DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP. Obserwator: Sławomir Kuczmarski

Liczba gatunków: 211

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 177 945 65 65 0 6 22 37
2 148 1617 89 73 0 6 29 38
3 123 586 123 89 0 10 34 45
4 413 615 161 126 2 19 56 49
5 608 754 211 171 2 46 75 48
6 86 365 211 55 0 5 22 28
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 10310294 2024.06.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10310293 2024.06.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10310292 2024.06.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10310291 2024.06.09 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10310290 2024.06.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10310289 2024.06.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10310287 2024.06.09 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10310286 2024.06.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10310284 2024.06.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10310285 2024.06.09 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10310288 2024.06.09 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10310282 2024.06.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10310281 2024.06.09 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10310283 2024.06.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10310280 2024.06.09 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10310279 2024.06.09 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 10310277 2024.06.09 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10310276 2024.06.09 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10310278 2024.06.09 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10310275 2024.06.09 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10310080 2024.06.09 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10310082 2024.06.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10310079 2024.06.09 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10310078 2024.06.09 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10310076 2024.06.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10310081 2024.06.09 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10310077 2024.06.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10310075 2024.06.09 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10310074 2024.06.09 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10310098 2024.06.09 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10310094 2024.06.09 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10310092 2024.06.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10310097 2024.06.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10310095 2024.06.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10310091 2024.06.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10310093 2024.06.09 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10310090 2024.06.09 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 10310088 2024.06.09 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 10310089 2024.06.09 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10310096 2024.06.09 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10310087 2024.06.09 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 10310085 2024.06.09 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 10310086 2024.06.09 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10310083 2024.06.09 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10310084 2024.06.09 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10310114 2024.06.09 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10310113 2024.06.09 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10310112 2024.06.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10310111 2024.06.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10310110 2024.06.09 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10310109 2024.06.09 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10310108 2024.06.09 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10310106 2024.06.09 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 10310107 2024.06.09 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10310105 2024.06.09 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10310104 2024.06.09 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10310103 2024.06.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 10310102 2024.06.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10310100 2024.06.09 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10310101 2024.06.09 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10310099 2024.06.09 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10294267 2024.06.06 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10294265 2024.06.06 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10294266 2024.06.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 10294268 2024.06.06 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10294264 2024.06.06 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10294263 2024.06.06 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10294261 2024.06.06 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10294262 2024.06.06 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 10294260 2024.06.06 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10294259 2024.06.06 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10294256 2024.06.06 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10294257 2024.06.06 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10294258 2024.06.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10294255 2024.06.06 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10294254 2024.06.06 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10294252 2024.06.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10294253 2024.06.06 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10294249 2024.06.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10294250 2024.06.06 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10294251 2024.06.06 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10294248 2024.06.06 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10294247 2024.06.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10294246 2024.06.06 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10294245 2024.06.06 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10270101 2024.06.02 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10240800 2024.05.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10240801 2024.05.29 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10240799 2024.05.29 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10240798 2024.05.29 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10240797 2024.05.29 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10240796 2024.05.29 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10240793 2024.05.29 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10240795 2024.05.29 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10240792 2024.05.29 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10240794 2024.05.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10240790 2024.05.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10240791 2024.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10240787 2024.05.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10240789 2024.05.29 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10240788 2024.05.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10240784 2024.05.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10240783 2024.05.29 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10240785 2024.05.29 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10240782 2024.05.29 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10240786 2024.05.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10240780 2024.05.29 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 10240781 2024.05.29 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10235651 2024.05.28 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10208530 2024.05.24 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10208529 2024.05.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10208528 2024.05.24 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 10208527 2024.05.24 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10208484 2024.05.24 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10208501 2024.05.24 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10208498 2024.05.24 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 10 10208496 2024.05.24 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10208502 2024.05.24 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10208503 2024.05.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10208497 2024.05.24 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10208495 2024.05.24 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10208499 2024.05.24 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10208500 2024.05.24 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10208492 2024.05.24 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10208493 2024.05.24 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10208494 2024.05.24 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10208488 2024.05.