DRUŻYNA

Drużyna: Katarzyna. Obserwator: Katarzyna Szałas

Liczba gatunków: 166

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 109 658 61 61 1 4 23 33
2 27 155 67 23 0 0 6 17
3 113 203 98 69 0 6 22 41
4 130 237 132 74 1 10 34 29
5 73 136 157 63 0 13 33 17
6 29 47 166 27 1 9 9 8
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10337865 2024.06.15 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10337863 2024.06.15 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10337864 2024.06.15 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 10338717 2024.06.15 ŚK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10335750 2024.06.15 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10332381 2024.06.14 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10312557 2024.06.09 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10312556 2024.06.09 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 10312555 2024.06.09 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10312554 2024.06.09 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10312013 2024.06.09 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10303485 2024.06.08 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 10303484 2024.06.08 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 10303483 2024.06.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10298158 2024.06.07 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10298159 2024.06.07 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10298162 2024.06.07 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10298160 2024.06.07 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10298161 2024.06.07 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10298157 2024.06.07 MP
pospolity kruk, Corvus corax 6 10266351 2024.06.01 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 2 10266066 2024.06.01 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 10264086 2024.06.01 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 10263572 2024.06.01 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10263573 2024.06.01 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 4 10263156 2024.06.01 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10263155 2024.06.01 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10263154 2024.06.01 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10262992 2024.06.01 MP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10247920 2024.05.30 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10244736 2024.05.30 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10244734 2024.05.30 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10244735 2024.05.30 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10244733 2024.05.30 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10230616 2024.05.27 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10230615 2024.05.27 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 10223032 2024.05.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10223033 2024.05.26 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10221909 2024.05.26 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10221910 2024.05.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10221908 2024.05.26 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10221911 2024.05.26 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10221907 2024.05.26 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10212693 2024.05.25 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10212692 2024.05.25 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10180829 2024.05.19 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10180828 2024.05.19 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10180827 2024.05.19 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10177762 2024.05.19 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10177763 2024.05.19 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10177761 2024.05.19 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10177340 2024.05.19 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10177341 2024.05.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10176658 2024.05.19 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10176657 2024.05.19 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10176656 2024.05.19 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 10176655 2024.05.19 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10176135 2024.05.19 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10176134 2024.05.19 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10176133 2024.05.19 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10175415 2024.05.19 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10175413 2024.05.19 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10175414 2024.05.19 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 10167247 2024.05.18 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10160113 2024.05.17 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10160112 2024.05.17 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10126080 2024.05.12 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10126081 2024.05.12 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 10126079 2024.05.12 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10121491 2024.05.12 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10121490 2024.05.12 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10121489 2024.05.12 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10121486 2024.05.12 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10121488 2024.05.12 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 10121487 2024.05.12 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10121485 2024.05.12 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10104691 2024.05.10 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10082816 2024.05.07 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10074479 2024.05.06 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10074477 2024.05.06 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10074480 2024.05.06 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10074476 2024.05.06 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10074478 2024.05.06 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10055736 2024.05.04 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10051871 2024.05.04 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10063925 2024.05.04 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10063924 2024.05.04 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10063926 2024.05.04 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10020332 2024.05.01 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10020328 2024.05.01 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10020330 2024.05.01 MP
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10020327 2024.05.01 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10020331 2024.05.01 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10020326 2024.05.01 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10020329 2024.05.01 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 10020325 2024.05.01 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10015231 2024.05.01 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10015230 2024.05.01 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10013865 2024.05.01 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10013833 2024.05.01 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10013834 2024.05.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 10013832 2024.05.01 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10009833 2024.04.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10008569 2024.04.30 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10008568 2024.04.30 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 9989332 2024.04.28 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9988883 2024.04.28 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9988218 2024.04.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9988217 2024.04.28 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9988219 2024.04.28 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9988215 2024.04.28 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9988216 2024.04.28 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9988213 2024.04.28 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9988214 2024.04.28 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 9988212 2024.04.28 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9988211 2024.04.28 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9982131 2024.04.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9982132 2024.04.27 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9982129 2024.04.27 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9982130 2024.04.27 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9982128 2024.04.27 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9975277 2024.04.27 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9975276 2024.04.27 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9975278 2024.04.27 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9975275 2024.04.27 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9973985 2024.04.27 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9973986 2024.04.27 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9973839 2024.04.27 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9973836 2024.04.27 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9973838 2024.04.27 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9973837 2024.04.27 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9973835 2024.04.27 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9973833 2024.04.27 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9973832 2024.04.27 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9973834 2024.04.27 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9967344 2024.04.26 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9967343 2024.04.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9962231 2024.04.25 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9962228 2024.04.25 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9962229 2024.04.25 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9962230 2024.04.25 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9934419 2024.04.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9934418 2024.04.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9934420 2024.04.20 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9934417 2024.04.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9934416 2024.04.20 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9934415 2024.04.20 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9937849 2024.04.20 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9927814 2024.04.19 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9921805 2024.04.17 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9921424 2024.04.17 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9921423 2024.04.17 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9894420 2024.04.13 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9894044 2024.04.13 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9894043 2024.04.13 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 9893510 2024.04.13 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9891157 2024.04.13 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9891084 2024.04.13 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9891083 2024.04.13 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9891082 2024.04.13 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9891031 2024.04.13 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 9891030 2024.04.