DRUŻYNA

Drużyna: Leszczyńska Grupa OTOP. Obserwator: Janusz Maliczak

Liczba gatunków: 132

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 162 1950 51 51 0 3 16 32
2 266 4226 73 67 0 5 23 39
3 214 1461 91 66 0 4 22 40
4 405 1197 110 80 0 5 32 43
5 422 1321 129 93 0 7 41 45
6 85 323 132 49 0 4 13 32
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 10324675 2024.06.11 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10324676 2024.06.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10324677 2024.06.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10315042 2024.06.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 29 10315048 2024.06.09 WP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 10315049 2024.06.09 WP
pospolity łyska, Fulica atra 8 10315050 2024.06.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10315047 2024.06.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10315040 2024.06.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10315041 2024.06.09 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10315046 2024.06.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10315037 2024.06.09 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10315038 2024.06.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10315044 2024.06.09 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10315043 2024.06.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10315039 2024.06.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10315045 2024.06.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10308996 2024.06.08
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10308965 2024.06.08 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10308966 2024.06.08 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10308969 2024.06.08 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10308983 2024.06.08
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10308985 2024.06.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10308967 2024.06.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10308991 2024.06.08
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 10308982 2024.06.08
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10308975 2024.06.08
pospolity kruk, Corvus corax 1 10308986 2024.06.08
pospolity kruk, Corvus corax 1 10308989 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 1 10308977 2024.06.08
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10308995 2024.06.08
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10308994 2024.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10308979 2024.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10308990 2024.06.08
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10308987 2024.06.08
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10308971 2024.06.08 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10308970 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 10308968 2024.06.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10308992 2024.06.08
pospolity mazurek, Passer montanus 8 10308974 2024.06.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10308984 2024.06.08
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10308981 2024.06.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10308978 2024.06.08
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10308973 2024.06.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10308976 2024.06.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10308972 2024.06.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10308980 2024.06.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10308993 2024.06.08
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10308988 2024.06.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10291871 2024.06.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10291868 2024.06.04 WP
pospolity łyska, Fulica atra 8 10291867 2024.06.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10291869 2024.06.04 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10291870 2024.06.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10291872 2024.06.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10275942 2024.06.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 10275940 2024.06.02 WP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 10275945 2024.06.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 7 10275941 2024.06.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10275936 2024.06.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10275944 2024.06.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10275935 2024.06.02 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10275948 2024.06.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10275932 2024.06.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10276611 2024.06.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10275939 2024.06.02 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10275931 2024.06.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10275934 2024.06.02 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10275937 2024.06.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10275938 2024.06.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10275943 2024.06.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10275933 2024.06.02 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 10292933 2024.06.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10269310 2024.06.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10269313 2024.06.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10269308 2024.06.01 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10268238 2024.06.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10269309 2024.06.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10268239 2024.06.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10269306 2024.06.01 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10268242 2024.06.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10268241 2024.06.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10269305 2024.06.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10269304 2024.06.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10269307 2024.06.01 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 10267645 2024.05.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10267647 2024.05.30 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10267646 2024.05.30 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10267649 2024.05.30 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10267652 2024.05.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10267651 2024.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10267650 2024.05.30 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10267654 2024.05.30 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10267653 2024.05.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10267655 2024.05.30 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10229836 2024.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10228095 2024.05.26 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10228066 2024.05.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10228096 2024.05.26 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10228103 2024.05.26 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10229837 2024.05.26 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10228101 2024.05.26 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10228102 2024.05.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10228099 2024.05.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10228068 2024.05.26 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 10228104 2024.05.26 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10228064 2024.05.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10228069 2024.05.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10228098 2024.05.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10228070 2024.05.26 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10228097 2024.05.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10228100 2024.05.26 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10229817 2024.05.26 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10228065 2024.05.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10228067 2024.05.26 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10217443 2024.05.25 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10217444 2024.05.25 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10206815 2024.05.23 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10206816 2024.05.23 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10201056 2024.05.22 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10201052 2024.05.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10201053 2024.05.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10201054 2024.05.22 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10201048 2024.05.22 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10201043 2024.05.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10201044 2024.05.22 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10201047 2024.05.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10201040 2024.05.22 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10201041 2024.05.22 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10201046 2024.05.22 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10201049 2024.05.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10201051 2024.05.22 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10201042 2024.05.22 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10201050 2024.05.22 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10201045 2024.05.22 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10201055 2024.05.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10196126 2024.05.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10196127 2024.05.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10196118 2024.05.21 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10196125 2024.05.21 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10196131 2024.05.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10196130 2024.05.21 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10196123 2024.05.21 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10196128 2024.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10196121 2024.05.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10196120 2024.05.21 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10196122 2024.05.21 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10196129 2024.05.21 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 10196116 2024.05.21 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10196124 2024.05.21 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10196117 2024.05.