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10208489 2024.05.24 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10208485 2024.05.24 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10208490 2024.05.24 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10208049 2024.05.24 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10208048 2024.05.24 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10199367 2024.05.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10199366 2024.05.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10199365 2024.05.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10199364 2024.05.22 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10199363 2024.05.22 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10199362 2024.05.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10199361 2024.05.22 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10199360 2024.05.22 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10199359 2024.05.22 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10199358 2024.05.22 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10199357 2024.05.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10199356 2024.05.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10199355 2024.05.22 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10187646 2024.05.20 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10187642 2024.05.20 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10187641 2024.05.20 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10187644 2024.05.20 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10187640 2024.05.20 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10187645 2024.05.20 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10187647 2024.05.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10187643 2024.05.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10187635 2024.05.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10187638 2024.05.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10187637 2024.05.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10187639 2024.05.20 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10187636 2024.05.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10187633 2024.05.20 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10187634 2024.05.20 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10187632 2024.05.20 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10187631 2024.05.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10187630 2024.05.20 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10187628 2024.05.20 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10187629 2024.05.20 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10187625 2024.05.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10187626 2024.05.20 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10187623 2024.05.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10187627 2024.05.20 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10187624 2024.05.20 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10187622 2024.05.20 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10187621 2024.05.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10187620 2024.05.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10187619 2024.05.20 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10152276 2024.05.16 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10152277 2024.05.16 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10152274 2024.05.16 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10152273 2024.05.16 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10152272 2024.05.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10152271 2024.05.16 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10152275 2024.05.16 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10152270 2024.05.16 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10152269 2024.05.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10152268 2024.05.16 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10152267 2024.05.16 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10152265 2024.05.16 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10152266 2024.05.16 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10152264 2024.05.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10152263 2024.05.16 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10152262 2024.05.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10152297 2024.05.16 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10152296 2024.05.16 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10152294 2024.05.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10152295 2024.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10152292 2024.05.16 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10152293 2024.05.16 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10152291 2024.05.16 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10152290 2024.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10152289 2024.05.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10152288 2024.05.16 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10152287 2024.05.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10152286 2024.05.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10152285 2024.05.16 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10152284 2024.05.16 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10152283 2024.05.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10152282 2024.05.16 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10132315 2024.05.13 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10134612 2024.05.11 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10134609 2024.05.11 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10134611 2024.05.11 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10134622 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10134624 2024.05.11 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10134549 2024.05.11 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 10134550 2024.05.11 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10134545 2024.05.11 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10134546 2024.05.11 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10134547 2024.05.11 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10134548 2024.05.11 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10134793 2024.05.11 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 10134630 2024.05.11 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10134603 2024.05.11 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10134613 2024.05.11 PK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10134607 2024.05.11 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10134610 2024.05.11 PK
bardzo rzadki sieweczka morska, Anarhynchus alexandrinus 1 10134606 2024.05.11 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 10134608 2024.05.11 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10134605 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10134809 2024.05.11 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 10134604 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10134616 2024.05.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10134535 2024.05.11 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10134534 2024.05.11 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 10134617 2024.05.11 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10134618 2024.05.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10134621 2024.05.11 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10134619 2024.05.11 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10134559 2024.05.11 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10134532 2024.05.11 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10134533 2024.05.11 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10134531 2024.05.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10134528 2024.05.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10134530 2024.05.11 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10134555 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10134551 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10134554 2024.05.11 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10134553 2024.05.11 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10134614 2024.05.11 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10134615 2024.05.11 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10134579 2024.05.11 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10134580 2024.05.11 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10134581 2024.05.11 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10134588 2024.05.11 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10134587 2024.05.11 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10134586 2024.05.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10134596 2024.05.11 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10134582 2024.05.11 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10134594 2024.05.11 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10134599 2024.05.11 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10134600 2024.05.11 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10134593 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10134601 2024.05.11 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10134602 2024.05.11 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10134589 2024.05.11 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10134590 2024.05.11 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10134597 2024.05.11 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10134592 2024.05.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10134598 2024.05.11 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10134585 2024.05.11 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10134584 2024.05.11 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10134556 2024.05.11 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10134791 2024.05.11 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10134544 2024.05.11 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 10134526 2024.05.11 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10134523 2024.05.11 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10134524 2024.05.11 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10134525 2024.05.11 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10134521 2024.05.11 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10134522 2024.05.11 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10134527 2024.05.11 PK
