DRUŻYNA

Drużyna: PiotrK. Obserwator: Piotr Klukiewicz

Liczba gatunków: 155

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 553 12276 56 56 0 6 19 31
2 683 21525 72 53 0 5 16 32
3 1236 30977 96 82 0 6 31 45
4 1481 18783 124 99 0 14 39 46
5 1712 8778 153 104 0 14 48 42
6 618 7853 155 80 0 10 32 38
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10340866 2024.06.15 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 10340868 2024.06.15 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10340867 2024.06.15 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10334117 2024.06.14 MZ
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 10334113 2024.06.14 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 110 10334121 2024.06.14 WM
pospolity kruk, Corvus corax 15 10334115 2024.06.14 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 10334116 2024.06.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 10334118 2024.06.14 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10334119 2024.06.14 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10334120 2024.06.14 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10330386 2024.06.13 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10330385 2024.06.13 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10330393 2024.06.13 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10330383 2024.06.13 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10330401 2024.06.13 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10330388 2024.06.13 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10330389 2024.06.13 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10330396 2024.06.13 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 10330392 2024.06.13 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 140 10330403 2024.06.13 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10330400 2024.06.13 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 10330394 2024.06.13 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10330399 2024.06.13 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10330397 2024.06.13 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10330390 2024.06.13 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10330395 2024.06.13 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10330391 2024.06.13 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10330384 2024.06.13 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 120 10326462 2024.06.12 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10326459 2024.06.12 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10326460 2024.06.12 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10322590 2024.06.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10322591 2024.06.11 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10322595 2024.06.11 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10322596 2024.06.11 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10322592 2024.06.11 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 10322593 2024.06.11 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 10322597 2024.06.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10322586 2024.06.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10322588 2024.06.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10322589 2024.06.11 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 36 10318694 2024.06.10 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10318751 2024.06.10 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 10318739 2024.06.10 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10318749 2024.06.10 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 10318696 2024.06.10 WM
pospolity łyska, Fulica atra 40 10318695 2024.06.10 WM
pospolity łyska, Fulica atra 20 10318743 2024.06.10 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 10318745 2024.06.10 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10318697 2024.06.10 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 10318746 2024.06.10 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10318680 2024.06.10 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10318689 2024.06.10 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10318692 2024.06.10 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 115 10318752 2024.06.10 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10318699 2024.06.10 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10318702 2024.06.10 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10318679 2024.06.10 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10318686 2024.06.10 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10318691 2024.06.10 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10318678 2024.06.10 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10318748 2024.06.10 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10318698 2024.06.10 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10318704 2024.06.10 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10318701 2024.06.10 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10318700 2024.06.10 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10318676 2024.06.10 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10318687 2024.06.10 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10318721 2024.06.10 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 10318677 2024.06.10 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10318674 2024.06.10 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10314123 2024.06.09 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10314884 2024.06.09 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10314927 2024.06.09 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10314937 2024.06.09 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10314132 2024.06.09 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10314698 2024.06.09 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 10314912 2024.06.09 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1500 10314940 2024.06.09 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10314131 2024.06.09 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10314146 2024.06.09 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10314478 2024.06.09 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10314498 2024.06.09 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10314696 2024.06.09 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10314848 2024.06.09 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10314148 2024.06.09 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10314506 2024.06.09 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10314691 2024.06.09 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10314697 2024.06.09 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10314849 2024.06.09 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10314911 2024.06.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10314139 2024.06.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10314411 2024.06.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10314412 2024.06.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10314414 2024.06.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10314415 2024.06.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10314423 2024.06.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10314469 2024.06.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10314497 2024.06.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10314700 2024.06.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10314721 2024.06.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10314751 2024.06.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 10314755 2024.06.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10314765 2024.06.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10314122 2024.06.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10314143 2024.06.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10314463 2024.06.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10314887 2024.06.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10314907 2024.06.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10314914 2024.06.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 10314936 2024.06.09 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 10314120 2024.06.09 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 50 10314779 2024.06.09 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10314908 2024.06.09 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10314149 2024.06.09 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10314462 2024.06.09 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10314474 2024.06.09 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10314780 2024.06.09 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 10314886 2024.06.09 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10314929 2024.06.09 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10314890 2024.06.09 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10314892 2024.06.09 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10314935 2024.06.09 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10314419 2024.06.09 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10314117 2024.06.09 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10314878 2024.06.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10314157 2024.06.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10314778 2024.06.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10314856 2024.06.09 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10314401 2024.06.09 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10314473 2024.06.09 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10314692 2024.06.09 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10314757 2024.06.09 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10314798 2024.06.09 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10314861 2024.06.09 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10314495 2024.06.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10314138 2024.06.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10314403 2024.06.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10314752 2024.06.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10314756 2024.06.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 18 10314768 2024.06.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10314776 2024.06.09 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10314863 2024.06.09 WM
