DRUŻYNA

Drużyna: anielskiefoto.pl. Obserwator: Małgorzata Łuczkiewicz

Liczba gatunków: 176

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 638 3732 80 80 3 8 30 39
2 680 5763 96 77 0 9 27 41
3 1171 7486 119 100 0 14 39 47
4 1249 3951 162 125 0 18 57 50
5 596 1194 176 90 0 7 39 44
6 51 87 176 34 0 0 13 21
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10338715 2024.06.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10331527 2024.06.14 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10331529 2024.06.14 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10331528 2024.06.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10331530 2024.06.14 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10331524 2024.06.14 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10331522 2024.06.14 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10331521 2024.06.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10331523 2024.06.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10331525 2024.06.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10321730 2024.06.11 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10319822 2024.06.11 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10319821 2024.06.11 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 10319820 2024.06.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10319819 2024.06.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10319818 2024.06.10 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10319817 2024.06.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10319816 2024.06.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10319815 2024.06.10 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10319814 2024.06.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10319813 2024.06.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10319812 2024.06.10 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10319811 2024.06.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10311610 2024.06.08 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10311609 2024.06.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10305011 2024.06.08 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10305009 2024.06.08 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10305012 2024.06.08 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10305010 2024.06.08 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10305008 2024.06.08 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10305006 2024.06.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10305007 2024.06.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 10305004 2024.06.08 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10305003 2024.06.08 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10305005 2024.06.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10305001 2024.06.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10304999 2024.06.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 10305000 2024.06.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10305002 2024.06.08 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10304994 2024.06.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10304996 2024.06.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10304995 2024.06.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10304997 2024.06.08 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10304993 2024.06.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 10304998 2024.06.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10298413 2024.06.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10283821 2024.06.04 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10283823 2024.06.04 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10283822 2024.06.04 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10283819 2024.06.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10283820 2024.06.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10283193 2024.05.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10283191 2024.05.28 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10283190 2024.05.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10283188 2024.05.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10283189 2024.05.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10283186 2024.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10283192 2024.05.28 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10283185 2024.05.28 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10283179 2024.05.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10283180 2024.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10283184 2024.05.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10283181 2024.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10283183 2024.05.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10283182 2024.05.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10283177 2024.05.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10283176 2024.05.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10283178 2024.05.28 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10283175 2024.05.27 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10232648 2024.05.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10232650 2024.05.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10232649 2024.05.27 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10232588 2024.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10232587 2024.05.27 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10232585 2024.05.27 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10232582 2024.05.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10232583 2024.05.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10232586 2024.05.27 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10232580 2024.05.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10232578 2024.05.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10232584 2024.05.27 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10232573 2024.05.27 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10232575 2024.05.27 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10232571 2024.05.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10232604 2024.05.27 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10232600 2024.05.27 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10232603 2024.05.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 10232601 2024.05.27 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10232599 2024.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10232598 2024.05.27 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10232597 2024.05.27 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10232596 2024.05.27 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10232595 2024.05.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10232602 2024.05.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10232594 2024.05.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10232593 2024.05.27 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10232591 2024.05.27 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10232590 2024.05.27 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10232592 2024.05.27 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10232589 2024.05.27 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10232576 2024.05.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232579 2024.05.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10232577 2024.05.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10232581 2024.05.27 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10232574 2024.05.27 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10232572 2024.05.27 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10232566 2024.05.27 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10232565 2024.05.27 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10232563 2024.05.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10232570 2024.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10232568 2024.05.27 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10232564 2024.05.27 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10232559 2024.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10232560 2024.05.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10232569 2024.05.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10232561 2024.05.27 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10232105 2024.05.26 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10232104 2024.05.26 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10232102 2024.05.26 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10232103 2024.05.26 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10232101 2024.05.26 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10224470 2024.05.26 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10224469 2024.05.26 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10224467 2024.05.26 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10224468 2024.05.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10224472 2024.05.26 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10224471 2024.05.26 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10224466 2024.05.26 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10224464 2024.05.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10224463 2024.05.26 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10224462 2024.05.26 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10224461 2024.05.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10224457 2024.05.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10224459 2024.05.26 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10224456 2024.05.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10224465 2024.05.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 10224452 2024.05.26 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 10224453 2024.05.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10224458 2024.05.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10224454 2024.05.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10224451 2024.05.26 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10224448 2024.05.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10224455 2024.05.26 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10224449 2024.05.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10224460 2024.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10224447 2024.05.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10224450 2024.05.26 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10224446 2024.05.26 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10217956 2024.05.25 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10217951 2024.05.25 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10217950 2024.05.25 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10217948 2024.05.