DRUŻYNA

Drużyna: Dzik. Obserwator: Sławomir Niedźwiecki

Liczba gatunków: 99

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 199 5369 56 56 0 4 19 33
2 46 1718 72 37 1 7 11 18
3 70 1762 84 44 0 5 12 27
4 11 18 91 10 0 3 7 0
5 15 49 99 15 0 1 7 7
6 0 0 99 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10240778 2024.05.29 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10240779 2024.05.29 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10240775 2024.05.29 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10240777 2024.05.29 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10240774 2024.05.29 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10235974 2024.05.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10235976 2024.05.28 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10235975 2024.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10235973 2024.05.28 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10235972 2024.05.28 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10235970 2024.05.28 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10235971 2024.05.28 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10235969 2024.05.28 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10235968 2024.05.28 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10235967 2024.05.28 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9971732 2024.04.18 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 9971733 2024.04.18 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9971731 2024.04.18 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9847688 2024.04.04 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9847685 2024.04.04 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9847687 2024.04.04 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9847684 2024.04.04 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9847686 2024.04.04 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9847679 2024.04.04 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 2 9847681 2024.04.04 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9847680 2024.04.04 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9707256 2024.03.18 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 9707255 2024.03.18 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9707254 2024.03.18 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9707252 2024.03.18 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9707251 2024.03.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9707244 2024.03.18 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9707243 2024.03.18 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9707247 2024.03.18 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 60 9707245 2024.03.18 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9707242 2024.03.18 PL
pospolity kruk, Corvus corax 17 9707240 2024.03.18 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9707237 2024.03.18 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9707241 2024.03.18 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 250 9707239 2024.03.18 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 9707234 2024.03.18 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9707236 2024.03.18 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 150 9707231 2024.03.18 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9707232 2024.03.18 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9707233 2024.03.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9707230 2024.03.18 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9707228 2024.03.17 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 9707229 2024.03.17 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9703653 2024.03.17 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9703651 2024.03.16 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9703650 2024.03.16 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9703648 2024.03.16 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9703652 2024.03.16 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9703649 2024.03.16 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9683820 2024.03.15 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 9683819 2024.03.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9662999 2024.03.10 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9662997 2024.03.10 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 9663000 2024.03.10 PL
pospolity łyska, Fulica atra 16 9662990 2024.03.10 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 9662996 2024.03.10 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9662992 2024.03.10 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9662998 2024.03.10 PL
pospolity sroka, Pica pica 3 9662995 2024.03.10 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9662989 2024.03.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9663002 2024.03.10 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9662991 2024.03.10 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9662994 2024.03.10 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 52 9662988 2024.03.10 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9663001 2024.03.10 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9663003 2024.03.10 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9662993 2024.03.10 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 9652465 2024.03.09 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9703723 2024.03.01 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9703724 2024.03.01 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9703725 2024.03.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9663016 2024.03.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9703710 2024.03.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9663017 2024.03.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9703711 2024.03.01 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9663018 2024.03.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9703708 2024.03.01 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 9663019 2024.03.01 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9663014 2024.03.01 PL
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 9703716 2024.03.01 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9703718 2024.03.01 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 9703714 2024.03.01 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9703717 2024.03.01 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9703720 2024.03.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9703722 2024.03.01 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9703721 2024.03.01 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9703713 2024.03.01 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9703707 2024.03.01 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9663015 2024.03.01 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 350 9663012 2024.03.01 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 9663013 2024.03.01 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9703693 2024.02.29 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9703694 2024.02.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 10 9703696 2024.02.29 WM
pospolity sroka, Pica pica 3 9703705 2024.02.29 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9703697 2024.02.29 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9703698 2024.02.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9703699 2024.02.29 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9703702 2024.02.29 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9703683 2024.02.29 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9703682 2024.02.29 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 9703685 2024.02.29 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9703687 2024.02.29 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9703686 2024.02.29 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9703684 2024.02.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9703681 2024.02.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 9703700 2024.02.29 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 9703701 2024.02.29 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9703695 2024.02.29 WM
pospolity kruk, Corvus corax 3 9703706 2024.02.29 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9703688 2024.02.29 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 9556715 2024.02.18 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 9556714 2024.02.18 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9556684 2024.02.18 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 90 9556683 2024.02.18 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 27 9556609 2024.02.18 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9556610 2024.02.18 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 45 9556608 2024.02.18 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9555781 2024.02.18 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9555779 2024.02.18 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9555780 2024.02.18 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 9555778 2024.02.18 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 150 9555776 2024.02.18 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 650 9555777 2024.02.18 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9555774 2024.02.18 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 70 9555772 2024.02.18 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9555771 2024.02.18 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9555773 2024.02.18 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9555775 2024.02.18 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9555770 2024.02.18 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9703279 2024.02.18 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 9703280 2024.02.18 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 110 9555709 2024.02.18 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9703406 2024.02.18 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9703405 2024.02.18 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9559955 2024.02.18 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 90 9500019 2024.02.02 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 120 9471605 2024.01.26 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9357265 2024.01.11 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 500 9357266 2024.01.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9357267 2024.01.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9357115 2024.01.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9356729 2024.01.11 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9356593 2024.01.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9356555 2024.01.11 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9356553 2024.01.11 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 150 9356554 2024.01.11 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9356451 2024.01.11 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9356453 2024.01.11 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 9356452 2024.01.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9355709 2024.01.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9355708 2024.01.11 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 40 9355658 2024.01.11 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 9355657 2024.01.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9355594 2024.01.11 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 9355593 2024.01.11 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 150 9353903 2024.01.10 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9353898 2024.01.10 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9353899 2024.01.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9353896 2024.01.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9353897 2024.01.10 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9353559 2024.01.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9353530 2024.01.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9353529 2024.01.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9353402 2024.01.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9353401 2024.01.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9353392 2024.01.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9353390 2024.01.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9353391 2024.01.10 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9353246 2024.01.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9353219 2024.01.10 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9353221 2024.01.10 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9353220 2024.01.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9353218 2024.01.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9353217 2024.01.10 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9353189 2024.01.10 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9353135 2024.01.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9353133 2024.01.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9353132 2024.01.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9353131 2024.01.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9353134 2024.01.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9353130 2024.01.10 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9353022 2024.01.10 PK
