DRUŻYNA

Drużyna: ibis . Obserwator: Adam Olszewski

Liczba gatunków: 179

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 213 3933 41 41 1 5 11 24
2 93 1055 44 28 0 1 6 21
3 343 4098 98 89 0 5 40 44
4 209 606 132 83 0 9 32 42
5 702 6470 168 103 0 20 45 38
6 62 565 179 48 0 13 21 14
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10331676 2024.06.13 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10331677 2024.06.13 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 10331664 2024.06.13 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10331666 2024.06.13 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10331665 2024.06.13 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10331661 2024.06.13 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10331678 2024.06.13 PL
pospolity łyska, Fulica atra 15 10331679 2024.06.13 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10331663 2024.06.13 PL
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 10331658 2024.06.13 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10331667 2024.06.13 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10331671 2024.06.13 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10331662 2024.06.13 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 10331681 2024.06.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 10331673 2024.06.13 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10331675 2024.06.13 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10331674 2024.06.13 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10331680 2024.06.13 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 10331660 2024.06.13 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10331668 2024.06.13 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10331672 2024.06.13 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 10331659 2024.06.13 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10331670 2024.06.13 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10331669 2024.06.13 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 10324832 2024.06.12 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10328991 2024.06.12 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 10328963 2024.06.12 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10318252 2024.06.08 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10318184 2024.06.08 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 10318244 2024.06.08 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10318314 2024.06.08 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10289879 2024.06.04 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10289881 2024.06.04 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10289882 2024.06.04 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 7 10289901 2024.06.04 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10289899 2024.06.04 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10289824 2024.06.02 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10289803 2024.06.02 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10278144 2024.06.02 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10269755 2024.06.02 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10269759 2024.06.02 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10269758 2024.06.02 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10269754 2024.06.02 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10269757 2024.06.02 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10269763 2024.06.02 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10269762 2024.06.02 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10269750 2024.06.01 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10269598 2024.06.01 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10269599 2024.06.01 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 10269600 2024.06.01 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10269607 2024.06.01 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10269608 2024.06.01 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 10269609 2024.06.01 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10269756 2024.06.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10269594 2024.06.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10269597 2024.06.01 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10269586 2024.06.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10269584 2024.06.01 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10269752 2024.06.01 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10269596 2024.06.01 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10269588 2024.06.01 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10269590 2024.06.01 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253827 2024.05.31 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253842 2024.05.31 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10269751 2024.05.31 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10269753 2024.05.31 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10269617 2024.05.31 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10269572 2024.05.31 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10269581 2024.05.31 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10269579 2024.05.31 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 10255290 2024.05.31 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10253906 2024.05.31 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253786 2024.05.31 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253802 2024.05.31 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10253873 2024.05.31 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10253934 2024.05.31 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10253856 2024.05.31 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10269571 2024.05.31 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10269576 2024.05.31 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10269749 2024.05.31 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10269582 2024.05.31 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10254076 2024.05.31 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255265 2024.05.31 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10254100 2024.05.31 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10269577 2024.05.31 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10243899 2024.05.30 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10243898 2024.05.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253826 2024.05.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253841 2024.05.30 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10254035 2024.05.30 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10254077 2024.05.30 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10254050 2024.05.30 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10253945 2024.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 16 10253564 2024.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253590 2024.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10253608 2024.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253695 2024.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 120 10253714 2024.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253734 2024.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253748 2024.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10253760 2024.05.30 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10253811 2024.05.30 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 10255284 2024.05.30 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10254941 2024.05.30 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10253905 2024.05.30 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10269747 2024.05.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253785 2024.05.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253801 2024.05.30 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10253871 2024.05.30 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10253933 2024.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10253855 2024.05.30 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10253910 2024.05.30 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254066 2024.05.30 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10254075 2024.05.30 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10253890 2024.05.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10253911 2024.05.30 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255263 2024.05.30 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10253944 2024.05.30 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10239508 2024.05.29 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10239497 2024.05.29 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253825 2024.05.29 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253840 2024.05.29 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10254049 2024.05.29 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10253947 2024.05.29 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10253810 2024.05.29 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 10255273 2024.05.29 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10253904 2024.05.29 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10269746 2024.05.