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10217947 2024.05.25 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10217946 2024.05.25 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10217945 2024.05.25 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10217944 2024.05.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10217966 2024.05.25 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10217967 2024.05.25 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10217968 2024.05.25 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10217962 2024.05.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10217965 2024.05.25 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10217961 2024.05.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10217963 2024.05.25 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10217964 2024.05.25 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10217958 2024.05.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10217960 2024.05.25 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10217957 2024.05.25 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10217959 2024.05.25 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 10217952 2024.05.25 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10217953 2024.05.25 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10217955 2024.05.25 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10217949 2024.05.25 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10217941 2024.05.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10217943 2024.05.25 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10217940 2024.05.25 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10217942 2024.05.25 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 10217939 2024.05.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10217938 2024.05.25 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10217936 2024.05.25 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10217934 2024.05.25 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 10217933 2024.05.25 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 11 10217932 2024.05.25 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10217930 2024.05.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10217931 2024.05.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10217935 2024.05.25 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10217929 2024.05.25 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10217928 2024.05.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10217927 2024.05.25 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10217925 2024.05.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10217924 2024.05.25 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10217921 2024.05.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10217923 2024.05.25 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10217926 2024.05.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10217922 2024.05.25 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10217916 2024.05.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10217917 2024.05.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10217920 2024.05.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10217919 2024.05.25 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10217918 2024.05.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10217914 2024.05.25 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10217915 2024.05.25 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10217912 2024.05.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 10217913 2024.05.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10208348 2024.05.24 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10208346 2024.05.24 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 6 10208347 2024.05.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10208345 2024.05.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 10208344 2024.05.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10208360 2024.05.24 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10208361 2024.05.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10208364 2024.05.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10208363 2024.05.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10208362 2024.05.24 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10208359 2024.05.24 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 10208358 2024.05.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10208357 2024.05.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10208354 2024.05.24 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10208356 2024.05.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10208353 2024.05.24 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10208355 2024.05.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10208351 2024.05.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10208352 2024.05.24 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10208350 2024.05.24 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10208349 2024.05.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10208343 2024.05.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10208339 2024.05.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10208342 2024.05.24 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10208340 2024.05.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10208341 2024.05.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10208337 2024.05.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10208336 2024.05.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10208335 2024.05.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10208338 2024.05.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10208333 2024.05.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10208334 2024.05.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10208330 2024.05.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10208329 2024.05.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10208332 2024.05.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10208328 2024.05.24 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10208331 2024.05.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10208327 2024.05.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10208326 2024.05.24 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10208324 2024.05.24 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10208325 2024.05.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10208323 2024.05.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10208322 2024.05.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10208320 2024.05.24 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10208321 2024.05.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10208319 2024.05.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10208317 2024.05.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10208316 2024.05.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10208318 2024.05.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10208314 2024.05.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10208312 2024.05.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10208315 2024.05.24 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10208313 2024.05.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10204708 2024.05.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10204707 2024.05.23 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10204705 2024.05.23 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10204704 2024.05.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10204703 2024.05.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10204702 2024.05.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10204700 2024.05.23 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10204699 2024.05.23 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10204701 2024.05.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10204696 2024.05.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10204697 2024.05.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10204698 2024.05.23 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10204695 2024.05.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10204693 2024.05.23 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10204694 2024.05.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10204692 2024.05.23 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10204690 2024.05.23 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10204691 2024.05.23 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10204284 2024.05.23 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10204283 2024.05.23 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10204282 2024.05.23 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 10196152 2024.05.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10195685 2024.05.21 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10195686 2024.05.21 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10195679 2024.05.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10195683 2024.05.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10195682 2024.05.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10195678 2024.05.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 10195684 2024.05.21 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10195676 2024.05.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10195680 2024.05.21 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10195674 2024.05.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 10195681 2024.05.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10195675 2024.05.21 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10195677 2024.05.21 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10190232 2024.05.20 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10180381 2024.05.19 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10171326 2024.05.18 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10171323 2024.05.18 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10171324 2024.05.18 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10171322 2024.05.18 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10171320 2024.05.18 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10171325 2024.05.18 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10171318 2024.05.18 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10171316 2024.05.18 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10171317 2024.05.18 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10171314 2024.05.18 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10171315 2024.05.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10171319 2024.05.18 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10171313 2024.05.18 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10161573 2024.05.17 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10161572 2024.05.17 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10161561 2024.05.17 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10161565 2024.05.17 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10161563 2024.05.17 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10161562 2024.05.17 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10147888 2024.05.15 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10147887 2024.05.15 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10147680 2024.05.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10147679 2024.05.15 MZ
