DRUŻYNA

Drużyna: Ivory. Obserwator: Iwona Rylska

Liczba gatunków: 162

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 92 1032 55 55 1 5 21 28
2 55 124 75 41 1 5 12 23
3 117 357 92 61 0 2 20 39
4 161 329 126 83 0 6 40 37
5 156 269 160 95 0 13 48 34
6 20 37 162 19 0 2 9 8
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10329063 2024.06.13 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10309985 2024.06.09 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10309987 2024.06.09 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10309983 2024.06.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10309986 2024.06.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10309980 2024.06.09 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10309984 2024.06.09 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10309979 2024.06.09 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10309982 2024.06.09 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10309981 2024.06.09 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10309976 2024.06.09 WP
pospolity łyska, Fulica atra 10 10309978 2024.06.09 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10309977 2024.06.09 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10263467 2024.06.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10263466 2024.06.01 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10263465 2024.06.01 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10263464 2024.06.01 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10263461 2024.06.01 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10263462 2024.06.01 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10263460 2024.06.01 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10260520 2024.05.31 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10260521 2024.05.31 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10251038 2024.05.30 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10251054 2024.05.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10251055 2024.05.30 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10251053 2024.05.30 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10251052 2024.05.30 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10251050 2024.05.30 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10251051 2024.05.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10251048 2024.05.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10251049 2024.05.30 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10251047 2024.05.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10251046 2024.05.30 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10251044 2024.05.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10251043 2024.05.30 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10251045 2024.05.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10251039 2024.05.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10251042 2024.05.30 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10251040 2024.05.30 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10251037 2024.05.30 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10251041 2024.05.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10251036 2024.05.30 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10251034 2024.05.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10251033 2024.05.30 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10251031 2024.05.30 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10251032 2024.05.30 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10248306 2024.05.30 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10248304 2024.05.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10248303 2024.05.30 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10248305 2024.05.30 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10248302 2024.05.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10248299 2024.05.30 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10248300 2024.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 10248301 2024.05.30 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10248297 2024.05.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10248298 2024.05.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10248296 2024.05.30 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10248307 2024.05.30 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10200506 2024.05.22 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10177789 2024.05.19 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10177793 2024.05.19 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10175037 2024.05.19 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10175036 2024.05.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 5 10175035 2024.05.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10175034 2024.05.19 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10175033 2024.05.19 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10175032 2024.05.19 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10175031 2024.05.19 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10175030 2024.05.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10175029 2024.05.19 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10175028 2024.05.19 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 10175027 2024.05.19 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10175026 2024.05.19 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10175025 2024.05.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10175024 2024.05.19 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10175023 2024.05.19 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10175022 2024.05.19 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10175021 2024.05.19 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10175020 2024.05.19 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10175019 2024.05.19 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10175018 2024.05.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10175017 2024.05.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10175016 2024.05.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10175015 2024.05.19 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10175014 2024.05.19 WP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10175013 2024.05.19 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10175012 2024.05.19 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10175011 2024.05.19 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10175010 2024.05.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10175009 2024.05.19 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 10 10153796 2024.05.16 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10153795 2024.05.13 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10133754 2024.05.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10122941 2024.05.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10122940 2024.05.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10122939 2024.05.12 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10122938 2024.05.12 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10122937 2024.05.12 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10122936 2024.05.12 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10065425 2024.05.05 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10065426 2024.05.05 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10065423 2024.05.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10065424 2024.05.05 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 10065422 2024.05.05 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10065421 2024.05.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10062661 2024.05.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10062660 2024.05.05 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10062662 2024.05.05 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10062659 2024.05.05 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10062656 2024.05.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10062658 2024.05.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10062655 2024.05.05 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10062653 2024.05.05 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10062657 2024.05.05 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10062654 2024.05.05 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10062650 2024.05.05 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10062649 2024.05.05 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10062652 2024.05.05 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10062648 2024.05.05 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10062647 2024.05.05 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10062651 2024.05.05 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10062644 2024.05.05 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10062646 2024.05.05 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 10062645 2024.05.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10062641 2024.05.05 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10062643 2024.05.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10062642 2024.05.05 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10062639 2024.05.05 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10062640 2024.05.05 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10062637 2024.05.05 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10062636 2024.05.05 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10062638 2024.05.05 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10062635 2024.05.05 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10062634 2024.05.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10062633 2024.05.05 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10062632 2024.05.05 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10062630 2024.05.05 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 10062631 2024.05.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10062629 2024.05.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10062627 2024.05.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10062626 2024.05.05 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10062625 2024.05.05 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10062628 2024.05.05 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10062623 2024.05.05 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10062624 2024.05.05 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10062622 2024.05.