pospolity łyska, Fulica atra 8 10314461 2024.06.09 WM
pospolity łyska, Fulica atra 5 10314830 2024.06.09 WM
pospolity łyska, Fulica atra 34 10314885 2024.06.09 WM
pospolity łyska, Fulica atra 60 10314932 2024.06.09 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10314763 2024.06.09 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10314773 2024.06.09 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10314850 2024.06.09 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10314477 2024.06.09 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 80 10314943 2024.06.09 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10314129 2024.06.09 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10314145 2024.06.09 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10314465 2024.06.09 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10314910 2024.06.09 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 10314944 2024.06.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10314409 2024.06.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10314467 2024.06.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10314470 2024.06.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10314481 2024.06.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10314490 2024.06.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 10314494 2024.06.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10314605 2024.06.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10314699 2024.06.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10314723 2024.06.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10314732 2024.06.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10314754 2024.06.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10314769 2024.06.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 10314772 2024.06.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10314860 2024.06.09 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10314724 2024.06.09 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10314151 2024.06.09 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10314475 2024.06.09 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10314496 2024.06.09 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10314760 2024.06.09 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10314879 2024.06.09 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 10314947 2024.06.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10314207 2024.06.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10314404 2024.06.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10314466 2024.06.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10314493 2024.06.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10314761 2024.06.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10314766 2024.06.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10314774 2024.06.09 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10314716 2024.06.09 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10314717 2024.06.09 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10314770 2024.06.09 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10314854 2024.06.09 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10314934 2024.06.09 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10314402 2024.06.09 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10314407 2024.06.09 WM
pospolity kruk, Corvus corax 15 10314416 2024.06.09 WM
pospolity kruk, Corvus corax 10 10314424 2024.06.09 WM
pospolity kruk, Corvus corax 6 10314471 2024.06.09 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10314759 2024.06.09 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10314859 2024.06.09 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10314128 2024.06.09 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10314408 2024.06.09 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 10314417 2024.06.09 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10314857 2024.06.09 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 10314457 2024.06.09 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 10314491 2024.06.09 WM
pospolity sroka, Pica pica 3 10314714 2024.06.09 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10314855 2024.06.09 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10314777 2024.06.09 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10314487 2024.06.09 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10314458 2024.06.09 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10314489 2024.06.09 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10314701 2024.06.09 WM
pospolity kos, Turdus merula 3 10314851 2024.06.09 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10314882 2024.06.09 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10314693 2024.06.09 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10314715 2024.06.09 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10314862 2024.06.09 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10314933 2024.06.09 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10314781 2024.06.09 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10314930 2024.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10314694 2024.06.09 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10314141 2024.06.09 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10314464 2024.06.09 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10314479 2024.06.09 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10314410 2024.06.09 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10314420 2024.06.09 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10314133 2024.06.09 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10314472 2024.06.09 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10314719 2024.06.09 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10314727 2024.06.09 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10314906 2024.06.09 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10314405 2024.06.09 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10314488 2024.06.09 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10314492 2024.06.09 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10314690 2024.06.09 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10314767 2024.06.09 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10314764 2024.06.09 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10314134 2024.06.09 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10314378 2024.06.09 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10314771 2024.06.09 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 10314152 2024.06.09 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 10314718 2024.06.09 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10314758 2024.06.09 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10314775 2024.06.09 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 10314858 2024.06.09 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10314852 2024.06.09 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 10314730 2024.06.09 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10314853 2024.06.09 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10314905 2024.06.09 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10314137 2024.06.09 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10314406 2024.06.09 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10314476 2024.06.09 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10314480 2024.06.09 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10314881 2024.06.09 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10314883 2024.06.09 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10314904 2024.06.09 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 130 10308226 2024.06.08 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10299571 2024.06.07 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 10299566 2024.06.07 