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 10147678 2024.05.15 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10147677 2024.05.15 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10147676 2024.05.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10147683 2024.05.15 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10147674 2024.05.15 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10147673 2024.05.15 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10147699 2024.05.15 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10147698 2024.05.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10147696 2024.05.15 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10147695 2024.05.15 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10147697 2024.05.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10147694 2024.05.15 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10147692 2024.05.15 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10147691 2024.05.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10147690 2024.05.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10147693 2024.05.15 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10147689 2024.05.15 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10147687 2024.05.15 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10147686 2024.05.15 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10147688 2024.05.15 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 10147684 2024.05.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10136998 2024.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10136996 2024.05.13 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10136995 2024.05.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10136997 2024.05.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10136994 2024.05.13 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10136992 2024.05.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10136993 2024.05.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10136991 2024.05.13 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10136990 2024.05.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10136989 2024.05.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10136988 2024.05.13 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10136985 2024.05.13 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10136987 2024.05.13 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 5 10136986 2024.05.13 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10136983 2024.05.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10136984 2024.05.13 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10136982 2024.05.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10136981 2024.05.13 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10136978 2024.05.13 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10136979 2024.05.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10136980 2024.05.13 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10136976 2024.05.13 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10136974 2024.05.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10136975 2024.05.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10136973 2024.05.13 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10136972 2024.05.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10132814 2024.05.13 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10132815 2024.05.13 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10104722 2024.05.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10104723 2024.05.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10104719 2024.05.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10104717 2024.05.11 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10104716 2024.05.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10104715 2024.05.11 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10104718 2024.05.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10104714 2024.05.11 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 9 10104712 2024.05.11 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10104713 2024.05.11 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10104709 2024.05.11 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10104711 2024.05.11 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10104710 2024.05.11 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10104706 2024.05.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10104705 2024.05.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10105667 2024.05.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10105646 2024.05.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10105655 2024.05.11 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10105640 2024.05.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10105670 2024.05.11 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10105633 2024.05.11 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10105651 2024.05.11 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10105630 2024.05.11 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10105647 2024.05.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10105585 2024.05.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10105642 2024.05.11 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 14 10105632 2024.05.11 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10105638 2024.05.11 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10105629 2024.05.11 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10105644 2024.05.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 10105652 2024.05.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10105668 2024.05.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10105671 2024.05.11 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10105634 2024.05.11 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10105649 2024.05.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10105645 2024.05.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10105648 2024.05.11 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10105635 2024.05.11 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10105631 2024.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10105586 2024.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10105643 2024.05.11 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10105584 2024.05.11 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 7 10105641 2024.05.11 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10105666 2024.05.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10105669 2024.05.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 10105636 2024.05.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10105653 2024.05.11 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10105639 2024.05.11 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10105654 2024.05.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10105637 2024.05.11 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10105650 2024.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10104707 2024.05.10 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10104704 2024.05.10 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10104708 2024.05.10 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10100647 2024.05.10 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10100646 2024.05.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10100644 2024.05.10 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10100642 2024.05.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10100645 2024.05.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10100641 2024.05.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10100639 2024.05.10 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10100638 2024.05.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10100634 2024.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10100637 2024.05.10 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10100633 2024.05.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10100632 2024.05.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 10100640 2024.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10100631 2024.05.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10100629 2024.05.10 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10100630 2024.05.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10100628 2024.05.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10100635 2024.05.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10100636 2024.05.10 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10100626 2024.05.10 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10100625 2024.05.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10100627 2024.05.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10098471 2024.05.09 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10098470 2024.05.09 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10095008 2024.05.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10095007 2024.05.09 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10095009 2024.05.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10095003 2024.05.09 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10095004 2024.05.09 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10095006 2024.05.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10095005 2024.05.09 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10094999 2024.05.09 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10095001 2024.05.09 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10094997 2024.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10095000 2024.05.09 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10094998 2024.05.09 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10094996 2024.05.09 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10094995 2024.05.