DRUŻYNA

Drużyna: Kiejstut. Obserwator: Marcin Łaguna

Liczba gatunków: 199

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 534 9456 95 95 2 14 38 41
2 470 15779 100 77 0 6 34 37
3 478 14579 127 110 0 15 50 45
4 726 1466 155 119 0 14 60 45
5 1000 1712 198 170 0 40 81 49
6 72 210 199 53 1 4 25 23
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10330975 2024.06.14 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10330974 2024.06.14 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10330973 2024.06.13 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10330972 2024.06.13 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 10330971 2024.06.13 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10330970 2024.06.13 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10330969 2024.06.13 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10330968 2024.06.13 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10330967 2024.06.13 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10330966 2024.06.13 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10330965 2024.06.13 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10330963 2024.06.13 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10330964 2024.06.13 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10330961 2024.06.12 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10330960 2024.06.12 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10330962 2024.06.12 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10319256 2024.06.10 WP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10312063 2024.06.09 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10312079 2024.06.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 10312082 2024.06.09 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 13 10312080 2024.06.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 37 10312068 2024.06.09 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 10312083 2024.06.09 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 17 10312084 2024.06.09 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 10312075 2024.06.09 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10312067 2024.06.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 10312064 2024.06.09 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10312086 2024.06.09 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 10312065 2024.06.09 WM
pospolity bogatka, Parus major 3 10312081 2024.06.09 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10312092 2024.06.09 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10312089 2024.06.09 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10312093 2024.06.09 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 10312070 2024.06.09 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 10312076 2024.06.09 WM
pospolity kos, Turdus merula 2 10312091 2024.06.09 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10312074 2024.06.09 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10312077 2024.06.09 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 10312072 2024.06.09 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10312088 2024.06.09 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10312071 2024.06.09 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10312090 2024.06.09 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10312073 2024.06.09 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10312096 2024.06.09 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10312094 2024.06.09 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10312085 2024.06.09 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10312087 2024.06.09 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 10312069 2024.06.09 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10312095 2024.06.09 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 10312066 2024.06.09 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10312078 2024.06.09 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10312062 2024.06.08 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10312061 2024.06.08 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10312060 2024.06.07 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 10283197 2024.06.04 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10283196 2024.06.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10283211 2024.06.03 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10283210 2024.06.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10283209 2024.06.03 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10283208 2024.06.03 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10283207 2024.06.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10283206 2024.06.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10283205 2024.06.03 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10283204 2024.06.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10283203 2024.06.03 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10283202 2024.06.03 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10283201 2024.06.03 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10283200 2024.06.03 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10283199 2024.06.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10283198 2024.06.03 WP
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 2 10277553 2024.06.02 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10277552 2024.06.01 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10277551 2024.05.31 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10277550 2024.05.31 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10277549 2024.05.30 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10245152 2024.05.30 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10245151 2024.05.30 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10245150 2024.05.30 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10245149 2024.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10245148 2024.05.30 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10245147 2024.05.30 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10245146 2024.05.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10245145 2024.05.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10245144 2024.05.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10245143 2024.05.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10245142 2024.05.30 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10245168 2024.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10245167 2024.05.30 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10245166 2024.05.30 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10245165 2024.05.30 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10245164 2024.05.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10245163 2024.05.30 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10245162 2024.05.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10245161 2024.05.30 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10245160 2024.05.30 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 10245159 2024.05.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10245158 2024.05.30 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10245157 2024.05.30 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10245156 2024.05.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10245155 2024.05.30 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10245154 2024.05.30 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10245153 2024.05.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10245141 2024.05.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10245140 2024.05.30 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10245139 2024.05.30 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10245135 2024.05.29 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 20 10245136 2024.05.29 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10245137 2024.05.29 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10245133 2024.05.29 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 45 10245132 2024.05.29 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10245138 2024.05.29 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 10245127 2024.05.29 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 10245134 2024.05.29 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 10245130 2024.05.29 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 15 10245128 2024.05.29 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10245131 2024.05.29 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10245126 2024.05.29 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 1 10245125 2024.05.29 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10238453 2024.05.28 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10237782 2024.05.28 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 10237781 2024.05.28 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 10237780 2024.05.28 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10237779 2024.05.28 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10237778 2024.05.28 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 10237777 2024.05.28 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10237776 2024.05.27 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10229752 2024.05.27 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10229751 2024.05.27 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10229750 2024.05.27 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10229518 2024.05.26 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10229517 2024.05.26 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10229515 2024.05.26 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 4 10229516 2024.05.26 PL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 10229513 2024.05.26 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10229514 2024.05.26 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10229510 2024.05.26 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10229509 2024.05.26 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10229507 2024.05.26 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10229505 2024.05.26 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10229504 2024.05.26 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10229512 2024.05.26 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10229506 2024.05.25 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 1 10229511 2024.05.25 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 10229508 2024.05.