DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP MK. Obserwator: Marcin Kuźma

Liczba gatunków: 200

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 444 1976 75 75 1 7 28 39
2 387 2551 93 79 0 7 32 40
3 632 4055 124 105 0 12 48 45
4 660 1629 162 122 0 16 57 49
5 830 1679 197 152 0 35 68 49
6 209 426 200 85 0 13 34 38
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 10328138 2024.06.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10328141 2024.06.13 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10328137 2024.06.13 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10328144 2024.06.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10328148 2024.06.13 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10328151 2024.06.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10328133 2024.06.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10328139 2024.06.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 10328132 2024.06.13 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 10328143 2024.06.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10328140 2024.06.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10328153 2024.06.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10328142 2024.06.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10328146 2024.06.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10328147 2024.06.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10328135 2024.06.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10328136 2024.06.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10328145 2024.06.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10328134 2024.06.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10328152 2024.06.13 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 10324762 2024.06.12 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10324115 2024.06.12 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10324114 2024.06.12 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10321187 2024.06.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10321191 2024.06.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10321190 2024.06.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10321189 2024.06.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10321188 2024.06.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10321207 2024.06.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10321206 2024.06.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10321205 2024.06.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10321204 2024.06.11 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10321203 2024.06.11 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10321202 2024.06.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10321201 2024.06.11 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10321200 2024.06.11 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10321199 2024.06.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10321198 2024.06.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10321197 2024.06.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10321196 2024.06.11 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10321195 2024.06.11 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10321194 2024.06.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10321193 2024.06.11 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10321192 2024.06.11 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10321186 2024.06.11 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10321185 2024.06.11 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10321184 2024.06.11 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10321183 2024.06.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 10321182 2024.06.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 10321181 2024.06.11 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10321180 2024.06.11 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10321179 2024.06.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10321178 2024.06.11 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10321177 2024.06.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 10321176 2024.06.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10321175 2024.06.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10321174 2024.06.11 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10321173 2024.06.11 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10321172 2024.06.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10321171 2024.06.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10321170 2024.06.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10321169 2024.06.11 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10321168 2024.06.11 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10321167 2024.06.11 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10321166 2024.06.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10321165 2024.06.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 10321164 2024.06.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10321163 2024.06.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10321162 2024.06.11 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10321161 2024.06.11 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10321160 2024.06.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10321159 2024.06.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 10321158 2024.06.11 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10321157 2024.06.11 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10321156 2024.06.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10321155 2024.06.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10317371 2024.06.10 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10317369 2024.06.10 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10317383 2024.06.10 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10317365 2024.06.10 PK
pospolity łyska, Fulica atra 4 10317363 2024.06.10 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10317360 2024.06.10 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10317368 2024.06.10 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10317375 2024.06.10 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10317359 2024.06.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10317364 2024.06.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10317378 2024.06.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10317362 2024.06.10 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 19 10317372 2024.06.10 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10317382 2024.06.10 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10317381 2024.06.10 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10317374 2024.06.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10317361 2024.06.10 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10317379 2024.06.10 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10317367 2024.06.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10317384 2024.06.10 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10317376 2024.06.10 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10317377 2024.06.10 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10317370 2024.06.10 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10317373 2024.06.10 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10317380 2024.06.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10317366 2024.06.10 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10314076 2024.06.09 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10316061 2024.06.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 10316057 2024.06.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10316073 2024.06.09 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10316075 2024.06.09 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10316072 2024.06.09 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10316062 2024.06.09 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10316060 2024.06.09 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10316059 2024.06.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10316067 2024.06.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10316074 2024.06.09 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10316076 2024.06.09 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10316063 2024.06.09 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10316056 2024.06.09 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 10316071 2024.06.09 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10316058 2024.06.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10316069 2024.06.09 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10316066 2024.06.09 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 10316065 2024.06.09 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10316070 2024.06.09 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10316068 2024.06.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316064 2024.06.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10302569 2024.06.08 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10302571 2024.06.08 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10302568 2024.06.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10302572 2024.06.