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253784 2024.05.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10253800 2024.05.29 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10253870 2024.05.29 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10253932 2024.05.29 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10253854 2024.05.29 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10253909 2024.05.29 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254065 2024.05.29 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10254074 2024.05.29 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10253889 2024.05.29 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255259 2024.05.29 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10253941 2024.05.29 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10234520 2024.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253824 2024.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253839 2024.05.28 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10254048 2024.05.28 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10253946 2024.05.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10253562 2024.05.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 10253587 2024.05.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253605 2024.05.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 10253694 2024.05.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 10253711 2024.05.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 10253733 2024.05.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253746 2024.05.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253761 2024.05.28 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10253809 2024.05.28 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 10255270 2024.05.28 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10253903 2024.05.28 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10269745 2024.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253783 2024.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10253799 2024.05.28 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10253869 2024.05.28 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10253931 2024.05.28 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10253853 2024.05.28 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10253908 2024.05.28 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254064 2024.05.28 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10254073 2024.05.28 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10253888 2024.05.28 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255253 2024.05.28 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10253940 2024.05.28 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10234905 2024.05.27 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 10234904 2024.05.27 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10234910 2024.05.27 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10234914 2024.05.27 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 10234909 2024.05.27 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 47 10234896 2024.05.27 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10234915 2024.05.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10234899 2024.05.27 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253823 2024.05.27 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253838 2024.05.27 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10234913 2024.05.27 PL
pospolity łyska, Fulica atra 8 10234906 2024.05.27 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10234898 2024.05.27 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10234897 2024.05.27 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10234891 2024.05.27 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10234892 2024.05.27 PL
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 10234890 2024.05.27 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 10234912 2024.05.27 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10234893 2024.05.27 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10254047 2024.05.27 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10254034 2024.05.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10234902 2024.05.27 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10253808 2024.05.27 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10253902 2024.05.27 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 10234911 2024.05.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253782 2024.05.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10253798 2024.05.27 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10253868 2024.05.27 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10253930 2024.05.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10253852 2024.05.27 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10234917 2024.05.27 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10253907 2024.05.27 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10234908 2024.05.27 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10234900 2024.05.27 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10234901 2024.05.27 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10234894 2024.05.27 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254063 2024.05.27 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10254072 2024.05.27 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10253887 2024.05.27 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 700 10234903 2024.05.27 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255229 2024.05.27 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10234916 2024.05.27 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10253939 2024.05.27 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 10234895 2024.05.27 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10234907 2024.05.27 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253822 2024.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253837 2024.05.26 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10254046 2024.05.26 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10254033 2024.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10253560 2024.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253584 2024.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253603 2024.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253622 2024.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 10253710 2024.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253732 2024.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253744 2024.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10253755 2024.05.26 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10253807 2024.05.26 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10253901 2024.05.26 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253781 2024.05.26 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10253797 2024.05.26 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10253867 2024.05.26 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10253929 2024.05.26 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10253851 2024.05.26 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254062 2024.05.26 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10254071 2024.05.26 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10253886 2024.05.26 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255178 2024.05.26 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10253938 2024.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253821 2024.05.25 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253836 2024.05.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10254045 2024.05.25 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10254032 2024.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10253559 2024.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253582 2024.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 10253602 2024.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253621 2024.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 10253708 2024.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253730 2024.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253743 2024.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253762 2024.05.25 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10253806 2024.05.25 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10253900 2024.05.25 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253780 2024.05.25 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10253796 2024.05.25 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10253866 2024.05.25 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10253928 2024.05.25 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10253850 2024.05.25 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254061 2024.05.25 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10254069 2024.05.25 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10253885 2024.05.25 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255124 2024.05.25 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10253937 2024.05.25 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253820 2024.05.24 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253835 2024.05.24 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10254044 2024.05.24 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10254031 2024.