DRUŻYNA

Drużyna: LeśnyGrzywacz. Obserwator: Maciej Bohr

Liczba gatunków: 27

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 20 36 18 18 3 3 2 10
2 2 3 20 2 0 1 1 0
3 3 4 21 2 0 2 0 0
4 2 6 23 2 0 2 0 0
5 4 8 27 4 0 4 0 0
6 0 0 27 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10016348 2024.05.01 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10016347 2024.05.01 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 10013987 2024.05.01 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 10013986 2024.05.01 PK
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9990193 2024.04.28 LS
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 9802569 2024.04.01 MB
rzadki uszatka, Asio otus 1 9692941 2024.03.16
rzadki uszatka, Asio otus 1 9668941 2024.03.12
rzadki puchacz, Bubo bubo 2 9661190 2024.03.10
rzadki puchacz, Bubo bubo 2 9553200 2024.02.17
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9551923 2024.02.17
rzadki alka, Alca torda 1 9462532 2024.01.22 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9458865 2024.01.21 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 3 9455985 2024.01.21 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9436648 2024.01.17 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9436642 2024.01.17 MB
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9339308 2024.01.07 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9315774 2024.01.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9315227 2024.01.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9315228 2024.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9315000 2024.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9314999 2024.01.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9315001 2024.01.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9314997 2024.01.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9314995 2024.01.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9314996 2024.01.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9314994 2024.01.01 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9314998 2024.01.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9314424 2024.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9313739 2024.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9313738 2024.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...