rzadki dubelt, Gallinago media 2 10134626 2024.05.11 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10134830 2024.05.11 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 10134627 2024.05.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10091419 2024.05.09 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10091418 2024.05.09 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10091435 2024.05.09 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10091433 2024.05.09 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10091434 2024.05.09 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10091431 2024.05.09 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10091429 2024.05.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10091432 2024.05.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10091428 2024.05.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10091430 2024.05.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10091427 2024.05.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10091426 2024.05.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10091424 2024.05.09 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10091425 2024.05.09 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10091421 2024.05.09 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10091422 2024.05.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10091420 2024.05.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10091423 2024.05.09 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10134635 2024.05.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10080857 2024.05.07 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10080855 2024.05.07 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10080854 2024.05.07 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10080856 2024.05.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10080853 2024.05.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10080852 2024.05.07 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10080849 2024.05.07 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10080851 2024.05.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10080850 2024.05.07 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10080848 2024.05.07 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10080845 2024.05.07 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10080846 2024.05.07 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10080844 2024.05.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10080847 2024.05.07 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10080246 2024.05.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10080247 2024.05.07 PK
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10080244 2024.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10080245 2024.05.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10080242 2024.05.07 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10080243 2024.05.07 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10080238 2024.05.07 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10080239 2024.05.07 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10080236 2024.05.07 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10080235 2024.05.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10080237 2024.05.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10080234 2024.05.07 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10080233 2024.05.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10080229 2024.05.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10080232 2024.05.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10080230 2024.05.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10080231 2024.05.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10080228 2024.05.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10080227 2024.05.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10080225 2024.05.07 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10080226 2024.05.07 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10080224 2024.05.07 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10050438 2024.05.04 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10050411 2024.05.04 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10050440 2024.05.04 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10050428 2024.05.04 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 10050427 2024.05.04 LS
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10050441 2024.05.04 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10050406 2024.05.04 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10050408 2024.05.04 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10050433 2024.05.04 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10050424 2024.05.04 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10050445 2024.05.04 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10050437 2024.05.04 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10050419 2024.05.04 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10050435 2024.05.04 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 10050420 2024.05.04 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 10050413 2024.05.04 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10050412 2024.05.04 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10050432 2024.05.04 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10050405 2024.05.04 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10050410 2024.05.04 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10050430 2024.05.04 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10050426 2024.05.04 LS
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10050439 2024.05.04 LS
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10050442 2024.05.04 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10050421 2024.05.04 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10050443 2024.05.04 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10050416 2024.05.04 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10050423 2024.05.04 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10050436 2024.05.04 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10050414 2024.05.04 LS
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10050422 2024.05.04 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10050434 2024.05.04 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10050431 2024.05.04 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10050409 2024.05.04 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10050407 2024.05.04 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10050446 2024.05.04 LS
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10050425 2024.05.04 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10050415 2024.05.04 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10050444 2024.05.04 LS
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10050418 2024.05.04 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10050417 2024.05.04 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10050429 2024.05.04 LS
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10048258 2024.05.03 LS
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10047405 2024.05.03 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 10047297 2024.05.03 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10047296 2024.05.03 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10047295 2024.05.03 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10047294 2024.05.03 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10047293 2024.05.03 LS
