DRUŻYNA

Drużyna: Henryk Piernikarczyk. Obserwator: Henryk Piernikarczyk

Liczba gatunków: 105

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 151 11300 40 40 0 0 15 25
2 220 10868 54 42 0 1 12 29
3 286 931 79 62 0 2 20 40
4 263 581 92 56 0 2 18 36
5 251 693 104 61 0 4 23 34
6 57 233 105 26 0 0 7 19
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10328907 2024.06.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 10328900 2024.06.12 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 10328902 2024.06.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10328915 2024.06.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10328911 2024.06.12 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10328916 2024.06.12 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10317717 2024.06.09 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10317736 2024.06.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10317716 2024.06.09 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10317735 2024.06.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10317626 2024.06.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10317620 2024.06.08 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 50 10317621 2024.06.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10317622 2024.06.08 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10317625 2024.06.08 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10317631 2024.06.08 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10317624 2024.06.08 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10317629 2024.06.08 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10317628 2024.06.08 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10317623 2024.06.08 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10317627 2024.06.08 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10317630 2024.06.08 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10298213 2024.06.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10298276 2024.06.06 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10298262 2024.06.06 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10298283 2024.06.06 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10298215 2024.06.06 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10298294 2024.06.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10298264 2024.06.06 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10298271 2024.06.06 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10298228 2024.06.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10298214 2024.06.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 10298281 2024.06.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10298217 2024.06.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10298216 2024.06.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10298269 2024.06.06 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10298218 2024.06.06 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10298293 2024.06.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10285101 2024.06.04 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10298174 2024.06.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 10285098 2024.06.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10285106 2024.06.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10298206 2024.06.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10298175 2024.06.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10298207 2024.06.04 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10285104 2024.06.04 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10298210 2024.06.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10298172 2024.06.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10298209 2024.06.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10285103 2024.06.04 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10298211 2024.06.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10298204 2024.06.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10298212 2024.06.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10298176 2024.06.04 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285105 2024.06.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10266174 2024.06.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 10266175 2024.06.01 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 3 10266169 2024.05.31 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10266168 2024.05.31 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10252140 2024.05.30 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10252069 2024.05.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10252083 2024.05.30 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10252076 2024.05.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10252107 2024.05.30 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10252077 2024.05.30 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10252120 2024.05.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10252112 2024.05.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 10252133 2024.05.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10252100 2024.05.30 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10252103 2024.05.30 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 4 10252063 2024.05.29 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10251845 2024.05.28 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10252028 2024.05.28 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10251979 2024.05.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10251883 2024.05.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10251846 2024.05.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10251891 2024.05.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10251982 2024.05.28 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10251911 2024.05.28 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10252019 2024.05.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10251854 2024.05.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10251880 2024.05.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10251969 2024.05.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 10251990 2024.05.28 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10251874 2024.05.28 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10251849 2024.05.28 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10251847 2024.05.28 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10252002 2024.05.28 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10252036 2024.05.28 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10251963 2024.05.28 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10252022 2024.05.28 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10252039 2024.05.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10251914 2024.05.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10251966 2024.05.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10252006 2024.05.28 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10251872 2024.05.28 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 10231700 2024.05.26 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10231699 2024.05.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10231689 2024.05.26 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10231691 2024.05.26 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10231690 2024.05.26 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10231707 2024.05.26 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 10231704 2024.05.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10231692 2024.05.26 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10231693 2024.05.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10231703 2024.05.26 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10231694 2024.05.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10231695 2024.05.26 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 10231696 2024.05.26 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10231697 2024.05.26 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10231698 2024.05.26 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231702 2024.05.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231705 2024.05.26 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10231706 2024.05.26 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10231701 2024.05.26 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10231615 2024.05.25 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10231619 2024.05.25 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10231566 2024.05.25 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10231606 2024.05.25 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10231608 2024.05.25 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10231609 2024.05.25 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10231614 2024.05.25 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10231602 2024.05.25 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10231560 2024.05.25 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10231600 2024.05.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10231617 2024.05.25 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10231624 2024.05.25 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10231621 2024.05.25 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10231561 2024.05.25 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10208852 2024.05.24 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10231489 2024.05.24 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10231493 2024.05.24 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10208860 2024.05.24 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10208847 2024.05.24 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10208857 2024.05.24 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10208845 2024.05.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10208855 2024.05.24 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10208844 2024.05.24 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10208843 2024.05.24 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 10203524 2024.05.22 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10203534 2024.05.22 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10203533 2024.05.22 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10203527 2024.05.22 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 25 10203522 2024.05.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10203529 2024.05.22 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10203531 2024.05.22 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 10203523 2024.05.22 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 10203526 2024.05.