DRUŻYNA

Drużyna: Zielona Grucha. Obserwator: Rafał Gruszka

Liczba gatunków: 69

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 156 571 57 57 0 4 16 37
2 37 44 64 25 0 1 6 18
3 2 2 65 2 0 0 2 0
6 8 10 69 7 0 2 2 3
4 0 0 69 0 0 0 0 0
5 0 0 69 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 10310847 2024.06.09
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10310845 2024.06.09
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10310848 2024.06.09
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10310844 2024.06.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10310846 2024.06.09
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10310843 2024.06.09
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10310842 2024.06.09
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 10310841 2024.06.09
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9624548 2024.03.03 LS
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9624547 2024.03.03 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9594556 2024.02.26 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 9594557 2024.02.26 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 9594550 2024.02.26 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9594549 2024.02.26 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9594460 2024.02.26 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9594467 2024.02.26 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 9594463 2024.02.26 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9594464 2024.02.26 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9594468 2024.02.26 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9594458 2024.02.26 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9594459 2024.02.26 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9594457 2024.02.26 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9594470 2024.02.26 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9594465 2024.02.26 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9594462 2024.02.26 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9594461 2024.02.26 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9594466 2024.02.26 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9589168 2024.02.25 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9589169 2024.02.25 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9589166 2024.02.25 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9589167 2024.02.25 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9589165 2024.02.25 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9589171 2024.02.25 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9589170 2024.02.25 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9589092 2024.02.25 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9589093 2024.02.25 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9589094 2024.02.25 LS
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9589091 2024.02.25 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9589194 2024.02.25 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9589195 2024.02.25 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9589192 2024.02.25 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 9589197 2024.02.25 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9589193 2024.02.25 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9589196 2024.02.25 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9589164 2024.02.25 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9590068 2024.02.17 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9590067 2024.02.17 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9496127 2024.01.31 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9493117 2024.01.30 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9493119 2024.01.30 LS
pospolity kruk, Corvus corax 7 9493116 2024.01.30 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9493118 2024.01.30 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9493115 2024.01.30 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9493114 2024.01.30 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9493113 2024.01.30 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9493111 2024.01.30 LS
pospolity żuraw, Grus grus 6 9493112 2024.01.30 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9493110 2024.01.30 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9491097 2024.01.30 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9491095 2024.01.29 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9488636 2024.01.29 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9470464 2024.01.25 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 9470457 2024.01.25 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9470463 2024.01.25 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9470469 2024.01.25 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9470456 2024.01.25 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9470466 2024.01.25 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9470460 2024.01.25 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9470465 2024.01.25 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9470458 2024.01.25 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9470467 2024.01.25 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9470461 2024.01.25 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 9470455 2024.01.25 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9470459 2024.01.25 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9470468 2024.01.25 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9470470 2024.01.25 LS
pospolity sroka, Pica pica 2 9470462 2024.01.25 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9469970 2024.01.25 LS
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9462864 2024.01.21 LS
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9457175 2024.01.21 LS
pospolity sroka, Pica pica 2 9457176 2024.01.21 LS
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9456192 2024.01.21 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9455962 2024.01.21 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9455967 2024.01.21 LS
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9455961 2024.01.21 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9455963 2024.01.21 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9455965 2024.01.21 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9455966 2024.01.21 LS
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9455960 2024.01.21 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9455955 2024.01.21 LS
pospolity kos, Turdus merula 2 9455956 2024.01.21 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9455957 2024.01.21 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9455964 2024.01.21 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9455954 2024.01.21 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9455959 2024.01.21 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9371742 2024.01.14 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 9371743 2024.01.14 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9373629 2024.01.13 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9366089 2024.01.13 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 9366088 2024.01.13 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9366087 2024.01.13 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9366086 2024.01.13 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9365006 2024.01.13 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9365005 2024.01.13 LS
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9365003 2024.01.13 LS
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9365002 2024.01.13 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9365004 2024.01.13 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9365001 2024.01.13 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9364834 2024.01.13 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9364833 2024.01.13 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9364274 2024.01.13 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9364272 2024.01.13 LS
pospolity żuraw, Grus grus 4 9364271 2024.01.13 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9364270 2024.01.13 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9364269 2024.01.13 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9364273 2024.01.13 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9364268 2024.01.13 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9364267 2024.01.13 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9364265 2024.01.13 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9364264 2024.01.13 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9364266 2024.01.13 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9364262 2024.01.13 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 9364263 2024.01.13 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9355511 2024.01.09 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9352600 2024.01.09 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9352601 2024.01.09 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9352604 2024.01.09 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9352603 2024.01.09 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9352602 2024.01.09 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9340036 2024.01.07 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9340034 2024.01.07 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9340033 2024.01.07 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9340035 2024.01.07 LS
pospolity kos, Turdus merula 2 9340037 2024.01.07 LS
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9340038 2024.01.07 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9340030 2024.01.07 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9340029 2024.01.07 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9340028 2024.01.07 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9340032 2024.01.07 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 9340031 2024.01.07 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9339307 2024.01.07 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9339306 2024.01.07 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9339303 2024.01.07 LS
pospolity kos, Turdus merula 2 9339305 2024.01.07 LS
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9339304 2024.01.07 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9336209 2024.01.06 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9336202 2024.01.06 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9336206 2024.01.06 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9336201 2024.01.06 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 9336208 2024.01.06 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9336203 2024.01.06 LS
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9336204 2024.01.06 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9336205 2024.01.06 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9336207 2024.01.06 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 9336106 2024.01.06 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9336107 2024.01.06 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9330460 2024.01.05 LS
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9330462 2024.01.05 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9330461 2024.01.05 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 9330457 2024.01.05 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9330458 2024.01.05 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9330459 2024.01.05 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9330456 2024.01.05 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9329811 2024.01.05 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9329805 2024.01.05 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9329806 2024.01.05 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9329809 2024.01.05 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9329808 2024.01.05 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9329807 2024.01.05 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9329810 2024.01.05 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 9325779 2024.01.03 LS
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9326150 2024.01.03 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9326219 2024.01.03 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9326220 2024.01.03 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9325371 2024.01.03 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9325319 2024.01.03 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9325318 2024.01.03 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 9325317 2024.01.03 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9325140 2024.01.03 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9325134 2024.01.03 ZP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9325138 2024.01.03 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9325141 2024.01.03 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9325137 2024.01.03 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9325139 2024.01.03 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9325136 2024.01.03 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9325135 2024.01.03 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9325133 2024.01.03 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9324859 2024.01.03 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9324858 2024.01.03 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9324857 2024.01.03 LS
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9314446 2024.01.01 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9314445 2024.01.01 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9314443 2024.01.01 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9314444 2024.01.01 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9314441 2024.01.01 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9314440 2024.01.01 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9314442 2024.01.01 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9314437 2024.01.01 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9314438 2024.01.01 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9314435 2024.01.01 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9314436 2024.01.01 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9314434 2024.01.01 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9314439 2024.01.01 LS

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...