DRUŻYNA

Drużyna: Dawid Feathers . Obserwator: Dawid Fikus

Liczba gatunków: 199

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 86 774 70 70 3 13 24 30
2 36 280 100 35 1 13 12 9
3 217 981 139 96 1 19 39 37
4 160 390 171 92 2 15 37 38
5 170 233 196 85 1 13 39 32
6 6 8 199 6 0 2 4 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 10334172 2024.06.14 ZP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10334170 2024.06.08 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10334171 2024.06.02 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10334169 2024.06.02 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10334168 2024.06.02 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10334167 2024.06.02 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10266531 2024.05.28 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10266532 2024.05.28 PM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10266529 2024.05.28 PM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10266530 2024.05.28 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10230337 2024.05.26 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10219971 2024.05.26 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10230336 2024.05.25 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10219970 2024.05.22 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10219969 2024.05.22 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10219968 2024.05.21 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10165330 2024.05.16 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10146283 2024.05.15 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10146284 2024.05.12 ZP
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10146282 2024.05.12 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10146285 2024.05.12 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10146281 2024.05.12 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10146279 2024.05.12 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10146278 2024.05.12 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10146280 2024.05.12 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10114461 2024.05.11 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10114462 2024.05.11 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10114460 2024.05.11 ZP
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10114456 2024.05.11 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10114459 2024.05.11 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10114455 2024.05.11 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10114458 2024.05.11 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10114457 2024.05.11 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10114454 2024.05.11 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10114451 2024.05.11 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10114452 2024.05.11 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10114453 2024.05.11 ZP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10114450 2024.05.11 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10114449 2024.05.11 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10114448 2024.05.11 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10114447 2024.05.11 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10114445 2024.05.11 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 10114444 2024.05.11 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10114446 2024.05.11 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 8 10114443 2024.05.11 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10114441 2024.05.11 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10114440 2024.05.11 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 10114442 2024.05.11 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10114439 2024.05.11 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10114438 2024.05.11 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10114437 2024.05.11 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10114435 2024.05.11 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10114436 2024.05.11 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10114434 2024.05.11 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10114432 2024.05.11 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10114433 2024.05.11 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10114431 2024.05.11 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 10114430 2024.05.11 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10114429 2024.05.11 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10114428 2024.05.11 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10114427 2024.05.11 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10114426 2024.05.11 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10114424 2024.05.11 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10114425 2024.05.11 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10114422 2024.05.11 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10114420 2024.05.11 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10114423 2024.05.11 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 5 10114421 2024.05.11 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10114418 2024.05.11 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10114419 2024.05.11 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10114417 2024.05.11 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10114416 2024.05.11 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10114415 2024.05.11 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10114414 2024.05.11 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10114413 2024.05.11 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10114412 2024.05.11 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10098293 2024.05.09 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10098294 2024.05.09 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10098292 2024.05.09 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10098291 2024.05.09 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 10098295 2024.05.09 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10098290 2024.05.09 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10098289 2024.05.09 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10098287 2024.05.09 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10098288 2024.05.09 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10098285 2024.05.09 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10098286 2024.05.06 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10098284 2024.05.05 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10098373 2024.05.05 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10098371 2024.05.05 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10098369 2024.05.05 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10098367 2024.05.05 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10098370 2024.05.05 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10098366 2024.05.05 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10098368 2024.05.05 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10098364 2024.05.05 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10098365 2024.05.05 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10098363 2024.05.05 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10098362 2024.05.05 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10098372 2024.05.05 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10098361 2024.05.05 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10098359 2024.05.05 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10098360 2024.05.05 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10098358 2024.05.05 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10061140 2024.05.04 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10061141 2024.05.04 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10061139 2024.05.04 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10061138 2024.05.04 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10061137 2024.05.04 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10061157 2024.05.04 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10061156 2024.05.04 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10061155 2024.05.04 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10061154 2024.05.04 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10061152 2024.05.04 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10061153 2024.05.04 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10061150 2024.05.04 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10061149 2024.05.04 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10061148 2024.05.04 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10061147 2024.05.04 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10061146 2024.05.04 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10061151 2024.05.04 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10061145 2024.05.04 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10061144 2024.05.04 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10061143 2024.05.04 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10061142 2024.05.04 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10061136 2024.05.04 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10061135 2024.05.04 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10061134 2024.05.04 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10061133 2024.05.04 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10061132 2024.05.04 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10061130 2024.05.04 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10061131 2024.05.04 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10061128 2024.05.04 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10061129 2024.05.04 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10061127 2024.05.04 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10061126 2024.05.04 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10061124 2024.05.04 ZP