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10203528 2024.05.22 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10203511 2024.05.21 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10203508 2024.05.21 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10203516 2024.05.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10203513 2024.05.21 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10203512 2024.05.21 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10203515 2024.05.21 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10203510 2024.05.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10203514 2024.05.21 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 10203518 2024.05.21 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10203519 2024.05.21 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10203509 2024.05.21 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10187744 2024.05.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10187740 2024.05.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10187751 2024.05.19 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10187750 2024.05.19 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10187742 2024.05.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10187743 2024.05.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10187752 2024.05.19 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10187755 2024.05.19 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10187745 2024.05.19 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10187787 2024.05.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10187786 2024.05.19 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10187741 2024.05.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10187748 2024.05.19 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 10187749 2024.05.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10187781 2024.05.19 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10187747 2024.05.19 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10187753 2024.05.19 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10187776 2024.05.19 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10187792 2024.05.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10187746 2024.05.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10187784 2024.05.19 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10180631 2024.05.18 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10180616 2024.05.18 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10180617 2024.05.18 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10180612 2024.05.18 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10180630 2024.05.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10180614 2024.05.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10180615 2024.05.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10180628 2024.05.18 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10180610 2024.05.18 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10180609 2024.05.18 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10180613 2024.05.18 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10180627 2024.05.18 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10180611 2024.05.18 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10180629 2024.05.18 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10160236 2024.05.16 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10160233 2024.05.16 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10160235 2024.05.16 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 10160229 2024.05.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10154047 2024.05.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10154046 2024.05.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10154056 2024.05.14 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 10154048 2024.05.14 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10154054 2024.05.14 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10154053 2024.05.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10154050 2024.05.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10154052 2024.05.14 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10154049 2024.05.14 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10154055 2024.05.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10154051 2024.05.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10134651 2024.05.12 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10134652 2024.05.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10134642 2024.05.12 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10134658 2024.05.12 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10134641 2024.05.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10134645 2024.05.12 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10134647 2024.05.12 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10134654 2024.05.12 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10134655 2024.05.12 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10134644 2024.05.12 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10134643 2024.05.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10134640 2024.05.12 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10134649 2024.05.12 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10134653 2024.05.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10134639 2024.05.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10134657 2024.05.12 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10134659 2024.05.12 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10134648 2024.05.12 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10134646 2024.05.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10106170 2024.05.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10106153 2024.05.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10106164 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10106157 2024.05.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10106154 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10106148 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10106175 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10106149 2024.05.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10106147 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10106151 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10106178 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10106152 2024.05.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10106177 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10106172 2024.05.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10106155 2024.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10106150 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10106156 2024.05.11 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 10076323 2024.05.06 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10076322 2024.05.06 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10076295 2024.05.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 10076299 2024.05.05 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10076304 2024.05.05 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10076186 2024.05.05 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10076272 2024.05.05 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10076309 2024.05.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10076306 2024.05.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10076301 2024.05.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10076307 2024.05.05 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10076303 2024.05.05 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10076288 2024.05.05 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10076273 2024.05.05 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10076275 2024.05.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10076310 2024.05.05 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10076283 2024.05.05 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10076315 2024.05.05 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10076279 2024.05.05 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10076314 2024.05.05 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10076308 2024.05.05 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10076312 2024.05.05 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 10076173 2024.05.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 10076167 2024.05.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10076163 2024.05.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10076174 2024.05.04 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10076176 2024.05.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10076172 2024.05.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10076165 2024.05.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10076175 2024.05.04 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10076177 2024.05.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10076169 2024.05.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10076178 2024.05.04 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10076164 2024.05.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10076171 2024.05.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10076166 2024.05.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10076170 2024.05.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10076168 2024.05.04 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 10031013 2024.05.02 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10031014 2024.05.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10031011 2024.05.02 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10031012 2024.05.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10031001 2024.05.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10031023 2024.05.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10031021 2024.05.02 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10031019 2024.05.02 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10031016 2024.05.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 10031020 2024.05.02 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 10031002 2024.05.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10031004 2024.05.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 10031003 2024.05.02 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10031008 2024.05.02 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10031018 2024.05.