DRUŻYNA

Drużyna: Bartłomiej Kusal. Obserwator: Bartłomiej Kusal

Liczba gatunków: 198

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 851 4830 68 68 0 4 26 38
2 1056 4470 81 69 0 4 27 38
3 1793 6784 116 107 0 13 45 49
4 1721 4244 148 125 2 18 56 49
5 1197 2037 195 165 2 44 69 50
6 278 536 198 90 0 17 34 39
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10330701 2024.06.12 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 25 10330702 2024.06.12 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10330700 2024.06.12 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10330699 2024.06.12 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10330698 2024.06.12 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10330695 2024.06.12 MP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10330697 2024.06.12 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10330694 2024.06.12 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10330692 2024.06.12 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10330691 2024.06.12 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10330693 2024.06.12 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10330690 2024.06.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10330689 2024.06.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10330688 2024.06.12 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10330677 2024.06.12 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10330675 2024.06.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10330687 2024.06.11 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10330686 2024.06.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10330685 2024.06.11 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10330684 2024.06.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10330683 2024.06.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10330682 2024.06.11 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10330681 2024.06.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10330680 2024.06.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10330679 2024.06.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10330678 2024.06.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10330671 2024.06.11 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10330670 2024.06.11 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10330669 2024.06.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10330668 2024.06.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10330667 2024.06.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10330666 2024.06.11 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10330665 2024.06.11 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10330664 2024.06.11 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10330663 2024.06.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10330662 2024.06.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10330661 2024.06.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10330660 2024.06.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10330659 2024.06.11 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10330658 2024.06.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10328956 2024.06.09 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10328954 2024.06.09 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10328951 2024.06.09 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10316114 2024.06.09 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10304216 2024.06.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10304217 2024.06.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10304215 2024.06.08 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10304213 2024.06.08 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10300026 2024.06.07 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10300041 2024.06.07 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10300040 2024.06.07 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10300039 2024.06.07 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10300038 2024.06.07 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10300037 2024.06.07 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10300036 2024.06.07 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 10300035 2024.06.07 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10300034 2024.06.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 10300033 2024.06.07 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10300032 2024.06.07 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10300031 2024.06.07 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10300030 2024.06.07 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10300029 2024.06.07 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10300028 2024.06.07 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10300027 2024.06.07 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10300057 2024.06.07 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10300056 2024.06.07 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10300055 2024.06.07 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10300054 2024.06.07 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10300053 2024.06.07 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10300052 2024.06.07 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 10300051 2024.06.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 8 10300050 2024.06.07 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 10300049 2024.06.07 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10300048 2024.06.07 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10300047 2024.06.07 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10300046 2024.06.07 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10300045 2024.06.07 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10300044 2024.06.07 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10300043 2024.06.07 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10300042 2024.06.07 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10299992 2024.06.07 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10299979 2024.06.06 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10299978 2024.06.06 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10299990 2024.06.06 MP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10299989 2024.06.06 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10299988 2024.06.06 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10299987 2024.06.06 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10299986 2024.06.06 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10299985 2024.06.06 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10299984 2024.06.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10299983 2024.06.06 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10299982 2024.06.06 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10299981 2024.06.06 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10299980 2024.06.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10300009 2024.06.06 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10300008 2024.06.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10300007 2024.06.06 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10300006 2024.06.06 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10300005 2024.06.06 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10300004 2024.06.06 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10300003 2024.06.06 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10300002 2024.06.06 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10300001 2024.06.06 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10299993 2024.06.06 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10300000 2024.06.06 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10299999 2024.06.06 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10299998 2024.06.06 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10299997 2024.06.06 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10299996 2024.06.06 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10299995 2024.06.06 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10299977 2024.06.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10299976 2024.06.06 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10299975 2024.06.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10299974 2024.06.06 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10299973 2024.06.06 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10299972 2024.06.06 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10299971 2024.06.06 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10299970 2024.06.06 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10299967 2024.06.06 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10299965 2024.06.06 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10299966 2024.06.06 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 10299964 2024.06.06 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10299963 2024.06.06 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10299962 2024.06.06 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10299969 2024.06.06 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 10299968 2024.06.06 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10300024 2024.06.06 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10300023 2024.06.06 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10300022 2024.06.06 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10300021 2024.06.06 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10300020 2024.06.06 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10300019 2024.06.06 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10300018 2024.06.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10300017 2024.06.06 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10300016 2024.06.06 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10300015 2024.06.06 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10300014 2024.06.06 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10300013 2024.06.06 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10300012 2024.06.06 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10300011 2024.06.06 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 10300010 2024.06.06 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10299961 2024.06.06 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10299960 2024.06.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10299959 2024.06.06 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10299958 2024.06.06 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10299957 2024.06.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10299956 2024.06.06 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10299955 2024.06.06 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10299954 2024.06.06 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10299953 2024.06.06 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10299952 2024.06.06 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10299951 2024.06.