DRUŻYNA

Drużyna: Torenvalk. Obserwator: Ewa Paprzycka

Liczba gatunków: 205

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 219 3095 76 76 0 9 28 39
2 255 2406 98 78 0 9 34 35
3 508 1981 118 93 0 8 41 44
4 479 2597 175 128 1 27 63 37
5 940 1661 204 161 2 41 68 50
6 245 429 205 100 0 12 50 38
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10337844 2024.06.15 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10337842 2024.06.15 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10337843 2024.06.15 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10337841 2024.06.15 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 11 10337839 2024.06.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10337840 2024.06.15 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10337689 2024.06.15 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10337688 2024.06.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 10337685 2024.06.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10337684 2024.06.15 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 10337687 2024.06.15 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 10337686 2024.06.15 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 10337683 2024.06.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10337680 2024.06.15 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10337682 2024.06.15 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10337681 2024.06.15 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10336574 2024.06.15 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10336506 2024.06.15 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10336500 2024.06.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10336499 2024.06.15 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10336324 2024.06.15 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10336323 2024.06.15 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10336322 2024.06.15 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10336321 2024.06.15 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10336320 2024.06.15 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10335793 2024.06.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10335788 2024.06.15 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10335789 2024.06.15 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10335787 2024.06.15 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10335791 2024.06.15 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10335790 2024.06.15 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10335665 2024.06.15 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10335668 2024.06.15 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10335666 2024.06.15 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10335669 2024.06.15 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10335667 2024.06.15 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10335514 2024.06.15 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10335504 2024.06.15 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10335503 2024.06.15 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10335502 2024.06.15 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10335501 2024.06.15 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10335500 2024.06.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10335499 2024.06.15 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10335498 2024.06.15 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10335312 2024.06.15 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10335313 2024.06.15 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10335310 2024.06.15 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10335311 2024.06.15 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10335214 2024.06.15 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10335215 2024.06.15 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10335160 2024.06.15 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10335161 2024.06.15 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10335159 2024.06.15 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10335119 2024.06.15 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10335120 2024.06.15 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10335118 2024.06.15 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10335088 2024.06.15 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10335063 2024.06.15 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10335062 2024.06.15 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10335060 2024.06.15 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10335058 2024.06.15 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10335059 2024.06.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10335057 2024.06.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10335056 2024.06.15 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10335030 2024.06.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10335029 2024.06.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10335028 2024.06.15 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10335027 2024.06.15 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10335026 2024.06.15 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10332925 2024.06.14 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10332921 2024.06.14 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10332919 2024.06.14 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10332923 2024.06.14 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10332922 2024.06.14 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10332924 2024.06.14 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10332917 2024.06.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10332915 2024.06.14 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10332918 2024.06.14 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10332914 2024.06.14 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10332916 2024.06.14 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10332920 2024.06.14 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10332913 2024.06.14 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10332912 2024.06.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10332911 2024.06.14 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10329616 2024.06.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10329615 2024.06.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10329612 2024.06.13 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10329613 2024.06.13 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10329614 2024.06.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10329609 2024.06.13 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10329611 2024.06.13 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10329607 2024.06.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10329608 2024.06.13 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10329610 2024.06.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10329606 2024.06.13 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10321567 2024.06.11 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10321554 2024.06.11 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10321558 2024.06.11 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10321551 2024.06.11 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10321550 2024.06.11 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10321549 2024.06.11 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10321556 2024.06.11 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10321548 2024.06.11 ŚK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10321547 2024.06.11 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10321546 2024.06.11 ŚK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10321544 2024.06.11 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10321545 2024.06.11 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10321543 2024.06.11 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10321538 2024.06.11 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10321542 2024.06.11 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10321540 2024.06.11 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10321541 2024.06.11 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10321539 2024.06.11 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10321537 2024.06.11 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 10321536 2024.06.11 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10321535 2024.06.11 ŚK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 10321533 2024.06.11 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10321532 2024.06.11 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10321534 2024.06.11 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 10321531 2024.06.11 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 30 10321562 2024.06.11 ŚK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10321566 2024.06.11 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10321563 2024.06.11 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10321570 2024.06.11 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10321560 2024.06.11 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 10321571 2024.06.11 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 10321557 2024.06.11 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 10321559 2024.06.11 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10321561 2024.06.11 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 10321568 2024.06.11 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10321564 2024.06.11 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10321565 2024.06.11 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10321569 2024.06.11 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10321553 2024.06.11 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10321555 2024.06.11 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10321552 2024.06.11 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10320746 2024.06.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10320749 2024.06.11 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10320743 2024.06.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10320748 2024.06.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10320747 2024.06.11 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10320741 2024.06.11 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10320745 2024.06.11 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10320744 2024.06.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10320742 2024.06.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 10320740 2024.06.11 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10319779 2024.06.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10319702 2024.06.