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10062621 2024.05.05 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10062620 2024.05.05 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10061283 2024.05.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10061282 2024.05.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10061281 2024.05.05 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10061280 2024.05.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10061279 2024.05.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10061278 2024.05.05 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10061277 2024.05.05 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 10061276 2024.05.05 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10061274 2024.05.05 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10061275 2024.05.05 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10061273 2024.05.05 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10082727 2024.05.05 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10032213 2024.05.02 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10032216 2024.05.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10032212 2024.05.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10032215 2024.05.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10032210 2024.05.02 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10032211 2024.05.02 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 10032208 2024.05.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10032207 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10032206 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10032205 2024.05.02 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10032214 2024.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10032204 2024.05.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10032203 2024.05.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10032209 2024.05.02 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10032201 2024.05.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10032202 2024.05.02 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10011971 2024.04.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10011929 2024.04.30 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10011928 2024.04.30 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10011926 2024.04.30 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10011927 2024.04.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10011924 2024.04.30 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10011922 2024.04.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10011925 2024.04.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10011923 2024.04.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10011921 2024.04.30 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10011919 2024.04.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10011920 2024.04.30 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10011918 2024.04.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10006549 2024.04.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10006550 2024.04.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10006547 2024.04.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10006546 2024.04.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10006548 2024.04.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10006544 2024.04.30 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10006545 2024.04.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10006543 2024.04.30 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10006542 2024.04.30 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10006541 2024.04.30 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 9985954 2024.04.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9985955 2024.04.28 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9985950 2024.04.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9985953 2024.04.28 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9985951 2024.04.28 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9985952 2024.04.28 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9985949 2024.04.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9985948 2024.04.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9985947 2024.04.28 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9985945 2024.04.28 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9985946 2024.04.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9985944 2024.04.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9985943 2024.04.28 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9985940 2024.04.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9985942 2024.04.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9985941 2024.04.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9985939 2024.04.28 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9985938 2024.04.28 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9939443 2024.04.21 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9939440 2024.04.19 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9939439 2024.04.19 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9939441 2024.04.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9939438 2024.04.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9939442 2024.04.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9939437 2024.04.19 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9939436 2024.04.19 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9939434 2024.04.19 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9939433 2024.04.19 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9939435 2024.04.19 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9939432 2024.04.19 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9939431 2024.04.19 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9904602 2024.04.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9904603 2024.04.14 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9904600 2024.04.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9904601 2024.04.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9904599 2024.04.14 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9904598 2024.04.14 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9904597 2024.04.14 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9904596 2024.04.14 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9904595 2024.04.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9904594 2024.04.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9904593 2024.04.11 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9904592 2024.04.11 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 9880892 2024.04.11 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9880893 2024.04.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9876179 2024.04.10 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9876180 2024.04.10 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9876178 2024.04.10 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9876177 2024.04.10 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9839722 2024.04.06 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 9830281 2024.04.05 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 9830280 2024.04.05 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9830279 2024.04.05 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9830282 2024.04.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9830277 2024.04.05 WP
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9830278 2024.04.05 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9830276 2024.04.05 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9830274 2024.04.05 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9830275 2024.04.05 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9830273 2024.04.05 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9830272 2024.04.05 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9830271 2024.04.05 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9830270 2024.04.05 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9830268 2024.04.05 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9830267 2024.04.05 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9830266 2024.04.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9830269 2024.04.05 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9830264 2024.04.05 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9830265 2024.04.05 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9830261 2024.04.05 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9830263 2024.04.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9830262 2024.04.05 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9830260 2024.04.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9830257 2024.04.05 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9830259 2024.04.05 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9830256 2024.04.05 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9830258 2024.04.05 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9830255 2024.04.05 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9830254 2024.04.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9830252 2024.04.05 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9830253 2024.04.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9830251 2024.04.05 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9830250 2024.04.05 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9830249 2024.04.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9830248 2024.04.05 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9830245 2024.04.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9830246 2024.04.05 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 9830244 2024.04.05 WP