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10031007 2024.05.02 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10031015 2024.05.02 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10031017 2024.05.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10031022 2024.05.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10031024 2024.05.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10031005 2024.05.02 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10031009 2024.05.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10031010 2024.05.02 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10031006 2024.05.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10017377 2024.04.30 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10017388 2024.04.30 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10017392 2024.04.30 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10017352 2024.04.30 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10017385 2024.04.30 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10017356 2024.04.30 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10017364 2024.04.30 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10017360 2024.04.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10017358 2024.04.30 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10017380 2024.04.30 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10017374 2024.04.30 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10017349 2024.04.30 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10017372 2024.04.30 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10002170 2024.04.29 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10002167 2024.04.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10017328 2024.04.29 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10017117 2024.04.29 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10017103 2024.04.29 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10017127 2024.04.29 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10017325 2024.04.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10017172 2024.04.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10017303 2024.04.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10017106 2024.04.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10017326 2024.04.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10017334 2024.04.29 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10017275 2024.04.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10017121 2024.04.29 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10002168 2024.04.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10017083 2024.04.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10017171 2024.04.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10017329 2024.04.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10017335 2024.04.29 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10017340 2024.04.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10017126 2024.04.29 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10017088 2024.04.29 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10017101 2024.04.29 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10017107 2024.04.29 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10017120 2024.04.29 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10017100 2024.04.29 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10017165 2024.04.29 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10017273 2024.04.29 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10017166 2024.04.29 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10017327 2024.04.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10017272 2024.04.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10017330 2024.04.29 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10017086 2024.04.29 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10017108 2024.04.29 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10017118 2024.04.29 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10002129 2024.04.28 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10002125 2024.04.28 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10002165 2024.04.28 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10002128 2024.04.28 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10002153 2024.04.28 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10002130 2024.04.28 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10002154 2024.04.28 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10002131 2024.04.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10002161 2024.04.28 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10002126 2024.04.28 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10002160 2024.04.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10002163 2024.04.28 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10002127 2024.04.28 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10002157 2024.04.28 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10002038 2024.04.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10001863 2024.04.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10002066 2024.04.27 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 10001835 2024.04.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10001959 2024.04.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10001953 2024.04.27 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10001836 2024.04.27 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10001955 2024.04.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10001829 2024.04.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10001864 2024.04.27 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10001914 2024.04.27 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10001830 2024.04.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10001833 2024.04.27 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10001956 2024.04.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10001832 2024.04.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10001957 2024.04.27 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10001834 2024.04.27 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10001831 2024.04.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10001828 2024.04.27 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10001708 2024.04.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10001712 2024.04.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10001711 2024.04.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10001710 2024.04.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10001709 2024.04.26 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9968558 2024.04.25 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9968555 2024.04.25 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9968556 2024.04.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9968560 2024.04.25 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968561 2024.04.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9968566 2024.04.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9953864 2024.04.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9953861 2024.04.23 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9953936 2024.04.23 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9953865 2024.04.23 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9953935 2024.04.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9953892 2024.04.23 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9953867 2024.04.23 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9953939 2024.04.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9953870 2024.04.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9953868 2024.04.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9953856 2024.04.22 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9953851 2024.04.22 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 2 9953825 2024.04.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9953850 2024.04.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9953826 2024.04.22 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 2 9953824 2024.04.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9943395 2024.04.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9943245 2024.04.21 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9943210 2024.04.21 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 9943235 2024.04.21 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9943153 2024.04.21 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9943337 2024.04.21 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9943206 2024.04.21 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9943367 2024.04.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9943134 2024.04.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9943167 2024.04.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9943288 2024.04.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9943394 2024.04.21 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9943285 2024.04.21 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9943368 2024.04.21 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9943128 2024.04.21 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9943143 2024.04.21 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9943240 2024.04.21 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9943139 2024.04.21 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9943150 2024.04.21 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9943239 2024.04.21 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9943131 2024.04.21 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9942999 2024.04.21 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9943125 2024.04.21 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9943332 2024.04.21 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9943369 2024.04.21 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9943165 2024.04.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9928922 2024.04.19 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9928914 2024.04.19 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9928915 2024.04.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9928913 2024.04.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9928916 2024.04.19 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9928912 2024.04.19 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9928903 2024.04.