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10047292 2024.05.03 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10047175 2024.05.03 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10047174 2024.05.03 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10047173 2024.05.03 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10047172 2024.05.03 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10047171 2024.05.03 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10047170 2024.05.03 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10047169 2024.05.03 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10047168 2024.05.03 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10047167 2024.05.03 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10047166 2024.05.03 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10047165 2024.05.03 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 10045790 2024.05.03 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10045789 2024.05.03 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10045788 2024.05.03 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10045787 2024.05.03 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10045786 2024.05.03 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10045785 2024.05.03 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10045784 2024.05.03 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10045783 2024.05.03 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10045782 2024.05.03 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10045781 2024.05.03 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10045780 2024.05.03 LS
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 10045779 2024.05.03 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10045778 2024.05.03 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10045777 2024.05.03 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10045776 2024.05.03 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10045775 2024.05.03 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10045774 2024.05.03 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10042160 2024.05.03 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10042159 2024.05.03 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10042158 2024.05.03 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10042157 2024.05.03 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10042156 2024.05.03 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10042155 2024.05.03 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 10042154 2024.05.03 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10042153 2024.05.03 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10042152 2024.05.03 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10042151 2024.05.03 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10042150 2024.05.03 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10042149 2024.05.03 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10042148 2024.05.03 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10042147 2024.05.03 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 10042146 2024.05.03 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10042145 2024.05.03 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 10041267 2024.05.03 LS
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10041266 2024.05.03 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10041265 2024.05.03 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10041264 2024.05.03 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10041263 2024.05.03 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10041262 2024.05.03 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10041261 2024.05.03 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10041260 2024.05.03 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10041259 2024.05.03 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10041258 2024.05.03 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10041257 2024.05.03 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10041256 2024.05.03 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10041255 2024.05.03 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10041254 2024.05.03 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10041253 2024.05.03 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10041252 2024.05.03 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10040305 2024.05.03 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10040304 2024.05.03 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10040303 2024.05.03 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10040302 2024.05.03 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10040301 2024.05.03 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10040300 2024.05.03 LS
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10040299 2024.05.03 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10040298 2024.05.03 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10040297 2024.05.03 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10040296 2024.05.03 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10040295 2024.05.03 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10040294 2024.05.03 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10040293 2024.05.03 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10040292 2024.05.03 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 10040291 2024.05.03 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10040290 2024.05.03 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10040289 2024.05.03 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10040288 2024.05.03 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10040287 2024.05.03 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10040286 2024.05.03 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10040285 2024.05.03 LS
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10040284 2024.05.03 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10040283 2024.05.03 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10040282 2024.05.03 LS
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10040281 2024.05.03 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10039625 2024.05.03 LS
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10039624 2024.05.03 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10039623 2024.05.03 LS
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10039622 2024.05.03 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10039621 2024.05.03 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10039620 2024.05.03 LS
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10039619 2024.05.03 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10039618 2024.05.03 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10039617 2024.05.03 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10039615 2024.05.03 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10039614 2024.05.03 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10039613 2024.05.03 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 10039612 2024.05.03 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10039611 2024.05.03 LS
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10039610 2024.05.03 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10039609 2024.05.03 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10039608 2024.05.03 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10039607 2024.05.03 LS
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10039606 2024.05.03 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10039605 2024.05.03 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10039604 2024.05.03 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10039603 2024.05.03 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10039602 2024.05.03 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10039601 2024.05.03 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10039600 2024.05.03 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10039599 2024.05.03 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10039598 2024.05.03 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10039597 2024.05.03 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10039596 2024.05.03 LS
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 10039595 2024.05.03 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10039594 2024.05.03 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10039593 2024.05.03 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10039592 2024.05.03 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10039591 2024.05.03 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10039590 2024.05.03 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10039589 2024.05.03 LS
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 10039588 2024.05.03 LS
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10039587 2024.05.03 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 10032365 2024.05.02 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10032366 2024.05.02 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 10032364 2024.05.02 LS
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10030117 2024.05.02 LS
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10030054 2024.05.02 LS
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10030052 2024.05.02 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10030051 2024.05.02 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10030050 2024.05.02 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10030049 2024.05.02 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10030048 2024.05.02 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10030047 2024.05.02 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10030046 2024.05.02 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10030045 2024.05.02 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10030044 2024.05.02 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10030043 2024.05.02 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10030042 2024.05.02 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10030041 2024.05.02 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10030040 2024.05.02 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10030039 2024.05.02 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10030038 2024.05.02 LS