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9891032 2024.04.13 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 9887910 2024.04.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9887912 2024.04.12 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9887909 2024.04.12 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9887907 2024.04.12 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9887906 2024.04.12 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9887905 2024.04.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9887908 2024.04.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9887904 2024.04.12 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9887911 2024.04.12 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9887903 2024.04.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9887902 2024.04.12 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9887901 2024.04.12 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9887900 2024.04.12 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9887898 2024.04.12 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9887899 2024.04.12 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9887897 2024.04.12 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9859420 2024.04.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9859423 2024.04.08 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9859414 2024.04.08 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9850871 2024.04.07 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9850870 2024.04.07 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9849488 2024.04.07 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9849487 2024.04.07 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 9849486 2024.04.07 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9848160 2024.04.07 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9848158 2024.04.07 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9848156 2024.04.07 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9848157 2024.04.07 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9848159 2024.04.07 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9848155 2024.04.07 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9848154 2024.04.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9837156 2024.04.06 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9836779 2024.04.06 MP
pospolity żuraw, Grus grus 12 9836124 2024.04.06 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9836123 2024.04.06 MP
pospolity żuraw, Grus grus 5 9836125 2024.04.06 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9836122 2024.04.06 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9836966 2024.04.06 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9953632 2024.04.06 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9836120 2024.04.06 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9836121 2024.04.06 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9829495 2024.04.05 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9828336 2024.04.05 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9828335 2024.04.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9828334 2024.04.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9815717 2024.04.03 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9815718 2024.04.03 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 9815716 2024.04.03 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9804914 2024.04.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9804913 2024.04.01 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9804915 2024.04.01 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 9 9804342 2024.04.01 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9804343 2024.04.01 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9804341 2024.04.01 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9821655 2024.04.01 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9803511 2024.04.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9800197 2024.04.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9799569 2024.04.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9799568 2024.04.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9799567 2024.04.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9799566 2024.04.01 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9799565 2024.04.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9797872 2024.04.01 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9797871 2024.04.01 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9797385 2024.04.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9797384 2024.04.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9797382 2024.04.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9797386 2024.04.01 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9797383 2024.04.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9774259 2024.03.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9774257 2024.03.29 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9774227 2024.03.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9774228 2024.03.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9774226 2024.03.29 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9771795 2024.03.29 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9771794 2024.03.29 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9788350 2024.03.29 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9787996 2024.03.29 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9774258 2024.03.29 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9767813 2024.03.28 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9767812 2024.03.28 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9766935 2024.03.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9766936 2024.03.28 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9766937 2024.03.28 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9766933 2024.03.28 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9766932 2024.03.28 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9766931 2024.03.28 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9766930 2024.03.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9766934 2024.03.28 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9766929 2024.03.28 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9766927 2024.03.28 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9766928 2024.03.28 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9746509 2024.03.24 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9746511 2024.03.24 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9746510 2024.03.24 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9732713 2024.03.23 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9732259 2024.03.23 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9732257 2024.03.23 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9732258 2024.03.23 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9731361 2024.03.23 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9730671 2024.03.23 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9730669 2024.03.23 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9730668 2024.03.23 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9730673 2024.03.23 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9730666 2024.03.23 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9730648 2024.03.23 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9730649 2024.03.23 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9730667 2024.03.23 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9730647 2024.03.23 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9730646 2024.03.23 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9730645 2024.03.23 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9696692 2024.03.17 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 9746943 2024.03.17 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9696691 2024.03.17 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9696693 2024.03.17 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9693270 2024.03.16 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9692327 2024.03.16 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9692326 2024.03.16 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9690979 2024.03.16 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9690981 2024.03.16 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9690506 2024.03.16 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9690505 2024.03.16 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9690504 2024.03.16 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9746941 2024.03.16 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9687704 2024.03.16 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9687708 2024.03.16 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 9687706 2024.03.16 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9687705 2024.03.16 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9687707 2024.03.16 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9685762 2024.03.16 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9685761 2024.03.16 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9682214 2024.03.15 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9682213 2024.03.15 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9682215 2024.03.15 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9671942 2024.03.13 MP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9671943 2024.03.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9663443 2024.03.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9656834 2024.03.10 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9656789 2024.03.10 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9661184 2024.03.10 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9656459 2024.03.10 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9655526 2024.03.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9655525 2024.03.10 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9655528 2024.03.10 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9655527 2024.03.10 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9655529 2024.03.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9655524 2024.03.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9655041 2024.03.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9655042 2024.03.10 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9655039 2024.03.10 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9655040 2024.03.10 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9653455 2024.03.09 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9650422 2024.03.09 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9650423 2024.03.09 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9650420 2024.03.09 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9650421 2024.03.09 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9650418 2024.03.