DRUŻYNA

Drużyna: teamsym. Obserwator: Szymon Kopeć

Liczba gatunków: 173

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 156 375 55 55 0 8 17 30
2 160 303 72 60 1 5 22 32
3 328 755 103 92 0 15 35 42
4 590 1143 128 101 0 10 46 45
5 1417 1489 171 137 0 20 69 48
6 573 610 173 105 0 11 47 47
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10334842 2024.06.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10334841 2024.06.14 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10334839 2024.06.14 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10334837 2024.06.14 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10334840 2024.06.14 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10334836 2024.06.14 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10334850 2024.06.14 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10334849 2024.06.14 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10334848 2024.06.14 PM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10334824 2024.06.14 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10334847 2024.06.14 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10334846 2024.06.14 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10334845 2024.06.14 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10334844 2024.06.14 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10334843 2024.06.14 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10334835 2024.06.14 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10334834 2024.06.14 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10334833 2024.06.14 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10334832 2024.06.14 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10334831 2024.06.14 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10334830 2024.06.14 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10334829 2024.06.14 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10334828 2024.06.14 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10334827 2024.06.14 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10334826 2024.06.14 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10334825 2024.06.14 PM
pospolity łyska, Fulica atra 2 10334823 2024.06.14 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10334822 2024.06.14 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10334821 2024.06.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10334820 2024.06.14 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10334819 2024.06.14 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10334818 2024.06.14 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10334816 2024.06.14 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10334815 2024.06.14 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10334812 2024.06.14 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10334814 2024.06.14 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10334813 2024.06.14 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10334817 2024.06.14 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 10334809 2024.06.14 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10334808 2024.06.14 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10334811 2024.06.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10334807 2024.06.14 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10334804 2024.06.14 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10334810 2024.06.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10334805 2024.06.14 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10334806 2024.06.14 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10334788 2024.06.14 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10334790 2024.06.14 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10334803 2024.06.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10334802 2024.06.14 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10334801 2024.06.14 PM
pospolity łyska, Fulica atra 2 10334800 2024.06.14 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10334799 2024.06.14 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10334798 2024.06.14 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10334797 2024.06.14 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10334796 2024.06.14 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10334795 2024.06.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10334794 2024.06.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10334793 2024.06.14 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10334792 2024.06.14 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10334791 2024.06.14 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10334789 2024.06.14 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10334787 2024.06.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10334786 2024.06.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10334785 2024.06.14 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10334784 2024.06.14 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10334783 2024.06.14 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10334782 2024.06.14 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10334777 2024.06.14 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10334775 2024.06.14 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10334776 2024.06.14 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10334773 2024.06.14 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10334774 2024.06.14 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10334772 2024.06.14 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10334781 2024.06.14 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10334780 2024.06.14 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10334779 2024.06.14 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10334778 2024.06.14 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10334771 2024.06.14 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10334770 2024.06.14 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10334769 2024.06.14 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 10334768 2024.06.14 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10334767 2024.06.14 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10334766 2024.06.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10334765 2024.06.14 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10334764 2024.06.14 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10334763 2024.06.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10334762 2024.06.14 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10334761 2024.06.14 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10334760 2024.06.14 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10334759 2024.06.14 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10334758 2024.06.14 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10334757 2024.06.14 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10334756 2024.06.14 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10334925 2024.06.14 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10334924 2024.06.14 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10334923 2024.06.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10334922 2024.06.14 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10334921 2024.06.14 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10334920 2024.06.14 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10334919 2024.06.14 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10334918 2024.06.14 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10334917 2024.06.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10334916 2024.06.14 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10334915 2024.06.14 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10334914 2024.06.14 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10334913 2024.06.14 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10334912 2024.06.14 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10334911 2024.06.14 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10334910 2024.06.14 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10334755 2024.06.14 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10334754 2024.06.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10334753 2024.06.14 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10334752 2024.06.14 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10334751 2024.06.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10334750 2024.06.14 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10334749 2024.06.14 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10334748 2024.06.14 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10334747 2024.06.14 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10334746 2024.06.14 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10334745 2024.06.14 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10334744 2024.06.14 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10334743 2024.06.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10334742 2024.06.14 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10334741 2024.06.14 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10334740 2024.06.14 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10334730 2024.06.14 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10334729 2024.06.14 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10334728 2024.06.14 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10334727 2024.06.14 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10334726 2024.06.14 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10334725 2024.06.14 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10334724 2024.06.14 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10334739 2024.06.