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10299570 2024.06.07 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10299567 2024.06.07 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10299568 2024.06.07 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10299572 2024.06.07 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10299574 2024.06.07 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 10299575 2024.06.07 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 105 10299579 2024.06.07 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10299576 2024.06.07 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10299577 2024.06.07 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10299578 2024.06.07 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10299573 2024.06.07 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10295514 2024.06.06 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10295536 2024.06.06 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 10295594 2024.06.06 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10295601 2024.06.06 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 10295615 2024.06.06 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10295525 2024.06.06 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10295535 2024.06.06 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 55 10295600 2024.06.06 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 10295608 2024.06.06 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10295614 2024.06.06 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10295504 2024.06.06 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10295509 2024.06.06 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10295511 2024.06.06 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10295577 2024.06.06 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10295538 2024.06.06 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10295607 2024.06.06 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 7 10295606 2024.06.06 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10295598 2024.06.06 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10295610 2024.06.06 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 10295602 2024.06.06 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 10295617 2024.06.06 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10295510 2024.06.06 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10295497 2024.06.06 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10295569 2024.06.06 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10295632 2024.06.06 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 10295499 2024.06.06 WM
pospolity łyska, Fulica atra 24 10295609 2024.06.06 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10295534 2024.06.06 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10295605 2024.06.06 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10295616 2024.06.06 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 10295500 2024.06.06 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10295505 2024.06.06 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10295527 2024.06.06 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10295579 2024.06.06 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10295580 2024.06.06 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10295523 2024.06.06 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10295508 2024.06.06 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 125 10295635 2024.06.06 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10295512 2024.06.06 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10295516 2024.06.06 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10295612 2024.06.06 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10295501 2024.06.06 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10295568 2024.06.06 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 10295506 2024.06.06 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10295591 2024.06.06 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10295634 2024.06.06 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10295502 2024.06.06 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10295613 2024.06.06 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10295589 2024.06.06 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10295515 2024.06.06 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10295604 2024.06.06 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10295503 2024.06.06 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10295507 2024.06.06 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10295529 2024.06.06 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10295611 2024.06.06 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10295532 2024.06.06 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10295581 2024.06.06 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10295592 2024.06.06 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 41 10291481 2024.06.05 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 17 10291501 2024.06.05 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10291507 2024.06.05 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 10291488 2024.06.05 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10291422 2024.06.05 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10291503 2024.06.05 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10291417 2024.06.05 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10291499 2024.06.05 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10291504 2024.06.05 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 9 10291508 2024.06.05 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10291462 2024.06.05 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10291513 2024.06.05 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 10291485 2024.06.05 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10291509 2024.06.05 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10291426 2024.06.05 WM
pospolity łyska, Fulica atra 20 10291482 2024.06.05 WM
pospolity łyska, Fulica atra 15 10291498 2024.06.05 WM
pospolity łyska, Fulica atra 10 10291510 2024.06.05 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 10291511 2024.06.05 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10291512 2024.06.05 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10291455 2024.06.05 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10291459 2024.06.05 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10291524 2024.06.05 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10291460 2024.06.05 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10291525 2024.06.05 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10291506 2024.06.05 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10291518 2024.06.05 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 10291440 2024.06.05 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10291452 2024.06.05 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10291456 2024.06.05 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 130 10291522 2024.06.05 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10291514 2024.06.05 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10291453 2024.06.05 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10291457 2024.06.05 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10291523 2024.06.05 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10291486 2024.06.05 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10291505 2024.06.05 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10291520 2024.06.05 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10291519 2024.06.05 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10291516 2024.06.05 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10291515 2024.06.05 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10291517 2024.06.05 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 10286672 2024.06.04 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 38 10286750 2024.06.04 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10286764 2024.06.04 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10286767 2024.06.04 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10286709 2024.06.04 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 160 10286717 2024.06.04 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 10286757 2024.06.04 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10286760 2024.06.04 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10286705 2024.06.04 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10286759 2024.06.04 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10286763 2024.06.04 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10286765 2024.06.04 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10286667 2024.06.04 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10286669 2024.06.04 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10286736 2024.06.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10286701 2024.06.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10286719 2024.06.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10286758 2024.06.04 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 8 10286670 2024.06.04 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10286710 2024.06.04 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 64 10286726 2024.06.04 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10286742 2024.06.04 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 16 10286772 2024.06.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10286706 2024.06.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10286711 2024.06.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10286741 2024.06.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10286752 2024.06.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10286775 2024.06.04 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10286712 2024.06.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10286713 2024.06.04 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10286739 2024.06.04 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10286720 2024.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10286731 2024.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10286735 2024.06.04 WM
