DRUŻYNA

Drużyna: Raptors. Obserwator: Adam Szczepańczyk

Liczba gatunków: 148

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 36 183 28 28 0 1 8 19
2 4 5 32 4 0 1 2 1
4 125 214 90 76 0 6 31 39
5 300 428 148 129 0 24 57 48
3 0 0 148 0 0 0 0 0
6 0 0 148 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10233155 2024.05.27 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10233154 2024.05.27 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10221400 2024.05.26 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10221401 2024.05.26 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10221399 2024.05.26 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10221398 2024.05.26 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10221397 2024.05.26 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10221396 2024.05.26 ŚL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10221395 2024.05.26 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10116059 2024.05.11 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10116057 2024.05.11 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10116056 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10116053 2024.05.11 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10116055 2024.05.11 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10116051 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10116052 2024.05.11 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 5 10116070 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10116072 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10116068 2024.05.11 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10116073 2024.05.11 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10116074 2024.05.11 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10116069 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10116065 2024.05.11 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10116066 2024.05.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10116071 2024.05.11 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10116067 2024.05.11 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10116061 2024.05.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10116063 2024.05.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10116064 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 10116060 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10116058 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 10116054 2024.05.11 ŚL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10116045 2024.05.11 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 10116043 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10116048 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10116040 2024.05.11 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10116041 2024.05.11 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10116042 2024.05.11 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10116036 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10116049 2024.05.11 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10116035 2024.05.11 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 10116030 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10116027 2024.05.11 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10116029 2024.05.11 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10116025 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10116024 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10116021 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10116020 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10116017 2024.05.11 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10116019 2024.05.11 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 10116018 2024.05.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 10116015 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10116014 2024.05.11 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10116011 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10116016 2024.05.11 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10116013 2024.05.11 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10116012 2024.05.11 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10116009 2024.05.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10116010 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10116007 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10116005 2024.05.11 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10116006 2024.05.11 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10116004 2024.05.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10116008 2024.05.11 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10116047 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10116062 2024.05.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 10116046 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10116044 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10116039 2024.05.11 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10116038 2024.05.11 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10116037 2024.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10116050 2024.05.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10116033 2024.05.11 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10116034 2024.05.11 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10116031 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10116032 2024.05.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10116028 2024.05.11 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10116026 2024.05.11 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10116022 2024.05.11 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10116023 2024.05.11 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 10116003 2024.05.11 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10116002 2024.05.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10116001 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10115999 2024.05.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10116000 2024.05.11 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10115998 2024.05.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10115997 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10115996 2024.05.11 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10115995 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10115992 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10115989 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10115993 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10115991 2024.05.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10115988 2024.05.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10115990 2024.05.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10103954 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10103953 2024.05.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10103939 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10103938 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10103937 2024.05.11 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10103936 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10103935 2024.05.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10103934 2024.05.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10103932 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10103931 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10103930 2024.05.11 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10103914 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10103913 2024.05.11 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10103912 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10103911 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10103910 2024.05.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10103909 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10103908 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10103907 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10103906 2024.05.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10103905 2024.05.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10103904 2024.05.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10103903 2024.05.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10103902 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10103901 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10103900 2024.05.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10103899 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10103455 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10103454 2024.05.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10103235 2024.05.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10103236 2024.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10103234 2024.05.11 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10103233 2024.05.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10103231 2024.05.11 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10103232 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10103230 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10103134 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10103135 2024.05.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10103132 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10103131 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10103133 2024.05.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10103130 2024.05.11 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10103129 2024.05.11 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10075468 2024.05.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10072807 2024.05.06 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10072806 2024.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10072805 2024.05.06 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10072803 2024.05.06 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10072800 2024.05.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10072804 2024.05.06 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10072802 2024.05.06 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10072801 2024.05.06 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10072799 2024.05.06 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10072798 2024.05.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10072797 2024.05.06 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10072796 2024.05.06 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10072795 2024.05.06 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10072794 2024.05.06 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10072793 2024.05.