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10334738 2024.06.14 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10334737 2024.06.14 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10334736 2024.06.14 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10334735 2024.06.14 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10334734 2024.06.14 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10334733 2024.06.14 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10334732 2024.06.14 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10334731 2024.06.14 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10334723 2024.06.14 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10334722 2024.06.14 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10334721 2024.06.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10334720 2024.06.14 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10334719 2024.06.14 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10334711 2024.06.14 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10334710 2024.06.14 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10334709 2024.06.14 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10334718 2024.06.14 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10334717 2024.06.14 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10334716 2024.06.14 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10334715 2024.06.14 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10334714 2024.06.14 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10334713 2024.06.14 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10334712 2024.06.14 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10334708 2024.06.14 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10334692 2024.06.14 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10334707 2024.06.14 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10334706 2024.06.14 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10334705 2024.06.14 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10334704 2024.06.14 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10334703 2024.06.14 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10334702 2024.06.14 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10334701 2024.06.14 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10334700 2024.06.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10334699 2024.06.14 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10334698 2024.06.14 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10334697 2024.06.14 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10334696 2024.06.14 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10334695 2024.06.14 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10334694 2024.06.14 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10334693 2024.06.14 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10330842 2024.06.13 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10330841 2024.06.13 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10330824 2024.06.13 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10330823 2024.06.13 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10330822 2024.06.13 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10330821 2024.06.13 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10330820 2024.06.13 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10330819 2024.06.13 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10330818 2024.06.13 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10330817 2024.06.13 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10330816 2024.06.13 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10330815 2024.06.13 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10330814 2024.06.13 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10330813 2024.06.13 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10330812 2024.06.13 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10330811 2024.06.13 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10330810 2024.06.13 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10330809 2024.06.13 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10330832 2024.06.13 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10330831 2024.06.13 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10330830 2024.06.13 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10330829 2024.06.13 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10330828 2024.06.13 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10330827 2024.06.13 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10330825 2024.06.13 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10330826 2024.06.13 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10330840 2024.06.13 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10330839 2024.06.13 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10330838 2024.06.13 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10330837 2024.06.13 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10330836 2024.06.13 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10330835 2024.06.13 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10330834 2024.06.13 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10330833 2024.06.13 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10330858 2024.06.13 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10330857 2024.06.13 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10330856 2024.06.13 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10330855 2024.06.13 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10330854 2024.06.13 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10330853 2024.06.13 ZP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10330852 2024.06.13 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10330851 2024.06.13 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10330850 2024.06.13 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10330849 2024.06.13 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10330848 2024.06.13 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10330847 2024.06.13 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10330846 2024.06.13 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10330845 2024.06.13 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10330843 2024.06.13 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10330844 2024.06.13 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10330808 2024.06.13 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10330807 2024.06.13 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10330806 2024.06.13 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10330805 2024.06.13 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10330804 2024.06.13 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10330803 2024.06.13 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10330802 2024.06.13 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10330801 2024.06.13 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10330800 2024.06.13 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10330799 2024.06.13 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10330798 2024.06.13 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10330797 2024.06.13 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10330796 2024.06.13 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10330795 2024.06.13 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10330794 2024.06.13 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10330793 2024.06.13 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10330792 2024.06.13 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10330791 2024.06.13 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10330790 2024.06.13 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10330789 2024.06.13 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10330788 2024.06.13 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10330787 2024.06.13 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10330786 2024.06.13 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10330785 2024.06.13 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10330784 2024.06.13 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10330783 2024.06.13 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10330782 2024.06.13 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10330781 2024.06.13 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10330780 2024.06.13 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10330779 2024.06.13 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10330778 2024.06.13 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10330777 2024.06.13 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10334838 2024.06.13 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10326546 2024.06.12 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10326545 2024.06.12 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10326544 2024.06.