DRUŻYNA

Drużyna: Dziki West. Obserwator: Bartosz Zwoliński

Liczba gatunków: 173

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 326 4055 91 91 2 18 31 40
2 169 1090 102 68 0 14 22 32
3 119 711 121 80 0 4 31 45
4 367 846 156 104 0 14 51 39
5 341 824 173 107 1 12 48 46
6 0 0 173 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki orłosęp, Gypaetus barbatus 1 10240133 2024.05.29 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10223421 2024.05.26
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10223420 2024.05.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 10223429 2024.05.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10223428 2024.05.26
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10223427 2024.05.26
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10223426 2024.05.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 10223425 2024.05.26
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10223424 2024.05.26
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10223423 2024.05.26
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10223422 2024.05.26
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10223419 2024.05.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10223418 2024.05.26
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10223417 2024.05.26
pospolity żuraw, Grus grus 2 10223416 2024.05.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10223415 2024.05.26
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10223414 2024.05.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10223413 2024.05.26
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10223412 2024.05.26
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10223411 2024.05.26
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 10223410 2024.05.26
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10223409 2024.05.26
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10223408 2024.05.26
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10223407 2024.05.26
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10223406 2024.05.26
pospolity bogatka, Parus major 1 10223405 2024.05.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10223404 2024.05.26
pospolity gęgawa, Anser anser 14 10223403 2024.05.26
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10223402 2024.05.26
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10223401 2024.05.26
pospolity kos, Turdus merula 1 10223400 2024.05.26
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10223399 2024.05.26
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10223398 2024.05.26
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10223397 2024.05.26
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10223396 2024.05.26
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10223395 2024.05.26
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10223394 2024.05.26
pospolity bogatka, Parus major 1 10223393 2024.05.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10223392 2024.05.26
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10223391 2024.05.26
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10223390 2024.05.26
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10223389 2024.05.26
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10223388 2024.05.26
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10223387 2024.05.26
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10223386 2024.05.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10223385 2024.05.26
pospolity łyska, Fulica atra 4 10223384 2024.05.26
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10223383 2024.05.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 10223382 2024.05.26
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10223381 2024.05.26
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 10223380 2024.05.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10223379 2024.05.26
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10223378 2024.05.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10223377 2024.05.26
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10223376 2024.05.26
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10223375 2024.05.26
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10223374 2024.05.26
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10223373 2024.05.25
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10223372 2024.05.25
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10207840 2024.05.24
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10207839 2024.05.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10207838 2024.05.24
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10207837 2024.05.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10207836 2024.05.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10207835 2024.05.24
pospolity bogatka, Parus major 1 10207834 2024.05.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10207833 2024.05.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10207832 2024.05.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10207831 2024.05.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10207830 2024.05.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10207829 2024.05.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10207828 2024.05.24
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10207827 2024.05.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10207826 2024.05.24
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 10207825 2024.05.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10207824 2024.05.24
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10207823 2024.05.24
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10207822 2024.05.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10207856 2024.05.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10207855 2024.05.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10207854 2024.05.18
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10207853 2024.05.18
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10207852 2024.05.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10207851 2024.05.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10207850 2024.05.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10207849 2024.05.18
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10207848 2024.05.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10207847 2024.05.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10207846 2024.05.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10207845 2024.05.18
pospolity kos, Turdus merula 1 10207844 2024.05.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10207843 2024.05.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10207842 2024.05.18
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10207841 2024.05.18
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10207821 2024.05.18
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10207820 2024.05.18
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10207819 2024.05.18
pospolity kos, Turdus merula 1 10207818 2024.05.18
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10207817 2024.05.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10207816 2024.05.18
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10207815 2024.05.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10207814 2024.05.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10207813 2024.05.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10207812 2024.05.18
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10207811 2024.05.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10207810 2024.05.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10207809 2024.05.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10207808 2024.05.18
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10207807 2024.05.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 10207806 2024.05.18
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10207804 2024.05.18
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10207803 2024.05.18
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10207802 2024.05.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10207801 2024.05.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10207800 2024.05.18
pospolity kos, Turdus merula 1 10207799 2024.05.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10207798 2024.05.18
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10207797 2024.05.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10207796 2024.05.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10207795 2024.05.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10207794 2024.05.18
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10207793 2024.05.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10207792 2024.05.18
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10207791 2024.05.18
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10207805 2024.05.13 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10207790 2024.05.13 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10135342 2024.05.13 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10135343 2024.05.13 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10135341 2024.05.13 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10135340 2024.05.13 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10135339 2024.05.13 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10135338 2024.05.13 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10135336 2024.05.13 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10135337 2024.05.13 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10128907 2024.05.12 LS
