DRUŻYNA

Drużyna: Ewa Mokrzycka-Moc. Obserwator: Ewa Mokrzycka-Moc

Liczba gatunków: 242

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 353 6826 75 75 4 18 19 34
2 405 3382 113 90 3 18 29 40
3 694 8070 154 123 1 28 47 47
4 716 3261 202 149 1 32 67 49
5 738 3369 236 148 2 29 69 48
6 97 136 242 32 2 5 11 14
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10325974 2024.06.08 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10326071 2024.06.08 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10325970 2024.06.08 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10325973 2024.06.08 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10325971 2024.06.08 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10325975 2024.06.08 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10325969 2024.06.08 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 10326070 2024.06.08 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10325968 2024.06.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10325972 2024.06.08 MP
pospolity kruk, Corvus corax 5 10325918 2024.06.07 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10325917 2024.06.07 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10325939 2024.06.07 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10325882 2024.06.06 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 10325904 2024.06.06 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 10325906 2024.06.06 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10325884 2024.06.06 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10325896 2024.06.06 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10325900 2024.06.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10325889 2024.06.06 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10325883 2024.06.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10325885 2024.06.06 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10325897 2024.06.06 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10325894 2024.06.06 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10325908 2024.06.06 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 2 10325901 2024.06.06 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 10325898 2024.06.06 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10325892 2024.06.06 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10325886 2024.06.06 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10325903 2024.06.06 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 10325871 2024.06.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10325867 2024.06.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10325833 2024.06.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10325870 2024.06.05 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 10325857 2024.06.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10325845 2024.06.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10325873 2024.06.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10325850 2024.06.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10325869 2024.06.05 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10325846 2024.06.05 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10325864 2024.06.05 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10325877 2024.06.05 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10325851 2024.06.05 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 10325837 2024.06.05 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10325854 2024.06.05 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10325878 2024.06.05 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10325831 2024.06.05 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10325856 2024.06.05 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10325866 2024.06.05 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10325841 2024.06.05 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10325875 2024.06.05 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10325842 2024.06.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 10325829 2024.06.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10325868 2024.06.05 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10325838 2024.06.05 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10325858 2024.06.05 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 10325839 2024.06.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10325834 2024.06.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10325853 2024.06.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10325863 2024.06.05 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10325848 2024.06.05 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10325874 2024.06.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10325836 2024.06.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10325862 2024.06.05 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10325847 2024.06.05 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10325849 2024.06.05 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 10325844 2024.06.05 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10325859 2024.06.05 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10325865 2024.06.05 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10325832 2024.06.05 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 10325835 2024.06.05 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10325828 2024.06.05 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10325855 2024.06.05 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10325861 2024.06.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10325605 2024.06.04 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10326006 2024.06.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10325592 2024.06.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10325593 2024.06.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10325603 2024.06.04 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10325595 2024.06.04 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 10325589 2024.06.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10326007 2024.06.04 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10325587 2024.06.04 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10325604 2024.06.04 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10325588 2024.06.04 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10325600 2024.06.04 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10326008 2024.06.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10325594 2024.06.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10325602 2024.06.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10326009 2024.06.04 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10325591 2024.06.04 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10325601 2024.06.04 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10325586 2024.06.04 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10326005 2024.06.04 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10325590 2024.06.04 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10325599 2024.06.04 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10326010 2024.06.04 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10241321 2024.05.29 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10241320 2024.05.29 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10241319 2024.05.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10223603 2024.05.25 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10223602 2024.05.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10223601 2024.05.25 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10223600 2024.05.25 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 6 10223604 2024.05.25 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10223607 2024.05.25 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10223598 2024.05.25 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10223599 2024.05.25 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10223592 2024.05.25 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10223608 2024.05.25 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 10223610 2024.05.25 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10223597 2024.05.25 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 10223606 2024.05.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10223593 2024.05.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 10223594 2024.05.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10223596 2024.05.25 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10223609 2024.05.25 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10223605 2024.05.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10223595 2024.05.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10223174 2024.05.24 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10223341 2024.05.24 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10223161 2024.05.24 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10223340 2024.05.24 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10223130 2024.05.24 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10223336 2024.05.24 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10223452 2024.05.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10223168 2024.05.24 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10223342 2024.05.24 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10223339 2024.05.24 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10223144 2024.05.24 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10223333 2024.05.24 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10223319 2024.05.24 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10223172 2024.05.24 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10223173 2024.05.24 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10223143 2024.05.24 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10223317 2024.05.24 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10223159 2024.05.24 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10223335 2024.05.24 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10223153 2024.05.24 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 3 10223133 2024.05.24 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 10 10223332 2024.05.24 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 10223453 2024.05.24 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10223170 2024.05.24 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10223169 2024.05.24 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10223338 2024.05.24 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10223160 2024.05.24 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 10223323 2024.05.24 ŁD