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10319701 2024.06.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10319700 2024.06.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10319699 2024.06.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10319697 2024.06.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10319698 2024.06.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10319692 2024.06.11 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10319691 2024.06.11 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10310799 2024.06.09 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10310798 2024.06.09 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10310786 2024.06.09 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 10310785 2024.06.09 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10310781 2024.06.09 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10310784 2024.06.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10310787 2024.06.09 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10310782 2024.06.09 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10310783 2024.06.09 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10310780 2024.06.09 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10310779 2024.06.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10310778 2024.06.09 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10310777 2024.06.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10310776 2024.06.09 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10310775 2024.06.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10310774 2024.06.09 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10310527 2024.06.09 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10301719 2024.06.08 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10301718 2024.06.08 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10301716 2024.06.08 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 10301717 2024.06.08 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10301715 2024.06.08 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10301713 2024.06.08 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10301714 2024.06.08 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10301712 2024.06.08 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10301711 2024.06.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10301710 2024.06.08 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10301709 2024.06.08 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10301708 2024.06.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10301707 2024.06.08 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10290129 2024.06.05 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10290131 2024.06.05 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10290128 2024.06.05 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10290130 2024.06.05 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10290127 2024.06.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10290126 2024.06.05 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10274135 2024.06.02 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10274136 2024.06.02 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10274132 2024.06.02 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10274133 2024.06.02 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10274134 2024.06.02 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10271020 2024.06.02 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10271018 2024.06.02 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10271017 2024.06.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10271019 2024.06.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10271022 2024.06.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10271013 2024.06.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10271015 2024.06.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 10271016 2024.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10271014 2024.06.02 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10271011 2024.06.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10271012 2024.06.02 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10271010 2024.06.02 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10271006 2024.06.02 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10271009 2024.06.02 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10271007 2024.06.02 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10271008 2024.06.02 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10265209 2024.06.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10265240 2024.06.01 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10265241 2024.06.01 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10265239 2024.06.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10265238 2024.06.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10265236 2024.06.01 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10265237 2024.06.01 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10265235 2024.06.01 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10265234 2024.06.01 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10265233 2024.06.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10265232 2024.06.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10265230 2024.06.01 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10265228 2024.06.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10265226 2024.06.01 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10265225 2024.06.01 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10265218 2024.06.01 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 10265219 2024.06.01 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10265231 2024.06.01 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10265229 2024.06.01 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10265227 2024.06.01 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10265221 2024.06.01 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10265224 2024.06.01 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10265222 2024.06.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10265220 2024.06.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10265217 2024.06.01 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10265223 2024.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10265216 2024.06.01 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10265213 2024.06.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10265212 2024.06.01 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10265214 2024.06.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10265210 2024.06.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 10265215 2024.06.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10265211 2024.06.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10247515 2024.05.30 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10247514 2024.05.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10247513 2024.05.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10247508 2024.05.30 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10247507 2024.05.30 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10247492 2024.05.30 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10247489 2024.05.30 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10247487 2024.05.30 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10247315 2024.05.30 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10247306 2024.05.30 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10247305 2024.05.30 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10247304 2024.05.30 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10247233 2024.05.30 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10247232 2024.05.30 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10247234 2024.05.30 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10247231 2024.05.30 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10247229 2024.05.30 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10247230 2024.05.30 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10247250 2024.05.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10247248 2024.05.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10247249 2024.05.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10247246 2024.05.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10247247 2024.05.30 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10247245 2024.05.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10247244 2024.05.30 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10247243 2024.05.30 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10247242 2024.05.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10247241 2024.05.30 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10247240 2024.05.30 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10247238 2024.05.30 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10247239 2024.05.30 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10247237 2024.05.30 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10247236 2024.05.30 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10247235 2024.05.30 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10247227 2024.05.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10247225 2024.05.30 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 10247226 2024.05.30 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10247228 2024.05.30 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10247223 2024.05.30 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10247224 2024.05.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10247221 2024.05.30 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10247220 2024.05.30 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10247217 2024.05.30 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10247222 2024.05.30 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10247216 2024.05.30 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10247219 2024.05.30 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10247218 2024.05.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10247214 2024.05.30 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10247215 2024.05.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10247213 2024.05.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10239809 2024.05.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10239808 2024.05.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10239810 2024.05.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10239807 2024.05.29 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10235141 2024.05.28 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10238731 2024.05.27 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10238729 2024.