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10072791 2024.05.06 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10072792 2024.05.06 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10072790 2024.05.06 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10067509 2024.05.05 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10067510 2024.05.05 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10067508 2024.05.05 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10061483 2024.05.05 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10054627 2024.05.04 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10054623 2024.05.04 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10054624 2024.05.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10054622 2024.05.04 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10054620 2024.05.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10054621 2024.05.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10054619 2024.05.04 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10054617 2024.05.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10054618 2024.05.04 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 10045476 2024.05.03 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10045475 2024.05.03 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10039346 2024.05.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10039348 2024.05.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10039347 2024.05.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10039345 2024.05.03 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10039343 2024.05.03 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10039344 2024.05.03 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10039342 2024.05.03 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10039340 2024.05.03 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 10039341 2024.05.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10039339 2024.05.03 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10039338 2024.05.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10039337 2024.05.03 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10039336 2024.05.03 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10039335 2024.05.03 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10039334 2024.05.03 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10037258 2024.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10037257 2024.05.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10037256 2024.05.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10037255 2024.05.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10037254 2024.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10037253 2024.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10037252 2024.05.03 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10037251 2024.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10037250 2024.05.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10037249 2024.05.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10037274 2024.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10037273 2024.05.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10037272 2024.05.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10037271 2024.05.03 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10037270 2024.05.03 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10037269 2024.05.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10037268 2024.05.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10037267 2024.05.03 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10037266 2024.05.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10037265 2024.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10037264 2024.05.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10037263 2024.05.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10037262 2024.05.03 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10037261 2024.05.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10037260 2024.05.03 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10037259 2024.05.03 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10037559 2024.05.03 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10037558 2024.05.03 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10037557 2024.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10037556 2024.05.03 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10037555 2024.05.03 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10037554 2024.05.03 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10037553 2024.05.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10037552 2024.05.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10037551 2024.05.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10037550 2024.05.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10037549 2024.05.03 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10037548 2024.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10037547 2024.05.03 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10037546 2024.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10037545 2024.05.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10037544 2024.05.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10037543 2024.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10037542 2024.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10037541 2024.05.03 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10037540 2024.05.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10037539 2024.05.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10037538 2024.05.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10037537 2024.05.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10037536 2024.05.03 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10037535 2024.05.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10037534 2024.05.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10037533 2024.05.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10037532 2024.05.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10037531 2024.05.03 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10037530 2024.05.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10037529 2024.05.03 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10037528 2024.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10037248 2024.05.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10037247 2024.05.03 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10037246 2024.05.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10037245 2024.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10037244 2024.05.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10037243 2024.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10037242 2024.05.03 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10037241 2024.05.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10037240 2024.05.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10037239 2024.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10037238 2024.05.03 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10037237 2024.05.03 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10037236 2024.05.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10037235 2024.05.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10037234 2024.05.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10037233 2024.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10037232 2024.05.03 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10037231 2024.05.03 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10037230 2024.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10037229 2024.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10037228 2024.05.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10037227 2024.05.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10037226 2024.05.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10037225 2024.05.03 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10037224 2024.05.03 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10037223 2024.05.03 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10037222 2024.05.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10037221 2024.05.03 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10037220 2024.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10037219 2024.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10037218 2024.05.03 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10037217 2024.05.03 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10035840 2024.05.03 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10035839 2024.05.03 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 12 10019760 2024.05.01 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10019761 2024.05.01 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10019752 2024.05.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10019751 2024.05.01 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10019753 2024.05.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10019750 2024.05.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10019375 2024.05.01 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10019372 2024.05.01 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10019374 2024.05.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10019373 2024.05.01 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10019371 2024.05.01 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10017967 2024.05.01 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10017968 2024.05.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10017853 2024.05.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10017854 2024.05.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10017852 2024.05.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10017851 2024.05.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10017849 2024.05.01 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10017850 2024.05.01 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10017848 2024.05.01 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10017847 2024.05.01 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9986779 2024.04.28 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9986777 2024.04.28 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9986776 2024.04.28 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9986778 2024.04.28 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9986775 2024.04.28 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9976904 2024.04.27 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9976903 2024.04.27 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9976902 2024.04.27 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9976901 2024.04.27 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9976900 2024.04.27 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9976899 2024.04.27 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9976897 2024.04.27 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9976898 2024.04.27 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9976886 2024.04.23 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9976887 2024.04.23 ŚL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9976885 2024.04.23 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9976884 2024.04.