DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP . Obserwator: Adam Kut

Liczba gatunków: 170

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 147 1341 50 50 0 2 22 26
2 72 237 61 40 0 1 12 27
3 325 1048 96 88 0 7 35 46
4 384 659 126 99 1 8 46 44
5 431 581 170 145 1 32 63 49
6 0 0 170 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10283032 2024.05.29 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10283027 2024.05.29 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10283026 2024.05.29 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10283025 2024.05.29 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283023 2024.05.29 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10283020 2024.05.29 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283019 2024.05.29 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10283015 2024.05.29 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10283014 2024.05.29 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10283012 2024.05.29 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283010 2024.05.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10283007 2024.05.29 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283124 2024.05.29 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283118 2024.05.29 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283142 2024.05.29 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10283100 2024.05.29 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283107 2024.05.29 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283103 2024.05.29 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283112 2024.05.29 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283117 2024.05.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10283087 2024.05.29 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283106 2024.05.29 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283072 2024.05.29 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283081 2024.05.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10283063 2024.05.29 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10283056 2024.05.29 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283104 2024.05.29 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283050 2024.05.29 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283129 2024.05.29 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283120 2024.05.29 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10283134 2024.05.29 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283133 2024.05.29 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10283130 2024.05.29 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10283093 2024.05.29 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283097 2024.05.29 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283137 2024.05.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10283114 2024.05.29 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283077 2024.05.29 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283076 2024.05.29 PK
pospolity łyska, Fulica atra 5 10283074 2024.05.29 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10283065 2024.05.29 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283075 2024.05.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10283052 2024.05.29 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283049 2024.05.29 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10283125 2024.05.29 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283139 2024.05.29 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283116 2024.05.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 10283115 2024.05.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10283144 2024.05.29 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283110 2024.05.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10283098 2024.05.29 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283094 2024.05.29 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283086 2024.05.29 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283085 2024.05.29 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283073 2024.05.29 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10283069 2024.05.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10283061 2024.05.29 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283071 2024.05.29 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283058 2024.05.29 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283113 2024.05.29 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10283128 2024.05.29 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283140 2024.05.29 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283141 2024.05.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10283102 2024.05.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 10283131 2024.05.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10283127 2024.05.29 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10283119 2024.05.29 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283091 2024.05.22 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10283082 2024.05.22 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283084 2024.05.22 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283067 2024.05.22 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10283066 2024.05.22 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283064 2024.05.22 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283062 2024.05.22 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283055 2024.05.22 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283051 2024.05.22 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283030 2024.05.22 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283029 2024.05.22 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283028 2024.05.22 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283031 2024.05.22 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283024 2024.05.22 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283022 2024.05.22 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283021 2024.05.22 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283018 2024.05.22 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283017 2024.05.22 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283016 2024.05.22 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283013 2024.05.22 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283011 2024.05.22 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283009 2024.05.22 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10283008 2024.05.22 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283006 2024.05.22 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283005 2024.05.22 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10283111 2024.05.22 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283109 2024.05.22 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283105 2024.05.22 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283095 2024.05.22 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283090 2024.05.22 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10283088 2024.05.22 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283089 2024.05.22 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283101 2024.05.22 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10283079 2024.05.22 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10283078 2024.05.22 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283068 2024.05.22 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283059 2024.05.22 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10283057 2024.05.22 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283053 2024.05.22 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10283136 2024.05.19 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10283135 2024.05.19 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10283048 2024.05.19 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10283047 2024.05.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10283046 2024.05.19 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10283045 2024.05.19 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10283044 2024.05.19 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10283043 2024.05.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10283042 2024.05.19 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10283041 2024.05.19 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10283040 2024.05.19 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10283039 2024.05.19 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10283038 2024.05.19 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10283037 2024.05.19 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10283036 2024.05.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10283035 2024.05.19 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283034 2024.05.19 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283033 2024.05.19 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283004 2024.05.19 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10283003 2024.05.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10283002 2024.05.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10283001 2024.05.19 PK