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10238730 2024.05.27 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10238728 2024.05.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10233149 2024.05.27 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 10233148 2024.05.27 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10223956 2024.05.26 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10222072 2024.05.26 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10222068 2024.05.26 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10222070 2024.05.26 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10222076 2024.05.26 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10222075 2024.05.26 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10222067 2024.05.26 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10222074 2024.05.26 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10222071 2024.05.26 ŚL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10222073 2024.05.26 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10216379 2024.05.25 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10216380 2024.05.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10216381 2024.05.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10216382 2024.05.25 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10215319 2024.05.25 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10214527 2024.05.25 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10214530 2024.05.25 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10214531 2024.05.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10214528 2024.05.25 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10214529 2024.05.25 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10214526 2024.05.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10214070 2024.05.25 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10214067 2024.05.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10214069 2024.05.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10214068 2024.05.25 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10214066 2024.05.25 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10214503 2024.05.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10213546 2024.05.25 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10213547 2024.05.25 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10213548 2024.05.25 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 10213545 2024.05.25 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10213543 2024.05.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10213542 2024.05.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 10213544 2024.05.25 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 10213541 2024.05.25 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10212561 2024.05.25 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10212560 2024.05.25 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10212559 2024.05.25 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10212373 2024.05.25 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10212201 2024.05.25 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10212200 2024.05.25 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10212199 2024.05.25 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10212197 2024.05.25 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10212198 2024.05.25 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10212196 2024.05.25 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10212088 2024.05.25 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10212010 2024.05.25 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10212009 2024.05.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10212007 2024.05.25 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10212008 2024.05.25 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10212006 2024.05.25 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10212005 2024.05.25 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10212004 2024.05.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10212003 2024.05.25 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10212002 2024.05.25 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10212026 2024.05.25 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10212025 2024.05.25 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10212023 2024.05.25 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10212024 2024.05.25 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10212021 2024.05.25 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10212022 2024.05.25 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10212018 2024.05.25 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10212020 2024.05.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10212017 2024.05.25 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10212016 2024.05.25 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10212015 2024.05.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10212014 2024.05.25 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10212013 2024.05.25 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10212011 2024.05.25 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10212012 2024.05.25 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10211593 2024.05.25 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10211594 2024.05.25 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10211591 2024.05.25 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10211589 2024.05.25 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10211588 2024.05.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10211587 2024.05.25 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10211585 2024.05.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10211586 2024.05.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10211584 2024.05.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10211583 2024.05.25 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10211582 2024.05.25 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10211581 2024.05.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10205828 2024.05.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10205826 2024.05.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10205827 2024.05.23 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10205851 2024.05.23 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10205849 2024.05.23 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10205856 2024.05.23 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10205832 2024.05.23 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10205855 2024.05.23 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10205850 2024.05.23 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10205831 2024.05.23 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10205854 2024.05.23 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10205853 2024.05.23 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10205829 2024.05.23 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 10205848 2024.05.23 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10205847 2024.05.23 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10203805 2024.05.23 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10205815 2024.05.23 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10205817 2024.05.23 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10205764 2024.05.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10205762 2024.05.23 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10205758 2024.05.23 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10205756 2024.05.23 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10205760 2024.05.23 ŚL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10205767 2024.05.23 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10205814 2024.05.23 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10205808 2024.05.23 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10205753 2024.05.23 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10205809 2024.05.23 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10205742 2024.05.23 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10205750 2024.05.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10205812 2024.05.23 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10205805 2024.05.23 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10205819 2024.05.23 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 10205772 2024.05.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 30 10205769 2024.05.23 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10205609 2024.05.23 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10205650 2024.05.23 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10205652 2024.05.23 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10205655 2024.05.23 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10205615 2024.05.23 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10205612 2024.05.23 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10205648 2024.05.23 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10205610 2024.05.23 OP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10205603 2024.05.23 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10205607 2024.05.23 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10205605 2024.05.23 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10205666 2024.05.23 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10205668 2024.05.23 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 10205665 2024.05.23 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10205657 2024.05.23 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10205659 2024.05.23 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 10205662 2024.05.23 OP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10195668 2024.05.21 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10195667 2024.05.21 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10188901 2024.05.20 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10188754 2024.05.20 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10188709 2024.05.20 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10188736 2024.05.20 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10188737 2024.05.20 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 10188643 2024.05.20 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10188429 2024.05.20 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10188614 2024.05.20 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10188490 2024.05.20 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10188427 2024.05.20 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10188615 2024.05.20 ŚK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10188617 2024.05.20 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10188619 2024.05.20 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 10188438 2024.05.20 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10188425 2024.05.20 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10188426 2024.05.20 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10188422 2024.05.20 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10188430 2024.05.20 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10188424 2024.05.20 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10188432 2024.05.20 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 12 10188436 2024.05.20 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10188435 2024.05.20 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10188437 2024.05.20 ŚK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10188434 2024.05.20 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10188423 2024.05.20 ŚK
