05 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10291089 2024.06.05 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10291088 2024.06.05 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 10291091 2024.06.05 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 10291087 2024.06.05 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 10291086 2024.06.05 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10291085 2024.06.05 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10291131 2024.06.05 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10291129 2024.06.05 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10291128 2024.06.05 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10291130 2024.06.05 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 10291127 2024.06.05 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10291124 2024.06.05 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10291123 2024.06.05 ŁD
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 10291125 2024.06.05 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10291126 2024.06.05 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10291122 2024.06.05 ŁD
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10291121 2024.06.05 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10291119 2024.06.05 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10291118 2024.06.05 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10291117 2024.06.05 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 10291120 2024.06.05 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10291116 2024.06.05 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10291115 2024.06.05 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10291112 2024.06.05 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10291114 2024.06.05 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10291113 2024.06.05 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10291111 2024.06.05 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10291110 2024.06.05 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10291108 2024.06.05 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10291109 2024.06.05 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10291106 2024.06.05 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10291107 2024.06.05 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10291104 2024.06.05 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10291105 2024.06.05 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10291103 2024.06.05 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 10291102 2024.06.05 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10291100 2024.06.05 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10291101 2024.06.05 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10291074 2024.06.05 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10291075 2024.06.05 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10291073 2024.06.05 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10291072 2024.06.05 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10291071 2024.06.05 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10291070 2024.06.05 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10291069 2024.06.05 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10291084 2024.06.05 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10291083 2024.06.05 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10291082 2024.06.05 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10291081 2024.06.05 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 10291080 2024.06.05 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10291079 2024.06.05 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10291078 2024.06.05 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10291077 2024.06.05 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10291076 2024.06.05 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10291068 2024.06.05 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10291067 2024.06.05 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 30 10291066 2024.06.05 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10291065 2024.06.05 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10291064 2024.06.05 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10291063 2024.06.05 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 10291062 2024.06.05 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10291061 2024.06.05 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 10291060 2024.06.05 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 6 10291059 2024.06.05 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10291058 2024.06.05 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10291057 2024.06.05 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 10291056 2024.06.05 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10291055 2024.06.05 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10291054 2024.06.05 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10291053 2024.06.05 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10291052 2024.06.05 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10291051 2024.06.05 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10291050 2024.06.05 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10291049 2024.06.05 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10291048 2024.06.05 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 10291047 2024.06.05 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10291046 2024.06.05 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10291045 2024.06.05 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10291044 2024.06.05 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 10291043 2024.06.05 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10291042 2024.06.05 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10291041 2024.06.05 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10291040 2024.06.05 ŁD
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10291039 2024.06.05 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10291038 2024.06.05 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10291037 2024.06.05 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10291036 2024.06.05 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10291035 2024.06.05 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10291034 2024.06.05 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 4 10291033 2024.06.05 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 30 10291032 2024.06.05 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 8 10291031 2024.06.05 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10291030 2024.06.05 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10291029 2024.06.05 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10291028 2024.06.05 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10291027 2024.06.05 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10291026 2024.06.05 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 10291025 2024.06.05 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10291024 2024.06.05 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10291023 2024.06.05 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10291022 2024.06.05 ŁD
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10291021 2024.06.05 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10287733 2024.06.05 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10287057 2024.06.04 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10287056 2024.06.04 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10287055 2024.06.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10287054 2024.06.04 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10287053 2024.06.04 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10287052 2024.06.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10287051 2024.06.04 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10287049 2024.06.04 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10287050 2024.06.04 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10287046 2024.06.04 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10287048 2024.06.04 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10287044 2024.06.04 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10287045 2024.06.03 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10287047 2024.06.03 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10287043 2024.06.03 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10287037 2024.06.03 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10287042 2024.06.03 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10287040 2024.06.03 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 10287038 2024.06.03 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10287036 2024.06.03 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10287034 2024.06.03 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10287035 2024.06.03 ŁD
