DRUŻYNA

Drużyna: Czajka 1969. Obserwator: Krzysztof Czajowski

Liczba gatunków: 209

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 433 3933 72 72 1 10 26 35
2 481 4035 105 94 1 20 29 44
3 685 2453 135 107 0 14 44 49
4 1001 2229 186 146 6 29 62 49
5 982 2315 206 141 0 27 66 48
6 428 794 209 116 0 18 52 46
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10337977 2024.06.15 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10337017 2024.06.15 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10336995 2024.06.15 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10336994 2024.06.15 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10336993 2024.06.15 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10336944 2024.06.15 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10335054 2024.06.15 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10335053 2024.06.15 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10341424 2024.06.15 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10341423 2024.06.15 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10341422 2024.06.15 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 10341425 2024.06.15 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10341392 2024.06.15 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10341390 2024.06.15 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10341391 2024.06.15 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 10341387 2024.06.15 ŚK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10341389 2024.06.15 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10341388 2024.06.15 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10341332 2024.06.15 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10341417 2024.06.15 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 10341416 2024.06.15 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10341400 2024.06.15 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10341401 2024.06.15 ŚK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 10341408 2024.06.15 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10341409 2024.06.15 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10341414 2024.06.15 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10341413 2024.06.15 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10341415 2024.06.15 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 10341410 2024.06.15 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10341411 2024.06.15 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10341412 2024.06.15 ŚK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 10341448 2024.06.15 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10341395 2024.06.15 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10341399 2024.06.15 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10341394 2024.06.15 ŚK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10341449 2024.06.15 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 10341398 2024.06.15 ŚK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10341397 2024.06.15 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10341396 2024.06.15 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 1 10341393 2024.06.15 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10341404 2024.06.15 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10341403 2024.06.15 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10341402 2024.06.15 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10341421 2024.06.15 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10341454 2024.06.15 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 10341407 2024.06.15 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10341406 2024.06.15 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10341420 2024.06.15 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10341385 2024.06.15 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10341384 2024.06.15 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10341386 2024.06.15 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10341433 2024.06.15 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10341434 2024.06.15 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10341419 2024.06.15 ŚK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10341431 2024.06.15 ŚK
rzadki żołna, Merops apiaster 3 10341328 2024.06.15 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 15 10341341 2024.06.15 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10341447 2024.06.15 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10341443 2024.06.15 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10341435 2024.06.15 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10341436 2024.06.15 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10341345 2024.06.15 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10341418 2024.06.15 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10341438 2024.06.15 ŚK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10341450 2024.06.15 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 10341451 2024.06.15 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10341439 2024.06.15 ŚK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10341446 2024.06.15 ŚK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10341426 2024.06.15 ŚK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10341430 2024.06.15 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10341427 2024.06.15 ŚK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10341428 2024.06.15 ŚK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10341429 2024.06.15 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10341453 2024.06.15 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10341440 2024.06.15 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10341432 2024.06.15 ŚK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10341441 2024.06.15 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10341437 2024.06.15 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 10341343 2024.06.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10341452 2024.06.15 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10341444 2024.06.15 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10341445 2024.06.15 ŚK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10341405 2024.06.15 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10341442 2024.06.15 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10331283 2024.06.14 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10331201 2024.06.14 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10331200 2024.06.14 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10331191 2024.06.14 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10331192 2024.06.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10331190 2024.06.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10331189 2024.06.14 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10331187 2024.06.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10331188 2024.06.14 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10331186 2024.06.14 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10330870 2024.06.14 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 10330869 2024.06.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10330867 2024.06.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10330868 2024.06.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10330866 2024.06.14 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10330865 2024.06.14 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10334974 2024.06.14 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10334973 2024.06.14 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10334965 2024.06.14 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10334964 2024.06.14 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 10334963 2024.06.14 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10334994 2024.06.14 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 11 10334966 2024.06.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10334967 2024.06.14 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10334972 2024.06.14 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10334971 2024.06.14 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10334975 2024.06.14 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10334990 2024.06.14 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10334969 2024.06.14 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10334970 2024.06.14 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 10334982 2024.06.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10334993 2024.06.14 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10334992 2024.06.14 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10334968 2024.06.14 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10334989 2024.06.14 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10334979 2024.06.14 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10334980 2024.06.14 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10334981 2024.06.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 10334983 2024.06.14 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10334988 2024.06.14 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10334976 2024.06.14 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10334977 2024.06.14 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10334978 2024.06.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10334986 2024.06.14 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10334987 2024.06.14 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10334984 2024.06.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10334991 2024.06.14 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10334995 2024.06.14 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10334985 2024.06.14 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10323825 2024.06.12 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10323824 2024.06.12 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10323829 2024.06.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10323826 2024.06.12 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10323827 2024.06.12 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10323828 2024.06.12 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10323838 2024.06.12 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10323851 2024.06.12 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 20 10323830 2024.06.12 MP
