DRUŻYNA

Drużyna: Tomek Gogołek. Obserwator: Tomasz Gogołek

Liczba gatunków: 209

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 66 4525 43 43 1 3 11 28
2 97 4515 75 54 0 10 17 27
3 309 6411 132 116 3 28 41 44
4 319 1025 156 92 0 5 41 46
5 206 619 208 114 1 33 52 28
6 10 19 209 10 0 1 4 5
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10302503 2024.06.08 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10302502 2024.06.08 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10302499 2024.06.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10302500 2024.06.08 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10302501 2024.06.08 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10302498 2024.06.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10302497 2024.06.08 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10302495 2024.06.08 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10302494 2024.06.08 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 6 10302496 2024.06.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10213462 2024.05.25 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10213461 2024.05.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10213457 2024.05.25 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10213460 2024.05.25 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10213459 2024.05.25 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10213455 2024.05.25 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10213458 2024.05.25 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10213456 2024.05.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10213454 2024.05.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10213453 2024.05.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10213452 2024.05.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10213451 2024.05.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10213450 2024.05.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10213449 2024.05.25 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10213448 2024.05.25 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10213447 2024.05.25 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10213445 2024.05.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10213443 2024.05.25 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10213442 2024.05.25 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10213446 2024.05.25 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10213444 2024.05.25 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10213441 2024.05.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10213440 2024.05.25 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10213438 2024.05.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10213436 2024.05.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10213439 2024.05.25 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10213434 2024.05.25 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10213435 2024.05.25 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10213437 2024.05.25 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10213433 2024.05.25 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10213432 2024.05.25 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10213431 2024.05.25 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10181827 2024.05.19 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 10181853 2024.05.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10181830 2024.05.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10181854 2024.05.19 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10181826 2024.05.19 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10181863 2024.05.19 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10181851 2024.05.19 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10181824 2024.05.19 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10181856 2024.05.19 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10181825 2024.05.19 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10181893 2024.05.19 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10181821 2024.05.19 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10181849 2024.05.19 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10181822 2024.05.19 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10167795 2024.05.18 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 10167793 2024.05.18 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10167794 2024.05.18 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10115383 2024.05.11 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10115379 2024.05.11 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10115370 2024.05.11 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10120544 2024.05.11 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10115380 2024.05.11 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10120573 2024.05.11 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10115371 2024.05.11 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10115381 2024.05.11 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10120569 2024.05.11 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10120479 2024.05.11 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10115378 2024.05.11 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10115375 2024.05.11 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10120549 2024.05.11 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 10120483 2024.05.11 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 10115386 2024.05.11 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10120486 2024.05.11 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10115385 2024.05.11 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10115376 2024.05.11 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 10120519 2024.05.11 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10120490 2024.05.11 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10115374 2024.05.11 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10115415 2024.05.11 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10120587 2024.05.11 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10115372 2024.05.11 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10115414 2024.05.11 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10115382 2024.05.11 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10120566 2024.05.11 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 10115412 2024.05.11 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 10115413 2024.05.11 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10120579 2024.05.11 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10120563 2024.05.11 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10120558 2024.05.11 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 10115377 2024.05.11 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10120589 2024.05.11 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 10120494 2024.05.11 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10120591 2024.05.11 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 10115384 2024.05.11 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10120593 2024.05.11 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10115373 2024.05.11 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10115411 2024.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10115409 2024.05.10 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10115410 2024.05.10 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10115406 2024.05.10 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10115408 2024.05.10 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10115405 2024.05.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10115407 2024.05.10 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10115404 2024.05.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10115403 2024.05.10 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10115402 2024.05.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10115401 2024.05.10 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 10115400 2024.05.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10115399 2024.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 10115397 2024.05.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10115398 2024.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 10115395 2024.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10115396 2024.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 10115394 2024.05.10 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10093673 2024.05.09 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10093672 2024.05.09 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10093670 2024.05.09 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10093669 2024.05.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10093671 2024.05.08 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10093668 2024.05.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10093674 2024.05.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10093666 2024.05.08 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10093665 2024.05.08 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10093667 2024.05.08 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10081770 2024.05.07 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 10081769 2024.05.07 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10081767 2024.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10081768 2024.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10081765 2024.05.07 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 10081766 2024.