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10326543 2024.06.12 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10326542 2024.06.12 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10326541 2024.06.12 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10326540 2024.06.12 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10326539 2024.06.12 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10326538 2024.06.12 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10326537 2024.06.12 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10326536 2024.06.12 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10326562 2024.06.12 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10326561 2024.06.12 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10326560 2024.06.12 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10326559 2024.06.12 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10326558 2024.06.12 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10326557 2024.06.12 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10326556 2024.06.12 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10326555 2024.06.12 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10326554 2024.06.12 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10326553 2024.06.12 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10326552 2024.06.12 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 7 10326551 2024.06.12 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10326550 2024.06.12 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10326549 2024.06.12 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10326548 2024.06.12 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10326547 2024.06.12 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10324430 2024.06.12 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10324429 2024.06.12 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10324428 2024.06.10 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10317508 2024.06.10 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10317509 2024.06.10 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10315860 2024.06.09 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10315859 2024.06.09 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10315858 2024.06.09 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10315857 2024.06.09 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10315856 2024.06.09 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10315855 2024.06.09 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10315854 2024.06.09 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10315853 2024.06.09 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10315876 2024.06.09 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 3 10315875 2024.06.09 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10315874 2024.06.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10315873 2024.06.09 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10315872 2024.06.09 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10315871 2024.06.09 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10315870 2024.06.09 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10315869 2024.06.09 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10315868 2024.06.09 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10315867 2024.06.09 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10315866 2024.06.09 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10315865 2024.06.09 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10315864 2024.06.09 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10315863 2024.06.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10315862 2024.06.09 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10315861 2024.06.09 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10315852 2024.06.09 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10315851 2024.06.09 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10315850 2024.06.09 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10315849 2024.06.09 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10315848 2024.06.09 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10315847 2024.06.09 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10315846 2024.06.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10315845 2024.06.09 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10315837 2024.06.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10315844 2024.06.09 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10315843 2024.06.09 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10315842 2024.06.09 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10315841 2024.06.09 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10315840 2024.06.09 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10315839 2024.06.09 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10315838 2024.06.09 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10311828 2024.06.09 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10299144 2024.06.07 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10299121 2024.06.07 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10299120 2024.06.07 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10299119 2024.06.07 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10299118 2024.06.07 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10299117 2024.06.07 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10299116 2024.06.07 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10299115 2024.06.07 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10299114 2024.06.07 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10299113 2024.06.07 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10299112 2024.06.07 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10299109 2024.06.07 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10299111 2024.06.07 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10299110 2024.06.07 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10299106 2024.06.07 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10299107 2024.06.07 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10299105 2024.06.07 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 10299108 2024.06.07 MB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10299104 2024.06.07 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10299101 2024.06.05 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10299103 2024.06.05 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10299100 2024.06.05 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10299102 2024.06.05 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10299099 2024.06.05 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10299098 2024.06.05 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10287096 2024.06.04 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10287095 2024.06.04 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10285330 2024.06.04 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10285329 2024.06.04 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10285328 2024.06.04 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10285327 2024.06.04 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10285362 2024.06.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10285361 2024.06.04 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285360 2024.06.04 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285359 2024.06.04 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10285333 2024.06.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10285332 2024.06.04 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10285331 2024.06.04 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10285358 2024.06.04 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10285357 2024.06.04 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10285356 2024.06.04 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10285355 2024.06.04 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285354 2024.06.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10285353 2024.06.04 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10285352 2024.06.04 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10285351 2024.06.04 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10285350 2024.06.04 PM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10285378 2024.06.04 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10285377 2024.06.04 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10285376 2024.06.04 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10285375 2024.06.04 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10285374 2024.06.04 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10285373 2024.06.04 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10285372 2024.06.04 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10285371 2024.06.04 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10285370 2024.06.04 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10285369 2024.06.04 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10285368 2024.06.04 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10285367 2024.06.04 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10285366 2024.06.04 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10285365 2024.06.04 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10285364 2024.06.04 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10285363 2024.06.04 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10285326 2024.06.04 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10285325 2024.06.04 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10285324 2024.06.04 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10285323 2024.06.04 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10285322 2024.06.04 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10285321 2024.06.04 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10285320 2024.06.04 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10285319 2024.06.04 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285318 2024.06.04 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10285317 2024.06.04 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10285316 2024.06.04 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10285315 2024.06.04 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10285314 2024.06.04 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10285313 2024.06.04 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10285312 2024.06.04 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10285311 2024.06.04 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10285349 2024.06.