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10030037 2024.05.02 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10030036 2024.05.02 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10030035 2024.05.02 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10030034 2024.05.02 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10030033 2024.05.02 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10028610 2024.05.02 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10028609 2024.05.02 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10028608 2024.05.02 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10028607 2024.05.02 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10028606 2024.05.02 LS
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 10028605 2024.05.02 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 10028626 2024.05.02 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10028625 2024.05.02 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10028624 2024.05.02 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10028623 2024.05.02 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10028622 2024.05.02 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10028621 2024.05.02 LS
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10028620 2024.05.02 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10028619 2024.05.02 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10028618 2024.05.02 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10028617 2024.05.02 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10028616 2024.05.02 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10028615 2024.05.02 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10028614 2024.05.02 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 10028613 2024.05.02 LS
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10028612 2024.05.02 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10028611 2024.05.02 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10028604 2024.05.02 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10028603 2024.05.02 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10028602 2024.05.02 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10028601 2024.05.02 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10028600 2024.05.02 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10028599 2024.05.02 LS
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10028598 2024.05.02 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10028597 2024.05.02 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10028596 2024.05.02 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10028595 2024.05.02 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10028594 2024.05.02 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 10028593 2024.05.02 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10028592 2024.05.02 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10028591 2024.05.02 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10028590 2024.05.02 LS
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10028589 2024.05.02 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10027458 2024.05.02 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10027457 2024.05.02 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10027456 2024.05.02 LS
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10027455 2024.05.02 LS
pospolity łyska, Fulica atra 3 10027454 2024.05.02 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10027453 2024.05.02 LS
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10027452 2024.05.02 LS
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 10027451 2024.05.02 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10027450 2024.05.02 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 10027449 2024.05.02 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 10027448 2024.05.02 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10027447 2024.05.02 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10027446 2024.05.02 LS
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 10027445 2024.05.02 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10027444 2024.05.02 LS
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 10027443 2024.05.02 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10027442 2024.05.02 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10027441 2024.05.02 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10027440 2024.05.02 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10027439 2024.05.02 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10027438 2024.05.02 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10027437 2024.05.02 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10027436 2024.05.02 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10027435 2024.05.02 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10027434 2024.05.02 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 10027433 2024.05.02 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10027432 2024.05.02 LS
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10026274 2024.05.02 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10026273 2024.05.02 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10026272 2024.05.02 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10026271 2024.05.02 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10026270 2024.05.02 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10026269 2024.05.02 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10026268 2024.05.02 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10026267 2024.05.02 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10026266 2024.05.02 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10026265 2024.05.02 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10026264 2024.05.02 LS
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10026263 2024.05.02 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10026262 2024.05.02 LS
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10023417 2024.05.01 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10023097 2024.05.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10023096 2024.05.01 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10022767 2024.05.01 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10022766 2024.05.01 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10022765 2024.05.01 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10022764 2024.05.01 LS
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10022763 2024.05.01 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10022762 2024.05.01 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10022761 2024.05.01 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10022800 2024.05.01 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10022799 2024.05.01 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10022798 2024.05.01 LS
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10022797 2024.05.01 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10022796 2024.05.01 LS
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10022795 2024.05.01 LS
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10022794 2024.05.01 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10022793 2024.05.01 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10022792 2024.05.01 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 10022791 2024.05.01 LS
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 10022790 2024.05.01 LS
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10022789 2024.05.01 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10022788 2024.05.01 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10022787 2024.05.01 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10022786 2024.05.01 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10022785 2024.05.01 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 10022784 2024.05.01 LS
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10022783 2024.05.01 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10022782 2024.05.01 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10022781 2024.05.01 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10022780 2024.05.01 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10022779 2024.05.01 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10022778 2024.05.01 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10022777 2024.05.01 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10022776 2024.05.01 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10022775 2024.05.01 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10022774 2024.05.01 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10022773 2024.05.01 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10022772 2024.05.01 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10022771 2024.05.01 LS