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10095002 2024.05.09 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10094994 2024.05.09 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10094993 2024.05.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10094992 2024.05.09 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10094991 2024.05.09 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10094504 2024.05.09 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10094505 2024.05.09 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10094506 2024.05.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10094507 2024.05.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10094523 2024.05.09 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10094521 2024.05.09 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10094520 2024.05.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10094522 2024.05.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10094519 2024.05.09 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10094517 2024.05.09 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10094518 2024.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10094514 2024.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10094511 2024.05.09 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10094513 2024.05.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10094515 2024.05.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10094512 2024.05.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10094510 2024.05.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10094509 2024.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10094508 2024.05.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10091441 2024.05.09 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10091416 2024.05.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10091417 2024.05.09 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10091414 2024.05.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10091415 2024.05.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10091413 2024.05.09 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10091411 2024.05.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10091412 2024.05.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10091410 2024.05.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10091409 2024.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10091407 2024.05.09 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10091406 2024.05.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10091408 2024.05.09 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10091405 2024.05.09 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10091404 2024.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10091403 2024.05.09 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10091402 2024.05.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10091400 2024.05.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10091401 2024.05.09 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10091297 2024.05.09 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10091296 2024.05.09 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10091298 2024.05.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 12 10091295 2024.05.09 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10091293 2024.05.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10091294 2024.05.09 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10091292 2024.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10091290 2024.05.09 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10091291 2024.05.09 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10091289 2024.05.09 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10091288 2024.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10091286 2024.05.09 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10091284 2024.05.09 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10091285 2024.05.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10091287 2024.05.09 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10091283 2024.05.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10091281 2024.05.09 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10091280 2024.05.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10091282 2024.05.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10091279 2024.05.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10091278 2024.05.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10091277 2024.05.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10091276 2024.05.09 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10091275 2024.05.09 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10091274 2024.05.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10091273 2024.05.09 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 10091272 2024.05.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10091271 2024.05.09 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10091268 2024.05.09 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10091270 2024.05.09 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10091267 2024.05.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10091266 2024.05.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 10091265 2024.05.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10091269 2024.05.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10091264 2024.05.09 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10091263 2024.05.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 10091262 2024.05.09 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10091261 2024.05.09 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10091260 2024.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10091258 2024.05.09 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10091259 2024.05.09 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10091257 2024.05.09 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10091256 2024.05.09 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10089221 2024.05.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 10089223 2024.05.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10089222 2024.05.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10089076 2024.05.08 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10089075 2024.05.08 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10089078 2024.05.08 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10089074 2024.05.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10089077 2024.05.08 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10089073 2024.05.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10089070 2024.05.08 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10089068 2024.05.08 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10089069 2024.05.08 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10089071 2024.05.08 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10089064 2024.05.08 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10089060 2024.05.08 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10089066 2024.05.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10089061 2024.05.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10089062 2024.05.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10089067 2024.05.08 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10089063 2024.05.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10089065 2024.05.08 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10089058 2024.05.08 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10089057 2024.05.08 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10088836 2024.05.08 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10088834 2024.05.08 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10088833 2024.05.08 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10088835 2024.05.08 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10088546 2024.05.08 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 10088545 2024.05.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10088562 2024.05.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10088561 2024.05.08 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10088559 2024.05.08 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10088558 2024.05.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10088560 2024.05.08 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10088557 2024.05.08 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10088554 2024.05.08 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10088550 2024.05.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10088551 2024.05.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 10088556 2024.05.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10088555 2024.05.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10088553 2024.05.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10088552 2024.05.08 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10088549 2024.05.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10088548 2024.05.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10088547 2024.05.08 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10082760 2024.05.07 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10082758 2024.05.07 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10082759 2024.05.07 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10082462 2024.05.07 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10082460 2024.05.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10082459 2024.05.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10082461 2024.05.07 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10082457 2024.05.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10082458 2024.05.07 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10082456 2024.05.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10082477 2024.05.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10082475 2024.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10082478 2024.05.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10082471 2024.05.07 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10082473 2024.05.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10082472 2024.05.07 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10082470 2024.05.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10082476 2024.05.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10082468 2024.05.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10082467 2024.05.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10082465 2024.05.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10082466 2024.05.07 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10082469 2024.05.07 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10082464 2024.05.