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9650419 2024.03.09 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9653736 2024.03.09 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9648974 2024.03.09 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9648975 2024.03.09 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9648416 2024.03.09 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9648390 2024.03.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9638396 2024.03.06 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9623098 2024.03.03 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9621923 2024.03.03 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9621924 2024.03.03 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9621547 2024.03.03 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 23 9615253 2024.03.02 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 9613677 2024.03.02 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9613388 2024.03.02 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9613389 2024.03.02 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9613191 2024.03.02 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9613068 2024.03.02 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9613031 2024.03.02 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9613030 2024.03.02 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9610088 2024.03.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9610087 2024.03.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9610086 2024.03.01 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9610085 2024.03.01 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9610084 2024.03.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9609836 2024.03.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9598271 2024.02.27 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9598270 2024.02.27 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9596467 2024.02.27 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9596465 2024.02.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9596466 2024.02.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9596463 2024.02.27 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9596464 2024.02.27 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9596461 2024.02.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 9596462 2024.02.27 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9596460 2024.02.27 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9577864 2024.02.24 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9577865 2024.02.24 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9577863 2024.02.24 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9576234 2024.02.23 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9576229 2024.02.23 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9575959 2024.02.23 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9575958 2024.02.23 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9556991 2024.02.18 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9556992 2024.02.18 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9554249 2024.02.18 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9554248 2024.02.18 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9549554 2024.02.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9501000 2024.02.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9500999 2024.02.02 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9501001 2024.02.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9500070 2024.02.02 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 100 9500071 2024.02.02 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 9485866 2024.01.28 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9481367 2024.01.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9481149 2024.01.28 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9481148 2024.01.28 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9481147 2024.01.28 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9481146 2024.01.28 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9476497 2024.01.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9465770 2024.01.23 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9465755 2024.01.23 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9465733 2024.01.23 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9463409 2024.01.22 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9461704 2024.01.21 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9453378 2024.01.20 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9454978 2024.01.20 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9454979 2024.01.20 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9461800 2024.01.20 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9451234 2024.01.20 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9451233 2024.01.20 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9451232 2024.01.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9451231 2024.01.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9433105 2024.01.16 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9433104 2024.01.16 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9433103 2024.01.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9433102 2024.01.16 MP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 9374330 2024.01.14 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9370790 2024.01.14 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9370789 2024.01.14 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9370791 2024.01.14 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9370401 2024.01.14 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9370402 2024.01.14 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9367051 2024.01.13 MZ
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9367050 2024.01.13 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9365856 2024.01.13 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9365844 2024.01.13 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9365789 2024.01.13 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9365788 2024.01.13 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 10 9365223 2024.01.13 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9364960 2024.01.13 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9364348 2024.01.13 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9364349 2024.01.13 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9364347 2024.01.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9364203 2024.01.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9364190 2024.01.13 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 9364189 2024.01.13 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9369029 2024.01.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9368752 2024.01.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9355640 2024.01.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9355639 2024.01.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9355638 2024.01.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9350977 2024.01.09 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9350976 2024.01.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9346060 2024.01.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9346063 2024.01.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9346061 2024.01.08 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9346062 2024.01.08 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9340162 2024.01.07 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9339354 2024.01.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9339352 2024.01.07 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9344867 2024.01.07 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9339351 2024.01.07 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9339353 2024.01.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9339350 2024.01.07 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9339349 2024.01.07 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9339348 2024.01.07 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9334880 2024.01.06 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9333579 2024.01.06 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9333578 2024.01.06 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9333577 2024.01.06 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9333575 2024.01.06 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9333576 2024.01.06 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9333146 2024.01.06 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9333145 2024.01.06 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9333144 2024.01.06 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9333143 2024.01.06 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9333142 2024.01.06 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9333141 2024.01.06 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9333140 2024.01.06 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9333139 2024.01.06 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9333137 2024.01.06 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 9333138 2024.01.06 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9333136 2024.01.06 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9333135 2024.01.06 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9333134 2024.01.06 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9333132 2024.01.06 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9333133 2024.01.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9333130 2024.01.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9333131 2024.01.06 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9331588 2024.01.05 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9331572 2024.01.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9331478 2024.01.05 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9331475 2024.01.05 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9331476 2024.01.05 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9331477 2024.01.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9331474 2024.01.05 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9327938 2024.01.04 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9327939 2024.01.04 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9327937 2024.01.04 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9327940 2024.01.04 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9325368 2024.01.03 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9325370 2024.01.03 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9325367 2024.01.03 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9325369 2024.01.03 MP
pospolity sroka, Pica pica 18 9323521 2024.01.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9319820 2024.01.02 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9319819 2024.01.02 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9319671 2024.01.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9319669 2024.01.02 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9319670 2024.01.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9315435 2024.01.01 MP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...