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10209848 2024.05.24 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10209847 2024.05.24 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10209846 2024.05.24 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10209845 2024.05.24 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10209844 2024.05.24 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10206895 2024.05.24 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10206894 2024.05.24 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10206893 2024.05.24 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10206892 2024.05.24 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10206891 2024.05.24 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 7 10206890 2024.05.24 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10206889 2024.05.24 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10206888 2024.05.24 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10211687 2024.05.24 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10203242 2024.05.23 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10203240 2024.05.23 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10203241 2024.05.23 WP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10203239 2024.05.22 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10203238 2024.05.22 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10203237 2024.05.22 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10203235 2024.05.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 10203236 2024.05.22 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10196398 2024.05.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10185729 2024.05.20 WP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10185728 2024.05.20 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10176078 2024.05.19 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10176269 2024.05.19 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10176268 2024.05.19 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10176267 2024.05.19 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10176266 2024.05.19 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10176265 2024.05.19 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10176264 2024.05.19 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10176263 2024.05.19 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10176262 2024.05.19 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10176261 2024.05.19 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10175989 2024.05.19 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10175988 2024.05.19 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10175987 2024.05.19 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10175986 2024.05.19 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10175985 2024.05.19 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10175984 2024.05.19 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10175983 2024.05.19 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10175982 2024.05.19 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10175981 2024.05.19 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10175980 2024.05.19 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10175979 2024.05.19 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10175978 2024.05.19 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10175977 2024.05.19 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10175976 2024.05.19 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10175975 2024.05.19 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10175974 2024.05.19 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10175959 2024.05.19 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10175958 2024.05.19 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10175957 2024.05.19 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10175956 2024.05.19 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10175955 2024.05.19 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10175954 2024.05.19 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10175953 2024.05.19 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10175952 2024.05.19 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10175951 2024.05.19 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10175950 2024.05.19 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10175949 2024.05.19 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10175948 2024.05.19 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10175947 2024.05.19 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10175946 2024.05.19 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10175945 2024.05.19 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10175944 2024.05.19 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10175930 2024.05.19 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10175929 2024.05.19 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10175928 2024.05.19 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10175927 2024.05.19 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10175926 2024.05.19 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10175940 2024.05.19 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10175939 2024.05.19 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10175938 2024.05.19 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10175937 2024.05.19 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10175936 2024.05.19 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10175935 2024.05.19 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10175934 2024.05.19 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10175933 2024.05.19 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10175932 2024.05.19 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10175931 2024.05.19 LS
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10175943 2024.05.19 LS
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10175235 2024.05.19 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 10175234 2024.05.19 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10175233 2024.05.19 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10175232 2024.05.19 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10175231 2024.05.19 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10175230 2024.05.19 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10175299 2024.05.19 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10175298 2024.05.19 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10175297 2024.05.19 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10175296 2024.05.19 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10175295 2024.05.19 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 10175294 2024.05.19 LS
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10175293 2024.05.19 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10175292 2024.05.19 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10175291 2024.05.19 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 10175290 2024.05.19 LS
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10175289 2024.05.19 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10175288 2024.05.19 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10175287 2024.05.19 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10175286 2024.05.19 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10175285 2024.05.19 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 10175284 2024.05.19 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10175251 2024.05.19 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10175250 2024.05.19 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10175249 2024.05.19 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10175248 2024.05.19 LS
pospolity bogatka, Parus major 3 10175247 2024.05.19 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10175246 2024.05.19 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 10175245 2024.05.19 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10175244 2024.05.19 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10175243 2024.05.19 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10175241 2024.05.19 LS
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10175240 2024.05.19 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10175239 2024.05.19 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10175237 2024.05.19 LS
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10175238 2024.05.19 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10175236 2024.05.19 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10175242 2024.05.19 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10175283 2024.05.19 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10175282 2024.05.19 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10175281 2024.05.19 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10175280 2024.05.19 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10175279 2024.05.19 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10175278 2024.05.19 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10175277 2024.05.19 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 10175276 2024.05.19 LS
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10175275 2024.05.19 LS
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10175274 2024.05.19 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10175273 2024.05.19 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10175272 2024.05.19 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10175271 2024.05.19 LS
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10175270 2024.05.19 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10175269 2024.05.19 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10175268 2024.05.19 LS
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10175260 2024.05.19 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10175259 2024.05.19 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10175258 2024.05.19 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10175257 2024.05.19 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10175256 2024.05.19 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 10175255 2024.05.19 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10175254 2024.05.19 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10175253 2024.05.19 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10175252 2024.05.19 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10175267 2024.05.19 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10175266 2024.05.19 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10175265 2024.05.19 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10175264 2024.05.19 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10175263 2024.05.19 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10175262 2024.05.19 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10175261 2024.05.19 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10175213 2024.05.19 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10175212 2024.05.19 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10175211 2024.05.19 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10175210 2024.05.19 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10175209 2024.05.19 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10175208 2024.05.19 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10175207 2024.05.19 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10175206 2024.05.19 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10175205 2024.05.19 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10175204 2024.05.19 LS