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10253557 2024.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253579 2024.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 10253600 2024.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 10253620 2024.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 180 10253706 2024.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 10253729 2024.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253742 2024.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253754 2024.05.24 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10253805 2024.05.24 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10253899 2024.05.24 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253779 2024.05.24 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10253795 2024.05.24 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10253865 2024.05.24 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10253927 2024.05.24 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10253849 2024.05.24 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254059 2024.05.24 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10254068 2024.05.24 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10253884 2024.05.24 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255118 2024.05.24 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10253936 2024.05.24 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253819 2024.05.23 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253834 2024.05.23 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10254043 2024.05.23 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10253948 2024.05.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10253554 2024.05.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253577 2024.05.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 10253599 2024.05.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 10253619 2024.05.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 180 10253705 2024.05.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 10253727 2024.05.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253741 2024.05.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253757 2024.05.23 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10253804 2024.05.23 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10253898 2024.05.23 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253778 2024.05.23 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10253794 2024.05.23 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10253864 2024.05.23 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10253926 2024.05.23 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10253848 2024.05.23 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254058 2024.05.23 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10254067 2024.05.23 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10253881 2024.05.23 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255115 2024.05.23 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10253935 2024.05.23 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10225454 2024.05.22 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10225524 2024.05.22 PL
pospolity bogatka, Parus major 9 10234561 2024.05.22 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10225838 2024.05.22 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10225795 2024.05.22 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10225786 2024.05.22 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10225601 2024.05.22 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10225789 2024.05.22 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10225606 2024.05.22 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10225631 2024.05.22 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10225635 2024.05.22 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10225637 2024.05.22 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 10225770 2024.05.22 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253818 2024.05.22 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10225881 2024.05.22 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 10225790 2024.05.22 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10254042 2024.05.22 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10228232 2024.05.22 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10225922 2024.05.22 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10225924 2024.05.22 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10225925 2024.05.22 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10225949 2024.05.22 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10225839 2024.05.22 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10253897 2024.05.22 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253777 2024.05.22 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10253793 2024.05.22 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10226100 2024.05.22 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10253863 2024.05.22 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10253925 2024.05.22 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10225856 2024.05.22 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10228140 2024.05.22 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10225915 2024.05.22 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10225950 2024.05.22 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254057 2024.05.22 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10253880 2024.05.22 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10225840 2024.05.22 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10225916 2024.05.22 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10228142 2024.05.22 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10225882 2024.05.22 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10225923 2024.05.22 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10225842 2024.05.22 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10226049 2024.05.22 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255114 2024.05.22 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10225884 2024.05.22 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10225871 2024.05.22 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10226133 2024.05.22 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10191562 2024.05.21 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253817 2024.05.21 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253833 2024.05.21 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10254041 2024.05.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10253553 2024.05.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253575 2024.05.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 10253597 2024.05.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253617 2024.05.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 150 10253703 2024.05.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 10253725 2024.05.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 10253740 2024.05.21 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253759 2024.05.21 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10253803 2024.05.21 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10253896 2024.05.21 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253775 2024.05.21 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10253792 2024.05.21 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10253862 2024.05.21 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10253924 2024.05.21 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10253847 2024.05.21 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254056 2024.05.21 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10253879 2024.05.21 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255109 2024.05.21 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253816 2024.05.20 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253832 2024.05.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10254040 2024.05.20 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10253551 2024.05.20 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253574 2024.05.20 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253596 2024.05.20 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253616 2024.05.20 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 150 10253701 2024.05.20 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 10253723 2024.05.20 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 10253739 2024.05.20 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253756 2024.05.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10253895 2024.05.20 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253774 2024.05.20 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10253791 2024.05.20 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10253861 2024.05.20 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10253916 2024.05.20 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10253846 2024.05.20 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254055 2024.05.20 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10253878 2024.05.20 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255100 2024.05.20 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253815 2024.05.19 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253831 2024.05.