pospolity kos, Turdus merula 3 10061125 2024.05.04 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10061122 2024.05.04 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10061123 2024.05.04 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10061121 2024.05.04 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10047607 2024.05.03 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10047606 2024.05.03 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10047605 2024.05.03 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10047604 2024.05.03 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10047602 2024.05.03 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10047603 2024.05.03 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10047601 2024.05.03 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10047600 2024.05.03 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 10047599 2024.05.03 ZP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10047598 2024.05.03 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10047597 2024.05.03 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10047596 2024.05.03 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10047594 2024.05.03 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10047593 2024.05.03 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10047592 2024.05.03 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10047590 2024.05.03 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10047591 2024.05.03 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10047588 2024.05.03 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10047589 2024.05.03 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10047586 2024.05.03 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10047587 2024.05.03 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10047595 2024.05.03 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10047585 2024.05.03 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10047583 2024.05.03 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10047584 2024.05.03 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10047581 2024.05.03 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10047582 2024.05.03 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10047580 2024.05.03 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10026956 2024.05.02 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10026958 2024.05.01 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10026962 2024.05.01 MB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10026957 2024.05.01 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 6 10026960 2024.05.01 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10026961 2024.05.01 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 10026959 2024.05.01 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10026963 2024.04.29 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9995828 2024.04.28 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9995827 2024.04.28 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9995825 2024.04.28 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9995826 2024.04.28 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9995824 2024.04.28 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9995823 2024.04.28 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 9995821 2024.04.28 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9995820 2024.04.28 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9995815 2024.04.28 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9995813 2024.04.28 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9995811 2024.04.28 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9995809 2024.04.28 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9996047 2024.04.28 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 5 9996048 2024.04.28 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9996044 2024.04.28 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9996042 2024.04.28 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 9996040 2024.04.28 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9996045 2024.04.28 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9996039 2024.04.27 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9996046 2024.04.27 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9996043 2024.04.27 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9996041 2024.04.27 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9996038 2024.04.27 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9996037 2024.04.27 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9996036 2024.04.27 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9996035 2024.04.27 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 9996034 2024.04.26 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9996033 2024.04.26 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 9970742 2024.04.26 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9970744 2024.04.26 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9970743 2024.04.22 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9935992 2024.04.20 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 9935991 2024.04.20 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9935990 2024.04.20 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9935989 2024.04.20 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9935988 2024.04.20 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9935987 2024.04.20 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9935986 2024.04.20 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 9935983 2024.04.20 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9935981 2024.04.20 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9935982 2024.04.19 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9935980 2024.04.19 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9935979 2024.04.19 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9935978 2024.04.19 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9935976 2024.04.19 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9935977 2024.04.19 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9935974 2024.04.19 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 9935973 2024.04.19 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9935972 2024.04.19 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9935975 2024.04.19 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9935970 2024.04.19 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9935971 2024.04.19 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9935968 2024.04.19 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9935969 2024.04.19 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9926674 2024.04.18 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9926672 2024.04.18 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9926673 2024.04.18 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9926671 2024.04.18 PM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9926669 2024.04.18 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9926670 2024.04.18 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9926668 2024.04.18 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9926667 2024.04.18 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9926666 2024.04.18 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9926665 2024.04.18 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 9926664 2024.04.18 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9926663 2024.04.18 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9908408 2024.04.14 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9908407 2024.04.14 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9909865 2024.04.14 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9908418 2024.04.14 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9908416 2024.04.14 PM