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10175203 2024.05.19 LS
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10175202 2024.05.19 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10175201 2024.05.19 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10175200 2024.05.19 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10175199 2024.05.19 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10175198 2024.05.19 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10175195 2024.05.19 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10175194 2024.05.19 LS
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10175193 2024.05.19 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10175197 2024.05.19 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10175196 2024.05.19 LS
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10175182 2024.05.19 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 10175192 2024.05.19 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10175191 2024.05.19 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10175190 2024.05.19 LS
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10175189 2024.05.19 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10175188 2024.05.19 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10175187 2024.05.19 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10175186 2024.05.19 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10175185 2024.05.19 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10175184 2024.05.19 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10175183 2024.05.19 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10175229 2024.05.19 LS
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10175228 2024.05.19 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 10175226 2024.05.19 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10175225 2024.05.19 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10175224 2024.05.19 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10175223 2024.05.19 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10175222 2024.05.19 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10175221 2024.05.19 LS
rzadki derkacz, Crex crex 1 10175220 2024.05.19 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10175219 2024.05.19 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10175218 2024.05.19 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10175217 2024.05.19 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10175216 2024.05.19 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10175215 2024.05.19 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10175214 2024.05.19 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10175181 2024.05.19 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10175180 2024.05.19 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10175179 2024.05.19 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10175178 2024.05.19 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 10175177 2024.05.19 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10175176 2024.05.19 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10175175 2024.05.19 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10175174 2024.05.19 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10175173 2024.05.19 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10175172 2024.05.19 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10175171 2024.05.19 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10175170 2024.05.19 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10175168 2024.05.19 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10175167 2024.05.19 LS
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10175166 2024.05.19 LS
rzadki derkacz, Crex crex 6 10175169 2024.05.19 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10175227 2024.05.19 LS
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10174077 2024.05.18 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10174079 2024.05.18 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10174075 2024.05.18 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10174078 2024.05.18 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10174069 2024.05.18 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10174071 2024.05.18 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10174072 2024.05.18 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10174070 2024.05.18 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10174073 2024.05.18 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10174076 2024.05.18 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10174068 2024.05.18 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 10174074 2024.05.18 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10174067 2024.05.18 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10174066 2024.05.18 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 10174063 2024.05.18 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10174065 2024.05.18 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10174064 2024.05.18 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10174062 2024.05.17 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10159008 2024.05.17 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10159010 2024.05.16 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10159009 2024.05.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10159006 2024.05.16 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10159007 2024.05.16 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10159005 2024.05.16 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10147835 2024.05.15 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10147834 2024.05.15 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10147832 2024.05.15 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10147836 2024.05.15 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10147833 2024.05.15 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10147831 2024.05.15 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10141734 2024.05.14 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10141737 2024.05.14 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 4 10141736 2024.05.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10141738 2024.05.14 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10141733 2024.05.14 WP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10133928 2024.05.13 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 10133927 2024.05.13 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10133926 2024.05.13 WP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10133925 2024.05.13 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10111777 2024.05.11 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10111776 2024.05.11 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 10111778 2024.05.11 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10111773 2024.05.11 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10111775 2024.05.11 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10111774 2024.05.11 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10111772 2024.05.11 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10111770 2024.05.11 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10111769 2024.05.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10111771 2024.05.11 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10111768 2024.05.11 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10109766 2024.05.11 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 10109765 2024.05.11 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10109764 2024.05.11 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 10109781 2024.05.11 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 10109780 2024.05.11 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10109779 2024.05.11 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10109778 2024.05.11 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10109777 2024.05.11 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10109776 2024.05.11 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10109775 2024.05.11 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10109774 2024.05.11 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10109773 2024.05.11 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10109771 2024.05.11 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10109783 2024.05.11 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10109772 2024.05.11 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 10109770 2024.05.11 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10109769 2024.05.11 WP
