DRUŻYNA

Drużyna: Ajuga. Obserwator: Katarzyna Matusik

Liczba gatunków: 205

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 402 2660 76 76 0 8 33 35
2 230 3344 90 71 0 6 27 38
3 666 4232 127 119 0 20 50 49
4 790 2645 160 132 0 15 67 50
5 1512 2213 205 182 1 49 82 50
6 146 170 205 73 0 10 35 28
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10325147 2024.06.12 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 10321897 2024.06.11 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10321451 2024.06.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10313275 2024.06.09 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10313274 2024.06.09 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10313273 2024.06.09 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10313270 2024.06.09 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10313269 2024.06.09 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10313268 2024.06.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10313267 2024.06.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10313266 2024.06.09 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10313265 2024.06.09 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10313264 2024.06.09 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10313263 2024.06.09 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10313262 2024.06.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10313261 2024.06.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10313260 2024.06.09 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10313259 2024.06.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10313258 2024.06.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10312623 2024.06.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10312622 2024.06.09 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10312621 2024.06.09 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10312620 2024.06.09 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10312619 2024.06.09 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10312618 2024.06.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10312617 2024.06.09 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10312616 2024.06.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10312615 2024.06.09 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10312606 2024.06.09 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10312605 2024.06.09 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10312604 2024.06.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10312603 2024.06.09 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10312602 2024.06.09 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10312601 2024.06.09 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10312600 2024.06.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10312599 2024.06.09 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10312598 2024.06.09 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10312597 2024.06.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10312596 2024.06.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10312595 2024.06.09 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10312594 2024.06.09 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10307994 2024.06.08 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10307993 2024.06.08 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10307992 2024.06.08 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10307991 2024.06.08 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10307990 2024.06.08 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10307989 2024.06.08 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10307988 2024.06.08 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10307987 2024.06.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10307986 2024.06.08 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10307985 2024.06.08 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10307984 2024.06.08 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10307983 2024.06.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10307982 2024.06.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10307981 2024.06.08 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10307980 2024.06.08 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10307979 2024.06.08 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10307978 2024.06.08 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10307977 2024.06.08 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10307976 2024.06.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10308009 2024.06.08 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10308008 2024.06.08 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10308007 2024.06.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10308006 2024.06.08 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10308005 2024.06.08 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10308004 2024.06.08 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10308003 2024.06.08 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10308002 2024.06.08 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10308001 2024.06.08 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10308000 2024.06.08 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10307999 2024.06.08 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10307998 2024.06.08 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10307974 2024.06.08 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10307973 2024.06.08 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10307972 2024.06.08 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10307971 2024.06.08 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10307970 2024.06.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10307969 2024.06.08 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10307968 2024.06.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10307967 2024.06.08 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10307966 2024.06.08 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10307965 2024.06.08 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10307961 2024.06.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10304821 2024.06.08 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10304820 2024.06.08 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10304819 2024.06.08 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10304818 2024.06.08 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10304817 2024.06.08 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10304807 2024.06.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10304806 2024.06.08 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10304805 2024.06.08 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10304804 2024.06.08 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10304803 2024.06.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10304802 2024.06.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10304801 2024.06.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10304800 2024.06.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10304791 2024.06.08 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10304790 2024.06.08 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10304789 2024.06.08 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10304788 2024.06.08 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10304787 2024.06.08 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10304786 2024.06.08 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10304785 2024.06.08 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10304784 2024.06.08 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10304783 2024.06.08 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10304782 2024.06.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10273919 2024.06.02 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10273918 2024.06.02 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10273917 2024.06.02 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10273916 2024.06.02 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10273915 2024.06.02 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10273913 2024.06.02 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10273912 2024.06.02 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10273911 2024.06.02 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10273910 2024.06.02 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10273909 2024.06.02 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10273908 2024.06.02 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10273907 2024.06.02 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10273906 2024.06.02 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10273905 2024.06.02 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10273904 2024.06.02 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10273903 2024.06.02 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10273902 2024.06.02 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10273898 2024.06.02 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10273897 2024.06.02 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10273896 2024.06.02 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10273895 2024.06.02 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10273894 2024.06.02 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10273893 2024.06.02 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10273892 2024.06.02 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10273891 2024.06.