pospolity łyska, Fulica atra 3 10286671 2024.06.04 WM
pospolity łyska, Fulica atra 4 10286738 2024.06.04 WM
pospolity łyska, Fulica atra 14 10286751 2024.06.04 WM
pospolity łyska, Fulica atra 12 10286756 2024.06.04 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10286734 2024.06.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10286703 2024.06.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10286714 2024.06.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 10286761 2024.06.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10286773 2024.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10286707 2024.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10286747 2024.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10286753 2024.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10286808 2024.06.04 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10286809 2024.06.04 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10286737 2024.06.04 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10286740 2024.06.04 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10286748 2024.06.04 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10286745 2024.06.04 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 115 10286777 2024.06.04 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10286730 2024.06.04 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10286774 2024.06.04 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10286666 2024.06.04 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10286743 2024.06.04 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10286708 2024.06.04 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 10286768 2024.06.04 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10286770 2024.06.04 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10286746 2024.06.04 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10286806 2024.06.04 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10286769 2024.06.04 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10286807 2024.06.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10286668 2024.06.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10286702 2024.06.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10286715 2024.06.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10286728 2024.06.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10286766 2024.06.04 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10286704 2024.06.04 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10286744 2024.06.04 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10286754 2024.06.04 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10286771 2024.06.04 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10286776 2024.06.04 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 10286810 2024.06.04 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10286729 2024.06.04 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10281788 2024.06.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10281804 2024.06.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10281789 2024.06.03 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10281790 2024.06.03 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10281791 2024.06.03 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10281821 2024.06.03 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 90 10281822 2024.06.03 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10281792 2024.06.03 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10281803 2024.06.03 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10281820 2024.06.03 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 10276465 2024.06.02 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10276493 2024.06.02 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10276505 2024.06.02 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10276451 2024.06.02 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10276470 2024.06.02 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10276090 2024.06.02 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10276093 2024.06.02 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10276449 2024.06.02 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10276511 2024.06.02 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10276089 2024.06.02 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10275977 2024.06.02 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10276100 2024.06.02 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10276105 2024.06.02 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10276425 2024.06.02 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10276521 2024.06.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10276005 2024.06.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10276469 2024.06.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10276474 2024.06.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 10276492 2024.06.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10276504 2024.06.02 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 42 10276085 2024.06.02 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 7 10276102 2024.06.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10276326 2024.06.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 10276446 2024.06.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10276456 2024.06.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10276466 2024.06.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10276564 2024.06.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 10276468 2024.06.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 10276495 2024.06.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10276565 2024.06.02 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 10276507 2024.06.02 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10276554 2024.06.02 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10276587 2024.06.02 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10276531 2024.06.02 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10276348 2024.06.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 10276006 2024.06.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10276101 2024.06.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10276117 2024.06.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 8 10276328 2024.06.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10276330 2024.06.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10276335 2024.06.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10276343 2024.06.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10276347 2024.06.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10276383 2024.06.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10276387 2024.06.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 10276457 2024.06.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 10276537 2024.06.02 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10276324 2024.06.02 WM
pospolity łyska, Fulica atra 10 10276087 2024.06.02 WM
pospolity łyska, Fulica atra 26 10276464 2024.06.02 WM
pospolity łyska, Fulica atra 20 10276475 2024.06.02 WM
pospolity łyska, Fulica atra 36 10276496 2024.06.02 WM