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10022770 2024.05.01 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10022769 2024.05.01 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10018940 2024.05.01 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10018939 2024.05.01 LS
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 10018938 2024.05.01 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10018937 2024.05.01 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10018936 2024.05.01 LS
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10018935 2024.05.01 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10018956 2024.05.01 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10018955 2024.05.01 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10018954 2024.05.01 LS
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10018953 2024.05.01 LS
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10018952 2024.05.01 LS
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10018951 2024.05.01 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10018950 2024.05.01 LS
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10018949 2024.05.01 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 10018948 2024.05.01 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 10018947 2024.05.01 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10018946 2024.05.01 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10018945 2024.05.01 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10018944 2024.05.01 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10018942 2024.05.01 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10018941 2024.05.01 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10018934 2024.05.01 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10018933 2024.05.01 LS
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10018932 2024.05.01 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10018931 2024.05.01 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10018930 2024.05.01 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10018929 2024.05.01 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10018928 2024.05.01 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10018927 2024.05.01 LS
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10018926 2024.05.01 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10018925 2024.05.01 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10018924 2024.05.01 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10018923 2024.05.01 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10018922 2024.05.01 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10018921 2024.05.01 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10018920 2024.05.01 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10018919 2024.05.01 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10019459 2024.05.01 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10013227 2024.05.01 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10008748 2024.04.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10008544 2024.04.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10008545 2024.04.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10008542 2024.04.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10008543 2024.04.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10008541 2024.04.30 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10008538 2024.04.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10008539 2024.04.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10008540 2024.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10008537 2024.04.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10008536 2024.04.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10008535 2024.04.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10000109 2024.04.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10000108 2024.04.29 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10000107 2024.04.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10000106 2024.04.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10000105 2024.04.29 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10000102 2024.04.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10000103 2024.04.29 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10000100 2024.04.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10000104 2024.04.29 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10000101 2024.04.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10000099 2024.04.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10000097 2024.04.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10000098 2024.04.29 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 9987195 2024.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9987196 2024.04.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9987194 2024.04.28 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9987193 2024.04.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9987192 2024.04.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9987191 2024.04.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9987190 2024.04.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9986723 2024.04.28 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9986718 2024.04.28 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9986715 2024.04.28 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 9986716 2024.04.28 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 9986712 2024.04.28 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9986717 2024.04.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9986720 2024.04.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9986713 2024.04.28 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9986714 2024.04.28 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 26 9986719 2024.04.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9986721 2024.04.28 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9986706 2024.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9986700 2024.04.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9986710 2024.04.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9986711 2024.04.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9986705 2024.04.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9986704 2024.04.28 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9986699 2024.04.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9986697 2024.04.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9986702 2024.04.28 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9986703 2024.04.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9986709 2024.04.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9986698 2024.04.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9986708 2024.04.28 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9986707 2024.04.28 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9986701 2024.04.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9986696 2024.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9988898 2024.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9988940 2024.04.28 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 9988936 2024.04.28 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 9988935 2024.04.28 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9988938 2024.04.28 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9988937 2024.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9988933 2024.04.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9988934 2024.04.28 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9988941 2024.04.28 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9988943 2024.04.28 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9988942 2024.04.28 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 9988944 2024.04.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9988946 2024.04.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9988948 2024.04.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9988950 2024.04.28 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9988947 2024.04.28 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9988949 2024.04.28 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9988954 2024.04.28 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9988955 2024.04.28 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9988960 2024.04.28 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9988961 2024.04.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9988959 2024.04.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9988958 2024.04.28 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9988957 2024.04.28 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9988953 2024.04.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9988952 2024.04.28 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9988951 2024.04.28 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9988945 2024.04.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9988956 2024.04.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9988962 2024.04.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9988963 2024.04.28 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9962823 2024.04.25 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9962822 2024.04.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9962824 2024.04.25 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9962821 2024.04.25 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9962820 2024.04.