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10299950 2024.06.05 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10299949 2024.06.05 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 10299945 2024.06.05 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10299944 2024.06.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10299943 2024.06.05 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10299942 2024.06.05 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10299941 2024.06.05 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10299940 2024.06.05 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10299939 2024.06.05 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10299938 2024.06.05 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10299937 2024.06.05 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10299936 2024.06.05 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10299935 2024.06.05 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10299934 2024.06.05 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10299933 2024.06.05 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 10299932 2024.06.05 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10299931 2024.06.05 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 10299930 2024.06.05 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10299929 2024.06.05 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10299928 2024.06.05 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10299927 2024.06.05 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10299926 2024.06.05 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10299925 2024.06.05 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10299924 2024.06.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10299923 2024.06.05 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10299922 2024.06.05 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10299921 2024.06.05 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10299920 2024.06.05 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10299919 2024.06.05 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10299918 2024.06.05 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10299917 2024.06.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10299916 2024.06.05 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10299915 2024.06.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10299914 2024.06.05 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10290809 2024.06.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10290794 2024.06.05 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10290797 2024.06.05 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10290808 2024.06.05 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10290807 2024.06.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10290806 2024.06.05 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10290805 2024.06.05 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10290804 2024.06.05 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10290803 2024.06.05 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10290802 2024.06.05 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10290801 2024.06.05 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10290800 2024.06.05 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10290799 2024.06.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10290798 2024.06.05 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10290793 2024.06.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10290792 2024.06.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 8 10290791 2024.06.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10290790 2024.06.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10290789 2024.06.05 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10290788 2024.06.05 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10290787 2024.06.05 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10290786 2024.06.05 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10290785 2024.06.05 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10290784 2024.06.05 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10290783 2024.06.05 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10290782 2024.06.05 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10290781 2024.06.05 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10290780 2024.06.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10290779 2024.06.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10299904 2024.06.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10299887 2024.06.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10299886 2024.06.02 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 10299885 2024.06.02 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10299882 2024.06.02 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10299883 2024.06.02 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10299884 2024.06.02 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10299881 2024.06.02 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10299860 2024.06.02 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10299858 2024.06.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10299859 2024.06.02 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10299878 2024.06.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10299879 2024.06.02 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 10299880 2024.06.02 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10299855 2024.06.02 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10299854 2024.06.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10299840 2024.06.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10299827 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10299842 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10299841 2024.06.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10299843 2024.06.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10299828 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10299852 2024.06.02 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10299853 2024.06.02 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10299824 2024.06.02 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10299826 2024.06.02 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10299825 2024.06.02 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10299823 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10299844 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10299822 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10299821 2024.06.02 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10299820 2024.06.02 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10286461 2024.06.02 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10286465 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10299819 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10299848 2024.06.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10299849 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10299845 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10299851 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10299850 2024.06.02 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10299835 2024.06.02 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10299834 2024.06.02 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10299839 2024.06.02 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10299832 2024.06.02 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10299831 2024.06.02 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10299837 2024.06.02 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10299836 2024.06.02 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10299830 2024.06.02 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 10299829 2024.06.02 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10299838 2024.06.02 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10299833 2024.06.02 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10286457 2024.06.01 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10286458 2024.06.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10286463 2024.06.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10299814 2024.06.01 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10299812 2024.06.01 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10286493 2024.06.01 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10286492 2024.06.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10299815 2024.06.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10299801 2024.06.01 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10299813 2024.06.01 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10299811 2024.06.01 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10286496 2024.06.01 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10286490 2024.05.31 PL
pospolity żuraw, Grus grus 6 10286489 2024.05.31 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 10286495 2024.05.31 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10286498 2024.05.31 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10286485 2024.05.31 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10286486 2024.05.31 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10286488 2024.05.31 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10286494 2024.05.31 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10286484 2024.05.31 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10286491 2024.05.31 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10286487 2024.05.31 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10286480 2024.05.31 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10286476 2024.05.31 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 10286483 2024.05.31 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10286475 2024.05.31 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10286474 2024.05.31 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10299795 2024.05.31 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10299785 2024.05.31 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10299779 2024.05.31 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10299796 2024.05.31 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10299789 2024.05.31 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10299783 2024.05.31 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10299787 2024.05.31 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10299797 2024.05.31 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10299782 2024.05.31 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10299788 2024.05.31 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10299791 2024.05.31 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10299790 2024.05.31 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10299786 2024.05.31 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10299792 2024.05.31 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10299784 2024.05.31 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10299778 2024.05.31 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 10299780 2024.05.31 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10299793 2024.05.31 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10299781 2024.05.31 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10299794 2024.05.31 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10286472 2024.05.30 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 5 10286471 2024.05.