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10223327 2024.05.24 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10223165 2024.05.24 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10223326 2024.05.24 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10223164 2024.05.24 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10223325 2024.05.24 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10223158 2024.05.24 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10223324 2024.05.24 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10223150 2024.05.24 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10223322 2024.05.24 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10223134 2024.05.24 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10223139 2024.05.24 ŁD
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 10223157 2024.05.24 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 10223337 2024.05.24 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10223162 2024.05.24 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 10223318 2024.05.24 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10223167 2024.05.24 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10223320 2024.05.24 ŁD
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 10223321 2024.05.24 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10223171 2024.05.24 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10223329 2024.05.24 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10223163 2024.05.24 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10223129 2024.05.24 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10223154 2024.05.24 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10223140 2024.05.24 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10223148 2024.05.24 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10223450 2024.05.24 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10223138 2024.05.24 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 10223156 2024.05.24 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10223177 2024.05.24 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10223137 2024.05.24 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10223176 2024.05.24 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10223131 2024.05.24 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10223432 2024.05.24 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10223136 2024.05.24 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10223328 2024.05.24 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10223147 2024.05.24 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10223145 2024.05.24 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10223132 2024.05.24 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10223142 2024.05.24 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10223316 2024.05.24 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10223371 2024.05.24 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10223146 2024.05.24 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10223330 2024.05.24 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10223430 2024.05.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10223152 2024.05.24 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10223151 2024.05.24 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10223178 2024.05.24 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10223331 2024.05.24 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10223451 2024.05.24 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10223454 2024.05.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10223155 2024.05.24 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10223135 2024.05.24 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10223149 2024.05.24 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10223166 2024.05.24 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10223431 2024.05.24 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10223141 2024.05.24 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10223334 2024.05.24 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 14 10205861 2024.05.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10221179 2024.05.19 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10221178 2024.05.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10221184 2024.05.19 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 10221180 2024.05.19 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 10221181 2024.05.19 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10221192 2024.05.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10221175 2024.05.19 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10221182 2024.05.19 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10221183 2024.05.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10221176 2024.05.19 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10221190 2024.05.19 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10221191 2024.05.19 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10221171 2024.05.19 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10221189 2024.05.19 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10221194 2024.05.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10221177 2024.05.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10221174 2024.05.19 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10221172 2024.05.19 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10221173 2024.05.19 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10221186 2024.05.19 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10221187 2024.05.19 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10221188 2024.05.19 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10221193 2024.05.19 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10221185 2024.05.19 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 150 10223358 2024.05.18 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10205644 2024.05.18 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10205834 2024.05.18 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10191381 2024.05.18 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10205637 2024.05.18 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10205789 2024.05.18 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 10205636 2024.05.18 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10205788 2024.05.18 ŁD
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10205625 2024.05.18 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10205638 2024.05.18 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10205777 2024.05.18 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 10205660 2024.05.18 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 10205790 2024.05.18 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 10205833 2024.05.18 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 9 10205643 2024.05.18 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 17 10205778 2024.05.18 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10205642 2024.05.18 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10205792 2024.05.18 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10205838 2024.05.18 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10205837 2024.05.18 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10205835 2024.05.18 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10205840 2024.05.18 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10205839 2024.05.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10191230 2024.05.18 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10191226 2024.05.18 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10205634 2024.05.18 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10191228 2024.05.18 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10205635 2024.05.18 ŁD