pospolity łyska, Fulica atra 14 10283000 2024.05.19 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10282999 2024.05.19 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10282998 2024.05.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10282997 2024.05.19 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10282989 2024.05.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10282996 2024.05.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10282995 2024.05.16 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10282994 2024.05.16 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10282993 2024.05.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10282992 2024.05.16 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10282991 2024.05.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10282990 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10282985 2024.05.16 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10282984 2024.05.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10282983 2024.05.16 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10282982 2024.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10282981 2024.05.16 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10282980 2024.05.16 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10282979 2024.05.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10282978 2024.05.16 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10282977 2024.05.16 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10282976 2024.05.16 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10282969 2024.05.15 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10282972 2024.05.15 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10282966 2024.05.15 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10282967 2024.05.15 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10282963 2024.05.15 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10282965 2024.05.15 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10283132 2024.05.15 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10283123 2024.05.15 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283121 2024.05.15 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283143 2024.05.15 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283138 2024.05.15 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10283108 2024.05.15 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283122 2024.05.15 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283126 2024.05.15 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10283099 2024.05.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10283096 2024.05.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10283092 2024.05.15 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10283080 2024.05.15 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283083 2024.05.15 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10283070 2024.05.15 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 10283060 2024.05.15 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10283054 2024.05.15 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10282954 2024.05.15 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10282953 2024.05.15 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10282951 2024.05.15 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10282952 2024.05.15 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10282955 2024.05.15 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10282949 2024.05.15 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10282947 2024.05.15 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10282948 2024.05.15 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10282946 2024.05.15 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10282945 2024.05.15 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10282943 2024.05.15 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10282950 2024.05.15 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10282944 2024.05.15 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10282942 2024.05.15 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10282940 2024.05.15 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10282941 2024.05.15 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10282986 2024.05.15 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10282988 2024.05.15 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10282973 2024.05.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10282974 2024.05.15 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10282970 2024.05.15 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10282968 2024.05.15 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10282975 2024.05.15 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10282971 2024.05.15 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10282962 2024.05.15 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10282964 2024.05.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10282959 2024.05.15 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10282961 2024.05.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10282960 2024.05.15 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 10282958 2024.05.15 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10282957 2024.05.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10282956 2024.05.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10282938 2024.05.15 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10282936 2024.05.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10282939 2024.05.15 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10282937 2024.05.15 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10282935 2024.05.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10282934 2024.05.15 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10282933 2024.05.15 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10282932 2024.05.15 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10282931 2024.05.15 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10282930 2024.05.15 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10282927 2024.05.15 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10282929 2024.05.15 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10282924 2024.05.15 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10282928 2024.05.15 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10282926 2024.05.15 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10282925 2024.05.15 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10130179 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10130178 2024.05.11 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10130177 2024.05.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10129815 2024.05.11 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10129838 2024.05.11 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10129827 2024.05.11 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 10130176 2024.05.11 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10130175 2024.05.11 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 10130174 2024.05.11 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10129834 2024.05.11 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 10129832 2024.05.11 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 10129833 2024.05.11 PK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10129830 2024.05.11 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10129836 2024.05.11 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10129828 2024.05.11 PK
bardzo rzadki sieweczka morska, Anarhynchus alexandrinus 1 10129829 2024.05.11 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 10129837 2024.05.11 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10129840 2024.05.11 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10129841 2024.05.11 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10129839 2024.05.11 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 10129824 2024.05.11 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10129825 2024.05.11 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10129859 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10129860 2024.05.11 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10129861 2024.05.11 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10129823 2024.05.11 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10129821 2024.05.11 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10129822 2024.05.11 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 10129856 2024.05.11 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10129852 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10129854 2024.05.11 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10130171 2024.05.11 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10130173 2024.05.11 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10130165 2024.05.11 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10130164 2024.05.11 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 10130162 2024.05.11 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10130161 2024.05.11 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10130168 2024.05.11 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10130167 2024.05.11 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10130170 2024.05.11 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10130169 2024.05.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10130166 2024.05.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10130172 2024.05.11 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10129738 2024.05.11 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10129741 2024.05.11 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10129740 2024.05.11 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10130156 2024.05.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10130142 2024.05.11 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10130140 2024.05.11 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10130152 2024.05.11 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10130141 2024.05.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10130147 2024.05.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10130143 2024.05.11 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10130144 2024.05.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10130145 2024.05.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10130148 2024.05.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10130138 2024.05.11 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10130150 2024.05.11 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10130146 2024.05.11 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10130149 2024.05.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10130139 2024.05.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10130153 2024.05.11 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10130151 2024.05.11 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10130155 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10130154 2024.05.11 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10130157 2024.05.11 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10129820 2024.05.11 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10129818 2024.05.11 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10129819 2024.05.11 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10129816 2024.05.11 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10129804 2024.05.11 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10129851 2024.05.11 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10129850 2024.05.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10129849 2024.05.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10129848 2024.05.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10129844 2024.05.11 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10129846 2024.05.11 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10129843 2024.05.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10129845 2024.05.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10129842 2024.05.11 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10129763 2024.05.