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 2 10188431 2024.05.20 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10188640 2024.05.20 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10188620 2024.05.20 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10188621 2024.05.20 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10188634 2024.05.20 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10188632 2024.05.20 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10188642 2024.05.20 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 10188803 2024.05.20 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10188868 2024.05.20 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10188637 2024.05.20 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10188635 2024.05.20 ŚK
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 10188638 2024.05.20 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 10188641 2024.05.20 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10188639 2024.05.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10187493 2024.05.20 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10187492 2024.05.20 ŚL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10187491 2024.05.20 ŚL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10187455 2024.05.20 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10187451 2024.05.20 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10187450 2024.05.20 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10187448 2024.05.20 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10187449 2024.05.20 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10187447 2024.05.20 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10187446 2024.05.20 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10187445 2024.05.20 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10187444 2024.05.20 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10187442 2024.05.20 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10187443 2024.05.20 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 10187353 2024.05.20 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10187149 2024.05.20 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10187106 2024.05.20 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10187100 2024.05.20 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10187097 2024.05.20 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10187002 2024.05.20 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10186997 2024.05.20 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10186956 2024.05.20 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10186889 2024.05.20 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10186887 2024.05.20 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10186886 2024.05.20 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10186223 2024.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10186221 2024.05.20 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10186220 2024.05.20 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10186219 2024.05.20 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 10186218 2024.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10186222 2024.05.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10186216 2024.05.20 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10186215 2024.05.20 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10186213 2024.05.20 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10186214 2024.05.20 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10186217 2024.05.20 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10185686 2024.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10185685 2024.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10185684 2024.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10185683 2024.05.20 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10185682 2024.05.20 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10185681 2024.05.20 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10185680 2024.05.20 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10184156 2024.05.19 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10184158 2024.05.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10184157 2024.05.19 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10184159 2024.05.19 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10184153 2024.05.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10184155 2024.05.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10184152 2024.05.19 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 10184151 2024.05.19 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10184147 2024.05.19 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10184150 2024.05.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10184146 2024.05.19 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10184123 2024.05.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10184119 2024.05.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10184120 2024.05.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10184121 2024.05.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10184122 2024.05.19 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10184149 2024.05.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10184148 2024.05.19 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10184145 2024.05.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10184116 2024.05.19 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10184112 2024.05.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10184117 2024.05.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10184106 2024.05.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10184113 2024.05.19 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10184115 2024.05.19 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10184114 2024.05.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10184107 2024.05.19 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10184109 2024.05.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10184110 2024.05.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 10184108 2024.05.19 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10184111 2024.05.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10184160 2024.05.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10184166 2024.05.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10184163 2024.05.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10184165 2024.05.19 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10184162 2024.05.19 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10174857 2024.05.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10174855 2024.05.19 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10174858 2024.05.19 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10174856 2024.05.19 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10174854 2024.05.19 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10169824 2024.05.18 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10169789 2024.05.18 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10169791 2024.05.18 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10169790 2024.05.18 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10169297 2024.05.18 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10169285 2024.05.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10169286 2024.05.18 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10169284 2024.05.18 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10169283 2024.05.18 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 10169282 2024.05.18 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 10169281 2024.05.18 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10169279 2024.05.18 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10169280 2024.05.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10169278 2024.05.18 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10169277 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10169276 2024.05.18 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10169275 2024.05.18 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10169273 2024.05.18 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10169274 2024.05.18 MP