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 3 9909864 2024.04.14 PM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 4 9909863 2024.04.14 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9909861 2024.04.14 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 9908417 2024.04.14 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9908415 2024.04.14 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9909862 2024.04.14 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 9908414 2024.04.14 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9908413 2024.04.11 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9909833 2024.04.11 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9908412 2024.04.11 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9908411 2024.04.11 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9908410 2024.04.11 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9909828 2024.04.10 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9875975 2024.04.09 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9875974 2024.04.09 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9875972 2024.04.09 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9875971 2024.04.09 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9875973 2024.04.09 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9875970 2024.04.09 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9875968 2024.04.09 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9875965 2024.04.09 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9875966 2024.04.09 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9875969 2024.04.09 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9875967 2024.04.09 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9875964 2024.04.09 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9875963 2024.04.09 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9875962 2024.04.09 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9875961 2024.04.09 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9875959 2024.04.09 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9875960 2024.04.09 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9875957 2024.04.09 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9875958 2024.04.09 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9875956 2024.04.09 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9875954 2024.04.09 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9875955 2024.04.09 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9875951 2024.04.09 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9875952 2024.04.09 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9875953 2024.04.09 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9875950 2024.04.09 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9875947 2024.04.09 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9875948 2024.04.09 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9875949 2024.04.09 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9875946 2024.04.09 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9875945 2024.04.09 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9865412 2024.04.08 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9863287 2024.04.08 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9863286 2024.04.08 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9863283 2024.04.08 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9863285 2024.04.08 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9863282 2024.04.08 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9863284 2024.04.08 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9863281 2024.04.08 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9863280 2024.04.08 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9863279 2024.04.08 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9863276 2024.04.08 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9863278 2024.04.08 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9863277 2024.04.08 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9863275 2024.04.08 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9863272 2024.04.08 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9863273 2024.04.08 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9863274 2024.04.08 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9863270 2024.04.08 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9863271 2024.04.08 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9863268 2024.04.08 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9863269 2024.04.08 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9863267 2024.04.08 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9863266 2024.04.08 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9863265 2024.04.08 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9863263 2024.04.08 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9863262 2024.04.08 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9863261 2024.04.08 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9863260 2024.04.08 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9863259 2024.04.08 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9863264 2024.04.08 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9863258 2024.04.08 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9863257 2024.04.08 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9863256 2024.04.08 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9863255 2024.04.08 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9863254 2024.04.08 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9842752 2024.04.06 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9842751 2024.04.06 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9842749 2024.04.06 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9842753 2024.04.06 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 9842748 2024.04.06 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9842750 2024.04.06 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9842747 2024.04.06 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9842746 2024.04.06 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9835388 2024.04.06 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9835387 2024.03.31 PM
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9835386 2024.03.31 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9791628 2024.03.31 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9791629 2024.03.31 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9791627 2024.03.31 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9791626 2024.03.31 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 9791625 2024.03.31 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9791624 2024.03.31 PM
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 9791623 2024.03.31 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 9791622 2024.03.31 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 87 9791621 2024.03.31 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9791620 2024.03.31 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9791619 2024.03.31 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9791617 2024.03.31 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9791618 2024.03.31 PM
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9791616 2024.03.31 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9791614 2024.03.31 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9791613 2024.03.31 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9791612 2024.03.31 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9791615 2024.03.31 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9791611 2024.03.31 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9791610 2024.03.31 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9791608 2024.03.31 PM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9791609 2024.03.31 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 9791606 2024.03.31 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 9791607 2024.03.31 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9791605 2024.03.31 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9791604 2024.03.31 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9791603 2024.03.31 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9791601 2024.03.31 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9791602 2024.03.31 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 9791600 2024.03.31 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 13 9785152 2024.03.30 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9785151 2024.03.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9785150 2024.03.29 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9769733 2024.03.28 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9769732 2024.03.27 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9769731 2024.03.27 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9769728 2024.03.27 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9769730 2024.03.27 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9769729 2024.03.27 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9769726 2024.03.27 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9769727 2024.03.27 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9769725 2024.03.27 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9769723 2024.03.27 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9769724 2024.03.27 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9769722 2024.03.27 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9759506 2024.03.26 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9759504 2024.03.26 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9759503 2024.03.26 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9759505 2024.03.26 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9759500 2024.03.26 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9759507 2024.03.26 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9759501 2024.03.26 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9759502 2024.03.26 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9759499 2024.03.26 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9759497 2024.03.26 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9759496 2024.03.26 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 9759498 2024.03.26 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9759492 2024.03.26 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9759487 2024.03.26 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9759495 2024.03.26 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9759489 2024.03.26 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9759490 2024.03.26 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9759488 2024.03.26 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9759493 2024.03.26 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9759491 2024.03.26 PM