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10302566 2024.06.08 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10302565 2024.06.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10302567 2024.06.08 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10302563 2024.06.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10302562 2024.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10302564 2024.06.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10302561 2024.06.08 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10302560 2024.06.08 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10302558 2024.06.08 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10302557 2024.06.08 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10302559 2024.06.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10302578 2024.06.08 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10302577 2024.06.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10302574 2024.06.08 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10302579 2024.06.08 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10302576 2024.06.08 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10302570 2024.06.08 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10302575 2024.06.08 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10297626 2024.06.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10297627 2024.06.07 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10297400 2024.06.07 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10297402 2024.06.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10297401 2024.06.07 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10297377 2024.06.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10297375 2024.06.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10297376 2024.06.07 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10297374 2024.06.07 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10297373 2024.06.07 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10297372 2024.06.07 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10298815 2024.06.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10298816 2024.06.07 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10298818 2024.06.07 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10298817 2024.06.07 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10293005 2024.06.06 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10293004 2024.06.06 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10293003 2024.06.06 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10292996 2024.06.06 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10292995 2024.06.06 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 10295155 2024.06.06 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10288606 2024.06.04 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10289449 2024.06.04 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10289448 2024.06.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10288608 2024.06.04 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10288609 2024.06.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10288607 2024.06.04 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10271614 2024.06.02 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10271597 2024.06.02 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10271600 2024.06.02 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10271605 2024.06.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10271610 2024.06.02 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10271601 2024.06.02 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10271609 2024.06.02 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10271699 2024.06.02 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10271608 2024.06.02 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10271701 2024.06.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10271604 2024.06.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10271702 2024.06.02 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 10271603 2024.06.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10271617 2024.06.02 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10271618 2024.06.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10271602 2024.06.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10271697 2024.06.02 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10271615 2024.06.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10271696 2024.06.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10271611 2024.06.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10271619 2024.06.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10271703 2024.06.02 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10271695 2024.06.02 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 10271698 2024.06.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10271599 2024.06.02 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10271598 2024.06.02 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10271704 2024.06.02 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10271616 2024.06.02 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10271653 2024.06.02 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10271613 2024.06.02 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10271606 2024.06.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10271612 2024.06.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10271694 2024.06.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10271607 2024.06.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10271700 2024.06.02 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 10269148 2024.06.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10258164 2024.05.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10258163 2024.05.31 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10258162 2024.05.31 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 10258166 2024.05.31 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10258161 2024.05.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10258159 2024.05.31 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10258158 2024.05.31 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10258160 2024.05.31 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10258157 2024.05.31 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10258156 2024.05.31 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10258165 2024.05.31 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10258153 2024.05.31 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10258152 2024.05.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 10258154 2024.05.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 10258155 2024.05.31 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10260352 2024.05.31 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10259810 2024.05.31 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 10260283 2024.05.31 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10260354 2024.05.31 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10260362 2024.05.31 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 10260298 2024.05.31 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 10260365 2024.05.31 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10260418 2024.05.31 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10260363 2024.05.31 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10260304 2024.05.31 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10260361 2024.05.31 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10260297 2024.05.31 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10260296 2024.05.31 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10260417 2024.05.31 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10259804 2024.05.31 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10260279 2024.05.31 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10260345 2024.05.31 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10259809 2024.05.31 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 16 10260346 2024.05.31 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10259803 2024.05.31 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10260280 2024.05.31 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10260348 2024.05.31 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10260281 2024.05.31 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10259811 2024.05.31 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10260347 2024.05.31 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10260286 2024.05.31 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10260349 2024.05.31 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10259807 2024.05.31 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10260353 2024.05.31 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 10260350 2024.05.31 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10260420 2024.05.31 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10260366 2024.05.31 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10260299 2024.05.31 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 10260364 2024.05.31 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10260419 2024.05.31 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10260412 2024.05.31 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10260282 2024.05.31 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10260351 2024.05.31 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10260411 2024.05.31 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10260416 2024.05.31 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10259816 2024.05.31 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10260287 2024.05.31 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10260357 2024.05.31 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10260292 2024.05.31 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10260289 2024.05.31 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10260293 2024.05.31 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10260291 2024.05.31 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10259812 2024.05.31 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 10260295 2024.05.31 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10260358 2024.05.31 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10260294 2024.05.31 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10260359 2024.05.31 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 10260356 2024.05.31 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10260360 2024.05.