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 10109767 2024.05.11 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 10109768 2024.05.11 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10107662 2024.05.11 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10107663 2024.05.11 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10107661 2024.05.11 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10107660 2024.05.11 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 10107659 2024.05.11 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10107657 2024.05.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10107658 2024.05.11 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10107656 2024.05.11 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10107655 2024.05.11 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10106687 2024.05.11 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10106686 2024.05.11 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 10106685 2024.05.11 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 10 10106684 2024.05.11 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10106688 2024.05.11 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10106683 2024.05.11 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10106682 2024.05.11 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10106681 2024.05.11 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10106680 2024.05.11 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10106679 2024.05.11 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10106678 2024.05.11 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10106677 2024.05.11 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10105221 2024.05.11 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10105237 2024.05.11 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10105235 2024.05.11 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10105236 2024.05.11 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 10105234 2024.05.11 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10105233 2024.05.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10105232 2024.05.11 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10105231 2024.05.11 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10105230 2024.05.11 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10105229 2024.05.11 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10105228 2024.05.11 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10105227 2024.05.11 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10105226 2024.05.11 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10105224 2024.05.11 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10105225 2024.05.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10105223 2024.05.11 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10105222 2024.05.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10105220 2024.05.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10105219 2024.05.11 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10105217 2024.05.11 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10105218 2024.05.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 10105216 2024.05.11 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10105215 2024.05.11 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10105214 2024.05.11 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10105213 2024.05.11 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10105212 2024.05.11 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10105211 2024.05.11 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10105209 2024.05.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10105210 2024.05.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10105208 2024.05.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10105207 2024.05.11 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10105206 2024.05.11 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10105205 2024.05.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10103602 2024.05.11 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10103603 2024.05.11 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10103601 2024.05.11 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10103600 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10103599 2024.05.11 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10103598 2024.05.11 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10103402 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10103401 2024.05.11 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10103400 2024.05.11 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10103399 2024.05.11 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 10103398 2024.05.11 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10103397 2024.05.11 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10103396 2024.05.11 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10103395 2024.05.11 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10103394 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10103393 2024.05.11 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10103392 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10103391 2024.05.11 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10103390 2024.05.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10103389 2024.05.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10103388 2024.05.11 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10103387 2024.05.11 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10103386 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10103385 2024.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10103383 2024.05.11 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10103384 2024.05.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10103382 2024.05.11 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10103381 2024.05.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10103380 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10103379 2024.05.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10103418 2024.05.11 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10103417 2024.05.11 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10103416 2024.05.11 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10103415 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10103414 2024.05.11 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10103413 2024.05.11 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10103412 2024.05.11 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10103411 2024.05.11 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10103410 2024.05.11 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10103409 2024.05.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10103408 2024.05.11 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10103407 2024.05.11 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10103406 2024.05.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10103404 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10103403 2024.05.11 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10103378 2024.05.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10103377 2024.05.11 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10103376 2024.05.11 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10103375 2024.05.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10103374 2024.05.11 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10103373 2024.05.11 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10103372 2024.05.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10103371 2024.05.11 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10103370 2024.05.11 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10103369 2024.05.11 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10103368 2024.05.11 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10103367 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10103366 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10103365 2024.05.11 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10103364 2024.05.11 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10103363 2024.05.11 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 10103029 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10103027 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10103028 2024.05.11 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10103026 2024.05.11 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10103025 2024.05.11 WP
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10103023 2024.05.11 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10103024 2024.05.11 WP
rzadki uszatka, Asio otus 2 10103022 2024.05.11 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10103021 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10103010 2024.05.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10103009 2024.05.11 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 10103008 2024.05.11 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10103007 2024.05.11 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10103006 2024.05.11 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10103005 2024.05.11 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10103004 2024.05.11 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10103003 2024.05.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10103002 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10103001 2024.05.11 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10103405 2024.05.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10136611 2024.05.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10136612 2024.05.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10136620 2024.05.11 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10136617 2024.05.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10136616 2024.05.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10136618 2024.05.11 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10136615 2024.05.11 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10136614 2024.05.11 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10136613 2024.05.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10136619 2024.05.11 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10103000 2024.05.10 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10098675 2024.05.10 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10098674 2024.05.10 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10098673 2024.05.10 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10098672 2024.05.10 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10098671 2024.05.10 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10098670 2024.05.10 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10098669 2024.05.10 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10098668 2024.05.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10098667 2024.05.10 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10098666 2024.05.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10098665 2024.05.10 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10098664 2024.05.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10098663 2024.05.10 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10098662 2024.05.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10098645 2024.05.10 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10098644 2024.05.10 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10098643 2024.05.10 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10098642 2024.05.10 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10098641 2024.05.10 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10098640 2024.05.10 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 10098639 2024.05.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10098638 2024.05.