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9925328 2024.04.17 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9925339 2024.04.17 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9925338 2024.04.17 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9925333 2024.04.17 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9925334 2024.04.17 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9925331 2024.04.17 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9925329 2024.04.17 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9925336 2024.04.17 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9925335 2024.04.17 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9925332 2024.04.17 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9925337 2024.04.17 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9918068 2024.04.16 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9918030 2024.04.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9918032 2024.04.15 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9918031 2024.04.15 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9918036 2024.04.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 9918028 2024.04.15 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9918033 2024.04.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9918029 2024.04.15 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9918035 2024.04.15 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9918034 2024.04.15 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9913194 2024.04.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9913191 2024.04.14 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9913200 2024.04.14 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9913192 2024.04.14 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9913193 2024.04.14 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9913198 2024.04.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9913195 2024.04.14 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9913202 2024.04.14 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9913197 2024.04.14 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9913196 2024.04.14 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9913201 2024.04.14 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9913199 2024.04.14 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9913150 2024.04.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9913126 2024.04.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9913128 2024.04.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9913129 2024.04.13 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9913140 2024.04.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9913099 2024.04.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9913085 2024.04.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9913118 2024.04.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9913137 2024.04.13 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9913065 2024.04.13 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9913139 2024.04.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 4 9913119 2024.04.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 18 9913151 2024.04.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9913120 2024.04.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9913070 2024.04.13 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9913069 2024.04.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9913175 2024.04.13 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9913123 2024.04.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9913124 2024.04.13 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9913141 2024.04.13 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9913068 2024.04.13 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9913066 2024.04.13 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9913125 2024.04.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9913067 2024.04.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9913142 2024.04.13 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9887083 2024.04.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9887084 2024.04.12 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9861208 2024.04.08 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9886993 2024.04.08 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9886991 2024.04.08 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9861156 2024.04.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9861152 2024.04.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9861050 2024.04.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9861100 2024.04.07 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9861026 2024.04.07 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9861112 2024.04.07 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9861158 2024.04.07 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9861023 2024.04.07 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9861161 2024.04.07 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9861044 2024.04.07 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9861147 2024.04.07 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9861024 2024.04.07 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9861030 2024.04.07 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9861027 2024.04.07 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9861160 2024.04.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9861040 2024.04.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9861146 2024.04.07 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9861155 2024.04.07 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9861153 2024.04.07 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9861029 2024.04.07 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9861162 2024.04.07 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9861039 2024.04.07 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9861025 2024.04.07 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9861043 2024.04.07 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9861102 2024.04.07 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9861145 2024.04.07 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9861028 2024.04.07 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9861159 2024.04.07 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9836276 2024.04.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9836277 2024.04.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9836304 2024.04.06 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9836279 2024.04.06 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9836278 2024.04.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9836280 2024.04.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9836283 2024.04.06 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9836284 2024.04.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9836281 2024.04.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9836282 2024.04.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9836285 2024.04.06 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9828822 2024.04.05 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 9828819 2024.04.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9828817 2024.04.05 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9828820 2024.04.05 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9828821 2024.04.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9828808 2024.04.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9828818 2024.04.05 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9828810 2024.04.05 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9828811 2024.04.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9812649 2024.04.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9812650 2024.04.02 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9812652 2024.04.02 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9812653 2024.04.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9812648 2024.04.01 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9812643 2024.04.01 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9812647 2024.04.01 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9812645 2024.04.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9812644 2024.04.01 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9812646 2024.04.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9812642 2024.04.01 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9782386 2024.03.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9782437 2024.03.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9782390 2024.03.30 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9782436 2024.03.30 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9782389 2024.03.30 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9782424 2024.03.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9782430 2024.03.30 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9782434 2024.03.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9782433 2024.03.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9782388 2024.03.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9782432 2024.03.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9782332 2024.03.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9782307 2024.03.29 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9782353 2024.03.29 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9782355 2024.03.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9782336 2024.03.29 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9782322 2024.03.29 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9782350 2024.03.29 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9782358 2024.03.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9768084 2024.03.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9768094 2024.03.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9768117 2024.03.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9768121 2024.03.25 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9768118 2024.03.25 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9768119 2024.03.25 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9768125 2024.03.25 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9768113 2024.03.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9743917 2024.03.24 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9744083 2024.03.24 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9743925 2024.03.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9743885 2024.03.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9744088 2024.03.24 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9743902 2024.03.24 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9744090 2024.03.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9743903 2024.03.