pospolity łyska, Fulica atra 8 10276566 2024.06.02 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10276091 2024.06.02 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10276113 2024.06.02 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10276327 2024.06.02 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10276556 2024.06.02 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10276454 2024.06.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10275976 2024.06.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10275978 2024.06.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10276094 2024.06.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10276325 2024.06.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10276342 2024.06.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10276344 2024.06.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10276398 2024.06.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10276455 2024.06.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10276518 2024.06.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10276535 2024.06.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10276559 2024.06.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10276582 2024.06.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10276590 2024.06.02 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10276096 2024.06.02 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10276109 2024.06.02 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10276340 2024.06.02 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10276592 2024.06.02 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10276322 2024.06.02 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 10276596 2024.06.02 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10276473 2024.06.02 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10276462 2024.06.02 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10276128 2024.06.02 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10276368 2024.06.02 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10276378 2024.06.02 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10276388 2024.06.02 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10276106 2024.06.02 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10276107 2024.06.02 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10276119 2024.06.02 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10276514 2024.06.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10275975 2024.06.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10276126 2024.06.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10276329 2024.06.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 3 10276341 2024.06.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10276345 2024.06.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10276392 2024.06.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10276458 2024.06.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 46 10276533 2024.06.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10276585 2024.06.02 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10276459 2024.06.02 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10276517 2024.06.02 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 10276110 2024.06.02 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 10276336 2024.06.02 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 10276396 2024.06.02 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 10276452 2024.06.02 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 10276529 2024.06.02 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 10276558 2024.06.02 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 10276567 2024.06.02 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10276380 2024.06.02 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10276448 2024.06.02 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10276522 2024.06.02 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10276125 2024.06.02 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10276523 2024.06.02 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10276471 2024.06.02 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10276593 2024.06.02 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10276118 2024.06.02 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10276460 2024.06.02 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10276508 2024.06.02 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10276516 2024.06.02 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10276276 2024.06.02 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10276009 2024.06.02 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10276098 2024.06.02 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10276472 2024.06.02 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10276497 2024.06.02 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10276332 2024.06.02 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10276104 2024.06.02 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10276129 2024.06.02 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10276381 2024.06.02 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10276562 2024.06.02 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10276584 2024.06.02 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10276333 2024.06.02 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10276111 2024.06.02 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10276338 2024.06.02 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10276513 2024.06.02 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10276527 2024.06.02 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10276350 2024.06.02 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10276386 2024.06.02 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10276563 2024.06.02 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10276334 2024.06.02 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10276384 2024.06.02 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10276447 2024.06.02 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10276498 2024.06.02 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10276538 2024.06.02 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10276108 2024.06.02 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10276394 2024.06.02 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10276004 2024.06.02 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10276088 2024.06.02 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10276331 2024.06.02 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10276373 2024.06.02 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10276379 2024.06.02 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10276385 2024.06.02 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10276399 2024.06.02 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10276524 2024.06.02 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10276526 2024.06.02 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 10276103 2024.06.02 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 10276114 2024.06.02 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10276116 2024.06.02 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10276372 2024.06.02 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10276461 2024.06.02 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10276509 2024.06.02 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10276540 2024.06.02 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10276561 2024.06.02 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10276120 2024.06.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10268812 2024.06.01 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 10268810 2024.06.01 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10268813 2024.06.01 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10261709 2024.05.31 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 10261721 2024.05.31 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 10261711 2024.05.31 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10261713 2024.05.31 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10261717 2024.05.31 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10261704 2024.05.31 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10261708 2024.05.31 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10261715 2024.05.31 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10261702 2024.05.31 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10261719 2024.05.31 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10261703 2024.05.31 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 10261699 2024.05.31 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 10261705 2024.05.31 WM
pospolity łyska, Fulica atra 42 10261723 2024.05.31 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 95 10261728 2024.05.31 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10261701 2024.05.31 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10261724 2024.05.31 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10261726 2024.05.31 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10251960 2024.05.30 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10252264 2024.05.30 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10252286 2024.05.30 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 10252267 2024.05.30 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10251867 2024.05.30 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10251907 2024.05.30 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10251962 2024.05.30 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10251981 2024.05.30 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10252074 2024.05.30 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10252088 2024.05.30 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10252123 2024.05.30 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10252269 2024.05.30 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10251876 2024.05.30 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10252059 2024.05.30 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10252065 2024.05.30 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10252085 2024.05.30 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10252268 2024.05.30 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10251857 2024.05.30 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10251910 2024.05.30 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10251964 2024.05.30 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10251970 2024.05.30 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10251989 2024.05.30 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10252114 2024.05.30 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 55 10252134 2024.05.30 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10252151 2024.05.