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10098637 2024.05.10 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10098636 2024.05.10 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10098635 2024.05.10 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10098634 2024.05.10 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10098633 2024.05.10 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10098632 2024.05.10 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10098631 2024.05.10 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10098630 2024.05.10 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10098661 2024.05.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10098660 2024.05.10 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10098659 2024.05.10 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098658 2024.05.10 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10098657 2024.05.10 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10098656 2024.05.10 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10098655 2024.05.10 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10098654 2024.05.10 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10098653 2024.05.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 10098652 2024.05.10 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10098651 2024.05.10 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098650 2024.05.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10098649 2024.05.10 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10098648 2024.05.10 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10098647 2024.05.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10098646 2024.05.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10098629 2024.05.10 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10098628 2024.05.10 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10098627 2024.05.10 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10098626 2024.05.10 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10098625 2024.05.10 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10098624 2024.05.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10098623 2024.05.10 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10098622 2024.05.10 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10098621 2024.05.10 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10098620 2024.05.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10098619 2024.05.10 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10098618 2024.05.10 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10098617 2024.05.10 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10098616 2024.05.10 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10098615 2024.05.10 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10098614 2024.05.10 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10098613 2024.05.10 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10098612 2024.05.10 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10098611 2024.05.10 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10098610 2024.05.10 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10098609 2024.05.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10098608 2024.05.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10098607 2024.05.10 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10098606 2024.05.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10098605 2024.05.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10098604 2024.05.10 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10098603 2024.05.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10098602 2024.05.10 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10098601 2024.05.10 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10098600 2024.05.10 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10098599 2024.05.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10098598 2024.05.10 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10097895 2024.05.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097894 2024.05.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097893 2024.05.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10097892 2024.05.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10097891 2024.05.10 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097889 2024.05.10 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10097888 2024.05.10 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10097890 2024.05.10 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10096560 2024.05.09 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10096559 2024.05.09 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10091695 2024.05.09 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 10091692 2024.05.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10091694 2024.05.09 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10091693 2024.05.09 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10091691 2024.05.09 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10091690 2024.05.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10081272 2024.05.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10081273 2024.05.07 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10081271 2024.05.07 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10081270 2024.05.07 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10081268 2024.05.07 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10081267 2024.05.07 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10081266 2024.05.07 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 10081269 2024.05.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10079369 2024.05.06 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10079368 2024.05.06 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10079367 2024.05.06 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10079366 2024.05.06 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10054019 2024.05.04 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10054018 2024.05.04 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10054016 2024.05.04 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10054017 2024.05.04 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10054015 2024.05.04 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10054013 2024.05.04 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 10054014 2024.05.04 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10049657 2024.05.04 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10049658 2024.05.03 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10049659 2024.05.03 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10049656 2024.05.03 KP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 10049654 2024.05.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 7 10049655 2024.05.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10049653 2024.05.03 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10049652 2024.05.03 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10049650 2024.05.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10049651 2024.05.03 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 10049649 2024.05.03 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10049648 2024.05.03 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10049647 2024.05.03 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10049645 2024.05.03 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 10049646 2024.05.03 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10049644 2024.05.03 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10049643 2024.05.03 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10049642 2024.05.03 LS
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10049641 2024.05.03 LS
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10049640 2024.05.03 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10029121 2024.05.02 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10029120 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029119 2024.05.02 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10029118 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029117 2024.05.02 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10029116 2024.05.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10029115 2024.05.02 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10029114 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029113 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10029217 2024.05.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10029216 2024.05.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10029215 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029214 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029213 2024.05.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10029212 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10029211 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10029210 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10029209 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029208 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029207 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10029206 2024.05.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10029205 2024.05.02 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10029204 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029203 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10029202 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10029137 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029136 2024.05.02 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10029135 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10029134 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029133 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029132 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029131 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10029130 2024.05.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10029129 2024.05.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10029128 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10029127 2024.05.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10029126 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029125 2024.05.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10029124 2024.05.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10029123 2024.05.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10029122 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10029410 2024.05.02 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10029409 2024.05.02 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10029408 2024.05.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10029407 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029406 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10029405 2024.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10029404 2024.05.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10029403 2024.05.