pospolity łyska, Fulica atra 5 9830247 2024.04.05 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9830243 2024.04.05 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 9830241 2024.04.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9830242 2024.04.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9830240 2024.04.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9839724 2024.04.05 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9839723 2024.04.05 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9839728 2024.04.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9839727 2024.04.05 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9839729 2024.04.05 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9839725 2024.04.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9839726 2024.04.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9819517 2024.04.04 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9819518 2024.04.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9819515 2024.04.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9819516 2024.04.02 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9819514 2024.04.02 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9819511 2024.04.02 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9819512 2024.04.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9819513 2024.04.01 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9819510 2024.04.01 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9797748 2024.04.01 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9797747 2024.04.01 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9797745 2024.04.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 9797744 2024.04.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9797746 2024.04.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9797742 2024.04.01 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9797743 2024.04.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9797740 2024.04.01 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9797741 2024.04.01 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9797739 2024.04.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9797738 2024.04.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9797737 2024.04.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9797736 2024.04.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9797733 2024.04.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9797734 2024.04.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9797735 2024.04.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9797730 2024.04.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 9797731 2024.04.01 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9797732 2024.04.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9797727 2024.04.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9797729 2024.04.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 9797725 2024.04.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9797728 2024.04.01 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9797723 2024.04.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9797724 2024.04.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9797722 2024.04.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 9797726 2024.04.01 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9797721 2024.04.01 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9797720 2024.04.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9783689 2024.03.30 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9783687 2024.03.30 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 9 9783690 2024.03.30 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9783688 2024.03.30 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9783686 2024.03.30 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9783685 2024.03.30 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9783684 2024.03.30 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9783683 2024.03.30 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9783681 2024.03.30 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9783682 2024.03.30 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9783680 2024.03.30 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9783679 2024.03.30 ŁD
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9779638 2024.03.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9779640 2024.03.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9779639 2024.03.29 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9779636 2024.03.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9779637 2024.03.29 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9779635 2024.03.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9771551 2024.03.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9771550 2024.03.29 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9771549 2024.03.29 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9771548 2024.03.29 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9771547 2024.03.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9771546 2024.03.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9771543 2024.03.29 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9771545 2024.03.29 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9771544 2024.03.29 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9771542 2024.03.29 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9771541 2024.03.29 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9771539 2024.03.29 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9771540 2024.03.29 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9771537 2024.03.29 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9771538 2024.03.29 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9771536 2024.03.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9768893 2024.03.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9768892 2024.03.28 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9768891 2024.03.28 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9768890 2024.03.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9768849 2024.03.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9768848 2024.03.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9768847 2024.03.28 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9768846 2024.03.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9768845 2024.03.28 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9768844 2024.03.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9768843 2024.03.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9768842 2024.03.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9768841 2024.03.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9768840 2024.03.28 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9768839 2024.03.28 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9745086 2024.03.24 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9740768 2024.03.24 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9740454 2024.03.24 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9740455 2024.03.24 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9740456 2024.03.24 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9740453 2024.03.24 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9740452 2024.03.24 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9740451 2024.03.24 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9720542 2024.03.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9657986 2024.03.10 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9657984 2024.03.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9657985 2024.03.10 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9657983 2024.03.10 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9656118 2024.03.10 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9656112 2024.03.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9656115 2024.03.10 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9656109 2024.03.10 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9656110 2024.03.10 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9656107 2024.03.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9656113 2024.03.10 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9656106 2024.03.10 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9656108 2024.03.10 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9656104 2024.03.10 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9656105 2024.03.10 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9640960 2024.03.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9640961 2024.03.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9640962 2024.03.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9640959 2024.03.07 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 9640957 2024.03.07 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9640956 2024.03.07 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9640958 2024.03.07 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9640952 2024.03.07 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9640953 2024.03.07 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9640951 2024.03.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9640955 2024.03.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9640954 2024.03.07 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9640949 2024.03.07 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9640948 2024.03.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 9640950 2024.03.07 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9640947 2024.03.07 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9621094 2024.03.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9621093 2024.03.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9621090 2024.03.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9621098 2024.03.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9621096 2024.03.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9621097 2024.03.03 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9621095 2024.03.03 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9621113 2024.03.03 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9621086 2024.03.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9621104 2024.03.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 21 9621092 2024.03.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9621088 2024.03.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9621083 2024.03.03 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9621081 2024.03.03 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9621105 2024.03.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9621084 2024.03.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9621100 2024.03.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9621078 2024.03.03 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9621091 2024.03.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9621133 2024.03.03 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9619677 2024.03.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9608522 2024.03.01 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9608520 2024.03.01 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9608518 2024.03.01 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9608519 2024.03.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9608521 2024.03.01 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9608517 2024.03.01 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9608516 2024.03.01 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9584364 2024.02.25 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9584363 2024.02.25 MB