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10081764 2024.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10081763 2024.05.07 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 10081762 2024.05.07 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10072820 2024.05.06 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10067642 2024.05.05 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 10067644 2024.05.05 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10067643 2024.05.05 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10058036 2024.05.04 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10058034 2024.05.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10058035 2024.05.04 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10058033 2024.05.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10058032 2024.05.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10058029 2024.05.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10058030 2024.05.04 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10058028 2024.05.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10058027 2024.05.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10058026 2024.05.04 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10058025 2024.05.04 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10058024 2024.05.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10058023 2024.05.04 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10058022 2024.05.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10058021 2024.05.04 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10058016 2024.05.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10058020 2024.05.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10058017 2024.05.04 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10058013 2024.05.04 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10058015 2024.05.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10058014 2024.05.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10058018 2024.05.04 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10058011 2024.05.04 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10058012 2024.05.04 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10058009 2024.05.04 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10058008 2024.05.04 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10044094 2024.05.03 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10044096 2024.05.03 PK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10044097 2024.05.03 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10044093 2024.05.03 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10044095 2024.05.03 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 31 10044092 2024.05.03 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10044091 2024.05.03 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10044089 2024.05.03 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10044088 2024.05.03 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10044090 2024.05.03 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10044087 2024.05.03 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10058031 2024.05.03 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10035338 2024.05.02 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10035337 2024.05.02 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 10035335 2024.05.02 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 5 10035336 2024.05.02 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10035334 2024.05.02 PK
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10035333 2024.05.02 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10035331 2024.05.02 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10035332 2024.05.02 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10035330 2024.05.02 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10035329 2024.05.02 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 10035328 2024.05.02 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10035327 2024.05.02 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 10035326 2024.05.02 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 10035325 2024.05.02 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10035322 2024.05.02 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10035324 2024.05.02 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 10035323 2024.05.02 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10035321 2024.05.02 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10025327 2024.05.02 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10025328 2024.05.02 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10025326 2024.05.02 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10022823 2024.05.01 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 17 10022828 2024.05.01 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10022838 2024.05.01 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10022832 2024.05.01 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10022827 2024.05.01 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10022830 2024.05.01 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10022836 2024.05.01 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10022837 2024.05.01 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10022829 2024.05.01 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10022835 2024.05.01 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10022831 2024.05.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10022824 2024.05.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10022825 2024.05.01 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10022833 2024.05.01 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10022834 2024.05.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10022826 2024.05.01 PK
bardzo rzadki mornel, Eudromias morinellus 2 10022821 2024.05.01 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10016772 2024.05.01 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10004052 2024.04.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10003576 2024.04.29 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10003599 2024.04.29 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10003575 2024.04.29 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 10003574 2024.04.29 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 3 10003645 2024.04.29 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10003600 2024.04.29 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10003583 2024.04.29 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10003629 2024.04.29 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10003630 2024.04.29 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10003581 2024.04.29 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 10003589 2024.04.29 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 4 10003632 2024.04.29 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 5 10003577 2024.04.29 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10003603 2024.04.29 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10003604 2024.04.29 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10003633 2024.04.29 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10003612 2024.04.29 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10003631 2024.04.29 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10003585 2024.04.29 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 6 10003586 2024.04.29 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10003602 2024.04.29 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10003637 2024.04.29 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10003578 2024.04.29 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10003610 2024.04.29 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 9 10003584 2024.04.29 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10003579 2024.04.29 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10003606 2024.04.29 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 7 10003605 2024.04.29 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 10003607 2024.04.29 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10003641 2024.04.29 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10003638 2024.04.29 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 28 10003635 2024.04.29 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 18 10003643 2024.04.29 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10003582 2024.04.29 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10003634 2024.04.29 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 10003601 2024.04.29 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10003644 2024.04.29 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10003608 2024.04.29 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 13 10003642 2024.04.29 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10003609 2024.04.29 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9972157 2024.04.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9972158 2024.04.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9972156 2024.04.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9972159 2024.04.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9963243 2024.04.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9963241 2024.04.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9963240 2024.04.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9963239 2024.04.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9963238 2024.04.