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10196119 2024.05.21 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10178488 2024.05.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10178490 2024.05.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 10178484 2024.05.19 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10183016 2024.05.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 8 10178487 2024.05.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10178492 2024.05.19 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10178482 2024.05.19 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10183021 2024.05.19 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10178495 2024.05.19 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10178477 2024.05.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10178494 2024.05.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10178474 2024.05.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10178498 2024.05.19 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10178481 2024.05.19 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10178497 2024.05.19 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10178499 2024.05.19 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10183027 2024.05.19 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10183024 2024.05.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10178478 2024.05.19 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10178483 2024.05.19 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10178486 2024.05.19 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10178485 2024.05.19 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10178496 2024.05.19 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10178480 2024.05.19 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10178479 2024.05.19 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10178476 2024.05.19 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10178475 2024.05.19 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10178493 2024.05.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10178491 2024.05.19 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10178489 2024.05.19 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10178472 2024.05.19 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10178473 2024.05.19 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10178471 2024.05.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10178500 2024.05.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10169769 2024.05.18 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10169720 2024.05.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 10169721 2024.05.18 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10169759 2024.05.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10169722 2024.05.18 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10169730 2024.05.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 50 10169723 2024.05.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10169763 2024.05.18 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10169719 2024.05.18 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10169731 2024.05.18 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10169758 2024.05.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10169718 2024.05.18 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10169733 2024.05.18 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10169706 2024.05.18 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10169760 2024.05.18 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10169710 2024.05.18 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10169767 2024.05.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10169709 2024.05.18 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10169732 2024.05.18 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10169765 2024.05.18 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10169777 2024.05.18 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10169776 2024.05.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10169764 2024.05.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10169772 2024.05.18 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10169771 2024.05.18 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10169713 2024.05.18 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10169729 2024.05.18 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10169717 2024.05.18 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10169761 2024.05.18 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10169768 2024.05.18 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10169707 2024.05.18 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10169766 2024.05.18 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10169728 2024.05.18 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10169716 2024.05.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10169708 2024.05.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10169762 2024.05.18 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10169727 2024.05.18 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10169726 2024.05.18 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10169756 2024.05.18 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10169724 2024.05.18 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10169715 2024.05.18 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 10169725 2024.05.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10169711 2024.05.18 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10169712 2024.05.18 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 10169757 2024.05.18 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10169755 2024.05.18 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10169714 2024.05.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 10152891 2024.05.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10152892 2024.05.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10152901 2024.05.16 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10152899 2024.05.16 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10152890 2024.05.16 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10152900 2024.05.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 10152898 2024.05.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10152889 2024.05.16 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10152893 2024.05.16 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10152888 2024.05.16 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10152887 2024.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10152885 2024.05.16 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10152895 2024.05.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10152883 2024.05.16 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10152886 2024.05.16 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10152884 2024.05.16 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10141719 2024.05.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10141943 2024.05.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10141980 2024.05.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 10141942 2024.05.14 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10141952 2024.05.14 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10141712 2024.05.14 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10141953 2024.05.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 28 10141954 2024.05.14 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10141955 2024.05.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10141710 2024.05.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10141958 2024.05.14 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10141950 2024.05.14 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10141957 2024.05.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10141714 2024.05.14 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10141705 2024.05.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10141713 2024.05.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10141717 2024.05.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10141944 2024.05.14 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10172044 2024.05.14 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10141948 2024.05.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10141723 2024.05.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10141947 2024.05.14 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10141959 2024.05.14 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10141721 2024.05.14 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10141724 2024.05.14 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10141718 2024.05.14 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10141722 2024.05.14 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10141949 2024.05.14 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10141982 2024.05.14 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10141956 2024.05.14 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10141711 2024.05.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10141706 2024.05.14 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10141708 2024.05.14 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10141720 2024.05.14 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10141707 2024.05.14 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10141703 2024.05.14 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10141945 2024.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10141716 2024.05.14 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10141946 2024.05.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10141960 2024.05.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10141704 2024.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10141715 2024.05.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10141709 2024.05.14 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10141951 2024.05.14 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10104894 2024.05.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 10104891 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10104878 2024.05.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10104898 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10104935 2024.05.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10104899 2024.05.