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10128905 2024.05.12 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10131060 2024.05.12 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10131062 2024.05.12 ZP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10131097 2024.05.12 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10131066 2024.05.12 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10131058 2024.05.12 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10130633 2024.05.12 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10131057 2024.05.12 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10131054 2024.05.12 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10131056 2024.05.12 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10131698 2024.05.12 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10131053 2024.05.12 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10131094 2024.05.12 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10131055 2024.05.12 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10130610 2024.05.12 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10129008 2024.05.12 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10129009 2024.05.12 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10131095 2024.05.12 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 10131052 2024.05.12 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 5 10131697 2024.05.12 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10131051 2024.05.12 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10131048 2024.05.12 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10131045 2024.05.12 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10131049 2024.05.12 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10131050 2024.05.12 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10131046 2024.05.12 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10131047 2024.05.12 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10131038 2024.05.12 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10131044 2024.05.12 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10131043 2024.05.12 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 10131039 2024.05.12 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10131042 2024.05.12 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10131041 2024.05.12 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10131040 2024.05.12 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10131033 2024.05.12 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10131034 2024.05.12 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10131037 2024.05.12 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10131030 2024.05.12 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10130605 2024.05.12 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 10131035 2024.05.12 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10131032 2024.05.12 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10131036 2024.05.12 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10131029 2024.05.12 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10131031 2024.05.12 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10131028 2024.05.12 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10129007 2024.05.11 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10129006 2024.05.11 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10129004 2024.05.11 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10129005 2024.05.11 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10058183 2024.05.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10040969 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10041098 2024.05.02 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10040972 2024.05.02 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 12 10040976 2024.05.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10041097 2024.05.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10040964 2024.05.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10041220 2024.05.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 10041137 2024.05.02 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10040967 2024.05.02 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10041200 2024.05.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10041099 2024.05.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10040962 2024.05.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10041143 2024.05.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10041180 2024.05.02 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10041133 2024.05.02 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10041206 2024.05.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10040954 2024.05.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10041127 2024.05.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10041156 2024.05.02 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10041114 2024.05.02 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10041159 2024.05.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10040945 2024.05.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10041181 2024.05.02 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10040968 2024.05.02 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10041169 2024.05.02 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10041212 2024.05.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10040944 2024.05.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 10041149 2024.05.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 10041223 2024.05.02 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10040965 2024.05.02 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10041108 2024.05.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10041188 2024.05.02 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10041151 2024.05.02 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10041165 2024.05.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10041128 2024.05.02 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10041210 2024.05.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10040948 2024.05.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10041122 2024.05.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10041102 2024.05.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10041152 2024.05.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10041217 2024.05.02 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10041202 2024.05.02 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10040966 2024.05.02 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10041190 2024.05.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10041120 2024.05.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10041225 2024.05.02 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10041189 2024.05.02 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10041215 2024.05.02 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10041123 2024.05.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10041191 2024.05.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10041107 2024.05.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10041147 2024.05.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10041211 2024.05.02 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10040957 2024.05.02 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10041157 2024.05.02 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10041198 2024.05.02 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 12 10040956 2024.05.02 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 18 10041218 2024.05.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10041103 2024.05.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10041197 2024.05.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10041158 2024.05.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10041175 2024.05.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10041214 2024.05.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10040958 2024.05.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10041109 2024.05.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10041148 2024.05.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10041176 2024.05.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10041222 2024.05.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10040960 2024.05.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10041118 2024.05.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10041219 2024.05.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10041129 2024.05.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10041139 2024.05.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10041170 2024.05.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10041203 2024.05.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10040963 2024.05.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10041135 2024.05.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10041171 2024.05.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10041208 2024.05.02 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10041131 2024.05.02 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10041168 2024.05.02 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10041160 2024.05.02 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10041134 2024.05.02 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10041185 2024.05.02 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10041221 2024.05.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10041172 2024.05.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10041104 2024.05.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10041150 2024.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10040952 2024.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10041111 2024.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10041161 2024.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10041183 2024.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10041209 2024.05.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10041132 2024.05.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10041145 2024.05.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10041173 2024.05.