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9963242 2024.04.24 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9940008 2024.04.21 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9940009 2024.04.21 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9940007 2024.04.21 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9940006 2024.04.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9940005 2024.04.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9940002 2024.04.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9939999 2024.04.21 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9940000 2024.04.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 9939997 2024.04.21 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9940003 2024.04.21 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9939995 2024.04.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9939998 2024.04.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9939996 2024.04.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9940001 2024.04.21 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 9939993 2024.04.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 9939991 2024.04.21 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9939992 2024.04.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9939990 2024.04.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9939988 2024.04.21 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9939989 2024.04.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9939987 2024.04.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9939986 2024.04.21 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9939984 2024.04.21 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9939985 2024.04.21 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9939981 2024.04.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9939982 2024.04.21 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9939980 2024.04.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9939979 2024.04.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9939977 2024.04.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9939978 2024.04.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9939983 2024.04.21 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9939976 2024.04.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9939975 2024.04.21 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9939973 2024.04.21 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9939974 2024.04.21 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 9939972 2024.04.21 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9917705 2024.04.16 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9910348 2024.04.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9910347 2024.04.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9910345 2024.04.14 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9910344 2024.04.14 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9910343 2024.04.14 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9910342 2024.04.14 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9905240 2024.04.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9905239 2024.04.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9905238 2024.04.14 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9905237 2024.04.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 13 9905236 2024.04.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9905235 2024.04.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9905224 2024.04.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9905223 2024.04.14 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9905222 2024.04.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9905225 2024.04.14 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9905221 2024.04.14 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9905215 2024.04.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9905218 2024.04.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9905219 2024.04.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9905220 2024.04.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9905216 2024.04.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9905211 2024.04.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9905214 2024.04.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9905212 2024.04.14 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9905210 2024.04.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9905213 2024.04.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9900489 2024.04.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900488 2024.04.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9900487 2024.04.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9900486 2024.04.14 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9900485 2024.04.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9900484 2024.04.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900483 2024.04.14 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9900482 2024.04.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9900569 2024.04.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9900567 2024.04.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9900568 2024.04.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9900565 2024.04.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9900564 2024.04.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9900563 2024.04.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9900556 2024.04.14 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9900551 2024.04.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900554 2024.04.14 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9900553 2024.04.14 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9900561 2024.04.14 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9900547 2024.04.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900550 2024.04.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9900542 2024.04.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900543 2024.04.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9900539 2024.04.14 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9900533 2024.04.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900536 2024.04.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9900534 2024.04.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9900532 2024.04.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9900531 2024.04.14 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9900535 2024.04.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9900530 2024.04.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9900537 2024.04.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900528 2024.04.14 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9900529 2024.04.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9900525 2024.04.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9900527 2024.04.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9900526 2024.04.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9900524 2024.04.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9900523 2024.04.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9900522 2024.04.14 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9900504 2024.04.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9900505 2024.04.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9900503 2024.04.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9900502 2024.04.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9900501 2024.04.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900499 2024.04.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9900500 2024.04.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9900498 2024.04.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9900497 2024.04.14 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9900496 2024.04.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9900495 2024.04.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9900494 2024.04.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9900493 2024.04.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9900492 2024.04.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900491 2024.04.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9900490 2024.04.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900519 2024.04.14 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9900521 2024.04.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900518 2024.04.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9900517 2024.04.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9900515 2024.04.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9900520 2024.04.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900516 2024.04.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9900513 2024.04.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900514 2024.04.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9900512 2024.04.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900511 2024.04.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9900510 2024.04.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900508 2024.04.14 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9900509 2024.04.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9900507 2024.04.14 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9900506 2024.04.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9900566 2024.04.14 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9900562 2024.04.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9900560 2024.04.