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10273890 2024.06.02 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10273889 2024.06.02 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10273888 2024.06.02 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10273882 2024.06.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10273881 2024.06.02 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10273880 2024.06.02 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10273879 2024.06.02 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10273878 2024.06.02 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10273877 2024.06.02 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10273876 2024.06.02 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10273875 2024.06.02 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10273874 2024.06.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10273873 2024.06.02 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10273872 2024.06.02 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10273871 2024.06.02 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10251565 2024.05.30 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10251564 2024.05.30 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10251563 2024.05.30 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10251562 2024.05.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10251561 2024.05.30 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10251560 2024.05.30 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10251559 2024.05.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10251558 2024.05.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10251557 2024.05.30 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10251556 2024.05.30 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10251555 2024.05.30 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10251554 2024.05.30 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10251553 2024.05.30 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10251552 2024.05.30 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10251547 2024.05.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10251546 2024.05.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10251545 2024.05.30 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10251544 2024.05.30 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10251543 2024.05.30 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10251542 2024.05.30 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10251541 2024.05.30 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10251540 2024.05.30 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10251539 2024.05.30 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10251538 2024.05.30 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10251537 2024.05.30 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 10251536 2024.05.30 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 10251535 2024.05.30 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10251577 2024.05.30 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10251576 2024.05.30 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10251575 2024.05.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10251574 2024.05.30 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10251573 2024.05.30 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10251572 2024.05.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10251571 2024.05.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10251570 2024.05.30 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10251569 2024.05.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10251568 2024.05.30 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10251567 2024.05.30 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10251566 2024.05.30 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10249268 2024.05.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10249267 2024.05.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10249266 2024.05.30 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10249265 2024.05.30 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10249264 2024.05.30 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10249263 2024.05.30 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10249262 2024.05.30 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10249261 2024.05.30 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10249260 2024.05.30 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10249259 2024.05.30 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10249258 2024.05.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10248879 2024.05.30 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10248878 2024.05.30 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10248877 2024.05.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10248876 2024.05.30 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10248875 2024.05.30 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10248874 2024.05.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10248873 2024.05.30 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10248872 2024.05.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10248871 2024.05.30 MP
pospolity łyska, Fulica atra 2 10248870 2024.05.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10248869 2024.05.30 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10248892 2024.05.30 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10248891 2024.05.30 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10248890 2024.05.30 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10248889 2024.05.30 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10248888 2024.05.30 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 10248887 2024.05.30 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10248886 2024.05.30 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10248885 2024.05.30 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10248861 2024.05.30 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10248860 2024.05.30 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10248859 2024.05.30 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10248858 2024.05.30 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10248857 2024.05.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10248856 2024.05.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10248855 2024.05.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10248854 2024.05.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10248853 2024.05.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10248852 2024.05.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10248851 2024.05.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10248850 2024.05.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10241854 2024.05.29 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10241853 2024.05.29 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10241855 2024.05.29 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10241851 2024.05.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10241850 2024.05.29 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10241849 2024.05.29 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10241852 2024.05.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10241846 2024.05.29 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10241845 2024.05.29 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10241847 2024.05.29 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10241848 2024.05.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10225766 2024.05.26 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10225765 2024.05.26 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10225764 2024.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10225763 2024.05.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10225762 2024.05.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10225761 2024.05.26 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10225760 2024.05.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10225759 2024.05.26 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10225758 2024.05.26 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 10225757 2024.05.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10225756 2024.05.26 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10225755 2024.05.26 MP