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10260284 2024.05.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10260414 2024.05.31 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10260288 2024.05.31 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10260413 2024.05.31 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10260285 2024.05.31 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10260355 2024.05.31 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10260415 2024.05.31 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10260290 2024.05.31 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10260300 2024.05.31 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10260303 2024.05.31 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10260307 2024.05.31 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10260425 2024.05.31 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10259808 2024.05.31 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10260314 2024.05.31 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 10260373 2024.05.31 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10260428 2024.05.31 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10260312 2024.05.31 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10259817 2024.05.31 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10260301 2024.05.31 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10260367 2024.05.31 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10260422 2024.05.31 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10260308 2024.05.31 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10260372 2024.05.31 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 10260305 2024.05.31 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10260426 2024.05.31 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10260424 2024.05.31 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10260325 2024.05.31 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10260377 2024.05.31 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10259813 2024.05.31 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10260316 2024.05.31 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10260433 2024.05.31 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10260318 2024.05.31 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10260381 2024.05.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 10260317 2024.05.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10260382 2024.05.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10260378 2024.05.31 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10259806 2024.05.31 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10260309 2024.05.31 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10260371 2024.05.31 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10260430 2024.05.31 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10259815 2024.05.31 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10260311 2024.05.31 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10260375 2024.05.31 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10260306 2024.05.31 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10260368 2024.05.31 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10260427 2024.05.31 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10260310 2024.05.31 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10260369 2024.05.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10260315 2024.05.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10260376 2024.05.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10260432 2024.05.31 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10260431 2024.05.31 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10260437 2024.05.31 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10259818 2024.05.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10260313 2024.05.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10260374 2024.05.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10260429 2024.05.31 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10259758 2024.05.31 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10260435 2024.05.31 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10259805 2024.05.31 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10260321 2024.05.31 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10260380 2024.05.31 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10260319 2024.05.31 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10260441 2024.05.31 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10260421 2024.05.31 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 10260302 2024.05.31 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10260370 2024.05.31 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 10260423 2024.05.31 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10260320 2024.05.31 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10260379 2024.05.31 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10260434 2024.05.31 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10260322 2024.05.31 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10260440 2024.05.31 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 10260326 2024.05.31 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10260438 2024.05.31 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10260385 2024.05.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10259814 2024.05.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10260383 2024.05.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10260439 2024.05.31 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10260323 2024.05.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10260442 2024.05.31 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10260324 2024.05.31 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10260384 2024.05.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10247517 2024.05.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10247516 2024.05.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10247505 2024.05.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 10247506 2024.05.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10247501 2024.05.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10247502 2024.05.30 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10247500 2024.05.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10246635 2024.05.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10247932 2024.05.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 10246613 2024.05.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10246612 2024.05.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10248584 2024.05.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10246622 2024.05.30 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10246625 2024.05.30 PK