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10104942 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10104900 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10104892 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10105786 2024.05.11 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10104881 2024.05.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10104943 2024.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 10104889 2024.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10104940 2024.05.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10104895 2024.05.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10104945 2024.05.11 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10104885 2024.05.11 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10104944 2024.05.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10104888 2024.05.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10104884 2024.05.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10104938 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10104902 2024.05.11 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10105785 2024.05.11 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10105784 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10104883 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10104939 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10104879 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10104934 2024.05.11 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10104937 2024.05.11 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10104887 2024.05.11 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10104936 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10104882 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10104946 2024.05.11 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10104886 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10104893 2024.05.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10104877 2024.05.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10104896 2024.05.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10105787 2024.05.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10104897 2024.05.11 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10104901 2024.05.11 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10104903 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10104880 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10104947 2024.05.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10104890 2024.05.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10104941 2024.05.11 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10096402 2024.05.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10096403 2024.05.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10096399 2024.05.09 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10096404 2024.05.09 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10096408 2024.05.09 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10096410 2024.05.09 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10096414 2024.05.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10096400 2024.05.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10096401 2024.05.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10096405 2024.05.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10096397 2024.05.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10096398 2024.05.09 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 10086488 2024.05.08 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10089938 2024.05.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10087437 2024.05.08 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10087434 2024.05.08 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10087433 2024.05.08 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10087436 2024.05.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10087435 2024.05.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10079760 2024.05.07 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10087432 2024.05.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10079761 2024.05.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10075352 2024.05.06 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10075364 2024.05.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10075361 2024.05.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 10075350 2024.05.06 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 10075351 2024.05.06 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10075360 2024.05.06 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10076806 2024.05.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10075134 2024.05.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10075358 2024.05.06 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10076803 2024.05.06 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10076805 2024.05.06 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10076807 2024.05.06 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10076804 2024.05.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10075354 2024.05.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10076799 2024.05.06 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10075363 2024.05.06 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10075132 2024.05.06 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10076800 2024.05.06 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10075356 2024.05.06 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10076802 2024.05.06 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10076809 2024.05.06 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10075355 2024.05.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10075359 2024.05.06 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10075357 2024.05.06 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10076808 2024.05.06 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10075133 2024.05.06 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10075353 2024.05.06 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10076801 2024.05.06 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10075362 2024.05.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10060937 2024.05.04 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10052025 2024.05.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10060933 2024.05.04 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10060931 2024.05.04 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10060932 2024.05.04 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10060930 2024.05.04 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10060940 2024.05.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10060934 2024.05.04 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10060935 2024.05.04 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10060938 2024.05.04 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10060939 2024.05.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10060936 2024.05.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 10048914 2024.05.03
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 10048945 2024.05.03
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10048953 2024.05.03
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 10048968 2024.05.03
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10048915 2024.05.03
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10048948 2024.05.03
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10048967 2024.05.03
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10048966 2024.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 10048913 2024.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10048942 2024.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 10048960 2024.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 10048978 2024.05.03
pospolity gęgawa, Anser anser 21 10048916 2024.05.03
pospolity gęgawa, Anser anser 29 10048947 2024.05.03
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10048962 2024.05.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10048944 2024.05.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 10048964 2024.05.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10048995 2024.05.03 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 10048963 2024.05.03
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 10048965 2024.05.03
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10048949 2024.05.03
pospolity żuraw, Grus grus 4 10048997 2024.05.03 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 10048975 2024.05.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10048941 2024.05.03
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10048938 2024.05.03
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10048981 2024.05.03
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10048940 2024.05.03
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10048979 2024.05.03
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10049005 2024.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10048952 2024.05.03
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10048956 2024.05.03
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10048976 2024.05.03
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10048993 2024.05.03 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10048954 2024.05.03
pospolity bogatka, Parus major 1 10048970 2024.05.03
pospolity bogatka, Parus major 1 10048991 2024.05.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10048994 2024.05.03 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10049000 2024.05.03 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10048998 2024.05.03 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10049004 2024.05.03 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10049001 2024.05.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10048984 2024.05.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10049007 2024.05.03 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10048982 2024.05.03
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10048988 2024.05.03 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10049006 2024.05.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10048961 2024.05.03
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10048980 2024.05.03
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10048939 2024.05.03