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10082463 2024.05.07 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 10082454 2024.05.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10082455 2024.05.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10082453 2024.05.07 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10082450 2024.05.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10082451 2024.05.07 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10082452 2024.05.07 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10082449 2024.05.07 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10082444 2024.05.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10082448 2024.05.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10082445 2024.05.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 10082446 2024.05.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10082447 2024.05.07 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10082443 2024.05.07 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10082441 2024.05.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10082442 2024.05.07 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10082440 2024.05.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10081199 2024.05.07 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10081198 2024.05.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10081196 2024.05.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10081194 2024.05.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10081197 2024.05.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10081195 2024.05.07 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10081193 2024.05.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 10081192 2024.05.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 10081191 2024.05.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10081188 2024.05.07 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10081189 2024.05.07 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10081190 2024.05.07 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10081187 2024.05.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10081185 2024.05.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10081184 2024.05.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10081186 2024.05.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10081183 2024.05.07 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10079650 2024.05.06 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10005207 2024.04.28
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10005205 2024.04.28
pospolity kos, Turdus merula 1 10005208 2024.04.28
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10005204 2024.04.28
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10005206 2024.04.28
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10005203 2024.04.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9978688 2024.04.27 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9978687 2024.04.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9978686 2024.04.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9978685 2024.04.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9978684 2024.04.27 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9978681 2024.04.27 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9978680 2024.04.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9978683 2024.04.27 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9978682 2024.04.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9978679 2024.04.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9978678 2024.04.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9978677 2024.04.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9978676 2024.04.27 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9978674 2024.04.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9978675 2024.04.27 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9978672 2024.04.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9978673 2024.04.27 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9978670 2024.04.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9978671 2024.04.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9978669 2024.04.27 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9978668 2024.04.27 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9978665 2024.04.27 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9978666 2024.04.27 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9978663 2024.04.27 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9978660 2024.04.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9978667 2024.04.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9978664 2024.04.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9978659 2024.04.27 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9978657 2024.04.27 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9978655 2024.04.27 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9978654 2024.04.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 9978653 2024.04.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9978658 2024.04.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9978662 2024.04.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9978661 2024.04.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9978652 2024.04.27 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9973510 2024.04.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9970279 2024.04.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9970278 2024.04.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9970277 2024.04.26 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9970275 2024.04.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9970280 2024.04.26 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9970273 2024.04.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9970274 2024.04.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9970272 2024.04.26 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9970271 2024.04.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9970270 2024.04.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9970269 2024.04.26 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9970268 2024.04.26 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9970267 2024.04.26 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9970266 2024.04.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9970265 2024.04.26 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9970250 2024.04.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9970249 2024.04.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9970248 2024.04.26 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9970247 2024.04.26 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9970244 2024.04.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9970246 2024.04.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9970245 2024.04.26 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9970242 2024.04.26 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9970240 2024.04.26 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9970238 2024.04.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9970241 2024.04.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9970239 2024.04.26 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9970237 2024.04.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9970243 2024.04.26 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9970236 2024.04.26 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9970235 2024.04.26 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9968666 2024.04.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9967849 2024.04.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9967851 2024.04.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 9967848 2024.04.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9968108 2024.04.26 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9968109 2024.04.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968110 2024.04.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9968107 2024.04.26 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9968104 2024.04.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9968106 2024.04.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9968105 2024.04.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9968103 2024.04.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9968102 2024.04.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9968101 2024.04.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9968099 2024.04.26 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9968100 2024.04.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968098 2024.04.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9968097 2024.04.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968096 2024.04.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9968095 2024.04.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9968056 2024.04.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9968055 2024.04.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9968057 2024.04.26 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9968054 2024.04.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9968053 2024.04.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968052 2024.04.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9968051 2024.04.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9968049 2024.04.26 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9968048 2024.04.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9968050 2024.04.26 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9968046 2024.04.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9968045 2024.04.26 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9968044 2024.04.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 3 9968047 2024.04.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9968042 2024.04.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9968417 2024.04.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9968415 2024.04.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9968416 2024.04.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9968414 2024.04.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9968412 2024.04.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968413 2024.04.26 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9968411 2024.04.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9967853 2024.04.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9968410 2024.04.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9967854 2024.04.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 5 9968409 2024.04.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9967857 2024.04.