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10287041 2024.06.03 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10287039 2024.06.03 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10287032 2024.06.03 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10287031 2024.06.03 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10287030 2024.06.03 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10287029 2024.06.03 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10287033 2024.06.03 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10287028 2024.06.03 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10287027 2024.06.03 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10272521 2024.06.02 ŁD
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10272520 2024.06.01 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10272535 2024.06.01 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10272534 2024.06.01 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10272532 2024.06.01 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10272533 2024.06.01 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10272530 2024.06.01 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10272529 2024.06.01 KP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10272528 2024.06.01 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10272537 2024.06.01 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10272526 2024.06.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10272527 2024.06.01 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10272525 2024.06.01 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10272524 2024.06.01 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10272523 2024.06.01 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10272522 2024.06.01 KP
pospolity bogatka, Parus major 5 10272536 2024.06.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10272517 2024.06.01 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10272519 2024.06.01 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10272516 2024.06.01 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10272515 2024.06.01 KP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10272514 2024.06.01 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10272518 2024.06.01 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10272513 2024.06.01 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10272510 2024.06.01 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10272512 2024.06.01 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10272508 2024.06.01 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10272511 2024.06.01 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10272509 2024.06.01 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10272507 2024.06.01 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10272505 2024.06.01 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10272506 2024.06.01 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10272503 2024.06.01 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10272502 2024.06.01 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10272501 2024.06.01 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10272498 2024.06.01 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10272500 2024.06.01 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10272499 2024.06.01 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10272496 2024.06.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10272497 2024.06.01 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10272494 2024.06.01 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10272493 2024.06.01 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10272495 2024.06.01 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10272492 2024.06.01 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10272491 2024.06.01 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10272490 2024.06.01 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10272488 2024.06.01 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 10272489 2024.06.01 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10261367 2024.05.31 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10261365 2024.05.31 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10261364 2024.05.31 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10261366 2024.05.31 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10261362 2024.05.31 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10260262 2024.05.31 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10260261 2024.05.31 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10260276 2024.05.31 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10260277 2024.05.31 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10260275 2024.05.31 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 10260278 2024.05.31 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10260274 2024.05.31 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10260273 2024.05.31 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10260272 2024.05.31 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10260271 2024.05.31 KP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10260267 2024.05.31 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10260269 2024.05.31 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10260268 2024.05.31 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 10260270 2024.05.31 KP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 15 10260266 2024.05.31 KP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10260265 2024.05.31 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10260264 2024.05.31 KP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10260263 2024.05.31 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10260259 2024.05.31 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10260257 2024.05.31 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10260260 2024.05.31 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10260256 2024.05.31 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10260258 2024.05.31 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10260253 2024.05.31 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10260255 2024.05.31 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10260252 2024.05.31 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10260251 2024.05.31 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10260250 2024.05.31 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10260254 2024.05.31 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10260249 2024.05.31 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10260248 2024.05.31 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10260245 2024.05.31 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10260247 2024.05.31 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10260246 2024.05.31 KP
pospolity łyska, Fulica atra 2 10260243 2024.05.31 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10260244 2024.05.31 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10260241 2024.05.31 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10260242 2024.05.31 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10260240 2024.05.31 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10260238 2024.05.31 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10260237 2024.05.31 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10260239 2024.05.31 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10260235 2024.05.31 KP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10260236 2024.05.31 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10260234 2024.05.31 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10260233 2024.05.31 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10260232 2024.05.31 KP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 10260231 2024.05.31 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 10260230 2024.05.31 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10260229 2024.05.31 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10260227 2024.05.31 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10260228 2024.05.31 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 10260226 2024.05.31 KP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10260225 2024.05.31 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10260222 2024.05.31 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10260223 2024.05.31 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10260224 2024.05.31 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10260220 2024.05.31 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10260221 2024.05.31 KP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 10260218 2024.05.31 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10260215 2024.05.31 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10260216 2024.05.31 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10260219 