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10129802 2024.05.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10129758 2024.05.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10129807 2024.05.11 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 10129805 2024.05.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10129797 2024.05.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10129778 2024.05.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10129784 2024.05.11 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10129766 2024.05.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10129794 2024.05.11 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10129750 2024.05.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10129792 2024.05.11 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10129749 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10129789 2024.05.11 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10129753 2024.05.11 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10129787 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10129751 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10129791 2024.05.11 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10129793 2024.05.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10129752 2024.05.11 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10129801 2024.05.11 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10129799 2024.05.11 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10129798 2024.05.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10129755 2024.05.11 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10129756 2024.05.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10129770 2024.05.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10129781 2024.05.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10129777 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10129783 2024.05.11 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10129764 2024.05.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10129785 2024.05.11 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10129782 2024.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10129779 2024.05.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10129808 2024.05.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10129803 2024.05.11 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10129795 2024.05.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10129786 2024.05.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10129745 2024.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10129747 2024.05.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10129748 2024.05.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10129743 2024.05.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10129746 2024.05.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10129814 2024.05.11 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10129809 2024.05.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10130186 2024.05.11 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10130187 2024.05.11 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10130182 2024.05.11 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10130181 2024.05.11 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10130184 2024.05.11 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10130185 2024.05.11 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10130180 2024.05.11 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10130183 2024.05.11 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10142388 2024.05.08 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10142387 2024.05.08 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10142386 2024.05.08 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10142385 2024.05.08 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10142383 2024.05.08 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10142384 2024.05.08 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10142382 2024.05.08 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10142381 2024.05.08 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10142380 2024.05.08 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10142379 2024.05.08 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10142378 2024.05.08 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10142377 2024.05.08 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10142376 2024.05.08 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10142361 2024.05.08 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10142360 2024.05.08 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10142375 2024.05.08 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10142374 2024.05.08 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10142373 2024.05.08 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10142372 2024.05.08 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10142371 2024.05.08 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10142370 2024.05.08 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10142369 2024.05.08 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10142368 2024.05.08 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10142367 2024.05.08 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10142366 2024.05.08 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10142365 2024.05.06 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 10142364 2024.05.06 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10142363 2024.05.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10142362 2024.05.06 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10142359 2024.05.06 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10142358 2024.05.06 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10142357 2024.05.06 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10142356 2024.05.06 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10142355 2024.05.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10142354 2024.05.06 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10142353 2024.05.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10142352 2024.05.06 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10142351 2024.05.06 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10142350 2024.05.06 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10142349 2024.05.06 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10142348 2024.05.06 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10142347 2024.05.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10142346 2024.05.06 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10142345 2024.05.06 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10142344 2024.05.06 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10053890 2024.05.03 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10053881 2024.05.03 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10053891 2024.05.03 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10053879 2024.05.03 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10053876 2024.05.03 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10053872 2024.05.03 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10053875 2024.05.03 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10053871 2024.05.03 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10053869 2024.05.03 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10053870 2024.05.03 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10053889 2024.05.03 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10053888 2024.05.03 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10053887 2024.05.03 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10053885 2024.05.03 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10053886 2024.05.03 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10053884 2024.05.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10053883 2024.05.03 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10053894 2024.05.03 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10053892 2024.05.03 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10053882 2024.05.03 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10053893 2024.05.03 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10053880 2024.05.03 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10053878 2024.05.03 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10053877 2024.05.03 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10053874 2024.05.03 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10053873 2024.05.03 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10053864 2024.05.03 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10053863 2024.05.03 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10053865 2024.05.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10053866 2024.05.03 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10053867 2024.05.03 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10053868 2024.05.03 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10053862 2024.05.02 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10053861 2024.05.02 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9992961 2024.04.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9992928 2024.04.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9992962 2024.04.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9992930 2024.04.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9998888 2024.04.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9998824 2024.04.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9998889 2024.04.28 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 9992947 2024.04.28 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9992940 2024.04.28 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9998825 2024.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9998828 2024.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 9992939 2024.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9998826 2024.04.28 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9992954 2024.04.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9998829 2024.04.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9992943 2024.04.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9998873 2024.04.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9998915 2024.04.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 9992938 2024.04.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9998872 2024.04.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 9998911 2024.04.28 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 9992929 2024.