pospolity łyska, Fulica atra 3 10225754 2024.05.26 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10225753 2024.05.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10225682 2024.05.26 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10225681 2024.05.26 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10225680 2024.05.26 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10225679 2024.05.26 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10225654 2024.05.26 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10225653 2024.05.26 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10225652 2024.05.26 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10225651 2024.05.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10225650 2024.05.26 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10225649 2024.05.26 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10225648 2024.05.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10225647 2024.05.26 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10225646 2024.05.26 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10225645 2024.05.26 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10225644 2024.05.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10225643 2024.05.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10225642 2024.05.26 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10225641 2024.05.26 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10223921 2024.05.26 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10223936 2024.05.26 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10223935 2024.05.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10223934 2024.05.26 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10223933 2024.05.26 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10223932 2024.05.26 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10223931 2024.05.26 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10223930 2024.05.26 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10223929 2024.05.26 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10223928 2024.05.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10223927 2024.05.26 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10223926 2024.05.26 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10223925 2024.05.26 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10223924 2024.05.26 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10223923 2024.05.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10223918 2024.05.26 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 10223917 2024.05.26 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10223916 2024.05.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10223915 2024.05.26 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10223914 2024.05.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10223913 2024.05.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10223912 2024.05.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10223911 2024.05.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10223910 2024.05.26 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10219260 2024.05.26 MP
rzadki derkacz, Crex crex 3 10219259 2024.05.26 MP
rzadki uszatka, Asio otus 2 10218862 2024.05.26 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10218863 2024.05.26 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10218618 2024.05.25 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10218617 2024.05.25 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10218616 2024.05.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10218615 2024.05.25 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10218614 2024.05.25 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10218613 2024.05.25 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10218612 2024.05.25 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10218152 2024.05.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10218151 2024.05.25 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10218150 2024.05.25 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10218149 2024.05.25 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10218148 2024.05.25 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10218147 2024.05.25 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10218146 2024.05.25 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10218145 2024.05.25 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10218144 2024.05.25 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10218143 2024.05.25 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10218142 2024.05.25 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10218141 2024.05.25 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10218140 2024.05.25 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10218139 2024.05.25 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10218136 2024.05.25 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10218135 2024.05.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10218134 2024.05.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10218133 2024.05.25 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10218132 2024.05.25 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10218131 2024.05.25 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10218130 2024.05.25 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10218129 2024.05.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10218128 2024.05.25 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10218127 2024.05.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10218126 2024.05.25 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10218125 2024.05.25 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10218124 2024.05.25 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10201078 2024.05.22 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10201079 2024.05.22 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10200144 2024.05.22 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10196730 2024.05.21 MP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10196729 2024.05.21 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10196727 2024.05.21 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10196728 2024.05.21 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10196725 2024.05.21 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10196731 2024.05.21 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10196726 2024.05.21 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10196724 2024.05.21 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10193908 2024.05.21 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10193907 2024.05.21 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 10193906 2024.05.21 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10193905 2024.05.21 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10193904 2024.05.21 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10193900 2024.05.21 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10193899 2024.05.21 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10193898 2024.05.21 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10193897 2024.05.21 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10193896 2024.05.21 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10193895 2024.05.21 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 10193894 2024.05.21 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10193893 2024.05.21 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10193892 2024.05.21 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10193891 2024.05.21 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10193890 2024.05.21 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10193889 2024.05.21 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10193888 2024.05.21 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10193887 2024.05.21 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10193902 2024.05.21 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10189013 2024.05.20 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10189012 2024.05.20 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10189011 2024.05.20 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10189010 2024.05.20 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 10189009 2024.05.20 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10189008 2024.05.20 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10189007 2024.05.20 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10189006 2024.05.20 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10189005 2024.05.20 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10189004 2024.05.20 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10189003 2024.05.20 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10189002 2024.05.20 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10189001 2024.05.20 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 10189000 2024.05.20 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10189099 2024.05.20 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10189098 2024.05.20 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10189097 2024.05.20 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10189096 2024.05.20 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10189095 2024.05.20 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10189094 2024.05.20 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10189093 2024.05.20 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10189092 2024.05.20 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10189091 2024.05.20 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10189090 2024.05.20 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10189089 2024.05.20 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10189088 2024.05.20 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10189087 2024.05.20 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10189086 2024.05.20 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10189085 2024.05.20 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10189084 2024.05.20 