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9900558 2024.04.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9900557 2024.04.14 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9900559 2024.04.14 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9900555 2024.04.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900552 2024.04.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9900549 2024.04.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9900548 2024.04.14 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9900545 2024.04.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9900544 2024.04.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9900546 2024.04.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9900541 2024.04.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9900538 2024.04.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9900540 2024.04.14 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9895006 2024.04.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9891248 2024.04.13 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9891247 2024.04.13 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9891263 2024.04.13 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9891264 2024.04.13 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9891262 2024.04.13 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9891261 2024.04.13 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9891260 2024.04.13 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9891258 2024.04.13 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9891256 2024.04.13 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9891259 2024.04.13 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9891257 2024.04.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9891255 2024.04.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9891254 2024.04.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9891252 2024.04.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9891250 2024.04.13 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9891253 2024.04.13 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9891249 2024.04.13 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9891230 2024.04.13 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9891228 2024.04.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9891227 2024.04.13 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9891229 2024.04.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9891226 2024.04.13 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9891225 2024.04.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9891224 2024.04.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9891221 2024.04.13 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9891220 2024.04.13 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9891223 2024.04.13 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9891219 2024.04.13 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9891222 2024.04.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9891218 2024.04.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9891217 2024.04.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9891216 2024.04.13 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9891215 2024.04.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9891245 2024.04.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9891244 2024.04.13 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9891246 2024.04.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9891242 2024.04.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9891240 2024.04.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9891239 2024.04.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9891243 2024.04.13 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9891238 2024.04.13 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9891237 2024.04.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9891236 2024.04.13 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9891235 2024.04.13 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9891241 2024.04.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9891232 2024.04.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9891234 2024.04.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9891233 2024.04.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9891231 2024.04.13 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9890424 2024.04.13 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9890422 2024.04.13 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9844769 2024.04.06 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9844768 2024.04.06 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9844767 2024.04.06 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9844765 2024.04.06 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9844764 2024.04.06 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 9844766 2024.04.06 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9844763 2024.04.06 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9844762 2024.04.06 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 70 9844759 2024.04.06 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9844758 2024.04.06 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9844761 2024.04.06 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9844757 2024.04.06 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9844760 2024.04.06 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9844756 2024.04.06 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9844755 2024.04.06 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9844754 2024.04.06 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9844753 2024.04.06 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9844751 2024.04.06 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9844750 2024.04.06 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9844749 2024.04.06 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9844752 2024.04.06 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9844746 2024.04.06 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9844745 2024.04.06 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9844744 2024.04.06 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9844748 2024.04.06 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9844747 2024.04.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 9844743 2024.04.06 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 100 9844742 2024.04.06 PL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 9844741 2024.04.06 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9837954 2024.04.06 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9837953 2024.04.06 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9837952 2024.04.06 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9837951 2024.04.06 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9837950 2024.04.06 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9837948 2024.04.06 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9837949 2024.04.06 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9837945 2024.04.06 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9837944 2024.04.06 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9837943 2024.04.06 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9837942 2024.04.06 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9837941 2024.04.06 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9837940 2024.04.06 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9837938 2024.04.06 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9837937 2024.04.06 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9837936 2024.04.06 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9837935 2024.04.06 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9837934 2024.04.06 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9837933 2024.04.06 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9837929 2024.04.06 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9837928 2024.04.06 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9837932 2024.04.06 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9837926 2024.04.06 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9837927 2024.04.06 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9837931 2024.04.06 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9837930 2024.04.06 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 8 9837925 2024.04.06 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9830474 2024.04.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9830473 2024.04.05 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9830472 2024.04.05 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9830471 2024.04.05 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9830470 2024.04.05 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9826265 2024.04.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9815713 2024.04.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9804320 2024.04.01 MZ
