DRUŻYNA

Drużyna: Eskadra Orła - raniuszek. Obserwator: Ewelina Bartuzi

Liczba gatunków: 34

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 50 685 34 34 0 2 6 26
2 0 0 34 0 0 0 0 0
3 0 0 34 0 0 0 0 0
4 0 0 34 0 0 0 0 0
5 0 0 34 0 0 0 0 0
6 0 0 34 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 9365180 2024.01.13 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9365179 2024.01.13 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9365177 2024.01.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9365178 2024.01.08 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9341717 2024.01.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9341687 2024.01.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 9341686 2024.01.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9341664 2024.01.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9341667 2024.01.07 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9341666 2024.01.07 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9341665 2024.01.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9337431 2024.01.06 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9337398 2024.01.06 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9337368 2024.01.06 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9337363 2024.01.06 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9337371 2024.01.06 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9337369 2024.01.06 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9337365 2024.01.06 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9337370 2024.01.06 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9337366 2024.01.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9337364 2024.01.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9337362 2024.01.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9337361 2024.01.06 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9337360 2024.01.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9337358 2024.01.06 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9337359 2024.01.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9337367 2024.01.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9315241 2024.01.01 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9315095 2024.01.01 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 9315096 2024.01.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9315097 2024.01.01 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9315094 2024.01.01 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9315091 2024.01.01 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9315093 2024.01.01 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9315090 2024.01.01 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9315092 2024.01.01 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9315089 2024.01.01 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9315088 2024.01.01 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9315084 2024.01.01 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9315081 2024.01.01 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9315079 2024.01.01 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9315085 2024.01.01 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9315086 2024.01.01 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9315075 2024.01.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9315083 2024.01.01 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9315074 2024.01.01 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9315082 2024.01.01 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9315076 2024.01.01 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9315077 2024.01.01 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9315080 2024.01.01 LB

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...