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 9584362 2024.02.25 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9579946 2024.02.24 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9579945 2024.02.24 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9579943 2024.02.24 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9579944 2024.02.24 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9579942 2024.02.24 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9574512 2024.02.22 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9539187 2024.02.14 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9539183 2024.02.14 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9539184 2024.02.14 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9539181 2024.02.14 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9539182 2024.02.14 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9539178 2024.02.14 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9539179 2024.02.14 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9539180 2024.02.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9539176 2024.02.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9539177 2024.02.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9539174 2024.02.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9539171 2024.02.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9539201 2024.02.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9539199 2024.02.14 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9539202 2024.02.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9539198 2024.02.14 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9539197 2024.02.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9539194 2024.02.14 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9539195 2024.02.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9539192 2024.02.14 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9539196 2024.02.14 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9539193 2024.02.14 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9539191 2024.02.14 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9539190 2024.02.14 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9539189 2024.02.14 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9539188 2024.02.14 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9539185 2024.02.14 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9539186 2024.02.14 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9539172 2024.02.14 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9539173 2024.02.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9539169 2024.02.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9539170 2024.02.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9539168 2024.02.14 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9539167 2024.02.14 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9539166 2024.02.14 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9539162 2024.02.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9539164 2024.02.14 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9539159 2024.02.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9539163 2024.02.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9539299 2024.02.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9539161 2024.02.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9539160 2024.02.14 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9539158 2024.02.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 21 9539165 2024.02.11 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9528744 2024.02.11 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9528743 2024.02.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9528742 2024.01.28 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9528741 2024.01.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9528740 2024.01.28 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 13 9528738 2024.01.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9528739 2024.01.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9528737 2024.01.28 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9528736 2024.01.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9528734 2024.01.28 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9528735 2024.01.28 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9528733 2024.01.28 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9477719 2024.01.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9477667 2024.01.27 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9477664 2024.01.27 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9477663 2024.01.27 WP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 9477662 2024.01.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9477666 2024.01.27 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9477665 2024.01.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9477668 2024.01.27 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9473751 2024.01.26 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9473750 2024.01.26 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9473754 2024.01.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9473753 2024.01.22 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 9473752 2024.01.22 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9462091 2024.01.21 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9434574 2024.01.16 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9434571 2024.01.16 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9434570 2024.01.16 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9434575 2024.01.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9368127 2024.01.13 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9368126 2024.01.13 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9368125 2024.01.13 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9368124 2024.01.13 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9368175 2024.01.13 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9368173 2024.01.13 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9368174 2024.01.13 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9368172 2024.01.13 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9368168 2024.01.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9368170 2024.01.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9368171 2024.01.13 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9368169 2024.01.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9368167 2024.01.13 WP
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9368164 2024.01.13 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9368165 2024.01.13 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9368162 2024.01.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9368163 2024.01.13 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9368166 2024.01.13 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9368161 2024.01.13 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9368160 2024.01.13 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9368159 2024.01.13 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 9368157 2024.01.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 65 9368156 2024.01.13 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 35 9368153 2024.01.13 WP
pospolity łyska, Fulica atra 200 9368158 2024.01.13 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9368151 2024.01.13 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9368148 2024.01.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9368145 2024.01.13 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9368147 2024.01.13 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9368137 2024.01.13 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 9368142 2024.01.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 9368136 2024.01.13 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9368152 2024.01.13 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9368135 2024.01.13 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9368132 2024.01.13 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9368131 2024.01.13 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9368155 2024.01.13 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9368154 2024.01.13 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9368150 2024.01.13 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9368144 2024.01.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9368146 2024.01.13 WP
pospolity łyska, Fulica atra 50 9368149 2024.01.13 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9368141 2024.01.13 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9368143 2024.01.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9368140 2024.01.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9368138 2024.01.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9368133 2024.01.13 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9368134 2024.01.13 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9368129 2024.01.13 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9368130 2024.01.13 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9368128 2024.01.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 9368139 2024.01.13 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9434578 2024.01.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9434580 2024.01.12 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9434573 2024.01.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9434583 2024.01.12 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9434572 2024.01.12 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9434577 2024.01.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9355073 2024.01.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9355071 2024.01.09 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9355070 2024.01.09 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9355074 2024.01.09 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9355069 2024.01.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9355072 2024.01.09 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...