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10041224 2024.05.02 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10040959 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10040949 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10041101 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10041142 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10041166 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10041193 2024.05.02 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10041126 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10040947 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10041100 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10041146 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10041187 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10040946 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10041115 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10041138 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10041177 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10041207 2024.05.02 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10041116 2024.05.02 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10041144 2024.05.02 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10041196 2024.05.02 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10041125 2024.05.02 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10041167 2024.05.02 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10041163 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10040950 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10041113 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10041140 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10041162 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10041213 2024.05.02 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10041130 2024.05.02 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10041154 2024.05.02 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10041178 2024.05.02 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10041117 2024.05.02 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10041201 2024.05.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10041182 2024.05.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10041216 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10040953 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10041119 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10041141 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10041195 2024.05.02 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10041136 2024.05.02 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10041184 2024.05.02 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10041205 2024.05.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10041164 2024.05.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10041124 2024.05.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10041204 2024.05.02 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10041106 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10040951 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10041110 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10041174 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10041199 2024.05.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10041121 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10040955 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10041112 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10041155 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10041179 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10041192 2024.05.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10040961 2024.05.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10041105 2024.05.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10041153 2024.05.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10041194 2024.05.02 WP
rzadki uszatka, Asio otus 2 9997038 2024.04.29 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9997036 2024.04.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9997037 2024.04.28 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9997034 2024.04.28 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9997040 2024.04.28 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9997035 2024.04.28 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9997041 2024.04.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9997039 2024.04.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9997046 2024.04.28 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9997045 2024.04.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9997044 2024.04.28 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9997043 2024.04.28 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9997042 2024.04.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9997054 2024.04.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9997053 2024.04.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9997052 2024.04.28 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9997051 2024.04.28 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9997050 2024.04.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9997049 2024.04.28 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9997048 2024.04.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9997047 2024.04.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9997016 2024.04.28 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9997015 2024.04.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9997014 2024.04.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9997013 2024.04.28 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9997012 2024.04.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9997011 2024.04.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9997010 2024.04.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9997009 2024.04.28 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9997008 2024.04.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9997007 2024.04.28 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9997006 2024.04.28 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9997002 2024.04.28 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9997003 2024.04.28 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9997005 2024.04.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9997004 2024.04.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9997032 2024.04.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9997031 2024.04.28 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9997030 2024.04.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9997029 2024.04.28 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9997028 2024.04.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9997027 2024.04.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9997026 2024.04.28 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9997025 2024.04.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9997024 2024.04.28 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9997023 2024.04.28 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9997022 2024.04.28 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9997021 2024.04.28 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9997020 2024.04.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9997019 2024.04.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9997018 2024.04.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9997001 2024.04.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9997000 2024.04.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9996999 2024.04.28 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9996998 2024.04.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9996997 2024.04.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9996996 2024.04.28 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9996995 2024.04.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9996994 2024.04.28 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9996993 2024.04.28 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9996992 2024.04.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9996991 2024.04.28 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9996990 2024.04.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9996989 2024.04.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9996988 2024.04.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9996987 2024.04.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9996986 2024.04.28 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9996985 2024.04.28 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9996984 2024.04.28 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9996983 2024.04.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9996982 2024.04.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9996981 2024.04.28 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9996980 2024.04.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9996979 2024.04.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9996978 2024.04.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9996977 2024.04.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9996976 2024.04.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9996975 2024.04.28 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9996974 2024.04.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9996973 2024.04.28 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9996972 2024.04.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9996971 2024.04.28 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9996970 2024.04.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9996969 2024.04.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9996968 2024.04.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9996967 2024.04.28 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9996966 2024.04.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9996965 2024.04.28 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9996964 2024.04.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9996963 2024.04.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9996962 2024.04.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9996961 2024.04.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9996960 2024.04.28 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9996959 2024.04.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9996958 2024.04.28 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9996957 2024.04.28 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9996956 2024.04.28 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9996955 2024.04.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 17 9996954 2024.04.28 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9980110 2024.04.27 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9980111 2024.04.27 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9980109 2024.04.27 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9980108 2024.04.27 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9980106 2024.04.27 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 9980107 2024.04.27 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9980105 2024.04.