pospolity kos, Turdus merula 3 9759494 2024.03.26 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9759485 2024.03.26 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9759484 2024.03.26 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9759486 2024.03.26 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9759483 2024.03.26 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9752099 2024.03.25 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9752098 2024.03.25 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9752096 2024.03.25 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9752097 2024.03.25 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9752094 2024.03.25 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9752095 2024.03.25 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9752093 2024.03.25 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9752092 2024.03.25 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9752090 2024.03.25 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9752089 2024.03.25 PM
pospolity łyska, Fulica atra 18 9752091 2024.03.25 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9752088 2024.03.25 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9752086 2024.03.25 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9752083 2024.03.25 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9752085 2024.03.25 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9752087 2024.03.25 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9752084 2024.03.25 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9752080 2024.03.25 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9752082 2024.03.25 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9752079 2024.03.25 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9752081 2024.03.25 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9752078 2024.03.25 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9752076 2024.03.25 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9752075 2024.03.25 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9752077 2024.03.25 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9752073 2024.03.25 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9752074 2024.03.25 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9752072 2024.03.25 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9752071 2024.03.25 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9752069 2024.03.25 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 9752070 2024.03.25 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 55 9752066 2024.03.25 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9752064 2024.03.25 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9752067 2024.03.25 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9752065 2024.03.25 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9752061 2024.03.25 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9752062 2024.03.25 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9752060 2024.03.25 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9752068 2024.03.25 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9752063 2024.03.25 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9752057 2024.03.25 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9752059 2024.03.25 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 46 9752058 2024.03.25 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9752054 2024.03.25 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9752055 2024.03.25 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 9752056 2024.03.25 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9752052 2024.03.25 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9752050 2024.03.25 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9752051 2024.03.25 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9752053 2024.03.25 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9752048 2024.03.25 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9752046 2024.03.25 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9752049 2024.03.25 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9752044 2024.03.25 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9752047 2024.03.25 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9752043 2024.03.25 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9752045 2024.03.25 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9752041 2024.03.25 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9752042 2024.03.25 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9752039 2024.03.25 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9752038 2024.03.25 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9752037 2024.03.25 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9752040 2024.03.25 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9752035 2024.03.25 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9752034 2024.03.25 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9752032 2024.03.25 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9752033 2024.03.25 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9752031 2024.03.25 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9752029 2024.03.25 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9752030 2024.03.25 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9752028 2024.03.25 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9752036 2024.03.25 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9752026 2024.03.25 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9752027 2024.03.25 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9752025 2024.03.25 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9734923 2024.03.23 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9734924 2024.03.23 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9734918 2024.03.23 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9734920 2024.03.23 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9734922 2024.03.23 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9734916 2024.03.23 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9734915 2024.03.23 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9734925 2024.03.23 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9734910 2024.03.23 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9734912 2024.03.23 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9734905 2024.03.23 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9734906 2024.03.23 PM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9734900 2024.03.23 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9734903 2024.03.23 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9734902 2024.03.23 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9734897 2024.03.23 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9734921 2024.03.23 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9734919 2024.03.23 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9734917 2024.03.23 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9734914 2024.03.23 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9734911 2024.03.23 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9734909 2024.03.23 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9734913 2024.03.23 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9734908 2024.03.23 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9734907 2024.03.23 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9734904 2024.03.23 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9734901 2024.03.23 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9734899 2024.03.23 PM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9734896 2024.03.22 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9734898 2024.03.22 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9734895 2024.03.22 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9734894 2024.03.22 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9719396 2024.03.21 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9719398 2024.03.21 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9715091 2024.03.20 PM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 2 9715090 2024.03.20 PM
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 9693046 2024.03.16 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9693044 2024.03.16 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 9693047 2024.03.16 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9693045 2024.03.16 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 9693042 2024.03.16 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9693043 2024.03.16 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 9693041 2024.03.16 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9684363 2024.03.15 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9684364 2024.03.15 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9679451 2024.03.14 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9679450 2024.03.14 PM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9665780 2024.03.10 ZP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9665781 2024.03.10 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9665779 2024.03.10 ZP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9665778 2024.03.10 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9665777 2024.03.10 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9626610 2024.03.03 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9626614 2024.03.03 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9626606 2024.03.03 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9626608 2024.03.03 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9626605 2024.03.03 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9626607 2024.03.03 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9626628 2024.03.03 PM