pospolity łyska, Fulica atra 2 10323831 2024.06.12 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 10323853 2024.06.12 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10323855 2024.06.12 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10323854 2024.06.12 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10323868 2024.06.12 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10323867 2024.06.12 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10323852 2024.06.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10323847 2024.06.12 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10323846 2024.06.12 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10323833 2024.06.12 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10323859 2024.06.12 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10323877 2024.06.12 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 10323835 2024.06.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10323834 2024.06.12 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10323863 2024.06.12 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10323864 2024.06.12 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10323832 2024.06.12 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10323848 2024.06.12 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10323849 2024.06.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10323850 2024.06.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10323844 2024.06.12 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 10323843 2024.06.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10323857 2024.06.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10323858 2024.06.12 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10323866 2024.06.12 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10323865 2024.06.12 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10323839 2024.06.12 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10323842 2024.06.12 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10323862 2024.06.12 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10323840 2024.06.12 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10323869 2024.06.12 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10323861 2024.06.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10323860 2024.06.12 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10323837 2024.06.12 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10323836 2024.06.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10323856 2024.06.12 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10323845 2024.06.12 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10323841 2024.06.12 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10318542 2024.06.10 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10318543 2024.06.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313240 2024.06.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313183 2024.06.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10312942 2024.06.09 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10312943 2024.06.09 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10312395 2024.06.09 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10312386 2024.06.09 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10312383 2024.06.09 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10312394 2024.06.09 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 10312393 2024.06.09 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10312379 2024.06.09 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10312374 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312373 2024.06.09 OP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10312375 2024.06.09 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10312370 2024.06.09 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10312371 2024.06.09 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10312367 2024.06.09 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10312382 2024.06.09 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10312365 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 10312364 2024.06.09 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10312357 2024.06.09 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10312359 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312360 2024.06.09 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10312358 2024.06.09 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10312363 2024.06.09 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10312361 2024.06.09 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10312353 2024.06.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10312362 2024.06.09 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10312355 2024.06.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10312354 2024.06.09 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10312356 2024.06.09 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10312350 2024.06.09 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10312351 2024.06.09 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10312352 2024.06.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312349 2024.06.09 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10312348 2024.06.09 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10312327 2024.06.09 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10312329 2024.06.09 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10312328 2024.06.09 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10312330 2024.06.09 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10312324 2024.06.09 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10312325 2024.06.09 OP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10312326 2024.06.09 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 10312322 2024.06.09 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10312321 2024.06.09 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10312323 2024.06.09 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10312320 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312319 2024.06.09 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10312318 2024.06.09 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10312317 2024.06.09 OP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10312316 2024.06.09 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10312315 2024.06.09 OP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10312392 2024.06.09 OP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10312390 2024.06.09 OP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10312389 2024.06.09 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10312388 2024.06.09 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10312387 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10312385 2024.06.09 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10312381 2024.06.09 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10312377 2024.06.09 OP