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10188024 2024.05.20 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10188023 2024.05.20 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10188022 2024.05.20 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10188021 2024.05.20 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10188020 2024.05.20 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10188019 2024.05.20 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10188018 2024.05.20 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10188040 2024.05.20 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10188039 2024.05.20 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10188038 2024.05.20 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10188037 2024.05.20 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10188036 2024.05.20 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10188035 2024.05.20 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10188034 2024.05.20 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10188033 2024.05.20 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10188032 2024.05.20 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10188031 2024.05.20 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10188030 2024.05.20 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10188029 2024.05.20 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10188028 2024.05.20 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10188027 2024.05.20 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10188026 2024.05.20 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10188017 2024.05.20 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10188016 2024.05.20 PM
pospolity kos, Turdus merula 3 10188015 2024.05.20 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10188014 2024.05.20 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10188013 2024.05.20 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10188012 2024.05.20 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10188011 2024.05.20 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10188010 2024.05.20 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10188009 2024.05.20 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10188008 2024.05.20 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10188007 2024.05.20 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10188006 2024.05.20 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10188005 2024.05.20 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10188004 2024.05.20 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10188003 2024.05.20 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10188002 2024.05.20 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10188001 2024.05.20 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10188000 2024.05.20 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10187999 2024.05.20 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10187998 2024.05.20 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10187997 2024.05.20 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10187996 2024.05.20 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10187995 2024.05.20 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10187994 2024.05.20 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10187993 2024.05.20 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10187992 2024.05.20 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10187991 2024.05.20 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10187990 2024.05.20 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10187989 2024.05.20 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10187988 2024.05.20 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10187987 2024.05.20 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10187986 2024.05.20 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10182573 2024.05.19 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10182572 2024.05.19 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10182570 2024.05.19 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10182571 2024.05.19 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10182569 2024.05.19 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10182568 2024.05.19 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 10182567 2024.05.19 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10182565 2024.05.19 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10182566 2024.05.19 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10182564 2024.05.19 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10182563 2024.05.19 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10182562 2024.05.19 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 10182558 2024.05.19 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10182555 2024.05.19 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10182556 2024.05.19 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10182557 2024.05.19 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10182552 2024.05.19 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10182561 2024.05.19 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10182550 2024.05.19 PM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10182551 2024.05.19 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10182549 2024.05.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10182553 2024.05.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10182554 2024.05.19 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10182547 2024.05.19 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10182548 2024.05.19 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10182546 2024.05.19 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10181623 2024.05.19 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10181071 2024.05.19 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10181070 2024.05.19 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10181069 2024.05.19 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10181068 2024.05.19 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10181067 2024.05.19 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10181066 2024.05.19 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10181065 2024.05.19 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10181064 2024.05.19 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10181063 2024.05.19 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10181062 2024.05.19 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10181061 2024.05.19 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10181060 2024.05.19 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10181059 2024.05.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10181058 2024.05.19 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10181057 2024.05.19 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10181056 2024.05.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 67 10181055 2024.05.19 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10181054 2024.05.19 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10181053 2024.05.19 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10181052 2024.05.19 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10181051 2024.05.19 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10181050 2024.05.19 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10181049 2024.05.19 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10181048 2024.05.19 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10181047 2024.05.19 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10181046 2024.05.19 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10181045 2024.05.19 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10181044 2024.05.19 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10181043 2024.05.19 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10181042 2024.05.19 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10181041 2024.05.19 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10180115 2024.05.19 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10180114 2024.05.19 PM