2024.05.31 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 10260217 2024.05.31 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10260214 2024.05.31 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10260213 2024.05.31 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10260210 2024.05.31 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10260211 2024.05.31 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10260209 2024.05.31 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10260208 2024.05.31 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10260206 2024.05.31 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10260202 2024.05.31 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10260205 2024.05.31 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10260203 2024.05.31 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10260201 2024.05.31 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10260204 2024.05.31 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10260200 2024.05.31 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10260212 2024.05.31 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10260198 2024.05.31 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10260199 2024.05.31 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10260197 2024.05.31 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10272504 2024.05.31 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10249485 2024.05.30 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10246871 2024.05.30 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10246872 2024.05.29 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 4 10246870 2024.05.29 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10246869 2024.05.29 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10246868 2024.05.29 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10246866 2024.05.29 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10246867 2024.05.29 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10246888 2024.05.29 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10246887 2024.05.29 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10246882 2024.05.29 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10246886 2024.05.29 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10246883 2024.05.29 ŁD
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10246885 2024.05.29 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10246880 2024.05.29 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10246884 2024.05.29 ŁD
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10246878 2024.05.29 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 2 10246879 2024.05.29 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10246881 2024.05.29 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10246876 2024.05.29 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10246877 2024.05.29 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10246873 2024.05.29 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10246874 2024.05.29 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10246875 2024.05.29 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10246863 2024.05.29 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10246862 2024.05.29 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 3 10246864 2024.05.29 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10246861 2024.05.29 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10246860 2024.05.29 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10246855 2024.05.29 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10246858 2024.05.29 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10246857 2024.05.29 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 10246853 2024.05.29 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10246849 2024.05.29 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10246851 2024.05.29 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10246865 2024.05.29 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10246859 2024.05.29 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10246844 2024.05.28 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10246846 2024.05.28 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 10246843 2024.05.28 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10246854 2024.05.28 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10246852 2024.05.28 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10246856 2024.05.28 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10246850 2024.05.28 ŁD
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10246847 2024.05.28 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10246848 2024.05.28 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10246845 2024.05.28 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10246842 2024.05.28 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10246841 2024.05.28 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246840 2024.05.28 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10246838 2024.05.28 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10246839 2024.05.28 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10246836 2024.05.28 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10246837 2024.05.28 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10246835 2024.05.28 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 10246834 2024.05.28 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 10246814 2024.05.27 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10246816 2024.05.27 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10246817 2024.05.27 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10246811 2024.05.27 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10246813 2024.05.27 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10246809 2024.05.27 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 10246810 2024.05.27 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10246812 2024.05.27 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10246805 2024.05.27 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10246815 2024.05.27 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10246807 2024.05.27 ŁD
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10246808 2024.05.27 ŁD
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10246806 2024.05.27 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10246804 2024.05.27 ŁD
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10246803 2024.05.27 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10246802 2024.05.27 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10246831 2024.05.27 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10246829 2024.05.27 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10246830 2024.05.26 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10246828 2024.05.26 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10246827 2024.05.26 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 9 10246826 2024.05.26 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10246825 2024.05.26 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10246823 2024.05.26 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10246822 2024.05.26 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10246824 2024.05.26 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10246833 2024.05.26 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10246821 2024.05.26 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10246820 2024.05.26 ŁD
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10246832 2024.05.26 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10246819 2024.05.26 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10246818 2024.05.26 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10246801 2024.05.26 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10246798 2024.05.26 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10246800 2024.05.26 ŁD
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10246797 2024.05.26 ŁD
rzadki żołna, Merops apiaster 10 10246796 2024.05.26 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10246799 2024.05.26 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10246793 2024.05.26 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10246795 2024.05.26 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10246794 2024.05.26 ŁD
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10246791 2024.05.26 ŁD
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10246788 2024.05.26 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 10246790 2024.05.26 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10246789 2024.05.26 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10246787 2024.05.26 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 10246792 2024.05.26 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10246786 2024.05.26 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10218067 2024.05.25 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10218065 2024.05.25 ŁD