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 10286478 2024.05.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10286477 2024.05.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10286473 2024.05.30 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10286469 2024.05.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10286482 2024.05.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10286481 2024.05.30 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10286515 2024.05.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10286514 2024.05.30 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10286512 2024.05.30 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10286513 2024.05.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 10286511 2024.05.30 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10299704 2024.05.30 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10299695 2024.05.30 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10299689 2024.05.30 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10299688 2024.05.30 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10299690 2024.05.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10299693 2024.05.30 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10299691 2024.05.30 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10299699 2024.05.30 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10299694 2024.05.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10299698 2024.05.30 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10299705 2024.05.30 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10299696 2024.05.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10299707 2024.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10299703 2024.05.30 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10299701 2024.05.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10299700 2024.05.30 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10299702 2024.05.30 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10286510 2024.05.30 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10299697 2024.05.30 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10299662 2024.05.29 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10299647 2024.05.29 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10299665 2024.05.29 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10299643 2024.05.29 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10299656 2024.05.29 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10299650 2024.05.29 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10299664 2024.05.29 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10299649 2024.05.29 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10299648 2024.05.29 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10299666 2024.05.29 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10299655 2024.05.29 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10299668 2024.05.29 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10299660 2024.05.29 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10299659 2024.05.29 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10299644 2024.05.29 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10299658 2024.05.29 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10299657 2024.05.29 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 10299667 2024.05.29 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 10299652 2024.05.29 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10299645 2024.05.29 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10299653 2024.05.29 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10299651 2024.05.29 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10299646 2024.05.29 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10286505 2024.05.28 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10286504 2024.05.28 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10286503 2024.05.28 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10286501 2024.05.28 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10286502 2024.05.28 PL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 10286500 2024.05.28 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10286468 2024.05.28 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10296041 2024.05.28 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10296051 2024.05.28 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10296046 2024.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10296049 2024.05.28 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10296050 2024.05.28 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10296042 2024.05.28 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10296047 2024.05.28 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10296043 2024.05.28 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10296052 2024.05.28 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10286467 2024.05.28 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10296045 2024.05.28 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10296048 2024.05.28 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 10296055 2024.05.28 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10296054 2024.05.28 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10296044 2024.05.28 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10286464 2024.05.28 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10286462 2024.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10296053 2024.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10296029 2024.05.27 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10296030 2024.05.27 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 10286456 2024.05.27 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10286460 2024.05.27 PL
pospolity żuraw, Grus grus 6 10286455 2024.05.27 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10286446 2024.05.27 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10286451 2024.05.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10296037 2024.05.27 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10296034 2024.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10296036 2024.05.27 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10296024 2024.05.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10296025 2024.05.27 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 10296023 2024.05.27 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10296033 2024.05.27 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10296032 2024.05.27 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10296035 2024.05.27 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10296039 2024.05.27 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10296040 2024.05.27 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10296038 2024.05.27 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10286454 2024.05.27 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10286440 2024.05.27 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10286441 2024.05.27 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10286436 2024.05.27 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10286434 2024.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10286445 2024.05.27 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10286452 2024.05.27 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10286447 2024.05.27 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 10286453 2024.05.27 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10286448 2024.05.27 PL
pospolity żuraw, Grus grus 11 10286443 2024.05.27 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10286444 2024.05.27 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10286439 2024.05.27 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10286437 2024.05.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 10286442 2024.05.27 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10286438 2024.05.27 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10286450 2024.05.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10286433 2024.05.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10286431 2024.05.27 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10286435 2024.05.27 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10286432 2024.05.27 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10286397 2024.05.27 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 1 10286398 2024.05.26 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10286395 2024.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10286392 2024.05.26 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10286394 2024.05.26 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 10286391 2024.05.26 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10286389 2024.05.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10286372 2024.05.26 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10286370 2024.05.26 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10286368 2024.05.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10286400 2024.05.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10286401 2024.05.26 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10286399 2024.05.26 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10286413 2024.05.26 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10286412 2024.05.26 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10286411 2024.05.26 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10286410 2024.05.26 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10286409 2024.05.26 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10286408 2024.05.26 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10286407 2024.05.26 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10286406 2024.05.26 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10286405 2024.05.26 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10286404 2024.05.26 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10286403 2024.05.