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10285348 2024.06.04 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10285347 2024.06.04 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10285346 2024.06.04 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285345 2024.06.04 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10285344 2024.06.04 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10285343 2024.06.04 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10285342 2024.06.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10285341 2024.06.04 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10285340 2024.06.04 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10285339 2024.06.04 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10285338 2024.06.04 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10285337 2024.06.04 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10285336 2024.06.04 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10285335 2024.06.04 PM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10285334 2024.06.04 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10285310 2024.06.04 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10285309 2024.06.04 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10285308 2024.06.04 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10285307 2024.06.04 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10285306 2024.06.04 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285305 2024.06.04 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10285304 2024.06.04 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10285303 2024.06.04 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10285302 2024.06.04 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10285301 2024.06.04 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10285300 2024.06.04 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10285299 2024.06.04 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10285298 2024.06.04 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10285297 2024.06.04 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10285296 2024.06.04 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10285295 2024.06.04 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10285294 2024.06.04 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10285293 2024.06.04 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10285292 2024.06.04 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10285291 2024.06.04 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10285290 2024.06.04 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10285289 2024.06.04 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10285288 2024.06.04 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10285287 2024.06.04 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10285286 2024.06.04 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285285 2024.06.04 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10285284 2024.06.04 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10285283 2024.06.04 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10285282 2024.06.04 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10285281 2024.06.04 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10285280 2024.06.04 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10285279 2024.06.04 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10285278 2024.06.04 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10285277 2024.06.04 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10285276 2024.06.04 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10285275 2024.06.04 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10285274 2024.06.04 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10285273 2024.06.04 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10285272 2024.06.04 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10285271 2024.06.04 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10285270 2024.06.04 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10285269 2024.06.04 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10285268 2024.06.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10285267 2024.06.04 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10285266 2024.06.04 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10285265 2024.06.04 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10285264 2024.06.04 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10285263 2024.06.04 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10285262 2024.06.04 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10285170 2024.06.04 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10285258 2024.06.04 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10285253 2024.06.04 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10285250 2024.06.04 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10285060 2024.06.04 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10285169 2024.06.04 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10285167 2024.06.04 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10285055 2024.06.04 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10285251 2024.06.04 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10285054 2024.06.04 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10285255 2024.06.04 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10285171 2024.06.04 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10285233 2024.06.04 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10285237 2024.06.04 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10285244 2024.06.04 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10285246 2024.06.04 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10285179 2024.06.04 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10285053 2024.06.04 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10285243 2024.06.04 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10285247 2024.06.04 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10285184 2024.06.04 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10285260 2024.06.04 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10285235 2024.06.04 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10285183 2024.06.04 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10285261 2024.06.04 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10285254 2024.06.04 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10285168 2024.06.04 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10285245 2024.06.04 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10285249 2024.06.04 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10285241 2024.06.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10285248 2024.06.04 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10285061 2024.06.04 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10285252 2024.06.04 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285059 2024.06.04 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10280972 2024.06.03 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10275418 2024.06.02 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10273632 2024.06.02 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10273347 2024.06.02 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10273346 2024.06.02 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10273345 2024.06.02 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10273344 2024.06.02 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10273343 2024.06.02 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10273342 2024.06.02 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10273341 2024.06.02 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10273363 2024.06.02 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10273362 2024.06.02 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10273361 2024.06.02 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10273360 2024.06.02 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10273359 2024.06.02 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10273358 2024.06.02 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10273357 2024.06.02 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10273356 2024.06.02 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10273355 2024.06.02 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10273354 2024.06.02 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10273353 2024.06.02 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10273352 2024.06.02 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10273351 2024.06.02 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10273350 2024.06.02 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10273349 2024.06.02 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10273348 2024.06.02 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10269892 2024.06.01 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10269891 2024.06.01 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10269890 2024.06.01 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10269889 2024.06.01 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10269888 2024.06.01 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10269887 2024.06.