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9992945 2024.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9998882 2024.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9998913 2024.04.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9992949 2024.04.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9998879 2024.04.28 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9998893 2024.04.28 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9992942 2024.04.28 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9998892 2024.04.28 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9998827 2024.04.28 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9992952 2024.04.28 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9992960 2024.04.28 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9998871 2024.04.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9998818 2024.04.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9998883 2024.04.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9998914 2024.04.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9998917 2024.04.28 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 9998891 2024.04.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9998821 2024.04.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9998876 2024.04.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9992931 2024.04.28 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9998894 2024.04.28 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9998830 2024.04.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9992941 2024.04.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9998886 2024.04.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9992958 2024.04.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9998823 2024.04.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9998885 2024.04.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9998875 2024.04.28 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9992959 2024.04.28 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9998820 2024.04.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9992944 2024.04.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9998887 2024.04.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9992953 2024.04.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9998884 2024.04.28 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9992935 2024.04.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 9992932 2024.04.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9992927 2024.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9992934 2024.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9998881 2024.04.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9992955 2024.04.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9998878 2024.04.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9992936 2024.04.28 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9998874 2024.04.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9992933 2024.04.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9998880 2024.04.28 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9992951 2024.04.28 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9998870 2024.04.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9998832 2024.04.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9998910 2024.04.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9992926 2024.04.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 9998831 2024.04.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 16 9998909 2024.04.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9992956 2024.04.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9998822 2024.04.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9998890 2024.04.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9998912 2024.04.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9992957 2024.04.28 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9992946 2024.04.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9992950 2024.04.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9998916 2024.04.28 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9998918 2024.04.28 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9992948 2024.04.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9998819 2024.04.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9992937 2024.04.28 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9974359 2024.04.23 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9974358 2024.04.23 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9974357 2024.04.23 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9974356 2024.04.23 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9974355 2024.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9974354 2024.04.23 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9974353 2024.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9974352 2024.04.23 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9974351 2024.04.23 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9974350 2024.04.23 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9974349 2024.04.23 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9974348 2024.04.23 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9974347 2024.04.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9974346 2024.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9974345 2024.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9974344 2024.04.23 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9974343 2024.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9974342 2024.04.23 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9974341 2024.04.23 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9974340 2024.04.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9974339 2024.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9974338 2024.04.23 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9974337 2024.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9974336 2024.04.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9974335 2024.04.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9974334 2024.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9974333 2024.04.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9974332 2024.04.23 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9974331 2024.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9974330 2024.04.23 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9974329 2024.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9974328 2024.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9974327 2024.04.23 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9974326 2024.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9974325 2024.04.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9974324 2024.04.23 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9944326 2024.04.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9944327 2024.04.21 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9944324 2024.04.21 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9944325 2024.04.21 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9944323 2024.04.21 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9944322 2024.04.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9944321 2024.04.21 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9944320 2024.04.21 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9944319 2024.04.21 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9944318 2024.04.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9944317 2024.04.21 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9944315 2024.04.21 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9944316 2024.04.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9944314 2024.04.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9944312 2024.04.21 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9944313 2024.04.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9944311 2024.04.21 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9944308 2024.04.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9944310 2024.04.21 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9944307 2024.04.21 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9944305 2024.04.21 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9944304 2024.04.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9944309 2024.04.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9944306 2024.04.21 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9944302 2024.04.21 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9944303 2024.04.21 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9944300 2024.04.21 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9944301 2024.04.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9944299 2024.04.21 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9930319 2024.04.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9930318 2024.04.19 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9930317 2024.04.19 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 9930378 2024.04.19 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9930377 2024.04.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9930376 2024.04.19 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 9930375 2024.04.19 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9930374 2024.04.19 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9930373 2024.04.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9930372 2024.04.19 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9930371 2024.04.19 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9930370 2024.04.19 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9930369 2024.04.19 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9930368 2024.04.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9930367 2024.04.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9930366 2024.04.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9930365 2024.04.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9930364 2024.04.19 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9930363 2024.04.19 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 9930394 2024.04.19 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9930393 2024.04.19 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9930392 2024.04.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 9930391 2024.04.19 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9930390 2024.04.19 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9930389 2024.04.19 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9930388 2024.04.19 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9930387 2024.04.