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10254039 2024.05.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10253549 2024.05.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253573 2024.05.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253595 2024.05.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253614 2024.05.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 150 10253699 2024.05.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 10253722 2024.05.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 10253738 2024.05.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10253753 2024.05.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10253894 2024.05.19 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253773 2024.05.19 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253790 2024.05.19 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10253860 2024.05.19 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10253915 2024.05.19 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10253845 2024.05.19 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254054 2024.05.19 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10253877 2024.05.19 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255098 2024.05.19 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10189019 2024.05.18 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10188301 2024.05.18 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10188636 2024.05.18 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10168796 2024.05.18 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10188606 2024.05.18 PL
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10189691 2024.05.18 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10188268 2024.05.18 PL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10188440 2024.05.18 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10163879 2024.05.18 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10191603 2024.05.18 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10191613 2024.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253814 2024.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253830 2024.05.18 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10191608 2024.05.18 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 10191607 2024.05.18 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 10225657 2024.05.18 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10191606 2024.05.18 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 10191604 2024.05.18 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10191605 2024.05.18 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10254038 2024.05.18 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10191611 2024.05.18 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10191602 2024.05.18 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 10191610 2024.05.18 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 10191593 2024.05.18 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10191609 2024.05.18 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10191594 2024.05.18 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10191597 2024.05.18 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10253893 2024.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253772 2024.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10253789 2024.05.18 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10253859 2024.05.18 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10191599 2024.05.18 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10253914 2024.05.18 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10191614 2024.05.18 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10191615 2024.05.18 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10191596 2024.05.18 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10225673 2024.05.18 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10191601 2024.05.18 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254053 2024.05.18 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10253876 2024.05.18 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10191600 2024.05.18 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10191598 2024.05.18 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10225659 2024.05.18 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255097 2024.05.18 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10191612 2024.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10191595 2024.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253813 2024.05.17 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253829 2024.05.17 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10254037 2024.05.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10253548 2024.05.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253571 2024.05.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253594 2024.05.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253612 2024.05.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 120 10253697 2024.05.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 10253721 2024.05.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253737 2024.05.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10253751 2024.05.17 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10253892 2024.05.17 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253771 2024.05.17 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10253788 2024.05.17 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10253858 2024.05.17 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10253913 2024.05.17 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10253844 2024.05.17 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254052 2024.05.17 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10253875 2024.05.17 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255093 2024.05.17 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161608 2024.05.16 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253812 2024.05.16 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10253828 2024.05.16 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10254036 2024.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10253547 2024.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253569 2024.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253592 2024.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253610 2024.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 120 10253696 2024.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10253720 2024.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10253736 2024.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10253752 2024.05.16 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10253891 2024.05.16 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10253770 2024.05.16 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10253787 2024.05.16 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10253857 2024.05.16 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10253912 2024.05.16 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10253843 2024.05.16 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254051 2024.05.16 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10253874 2024.05.16 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10255092 2024.05.16 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10163871 2024.05.15 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10163877 2024.05.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10163872 2024.05.15 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10163878 2024.05.15 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10163874 2024.05.15 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10163876 2024.05.15 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10163873 2024.05.15 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10163875 2024.05.15 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10163867 2024.05.14 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10163868 2024.05.14 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10163862 2024.05.14 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10163869 2024.05.14 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10163864 2024.05.14 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10163866 2024.05.14 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10163865 2024.05.14 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10163863 2024.05.14 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10163870 2024.05.14 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10137807 2024.05.13 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10138697 2024.05.13 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 10138523 2024.05.13 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10138644 2024.05.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10137828 2024.05.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10137890 2024.05.