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9962818 2024.04.25 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9962819 2024.04.25 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9962817 2024.04.25 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9962816 2024.04.25 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9962815 2024.04.25 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9962813 2024.04.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9962814 2024.04.25 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9962812 2024.04.25 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 9962809 2024.04.25 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9962811 2024.04.25 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 9962810 2024.04.25 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9958347 2024.04.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9958349 2024.04.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9958348 2024.04.24 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9958346 2024.04.24 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9958246 2024.04.24 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9958247 2024.04.24 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9958245 2024.04.24 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9958243 2024.04.24 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 9958241 2024.04.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9958244 2024.04.24 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9958242 2024.04.24 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9958239 2024.04.24 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9958240 2024.04.24 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9958076 2024.04.24 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9958077 2024.04.24 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9958075 2024.04.24 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9958073 2024.04.24 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9958072 2024.04.24 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9958074 2024.04.24 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9958071 2024.04.24 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9958069 2024.04.24 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9958070 2024.04.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9958068 2024.04.24 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9958065 2024.04.24 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9958066 2024.04.24 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9958067 2024.04.24 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9958006 2024.04.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9958005 2024.04.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9958004 2024.04.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9958003 2024.04.24 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9958002 2024.04.24 PK
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9958009 2024.04.24 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9925070 2024.04.18
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 9925069 2024.04.18
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9925068 2024.04.18
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9925067 2024.04.18
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9928465 2024.04.18 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9928466 2024.04.18 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9928467 2024.04.18 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9928475 2024.04.18 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 9928477 2024.04.18 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9928476 2024.04.18 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9928492 2024.04.18 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9928493 2024.04.18 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9928460 2024.04.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9928462 2024.04.18 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9928461 2024.04.18 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9928463 2024.04.18 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9928464 2024.04.18 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9928468 2024.04.18 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9928469 2024.04.18 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9928472 2024.04.18 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9928471 2024.04.18 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9928473 2024.04.18 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9928470 2024.04.18 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9928474 2024.04.18 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9928491 2024.04.18 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9928478 2024.04.18 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9928484 2024.04.18 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 9928483 2024.04.18 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9928479 2024.04.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9928480 2024.04.18 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9928488 2024.04.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9928487 2024.04.18 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9928482 2024.04.18 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9928481 2024.04.18 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9928485 2024.04.18 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9928486 2024.04.18 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9928489 2024.04.18 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9928490 2024.04.18 MP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9923321 2024.04.17 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9923323 2024.04.17 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 9923322 2024.04.17 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9923326 2024.04.17 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9923327 2024.04.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9923324 2024.04.17 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9923325 2024.04.17 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9923328 2024.04.17 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9923329 2024.04.17 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9919856 2024.04.16 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9919854 2024.04.16 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9919855 2024.04.16 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9916665 2024.04.16 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9916680 2024.04.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9916681 2024.04.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9916679 2024.04.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9916678 2024.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9916676 2024.04.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9916677 2024.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9916675 2024.04.16 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9916674 2024.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9916673 2024.04.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9916672 2024.04.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9916671 2024.04.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9916670 2024.04.16 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9916669 2024.04.16 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9916668 2024.04.16 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9916667 2024.04.16 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9916666 2024.04.16 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 9923295 2024.04.16 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 9923294 2024.04.16 ŚK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 9900638 2024.04.14 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9919915 2024.04.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9919921 2024.04.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9919912 2024.04.14 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9919910 2024.04.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9919913 2024.04.14 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9919911 2024.04.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9919925 2024.04.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9919926 2024.04.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9919914 2024.04.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 4 9919919 2024.04.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9919922 2024.04.14 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9919920 2024.04.14 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9919924 2024.04.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9919916 2024.04.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9919917 2024.04.14 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9919918 2024.04.14 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9919923 2024.04.14 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9919927 2024.04.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9919928 2024.04.14 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1