pospolity łyska, Fulica atra 8 10246623 2024.05.30 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10246596 2024.05.30 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10246636 2024.05.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10246627 2024.05.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10250054 2024.05.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10246629 2024.05.30 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10246645 2024.05.30 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10248161 2024.05.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10246626 2024.05.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 10246628 2024.05.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10246614 2024.05.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10250385 2024.05.30 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10246615 2024.05.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10246641 2024.05.30 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10246619 2024.05.30 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10246617 2024.05.30 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10246642 2024.05.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10246618 2024.05.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10246620 2024.05.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10248585 2024.05.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10246633 2024.05.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10246634 2024.05.30 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10246606 2024.05.30 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 10246608 2024.05.30 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10246621 2024.05.30 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10246639 2024.05.30 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10302088 2024.05.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 10248162 2024.05.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10246637 2024.05.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10246640 2024.05.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10246646 2024.05.30 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 10246610 2024.05.30 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10246609 2024.05.30 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10246611 2024.05.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246647 2024.05.30 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10246644 2024.05.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246630 2024.05.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10246632 2024.05.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10246616 2024.05.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10250055 2024.05.30 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10246624 2024.05.30 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 10244403 2024.05.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 10244404 2024.05.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10246607 2024.05.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10246638 2024.05.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10250053 2024.05.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10246631 2024.05.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10242759 2024.05.29 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 10233218 2024.05.27 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10221636 2024.05.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10221639 2024.05.26 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10221632 2024.05.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10221633 2024.05.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10221635 2024.05.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10221634 2024.05.26 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10221631 2024.05.26 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10221628 2024.05.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 10221630 2024.05.26 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10221629 2024.05.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10221627 2024.05.26 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10221626 2024.05.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10221801 2024.05.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10221790 2024.05.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10221637 2024.05.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10221794 2024.05.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10221640 2024.05.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10221800 2024.05.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10221642 2024.05.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 10221799 2024.05.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10221641 2024.05.26 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10221805 2024.05.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10221791 2024.05.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10221803 2024.05.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10221796 2024.05.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10221795 2024.05.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10221787 2024.05.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10221797 2024.05.26 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10221789 2024.05.26 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10221784 2024.05.26 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 10221802 2024.05.26 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10221793 2024.05.26 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10221786 2024.05.26 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10221798 2024.05.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10221792 2024.05.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10221638 2024.05.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10221804 2024.05.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10199426 2024.05.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10199425 2024.05.22 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10199422 2024.05.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10199423 2024.05.22 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10199420 2024.05.22 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10199421 2024.05.22 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10200380 2024.05.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10200384 2024.05.22 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10199430 2024.05.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10200383 2024.05.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10199424 2024.05.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10199429 2024.05.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10199431 2024.05.22 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10199428 2024.05.22 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10199433 2024.05.22 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10199432 2024.05.22 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10200385 2024.05.22 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10200381 2024.05.22 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10199435 2024.05.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10199436 2024.05.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10200382 2024.05.22 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10186896 2024.05.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 10186897 2024.05.20 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10186895 2024.05.20 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 10186893 2024.05.20 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10186924 2024.05.20 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10186932 2024.05.20 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 14 10187003 2024.05.20 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10186906 2024.05.20 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10186952 2024.05.20 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10186925 2024.05.20 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10186899 2024.05.20 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10186898 2024.05.20 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10186949 2024.05.20 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10186948 2024.05.20 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10186936 2024.05.20 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10186934 2024.05.20 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10186933 2024.05.20 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10186902 2024.05.20 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10186904 2024.05.20 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10186901 2024.05.20 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10186931 2024.05.20 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10186900 2024.05.20 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10186929 2024.05.20 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10186951 2024.05.20 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10186930 2024.05.20 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10186935 2024.05.20 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10186920 2024.05.20 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10186908 2024.05.20 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10186947 2024.05.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10186903 2024.05.20 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10186928 2024.05.20 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10186927 2024.05.20 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 10186950 2024.05.20 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10176293 2024.05.19 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10176292 2024.05.19 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10176291 2024.05.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10176457 2024.05.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 10177767 2024.05.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10176447 2024.05.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 29 10177769 2024.05.19 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10177770 2024.05.