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10048977 2024.05.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10048917 2024.05.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10048951 2024.05.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10048973 2024.05.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10048986 2024.05.03 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10048971 2024.05.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10048918 2024.05.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10048950 2024.05.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10048989 2024.05.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10048946 2024.05.03
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10048992 2024.05.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10048955 2024.05.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10048974 2024.05.03
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10048943 2024.05.03
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10048987 2024.05.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10048972 2024.05.03
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10048990 2024.05.03 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10048983 2024.05.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10048969 2024.05.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10048985 2024.05.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10049003 2024.05.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10048996 2024.05.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10049009 2024.05.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10031432 2024.05.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10031438 2024.05.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10031499 2024.05.02 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10031436 2024.05.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10031437 2024.05.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10031434 2024.05.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10031439 2024.05.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10031431 2024.05.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10031430 2024.05.02 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10031435 2024.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10031429 2024.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10049008 2024.05.02 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10032263 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10031428 2024.05.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10031433 2024.05.02 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10018361 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 10018368 2024.05.01 WP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 10018362 2024.05.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 9 10018364 2024.05.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10018366 2024.05.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10018363 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10018365 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10018370 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10018367 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10018374 2024.05.01 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10018373 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10018359 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10018372 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10018357 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10018356 2024.05.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10018360 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10018358 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10018371 2024.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10018375 2024.05.01 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 10012821 2024.04.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10012824 2024.04.30 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10012823 2024.04.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10012822 2024.04.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10012818 2024.04.30 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10012819 2024.04.30 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10013054 2024.04.30 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 10012820 2024.04.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10012828 2024.04.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10012815 2024.04.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10012827 2024.04.30 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10012825 2024.04.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10012814 2024.04.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10012817 2024.04.30 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10013055 2024.04.30 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10013056 2024.04.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10012826 2024.04.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10012816 2024.04.30 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10002413 2024.04.29 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10003116 2024.04.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10003110 2024.04.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10003115 2024.04.29 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10003106 2024.04.29 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10000839 2024.04.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10003107 2024.04.29 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10003109 2024.04.29 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10003105 2024.04.29 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10003111 2024.04.29 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10003112 2024.04.29 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10003114 2024.04.29 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10002414 2024.04.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10003108 2024.04.29 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10003113 2024.04.29 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9995087 2024.04.28 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9995086 2024.04.28 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9995084 2024.04.28 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9995081 2024.04.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9988874 2024.04.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9988872 2024.04.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9988884 2024.04.28 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9988873 2024.04.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9988879 2024.04.28 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9995082 2024.04.28 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9995083 2024.04.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9995077 2024.04.28 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9995078 2024.04.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9988875 2024.04.28 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9988878 2024.04.28 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9995079 2024.04.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9988877 2024.04.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9988876 2024.04.28 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9995080 2024.04.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9988880 2024.04.28 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9981751 2024.04.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9981749 2024.04.27 WP
pospolity łyska, Fulica atra 9 9981750 2024.04.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9981753 2024.04.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9981752 2024.04.27 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9981861 2024.04.27 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9981853 2024.04.27 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9981757 2024.04.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9981755 2024.04.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9981756 2024.04.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9981866 2024.04.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9981759 2024.04.27 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9981864 2024.04.27 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9981865 2024.04.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9981758 2024.04.27 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9981754 2024.04.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9981854 2024.04.27 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9981850 2024.04.27 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9981760 2024.04.27 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9981761 2024.04.27 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9981851 2024.04.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9981852 2024.04.27 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9975316 2024.04.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9975482 2024.04.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9975314 2024.04.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9975481 2024.04.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9975483 2024.04.26 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9975485 2024.04.26 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9975484 2024.04.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9975487 2024.04.26 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 9975315 2024.04.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9975486 2024.04.26 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9975495 2024.04.26 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9975496 2024.04.26 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9975492 2024.04.26 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9975491 2024.04.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9975494 2024.04.26 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9975489 2024.04.26 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9975490 2024.04.26 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9975488 2024.04.26 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9975317 2024.04.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9975319 2024.04.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9975318 2024.04.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9975493 2024.04.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9958535 2024.04.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9959497 2024.04.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9959495 2024.04.24 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9959498 2024.04.