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10286402 2024.05.26 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10286387 2024.05.26 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10286386 2024.05.26 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10286385 2024.05.26 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10286384 2024.05.26 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10286383 2024.05.26 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10286382 2024.05.26 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10286381 2024.05.26 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10286380 2024.05.26 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10286379 2024.05.26 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10286378 2024.05.26 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10286377 2024.05.26 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10286375 2024.05.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10286376 2024.05.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 10296016 2024.05.26 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10296009 2024.05.26 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10296014 2024.05.26 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10296015 2024.05.26 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10296012 2024.05.26 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10296013 2024.05.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10296017 2024.05.26 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10296011 2024.05.26 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10296010 2024.05.26 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10286369 2024.05.25 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10286374 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10286373 2024.05.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10286427 2024.05.25 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10286426 2024.05.25 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10286430 2024.05.25 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 7 10286424 2024.05.25 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10286425 2024.05.25 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10286423 2024.05.25 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10286422 2024.05.25 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10286421 2024.05.25 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10286420 2024.05.25 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10287525 2024.05.25 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10287527 2024.05.25 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10287526 2024.05.25 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10287509 2024.05.25 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10287523 2024.05.25 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10287478 2024.05.25 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10287475 2024.05.25 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10287476 2024.05.25 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10287479 2024.05.25 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10287482 2024.05.25 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10287474 2024.05.25 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10287477 2024.05.25 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10287480 2024.05.25 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10287481 2024.05.25 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10287470 2024.05.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10287466 2024.05.25 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10287472 2024.05.25 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10287473 2024.05.25 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10287461 2024.05.25 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10287465 2024.05.25 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10287467 2024.05.25 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10287468 2024.05.25 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10287469 2024.05.25 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10287524 2024.05.25 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10286419 2024.05.25 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10286418 2024.05.25 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10286416 2024.05.25 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10286415 2024.05.25 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10286417 2024.05.25 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10286362 2024.05.25 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10286365 2024.05.25 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10286366 2024.05.25 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10286364 2024.05.24 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10286360 2024.05.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10286361 2024.05.24 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10286359 2024.05.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10286357 2024.05.24 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 10286355 2024.05.24 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10286353 2024.05.24 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10287408 2024.05.24 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10287393 2024.05.24 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10287409 2024.05.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286354 2024.05.24 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10286351 2024.05.24 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10287407 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10287403 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10287402 2024.05.24 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10287392 2024.05.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10287406 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10287405 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10287404 2024.05.24 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10287394 2024.05.24 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10287395 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10287397 2024.05.24 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10287399 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10287396 2024.05.24 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10287398 2024.05.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10287401 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10287400 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10286997 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10287013 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10287012 2024.05.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10287014 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10287011 2024.05.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 10287006 2024.05.24 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10287007 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10287021 2024.05.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10287022 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10287020 2024.05.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10287023 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10287015 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10287003 2024.05.24 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10287005 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10287004 2024.05.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286998 2024.05.24 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10286999 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 10287001 2024.05.24 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10287000 2024.05.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10287009 2024.05.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10287010 2024.05.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 10287019 2024.05.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10287002 2024.05.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10287025 2024.05.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10287024 2024.05.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10287026 2024.05.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10287008 2024.05.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286793 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286796 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286805 2024.05.24 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10286791 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10286790 2024.05.24 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10286792 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286787 2024.05.24 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10286795 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286794 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286788 2024.05.24 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10286789 2024.05.24 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10286797 2024.05.24 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10286804 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286803 2024.05.24 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10286798 2024.05.24 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10286800 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286799 2024.05.24 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10286801 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286802 2024.05.24 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286780 2024.05.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286779 2024.05.24 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10286781 2024.05.24 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10286782 2024.05.24 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10286783 2024.05.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286778 2024.05.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286784 2024.05.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10286785 2024.05.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10286786 2024.05.24 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10286352 2024.05.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10203564 2024.05.23 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10203565 2024.05.23 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10203562 2024.05.23 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10203561 2024.05.23 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10196558 2024.05.21 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10196559 2024.05.21 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10196560 2024.05.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10196541 2024.05.21 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10196540 2024.05.21 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10196539 2024.05.21 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 12 10196538 2024.05.21 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10196537 2024.05.21 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10196536 2024.05.21 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10196535 2024.05.21 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10196534 2024.05.21 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10196533 2024.05.21 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10196532 2024.05.21 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10196531 2024.05.21 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10196530 2024.05.21 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10196529 2024.05.21 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10196528 2024.05.21 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10196527 2024.05.21 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10196526 2024.05.