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10251957 2024.05.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10252266 2024.05.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10252274 2024.05.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10252287 2024.05.30 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 7 10251875 2024.05.30 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 72 10252233 2024.05.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10251951 2024.05.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10252258 2024.05.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10252289 2024.05.30 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10252031 2024.05.30 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 10251882 2024.05.30 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 10251955 2024.05.30 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10252187 2024.05.30 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10252049 2024.05.30 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10252253 2024.05.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10252007 2024.05.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10252071 2024.05.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10252104 2024.05.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10252247 2024.05.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10251892 2024.05.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 10252023 2024.05.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10252042 2024.05.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10252101 2024.05.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10252126 2024.05.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10252131 2024.05.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10252154 2024.05.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10252168 2024.05.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10252175 2024.05.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10252180 2024.05.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10252243 2024.05.30 WM
pospolity łyska, Fulica atra 30 10252256 2024.05.30 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10252195 2024.05.30 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10252026 2024.05.30 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 10252068 2024.05.30 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10252284 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10251853 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10251865 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10251866 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10251884 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10251956 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10251965 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10251984 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 10252029 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10252052 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10252062 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10252080 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10252143 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10252184 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10252191 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10252262 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10252292 2024.05.30 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10251855 2024.05.30 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10252017 2024.05.30 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10252106 2024.05.30 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10252119 2024.05.30 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10252250 2024.05.30 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10251890 2024.05.30 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 10252302 2024.05.30 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10252033 2024.05.30 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10252136 2024.05.30 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10252155 2024.05.30 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10251912 2024.05.30 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10252248 2024.05.30 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10251967 2024.05.30 WM
pospolity kruk, Corvus corax 52 10252013 2024.05.30 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10252037 2024.05.30 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10252048 2024.05.30 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10251881 2024.05.30 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10252193 2024.05.30 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10252251 2024.05.30 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 10251909 2024.05.30 WM
pospolity sroka, Pica pica 3 10251983 2024.05.30 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 10252020 2024.05.30 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 10252079 2024.05.30 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10251870 2024.05.30 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10252082 2024.05.30 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10252128 2024.05.30 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10252057 2024.05.30 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10251869 2024.05.30 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10252158 2024.05.30 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10252303 2024.05.30 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 10252144 2024.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10251877 2024.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10251925 2024.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10252070 2024.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10252189 2024.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10252261 2024.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10252294 2024.05.30 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10251885 2024.05.30 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10251859 2024.05.30 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10251959 2024.05.30 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10251988 2024.05.30 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10252005 2024.05.30 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10251864 2024.05.30 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10251868 2024.05.30 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10251893 2024.05.30 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10252263 2024.05.30 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10252297 2024.05.30 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10252035 2024.05.30 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10252078 2024.05.30 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10252176 2024.05.30 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10252135 2024.05.30 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10252299 2024.05.30 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 10251980 2024.05.30 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 10252050 2024.05.30 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 10252147 2024.05.30 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10252161 2024.05.30 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 10252246 2024.05.30 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10252172 2024.05.30 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10252003 2024.05.30 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10252044 2024.05.30 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10252054 2024.05.30 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10252105 2024.05.30 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10252141 2024.05.30 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10252171 2024.05.30 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10252182 2024.05.30 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 10243197 2024.05.29 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10243224 2024.05.29 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10243241 2024.05.29 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10243266 2024.05.29 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 10243219 2024.05.29 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10243254 2024.05.29 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10243221 2024.05.29 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10243269 2024.05.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10243217 2024.05.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10243232 2024.05.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10243264 2024.05.29 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 14 10243239 2024.05.29 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10243201 2024.05.29 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10243253 2024.05.29 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10243236 2024.05.29 WM