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10205810 2024.05.18 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10191253 2024.05.18 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 10191259 2024.05.18 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 10205796 2024.05.18 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10205645 2024.05.18 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10205633 2024.05.18 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10205632 2024.05.18 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10205791 2024.05.18 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10205836 2024.05.18 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10205784 2024.05.18 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 10205783 2024.05.18 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10205782 2024.05.18 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 9 10205785 2024.05.18 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 10205787 2024.05.18 ŁD
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 12 10205779 2024.05.18 ŁD
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10205780 2024.05.18 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 10205781 2024.05.18 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 26 10205786 2024.05.18 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10205639 2024.05.18 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10191383 2024.05.18 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10205640 2024.05.18 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 10191224 2024.05.18 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10191380 2024.05.18 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10191401 2024.05.18 ŁD
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10191276 2024.05.18 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10191212 2024.05.18 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10191396 2024.05.18 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10205616 2024.05.18 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10191406 2024.05.18 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10205614 2024.05.18 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10205799 2024.05.18 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10205841 2024.05.18 ŁD
rzadki żołna, Merops apiaster 50 10191221 2024.05.18 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10191233 2024.05.18 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10191236 2024.05.18 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10191367 2024.05.18 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10205797 2024.05.18 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 10191242 2024.05.18 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10191239 2024.05.18 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 10191369 2024.05.18 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10191255 2024.05.18 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10191399 2024.05.18 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10205798 2024.05.18 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10191208 2024.05.18 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10191210 2024.05.18 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10191400 2024.05.18 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10205627 2024.05.18 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10205801 2024.05.18 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10191402 2024.05.18 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10205623 2024.05.18 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10205618 2024.05.18 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10205629 2024.05.18 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10191397 2024.05.18 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10205624 2024.05.18 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 2 10191395 2024.05.18 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10205631 2024.05.18 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10191403 2024.05.18 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10205622 2024.05.18 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10191377 2024.05.18 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10205621 2024.05.18 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10205793 2024.05.18 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10205846 2024.05.18 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10205626 2024.05.18 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10205628 2024.05.18 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10205844 2024.05.18 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10191398 2024.05.18 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10191394 2024.05.18 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10205630 2024.05.18 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10205795 2024.05.18 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10205842 2024.05.18 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10191249 2024.05.18 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10191274 2024.05.18 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10205800 2024.05.18 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10191349 2024.05.18 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10205619 2024.05.18 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10205843 2024.05.18 ŁD
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10191378 2024.05.18 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10191214 2024.05.18 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10191216 2024.05.18 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10205641 2024.05.18 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10191407 2024.05.18 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10205620 2024.05.18 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10191244 2024.05.18 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10191267 2024.05.18 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10191392 2024.05.18 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10191218 2024.05.18 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10191405 2024.05.18 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10205802 2024.05.18 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10191251 2024.05.18 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10191211 2024.05.18 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10191393 2024.05.18 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10191404 2024.05.18 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10205646 2024.05.18 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10191217 2024.05.18 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10191376 2024.05.18 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10205794 2024.05.18 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10191270 2024.05.18 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10205617 2024.05.18 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10205845 2024.05.18 ŁD
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10158966 2024.05.16 ŁD
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 10158968 2024.05.16 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10144468 2024.05.14 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10144030 2024.05.12 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10144333 2024.05.12 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10144394 2024.05.12 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 10144029 2024.05.12 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10144388 2024.05.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10144037 2024.05.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10144061 2024.05.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 10144272 2024.05.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 10144334 2024.05.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10144389 2024.05.12 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 10144028 2024.05.12 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10144265 2024.05.12 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10144391 2024.05.12 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10144321 2024.05.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 10144384 2024.05.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10144386 2024.05.12 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10144220 2024.05.12 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10144273 2024.05.12 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10144332 2024.05.12 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10144390 2024.05.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 10144035 2024.05.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10144214 2024.05.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 10144274 2024.05.12 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10144266 2024.05.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10144385 2024.05.12 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10144225 2024.05.12 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 10144378 2024.05.12 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10144031 2024.05.12 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10144231 2024.05.12 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10144383 2024.05.12 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10144026 2024.05.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 10144025 2024.05.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 10144224 2024.05.12 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10144038 2024.05.12 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10144393 2024.05.12 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10144036 2024.05.12 PL