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9958541 2024.04.24 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9959496 2024.04.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9958518 2024.04.23 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9958524 2024.04.23 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9941355 2024.04.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9941354 2024.04.21 WP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9941357 2024.04.21 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9941356 2024.04.21 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9941358 2024.04.21 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9941345 2024.04.21 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9941364 2024.04.21 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9941361 2024.04.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 9941353 2024.04.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9941352 2024.04.21 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9941346 2024.04.21 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9941347 2024.04.21 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9941362 2024.04.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9941348 2024.04.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9941344 2024.04.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9941350 2024.04.21 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9941351 2024.04.21 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9941349 2024.04.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9941365 2024.04.20 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9941374 2024.04.20 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9928693 2024.04.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9925174 2024.04.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9925175 2024.04.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9925163 2024.04.18 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9925165 2024.04.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9925166 2024.04.18 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9925164 2024.04.18 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9925168 2024.04.18 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9925169 2024.04.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9925167 2024.04.18 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9913867 2024.04.15 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9913869 2024.04.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9903855 2024.04.14 WP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9903856 2024.04.14 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9905347 2024.04.14 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9903859 2024.04.14 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9903860 2024.04.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9905017 2024.04.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9903858 2024.04.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9903851 2024.04.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9903847 2024.04.14 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9903853 2024.04.14 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9913868 2024.04.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9903846 2024.04.14 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9903854 2024.04.14 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9903850 2024.04.14 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9903857 2024.04.14 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9903849 2024.04.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9903852 2024.04.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9903848 2024.04.14 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 9893252 2024.04.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9893263 2024.04.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9893236 2024.04.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9893247 2024.04.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9893248 2024.04.13 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9893237 2024.04.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9893244 2024.04.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9893257 2024.04.13 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9893245 2024.04.13 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9893253 2024.04.13 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9893243 2024.04.13 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 9893251 2024.04.13 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9893240 2024.04.13 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9893233 2024.04.13 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9893259 2024.04.13 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9893260 2024.04.13 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9893239 2024.04.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9893230 2024.04.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9893250 2024.04.13 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9893255 2024.04.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9893231 2024.04.13 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9900041 2024.04.13 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9900038 2024.04.13 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9893241 2024.04.13 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9893238 2024.04.13 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9893256 2024.04.13 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9893235 2024.04.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9893232 2024.04.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9893254 2024.04.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9893234 2024.04.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9893249 2024.04.13 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9900039 2024.04.13 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9900040 2024.04.13 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9893229 2024.04.13 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9893258 2024.04.13 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9893242 2024.04.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9893264 2024.04.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9887181 2024.04.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9887175 2024.04.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9887176 2024.04.12 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9887177 2024.04.12 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9887183 2024.04.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9887182 2024.04.12 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9887178 2024.04.12 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9887179 2024.04.12 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9887180 2024.04.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9887184 2024.04.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9887185 2024.04.12 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9887186 2024.04.12 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9880027 2024.04.11 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9880010 2024.04.11 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9880016 2024.04.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9880014 2024.04.11 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9880011 2024.04.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9880017 2024.04.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9880015 2024.04.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9880026 2024.04.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9880025 2024.04.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9880012 2024.04.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9880013 2024.04.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9878251 2024.04.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9878252 2024.04.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9878247 2024.04.10 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9878253 2024.04.10 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9878256 2024.04.10 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9878249 2024.04.10 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9878250 2024.04.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9878254 2024.04.10 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9878255 2024.04.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9878248 2024.04.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9872084 2024.04.09 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9872085 2024.04.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9872093 2024.04.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9872092 2024.04.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9872082 2024.04.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9872095 2024.04.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9872083 2024.04.09 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9872045 2024.04.09 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9872046 2024.04.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9872077 2024.04.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9872094 2024.04.09 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9872044 2024.04.09 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9872081 2024.04.09 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9872228 2024.04.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9872079 2024.04.09 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9872080 2024.04.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9872086 2024.04.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9872078 2024.04.09 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9856673 2024.04.07 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9856682 2024.04.07 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9856449 2024.04.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9856685 2024.04.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9856671 2024.04.07 WP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9856672 2024.04.07 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9856556 2024.04.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9856560 2024.04.07 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9856704 2024.04.07 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9856562 2024.04.07 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9856670 2024.04.