pospolity kruk, Corvus corax 3 10180113 2024.05.19 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 10180112 2024.05.19 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 35 10180111 2024.05.19 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10180109 2024.05.19 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10180106 2024.05.19 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10180049 2024.05.19 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10180048 2024.05.19 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10180151 2024.05.19 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10180150 2024.05.19 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10180149 2024.05.19 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10180148 2024.05.19 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10180147 2024.05.19 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10180146 2024.05.19 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10180145 2024.05.19 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10180144 2024.05.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10180143 2024.05.19 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10180142 2024.05.19 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10180141 2024.05.19 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10180140 2024.05.19 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10180139 2024.05.19 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10179589 2024.05.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 11 10179588 2024.05.19 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 10179587 2024.05.19 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10179586 2024.05.19 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10179585 2024.05.19 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10179584 2024.05.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10179583 2024.05.19 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10179582 2024.05.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10179581 2024.05.19 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10179580 2024.05.19 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10179579 2024.05.19 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10179578 2024.05.19 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10179577 2024.05.19 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10179576 2024.05.19 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10179575 2024.05.19 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10179574 2024.05.19 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10179573 2024.05.19 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10179572 2024.05.19 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10179571 2024.05.19 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10179570 2024.05.19 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10179569 2024.05.19 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10179568 2024.05.19 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10179567 2024.05.19 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10179565 2024.05.19 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10179566 2024.05.19 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10177901 2024.05.19 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 10177900 2024.05.19 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10177899 2024.05.19 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10177898 2024.05.19 PM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10177897 2024.05.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 10177896 2024.05.19 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10177895 2024.05.19 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10177894 2024.05.19 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10177893 2024.05.19 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10177892 2024.05.19 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10177890 2024.05.19 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10177889 2024.05.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10177888 2024.05.19 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10177887 2024.05.19 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10177886 2024.05.19 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10177885 2024.05.19 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10177884 2024.05.19 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10177883 2024.05.19 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10177882 2024.05.19 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10177881 2024.05.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10177880 2024.05.19 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10177879 2024.05.19 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10177878 2024.05.19 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10177877 2024.05.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10177876 2024.05.19 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 10177875 2024.05.19 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10177919 2024.05.19 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10177918 2024.05.19 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10177917 2024.05.19 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10177916 2024.05.19 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10177915 2024.05.19 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10177914 2024.05.19 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10177913 2024.05.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10177912 2024.05.19 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10177911 2024.05.19 PM
rzadki derkacz, Crex crex 2 10177910 2024.05.19 PM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10177909 2024.05.19 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10177908 2024.05.19 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10177905 2024.05.19 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10177906 2024.05.19 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10177904 2024.05.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10176887 2024.05.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10176890 2024.05.19 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10176886 2024.05.19 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10176889 2024.05.19 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10176888 2024.05.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10176792 2024.05.19 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10176791 2024.05.19 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10176790 2024.05.19 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10176789 2024.05.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10176788 2024.05.19 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10176787 2024.05.19 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10176786 2024.05.19 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10176785 2024.05.19 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10176784 2024.05.19 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10176783 2024.05.19 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10176782 2024.05.19 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10176781 2024.05.19 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10176780 2024.05.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10176818 2024.05.19 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10176817 2024.05.19 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10176816 2024.05.19 PM
pospolity kruk, Corvus corax 5 10176815 2024.05.19 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10176814 2024.05.19 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10176813 2024.05.19 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10176812 2024.05.19 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10176811 2024.05.19 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10176290 2024.05.19 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10176289 2024.05.19 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10176288 2024.05.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10176287 2024.05.19 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10176286 2024.05.19 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10176285 2024.05.19 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10176284 2024.05.19 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10176283 2024.05.19 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10176282 2024.05.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10176281 2024.05.19 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10176280 2024.05.19 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10176279 2024.05.19 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10176278 2024.05.19 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10176277 2024.05.19 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10176275 2024.05.19 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10176274 2024.05.19 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10175463 2024.05.19 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10175461 2024.05.19 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10175462 2024.05.19 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10175464 2024.05.19 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10175459 2024.05.19 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10175460 2024.05.19 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10175458 2024.05.19 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10175456 2024.05.19 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10175455 2024.05.19 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10175457 2024.05.19 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10171608 2024.05.18 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10171607 2024.05.18 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10171606 2024.05.18 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10171605 2024.05.18 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10171604 2024.05.18 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10171603 2024.05.18 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10171602 2024.05.18 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10171601 2024.05.18 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10171600 2024.05.18 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10171599 2024.05.18 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10171598 2024.05.18 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10171597 2024.05.18 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10171596 2024.05.18 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10171595 2024.05.18 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10171594 2024.05.18 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10171592 2024.05.18 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10171591 2024.05.18 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10171590 2024.05.18 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10171589 2024.05.18 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10171588 2024.05.18 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10171587 2024.05.18 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10171586 2024.05.18 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10171585 2024.05.18 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 10171584 2024.05.18 PM