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10196525 2024.05.21 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10196524 2024.05.21 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10196523 2024.05.21 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10196522 2024.05.21 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10196521 2024.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10196520 2024.05.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10196519 2024.05.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10196518 2024.05.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10196517 2024.05.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10196516 2024.05.21 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10196515 2024.05.21 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10196514 2024.05.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10196513 2024.05.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10196512 2024.05.21 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10196511 2024.05.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 10196510 2024.05.21 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10196557 2024.05.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10196556 2024.05.21 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10196555 2024.05.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10196554 2024.05.21 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10196553 2024.05.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 10196552 2024.05.21 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10196551 2024.05.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10196550 2024.05.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10196549 2024.05.21 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10196548 2024.05.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10196547 2024.05.21 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10196546 2024.05.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10196545 2024.05.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10196544 2024.05.21 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10196543 2024.05.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10196542 2024.05.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10196509 2024.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10196508 2024.05.21 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10196507 2024.05.21 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 6 10196506 2024.05.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10196505 2024.05.21 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10196504 2024.05.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10196503 2024.05.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10196502 2024.05.21 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10196501 2024.05.21 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10196500 2024.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10196499 2024.05.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10196498 2024.05.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10196497 2024.05.21 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10196496 2024.05.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10196495 2024.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10196494 2024.05.21 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10196493 2024.05.21 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10196492 2024.05.21 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10196491 2024.05.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10196490 2024.05.21 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10196489 2024.05.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10196488 2024.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10196487 2024.05.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10196486 2024.05.21 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10196485 2024.05.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10196484 2024.05.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10196483 2024.05.21 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10196482 2024.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10196481 2024.05.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10196480 2024.05.21 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10196479 2024.05.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10196478 2024.05.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 10175399 2024.05.19 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10175158 2024.05.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 10175398 2024.05.19 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10175393 2024.05.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10175397 2024.05.19 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10175392 2024.05.19 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10175157 2024.05.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10175155 2024.05.19 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10175404 2024.05.19 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10175402 2024.05.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10175154 2024.05.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 10175401 2024.05.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10175400 2024.05.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10175396 2024.05.19 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10175152 2024.05.19 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10175406 2024.05.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 10175403 2024.05.19 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10175153 2024.05.19 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10175394 2024.05.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10175395 2024.05.19 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10175405 2024.05.19 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10175156 2024.05.19 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10171666 2024.05.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10171667 2024.05.17 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10171663 2024.05.17 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10171664 2024.05.17 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10171662 2024.05.17 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10171668 2024.05.17 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10171692 2024.05.17 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10171687 2024.05.17 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10171689 2024.05.16 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10171690 2024.05.16 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10171686 2024.05.16 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10171701 2024.05.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10171700 2024.05.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10171699 2024.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10171698 2024.05.16 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10171697 2024.05.16 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10171696 2024.05.16 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10171695 2024.05.16 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10171694 2024.05.16 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10171693 2024.05.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10171894 2024.05.16 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10171893 2024.05.16 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10171892 2024.05.16 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10171891 2024.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10171890 2024.05.16 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10171889 2024.05.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10171888 2024.05.16 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10171881 2024.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10171880 2024.05.16 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10171879 2024.05.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10171887 2024.05.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10171886 2024.05.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10171885 2024.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 10171884 2024.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10171883 2024.05.16 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10171882 2024.05.16 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10171943 2024.05.16 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10171942 2024.05.16 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10171941 2024.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10171940 2024.05.16 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10171939 2024.05.16 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10171938 2024.05.16 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10171937 2024.05.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10171936 2024.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 10171935 2024.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10171934 2024.05.16 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10171933 2024.05.16 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10171932 2024.05.16 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10171931 2024.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10171930 2024.05.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10171929 2024.05.16 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10171928 2024.05.16 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10171681 2024.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10171678 2024.05.16 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10171677 2024.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10171685 2024.05.16 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10171676 2024.05.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10171675 2024.05.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10171674 2024.05.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10171680 2024.05.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10171682 2024.05.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10171679 2024.05.16 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10171671 2024.05.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10171672 2024.05.