pospolity sroka, Pica pica 1 10312378 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312376 2024.06.09 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 10312372 2024.06.09 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10312368 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10312369 2024.06.09 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10312366 2024.06.09 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10312311 2024.06.09 OP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10312312 2024.06.09 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10312314 2024.06.09 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 10312308 2024.06.09 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10312310 2024.06.09 OP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10312309 2024.06.09 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10312307 2024.06.09 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10312306 2024.06.09 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10312305 2024.06.09 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10312304 2024.06.09 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10312302 2024.06.09 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10312300 2024.06.09 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10312303 2024.06.09 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10312301 2024.06.09 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10312299 2024.06.09 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10312346 2024.06.09 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10312343 2024.06.09 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10312344 2024.06.09 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10312345 2024.06.09 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10312341 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312342 2024.06.09 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10312339 2024.06.09 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10312340 2024.06.09 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10312338 2024.06.09 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10312337 2024.06.09 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 10312336 2024.06.09 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10312334 2024.06.09 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10312335 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312333 2024.06.09 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10312332 2024.06.09 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10312298 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10312295 2024.06.09 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10312294 2024.06.09 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10312293 2024.06.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10312292 2024.06.09 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10312291 2024.06.09 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10312290 2024.06.09 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10312289 2024.06.09 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10312288 2024.06.09 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10312287 2024.06.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10312285 2024.06.09 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10312286 2024.06.09 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10312284 2024.06.09 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10312283 2024.06.09 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10309382 2024.06.09 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10309381 2024.06.09 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10309380 2024.06.09 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 10309379 2024.06.09 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10309378 2024.06.09 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10309247 2024.06.09 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 10309244 2024.06.09 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10309245 2024.06.09 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10309246 2024.06.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10309243 2024.06.09 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10309240 2024.06.09 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10309241 2024.06.09 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 10309242 2024.06.09 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10302686 2024.06.08 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10301926 2024.06.08 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10301924 2024.06.08 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10301925 2024.06.08 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10301922 2024.06.08 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10301923 2024.06.08 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10301919 2024.06.08 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10301921 2024.06.08 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10301920 2024.06.08 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10301917 2024.06.08 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10301916 2024.06.08 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10301914 2024.06.08 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10301913 2024.06.08 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10301911 2024.06.08 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10301909 2024.06.08 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10301910 2024.06.08 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 2 10301906 2024.06.08 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 10301907 2024.06.08 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 10301905 2024.06.08 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10301903 2024.06.08 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10301901 2024.06.08 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10301904 2024.06.08 ŚK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10301902 2024.06.08 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10301900 2024.06.08 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10301899 2024.06.08 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10301898 2024.06.08 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10301896 2024.06.08 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10301897 2024.06.08 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10301895 2024.06.08 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10301894 2024.06.08 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 10301893 2024.06.08 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10301891 2024.06.08 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10301890 2024.06.08 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10301892 2024.06.08 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10301888 2024.06.08 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10301889 2024.06.08 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10301887 2024.06.08 ŚK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10301886 2024.06.08 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10301885 2024.06.08 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10301884 2024.06.08 ŚK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10301883 2024.06.08 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 10301882 2024.06.08 ŚK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10300329 2024.06.08 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10300330 2024.06.08 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10293888 2024.06.06 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10292132 2024.06.06 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10292131 2024.06.06 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10292130 2024.06.06 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10292135 2024.06.06 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10292129 2024.06.06 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10292127 2024.06.06 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10292126 2024.06.06 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10292134 2024.06.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10292128 2024.06.06 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10292133 2024.06.06 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10292125 2024.06.06 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10292124 2024.06.06 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10276623 2024.06.02 MP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10276620 2024.06.02 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10276626 2024.06.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10276624 2024.06.02 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10276625 2024.06.02 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10276627 2024.06.02 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10276622 2024.06.02 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10276614 2024.06.02 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10276617 2024.06.02 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10276621 2024.06.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10276612 2024.06.02 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10276616 2024.06.02 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10276613 2024.06.02 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10276618 2024.06.02 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10276615 2024.06.02 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10271157 2024.06.02 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10271481 2024.06.01 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10273098 2024.06.01 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10273097 2024.06.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10273096 2024.06.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10273109 2024.06.01 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10273114 2024.06.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10271494 2024.06.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10273106 2024.06.01 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10273095 2024.06.01 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10271495 2024.06.01 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10271482 2024.06.01 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10273104 2024.06.01 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10271479 2024.06.01 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 30 10273094 2024.06.