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10137904 2024.05.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10137913 2024.05.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10138188 2024.05.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10138277 2024.05.13 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10138649 2024.05.13 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10138694 2024.05.13 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10138484 2024.05.13 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10138676 2024.05.13 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10138679 2024.05.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138345 2024.05.13 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10138357 2024.05.13 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10138295 2024.05.13 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10254095 2024.05.12 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 10254080 2024.05.12 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 12 10254078 2024.05.12 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10254091 2024.05.12 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10254079 2024.05.12 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10254093 2024.05.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 10254092 2024.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10138695 2024.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10138696 2024.05.12 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10254082 2024.05.12 PL
pospolity łyska, Fulica atra 20 10254087 2024.05.12 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10254084 2024.05.12 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 10254083 2024.05.12 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 10254086 2024.05.12 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10254085 2024.05.12 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 10254094 2024.05.12 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10254099 2024.05.12 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10254081 2024.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10138693 2024.05.12 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10138675 2024.05.12 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10138678 2024.05.12 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 10254096 2024.05.12 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10254089 2024.05.12 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10254090 2024.05.12 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10138680 2024.05.12 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10254098 2024.05.12 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 10254097 2024.05.12 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 10254088 2024.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10138755 2024.05.11 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 10138521 2024.05.11 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10138643 2024.05.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10137825 2024.05.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10137866 2024.05.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10137903 2024.05.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 10137912 2024.05.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10138184 2024.05.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10138223 2024.05.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10138264 2024.05.11 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10163860 2024.05.11 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10163861 2024.05.11 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10138691 2024.05.11 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10138482 2024.05.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10138674 2024.05.11 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10138677 2024.05.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138344 2024.05.11 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10138356 2024.05.11 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10138293 2024.05.11 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10138754 2024.05.10 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10138517 2024.05.10 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10138642 2024.05.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10137823 2024.05.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10137863 2024.05.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10137902 2024.05.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 10137911 2024.05.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10138219 2024.05.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10138220 2024.05.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10138249 2024.05.10 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10138690 2024.05.10 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10138479 2024.05.10 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10138310 2024.05.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10138673 2024.05.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138343 2024.05.10 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10138355 2024.05.10 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10138752 2024.05.09 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10138515 2024.05.09 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10138640 2024.05.09 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10137819 2024.05.09 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10137862 2024.05.09 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10137899 2024.05.09 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10137910 2024.05.09 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10138183 2024.05.09 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10138239 2024.05.09 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10138276 2024.05.09 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10138689 2024.05.09 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10138475 2024.05.09 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10138672 2024.05.09 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138342 2024.05.09 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10138354 2024.05.09 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10138707 2024.05.08 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10138511 2024.05.08 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10138627 2024.05.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10137816 2024.05.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10137861 2024.05.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10137897 2024.05.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10137908 2024.05.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10138217 2024.05.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10138222 2024.05.08 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10138648 2024.05.08 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10138688 2024.05.08 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10138474 2024.05.08 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10138311 2024.05.08 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10138671 2024.05.08 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138322 2024.05.08 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10138353 2024.05.08 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10138705 2024.05.07 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10138507 2024.05.07 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10138544 2024.05.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10137810 2024.05.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10137831 2024.05.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10137896 2024.05.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10137907 2024.05.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10137928 2024.05.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10138221 2024.05.07 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10138651 2024.05.07 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10138687 2024.05.07 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10138472 2024.05.07 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10138670 2024.05.07 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138320 2024.05.07 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10138352 2024.05.07 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10078816 2024.05.07 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10078798 2024.05.07 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10138704 2024.05.06 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10138504 2024.05.06 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10138541 2024.05.06 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10138653 2024.05.06 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10138686 2024.05.06 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10138372 2024.05.06 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10138669 2024.05.06 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138319 2024.05.06 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10138351 2024.05.06 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10095410 2024.05.05 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10095411 2024.05.05 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10095448 2024.05.05 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 10095428 2024.05.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10095439 2024.05.05 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10095440 2024.05.05 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10095413 2024.05.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10095414 2024.05.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 10095441 2024.05.05 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10095412 2024.05.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10095404 2024.05.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 7 10095449 2024.05.05 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10138703 2024.05.05 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 6 10095396 2024.05.05 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10095394 2024.05.05 PL
