DRUŻYNA

Drużyna: Tomek Królak vel ornitofil. Obserwator: Tomek Królak

Liczba gatunków: 127

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 44 548 32 32 0 2 14 16
2 13 311 40 11 0 2 2 7
3 29 97 56 26 0 0 11 15
4 70 1628 94 55 0 2 37 16
5 57 187 123 46 0 16 25 5
6 25 44 127 21 0 6 13 2
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10323006 2024.06.11 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 10323003 2024.06.11 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10320320 2024.06.11 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10319536 2024.06.11 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10319535 2024.06.11 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10323005 2024.06.09 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10323004 2024.06.09 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10323007 2024.06.09 KP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10301520 2024.06.08 KP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10300676 2024.06.08 KP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 10300658 2024.06.08 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10300357 2024.06.08 KP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10296866 2024.06.07 KP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10296864 2024.06.07 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10296863 2024.06.07 KP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10296865 2024.06.07 KP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10296862 2024.06.06 KP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10296860 2024.06.06 KP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10296859 2024.06.06 KP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10296861 2024.06.06 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10296868 2024.06.06 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10296869 2024.06.06 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 10296871 2024.06.06 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10296870 2024.06.06 KP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10274116 2024.06.02 KP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10265855 2024.05.31 KP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 10265854 2024.05.31 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10261197 2024.05.31 KP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10261196 2024.05.31 KP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10261194 2024.05.31 KP
rzadki derkacz, Crex crex 3 10261195 2024.05.31 KP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10261193 2024.05.31 KP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10261192 2024.05.31 KP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10244927 2024.05.29 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10238283 2024.05.28 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10235265 2024.05.28 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10235264 2024.05.28 KP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10235263 2024.05.28 KP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10231240 2024.05.27 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 10230466 2024.05.27 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10230465 2024.05.27 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10221442 2024.05.26 KP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10221441 2024.05.26 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10221440 2024.05.26 KP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10221439 2024.05.26 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10221438 2024.05.26 KP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10221437 2024.05.26 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10221436 2024.05.26 KP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10219732 2024.05.26 KP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10165379 2024.05.18 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10165378 2024.05.18 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10163091 2024.05.18 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10119847 2024.05.12 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10117532 2024.05.12 KP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 10129417 2024.05.12 KP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 10129418 2024.05.12 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10088832 2024.05.08 KP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10062577 2024.05.05 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10062576 2024.05.05 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10062578 2024.05.05 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10062575 2024.05.05 KP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10062574 2024.05.05 KP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 10062529 2024.05.05 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 10062530 2024.05.05 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10062527 2024.05.05 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 10062526 2024.05.05 KP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10062528 2024.05.05 KP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10062525 2024.05.05 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10062524 2024.05.05 KP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10062302 2024.05.05 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 10062274 2024.05.05 KP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10062273 2024.05.05 KP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10040887 2024.05.03 KP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10038560 2024.05.03 KP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10036992 2024.05.03 KP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10036112 2024.05.03 KP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10036111 2024.05.03 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 18 10023596 2024.05.01 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10016303 2024.05.01 KP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10016302 2024.05.01 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10013452 2024.05.01 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10013380 2024.05.01 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9987127 2024.04.28 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9987126 2024.04.28 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9987128 2024.04.28 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9987125 2024.04.28 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9987123 2024.04.28 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 9987124 2024.04.28 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9987122 2024.04.28 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9987120 2024.04.28 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9987121 2024.04.28 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9985111 2024.04.28 KP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9968811 2024.04.26 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 9968354 2024.04.26 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9967389 2024.04.26 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9967390 2024.04.26 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 9967359 2024.04.26 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9967092 2024.04.26 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9967088 2024.04.26 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9967087 2024.04.26 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9967085 2024.04.26 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9967086 2024.04.26 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9966863 2024.04.26 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9966864 2024.04.26 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9966860 2024.04.26 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9966862 2024.04.26 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9966859 2024.04.26 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9966861 2024.04.26 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9966814 2024.04.26 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9966815 2024.04.26 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9966784 2024.04.26 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9966766 2024.04.