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10273113 2024.06.01 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10271490 2024.06.01 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10273105 2024.06.01 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10271491 2024.06.01 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10273099 2024.06.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10271483 2024.06.01 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10273107 2024.06.01 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10271492 2024.06.01 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10271493 2024.06.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10271505 2024.06.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10271497 2024.06.01 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10273110 2024.06.01 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10271487 2024.06.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10271498 2024.06.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10273116 2024.06.01 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10271499 2024.06.01 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10273112 2024.06.01 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10273103 2024.06.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10271502 2024.06.01 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10273100 2024.06.01 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10273102 2024.06.01 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10271500 2024.06.01 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10273115 2024.06.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10271503 2024.06.01 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10273101 2024.06.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10271486 2024.06.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10273117 2024.06.01 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10271488 2024.06.01 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10271489 2024.06.01 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10271504 2024.06.01 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10273118 2024.06.01 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10271485 2024.06.01 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 6 10271484 2024.06.01 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10271501 2024.06.01 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10273111 2024.06.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10271496 2024.06.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10273108 2024.06.01 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10261186 2024.05.31 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10254329 2024.05.31 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10254308 2024.05.31 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10254307 2024.05.31 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10254306 2024.05.31 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10254305 2024.05.31 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10254304 2024.05.31 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10254303 2024.05.31 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10254233 2024.05.31 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10254232 2024.05.31 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 10254231 2024.05.31 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 4 10254230 2024.05.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10254229 2024.05.31 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10254228 2024.05.31 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10254227 2024.05.31 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10254223 2024.05.31 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10254226 2024.05.31 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10254222 2024.05.31 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10254221 2024.05.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10254220 2024.05.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10254224 2024.05.31 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10254225 2024.05.31 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10254219 2024.05.31 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10254218 2024.05.31 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 10254216 2024.05.31 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10254215 2024.05.31 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254217 2024.05.31 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10254212 2024.05.31 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10254214 2024.05.31 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10254213 2024.05.31 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 10254211 2024.05.31 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254108 2024.05.31 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10254109 2024.05.31 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10254106 2024.05.31 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10254107 2024.05.31 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10254105 2024.05.31 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10254104 2024.05.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10254103 2024.05.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10254101 2024.05.31 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10254102 2024.05.31 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10246679 2024.05.30 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10244054 2024.05.30 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10243956 2024.05.30 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10243907 2024.05.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10249603 2024.05.30 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10249602 2024.05.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10249623 2024.05.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10249609 2024.05.30 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 10249608 2024.05.30 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10249622 2024.05.30 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10249621 2024.05.30 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10249643 2024.05.30 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10249604 2024.05.30 MP
pospolity łyska, Fulica atra 2 10249605 2024.05.30 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10249612 2024.05.30 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10249611 2024.05.30 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10249610 2024.05.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10249617 2024.05.30 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10249618 2024.05.30 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10249645 2024.05.30 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10249646 2024.05.30 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10249640 2024.05.30 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10249625 2024.05.30 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10249606 2024.05.30 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10249624 2024.05.30 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10249644 2024.05.30 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10249626 2024.05.30 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10249641 2024.05.30 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10249633 2024.05.30 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10249631 2024.05.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10249630 2024.05.30 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10249632 2024.05.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10249634 2024.05.30 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10249619 2024.05.30 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10249615 2024.05.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10249628 2024.05.30 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10249616 2024.05.30 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10249607 2024.05.30 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10249637 2024.05.30 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10249647 2024.05.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10249638 2024.05.30 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10249639 2024.05.30 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10249636 2024.05.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10249635 2024.05.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10249614 2024.05.30 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10249613 2024.05.30 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10249629 2024.05.30 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10249627 2024.05.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10249620 2024.05.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10249642 2024.05.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10239830 2024.05.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10239828 2024.05.29 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10239829 2024.05.29 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10239831 2024.05.29 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10239826 2024.05.29 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10239827 2024.05.