pospolity kruk, Corvus corax 7 9353023 2024.01.10 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9353021 2024.01.10 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9353020 2024.01.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9353019 2024.01.10 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9353014 2024.01.10 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9353013 2024.01.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9353012 2024.01.10 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 9353011 2024.01.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9353010 2024.01.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9353004 2024.01.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9353005 2024.01.10 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9353003 2024.01.10 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9353001 2024.01.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9353000 2024.01.10 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9353002 2024.01.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9352998 2024.01.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9352999 2024.01.10 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 9352997 2024.01.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9352996 2024.01.10 PK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9354654 2024.01.10 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9352651 2024.01.10 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9352652 2024.01.10 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9352650 2024.01.10 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9352649 2024.01.10 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9352653 2024.01.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9350324 2024.01.09 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9350323 2024.01.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9350326 2024.01.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9350325 2024.01.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9350081 2024.01.09 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9350034 2024.01.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9350012 2024.01.09 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9350013 2024.01.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9350011 2024.01.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9350001 2024.01.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9350003 2024.01.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9350000 2024.01.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9350002 2024.01.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9349999 2024.01.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9349657 2024.01.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9349659 2024.01.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9349658 2024.01.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9347204 2024.01.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9347203 2024.01.08 OP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9347200 2024.01.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9347201 2024.01.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9347202 2024.01.08 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9346798 2024.01.08 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9346801 2024.01.08 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9346800 2024.01.08 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 9346802 2024.01.08 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 9346799 2024.01.08 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9346797 2024.01.08 OP
pospolity kos, Turdus merula 3 9346517 2024.01.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9346519 2024.01.08 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 9346518 2024.01.08 OP
pospolity żuraw, Grus grus 200 9346428 2024.01.08 OP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9346429 2024.01.08 OP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1200 9346427 2024.01.08 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9346306 2024.01.08 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 9346308 2024.01.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9346307 2024.01.08 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 9345712 2024.01.08 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 9345621 2024.01.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9345588 2024.01.08 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 9345587 2024.01.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9345586 2024.01.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9345439 2024.01.08 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9345441 2024.01.08 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 9345437 2024.01.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9345440 2024.01.08 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 9345438 2024.01.08 OP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9345442 2024.01.08 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1200 9341963 2024.01.07 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9341795 2024.01.07 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 18 9341794 2024.01.07 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9341796 2024.01.07 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 9341736 2024.01.07 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 9341728 2024.01.07 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9341729 2024.01.07 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9341593 2024.01.07 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9341594 2024.01.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9341595 2024.01.07 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 17 9341520 2024.01.07 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9341522 2024.01.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9341513 2024.01.07 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 9341516 2024.01.07 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9341512 2024.01.07 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 9341517 2024.01.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9341521 2024.01.07 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9341511 2024.01.07 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9341515 2024.01.07 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 9341514 2024.01.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 270 9341518 2024.01.07 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 31 9341523 2024.01.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9341519 2024.01.07 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9341510 2024.01.07 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9340871 2024.01.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9340843 2024.01.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9340842 2024.01.07 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 9340471 2024.01.07 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 14 9340172 2024.01.07 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9340170 2024.01.07 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9340171 2024.01.07 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9340083 2024.01.07 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9340084 2024.01.07 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9338985 2024.01.07 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9338869 2024.01.07 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9338868 2024.01.07 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9338870 2024.01.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9336443 2024.01.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9336444 2024.01.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9336370 2024.01.06 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 5 9336369 2024.01.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9336371 2024.01.06 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9336367 2024.01.06 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 150 9336368 2024.01.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9336215 2024.01.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9336125 2024.01.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9336102 2024.01.06 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9336101 2024.01.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9336103 2024.01.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9336105 2024.01.06 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9336104 2024.01.06 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9335733 2024.01.06 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9335729 2024.01.06 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9335120 2024.01.06 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9335121 2024.01.06 WM
pospolity sroka, Pica pica 10 9335119 2024.01.06 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9334882 2024.01.06 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9334881 2024.01.06 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9334883 2024.01.06 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9334737 2024.01.06 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9334736 2024.01.06 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9334310 2024.01.06 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 120 9334311 2024.01.06 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 9334309 2024.01.06 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9334282 2024.01.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9334283 2024.01.06 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9334217 2024.01.06 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9333976 2024.01.06 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9333875 2024.01.06 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9333876 2024.01.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9333619 2024.01.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9333543 2024.01.06 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9333461 2024.01.06 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9333429 2024.01.06 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9333428 2024.01.06 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9333421 2024.01.06 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9333420 2024.01.06 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9333363 2024.01.06 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9333358 2024.01.06 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9327113 2024.01.04 PL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...