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9930386 2024.04.19 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9930385 2024.04.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9930384 2024.04.19 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9930383 2024.04.19 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9930382 2024.04.19 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9930381 2024.04.19 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9930380 2024.04.19 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 5 9930379 2024.04.19 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9930316 2024.04.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9930315 2024.04.19 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9930314 2024.04.19 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9930313 2024.04.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9930312 2024.04.19 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9930311 2024.04.19 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9930310 2024.04.19 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9930309 2024.04.19 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9930308 2024.04.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9930307 2024.04.19 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9930306 2024.04.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9930305 2024.04.19 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9930304 2024.04.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9930303 2024.04.19 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9930302 2024.04.19 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9930301 2024.04.19 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9930300 2024.04.19 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9930299 2024.04.19 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9930297 2024.04.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9930298 2024.04.19 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9930295 2024.04.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9930296 2024.04.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9930294 2024.04.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9930291 2024.04.19 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9930293 2024.04.19 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9930292 2024.04.19 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9930289 2024.04.19 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9930287 2024.04.19 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9930288 2024.04.19 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9930290 2024.04.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9930286 2024.04.19 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9930285 2024.04.19 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9930283 2024.04.19 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9930284 2024.04.19 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9930280 2024.04.19 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9930281 2024.04.19 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9930279 2024.04.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9925119 2024.04.18 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 9925162 2024.04.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9925118 2024.04.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9925178 2024.04.18 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 9925130 2024.04.18 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9925120 2024.04.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9925134 2024.04.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9925193 2024.04.18 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9925185 2024.04.18 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9925187 2024.04.18 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9925121 2024.04.18 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9925173 2024.04.18 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9925199 2024.04.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9925106 2024.04.18 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9925172 2024.04.18 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 9925129 2024.04.18 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9925177 2024.04.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 9925183 2024.04.18 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9925184 2024.04.18 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9925127 2024.04.18 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9925128 2024.04.18 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9925133 2024.04.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9925170 2024.04.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9925194 2024.04.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9925132 2024.04.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9925197 2024.04.18 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9925114 2024.04.18 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9925196 2024.04.18 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9925117 2024.04.18 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9925105 2024.04.18 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9925124 2024.04.18 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9925200 2024.04.18 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9925182 2024.04.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9925110 2024.04.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9925107 2024.04.18 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9925171 2024.04.18 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9925192 2024.04.18 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9925135 2024.04.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9925111 2024.04.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9925181 2024.04.18 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9925188 2024.04.18 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9925179 2024.04.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9925109 2024.04.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9925180 2024.04.18 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9925108 2024.04.18 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9925115 2024.04.18 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 9925136 2024.04.18 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9925116 2024.04.18 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9925195 2024.04.18 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9925125 2024.04.18 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9925198 2024.04.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9925123 2024.04.18 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9925131 2024.04.18 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9925113 2024.04.18 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9925189 2024.04.18 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9925176 2024.04.18 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9925122 2024.04.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9925112 2024.04.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9925191 2024.04.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9925126 2024.04.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9925190 2024.04.18 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9925186 2024.04.18 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9913002 2024.04.14 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9913001 2024.04.14 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9912999 2024.04.14 PK
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 9913000 2024.04.14 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9913004 2024.04.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9912815 2024.04.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9912911 2024.04.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9913003 2024.04.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9912907 2024.04.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9913005 2024.04.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9912821 2024.04.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9912943 2024.04.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9913006 2024.04.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9912949 2024.04.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9912816 2024.04.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9913007 2024.04.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9912817 2024.04.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9912898 2024.04.14 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9913009 2024.04.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 5 9913008 2024.04.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9912947 2024.04.14 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9913010 2024.04.14 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9912946 2024.04.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9912818 2024.04.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9912945 2024.04.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9913011 2024.04.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9912899 2024.04.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9913012 2024.04.14 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9912950 2024.04.14 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9912819 2024.04.14 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9912835 2024.04.14 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9913013 2024.04.14 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9912906 2024.04.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9912820 2024.04.14 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9912841 2024.04.14 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9912944 2024.04.14 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9912836 2024.04.14 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9913025 2024.04.14 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9912838 2024.04.14 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9913026 2024.04.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9912837 2024.04.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9913027 2024.04.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9912824 2024.04.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9912905 2024.04.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9913016 2024.04.