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9792573 2024.03.31 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 9790931 2024.03.31 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9790190 2024.03.31 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9779270 2024.03.30 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9779231 2024.03.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9779230 2024.03.30 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9779232 2024.03.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9779228 2024.03.30 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9779229 2024.03.30 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9779227 2024.03.30 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9779225 2024.03.30 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9779226 2024.03.30 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9779224 2024.03.30 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9779223 2024.03.30 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9779222 2024.03.30 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9779221 2024.03.30 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9779220 2024.03.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9779219 2024.03.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9779218 2024.03.30 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9779217 2024.03.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9779215 2024.03.30 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9779216 2024.03.30 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9779214 2024.03.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9779191 2024.03.30 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9779194 2024.03.30 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9779195 2024.03.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9779193 2024.03.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9779189 2024.03.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9779192 2024.03.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9779188 2024.03.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9779187 2024.03.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9779186 2024.03.30 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9779190 2024.03.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9779185 2024.03.30 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9779184 2024.03.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9779183 2024.03.30 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9779196 2024.03.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9779182 2024.03.30 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9779181 2024.03.30 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9804719 2024.03.30 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9804717 2024.03.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9770519 2024.03.29 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9760871 2024.03.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9760873 2024.03.24 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9760869 2024.03.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9760872 2024.03.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9760870 2024.03.24 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9737010 2024.03.23 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9737009 2024.03.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9736966 2024.03.23 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 9736965 2024.03.23 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9731054 2024.03.23 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9731057 2024.03.23 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9731052 2024.03.23 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 9731056 2024.03.23 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9731051 2024.03.23 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9731053 2024.03.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9731050 2024.03.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9731055 2024.03.23 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 9731048 2024.03.23 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 9731049 2024.03.23 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9731045 2024.03.23 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9731047 2024.03.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9731044 2024.03.23 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9731046 2024.03.23 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9727653 2024.03.22 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9727652 2024.03.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9727655 2024.03.22 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9727654 2024.03.22 LB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9727648 2024.03.22 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9727650 2024.03.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9727647 2024.03.22 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9727646 2024.03.22 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 9727644 2024.03.22 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 9727643 2024.03.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9727651 2024.03.22 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 9727645 2024.03.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9727642 2024.03.22 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9726198 2024.03.22 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9726206 2024.03.22 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9726201 2024.03.22 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9726203 2024.03.22 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9726202 2024.03.22 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9726200 2024.03.22 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9726196 2024.03.22 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9726216 2024.03.22 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9726217 2024.03.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9726215 2024.03.22 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9726211 2024.03.22 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9726212 2024.03.22 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9726209 2024.03.22 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9726214 2024.03.22 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9726210 2024.03.22 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9726208 2024.03.22 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9726213 2024.03.22 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9726218 2024.03.22 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9726207 2024.03.22 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9726204 2024.03.22 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9726205 2024.03.22 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9726197 2024.03.22 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 9726199 2024.03.22 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 9722778 2024.03.21 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9722777 2024.03.21 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9722780 2024.03.21 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9722773 2024.03.21 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9722774 2024.03.21 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 9722781 2024.03.21 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9722771 2024.03.21 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9722776 2024.03.21 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9722779 2024.03.21 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9722782 2024.03.21 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9722772 2024.03.21 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9722775 2024.03.21 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9720557 2024.03.21 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9720559 2024.03.21 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9720556 2024.03.21 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9720555 2024.03.21 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9720553 2024.03.21 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9720549 2024.03.21 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9720551 2024.03.21 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9720554 2024.03.21 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9720546 2024.03.21 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9720552 2024.03.21 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9720550 2024.03.21 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9720548 2024.03.21 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9720545 2024.03.21 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9720544 2024.03.21 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 9720547 2024.03.21 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9720025 2024.03.21 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9720024 2024.03.21 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9720023 2024.03.21 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9720022 2024.03.21 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9720021 2024.03.21 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9720020 2024.03.21 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9720019 2024.03.21 LB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 9720018 2024.03.21 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9720016 2024.03.21 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9720014 2024.03.21 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 9720015 2024.03.21 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9720013 2024.03.21 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9720012 2024.03.21 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9720011 2024.03.21 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 700 9720010 2024.03.21 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 9720009 2024.03.21 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 9720008 2024.03.21 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9720007 2024.03.21 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 9720017 2024.03.21 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9720005 2024.03.21 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9720004 2024.03.21 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9720003 2024.03.21 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9720006 2024.03.21 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9706330 2024.03.18 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9706329 2024.03.18 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9697441 2024.03.17 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9697443 2024.03.17 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9697448 2024.03.17 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9697444 2024.03.17 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9697447 2024.03.17 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9697439 2024.03.