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10269886 2024.06.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10269885 2024.06.01 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10269884 2024.06.01 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10269883 2024.06.01 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10269882 2024.06.01 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10269881 2024.06.01 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10269880 2024.06.01 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10269879 2024.06.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10269878 2024.06.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10269877 2024.06.01 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10269876 2024.06.01 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10269875 2024.06.01 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10269874 2024.06.01 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10269873 2024.06.01 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10269872 2024.06.01 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10269871 2024.06.01 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10269870 2024.06.01 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10269869 2024.06.01 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10269868 2024.06.01 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10269867 2024.06.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10269866 2024.06.01 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10269865 2024.06.01 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10269864 2024.06.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10269863 2024.06.01 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10269862 2024.06.01 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10269861 2024.06.01 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10269860 2024.06.01 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10269859 2024.06.01 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10269858 2024.06.01 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10269857 2024.06.01 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10269856 2024.06.01 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10269855 2024.06.01 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10269854 2024.06.01 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10260825 2024.05.31 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10260824 2024.05.31 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10259093 2024.05.31 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10259098 2024.05.31 PM
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10259101 2024.05.31 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10259100 2024.05.31 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10259099 2024.05.31 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10259097 2024.05.31 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10259096 2024.05.31 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10259095 2024.05.31 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10259094 2024.05.31 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10259092 2024.05.31 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10259117 2024.05.31 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10259116 2024.05.31 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10259115 2024.05.31 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10259114 2024.05.31 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10259113 2024.05.31 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10259112 2024.05.31 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10259111 2024.05.31 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10259110 2024.05.31 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10259109 2024.05.31 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10259108 2024.05.31 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10259107 2024.05.31 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10259106 2024.05.31 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10259105 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10259104 2024.05.31 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10259103 2024.05.31 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10259102 2024.05.31 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10259085 2024.05.31 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10259084 2024.05.31 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10259083 2024.05.31 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10259082 2024.05.31 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10259081 2024.05.31 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10259080 2024.05.31 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10259079 2024.05.31 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10259078 2024.05.31 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10259077 2024.05.31 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10259076 2024.05.31 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10259075 2024.05.31 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10259074 2024.05.31 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10259073 2024.05.31 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10259072 2024.05.31 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10259071 2024.05.31 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10259070 2024.05.31 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10259069 2024.05.31 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 10259068 2024.05.31 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10259067 2024.05.31 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10259066 2024.05.31 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10259065 2024.05.31 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10259064 2024.05.31 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10259063 2024.05.31 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10259062 2024.05.31 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10259061 2024.05.31 PM
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10259060 2024.05.31 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10259059 2024.05.31 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10259058 2024.05.31 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10259057 2024.05.31 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10259056 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10259055 2024.05.31 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10259054 2024.05.31 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10248109 2024.05.30 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10248108 2024.05.30 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10248107 2024.05.30 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10248106 2024.05.30 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10248105 2024.05.30 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10248104 2024.05.30 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10248103 2024.05.30 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10248102 2024.05.30 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10248101 2024.05.30 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 10248100 2024.05.30 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10248099 2024.05.30 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10248125 2024.05.30 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10248124 2024.05.30 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10248123 2024.05.30 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10248122 2024.05.30 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10248121 2024.05.30 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10248120 2024.05.30 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10248119 2024.05.30 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10248118 2024.05.30 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10248117 2024.05.30 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10248116 2024.05.30 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10248115 2024.05.30 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10248114 2024.05.30 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10248113 2024.05.30 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 10248112 2024.05.30 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10248111 2024.05.30 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10248110 2024.05.30 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10248098 2024.05.30 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10248097 2024.05.