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9980104 2024.04.27 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9969744 2024.04.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9969743 2024.04.26 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9969742 2024.04.26 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9969752 2024.04.26 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9969751 2024.04.26 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9969754 2024.04.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9969753 2024.04.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9969755 2024.04.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9969749 2024.04.26 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9969750 2024.04.26 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9969747 2024.04.26 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9969748 2024.04.26 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9969745 2024.04.26 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9969760 2024.04.26 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9969759 2024.04.26 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9969758 2024.04.26 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9969757 2024.04.26 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9969756 2024.04.26 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9969746 2024.04.26 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9969772 2024.04.26 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9969773 2024.04.26 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9969771 2024.04.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9969770 2024.04.26 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9969767 2024.04.26 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9969769 2024.04.26 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9969768 2024.04.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9969765 2024.04.26 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9969766 2024.04.26 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9969764 2024.04.26 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9969762 2024.04.26 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9969763 2024.04.26 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9969761 2024.04.26 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9969776 2024.04.26 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9969775 2024.04.26 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9969774 2024.04.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9969741 2024.04.26 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9969740 2024.04.26 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9969739 2024.04.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9969738 2024.04.26 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9969737 2024.04.26 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9969731 2024.04.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9969732 2024.04.26 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9969730 2024.04.26 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9969728 2024.04.26 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 9969729 2024.04.26 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9969727 2024.04.26 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9969726 2024.04.26 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9969736 2024.04.26 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9969735 2024.04.26 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9969734 2024.04.26 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9969733 2024.04.26 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9969725 2024.04.26 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9969724 2024.04.26 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9969723 2024.04.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9969722 2024.04.26 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9969721 2024.04.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9969720 2024.04.26 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9969719 2024.04.26 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9969718 2024.04.26 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9969717 2024.04.26 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9969716 2024.04.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9969715 2024.04.26 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9969714 2024.04.26 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9969713 2024.04.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9969712 2024.04.26 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9969711 2024.04.26 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9969710 2024.04.26 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9966241 2024.04.25 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9966246 2024.04.25 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9966245 2024.04.25 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 9966244 2024.04.25 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9966243 2024.04.25 WP
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 9966242 2024.04.25 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9966224 2024.04.25 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9966223 2024.04.25 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9966222 2024.04.25 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9966210 2024.04.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9966211 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9966209 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966221 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9966220 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966219 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966218 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966217 2024.04.25 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9966212 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966216 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966215 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966214 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966213 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966240 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966239 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9966238 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966237 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966236 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966235 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966234 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966233 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966232 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9966231 2024.04.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9966230 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966229 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9966228 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966227 2024.04.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9966226 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9966225 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966208 2024.04.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9966207 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966206 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9966205 2024.04.25 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9966197 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9966204 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966203 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966202 2024.04.25 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9966196 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9966201 2024.04.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9966200 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966199 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966198 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966195 2024.04.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9966194 2024.04.25 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9966193 2024.04.25 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9946092 2024.04.21 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9946093 2024.04.21
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9946090 2024.04.21
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 9946088 2024.04.21
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9946089 2024.04.21
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9946091 2024.04.21
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9946087 2024.04.21
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9946085 2024.04.21
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9946086 2024.04.21
pospolity żuraw, Grus grus 120 9946084 2024.04.21
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9946095 2024.04.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9946109 2024.04.21
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9946108 2024.04.21
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9946107 2024.04.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9946106 2024.04.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9946105 2024.04.21
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9946104 2024.04.21
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9946103 2024.04.21
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9946102 2024.04.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9946101 2024.04.21
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9946100 2024.04.21
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 9946099 2024.04.21
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9946098 2024.04.21
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9946097 2024.04.21
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9946096 2024.04.21