pospolity łyska, Fulica atra 10 10095419 2024.05.05 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 10095422 2024.05.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 10095423 2024.05.05 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 10095402 2024.05.05 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 10095400 2024.05.05 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10095401 2024.05.05 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10095403 2024.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10138501 2024.05.05 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10138538 2024.05.05 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10095395 2024.05.05 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10095426 2024.05.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10095409 2024.05.05 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10095447 2024.05.05 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10095446 2024.05.05 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10095425 2024.05.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 5 10095445 2024.05.05 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 10095444 2024.05.05 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 10095417 2024.05.05 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10138650 2024.05.05 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10095418 2024.05.05 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 10095406 2024.05.05 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 10095424 2024.05.05 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 6 10095427 2024.05.05 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10138685 2024.05.05 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10138369 2024.05.05 PL
pospolity kos, Turdus merula 4 10095452 2024.05.05 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10138668 2024.05.05 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 10095451 2024.05.05 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10095453 2024.05.05 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 10095454 2024.05.05 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 10095397 2024.05.05 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10095398 2024.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 10095443 2024.05.05 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 10095415 2024.05.05 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138318 2024.05.05 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10095405 2024.05.05 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10095416 2024.05.05 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 10095420 2024.05.05 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10138350 2024.05.05 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 6 10095408 2024.05.05 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10095421 2024.05.05 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 10095399 2024.05.05 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 10095442 2024.05.05 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10095393 2024.05.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 10095450 2024.05.05 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 10095407 2024.05.05 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10138702 2024.05.04 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10138499 2024.05.04 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10138536 2024.05.04 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10061056 2024.05.04 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10138652 2024.05.04 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10138684 2024.05.04 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10138368 2024.05.04 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 10138309 2024.05.04 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10138667 2024.05.04 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138317 2024.05.04 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10138349 2024.05.04 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10138701 2024.05.03 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10138495 2024.05.03 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10138532 2024.05.03 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 10049137 2024.05.03 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10138647 2024.05.03 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10138683 2024.05.03 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10138366 2024.05.03 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 10138308 2024.05.03 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10138666 2024.05.03 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138316 2024.05.03 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10138348 2024.05.03 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10035643 2024.05.02 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10138700 2024.05.02 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10138493 2024.05.02 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10138530 2024.05.02 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10138646 2024.05.02 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10138682 2024.05.02 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10138363 2024.05.02 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 10138307 2024.05.02 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10138665 2024.05.02 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138313 2024.05.02 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10138347 2024.05.02 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10033882 2024.05.01 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10138699 2024.05.01 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10138487 2024.05.01 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10138525 2024.05.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10045472 2024.05.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10138645 2024.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10138681 2024.05.01 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10138359 2024.05.01 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 10138298 2024.05.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10138664 2024.05.01 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138312 2024.05.01 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10138346 2024.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10032038 2024.04.30 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10032065 2024.04.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10033976 2024.04.30 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10032085 2024.04.30 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10032031 2024.04.30 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10032030 2024.04.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10005721 2024.04.30 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10035681 2024.04.30 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10033618 2024.04.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10005722 2024.04.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10035824 2024.04.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10035826 2024.04.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10035827 2024.04.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10005723 2024.04.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10005724 2024.04.30 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10035825 2024.04.30 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10035828 2024.04.30 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10005728 2024.04.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10035830 2024.04.30 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10033623 2024.04.30 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10033626 2024.04.30 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10033621 2024.04.30 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10033638 2024.04.30 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10033643 2024.04.30 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10033646 2024.04.30 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10033860 2024.04.30 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10005507 2024.04.29 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10005503 2024.04.29 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10005478 2024.04.29 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10005479 2024.04.