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10176924 2024.05.19 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10176439 2024.05.19 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10177768 2024.05.19 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10177776 2024.05.19 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10176828 2024.05.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 10176843 2024.05.19 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10176448 2024.05.19 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 10176826 2024.05.19 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10176827 2024.05.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10176437 2024.05.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10177771 2024.05.19 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10176829 2024.05.19 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10176440 2024.05.19 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10177772 2024.05.19 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10177773 2024.05.19 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10176449 2024.05.19 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10176462 2024.05.19 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10176460 2024.05.19 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10177774 2024.05.19 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 10176842 2024.05.19 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10177778 2024.05.19 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10177777 2024.05.19 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 10176844 2024.05.19 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10176830 2024.05.19 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10177775 2024.05.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10177783 2024.05.19 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10177779 2024.05.19 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 10176444 2024.05.19 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10177787 2024.05.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10176446 2024.05.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10177790 2024.05.19 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10177788 2024.05.19 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10176450 2024.05.19 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10177782 2024.05.19 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10177780 2024.05.19 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10176405 2024.05.19 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10177781 2024.05.19 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10176853 2024.05.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10176910 2024.05.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10177784 2024.05.19 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10176483 2024.05.19 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10176436 2024.05.19 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10176909 2024.05.19 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10176452 2024.05.19 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10177785 2024.05.19 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10177786 2024.05.19 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10176453 2024.05.19 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10176923 2024.05.19 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10176403 2024.05.19 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10176854 2024.05.19 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10176480 2024.05.19 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10177791 2024.05.19 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10176855 2024.05.19 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10176443 2024.05.19 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10165884 2024.05.18 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10165883 2024.05.18 PK
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10165882 2024.05.18 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10165880 2024.05.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10165881 2024.05.18 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10165879 2024.05.18 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10165878 2024.05.18 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10165876 2024.05.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10165877 2024.05.18 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10165873 2024.05.18 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10165875 2024.05.18 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10165874 2024.05.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10165872 2024.05.18 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10165870 2024.05.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10165871 2024.05.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10165869 2024.05.18 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10165051 2024.05.18 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10167934 2024.05.18 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10165055 2024.05.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 10165217 2024.05.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10167931 2024.05.18 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10167932 2024.05.18 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10167924 2024.05.18 PK
pospolity łyska, Fulica atra 7 10165213 2024.05.18 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10165049 2024.05.18 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10167925 2024.05.18 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10165061 2024.05.18 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10165062 2024.05.18 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10165218 2024.05.18 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 10167930 2024.05.18 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10165214 2024.05.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10165215 2024.05.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 10167929 2024.05.18 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10165212 2024.05.18 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10167928 2024.05.18 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10165057 2024.05.18 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10165065 2024.05.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10165063 2024.05.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10167937 2024.05.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10165056 2024.05.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10167927 2024.05.18 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10167926 2024.05.18 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10165211 2024.05.18 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10167935 2024.05.18 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 10165173 2024.05.18 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10165059 2024.05.18 PK
pospolity sroka, Pica pica 7 10165210 2024.05.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10165066 2024.05.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 6 10165209 2024.05.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10165060 2024.05.18 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10165171 2024.05.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 10165176 2024.05.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 10167939 2024.05.18 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 10165172 2024.05.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10165068 2024.05.18 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10165169 2024.05.18 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10165053 2024.05.18 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10167936 2024.05.18 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10165058 2024.05.18 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10167933 2024.05.18 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10165054 2024.05.18 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 10165064 2024.05.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10165208 2024.05.18 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10165067 2024.05.18 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10167944 2024.05.18 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10165207 2024.05.18 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 10167942 2024.05.18 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10165170 2024.05.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10165175 2024.05.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10167938 2024.05.18 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10165050 2024.05.18 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10167943 2024.05.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10165052 2024.05.18 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10165177 2024.05.18 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10165174 2024.05.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10167941 2024.05.18 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10167940 2024.05.18 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10160814 2024.05.17 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10153128 2024.05.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10153125 2024.05.