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 200 10144392 2024.05.12 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10144264 2024.05.12 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10144268 2024.05.12 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10144090 2024.05.12 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10144235 2024.05.12 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10144259 2024.05.12 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10144325 2024.05.12 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10144395 2024.05.12 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 10144023 2024.05.12 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10144335 2024.05.12 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10144380 2024.05.12 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10144032 2024.05.12 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10144055 2024.05.12 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10144330 2024.05.12 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10144387 2024.05.12 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10144060 2024.05.12 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10144087 2024.05.12 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10144323 2024.05.12 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10144082 2024.05.12 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10144221 2024.05.12 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10144379 2024.05.12 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10144058 2024.05.12 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10144336 2024.05.12 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10144077 2024.05.12 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10144256 2024.05.12 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10144085 2024.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10144022 2024.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10144083 2024.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10144230 2024.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10144262 2024.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10144331 2024.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10144381 2024.05.12 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10144216 2024.05.12 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10144322 2024.05.12 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10144027 2024.05.12 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10144080 2024.05.12 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10144260 2024.05.12 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10144215 2024.05.12 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10144218 2024.05.12 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10144328 2024.05.12 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10144258 2024.05.12 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10144088 2024.05.12 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10144024 2024.05.12 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10144222 2024.05.12 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10144271 2024.05.12 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10144318 2024.05.12 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10144219 2024.05.12 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10144079 2024.05.12 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10144062 2024.05.12 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10144078 2024.05.12 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10144223 2024.05.12 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10144263 2024.05.12 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10144320 2024.05.12 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10144261 2024.05.12 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10144377 2024.05.12 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10144226 2024.05.12 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10144057 2024.05.12 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10144089 2024.05.12 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10144217 2024.05.12 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10144253 2024.05.12 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10144329 2024.05.12 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10144382 2024.05.12 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10144086 2024.05.12 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10144257 2024.05.12 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10144326 2024.05.12 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10144229 2024.05.12 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10144228 2024.05.12 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10144254 2024.05.12 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10144034 2024.05.12 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10144255 2024.05.12 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10144059 2024.05.12 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10144056 2024.05.12 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10144234 2024.05.12 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10144084 2024.05.12 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10144319 2024.05.12 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10144081 2024.05.12 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10144227 2024.05.12 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10144269 2024.05.12 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10144324 2024.05.12 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10144232 2024.05.12 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10144270 2024.05.12 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10144376 2024.05.12 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10144033 2024.05.12 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 10144233 2024.05.12 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10144267 2024.05.12 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10144327 2024.05.12 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10144445 2024.05.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10144434 2024.05.11 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10144441 2024.05.11 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10144433 2024.05.11 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10144455 2024.05.11 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10144444 2024.05.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10144437 2024.05.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10144438 2024.05.11 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10144439 2024.05.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10144443 2024.05.11 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10144440 2024.05.11 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10144446 2024.05.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10144435 2024.05.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10144453 2024.05.11 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10144449 2024.05.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10144451 2024.05.11 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10144460 2024.05.11 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10144448 2024.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10144442 2024.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10144459 2024.05.11 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10144454 2024.05.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10144457 2024.05.11 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10144436 2024.05.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10144447 2024.05.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10096842 2024.05.09 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10096840 2024.05.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10096843 2024.05.09 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10096829 2024.05.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10096733 2024.05.09 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10096752 2024.05.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10096724 2024.05.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10096830 2024.05.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10096729 2024.05.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10096757 2024.05.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10096852 2024.05.09 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10096721 2024.05.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10096730 2024.05.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10096756 2024.05.09 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10096723 2024.05.