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10029402 2024.05.02 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10029401 2024.05.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10029400 2024.05.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 10029399 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029398 2024.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10029397 2024.05.02 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10029396 2024.05.02 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10029395 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029079 2024.05.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10029078 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10029077 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029076 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029075 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029074 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10029073 2024.05.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10029072 2024.05.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10029071 2024.05.02 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10029070 2024.05.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10029069 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029068 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10029067 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029066 2024.05.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10029065 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10029064 2024.05.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10029249 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10029248 2024.05.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10029247 2024.05.02 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10029246 2024.05.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10029245 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029244 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10029243 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10029242 2024.05.02 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10029241 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029240 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10029239 2024.05.02 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10029238 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10029237 2024.05.02 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10029236 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029235 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10029234 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029233 2024.05.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10029232 2024.05.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10029231 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029230 2024.05.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10029229 2024.05.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10029228 2024.05.02 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10029227 2024.05.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10029226 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10029225 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10029224 2024.05.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10029223 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10029222 2024.05.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 10029221 2024.05.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10029220 2024.05.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10029219 2024.05.02 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10029218 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10029185 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029184 2024.05.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10029183 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10029182 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029181 2024.05.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10029180 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10029179 2024.05.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10029178 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10029177 2024.05.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10029176 2024.05.02 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10029175 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029174 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10029173 2024.05.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10029172 2024.05.02 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10029171 2024.05.02 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 12 10029170 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10029201 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10029200 2024.05.02 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10029199 2024.05.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10029198 2024.05.02 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10029197 2024.05.02 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10029196 2024.05.02 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10029195 2024.05.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10029194 2024.05.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10029193 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10029192 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10029191 2024.05.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10029190 2024.05.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10029189 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029188 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10029187 2024.05.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10029186 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10029169 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10029168 2024.05.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10029167 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10029166 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029165 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10029164 2024.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10029163 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10029162 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029161 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029160 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029159 2024.05.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10029158 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10029157 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10029156 2024.05.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10029155 2024.05.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10029154 2024.05.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10029393 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029392 2024.05.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10029391 2024.05.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10029390 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029389 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10029388 2024.05.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10029387 2024.05.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10029386 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10029385 2024.05.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10029384 2024.05.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 10029383 2024.05.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10029382 2024.05.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10029381 2024.05.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10029380 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10029379 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029378 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10029153 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029152 2024.05.02 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10029151 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10029150 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10029149 2024.05.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10029148 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029147 2024.05.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10029146 2024.05.02 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10029145 2024.05.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10029144 2024.05.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10029143 2024.05.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10029142 2024.05.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10029141 2024.05.02 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 18 10029140 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10029139 2024.05.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10029138 2024.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10029031 2024.05.02 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10029030 2024.05.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10029029 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10029028 2024.05.02 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10029027 2024.05.02 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10029026 2024.05.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10029025 2024.05.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10029024 2024.05.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10029023 2024.05.02 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10029022 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10029021 2024.05.02 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10029020 2024.05.02 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10029019 2024.05.02 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10029018 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10029017 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029016 2024.05.02 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10029111 2024.05.02 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10029110 2024.05.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10029109 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10029108 2024.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10029107 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029106 2024.05.02 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10029105 2024.05.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10029104 2024.05.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10029103 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10029102 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10029101 2024.05.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10029100 2024.05.02 WP