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10153130 2024.05.16 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10153129 2024.05.16 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10153135 2024.05.16 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10153126 2024.05.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 8 10153131 2024.05.16 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10153106 2024.05.16 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10153132 2024.05.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10153105 2024.05.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10153103 2024.05.16 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10153133 2024.05.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10153134 2024.05.16 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10153101 2024.05.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10153104 2024.05.16 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10153100 2024.05.16 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10153099 2024.05.16 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10153102 2024.05.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10153107 2024.05.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10153127 2024.05.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10153124 2024.05.16 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10147664 2024.05.15 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10147663 2024.05.15 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10147662 2024.05.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10148838 2024.05.15 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10148113 2024.05.15 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10148514 2024.05.15 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10148839 2024.05.15 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10147896 2024.05.15 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10148837 2024.05.15 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10148111 2024.05.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10148141 2024.05.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10148840 2024.05.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10148114 2024.05.15 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10148112 2024.05.15 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10147666 2024.05.15 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10147667 2024.05.15 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10148139 2024.05.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10147889 2024.05.15 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 10137379 2024.05.13 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10137378 2024.05.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10132279 2024.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 10132270 2024.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10132282 2024.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10132271 2024.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10132281 2024.05.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10132284 2024.05.13 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10132273 2024.05.13 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10132272 2024.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 10132280 2024.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10132278 2024.05.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10132403 2024.05.13 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 10132275 2024.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10132267 2024.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10132276 2024.05.13 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10132266 2024.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10132268 2024.05.13 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 10132264 2024.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10132269 2024.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10132262 2024.05.13 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 10132283 2024.05.13 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10132263 2024.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10132274 2024.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10132285 2024.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10132277 2024.05.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10124350 2024.05.12 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10125172 2024.05.12 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10125370 2024.05.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10124360 2024.05.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10125016 2024.05.12 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10125164 2024.05.12 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 10125411 2024.05.12 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10125168 2024.05.12 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10124352 2024.05.12 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10125174 2024.05.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10125163 2024.05.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 10124348 2024.05.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10125162 2024.05.12 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10125265 2024.05.12 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10125266 2024.05.12 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10125166 2024.05.12 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10125167 2024.05.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10125178 2024.05.12 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10125176 2024.05.12 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 10125175 2024.05.12 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10125369 2024.05.12 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10125361 2024.05.12 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10125333 2024.05.12 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10125345 2024.05.12 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10125362 2024.05.12 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10125346 2024.05.12 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 10125366 2024.05.12 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 10125349 2024.05.12 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 10125335 2024.05.12 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 10125365 2024.05.12 PK
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10125367 2024.05.12 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 10125368 2024.05.12 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10125348 2024.05.12 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10125271 2024.05.12 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10125272 2024.05.12 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10125381 2024.05.12 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10125382 2024.05.12 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10124353 2024.05.12 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10125364 2024.05.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10124357 2024.05.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10125371 2024.05.12 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10125331 2024.05.12 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10125363 2024.05.12 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10125337 2024.05.12 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10125161 2024.05.12 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10125165 2024.05.12 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10124362 2024.05.12 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10125332 2024.05.12 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 10125267 2024.05.12 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10125340 2024.05.12 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10125385 2024.05.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 10124361 2024.05.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 10125373 2024.05.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10124356 2024.05.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10125372 2024.05.12 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10124358 2024.05.12 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10125347 2024.05.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10124359 2024.05.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10125268 2024.05.12 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10125270 2024.05.12 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10124347 2024.05.12 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10125173 2024.05.12 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10124354 2024.05.12 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10125169 2024.05.12 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10125339 2024.05.12 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10125338 2024.05.12 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10125170 2024.05.12 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10124346 2024.05.12 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10125379 2024.05.12 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10125336 2024.05.12 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 5 10125380 2024.05.