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10096728 2024.05.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 10096758 2024.05.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10096839 2024.05.09 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10096825 2024.05.09 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10096828 2024.05.09 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10096747 2024.05.09 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10096838 2024.05.09 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10096725 2024.05.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10096734 2024.05.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10096849 2024.05.09 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10096850 2024.05.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10096736 2024.05.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10096826 2024.05.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 10096851 2024.05.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10096749 2024.05.09 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10096717 2024.05.09 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10096820 2024.05.09 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10096737 2024.05.09 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10096748 2024.05.09 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10096753 2024.05.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10096718 2024.05.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10096833 2024.05.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10096853 2024.05.09 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10096727 2024.05.09 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10096722 2024.05.09 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10096845 2024.05.09 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10096823 2024.05.09 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10096716 2024.05.09 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10096836 2024.05.09 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10096844 2024.05.09 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10096824 2024.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10096720 2024.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10096832 2024.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10096837 2024.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10096731 2024.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10096739 2024.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10096847 2024.05.09 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10096715 2024.05.09 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10096834 2024.05.09 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10096732 2024.05.09 MZ
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10096841 2024.05.09 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10096821 2024.05.09 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10096754 2024.05.09 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10096755 2024.05.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10096735 2024.05.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10096848 2024.05.09 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10096855 2024.05.09 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10096719 2024.05.09 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10096751 2024.05.09 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10096750 2024.05.09 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10096822 2024.05.09 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10096854 2024.05.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10096726 2024.05.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10096759 2024.05.09 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10096738 2024.05.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10096530 2024.05.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10096531 2024.05.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10096601 2024.05.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10096484 2024.05.08 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10096602 2024.05.08 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10096529 2024.05.08 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 10096571 2024.05.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10096532 2024.05.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10096573 2024.05.08 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10096534 2024.05.08 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10096574 2024.05.08 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10096533 2024.05.08 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10096575 2024.05.08 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10096482 2024.05.08 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10096570 2024.05.08 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10096528 2024.05.08 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10096603 2024.05.08 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10096580 2024.05.08 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10096576 2024.05.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10096578 2024.05.08 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10096577 2024.05.08 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10096486 2024.05.08 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10096583 2024.05.08 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 3 10096480 2024.05.08 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10096569 2024.05.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 10096582 2024.05.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10096479 2024.05.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10096481 2024.05.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10096593 2024.05.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10096527 2024.05.08 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10096487 2024.05.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10096476 2024.05.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10096485 2024.05.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10096584 2024.05.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10096477 2024.05.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10096589 2024.05.08 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10096525 2024.05.08 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10096587 2024.05.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10096526 2024.05.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10096590 2024.05.08 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10096483 2024.05.08 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10096478 2024.05.08 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10096604 2024.05.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10096535 2024.05.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10096581 2024.05.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10096488 2024.05.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10096596 2024.05.08 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10096579 2024.05.08 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10082121 2024.05.07 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10082100 2024.05.07 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10082110 2024.05.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10082138 2024.05.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10082101 2024.05.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10082134 2024.05.07 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10082133 2024.05.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10082143 2024.05.07 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10082132 2024.05.07 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10082123 2024.05.07 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 10082099 2024.05.07 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 3 10082137 2024.05.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10082140 2024.05.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10082122 2024.05.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10082112 2024.05.07 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10082113 2024.05.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10082129 2024.05.07 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10082141 2024.05.07 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10082139 2024.05.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10082128 2024.05.07 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10082135 2024.05.07 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 10082117 2024.05.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10082130 2024.05.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 10082131 2024.05.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 10082127 2024.05.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10082111 2024.05.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10082107 2024.05.07 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10082119 2024.05.07 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10082109 2024.05.07 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10082106 2024.05.07 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10082136 2024.05.07 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10082142 2024.05.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10082103 2024.05.07 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10082120 2024.05.07 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 10082108 2024.05.07 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10082125 2024.05.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10082105 2024.05.07 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10082118 2024.05.07 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10082126 2024.05.07 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10082124 2024.05.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10082114 2024.05.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10082115 2024.05.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10082116 2024.05.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 10082104 2024.05.07 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10082102 2024.05.07 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10068523 2024.05.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10068525 2024.05.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10070739 2024.05.04 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10068524 2024.05.04 LB