pospolity łyska, Fulica atra 34 10243199 2024.05.29 WM
pospolity łyska, Fulica atra 4 10243250 2024.05.29 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10243288 2024.05.29 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10243211 2024.05.29 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10243159 2024.05.29 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 10243292 2024.05.29 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10243204 2024.05.29 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10243162 2024.05.29 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10243156 2024.05.29 WM
pospolity kos, Turdus merula 2 10243248 2024.05.29 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10243257 2024.05.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10243207 2024.05.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10243261 2024.05.29 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10243157 2024.05.29 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10243203 2024.05.29 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 10243244 2024.05.29 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10243230 2024.05.29 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10243213 2024.05.29 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10243210 2024.05.29 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 10238638 2024.05.28 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 10238642 2024.05.28 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10238636 2024.05.28 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10238640 2024.05.28 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10238637 2024.05.28 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10238641 2024.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10233131 2024.05.27 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10233135 2024.05.27 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10233145 2024.05.27 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10233146 2024.05.27 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10233127 2024.05.27 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10233130 2024.05.27 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 10233132 2024.05.27 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10233136 2024.05.27 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10233147 2024.05.27 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 10233150 2024.05.27 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10233144 2024.05.27 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10233129 2024.05.27 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10233133 2024.05.27 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10233143 2024.05.27 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10233128 2024.05.27 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10233134 2024.05.27 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10226893 2024.05.26 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 10227436 2024.05.26 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10227448 2024.05.26 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10227454 2024.05.26 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10226896 2024.05.26 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10227021 2024.05.26 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 10227445 2024.05.26 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 10227450 2024.05.26 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10227012 2024.05.26 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10227076 2024.05.26 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10227150 2024.05.26 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10227011 2024.05.26 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10227022 2024.05.26 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10227056 2024.05.26 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10227148 2024.05.26 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10227412 2024.05.26 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10227447 2024.05.26 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10227451 2024.05.26 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10226910 2024.05.26 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10226917 2024.05.26 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10227154 2024.05.26 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 10227215 2024.05.26 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10227391 2024.05.26 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10227401 2024.05.26 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10227446 2024.05.26 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10226903 2024.05.26 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 56 10227408 2024.05.26 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10227435 2024.05.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10226873 2024.05.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10226894 2024.05.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10227378 2024.05.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10227409 2024.05.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10227433 2024.05.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10227459 2024.05.26 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10226895 2024.05.26 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10227410 2024.05.26 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10227432 2024.05.26 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 10227431 2024.05.26 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 10227457 2024.05.26 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10226907 2024.05.26 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10226916 2024.05.26 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10227417 2024.05.26 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10227151 2024.05.26 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10227398 2024.05.26 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10226872 2024.05.26 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10227013 2024.05.26 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10227426 2024.05.26 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10227373 2024.05.26 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10227020 2024.05.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 10226868 2024.05.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10226902 2024.05.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10226905 2024.05.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 10227009 2024.05.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10227024 2024.05.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10227078 2024.05.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10227147 2024.05.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10227160 2024.05.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10227212 2024.05.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 10227393 2024.05.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10227403 2024.05.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 10227420 2024.05.26 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 10227416 2024.05.26 WM
pospolity łyska, Fulica atra 36 10227430 2024.05.26 WM
pospolity łyska, Fulica atra 3 10227458 2024.05.26 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10227379 2024.05.26 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10227395 2024.05.26 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10227415 2024.05.26 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10226885 2024.05.26 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10227124 2024.05.26 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10227453 2024.05.26 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10226875 2024.05.26 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10226898 2024.05.26 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10226908 2024.05.26 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10227156 2024.05.26 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10227209 2024.05.26 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10227394 2024.05.26 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10227427 2024.05.26 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10227443 2024.05.26 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10226869 2024.05.26 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10226901 2024.05.26 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10227161 2024.05.26 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10227241 2024.05.26 WM