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9912825 2024.04.14 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9912826 2024.04.14 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9912827 2024.04.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9912831 2024.04.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9912910 2024.04.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9913020 2024.04.14 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9912901 2024.04.14 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9913032 2024.04.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9912828 2024.04.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9912893 2024.04.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9913018 2024.04.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9912830 2024.04.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9912897 2024.04.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9913017 2024.04.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9912829 2024.04.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9912892 2024.04.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9913019 2024.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9912832 2024.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9912896 2024.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9913021 2024.04.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9912903 2024.04.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9913035 2024.04.14 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9912834 2024.04.14 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9913022 2024.04.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9912833 2024.04.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9913023 2024.04.14 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9912823 2024.04.14 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9913015 2024.04.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9912822 2024.04.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9913014 2024.04.14 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 9912942 2024.04.14 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9912951 2024.04.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9912894 2024.04.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9912948 2024.04.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9913024 2024.04.14 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9912902 2024.04.14 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9913028 2024.04.14 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9912840 2024.04.14 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9913033 2024.04.14 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9912843 2024.04.14 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9912909 2024.04.14 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9912908 2024.04.14 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9912904 2024.04.14 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9913031 2024.04.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9912839 2024.04.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9913030 2024.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9912842 2024.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9912895 2024.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9913034 2024.04.14 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9912900 2024.04.14 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9913029 2024.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9930282 2024.04.12 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9809851 2024.04.01 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9809850 2024.04.01 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9930278 2024.03.31 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9809849 2024.03.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9809847 2024.03.29 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9809848 2024.03.29 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 9760389 2024.03.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9748550 2024.03.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9748551 2024.03.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9748552 2024.03.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9748580 2024.03.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9748553 2024.03.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 9748561 2024.03.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9748590 2024.03.24 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9748563 2024.03.24 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9748639 2024.03.24 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9748638 2024.03.24 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 37 9748555 2024.03.24 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9748566 2024.03.24 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9748554 2024.03.24 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9748562 2024.03.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9748556 2024.03.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9748565 2024.03.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9748582 2024.03.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9748621 2024.03.24 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9748567 2024.03.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 5 9748557 2024.03.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 9748560 2024.03.24 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9748588 2024.03.24 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9748559 2024.03.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9748558 2024.03.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 45 9748564 2024.03.24 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9748622 2024.03.24 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9748577 2024.03.24 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9748568 2024.03.24 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9748634 2024.03.24 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9748637 2024.03.24 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9748583 2024.03.24 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9748643 2024.03.24 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9748629 2024.03.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9748587 2024.03.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9748631 2024.03.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9748623 2024.03.24 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9748632 2024.03.24 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9748630 2024.03.24 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9748635 2024.03.24 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9748641 2024.03.24 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 9748578 2024.03.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9748626 2024.03.24 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9748584 2024.03.24 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9748625 2024.03.24 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 9748628 2024.03.24 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9748585 2024.03.24 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9748627 2024.03.24 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9748633 2024.03.24 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9748569 2024.03.24 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9748575 2024.03.24 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9748576 2024.03.24 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9748644 2024.03.24 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9748581 2024.03.24 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9748640 2024.03.24 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 18 9748586 2024.03.24 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9748591 2024.03.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9748636 2024.03.24 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9748624 2024.03.24 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9748579 2024.03.24 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9748642 2024.03.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9720147 2024.03.20 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9720148 2024.03.20 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9720149 2024.03.20 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9720151 2024.03.20 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9720140 2024.03.20 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9720141 2024.03.20 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9720137 2024.03.20 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9720138 2024.03.20 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9720139 2024.03.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9720135 2024.03.20 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9720136 2024.03.20 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9720150 2024.03.20 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9720144 2024.03.20 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9720146 2024.03.20 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9720145 2024.03.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9720142 2024.03.20 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9720153 2024.03.20 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9720152 2024.03.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9720143 2024.03.20 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9697404 2024.03.17 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9697581 2024.03.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9697398 2024.03.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9697580 2024.03.17 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 34 9697401 2024.03.17 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9697399 2024.03.17 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9697400 2024.03.17 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 19 9697402 2024.03.17 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9697457 2024.03.17 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9697582 2024.03.17 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9697583 2024.03.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9697813 2024.03.17 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9697449 2024.03.17 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9697418 2024.03.17 PK
pospolity łyska, Fulica atra 10 9697397 2024.03.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9697403 2024.03.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 9697809 2024.03.17 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 3