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 10169271 2024.05.18 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10169272 2024.05.18 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 10169270 2024.05.18 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10169269 2024.05.18 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10169268 2024.05.18 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10169267 2024.05.18 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10169266 2024.05.18 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10169262 2024.05.18 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10169260 2024.05.18 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10169261 2024.05.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10169265 2024.05.18 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10169263 2024.05.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 66 10169264 2024.05.18 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10167129 2024.05.18 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10167127 2024.05.18 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10167128 2024.05.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10167125 2024.05.18 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10167126 2024.05.18 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10167124 2024.05.18 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10167123 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10167122 2024.05.18 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10167121 2024.05.18 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10167120 2024.05.18 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10167119 2024.05.18 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10167116 2024.05.18 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10167117 2024.05.18 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10167118 2024.05.18 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10167115 2024.05.18 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10167112 2024.05.18 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10167114 2024.05.18 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10167111 2024.05.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10167113 2024.05.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10167110 2024.05.18 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10167109 2024.05.18 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10167106 2024.05.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10167108 2024.05.18 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10167107 2024.05.18 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10167102 2024.05.18 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10167103 2024.05.18 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10167105 2024.05.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10167101 2024.05.18 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10167104 2024.05.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10167100 2024.05.18 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10165376 2024.05.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10165375 2024.05.18 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10165373 2024.05.18 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10165374 2024.05.18 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10165371 2024.05.18 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10165372 2024.05.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10165369 2024.05.18 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10165370 2024.05.18 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10165368 2024.05.18 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10165367 2024.05.18 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10165366 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10165365 2024.05.18 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10165364 2024.05.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10165363 2024.05.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10164828 2024.05.18 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10164827 2024.05.18 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10164844 2024.05.18 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10164843 2024.05.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10164842 2024.05.18 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10164841 2024.05.18 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10164839 2024.05.18 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10164840 2024.05.18 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10164838 2024.05.18 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10164837 2024.05.18 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10164835 2024.05.18 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10164836 2024.05.18 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10164833 2024.05.18 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10164832 2024.05.18 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10164834 2024.05.18 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10164830 2024.05.18 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10164831 2024.05.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10164829 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10161126 2024.05.17 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10161125 2024.05.17 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10161124 2024.05.17 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10161123 2024.05.17 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10161128 2024.05.17 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10161129 2024.05.17 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10161127 2024.05.17 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10148977 2024.05.15 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10148933 2024.05.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10148938 2024.05.15 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10148937 2024.05.15 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10148936 2024.05.15 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 10148934 2024.05.15 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10148935 2024.05.15 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10148932 2024.05.15 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10148931 2024.05.15 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10148930 2024.05.15 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10142674 2024.05.14 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10142725 2024.05.14 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10142724 2024.05.14 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10142728 2024.05.14 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10142723 2024.05.14 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10142722 2024.05.14 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10142721 2024.05.14 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10142727 2024.05.14 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10142390 2024.05.14 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10134432 2024.05.12 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10134419 2024.05.12 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10134431 2024.05.12 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10134421 2024.05.12 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10134417 2024.05.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10134430 2024.05.12 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10134428 2024.05.12 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10134429 2024.05.12 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10134425 2024.05.12 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 10134426 2024.05.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 10134422 2024.05.12 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10134424 2024.05.12 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10134427 2024.05.12 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10134418 2024.05.12 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10122259 2024.05.12 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10122262 2024.05.12 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10122260 2024.05.12 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10122107 2024.05.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10122104 2024.05.12 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10122105 2024.05.12 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10122106 2024.05.12 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10122102 2024.05.12 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10122103 2024.05.12 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10121640 2024.05.12 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10121638 2024.05.12 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10121639 2024.05.12 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10121637 2024.05.12 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 10121636 2024.05.12 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10121216 2024.05.12 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10121101 2024.05.12 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10120890 2024.05.12 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10120889 2024.05.12 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10120891 2024.05.12 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10120888 2024.05.12 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10120886 2024.05.12 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10120887 2024.05.12 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10120897 2024.05.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10120885 2024.05.12 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10113725 2024.05.11 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10113724 2024.05.11 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10113722 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10113723 2024.05.11 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10113721 2024.05.11 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10113720 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10113719 2024.05.11 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10113715 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10113716 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10113714 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10113713 2024.05.11 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10113712 2024.05.11 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10113717 2024.05.11 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10113710 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10113711 2024.05.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10113709 2024.05.11 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10113708 2024.05.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10113707 2024.05.11 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10113705 2024.05.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10113706 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10113703 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 10113704 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10113702 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 10113701 2024.05.11 ŚL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10113699 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10113698 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10113700 2024.05.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10113696 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10113697 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10113695 2024.05.11 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10113693 2024.05.11 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 10113692 2024.05.11 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10113694 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10113689 2024.05.11 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10113691 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10113688 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10113687 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10113686 2024.05.11 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10113690 2024.05.11 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10113678 2024.05.