DRUŻYNA

Drużyna: Niklu Jr.. Obserwator: Wiktor Nikiel

Liczba gatunków: 114

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 18 79 14 14 0 0 2 12
2 64 205 56 49 1 12 14 22
3 73 128 88 50 0 6 16 28
4 48 78 111 43 1 4 16 22
6 6 7 114 6 0 1 3 2
5 0 0 114 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10332944 2024.06.14 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10332945 2024.06.14 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10332942 2024.06.14 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10332940 2024.06.14 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10332941 2024.06.14 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10332943 2024.06.14 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10003138 2024.04.29 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 10003121 2024.04.29 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10003122 2024.04.29 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10003119 2024.04.29 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10003120 2024.04.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10003118 2024.04.29 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10003117 2024.04.27 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9976916 2024.04.27 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9976918 2024.04.27 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9976917 2024.04.27 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9976915 2024.04.27 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9976914 2024.04.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9976912 2024.04.27 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9976913 2024.04.27 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9976910 2024.04.27 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9969089 2024.04.26 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9968590 2024.04.25 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9883087 2024.04.11 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9883085 2024.04.11 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9883083 2024.04.11 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9883084 2024.04.11 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9883086 2024.04.11 WM
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9797641 2024.04.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9797640 2024.04.01 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9797639 2024.04.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 9797638 2024.04.01 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 9797637 2024.04.01 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9797634 2024.04.01 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 9797636 2024.04.01 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9797635 2024.04.01 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9797633 2024.04.01 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9797632 2024.04.01 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9797631 2024.04.01 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9797630 2024.04.01 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9797629 2024.04.01 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 8 9797628 2024.04.01 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9797627 2024.04.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9797626 2024.04.01 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9797625 2024.04.01 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9797624 2024.04.01 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9797623 2024.04.01 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9797622 2024.04.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9797924 2024.04.01 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9802293 2024.04.01 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9802059 2024.04.01 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9802058 2024.04.01 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9802295 2024.04.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9797642 2024.04.01 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9782376 2024.03.30 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9782375 2024.03.30 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9782371 2024.03.30 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 9782374 2024.03.30 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9782373 2024.03.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9782372 2024.03.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9782370 2024.03.30 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9782368 2024.03.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9782369 2024.03.30 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 9782365 2024.03.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9782363 2024.03.30 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9782362 2024.03.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9782359 2024.03.30 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9782361 2024.03.30 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 9782360 2024.03.30 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9782377 2024.03.30 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9782367 2024.03.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9783185 2024.03.30 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9783186 2024.03.30 ŚL
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9782643 2024.03.30 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9782364 2024.03.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9782366 2024.03.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9756413 2024.03.26 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9755985 2024.03.26 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9755986 2024.03.26 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9755837 2024.03.26 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9755836 2024.03.26 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9755834 2024.03.26 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9755835 2024.03.26 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9755581 2024.03.26 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9755580 2024.03.26 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9755579 2024.03.26 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9755578 2024.03.26 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9755577 2024.03.26 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9755352 2024.03.26 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9755350 2024.03.26 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9755351 2024.03.26 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9755345 2024.03.26 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9755349 2024.03.26 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9755348 2024.03.26 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9755347 2024.03.26 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9755343 2024.03.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9755344 2024.03.26 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9755346 2024.03.26 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9755342 2024.03.26 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9755341 2024.03.26 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9719949 2024.03.20 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9650580 2024.03.09 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9650579 2024.03.09 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9650581 2024.03.09 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9649965 2024.03.09 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9649964 2024.03.09 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9649794 2024.03.09 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9649795 2024.03.09 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9649728 2024.03.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9649726 2024.03.09 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9649729 2024.03.09 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9649727 2024.03.09 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9649725 2024.03.09 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9649724 2024.03.09 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9615950 2024.03.02 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9615855 2024.03.02 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9615790 2024.03.02 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9615744 2024.03.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9615742 2024.03.02 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9615741 2024.03.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9615740 2024.03.02 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9615739 2024.03.02 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9615738 2024.03.02 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9615737 2024.03.02 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9615736 2024.03.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9615735 2024.03.02 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9615734 2024.03.02 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9598189 2024.02.27 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9598190 2024.02.27 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9598472 2024.02.27 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9598182 2024.02.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9598181 2024.02.27 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9598471 2024.02.27 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9628685 2024.02.27 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9598183 2024.02.27 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9598184 2024.02.27 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9598187 2024.02.27 WM
pospolity sroka, Pica pica 5 9598188 2024.02.27 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9598191 2024.02.27 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9598186 2024.02.27 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9598185 2024.02.27 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9540396 2024.02.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9540397 2024.02.14 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9540395 2024.02.14 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9540394 2024.02.14 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9540391 2024.02.14 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9540393 2024.02.14 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9540392 2024.02.14 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 9530214 2024.02.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9530211 2024.02.11 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9530213 2024.02.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9530212 2024.02.11 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9529940 2024.02.11 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9529939 2024.02.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9529941 2024.02.11 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9529938 2024.02.11 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9529937 2024.02.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9529936 2024.02.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9529935 2024.02.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9529934 2024.02.11 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9529933 2024.02.11 WP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9525482 2024.02.10 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9525472 2024.02.10 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9525477 2024.02.10 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9525483 2024.02.10 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9525473 2024.02.10 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9525478 2024.02.10 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 21 9525474 2024.02.10 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 14 9525470 2024.02.10 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9525471 2024.02.10 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 30 9525475 2024.02.10 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9525480 2024.02.10 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9529887 2024.02.10 PM
rzadki alka, Alca torda 2 9525479 2024.02.10 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9525486 2024.02.10 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9525648 2024.02.10 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9525484 2024.02.10 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9529888 2024.02.10 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9526095 2024.02.10 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9525481 2024.02.10 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9525647 2024.02.10 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9525476 2024.02.10 PM
rzadki alka, Alca torda 2 9525487 2024.02.10 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9525485 2024.02.10 PM
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 9519160 2024.02.08 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 21 9519162 2024.02.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9519163 2024.02.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9519159 2024.02.08 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9519164 2024.02.08 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9519158 2024.02.08 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9530210 2024.02.08 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9488119 2024.01.29 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9488117 2024.01.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9488115 2024.01.29 WM
pospolity bogatka, Parus major 5 9488122 2024.01.29 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 9488121 2024.01.29 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9488118 2024.01.29 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9488116 2024.01.29 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9488120 2024.01.29 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 9447303 2024.01.19 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9447301 2024.01.19 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9447299 2024.01.19 WM
pospolity bogatka, Parus major 8 9447300 2024.01.19 WM
pospolity bogatka, Parus major 2 9329905 2024.01.05 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9329906 2024.01.05 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9328515 2024.01.04 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9328516 2024.01.04 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9328517 2024.01.04 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9328518 2024.01.04 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...