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10171684 2024.05.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10171683 2024.05.16 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10171673 2024.05.16 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10171670 2024.05.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10171975 2024.05.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 10171960 2024.05.16 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10171974 2024.05.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10171973 2024.05.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10171972 2024.05.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10171971 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 10171970 2024.05.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10171969 2024.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10171968 2024.05.16 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10171967 2024.05.16 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10171966 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10171965 2024.05.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10171964 2024.05.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10171963 2024.05.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 10171962 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 10171961 2024.05.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10171959 2024.05.16 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10171958 2024.05.16 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10171957 2024.05.16 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10171956 2024.05.16 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10171955 2024.05.16 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10171954 2024.05.16 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10171953 2024.05.16 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10171952 2024.05.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10171951 2024.05.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10171950 2024.05.16 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10171949 2024.05.16 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10171948 2024.05.16 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10171947 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10171946 2024.05.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10171945 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10171927 2024.05.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10171926 2024.05.16 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10171925 2024.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10171924 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10171923 2024.05.16 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10171922 2024.05.16 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10171914 2024.05.16 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10171912 2024.05.16 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10171913 2024.05.16 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10171921 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10171919 2024.05.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10171920 2024.05.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10171918 2024.05.16 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 10171917 2024.05.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10171916 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10171915 2024.05.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 10171910 2024.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10171909 2024.05.16 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10171908 2024.05.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10171907 2024.05.16 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10171906 2024.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10171905 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10171904 2024.05.16 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10171903 2024.05.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10171902 2024.05.16 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10171901 2024.05.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10171900 2024.05.16 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10171899 2024.05.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10171898 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10171897 2024.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10171896 2024.05.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10171895 2024.05.16 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10171846 2024.05.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10171845 2024.05.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10171844 2024.05.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 10171843 2024.05.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10171842 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10171841 2024.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10171840 2024.05.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10171839 2024.05.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10171838 2024.05.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10171837 2024.05.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10171836 2024.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10171835 2024.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10171834 2024.05.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10171833 2024.05.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10171832 2024.05.16 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10171831 2024.05.16 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10171829 2024.05.16 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10171828 2024.05.16 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10171827 2024.05.16 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10171826 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10171825 2024.05.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10171824 2024.05.16 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10171823 2024.05.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10171822 2024.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10171821 2024.05.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10171820 2024.05.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10171819 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10171818 2024.05.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10171817 2024.05.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10171816 2024.05.16 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10171815 2024.05.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10171814 2024.05.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10171812 2024.05.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10171811 2024.05.16 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10171810 2024.05.16 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10171809 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10171808 2024.05.16 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10171807 2024.05.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10171806 2024.05.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10171805 2024.05.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10171804 2024.05.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10171803 2024.05.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10171813 2024.05.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10171801 2024.05.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10171802 2024.05.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10171800 2024.05.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10171799 2024.05.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10171798 2024.05.16 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10150332 2024.05.15 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10150343 2024.05.15 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10150342 2024.05.15 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10150341 2024.05.15 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10150340 2024.05.15 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10150339 2024.05.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10150338 2024.05.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10150337 2024.05.15 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10150336 2024.05.15 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10150335 2024.05.15 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10150334 2024.05.15 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10150333 2024.05.15 MP
pospolity kruk, Corvus corax 4 10150330 2024.05.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 10150329 2024.05.15 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10150328 2024.05.15 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10150327 2024.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10150326 2024.05.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10150325 2024.05.15 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10150324 2024.05.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10150323 2024.05.15 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10150322 2024.05.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10150321 2024.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10150320 2024.05.15 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10150319 2024.05.15 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10150318 2024.05.15 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10150317 2024.05.15 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 7 10150316 2024.05.15 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10151594 2024.05.15 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 10143063 2024.05.14 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10143062 2024.05.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10143061 2024.05.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10143060 2024.05.14 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10143059 2024.05.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10143058 2024.05.14 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10143057 2024.05.14 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 10143056 2024.05.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 10143055 2024.05.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10143054 2024.05.14 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10143053 2024.05.14 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10143052 2024.05.14 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10143050 2024.05.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 10143049 2024.05.14 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10143048 2024.05.14 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10143047 2024.05.14 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10143046