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 10113675 2024.05.11 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 10113677 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10113676 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10113674 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10113672 2024.05.11 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10113673 2024.05.11 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10113668 2024.05.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10113671 2024.05.11 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10113670 2024.05.11 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10113669 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10113667 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10113666 2024.05.11 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10113664 2024.05.11 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10113665 2024.05.11 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10113663 2024.05.11 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10113661 2024.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10113660 2024.05.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10113659 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10113662 2024.05.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 10113658 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 10113657 2024.05.11 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10113656 2024.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10113655 2024.05.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10113654 2024.05.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10113653 2024.05.11 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10113651 2024.05.11 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10113652 2024.05.11 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10113650 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10113648 2024.05.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10113649 2024.05.11 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10113647 2024.05.11 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10113644 2024.05.11 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 10113643 2024.05.11 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10113642 2024.05.11 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10113640 2024.05.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10113645 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10113641 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10113639 2024.05.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10113638 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10113637 2024.05.11 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10113636 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10113635 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10113633 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10113634 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10113632 2024.05.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10113631 2024.05.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10113630 2024.05.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10103949 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10103948 2024.05.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10103929 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10103928 2024.05.11 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10103927 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10103926 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10103925 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10103924 2024.05.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10103923 2024.05.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10103922 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10103921 2024.05.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10103920 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10103919 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10103918 2024.05.11 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10103917 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10103916 2024.05.11 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 10103915 2024.05.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10103898 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10103897 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10103896 2024.05.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10103895 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10103894 2024.05.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10103893 2024.05.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10103892 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10103891 2024.05.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10103890 2024.05.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10103889 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10103887 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10103886 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10103885 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10103884 2024.05.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10103888 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10103883 2024.05.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10103242 2024.05.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10103243 2024.05.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10103241 2024.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10103240 2024.05.11 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10103239 2024.05.11 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10103238 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10103237 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10103121 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10103120 2024.05.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10103119 2024.05.11 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10103118 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10103117 2024.05.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10103116 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10103115 2024.05.11 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10103103 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10103100 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10103102 2024.05.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10103101 2024.05.11 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10126547 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10100723 2024.05.10 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10094443 2024.05.09 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10094440 2024.05.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10094441 2024.05.09 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10094439 2024.05.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10094442 2024.05.09 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10094438 2024.05.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10094437 2024.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 6 10094436 2024.05.09 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10094106 2024.05.09 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10093846 2024.05.09 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10088229 2024.05.08 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10088228 2024.05.08 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10088226 2024.05.08 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10088227 2024.05.08 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10088225 2024.05.08 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10088223 2024.05.08 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10088222 2024.05.08 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10088221 2024.05.08 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10088219 2024.05.08 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10088224 2024.05.08 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10088220 2024.05.08 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10088214 2024.05.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10088217 2024.05.08 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 10088211 2024.05.08 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10088216 2024.05.08 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10088210 2024.05.08 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10088215 2024.05.08 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 10088212 2024.05.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10088209 2024.05.08 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 10088213 2024.05.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10088218 2024.05.08 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10075490 2024.05.06 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10075488 2024.05.06 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10075489 2024.05.06 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10075487 2024.05.06 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10067525 2024.05.05 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10067524 2024.05.05 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 10067521 2024.05.05 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 10067523 2024.05.05 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10067522 2024.05.05 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 10066974 2024.05.05 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10066879 2024.05.05 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10066877 2024.05.05 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10066878 2024.05.05 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 3 10066876 2024.05.05 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 3 10066625 2024.05.05 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10066589 2024.05.05 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10066252 2024.05.05 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10065427 2024.05.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10065428 2024.05.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10065430 2024.05.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 46 10065429 2024.05.05 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10064790 2024.05.05 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10063721 2024.05.05 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10062323 2024.05.05 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10056557 2024.05.04 ŚL