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10239825 2024.05.29 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10239824 2024.05.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10239823 2024.05.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10239819 2024.05.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10239822 2024.05.29 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10239821 2024.05.29 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10239820 2024.05.29 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10239818 2024.05.29 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10239817 2024.05.29 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10239816 2024.05.29 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10229486 2024.05.27 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10229502 2024.05.27 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10229471 2024.05.27 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10229466 2024.05.27 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10229500 2024.05.27 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 10229499 2024.05.27 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10229455 2024.05.27 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10229495 2024.05.27 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10229472 2024.05.27 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10229473 2024.05.27 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10229465 2024.05.27 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10229470 2024.05.27 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10229467 2024.05.27 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10229469 2024.05.27 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10229468 2024.05.27 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10229484 2024.05.27 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10229485 2024.05.27 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10229494 2024.05.27 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10229474 2024.05.27 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10229476 2024.05.27 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10229493 2024.05.27 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10229498 2024.05.27 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10229477 2024.05.27 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10229475 2024.05.27 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10229492 2024.05.27 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10229491 2024.05.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10229482 2024.05.27 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10229481 2024.05.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10229489 2024.05.27 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10229480 2024.05.27 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10229483 2024.05.27 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10229501 2024.05.27 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10229464 2024.05.27 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10229479 2024.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10229490 2024.05.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10229496 2024.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10229497 2024.05.27 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10229478 2024.05.27 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 10229488 2024.05.27 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10229487 2024.05.27 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10222043 2024.05.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10221468 2024.05.26 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10221466 2024.05.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10221467 2024.05.26 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10219848 2024.05.26 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10219714 2024.05.26 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10225988 2024.05.26 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10225989 2024.05.26 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10225972 2024.05.26 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10225952 2024.05.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10225983 2024.05.26 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10226001 2024.05.26 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 10225953 2024.05.26 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 6 10225995 2024.05.26 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10225975 2024.05.26 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10225977 2024.05.26 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10225992 2024.05.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10225969 2024.05.26 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 10225980 2024.05.26 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10225991 2024.05.26 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 10225998 2024.05.26 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10225967 2024.05.26 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10225990 2024.05.26 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10225996 2024.05.26 MP
pospolity żuraw, Grus grus 6 10225978 2024.05.26 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10225964 2024.05.26 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10225974 2024.05.26 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10225994 2024.05.26 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10225971 2024.05.26 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10225968 2024.05.26 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10225956 2024.05.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10225976 2024.05.26 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 10226000 2024.05.26 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 10225963 2024.05.26 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10225999 2024.05.26 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10225985 2024.05.26 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10226002 2024.05.26 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10225987 2024.05.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10225962 2024.05.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10226006 2024.05.26 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10225966 2024.05.26 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10225951 2024.05.26 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 10225984 2024.05.26 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10225960 2024.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10225986 2024.05.26 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10225954 2024.05.26 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10225982 2024.05.26 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10225959 2024.05.26 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10225958 2024.05.26 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10226005 2024.05.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10225965 2024.05.26 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10225957 2024.05.26 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10225993 2024.05.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10225997 2024.05.26 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10225961 2024.05.26 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10226003 2024.05.26 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10225970 2024.05.26 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10226004 2024.05.26 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10225955 2024.05.26 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10225973 2024.05.26 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10226007 2024.05.26 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10225981 2024.05.26 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10214948 2024.05.25 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10213474 2024.05.25 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10213142 2024.05.25 ŚK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10213141 2024.05.25 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10213139 2024.05.25 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10213140 2024.05.25 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 10213171 2024.05.25 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10213169 2024.05.25 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10213167 2024.05.25 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10213173 2024.05.25 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10213166 2024.05.25 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10213170 2024.05.25 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10213174 2024.05.25 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10213165 2024.05.25 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10213172 2024.05.25 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10213163 2024.05.25 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10213164 2024.05.25 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10213160 2024.05.25 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10213162 2024.05.25 ŚK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10213161 2024.05.25 ŚK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10213159 