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10005477 2024.04.29 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9997222 2024.04.29 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9997224 2024.04.29 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9997223 2024.04.29 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10005502 2024.04.29 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10005505 2024.04.29 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10005504 2024.04.29 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9997214 2024.04.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10005476 2024.04.28 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10032863 2024.04.27 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9997221 2024.04.27 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9997217 2024.04.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9972848 2024.04.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10005243 2024.04.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10005244 2024.04.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10005271 2024.04.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10005429 2024.04.27 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10005222 2024.04.27 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10005234 2024.04.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10005242 2024.04.27 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10005269 2024.04.27 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10005454 2024.04.27 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 10005475 2024.04.27 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10005216 2024.04.27 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10005430 2024.04.27 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10005239 2024.04.27 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10005240 2024.04.27 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10005214 2024.04.27 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10005217 2024.04.27 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10005236 2024.04.27 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10005432 2024.04.27 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10005433 2024.04.27 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10005237 2024.04.27 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 10005235 2024.04.27 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10005472 2024.04.27 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 9972853 2024.04.27 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10005232 2024.04.27 PL
pospolity bogatka, Parus major 3 10005426 2024.04.27 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10005227 2024.04.27 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10005425 2024.04.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10005473 2024.04.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10005474 2024.04.27 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9972849 2024.04.27 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 4 9972847 2024.04.27 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10005225 2024.04.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9972851 2024.04.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10005424 2024.04.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10005449 2024.04.27 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10005471 2024.04.27 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10005421 2024.04.27 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9972852 2024.04.27 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10005226 2024.04.27 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10005444 2024.04.27 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10005224 2024.04.27 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10005431 2024.04.27 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10005440 2024.04.27 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10005223 2024.04.27 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10005438 2024.04.27 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10005221 2024.04.27 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 10005213 2024.04.27 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10005212 2024.04.27 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10005423 2024.04.27 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10005238 2024.04.27 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10005241 2024.04.27 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 9972846 2024.04.25 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9972845 2024.04.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10045465 2024.04.22 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9972843 2024.04.15 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9972841 2024.04.15 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9972840 2024.04.15 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9972842 2024.04.15 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9972844 2024.04.15 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9938417 2024.04.14 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9938410 2024.04.14 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9938412 2024.04.14 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 9938400 2024.04.14 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9938407 2024.04.14 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9938394 2024.04.14 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9938408 2024.04.14 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9938406 2024.04.14 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9938396 2024.04.14 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9938405 2024.04.14 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9938388 2024.04.14 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9938374 2024.04.13 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9938379 2024.04.13 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9938383 2024.04.13 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9938367 2024.04.13 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9938381 2024.04.13 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9938371 2024.04.13 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10035734 2024.04.12 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10035732 2024.04.12 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 10035735 2024.04.12 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9938328 2024.04.12 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9938326 2024.04.12 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 9938334 2024.04.12 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9938320 2024.04.12 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9938363 2024.04.12 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9938365 2024.04.12 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9938323 2024.04.12 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9972850 2024.04.12 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9938298 2024.04.11 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9938299 2024.04.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9938301 2024.04.11 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9938296 2024.04.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9938304 2024.04.11 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9938306 2024.04.11 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9938297 2024.04.11 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9938290 2024.04.10 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 9938283 2024.04.10 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9938291 2024.04.10 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 9938288 2024.04.10 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9938289 2024.04.10 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9938259 2024.04.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9938293 2024.04.10 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9938295 2024.04.10 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9938294 2024.04.10 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9938286 2024.04.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9938292 2024.04.10 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9938287 2024.04.10 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 9926000 2024.04.09 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9918273 2024.04.09 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 9918274 2024.04.09 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9918283 2024.04.09 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9918297 2024.04.09 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9918270 2024.04.09 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9918269 2024.04.09 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9918282 2024.04.09 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 9918281 2024.04.09 PL