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 9697440 2024.03.17 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9697438 2024.03.17 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9697442 2024.03.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9697436 2024.03.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9697437 2024.03.17 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9697445 2024.03.17 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9697446 2024.03.17 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9690015 2024.03.16 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9690018 2024.03.16 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9690017 2024.03.16 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9690016 2024.03.16 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9675105 2024.03.14 MZ
rzadki uszatka, Asio otus 2 9653673 2024.03.09 ŁD
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9653674 2024.03.09 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9653675 2024.03.09 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9653672 2024.03.09 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9653669 2024.03.09 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 160 9653671 2024.03.09 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 7 9653670 2024.03.09 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9653676 2024.03.09 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 600 9653668 2024.03.09 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9653687 2024.03.09 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9653690 2024.03.09 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9653692 2024.03.09 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9653691 2024.03.09 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 9653684 2024.03.09 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 9653685 2024.03.09 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9653683 2024.03.09 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9653688 2024.03.09 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9653689 2024.03.09 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9653682 2024.03.09 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9653681 2024.03.09 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 9653679 2024.03.09 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 28 9653686 2024.03.09 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9653680 2024.03.09 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 9653677 2024.03.09 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 9653678 2024.03.09 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9633435 2024.03.05 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9633418 2024.03.05 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9633415 2024.03.05 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9633417 2024.03.05 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9633414 2024.03.05 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9633416 2024.03.05 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9633413 2024.03.05 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9633412 2024.03.05 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9633411 2024.03.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9633410 2024.03.05 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9633409 2024.03.05 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9633408 2024.03.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9633419 2024.03.05 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9633405 2024.03.05 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9633407 2024.03.05 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9633406 2024.03.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9633404 2024.03.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9633403 2024.03.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9633401 2024.03.05 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9633402 2024.03.05 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9633400 2024.03.05 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9633399 2024.03.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9633398 2024.03.05 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9633397 2024.03.05 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9633067 2024.03.05 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9633097 2024.03.04 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9633065 2024.03.04 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9633066 2024.03.04 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9633090 2024.03.04 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9633091 2024.03.04 PM
pospolity żuraw, Grus grus 40 9633064 2024.03.04 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9633063 2024.03.04 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9630016 2024.03.04 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9630015 2024.03.04 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9630013 2024.03.04 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9630012 2024.03.04 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9630010 2024.03.04 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 9630011 2024.03.04 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 9630014 2024.03.04 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 50 9630009 2024.03.04 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 9630008 2024.03.04 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9630007 2024.03.04 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9630004 2024.03.04 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9630005 2024.03.04 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9630003 2024.03.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9630001 2024.03.04 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9630006 2024.03.04 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9630002 2024.03.04 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9630000 2024.03.04 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9629998 2024.03.04 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9629997 2024.03.04 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9629995 2024.03.04 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9629994 2024.03.04 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 9629993 2024.03.04 PM
rzadki alka, Alca torda 4 9629992 2024.03.04 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9629991 2024.03.04 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 9629989 2024.03.04 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9629990 2024.03.04 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9632985 2024.03.04 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9626218 2024.03.03 PM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 9626217 2024.03.03 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9626216 2024.03.03 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9626215 2024.03.03 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9626213 2024.03.03 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9626219 2024.03.03 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9626212 2024.03.03 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9626214 2024.03.03 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9626210 2024.03.03 PM
pospolity sroka, Pica pica 6 9626211 2024.03.03 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 9626209 2024.03.03 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9626235 2024.03.03 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 9626234 2024.03.03 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9626233 2024.03.03 PM