2024.05.25 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10213158 2024.05.25 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10213156 2024.05.25 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10213157 2024.05.25 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10213154 2024.05.25 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10213153 2024.05.25 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10213155 2024.05.25 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10213150 2024.05.25 ŚK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10213152 2024.05.25 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10213151 2024.05.25 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10213149 2024.05.25 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10213145 2024.05.25 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10213147 2024.05.25 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10213146 2024.05.25 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10213148 2024.05.25 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10213143 2024.05.25 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10213144 2024.05.25 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10213138 2024.05.25 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10213136 2024.05.25 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10213135 2024.05.25 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10213133 2024.05.25 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10213134 2024.05.25 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10213137 2024.05.25 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10213129 2024.05.25 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10213132 2024.05.25 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 10213130 2024.05.25 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10213131 2024.05.25 ŚK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10213127 2024.05.25 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10213128 2024.05.25 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10213126 2024.05.25 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10213124 2024.05.25 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10213125 2024.05.25 ŚK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10213123 2024.05.25 ŚK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10211403 2024.05.25 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10211387 2024.05.25 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10211221 2024.05.25 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10211220 2024.05.25 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10206406 2024.05.24 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10206405 2024.05.24 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10206404 2024.05.24 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10206403 2024.05.24 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10199895 2024.05.22 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10199897 2024.05.22 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10199893 2024.05.22 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10199894 2024.05.22 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10199896 2024.05.22 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10196918 2024.05.21 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10196933 2024.05.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10196909 2024.05.21 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10196917 2024.05.21 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10196913 2024.05.21 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 10196937 2024.05.21 MP
pospolity łyska, Fulica atra 2 10196904 2024.05.21 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10196928 2024.05.21 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10196927 2024.05.21 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10196931 2024.05.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10196932 2024.05.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10196923 2024.05.21 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10196938 2024.05.21 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10196924 2024.05.21 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10196905 2024.05.21 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10196903 2024.05.21 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10196906 2024.05.21 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10196921 2024.05.21 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10196922 2024.05.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10196920 2024.05.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10196910 2024.05.21 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10196934 2024.05.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10196926 2024.05.21 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10196935 2024.05.21 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10196919 2024.05.21 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10196907 2024.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10196925 2024.05.21 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10196908 2024.05.21 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10196930 2024.05.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10196929 2024.05.21 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10196915 2024.05.21 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10196914 2024.05.21 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10196916 2024.05.21 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10196912 2024.05.21 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10196911 2024.05.21 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10196936 2024.05.21 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10169623 2024.05.18 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10169624 2024.05.18 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10169512 2024.05.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10169215 2024.05.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10168980 2024.05.18 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10168976 2024.05.18 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10168975 2024.05.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10168981 2024.05.18 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10168974 2024.05.18 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10168973 2024.05.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10168977 2024.05.18 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10168967 2024.05.18 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10168969 2024.05.18 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10168970 2024.05.18 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10168966 2024.05.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10168971 2024.05.18 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10168965 2024.05.18 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10169004 2024.05.18 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10168999 2024.05.18 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10169006 2024.05.18 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10169000 2024.05.18 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10168998 2024.05.18 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10168995 2024.05.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10168990 2024.05.18 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10168996 2024.05.18 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10168992 2024.05.18 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10168994 2024.05.18 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 10168986 2024.05.18 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10168997 2024.05.18 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10168987 2024.05.18 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 10168993 2024.05.18 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10168984 2024.05.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10168983 2024.05.18 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10169008 2024.05.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 10169007 2024.05.18 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10169009 2024.05.18 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10169005 2024.05.18 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10169002 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10169003 2024.05.18 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10169001 2024.05.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10168991 2024.05.18 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10168989 2024.05.18 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10168988 2024.05.18 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10168985 2024.05.18 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10168978 2024.05.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10168968 2024.05.18 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10168964 2024.05.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10168982 2024.05.