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9856432 2024.04.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9856675 2024.04.07 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9856500 2024.04.07 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9856551 2024.04.07 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9856669 2024.04.07 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9856554 2024.04.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9872229 2024.04.07 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9856705 2024.04.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9856497 2024.04.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9856548 2024.04.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9856501 2024.04.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9856552 2024.04.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9856665 2024.04.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9856707 2024.04.07 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9856558 2024.04.07 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9856502 2024.04.07 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9856668 2024.04.07 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9856504 2024.04.07 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9856553 2024.04.07 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9856663 2024.04.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9856676 2024.04.07 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9856706 2024.04.07 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9856677 2024.04.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9856557 2024.04.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9856661 2024.04.07 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9856498 2024.04.07 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9856549 2024.04.07 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9856555 2024.04.07 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9856662 2024.04.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9856430 2024.04.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9856505 2024.04.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9856674 2024.04.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9856431 2024.04.07 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9856503 2024.04.07 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9856664 2024.04.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9856666 2024.04.07 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9856433 2024.04.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9856499 2024.04.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9856550 2024.04.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9856660 2024.04.07 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9856559 2024.04.07 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9856667 2024.04.07 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9838120 2024.04.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9842298 2024.04.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9838115 2024.04.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9842299 2024.04.06 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9842301 2024.04.06 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9838118 2024.04.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9842300 2024.04.06 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9842303 2024.04.06 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9842307 2024.04.06 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9838119 2024.04.06 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9838114 2024.04.06 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9838117 2024.04.06 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 9831733 2024.04.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9831738 2024.04.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9831750 2024.04.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9831734 2024.04.05 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9831743 2024.04.05 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 9831741 2024.04.05 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9831740 2024.04.05 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9831742 2024.04.05 WP
pospolity łyska, Fulica atra 5 9831739 2024.04.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9831735 2024.04.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9831736 2024.04.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9831744 2024.04.05 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9831745 2024.04.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9831691 2024.04.05 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9831690 2024.04.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9831689 2024.04.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9822086 2024.04.04 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9822085 2024.04.04 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9822040 2024.04.04 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9822041 2024.04.04 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9822042 2024.04.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9822056 2024.04.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9822065 2024.04.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 9822083 2024.04.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9822089 2024.04.04 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9822057 2024.04.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9822055 2024.04.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9822068 2024.04.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9822080 2024.04.04 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9822067 2024.04.04 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9822069 2024.04.04 WP
pospolity żuraw, Grus grus 61 9822063 2024.04.04 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9822088 2024.04.04 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9822060 2024.04.04 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9822066 2024.04.04 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 9822079 2024.04.04 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9822052 2024.04.04 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9822053 2024.04.04 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 9822070 2024.04.04 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 9822087 2024.04.04 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9822059 2024.04.04 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9822084 2024.04.04 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9822078 2024.04.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9822062 2024.04.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9822071 2024.04.04 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9823785 2024.04.04 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9823781 2024.04.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9823783 2024.04.04 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9823784 2024.04.04 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9822064 2024.04.04 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9822058 2024.04.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9822054 2024.04.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9822081 2024.04.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9822082 2024.04.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9822061 2024.04.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9816408 2024.04.03 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9818496 2024.04.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9818504 2024.04.03 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9818508 2024.04.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9818512 2024.04.03 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9818511 2024.04.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9818503 2024.04.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9818501 2024.04.03 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9818510 2024.04.03 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9818506 2024.04.03 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9818502 2024.04.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9818499 2024.04.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9818505 2024.04.03 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9818507 2024.04.03 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9818509 2024.04.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9818500 2024.04.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 9814543 2024.04.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9814545 2024.04.02 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9814463 2024.04.02 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9814467 2024.04.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9814466 2024.04.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9814468 2024.04.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9814544 2024.04.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9814462 2024.04.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9814470 2024.04.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9814540 2024.04.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9814469 2024.04.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9814541 2024.04.02 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9814464 2024.04.02 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9814465 2024.04.02 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9814537 2024.04.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9814538 2024.04.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9814539 2024.04.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9814542 2024.04.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9814547 2024.04.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9814546 2024.04.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9807409 2024.04.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9807407 2024.04.01 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9807413 2024.04.01 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9807411 2024.04.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 172 9807415 2024.04.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9807662 2024.04.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 9793882 2024.03.31 WP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9793883 2024.03.31 WP