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10124349 2024.05.12 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10125383 2024.05.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10125269 2024.05.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10125334 2024.05.12 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10125390 2024.05.12 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 10125389 2024.05.12 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10125388 2024.05.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10124355 2024.05.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10125384 2024.05.12 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10124351 2024.05.12 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10125171 2024.05.12 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10101052 2024.05.10 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10101051 2024.05.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10101053 2024.05.10 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10101049 2024.05.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10101050 2024.05.10 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10101048 2024.05.10 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10101047 2024.05.10 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10101046 2024.05.10 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10101043 2024.05.10 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10101044 2024.05.10 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10101042 2024.05.10 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10101045 2024.05.10 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10101038 2024.05.10 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10101041 2024.05.10 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10101040 2024.05.10 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10101039 2024.05.10 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10101036 2024.05.10 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10101035 2024.05.10 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10101033 2024.05.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10101037 2024.05.10 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10101032 2024.05.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10101034 2024.05.10 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10100328 2024.05.10 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10091649 2024.05.09 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10091648 2024.05.09 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10104250 2024.05.09 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10083659 2024.05.07 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10081324 2024.05.07 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 8 10081322 2024.05.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10081016 2024.05.07 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10081014 2024.05.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10081013 2024.05.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10081015 2024.05.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 10081012 2024.05.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 10081010 2024.05.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 10081011 2024.05.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10081004 2024.05.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10081003 2024.05.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10081005 2024.05.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10081002 2024.05.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10081001 2024.05.07 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10080995 2024.05.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10081000 2024.05.07 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 6 10080998 2024.05.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10080999 2024.05.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10080997 2024.05.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10080994 2024.05.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10080996 2024.05.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10082998 2024.05.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10088319 2024.05.07 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10088316 2024.05.07 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10088371 2024.05.07 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10088374 2024.05.07 LB
pospolity łyska, Fulica atra 6 10088369 2024.05.07 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10088370 2024.05.07 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10088352 2024.05.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10083003 2024.05.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10088368 2024.05.07 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10082999 2024.05.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10088377 2024.05.07 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10088375 2024.05.07 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10082996 2024.05.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10083001 2024.05.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10083000 2024.05.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10082995 2024.05.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10083002 2024.05.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10088378 2024.05.07 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10088379 2024.05.07 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10065407 2024.05.05 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10065406 2024.05.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10065405 2024.05.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10065404 2024.05.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10065403 2024.05.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10065402 2024.05.05 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10065401 2024.05.05 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10065400 2024.05.05 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10065399 2024.05.05 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10065398 2024.05.05 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10065397 2024.05.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10065396 2024.05.05 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10065395 2024.05.05 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10065394 2024.05.05 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10065393 2024.05.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10065392 2024.05.05 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10065391 2024.05.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10065390 2024.05.05 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10065389 2024.05.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10065388 2024.05.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10065387 2024.05.05 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10065386 2024.05.05 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10065385 2024.05.05 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10065384 2024.05.05 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10065383 2024.05.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10065382 2024.05.05 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10065381 2024.05.05 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10065380 2024.05.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10065379 2024.05.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10065378 2024.05.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10065377 2024.05.05 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10065376 2024.05.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10065375 2024.05.05 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10065374 2024.05.05 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10065373 2024.05.05 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10065372 2024.05.05 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10065371 2024.05.05 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10063076 2024.05.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10063086 2024.05.05 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10063396 2024.05.05 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10063118 2024.05.05 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10063075 2024.05.05 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10063079 2024.05.05 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10063077 2024.05.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10063082 2024.05.05 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10063078 2024.05.05 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10063119 2024.05.05 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10063121 2024.05.05 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10063123 2024.05.05 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10063092 2024.05.05 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10063081 2024.05.05 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10063080 2024.05.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10063088 2024.05.05 PK