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10248096 2024.05.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10248095 2024.05.30 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10248094 2024.05.30 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10248093 2024.05.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10248092 2024.05.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10248091 2024.05.30 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10248090 2024.05.30 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10248089 2024.05.30 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10248088 2024.05.30 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10248087 2024.05.30 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10248086 2024.05.30 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10248085 2024.05.30 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10248084 2024.05.30 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10248083 2024.05.30 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10242525 2024.05.29 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10242524 2024.05.29 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10242523 2024.05.29 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10242522 2024.05.29 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10242521 2024.05.29 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10242520 2024.05.29 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10242518 2024.05.29 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10242517 2024.05.29 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10242516 2024.05.29 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10242515 2024.05.29 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10242514 2024.05.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10242513 2024.05.29 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10242512 2024.05.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10242511 2024.05.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10242510 2024.05.29 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10242509 2024.05.29 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10241226 2024.05.29 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10241231 2024.05.29 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10241225 2024.05.29 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10241230 2024.05.29 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10241229 2024.05.29 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10241228 2024.05.29 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10241227 2024.05.29 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10241262 2024.05.29 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10241261 2024.05.29 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10241260 2024.05.29 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10241259 2024.05.29 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10241258 2024.05.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10241257 2024.05.29 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10241256 2024.05.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10241255 2024.05.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10241254 2024.05.29 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10241263 2024.05.29 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10241249 2024.05.29 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10241250 2024.05.29 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10241253 2024.05.29 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10241248 2024.05.29 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10241252 2024.05.29 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10241251 2024.05.29 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10241247 2024.05.29 PM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10241246 2024.05.29 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10241245 2024.05.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10241244 2024.05.29 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10241243 2024.05.29 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10241242 2024.05.29 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10241241 2024.05.29 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10241240 2024.05.29 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10241239 2024.05.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10241238 2024.05.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10241237 2024.05.29 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10241236 2024.05.29 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10241235 2024.05.29 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10241234 2024.05.29 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10241233 2024.05.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10241232 2024.05.29 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10241224 2024.05.29 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10241211 2024.05.29 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10241210 2024.05.29 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10241209 2024.05.29 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10241223 2024.05.29 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10241222 2024.05.29 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10241221 2024.05.29 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10241220 2024.05.29 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10241219 2024.05.29 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10241218 2024.05.29 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10241217 2024.05.29 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10241216 2024.05.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10241215 2024.05.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10241214 2024.05.29 PM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10241213 2024.05.29 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10241212 2024.05.29 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10241208 2024.05.29 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10241207 2024.05.29 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10241206 2024.05.29 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10241205 2024.05.29 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10241204 2024.05.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10241203 2024.05.29 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10241202 2024.05.29 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10241201 2024.05.29 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10241200 2024.05.29 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10241199 2024.05.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10241198 2024.05.29 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10241197 2024.05.29 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10241196 2024.05.29 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10241195 2024.05.29 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10241194 2024.05.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10241193 2024.05.29 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10238780 2024.05.28 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10238779 2024.05.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10238778 2024.05.28 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10238777 2024.05.28 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10238776 2024.05.28 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10238775 2024.05.28 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10238774 2024.05.28 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10238773 2024.05.28 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10238772 2024.05.28 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10238771 2024.05.28 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10238770 2024.05.28 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10238769 2024.05.28 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10238768 2024.05.28 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10238767 2024.05.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10238766 2024.05.28 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10237898 2024.05.28 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10237897 2024.05.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10237896 2024.05.28 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10237895 2024.05.28 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10237894 2024.05.