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9967852 2024.04.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9967856 2024.04.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9967855 2024.04.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9968408 2024.04.26 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9965096 2024.04.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9963178 2024.04.25 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9963180 2024.04.25 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9963179 2024.04.25 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9963181 2024.04.25 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9963175 2024.04.25 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9963176 2024.04.25 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9963177 2024.04.25 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9963173 2024.04.25 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9963174 2024.04.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9963171 2024.04.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9963170 2024.04.25 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9963172 2024.04.25 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9963169 2024.04.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9963212 2024.04.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9963210 2024.04.25 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9963211 2024.04.25 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9963213 2024.04.25 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9963207 2024.04.25 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9963206 2024.04.25 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9963205 2024.04.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9963202 2024.04.25 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9963204 2024.04.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9963209 2024.04.25 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9963203 2024.04.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9963201 2024.04.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9963200 2024.04.25 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9963199 2024.04.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9963198 2024.04.25 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9963197 2024.04.25 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9963195 2024.04.25 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9963196 2024.04.25 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9963194 2024.04.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9963193 2024.04.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9963191 2024.04.25 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9963190 2024.04.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9963189 2024.04.25 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9963192 2024.04.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9963188 2024.04.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9963186 2024.04.25 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9963187 2024.04.25 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9963184 2024.04.25 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9963185 2024.04.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9963183 2024.04.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9963182 2024.04.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9958472 2024.04.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9958470 2024.04.24 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9958468 2024.04.24 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9958469 2024.04.24 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9958466 2024.04.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9958467 2024.04.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9958464 2024.04.24 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9958471 2024.04.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9958463 2024.04.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9958462 2024.04.24 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9958461 2024.04.24 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9958460 2024.04.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9958459 2024.04.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9958458 2024.04.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9958457 2024.04.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9958456 2024.04.24 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9954823 2024.04.23 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9954821 2024.04.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9954818 2024.04.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9954820 2024.04.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9954817 2024.04.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9954814 2024.04.23 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9954815 2024.04.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9954813 2024.04.23 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9954812 2024.04.23 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9954835 2024.04.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9954836 2024.04.23 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9954834 2024.04.23 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 9954831 2024.04.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9954833 2024.04.23 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9954830 2024.04.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9954832 2024.04.23 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9954829 2024.04.23 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9954827 2024.04.23 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9954828 2024.04.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9954826 2024.04.23 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9954824 2024.04.23 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9954822 2024.04.23 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9954819 2024.04.23 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9954825 2024.04.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9954816 2024.04.23 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9954809 2024.04.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9954811 2024.04.23 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9954810 2024.04.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9954807 2024.04.23 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9954808 2024.04.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9954806 2024.04.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9954805 2024.04.23 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9954804 2024.04.23 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9954801 2024.04.23 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9954800 2024.04.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9954803 2024.04.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9954802 2024.04.23 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9954799 2024.04.23 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9954796 2024.04.23 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9954798 2024.04.23 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9954797 2024.04.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9954161 2024.04.23 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9954160 2024.04.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9954159 2024.04.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9954158 2024.04.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9954156 2024.04.23 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9954157 2024.04.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9954154 2024.04.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9954152 2024.04.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9954155 2024.04.23 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9954153 2024.04.23 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9954149 2024.04.23 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9954150 2024.04.23 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9954151 2024.04.23 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9954148 2024.04.23 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9954146 2024.04.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9954145 2024.04.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9954147 2024.04.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9950375 2024.04.22 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 9950091 2024.04.22 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9950094 2024.04.22 MP
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 9950093 2024.04.22 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9950092 2024.04.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9950090 2024.04.22 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 9950095 2024.04.22 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9950089 2024.04.22 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9949891 2024.04.22 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9949888 2024.04.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9949883 2024.04.22 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 9949893 2024.04.22 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9949897 2024.04.22 MP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9949898 2024.04.22 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9949896 2024.04.22 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9949894 2024.04.22 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9949890 2024.04.22 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 9949892 2024.04.22 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 9949895 2024.04.22 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9949889 2024.04.22 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9949887 2024.04.22 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9949886 2024.04.22 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9949885 2024.04.22 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9949882 2024.04.22 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9949881 2024.04.22 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 9949884 2024.04.22 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 9949880 2024.04.22 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9949913 2024.04.22 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9949914 2024.04.22 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9949912 2024.04.22 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9949910 2024.04.22 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1