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9744086 2024.03.24 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9743906 2024.03.24 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9743910 2024.03.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9743913 2024.03.24 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9744101 2024.03.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 9743921 2024.03.24 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9744023 2024.03.24 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9744018 2024.03.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9743941 2024.03.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9743930 2024.03.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9743949 2024.03.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9744015 2024.03.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9744103 2024.03.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9743969 2024.03.24 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9744020 2024.03.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9743951 2024.03.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9744091 2024.03.24 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9743955 2024.03.24 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9744037 2024.03.24 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9743953 2024.03.24 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9744092 2024.03.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9732275 2024.03.23 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9732304 2024.03.23 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9732265 2024.03.23 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9732302 2024.03.23 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9734144 2024.03.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9732150 2024.03.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9732341 2024.03.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9732166 2024.03.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9732297 2024.03.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9732314 2024.03.23 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9732318 2024.03.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9731650 2024.03.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9732175 2024.03.23 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9732309 2024.03.23 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9734121 2024.03.23 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9732262 2024.03.23 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9732299 2024.03.23 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9732337 2024.03.23 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9732267 2024.03.23 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9732270 2024.03.23 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9732276 2024.03.23 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9731649 2024.03.23 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9731643 2024.03.23 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9732339 2024.03.23 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9731648 2024.03.23 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9732178 2024.03.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9732280 2024.03.23 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 9732260 2024.03.23 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9732238 2024.03.23 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9731644 2024.03.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9731646 2024.03.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9732281 2024.03.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9731645 2024.03.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9732179 2024.03.23 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9731647 2024.03.23 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9732284 2024.03.23 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9732256 2024.03.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9727205 2024.03.22 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9727210 2024.03.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 9727207 2024.03.22 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9727198 2024.03.22 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9727219 2024.03.22 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9727203 2024.03.22 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9727211 2024.03.22 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9727200 2024.03.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9727218 2024.03.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9727213 2024.03.22 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9732668 2024.03.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9727212 2024.03.22 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9727197 2024.03.22 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9727209 2024.03.22 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9727204 2024.03.22 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9727206 2024.03.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 9727091 2024.03.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9727069 2024.03.21 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9727048 2024.03.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9727094 2024.03.21 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9727061 2024.03.21 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9727049 2024.03.21 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9727092 2024.03.21 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9727060 2024.03.21 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9720977 2024.03.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9720979 2024.03.18 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9720978 2024.03.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9706239 2024.03.17 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9706219 2024.03.17 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 9706158 2024.03.17 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9706206 2024.03.17 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 35 9706159 2024.03.17 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9706209 2024.03.17 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9706211 2024.03.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9706205 2024.03.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9706213 2024.03.17 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9706215 2024.03.17 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9706214 2024.03.17 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9706216 2024.03.17 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9706119 2024.03.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 9706217 2024.03.17 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9706220 2024.03.17 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9706118 2024.03.17 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9706114 2024.03.17 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9706201 2024.03.17 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9706203 2024.03.17 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 9706113 2024.03.17 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9706194 2024.03.17 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9706196 2024.03.17 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9706197 2024.03.17 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9706198 2024.03.17 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9706116 2024.03.17 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9706117 2024.03.17 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9706115 2024.03.17 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9690591 2024.03.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9690589 2024.03.16 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9690548 2024.03.16 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 9690545 2024.03.16 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9690592 2024.03.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9690541 2024.03.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9690652 2024.03.16 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9690546 2024.03.16 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9690544 2024.03.16 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9690602 2024.03.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9690542 2024.03.16 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9690547 2024.03.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9690543 2024.03.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9681902 2024.03.15 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 9681900 2024.03.15 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9681915 2024.03.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9681913 2024.03.15 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9681898 2024.03.15 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 9681907 2024.03.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9681897 2024.03.15 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9668188 2024.03.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9668205 2024.03.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9668221 2024.03.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9668185 2024.03.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9668212 2024.03.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9668224 2024.03.12 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9668223 2024.03.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9668211 2024.03.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9668222 2024.03.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9668237 2024.03.12 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9668219 2024.03.12 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9668186 2024.03.12 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9668220 2024.03.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9668192 2024.03.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9668193 2024.03.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9664389 2024.03.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9664354 2024.03.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9664385 2024.03.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 9 9664426 2024.03.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9664357 2024.03.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9664384 2024.03.10 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9664386 2024.03.10 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9664359 2024.03.10 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9664387 2024.03.