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10068516 2024.05.04 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10070757 2024.05.04 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10068898 2024.05.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10068517 2024.05.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 22 10068518 2024.05.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10068519 2024.05.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10070550 2024.05.04 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10068521 2024.05.04 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10068520 2024.05.04 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 10068522 2024.05.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10068896 2024.05.04 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 10068607 2024.05.04 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10068899 2024.05.04 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10068900 2024.05.04 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10068897 2024.05.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10068901 2024.05.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 10 10068527 2024.05.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 10068609 2024.05.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 10070551 2024.05.04 LB
pospolity łyska, Fulica atra 13 10068526 2024.05.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10068902 2024.05.04 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10070549 2024.05.04 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10068528 2024.05.04 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 900 10068530 2024.05.04 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10070744 2024.05.04 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 10068529 2024.05.04 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10068541 2024.05.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10068540 2024.05.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10068903 2024.05.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10070565 2024.05.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10070758 2024.05.04 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10068539 2024.05.04 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10068904 2024.05.04 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10070564 2024.05.04 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10070740 2024.05.04 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10070558 2024.05.04 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10070568 2024.05.04 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10070746 2024.05.04 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10070748 2024.05.04 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10068612 2024.05.04 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10068905 2024.05.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 10068538 2024.05.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10068610 2024.05.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10068906 2024.05.04 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10068909 2024.05.04 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10070570 2024.05.04 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10070741 2024.05.04 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10070555 2024.05.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10068895 2024.05.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10068532 2024.05.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10070567 2024.05.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10070750 2024.05.04 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10070755 2024.05.04 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10070562 2024.05.04 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10070588 2024.05.04 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10070552 2024.05.04 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10070761 2024.05.04 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10070754 2024.05.04 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10068890 2024.05.04 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10070587 2024.05.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10070556 2024.05.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10070745 2024.05.04 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10070569 2024.05.04 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10070751 2024.05.04 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10070756 2024.05.04 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10068536 2024.05.04 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10068894 2024.05.04 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10070759 2024.05.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10068918 2024.05.04 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10070559 2024.05.04 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10070747 2024.05.04 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10068891 2024.05.04 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10070760 2024.05.04 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10068908 2024.05.04 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10070553 2024.05.04 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10070743 2024.05.04 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10070554 2024.05.04 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10070742 2024.05.04 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10070563 2024.05.04 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10070753 2024.05.04 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10068893 2024.05.04 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10070571 2024.05.04 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10070658 2024.05.04 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10070566 2024.05.04 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10068537 2024.05.04 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10068608 2024.05.04 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10068907 2024.05.04 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10070762 2024.05.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10068535 2024.05.04 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10068611 2024.05.04 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10068534 2024.05.04 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10070560 2024.05.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10068911 2024.05.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10068910 2024.05.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10070561 2024.05.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10070749 2024.05.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10068533 2024.05.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10068892 2024.05.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10070557 2024.05.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10070752 2024.05.04 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10068531 2024.05.04 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10068912 2024.05.04 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 10070548 2024.05.04 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10024497 2024.05.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10024471 2024.05.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10024527 2024.05.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10024470 2024.05.01 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10024469 2024.05.01 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10024529 2024.05.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10024472 2024.05.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10024539 2024.05.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10024489 2024.05.01 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10024473 2024.05.01 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10024570 2024.05.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10024488 2024.05.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10024498 2024.05.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10024528 2024.05.01 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10024500 2024.05.01 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10024499 2024.05.01 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10024531 2024.05.01 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10024501 2024.05.01 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10024532 2024.05.01 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 10024502 2024.05.01 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10024530 2024.05.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10024492 2024.05.01 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10024496 2024.05.01 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 10024493 2024.05.01 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 60 10024494 2024.05.01 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10024495 2024.05.01 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10024536 2024.05.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10024491 2024.05.01 MZ