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10233085 2024.05.27 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10233084 2024.05.27 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10233083 2024.05.27 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10233082 2024.05.27 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10233081 2024.05.27 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10233080 2024.05.27 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10233079 2024.05.27 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10233078 2024.05.27 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10233077 2024.05.27 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10233076 2024.05.27 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10225883 2024.05.26 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10224613 2024.05.26 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10218110 2024.05.25 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10218111 2024.05.25 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10218109 2024.05.25 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10214084 2024.05.25 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10214083 2024.05.25 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10214085 2024.05.25 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10213601 2024.05.25 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10213600 2024.05.25 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10213599 2024.05.25 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10213598 2024.05.25 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10213597 2024.05.25 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10213596 2024.05.25 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10213595 2024.05.25 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10213594 2024.05.25 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10213593 2024.05.25 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10213592 2024.05.25 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10213591 2024.05.25 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10213590 2024.05.25 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10213589 2024.05.25 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10213576 2024.05.25 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10213577 2024.05.25 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10213575 2024.05.25 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10213574 2024.05.25 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10213588 2024.05.25 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10213587 2024.05.25 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10213586 2024.05.25 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10213585 2024.05.25 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10213584 2024.05.25 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10213583 2024.05.25 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10213582 2024.05.25 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10213581 2024.05.25 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10213580 2024.05.25 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10213579 2024.05.25 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10213578 2024.05.25 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10213571 2024.05.25 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10213570 2024.05.25 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10213569 2024.05.25 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10213568 2024.05.25 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10213567 2024.05.25 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10213566 2024.05.25 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10213572 2024.05.25 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10213564 2024.05.25 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10213565 2024.05.25 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10213573 2024.05.25 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10213563 2024.05.25 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10213562 2024.05.25 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10213561 2024.05.25 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10213559 2024.05.25 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10213558 2024.05.25 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10213560 2024.05.25 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10210469 2024.05.25 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10210470 2024.05.25 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10210471 2024.05.24 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10210106 2024.05.24 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10210105 2024.05.24 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10201727 2024.05.22 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10201728 2024.05.22 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10201726 2024.05.22 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10201729 2024.05.22 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10200379 2024.05.22 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10200378 2024.05.22 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10200377 2024.05.22 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10200376 2024.05.22 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10200375 2024.05.22 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10200374 2024.05.22 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10200373 2024.05.22 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10200372 2024.05.22 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10200371 2024.05.22 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10200370 2024.05.22 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10200369 2024.05.22 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10200368 2024.05.22 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10200367 2024.05.22 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10200366 2024.05.22 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10200365 2024.05.22 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10200364 2024.05.22 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10200363 2024.05.22 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10200362 2024.05.22 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10200361 2024.05.22 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10200360 2024.05.22 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10200359 2024.05.22 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10200358 2024.05.22 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10200357 2024.05.22 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10200356 2024.05.22 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10200355 2024.05.22 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10200354 2024.05.22 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10200353 2024.05.22 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 10200352 2024.05.22 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10200351 2024.05.22 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10200350 2024.05.22 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10200349 2024.05.22 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10200348 2024.05.22 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10200347 2024.05.22 PM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10200346 2024.05.22 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10200345 2024.05.22 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10200344 2024.05.22 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10200343 2024.05.22 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10200342 2024.05.22 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10200341 2024.05.22 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10200340 2024.05.22 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10200339 2024.05.22 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10200338 2024.05.22 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10200337 2024.05.22 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10200336 2024.05.22 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10200335 2024.05.22 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 10200334 2024.05.22 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10200333 2024.05.22 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10200332 2024.05.22 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10200331 2024.05.22 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10200330 2024.05.22 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10200329 2024.05.22 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10200328 2024.05.22 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10200327 2024.05.22 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10200326 2024.05.22 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10200325 2024.05.22 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10200324 2024.05.22 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10200323 2024.05.22 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10200322 2024.05.22 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10200321 2024.05.22 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10200320 2024.05.22 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10200319 2024.05.22 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10200318 2024.05.22 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10200317 2024.05.22 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10200316 2024.05.22 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10200315 2024.05.22 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10200314 2024.05.22 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10200313 2024.05.22 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10200312 2024.05.22 PM
pospolity