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9664391 2024.03.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9664390 2024.03.10 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9664329 2024.03.09 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9660010 2024.03.09 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9660021 2024.03.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9660025 2024.03.09 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9660032 2024.03.09 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9660026 2024.03.09 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 9664322 2024.03.09 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9664321 2024.03.09 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9664327 2024.03.09 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9659939 2024.03.09 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9664343 2024.03.09 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 15 9664325 2024.03.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9664331 2024.03.09 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9664333 2024.03.09 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9659941 2024.03.09 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9664350 2024.03.09 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9659940 2024.03.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9659942 2024.03.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9664336 2024.03.09 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9664337 2024.03.09 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9664335 2024.03.09 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9664342 2024.03.09 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9664338 2024.03.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9664339 2024.03.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9664332 2024.03.09 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9664347 2024.03.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9659904 2024.03.08 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 8 9645467 2024.03.07 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9638267 2024.03.06 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9638266 2024.03.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9638268 2024.03.06 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9638264 2024.03.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9638263 2024.03.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9638265 2024.03.05 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9634400 2024.03.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9634399 2024.03.04 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9634397 2024.03.04 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9634395 2024.03.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9634396 2024.03.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9631120 2024.03.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9631116 2024.03.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9631170 2024.03.03 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9631185 2024.03.03 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 9631186 2024.03.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9631163 2024.03.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9631164 2024.03.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9631157 2024.03.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9631165 2024.03.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9631168 2024.03.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9631166 2024.03.03 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9631169 2024.03.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 8 9631167 2024.03.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9631177 2024.03.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9631182 2024.03.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9631183 2024.03.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9631159 2024.03.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9631181 2024.03.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9631171 2024.03.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9631158 2024.03.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9631184 2024.03.03 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9631118 2024.03.03 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9631172 2024.03.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9631162 2024.03.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9631192 2024.03.03 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9631161 2024.03.03 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9631190 2024.03.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9631160 2024.03.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9631188 2024.03.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9631117 2024.03.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9614217 2024.03.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 9614225 2024.03.02 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9614240 2024.03.02 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9614222 2024.03.02 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9614233 2024.03.02 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9614239 2024.03.02 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9614238 2024.03.02 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9614223 2024.03.02 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9614241 2024.03.02 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9614232 2024.03.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9614219 2024.03.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9614228 2024.03.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9614234 2024.03.02 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9614235 2024.03.02 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9614230 2024.03.02 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9614220 2024.03.02 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9614226 2024.03.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9614221 2024.03.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9614227 2024.03.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 9614231 2024.03.02 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9614229 2024.03.02 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9614237 2024.03.02 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9614218 2024.03.02 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9610080 2024.03.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9610077 2024.02.29 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 6 9610063 2024.02.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9610069 2024.02.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 6 9610064 2024.02.28 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 25 9599009 2024.02.27 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9599011 2024.02.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9594385 2024.02.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9594384 2024.02.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9594392 2024.02.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9594396 2024.02.26 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9594402 2024.02.26 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 5 9594395 2024.02.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9594403 2024.02.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9587257 2024.02.25 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9587136 2024.02.25 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9587141 2024.02.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9587274 2024.02.25 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 5 9587137 2024.02.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9587138 2024.02.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9587251 2024.02.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9587392 2024.02.25 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9587252 2024.02.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9587135 2024.02.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9587140 2024.02.25 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9587139 2024.02.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9578020 2024.02.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9586712 2024.02.24 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9586711 2024.02.24 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9578017 2024.02.24 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9586705 2024.02.24 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9578004 2024.02.24 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9578006 2024.02.24 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9586899 2024.02.24 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9586621 2024.02.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9578015 2024.02.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9586708 2024.02.24 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9578016 2024.02.24 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9586703 2024.02.24 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9586707 2024.02.24 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9586706 2024.02.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9586709 2024.02.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9578014 2024.02.24 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9586710 2024.02.24 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9577978 2024.02.23 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9577973 2024.02.23 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9577972 2024.02.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9577979 2024.02.23 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9577980 2024.02.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9577982 2024.02.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9577983 2024.02.23 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9577981 2024.02.23 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9572882 2024.02.22 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9572883 2024.02.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9572861 2024.02.21 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 5 9563852 2024.02.18 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9563866 2024.02.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9563863 2024.02.18 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2