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 10171583 2024.05.18 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10171582 2024.05.18 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 10171581 2024.05.18 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10171580 2024.05.18 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10171579 2024.05.18 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10171578 2024.05.18 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10171577 2024.05.18 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10171576 2024.05.18 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10171575 2024.05.18 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10171574 2024.05.18 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 10171573 2024.05.18 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10171572 2024.05.18 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10171571 2024.05.18 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 10171570 2024.05.18 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 10171569 2024.05.18 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10171568 2024.05.18 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10171567 2024.05.18 PM
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 10171566 2024.05.18 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10171565 2024.05.18 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10171564 2024.05.18 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 10171563 2024.05.18 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 10171562 2024.05.18 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10171561 2024.05.18 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10168091 2024.05.18 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10168090 2024.05.18 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10168089 2024.05.18 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10168088 2024.05.18 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10168087 2024.05.18 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10168086 2024.05.18 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10168080 2024.05.18 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10168079 2024.05.18 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10168078 2024.05.18 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10168077 2024.05.18 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10168076 2024.05.18 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10168075 2024.05.18 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10168074 2024.05.18 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10168073 2024.05.18 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10168072 2024.05.18 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10168071 2024.05.18 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10168070 2024.05.18 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10168069 2024.05.18 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10166088 2024.05.18 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10166087 2024.05.18 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10166089 2024.05.18 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10166085 2024.05.18 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10166083 2024.05.18 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10166081 2024.05.18 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10166086 2024.05.17 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10166079 2024.05.17 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10161777 2024.05.17 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10161776 2024.05.17 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10161775 2024.05.17 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10161774 2024.05.17 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10161773 2024.05.17 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10161772 2024.05.17 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161771 2024.05.17 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10161770 2024.05.17 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161769 2024.05.17 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10161768 2024.05.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10161767 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10161766 2024.05.17 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10161765 2024.05.17 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 10161764 2024.05.17 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10161763 2024.05.17 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10161730 2024.05.17 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10161729 2024.05.17 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10161728 2024.05.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10161727 2024.05.17 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10161726 2024.05.17 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10161725 2024.05.17 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10161724 2024.05.17 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10161723 2024.05.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10161722 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10161721 2024.05.17 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10161720 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10161719 2024.05.17 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10161718 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10161717 2024.05.17 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10161716 2024.05.17 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10161715 2024.05.17 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10161762 2024.05.17 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10161761 2024.05.17 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161760 2024.05.17 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10161759 2024.05.17 PM
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10161758 2024.05.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10161757 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 10161756 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10161755 2024.05.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10161754 2024.05.17 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10161753 2024.05.17 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161752 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10161751 2024.05.17 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10161750 2024.05.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10161749 2024.05.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10161748 2024.05.17 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10161747 2024.05.17 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10161746 2024.05.17 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 10161745 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10161744 2024.05.17 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10161743 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 10161742 2024.05.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10161741 2024.05.17 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10161740 2024.05.17 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10161739 2024.05.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10161738 2024.05.17 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10161737 2024.05.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10161736 2024.05.17 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10161735 2024.05.17 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10161734 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 5 10161733 2024.05.17 PM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10161732 2024.05.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10161731 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10161698 2024.05.17 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10161697 2024.05.17 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10161696 2024.05.17 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10161695 2024.05.17 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10161694 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10161693 2024.05.17 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10161692 2024.05.17 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10161691 2024.05.17 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161690 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10161689 2024.05.17 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10161688 2024.05.