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10218066 2024.05.25 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10218063 2024.05.25 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10218064 2024.05.25 ŁD
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10218062 2024.05.25 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10218061 2024.05.25 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10218060 2024.05.25 ŁD
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10218059 2024.05.25 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10218058 2024.05.25 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10218057 2024.05.25 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10218055 2024.05.25 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10218056 2024.05.25 ŁD
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10218054 2024.05.25 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10218053 2024.05.25 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10218052 2024.05.25 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10218051 2024.05.25 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10218049 2024.05.25 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10218048 2024.05.25 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10218046 2024.05.25 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10218050 2024.05.25 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 4 10218045 2024.05.25 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10218044 2024.05.25 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10218043 2024.05.25 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10218042 2024.05.25 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10218047 2024.05.25 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10218041 2024.05.25 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10218037 2024.05.25 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10218040 2024.05.25 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10218038 2024.05.25 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10218036 2024.05.25 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10218039 2024.05.25 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10218034 2024.05.25 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10218033 2024.05.25 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10218031 2024.05.25 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10218035 2024.05.25 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10218030 2024.05.25 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10218032 2024.05.25 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10218027 2024.05.25 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10218028 2024.05.25 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10218029 2024.05.25 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10218026 2024.05.25 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10218025 2024.05.25 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 10218024 2024.05.25 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10218022 2024.05.25 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 2 10218023 2024.05.25 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10218021 2024.05.25 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10218020 2024.05.25 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10218115 2024.05.25 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 2 10212189 2024.05.25 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10212195 2024.05.25 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 2 10212194 2024.05.23 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10212190 2024.05.23 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 10212193 2024.05.23 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10212191 2024.05.23 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10212187 2024.05.23 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10212188 2024.05.23 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10212192 2024.05.23 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10212186 2024.05.23 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10212185 2024.05.23 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10212184 2024.05.23 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10212180 2024.05.23 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10212183 2024.05.23 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10212181 2024.05.23 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 5 10212182 2024.05.23 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10212179 2024.05.23 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10212178 2024.05.21 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10212177 2024.05.21 ŁD
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10212174 2024.05.21 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10212175 2024.05.21 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10212176 2024.05.21 ŁD
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10212171 2024.05.21 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10212173 2024.05.21 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10212170 2024.05.21 ŁD
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10212172 2024.05.21 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10212169 2024.05.21 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10212168 2024.05.21 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10191105 2024.05.20 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10191103 2024.05.20 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10191104 2024.05.20 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10191101 2024.05.20 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10191102 2024.05.20 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10191100 2024.05.20 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10191098 2024.05.20 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10191095 2024.05.20 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10191099 2024.05.20 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10191096 2024.05.20 ŁD
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10191093 2024.05.20 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10191097 2024.05.20 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10191094 2024.05.20 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10191092 2024.05.20 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10191091 2024.05.20 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10191090 2024.05.20 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10191087 2024.05.20 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10191084 2024.05.20 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10191086 2024.05.20 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10191085 2024.05.20 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10191083 2024.05.20 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10191081 2024.05.20 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 10191080 2024.05.20 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10191079 2024.05.20 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10191082 2024.05.20 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10191078 2024.05.20 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10191077 2024.05.20 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10191076 2024.05.20 ŁD
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10191074 2024.05.20 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10191075 2024.05.20 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10191073 2024.05.20 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10191072 2024.05.20 ŁD
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10191071 2024.05.20 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10191069 2024.05.20 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10191070 2024.05.20 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10191068 2024.05.20 ŁD
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10191067 2024.05.20 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10191065 2024.05.20 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10191066 2024.05.20 ŁD
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10191063 2024.05.20 ŁD
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10191060 2024.05.20 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10191062 2024.05.20 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10191059 2024.05.20 ŁD
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10191057 2024.05.20 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10191061 2024.05.20 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10191058 2024.05.20 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10191056 2024.05.20 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10191064 2024.05.20 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 10179769 2024.05.19 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10179771 2024.05.19 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10163468 2024.05.18 ŁD