pospolity łyska, Fulica atra 20 9626626 2024.03.03 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 9626602 2024.03.03 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9626624 2024.03.03 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9626612 2024.03.03 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9626603 2024.03.03 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9626604 2024.03.03 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9626596 2024.03.03 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9626598 2024.03.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9626619 2024.03.03 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9626597 2024.03.02 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9611716 2024.03.01 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 9611717 2024.02.29 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9596376 2024.02.25 WM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9669165 2024.02.25 PM
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9582369 2024.02.24 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 9579197 2024.02.24 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9578752 2024.02.24 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 9578753 2024.02.23 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9575809 2024.02.23 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9575810 2024.02.23 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9574318 2024.02.22 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9574313 2024.02.22 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9574305 2024.02.22 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9574303 2024.02.22 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9574302 2024.02.22 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 9574304 2024.02.22 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9574301 2024.02.22 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9574300 2024.02.22 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9574297 2024.02.22 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 11 9574298 2024.02.22 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9574306 2024.02.22 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9574299 2024.02.18 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9555711 2024.02.18 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9555710 2024.02.16 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9539070 2024.02.14 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9539069 2024.02.13 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9539068 2024.02.13 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9539067 2024.02.12 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9508667 2024.02.04 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9508665 2024.02.04 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9508663 2024.02.04 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9508662 2024.02.04 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9508668 2024.02.04 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9508664 2024.02.04 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9508661 2024.02.04 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9508666 2024.02.04 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9498318 2024.02.01 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9498316 2024.01.31 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9498317 2024.01.31 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 9484274 2024.01.28 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9484276 2024.01.28 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9484267 2024.01.28 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9484272 2024.01.28 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 230 9484275 2024.01.28 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9484277 2024.01.28 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9484269 2024.01.28 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9484271 2024.01.28 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9484270 2024.01.28 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9484262 2024.01.28 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 30 9484261 2024.01.28 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9484268 2024.01.28 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9484265 2024.01.28 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9484266 2024.01.28 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9484264 2024.01.28 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9484263 2024.01.28 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 200 9484260 2024.01.28 PM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9484273 2024.01.28 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9478271 2024.01.27 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9476802 2024.01.27 MB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9476801 2024.01.27 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9476803 2024.01.27 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9476799 2024.01.27 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9476800 2024.01.27 MB
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9475414 2024.01.27 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9475413 2024.01.27 PM
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 9475412 2024.01.27 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9475411 2024.01.27 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9479025 2024.01.27 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9468397 2024.01.24 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9468398 2024.01.21 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 9 9442887 2024.01.16 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9376699 2024.01.14 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 9376706 2024.01.14 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9376696 2024.01.14 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9376701 2024.01.14 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9376697 2024.01.14 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9376700 2024.01.14 MB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9376685 2024.01.14 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9376698 2024.01.14 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9376682 2024.01.14 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9376703 2024.01.14 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9376681 2024.01.14 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9376684 2024.01.14 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9376679 2024.01.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9376693 2024.01.14 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9376680 2024.01.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9376688 2024.01.14 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9376672 2024.01.14 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9376695 2024.01.14 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9376673 2024.01.14 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9376705 2024.01.14 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9376707 2024.01.14 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9376671 2024.01.12 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9376678 2024.01.11 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9376690 2024.01.11 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9353061 2024.01.10 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9353063 2024.01.09 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9353062 2024.01.09 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9342490 2024.01.07 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9342491 2024.01.07 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9342486 2024.01.07 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9342488 2024.01.07 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9342483 2024.01.07 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9342487 2024.01.07 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9342489 2024.01.07 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9342492 2024.01.06 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9342485 2024.01.05 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9342484 2024.01.05 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9329632 2024.01.05 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9329634 2024.01.05 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9329631 2024.01.05 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9329633 2024.01.05 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9325682 2024.01.03 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9325681 2024.01.03 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9323272 2024.01.02 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9322873 2024.01.02 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9322872 2024.01.02 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9323270 2024.01.02 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9323271 2024.01.02 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9317717 2024.01.01 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9318364 2024.01.01 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9318362 2024.01.01 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9318363 2024.01.01 PM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...