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9976883 2024.04.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9976882 2024.04.23 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 9976880 2024.04.23 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9976879 2024.04.23 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9976878 2024.04.23 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9956017 2024.04.23 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9954423 2024.04.23 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9917278 2024.04.16 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9917279 2024.04.16 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9917277 2024.04.16 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9917275 2024.04.16 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9917276 2024.04.16 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9917117 2024.04.16 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9916888 2024.04.16 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9916885 2024.04.16 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9916886 2024.04.16 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9916887 2024.04.16 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9916883 2024.04.16 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9916884 2024.04.16 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9916779 2024.04.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9916778 2024.04.16 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9916777 2024.04.16 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 9916776 2024.04.16 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9916635 2024.04.16 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9916634 2024.04.16 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9916630 2024.04.16 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9916631 2024.04.16 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9916632 2024.04.16 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9916629 2024.04.16 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9916628 2024.04.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9916627 2024.04.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9916624 2024.04.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 9916625 2024.04.16 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 25 9916626 2024.04.16 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 5 9916623 2024.04.16 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9916567 2024.04.16 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9916458 2024.04.16 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9916457 2024.04.16 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9916456 2024.04.16 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9916455 2024.04.16 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9916454 2024.04.16 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9916453 2024.04.16 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9916452 2024.04.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9916451 2024.04.16 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9916450 2024.04.16 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9916449 2024.04.16 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9916459 2024.04.16 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9916448 2024.04.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9916447 2024.04.16 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9916446 2024.04.16 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9901145 2024.04.14 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9901144 2024.04.14 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9901143 2024.04.14 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9901142 2024.04.14 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9901141 2024.04.14 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9901140 2024.04.14 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9901139 2024.04.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9901138 2024.04.14 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9901137 2024.04.14 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9901449 2024.04.14 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9901448 2024.04.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9901447 2024.04.14 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9901446 2024.04.14 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9901445 2024.04.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9901444 2024.04.14 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9901443 2024.04.14 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9901442 2024.04.14 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9901441 2024.04.14 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9901440 2024.04.14 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9901439 2024.04.14 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9901438 2024.04.14 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9901437 2024.04.14 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9901436 2024.04.14 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9901435 2024.04.14 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9901434 2024.04.14 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9900341 2024.04.14 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9900306 2024.04.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9900305 2024.04.14 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9900303 2024.04.14 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9900304 2024.04.14 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900302 2024.04.14 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9900301 2024.04.14 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900300 2024.04.14 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9900299 2024.04.14 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9900298 2024.04.14 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9900296 2024.04.14 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9900297 2024.04.14 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9897379 2024.04.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9897378 2024.04.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9897380 2024.04.13 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9897376 2024.04.13 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9897377 2024.04.13 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9897409 2024.04.13 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9897411 2024.04.13 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9897401 2024.04.13 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9897402 2024.04.13 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9897399 2024.04.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9897396 2024.04.13 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9897394 2024.04.13 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9897391 2024.04.13 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9897385 2024.04.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9897388 2024.04.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9897382 2024.04.13 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9897387 2024.04.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9897384 2024.04.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9897386 2024.04.13 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9897383 2024.04.13 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9897381 2024.04.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9522536 2024.02.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9522535 2024.02.10 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9518444 2024.02.08 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9518443 2024.02.08 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9319412 2024.01.02 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9319413 2024.01.02 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 9319414 2024.01.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9319408 2024.01.02 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9319411 2024.01.02 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9319409 2024.01.02 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9319410 2024.01.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9319407 2024.01.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9319406 2024.01.02 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 9319405 2024.01.02 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9319404 2024.01.02 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9315893 2024.01.01 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9315892 2024.01.01 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9315874 2024.01.01 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9315877 2024.01.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9315875 2024.01.01 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9315876 2024.01.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9315870 2024.01.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9315878 2024.01.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9315873 2024.01.01 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9315869 2024.01.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9315872 2024.01.01 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9315871 2024.01.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9315861 2024.01.01 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9315862 2024.01.01 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9315860 2024.01.01 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9315863 2024.01.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9315463 2024.01.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9315334 2024.01.01 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9315369 2024.01.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9316814 2024.01.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9315365 2024.01.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9315367 2024.01.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9315370 2024.01.01 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9315371 2024.01.01 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 9315036 2024.01.01 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...