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 10162168 2024.05.17 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 10162163 2024.05.17 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10162194 2024.05.17 ŁD
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10162164 2024.05.17 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10162200 2024.05.17 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 10162198 2024.05.17 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 10162165 2024.05.17 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 10162185 2024.05.17 ŁD
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10162189 2024.05.17 ŁD
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 10162166 2024.05.17 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 10162169 2024.05.17 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 10162187 2024.05.17 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10162201 2024.05.17 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 10162199 2024.05.17 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10162195 2024.05.17 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 10162192 2024.05.17 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10162193 2024.05.17 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10162196 2024.05.17 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10173254 2024.05.17 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10162197 2024.05.17 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10162161 2024.05.16 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10162167 2024.05.16 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10162160 2024.05.16 ŁD
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10162143 2024.05.16 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10162142 2024.05.16 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10162141 2024.05.16 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10162162 2024.05.16 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10162140 2024.05.16 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10162139 2024.05.16 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10162138 2024.05.16 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10162106 2024.05.16 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10162090 2024.05.16 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10162120 2024.05.16 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10162097 2024.05.16 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10162079 2024.05.16 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10162080 2024.05.16 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10162078 2024.05.16 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10162073 2024.05.16 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10162076 2024.05.16 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10162074 2024.05.16 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10162069 2024.05.16 ŁD
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10162067 2024.05.16 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10162068 2024.05.16 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10162071 2024.05.16 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10162072 2024.05.16 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10162070 2024.05.16 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10135116 2024.05.13 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10135117 2024.05.13 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10102740 2024.05.11 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 10101656 2024.05.10 ŁD
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10101654 2024.05.10 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 10101655 2024.05.10 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 2 10101658 2024.05.10 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10101650 2024.05.10 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10101649 2024.05.10 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 10101648 2024.05.10 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10101647 2024.05.10 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10101646 2024.05.10 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10101651 2024.05.10 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10101645 2024.05.10 ŁD
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10101644 2024.05.10 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 10101671 2024.05.10 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10101670 2024.05.10 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10101669 2024.05.10 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10101667 2024.05.10 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10101668 2024.05.10 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10101666 2024.05.10 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10101664 2024.05.10 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10101663 2024.05.10 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10101661 2024.05.10 ŁD
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10101660 2024.05.10 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 10101662 2024.05.10 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 10101659 2024.05.10 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10101657 2024.05.10 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10101665 2024.05.10 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10101652 2024.05.10 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10101653 2024.05.10 ŁD
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 10101642 2024.05.10 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10101643 2024.05.10 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10101640 2024.05.10 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10101641 2024.05.10 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10101639 2024.05.10 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10101637 2024.05.10 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10101636 2024.05.10 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10101635 2024.05.10 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10101638 2024.05.10 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10101634 2024.05.10 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 15 10101633 2024.05.10 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10101631 2024.05.10 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10101632 2024.05.10 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 10101629 2024.05.10 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10101630 2024.05.10 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10101628 2024.05.10 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10101627 2024.05.10 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10101626 2024.05.10 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10101623 2024.05.10 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10101625 2024.05.10 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10101624 2024.05.10 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10101622 2024.05.10 ŁD
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10101619 2024.05.10 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10101620 2024.05.10 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10101617 2024.05.10 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10101616 2024.05.10 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10101618 2024.05.10 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10101615 2024.05.10 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10101614 2024.05.10 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10101613 2024.05.10 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10101621 2024.05.10 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10101612 2024.05.10 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10096827 2024.05.10 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10095381 2024.05.09 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10095379 2024.05.09 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10095378 2024.05.09 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10095380 2024.05.09 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10096470 2024.05.09 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10095377 2024.05.09 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10095376 2024.05.09 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 30 10095375 2024.05.09 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10095373 2024.05.09 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10095374 2024.05.09 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 10095371 2024.05.09 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10095372 2024.05.09 ŁD