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10168979 2024.05.18 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10167959 2024.05.18 ŚK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 10167896 2024.05.18 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10167895 2024.05.18 ŚK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10167894 2024.05.18 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10167897 2024.05.18 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10167796 2024.05.18 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10167791 2024.05.18 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10167728 2024.05.18 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10167725 2024.05.18 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10167724 2024.05.18 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10167446 2024.05.18 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10167394 2024.05.18 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10166149 2024.05.18 ŚK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10166120 2024.05.18 ŚK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10166121 2024.05.18 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10167905 2024.05.18 ŚK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10167904 2024.05.18 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10165830 2024.05.18 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10165829 2024.05.18 ŚK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 10165831 2024.05.18 ŚK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10165828 2024.05.18 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10165826 2024.05.18 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10165827 2024.05.18 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10165825 2024.05.18 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10165824 2024.05.18 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10165822 2024.05.18 ŚK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10165823 2024.05.18 ŚK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10164889 2024.05.18 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10164877 2024.05.18 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10164891 2024.05.18 ŚK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 10164880 2024.05.18 ŚK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10164876 2024.05.18 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10164878 2024.05.18 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10164879 2024.05.18 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 10164873 2024.05.18 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10164870 2024.05.18 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10164871 2024.05.18 ŚK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10164869 2024.05.18 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10164868 2024.05.18 ŚK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10164892 2024.05.18 ŚK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10164894 2024.05.18 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10164893 2024.05.18 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10164895 2024.05.18 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10164888 2024.05.18 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10164887 2024.05.18 ŚK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10164885 2024.05.18 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10164890 2024.05.18 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10164886 2024.05.18 ŚK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10164883 2024.05.18 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10164882 2024.05.18 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 10164884 2024.05.18 ŚK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10164881 2024.05.18 ŚK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10164875 2024.05.18 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10164874 2024.05.18 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10164866 2024.05.18 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 10164865 2024.05.18 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10164863 2024.05.18 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10164864 2024.05.18 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10164862 2024.05.18 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10164861 2024.05.18 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10164867 2024.05.18 ŚK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10164858 2024.05.18 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10164860 2024.05.18 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10164859 2024.05.18 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10164857 2024.05.18 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10164856 2024.05.18 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10164853 2024.05.18 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10164854 2024.05.18 ŚK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10164855 2024.05.18 ŚK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10164852 2024.05.18 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 2 10163890 2024.05.18 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10163889 2024.05.18 ŚK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10171795 2024.05.18 ŚK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10146705 2024.05.15 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 10146706 2024.05.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10146703 2024.05.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10146704 2024.05.15 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10146700 2024.05.15 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10146698 2024.05.15 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10146697 2024.05.15 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10146699 2024.05.15 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10146702 2024.05.15 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10146701 2024.05.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10146695 2024.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10146696 2024.05.15 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10146694 2024.05.15 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10146693 2024.05.15 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10146692 2024.05.15 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10146690 2024.05.15 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10146691 2024.05.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10146688 2024.05.15 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10146686 2024.05.15 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10146689 2024.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10146687 2024.05.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10146685 2024.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10146683 2024.05.15 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10146684 2024.05.15 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10146681 2024.05.15 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10146680 2024.05.15 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10146682 2024.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10146679 2024.05.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10146678 2024.05.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10146677 2024.05.15 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10146676 2024.05.15 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10144954 2024.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10144953 2024.05.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10144952 2024.05.15 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10144951 2024.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10144950 2024.05.15 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10144949 2024.05.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10144915 2024.05.15 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10138883 2024.05.14 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10138874 2024.05.14 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10138872 2024.05.14 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10138873 2024.05.14 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10138871 2024.05.14 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10162467 2024.05.14 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10162468 2024.05.14 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10162443 2024.05.14 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 10162474 2024.05.14 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10162452 2024.05.14 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 10162428 2024.05.14 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 10162435 2024.05.14 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 10162434 2024.05.14 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10162449 2024.05.14 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 10162427 2024.05.14 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10162437 2024.05.14 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10162463 2024.05.14 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 10162457 2024.05.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10162447 2024.05.14 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 10162469 2024.05.14 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10162465 2024.05.14 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10162439 2024.05.14 MP