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9966765 2024.04.26 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9966764 2024.04.26 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9966604 2024.04.26 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9966297 2024.04.26 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9966298 2024.04.26 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9966296 2024.04.26 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9966295 2024.04.26 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9940131 2024.04.21 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9939767 2024.04.21 KP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9939620 2024.04.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 9939429 2024.04.21 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9939430 2024.04.21 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9939428 2024.04.21 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9939276 2024.04.21 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9924878 2024.04.18 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9924847 2024.04.18 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9924846 2024.04.18 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9924606 2024.04.18 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9924603 2024.04.18 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9924605 2024.04.18 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9924604 2024.04.18 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 9924602 2024.04.18 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9924601 2024.04.18 KP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9891154 2024.04.13 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9891056 2024.04.13 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9891054 2024.04.13 KP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9891053 2024.04.13 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9891055 2024.04.13 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9869644 2024.04.09 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9866165 2024.04.09 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9865948 2024.04.09 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9861674 2024.04.08 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9861678 2024.04.08 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9858582 2024.04.08 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9829786 2024.04.05 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9800772 2024.04.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9800773 2024.04.01 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9800771 2024.04.01 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9800022 2024.04.01 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9810283 2024.04.01 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9791571 2024.03.31 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9791570 2024.03.31 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9789470 2024.03.31 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9789469 2024.03.31 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9783959 2024.03.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9783957 2024.03.30 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9783958 2024.03.30 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9781499 2024.03.30 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9781498 2024.03.30 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9780432 2024.03.30 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9780430 2024.03.30 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9780431 2024.03.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9770766 2024.03.29 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9770767 2024.03.29 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9753891 2024.03.26 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9709348 2024.03.19 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 5 9707061 2024.03.18 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9704271 2024.03.18 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9668781 2024.03.12 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9668782 2024.03.12 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9668778 2024.03.12 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9668780 2024.03.12 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9668779 2024.03.12 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9668777 2024.03.12 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9627820 2024.03.03 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9627819 2024.03.03 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9627818 2024.03.03 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9627817 2024.03.03 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 9627816 2024.03.03 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9579871 2024.02.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9577962 2024.02.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9577963 2024.02.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9575845 2024.02.23 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 9575844 2024.02.23 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9553501 2024.02.17 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9553500 2024.02.17 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9553502 2024.02.17 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9548055 2024.02.16 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 9546154 2024.02.16 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 66 9531147 2024.02.11 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 22 9521064 2024.02.09 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9507693 2024.02.04 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 9481180 2024.01.28 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9476550 2024.01.27 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 200 9476549 2024.01.27 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9475284 2024.01.27 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9475285 2024.01.27 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 30 9475283 2024.01.27 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9475097 2024.01.27 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9475043 2024.01.27 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 32 9371053 2024.01.14 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9371054 2024.01.14 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9371052 2024.01.14 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9371050 2024.01.14 KP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9371051 2024.01.14 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 24 9371049 2024.01.14 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9370763 2024.01.14 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9370762 2024.01.14 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9370759 2024.01.14 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9370761 2024.01.14 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9370760 2024.01.14 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9370758 2024.01.14 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9370659 2024.01.14 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9370658 2024.01.14 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9370657 2024.01.14 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9370633 2024.01.14 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9364668 2024.01.13 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 9364503 2024.01.13 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9364278 2024.01.13 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 9364277 2024.01.13 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9364276 2024.01.13 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9364275 2024.01.13 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9364251 2024.01.13 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 9364241 2024.01.13 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9364125 2024.01.13 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 12 9364124 2024.01.13 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9364121 2024.01.13 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9364123 2024.01.13 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9364122 2024.01.13 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9364024 2024.01.13 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 25 9364023 2024.01.13 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9363964 2024.01.13 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9363962 2024.01.13 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9363963 2024.01.13 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9363960 2024.01.13 WM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 7 9363961 2024.01.13 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...