DRUŻYNA

Drużyna: Grzegorz Łysoniewski. Obserwator: Grzegorz Łysoniewski

Liczba gatunków: 63

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 17 90 12 12 0 0 0 12
2 32 348 25 21 0 0 4 17
3 31 329 39 22 0 0 2 20
4 46 819 55 33 0 1 10 22
5 57 336 63 35 0 0 13 22
6 0 0 63 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10251027 2024.05.30 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10247859 2024.05.29 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 5 10234485 2024.05.27 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10234484 2024.05.27 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10234480 2024.05.27 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10234487 2024.05.27 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10234482 2024.05.27 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10234486 2024.05.27 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10234483 2024.05.27 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10230623 2024.05.26 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10185489 2024.05.20 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10189565 2024.05.20 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10173246 2024.05.15 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10173241 2024.05.15 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 2 10173240 2024.05.15 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 3 10173243 2024.05.15 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10173252 2024.05.15 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10173251 2024.05.15 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10173250 2024.05.15 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 10173152 2024.05.15 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10173239 2024.05.15 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10173242 2024.05.15 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10173238 2024.05.15 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10173237 2024.05.15 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10173247 2024.05.15 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 10144364 2024.05.14 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10144407 2024.05.14 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10144368 2024.05.14 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10144418 2024.05.14 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10144374 2024.05.14 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10144363 2024.05.14 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10144420 2024.05.14 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10144413 2024.05.14 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10144419 2024.05.14 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10144405 2024.05.14 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 10 10144398 2024.05.14 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10144408 2024.05.14 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10144410 2024.05.14 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10144401 2024.05.14 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 100 10144365 2024.05.14 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10144417 2024.05.14 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10144414 2024.05.14 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10126150 2024.05.12 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10034206 2024.05.02 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10021390 2024.05.01 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10021396 2024.05.01 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10017642 2024.05.01 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10017643 2024.05.01 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 10021423 2024.05.01 ŁD
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10021400 2024.05.01 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10017641 2024.05.01 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 2 10021403 2024.05.01 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10021454 2024.05.01 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10021450 2024.05.01 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10021405 2024.05.01 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10021435 2024.05.01 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10017639 2024.05.01 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9996685 2024.04.28 ŁD
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9996686 2024.04.28 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10004101 2024.04.26 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9947289 2024.04.21 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9947274 2024.04.20 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9947171 2024.04.20 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9947209 2024.04.20 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9947179 2024.04.20 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 9947189 2024.04.20 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9947176 2024.04.20 ŁD
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9947202 2024.04.20 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9947165 2024.04.20 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 9947162 2024.04.20 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9947205 2024.04.20 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 100 9947163 2024.04.20 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9947212 2024.04.20 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9947166 2024.04.20 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9947183 2024.04.20 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9898699 2024.04.13 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9898737 2024.04.13 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9898757 2024.04.13 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9887747 2024.04.12 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9887760 2024.04.12 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9856947 2024.04.07 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9856999 2024.04.07 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9856991 2024.04.07 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9856989 2024.04.07 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 50 9856935 2024.04.07 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9856972 2024.04.07 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9857015 2024.04.07 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9857008 2024.04.07 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9856993 2024.04.07 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9856969 2024.04.07 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9856988 2024.04.07 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9857010 2024.04.07 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9815081 2024.04.02 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9815075 2024.04.02 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9815079 2024.04.02 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9815082 2024.04.02 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9815066 2024.04.02 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9815078 2024.04.02 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9815080 2024.04.02 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9815067 2024.04.02 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9815076 2024.04.02 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9815077 2024.04.02 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9815083 2024.04.02 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9774529 2024.03.29 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9752100 2024.03.25 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9720846 2024.03.21 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9720849 2024.03.21 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9721037 2024.03.21 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9700448 2024.03.17 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9693860 2024.03.16 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9693868 2024.03.16 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9685084 2024.03.15 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9685082 2024.03.15 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9685093 2024.03.15 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9685088 2024.03.15 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 2 9685090 2024.03.15 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 9685080 2024.03.15 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9685095 2024.03.15 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9685078 2024.03.15 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9685091 2024.03.15 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9679821 2024.03.14 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9679820 2024.03.14 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9663577 2024.03.11 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9639686 2024.03.06 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9632503 2024.03.04 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9632502 2024.03.04 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9628719 2024.03.02 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9628723 2024.03.02 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9628729 2024.03.02 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9628734 2024.03.02 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9628731 2024.03.02 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9628737 2024.03.02 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9628726 2024.03.02 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9628715 2024.03.01 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9591969 2024.02.24 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9562269 2024.02.17 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9562275 2024.02.17 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9562281 2024.02.17 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9562279 2024.02.17 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9562280 2024.02.17 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9562272 2024.02.17 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 9548051 2024.02.16 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9548052 2024.02.16 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9548104 2024.02.16 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9548056 2024.02.16 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9548053 2024.02.16 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9525266 2024.02.09 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9525456 2024.02.09 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9525276 2024.02.09 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 10 9525283 2024.02.09 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 10 9525299 2024.02.09 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9525298 2024.02.09 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9525464 2024.02.09 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9525520 2024.02.09 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9525278 2024.02.09 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9525297 2024.02.09 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9525277 2024.02.09 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 60 9525310 2024.02.09 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 4 9525462 2024.02.09 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9525489 2024.02.09 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9525314 2024.02.09 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9503206 2024.02.01 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9503205 2024.02.01 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9503195 2024.02.01 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9503207 2024.02.01 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9503193 2024.02.01 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9503153 2024.01.29 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9503162 2024.01.29 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9503180 2024.01.29 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9503183 2024.01.29 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 4 9503152 2024.01.29 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9461558 2024.01.21 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9461561 2024.01.21 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9461560 2024.01.21 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9451047 2024.01.19 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9451046 2024.01.19 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9445405 2024.01.16 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9445402 2024.01.16 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9445400 2024.01.16 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 20 9445403 2024.01.16 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9445404 2024.01.16 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9445401 2024.01.16 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9445406 2024.01.16 ŁD

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...