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10024301 2024.05.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10024490 2024.05.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10024510 2024.05.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10024525 2024.05.01 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10024299 2024.05.01 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10024505 2024.05.01 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10024534 2024.05.01 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10024503 2024.05.01 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10024504 2024.05.01 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10024508 2024.05.01 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10024526 2024.05.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10024474 2024.05.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10024478 2024.05.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10024475 2024.05.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 10024476 2024.05.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10024477 2024.05.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10024481 2024.05.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10024485 2024.05.01 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10024302 2024.05.01 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10024537 2024.05.01 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10024482 2024.05.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10024480 2024.05.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10024538 2024.05.01 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10024486 2024.05.01 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10024533 2024.05.01 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10024487 2024.05.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10024483 2024.05.01 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10024577 2024.05.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10024479 2024.05.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10024540 2024.05.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10024535 2024.05.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10024484 2024.05.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10008596 2024.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10008592 2024.04.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10008594 2024.04.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10008593 2024.04.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10008627 2024.04.30 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10008625 2024.04.30 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10008626 2024.04.30 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10008628 2024.04.30 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10008622 2024.04.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10008624 2024.04.30 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10008623 2024.04.30 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10008621 2024.04.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10008620 2024.04.30 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10008618 2024.04.30 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10008619 2024.04.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10008617 2024.04.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10008615 2024.04.30 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10008614 2024.04.30 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10008616 2024.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10008613 2024.04.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10008612 2024.04.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10008610 2024.04.30 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10008608 2024.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10008611 2024.04.30 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10008605 2024.04.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10008609 2024.04.30 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10008606 2024.04.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10008607 2024.04.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10008604 2024.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10008603 2024.04.30 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10008602 2024.04.30 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10008599 2024.04.30 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10008601 2024.04.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10008600 2024.04.30 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10008597 2024.04.30 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10008598 2024.04.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10008590 2024.04.30 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10008589 2024.04.30 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10008586 2024.04.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10008584 2024.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10008588 2024.04.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10008587 2024.04.30 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10008583 2024.04.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10008580 2024.04.30 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10008581 2024.04.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10008582 2024.04.30 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10008578 2024.04.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10008579 2024.04.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10008585 2024.04.30 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10008576 2024.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10008575 2024.04.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10008577 2024.04.30 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10096368 2024.04.30 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9983727 2024.04.27 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9983732 2024.04.27 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9983745 2024.04.27 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9983740 2024.04.27 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9983741 2024.04.27 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9983738 2024.04.27 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9983744 2024.04.27 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9983748 2024.04.27 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9983743 2024.04.27 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9983746 2024.04.27 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9983747 2024.04.27 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9983735 2024.04.27 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9983736 2024.04.27 ŁD
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9983739 2024.04.27 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9983734 2024.04.27 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9983737 2024.04.27 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9983733 2024.04.27 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9983764 2024.04.27 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9983762 2024.04.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9983763 2024.04.27 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9983761 2024.04.27 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9983760 2024.04.27 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9983758 2024.04.27 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9983757 2024.04.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9983759 2024.04.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9983756 2024.04.27 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9983755 2024.04.27 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9983754 2024.04.27 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 9983753 2024.04.27 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9983752 2024.04.27 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9983750 2024.04.27 ŁD