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 1 9626232 2024.03.03 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 9626230 2024.03.03 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9626231 2024.03.03 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9626229 2024.03.03 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9626226 2024.03.03 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9626228 2024.03.03 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9626224 2024.03.03 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 9626227 2024.03.03 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9626222 2024.03.03 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 9626225 2024.03.03 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9626221 2024.03.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 120 9626223 2024.03.03 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9626220 2024.03.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9621085 2024.03.03 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9621101 2024.03.03 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9621082 2024.03.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9621080 2024.03.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9621074 2024.03.03 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9621072 2024.03.03 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9621067 2024.03.03 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9621079 2024.03.03 PM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9621075 2024.03.03 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9621071 2024.03.03 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9621069 2024.03.03 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9621066 2024.03.03 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9621077 2024.03.03 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9616268 2024.03.02 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9616264 2024.03.02 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9616265 2024.03.02 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9616267 2024.03.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9616266 2024.03.02 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9616260 2024.03.02 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9616261 2024.03.02 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9616263 2024.03.02 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9616262 2024.03.02 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9616259 2024.03.02 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9616257 2024.03.02 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 9616258 2024.03.02 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 23 9616256 2024.03.02 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9619038 2024.03.02 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9604346 2024.02.29 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9604344 2024.02.29 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9604347 2024.02.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9604343 2024.02.29 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9604341 2024.02.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9604345 2024.02.29 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9604342 2024.02.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9604340 2024.02.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9604339 2024.02.29 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9604279 2024.02.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9597049 2024.02.27 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9591566 2024.02.25 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9591565 2024.02.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9591568 2024.02.25 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9591567 2024.02.25 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9586043 2024.02.25 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9586042 2024.02.25 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9586041 2024.02.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9586037 2024.02.25 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9586035 2024.02.25 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9586038 2024.02.25 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9586036 2024.02.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9586033 2024.02.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9586034 2024.02.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9586032 2024.02.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9586030 2024.02.25 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9586031 2024.02.25 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9583996 2024.02.25 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9588694 2024.02.24 MZ
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9558034 2024.02.18 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9558032 2024.02.18 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 20 9558033 2024.02.18 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9558028 2024.02.18 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 7 9558027 2024.02.18 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 9558031 2024.02.18 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1500 9558025 2024.02.18 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 4 9558023 2024.02.18 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9558024 2024.02.18 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9558029 2024.02.18 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9558026 2024.02.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9558022 2024.02.18 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 9558021 2024.02.18 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9558015 2024.02.18 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9558016 2024.02.18 ŁD
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9558013 2024.02.18 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 9558018 2024.02.18 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9558020 2024.02.18 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9558019 2024.02.18 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9558011 2024.02.18 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9558014 2024.02.18 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 700 9558010 2024.02.18 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 9558009 2024.02.18 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 25 9558017 2024.02.18 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9558008 2024.02.18 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9588713 2024.02.18 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9588716 2024.02.18 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9588712 2024.02.18 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9524756 2024.02.10 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9524759 2024.02.10 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9524765 2024.02.10 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9524754 2024.02.10 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9524753 2024.02.10 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9524763 2024.02.10 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9524752 2024.02.10 ŁD
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 9524762 2024.02.10 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9524755 2024.02.10 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9524758 2024.02.10 ŁD
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 100 9524760 2024.02.10 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9524757 2024.02.10 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9524761 2024.02.10 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9524764 2024.02.10 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 6 9524751 2024.02.10 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9524897 2024.02.10 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9524894 2024.02.10 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9524892 2024.02.10 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9524891 2024.02.10 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9524896 2024.02.10 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9524895 2024.02.10 ŁD
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 23 9524888 2024.02.10 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9524886 2024.02.10 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9524893 2024.02.10 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9524887 2024.02.10 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9524889 2024.02.10 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9524890 2024.02.10 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9524885 2024.02.10 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9524882 2024.02.10 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9524883 2024.02.10 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9524884 2024.02.10 ŁD
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9527904 2024.02.10 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 9527905 2024.02.10 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9520250 2024.02.09 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9508553 2024.02.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9508557 2024.02.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9508555 2024.02.04 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9508563 2024.02.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9508578 2024.02.04 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9508575 2024.02.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9480436 2024.01.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9480435 2024.01.28 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 9480430 2024.01.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9480431 2024.01.28 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9480432 2024.01.28 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4000 9480429 2024.01.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9479516 2024.01.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9479515 2024.01.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9479514 2024.01.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9480154 2024.01.28 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9479675 2024.01.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea