DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP TŚ. Obserwator: Tomasz Świątek

Liczba gatunków: 168

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 40 261 30 30 0 1 6 23
2 116 3712 72 64 0 6 24 34
3 104 480 104 80 0 8 33 39
4 12 12 107 11 0 0 4 7
5 162 225 168 140 1 27 62 50
6 0 0 168 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10139850 2024.05.14 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10139849 2024.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10139848 2024.05.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10139847 2024.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10139846 2024.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10139845 2024.05.13 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10139844 2024.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10139843 2024.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10139842 2024.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10139841 2024.05.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10139840 2024.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10139839 2024.05.13 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10139838 2024.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10139837 2024.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10139836 2024.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10139835 2024.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10139834 2024.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10139832 2024.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10139833 2024.05.13 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10139831 2024.05.13 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10139830 2024.05.13 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10139829 2024.05.13 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10117666 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10117665 2024.05.11 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10117664 2024.05.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10117663 2024.05.11 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10117662 2024.05.11 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10117661 2024.05.11 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 10117660 2024.05.11 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10117659 2024.05.11 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 10117658 2024.05.11 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10117657 2024.05.11 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 10117682 2024.05.11 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 10117681 2024.05.11 PK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10117680 2024.05.11 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10117679 2024.05.11 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10117678 2024.05.11 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10117677 2024.05.11 PK
bardzo rzadki sieweczka morska, Anarhynchus alexandrinus 1 10117676 2024.05.11 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 10117675 2024.05.11 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10117674 2024.05.11 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10117673 2024.05.11 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10117672 2024.05.11 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10117671 2024.05.11 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 10117670 2024.05.11 PK
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10117669 2024.05.11 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10117668 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10117667 2024.05.11 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10117773 2024.05.11 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10117770 2024.05.11 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10117768 2024.05.11 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10117765 2024.05.11 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 10117766 2024.05.11 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 10117763 2024.05.11 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10117760 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10117759 2024.05.11 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10117756 2024.05.11 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10117755 2024.05.11 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10117752 2024.05.11 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10117751 2024.05.11 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 10117750 2024.05.11 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10117749 2024.05.11 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10117748 2024.05.11 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10117747 2024.05.11 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10117734 2024.05.11 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10117732 2024.05.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10117728 2024.05.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10117727 2024.05.11 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10117726 2024.05.11 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10117724 2024.05.11 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10117723 2024.05.11 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10117722 2024.05.11 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10117721 2024.05.11 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10117720 2024.05.11 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10117725 2024.05.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10117719 2024.05.11 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10117718 2024.05.11 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10117717 2024.05.11 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10117715 2024.05.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10117713 2024.05.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10117716 2024.05.11 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10117714 2024.05.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10117712 2024.05.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10117711 2024.05.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10117710 2024.05.11 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10117709 2024.05.11 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10117708 2024.05.11 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10117707 2024.05.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10117706 2024.05.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10117704 2024.05.11 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10117702 2024.05.11 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10117700 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10117698 2024.05.11 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10117696 2024.05.11 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10117694 2024.05.11 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10117691 2024.05.11 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10117705 2024.05.11 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10117703 2024.05.11 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10117701 2024.05.11 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10117699 2024.05.11 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10117697 2024.05.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10117695 2024.05.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10117693 2024.05.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10117692 2024.05.11 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10117690 2024.05.11 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10117689 2024.05.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10117688 2024.05.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10117687 2024.05.11 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10117686 2024.05.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10117685 2024.05.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10117684 2024.05.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10117683 2024.05.11 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 10117746 2024.05.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10117745 2024.05.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10117744 2024.05.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10117742 2024.05.11 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10117743 2024.05.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10117741 2024.05.11 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10117739 2024.05.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10117740 2024.05.11 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10117738 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10117737 2024.05.11 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10117735 2024.05.11 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10117736 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10117733 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10117731 2024.05.11 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10117730 2024.05.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10117729 2024.05.11 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10117656 2024.05.11 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10117655 2024.05.11 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10117654 2024.05.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10117653 2024.05.11 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10117652 2024.05.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10117651 2024.05.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10117650 2024.05.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10117649 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10117647 2024.05.11 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10117644 2024.05.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10117641 2024.05.11 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10117639 2024.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10117638 2024.05.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10117637 2024.05.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10117636 2024.05.11 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10117635 2024.05.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10117778 2024.05.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10117777 2024.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10117776 2024.05.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10117775 2024.05.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10117774 2024.05.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10117772 2024.05.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10117771 2024.05.11 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10117769 2024.05.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10117767 2024.05.11 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10117764 2024.05.11 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10117762 2024.05.11 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10117761 2024.05.11 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10117758 2024.05.11 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10117757 2024.05.11 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10117754 2024.05.11 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10117753 2024.05.11 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10093844 2024.05.09 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10093843 2024.05.02 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10093845 2024.04.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9887627 2024.04.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9887628 2024.04.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9887600 2024.04.12 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9887599 2024.04.12 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9887597 2024.04.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9887601 2024.04.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9887602 2024.04.12 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9887598 2024.04.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9887596 2024.04.12 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9887595 2024.04.12 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9801618 2024.04.01 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9790083 2024.03.30 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9790141 2024.03.30 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 9790090 2024.03.30 ŚK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9790180 2024.03.30 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9790170 2024.03.30 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9790171 2024.03.30 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9790182 2024.03.30 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9790139 2024.03.30 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9790181 2024.03.30 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9790144 2024.03.30 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9790176 2024.03.30 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9790154 2024.03.30 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9790120 2024.03.30 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 9790149 2024.03.30 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9790122 2024.03.30 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 9790152 2024.03.30 ŚK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9790107 2024.03.30 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9790104 2024.03.30 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 9790112 2024.03.30 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9790110 2024.03.30 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9790101 2024.03.30 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9790108 2024.03.30 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9790178 2024.03.30 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9790085 2024.03.30 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9790146 2024.03.30 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 31 9790145 2024.03.30 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 67 9790147 2024.03.30 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9790114 2024.03.30 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9790115 2024.03.30 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9790169 2024.03.30 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9790091 2024.03.30 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9790117 2024.03.30 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 19 9790118 2024.03.30 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9790140 2024.03.30 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9790177 2024.03.30 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9790168 2024.03.30 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 12 9790142 2024.03.30 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9801615 2024.03.30 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9801616 2024.03.30 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9801617 2024.03.30 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9801614 2024.03.30 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9790151 2024.03.30 ŚK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9790167 2024.03.30 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9767084 2024.03.28 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9767083 2024.03.28 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9767082 2024.03.28 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9762533 2024.03.27 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9745123 2024.03.24 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9744913 2024.03.24 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9655911 2024.03.10 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9655905 2024.03.10 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9655907 2024.03.10 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 9655909 2024.03.10 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9655910 2024.03.10 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 8 9655906 2024.03.10 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9655904 2024.03.10 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9655903 2024.03.10 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9655902 2024.03.10 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9655901 2024.03.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9655908 2024.03.10 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9655900 2024.03.10 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9655899 2024.03.10 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9655926 2024.03.10 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 9655927 2024.03.10 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9655925 2024.03.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9655924 2024.03.10 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9655923 2024.03.10 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9655921 2024.03.10 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9655922 2024.03.10 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9655919 2024.03.10 PK
pospolity łyska, Fulica atra 21 9655920 2024.03.10 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 9655918 2024.03.10 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 21 9655917 2024.03.10 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 9655914 2024.03.10 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9655916 2024.03.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9655915 2024.03.10 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 21 9655913 2024.03.10 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9655912 2024.03.10 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9655896 2024.03.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9655897 2024.03.10 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9655895 2024.03.10 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9655893 2024.03.10 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9655892 2024.03.10 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9655891 2024.03.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9655898 2024.03.10 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9655890 2024.03.10 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9655894 2024.03.10 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9655887 2024.03.10 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9655885 2024.03.10 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9655886 2024.03.10 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9655888 2024.03.10 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9655889 2024.03.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 9655884 2024.03.10 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9655883 2024.03.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9654583 2024.03.10 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9654582 2024.03.10 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 9654581 2024.03.10 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9654579 2024.03.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9654580 2024.03.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9654578 2024.03.10 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 9654577 2024.03.10 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9654576 2024.03.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9654574 2024.03.10 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9654575 2024.03.10 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9600824 2024.02.27 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9600822 2024.02.27 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9600823 2024.02.27 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9600821 2024.02.27 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9590191 2024.02.25 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9590193 2024.02.25 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 12 9590190 2024.02.25 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 24 9590188 2024.02.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9590194 2024.02.25 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9590189 2024.02.25 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9590186 2024.02.25 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9590192 2024.02.25 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9590187 2024.02.25 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9590185 2024.02.25 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9590179 2024.02.25 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9590177 2024.02.25 PK
pospolity łyska, Fulica atra 12 9590183 2024.02.25 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 9590181 2024.02.25 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9590175 2024.02.25 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9590176 2024.02.25 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9590178 2024.02.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9590180 2024.02.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9590182 2024.02.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9590174 2024.02.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9590184 2024.02.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9590173 2024.02.25 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9590170 2024.02.25 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9590172 2024.02.25 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9590169 2024.02.25 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9590171 2024.02.25 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9590158 2024.02.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9590168 2024.02.25 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9590167 2024.02.25 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9590156 2024.02.25 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9590157 2024.02.25 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9590164 2024.02.25 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9590155 2024.02.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9590165 2024.02.25 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9590163 2024.02.25 PK
pospolity żuraw, Grus grus 4 9590162 2024.02.25 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9590160 2024.02.25 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9590153 2024.02.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9590166 2024.02.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9590161 2024.02.25 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9590154 2024.02.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9590159 2024.02.25 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9573220 2024.02.22 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9573219 2024.02.22 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9573218 2024.02.22 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9573217 2024.02.22 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9573216 2024.02.22 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9573215 2024.02.22 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 9573214 2024.02.22 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9573213 2024.02.22 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9573212 2024.02.22 ŚK
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 9573211 2024.02.22 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 9573209 2024.02.22 ŚK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9573210 2024.02.22 ŚK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9573208 2024.02.22 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9573206 2024.02.22 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 9573207 2024.02.22 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9573205 2024.02.22 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 22 9573203 2024.02.22 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9573202 2024.02.22 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 9573204 2024.02.22 ŚK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 32 9573200 2024.02.22 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9573201 2024.02.22 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9573199 2024.02.22 ŚK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9573198 2024.02.22 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9573197 2024.02.22 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9573195 2024.02.22 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9573196 2024.02.22 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9573193 2024.02.22 ŚK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 9573194 2024.02.22 ŚK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 350 9573192 2024.02.22 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9573191 2024.02.22 ŚK
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9573190 2024.02.22 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9562316 2024.02.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9562317 2024.02.18 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9562315 2024.02.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9562314 2024.02.18 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9562312 2024.02.18 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9562311 2024.02.18 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9562310 2024.02.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9562313 2024.02.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9562309 2024.02.18 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9562308 2024.02.18 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9562307 2024.02.18 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9562306 2024.02.18 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9524412 2024.02.10 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9524410 2024.02.10 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9524409 2024.02.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9524411 2024.02.10 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9524407 2024.02.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9524408 2024.02.10 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9524406 2024.02.10 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9524405 2024.02.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9524404 2024.02.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9524403 2024.02.10 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9524401 2024.02.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9524402 2024.02.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9524400 2024.02.10 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9524399 2024.02.10 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9524397 2024.02.10 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9524396 2024.02.10 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9524398 2024.02.10 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 9512696 2024.02.06 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9512697 2024.02.06 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9512695 2024.02.06 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9512690 2024.02.06 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 48 9512694 2024.02.06 PK
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9512691 2024.02.06 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 9512689 2024.02.06 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 250 9512688 2024.02.06 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 90 9512692 2024.02.06 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1500 9512693 2024.02.06 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9464699 2024.01.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9462738 2024.01.22 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 32 9462721 2024.01.22 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9462698 2024.01.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9462697 2024.01.22 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9461559 2024.01.22 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9377890 2024.01.15 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9377898 2024.01.15 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9377891 2024.01.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9377888 2024.01.15 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9377887 2024.01.15 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9377889 2024.01.15 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9377885 2024.01.15 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9377881 2024.01.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9377882 2024.01.15 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9377878 2024.01.15 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9377883 2024.01.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 87 9377879 2024.01.15 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9377874 2024.01.15 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9377872 2024.01.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9377875 2024.01.15 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9377877 2024.01.15 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9377880 2024.01.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9377886 2024.01.15 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9377873 2024.01.15 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9377870 2024.01.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9377876 2024.01.15 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9377869 2024.01.15 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9372752 2024.01.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9372751 2024.01.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9372750 2024.01.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9372749 2024.01.14 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9372748 2024.01.14 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9367919 2024.01.13 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9367922 2024.01.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9367920 2024.01.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9367918 2024.01.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9367923 2024.01.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9367917 2024.01.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 9367921 2024.01.13 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...