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10161687 2024.05.17 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161686 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10161685 2024.05.17 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161683 2024.05.17 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10161679 2024.05.17 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10161678 2024.05.17 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10161677 2024.05.17 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161676 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10161675 2024.05.17 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161674 2024.05.17 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10161673 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10161672 2024.05.17 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10161671 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10161670 2024.05.17 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161669 2024.05.17 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161667 2024.05.17 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10161666 2024.05.17 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10161665 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10161664 2024.05.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10161656 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10161655 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10161654 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10161653 2024.05.17 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10161652 2024.05.17 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10161651 2024.05.17 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10161650 2024.05.17 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10161649 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10161647 2024.05.17 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161646 2024.05.17 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10161645 2024.05.17 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 25 10161644 2024.05.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10161643 2024.05.17 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161642 2024.05.17 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10161641 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10161714 2024.05.17 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161713 2024.05.17 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10161712 2024.05.17 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10161711 2024.05.17 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10161710 2024.05.17 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10161709 2024.05.17 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10161708 2024.05.17 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 10161707 2024.05.17 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10161706 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10161705 2024.05.17 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10161704 2024.05.17 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10161703 2024.05.17 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10161702 2024.05.17 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10161701 2024.05.17 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10161700 2024.05.17 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10161699 2024.05.17 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10161634 2024.05.17 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10161633 2024.05.17 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10161632 2024.05.17 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10161631 2024.05.17 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10161630 2024.05.17 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10161629 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10161628 2024.05.17 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10161627 2024.05.17 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10161626 2024.05.17 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10161625 2024.05.17 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10161624 2024.05.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10161623 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10161622 2024.05.17 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10161635 2024.05.17 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10161636 2024.05.17 PM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10161621 2024.05.17 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10158929 2024.05.17 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10158928 2024.05.17 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10158927 2024.05.17 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10158926 2024.05.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10158925 2024.05.17 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10158924 2024.05.17 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10158923 2024.05.17 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10158922 2024.05.17 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10158921 2024.05.17 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10158920 2024.05.17 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10158960 2024.05.16 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10158962 2024.05.16 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10158959 2024.05.16 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10158958 2024.05.16 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10158956 2024.05.16 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10158955 2024.05.16 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10158957 2024.05.16 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10158954 2024.05.16 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10158952 2024.05.16 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10158953 2024.05.16 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10158951 2024.05.16 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10158949 2024.05.16 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10158948 2024.05.16 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10158947 2024.05.16 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10158945 2024.05.16 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10158944 2024.05.16 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10158940 2024.05.16 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10158941 2024.05.16 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10158939 2024.05.16 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10158942 2024.05.16 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10158943 2024.05.16 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10158937 2024.05.16 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10158938 2024.05.16 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10158936 2024.05.16 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10158934 2024.05.16 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10158931 2024.05.16 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 10158935 2024.05.16 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10158932 2024.05.16 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10158933 2024.05.16 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10158930 2024.05.16 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10158916 2024.05.16 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10158917 2024.05.16 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10158915 2024.05.16 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10158912 2024.05.16 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10158914 2024.05.16 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10158913 2024.05.16 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10158911 2024.05.16 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10158918 2024.05.16 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 10158910 2024.05.16 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10158908 2024.05.16 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10158905 2024.05.16 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 10158904 2024.05.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10158906 2024.05.16 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10158909 2024.05.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10158907 2024.05.16 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10158919 2024.05.16 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10115874 2024.05.11 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10115873 2024.05.11 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10115872 2024.05.11 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10115954 2024.05.11 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10115953 2024.05.11 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10115952 2024.05.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10115951 2024.05.11 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10115950 2024.05.11 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10115949 2024.05.11 MP
dość pospolity