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9946094 2024.04.19 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9915981 2024.04.16 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9910145 2024.04.14 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9910146 2024.04.14 ZP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9910144 2024.04.14 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9895897 2024.04.13 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9895896 2024.04.13 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9895898 2024.04.13 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9895895 2024.04.13 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9895894 2024.04.13 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9895892 2024.04.13 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9895891 2024.04.13 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9895893 2024.04.13 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9895890 2024.04.13 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9895889 2024.04.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9895887 2024.04.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9895888 2024.04.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9895886 2024.04.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9895884 2024.04.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9895885 2024.04.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9895883 2024.04.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9891805 2024.04.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9891804 2024.04.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9891803 2024.04.13 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9891802 2024.04.13 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9891801 2024.04.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9891814 2024.04.12 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9891813 2024.04.12 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9891812 2024.04.12 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9891811 2024.04.12 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9891810 2024.04.12 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9891809 2024.04.12 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9891808 2024.04.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9891807 2024.04.12 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9891806 2024.04.12 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9891800 2024.04.12 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9891799 2024.04.12 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9891798 2024.04.12 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9891797 2024.04.12 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9891796 2024.04.12 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9891795 2024.04.12 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9891794 2024.04.12 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9891793 2024.04.12 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9891792 2024.04.12 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9891791 2024.04.12 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9891790 2024.04.12 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9891789 2024.04.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9891788 2024.04.12 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9891787 2024.04.12 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9891786 2024.04.12 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9891785 2024.04.12 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9891784 2024.04.12 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9891783 2024.04.12 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9891782 2024.04.12 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9891781 2024.04.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9891780 2024.04.12 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9891779 2024.04.12 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9891778 2024.04.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9891777 2024.04.12 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9891776 2024.04.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9891775 2024.04.12 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9891774 2024.04.12 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9891773 2024.04.12 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9891772 2024.04.12 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9891770 2024.04.10 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9891769 2024.04.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9924527 2024.04.10 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9924517 2024.04.10 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9924529 2024.04.10 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9924535 2024.04.10 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9924520 2024.04.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9924526 2024.04.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9924534 2024.04.10 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9924516 2024.04.10 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9924521 2024.04.10 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9924522 2024.04.10 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9924525 2024.04.10 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9924532 2024.04.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9924519 2024.04.10 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9924533 2024.04.10 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9924536 2024.04.10 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9924515 2024.04.10 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9924530 2024.04.10 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9924523 2024.04.10 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9924524 2024.04.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9924531 2024.04.10 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9924528 2024.04.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9924518 2024.04.10 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9868207 2024.04.09 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9868208 2024.04.09 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9868200 2024.04.09 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9868202 2024.04.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9868204 2024.04.09 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9868192 2024.04.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9868203 2024.04.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9868197 2024.04.09 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9868189 2024.04.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9868195 2024.04.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9868194 2024.04.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9868190 2024.04.09 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9868196 2024.04.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9868199 2024.04.09 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9868201 2024.04.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9868198 2024.04.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9868193 2024.04.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9868191 2024.04.09 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9846512 2024.04.07 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9846513 2024.04.07 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9846511 2024.04.06 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9846510 2024.04.06 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9846504 2024.04.06 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9846508 2024.04.06 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9846498 2024.04.05 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9846503 2024.04.05 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9773286 2024.03.27 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9773285 2024.03.26 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9773284 2024.03.26 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9773283 2024.03.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 9742626 2024.03.24 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9742625 2024.03.24 WP
pospolity łyska, Fulica atra 15 9742637 2024.03.24 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9742636 2024.03.24 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9742635 2024.03.24 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9742634 2024.03.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9742633 2024.03.24 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9742632 2024.03.24 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9742631 2024.03.24 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9742630 2024.03.24 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9742629 2024.03.24 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9742628 2024.03.24 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 9742627 2024.03.24 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9742609 2024.03.24 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9742624 2024.03.24 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9742623 2024.03.24 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 9742622 2024.03.24 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9742621 2024.03.24 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9742620 2024.03.24 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9742619 2024.03.24 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9742618 2024.03.24 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9742617 2024.03.24 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 9742616 2024.03.24 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9742615 2024.03.24 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9742614 2024.03.24 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9742613 2024.03.24 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9742612 2024.03.24 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9742611 2024.03.24 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9742610 2024.03.24 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9742608 2024.03.24 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9742607 2024.03.24 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9742606 2024.03.24 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9742605 2024.03.24 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9742604 2024.03.24 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9742603 2024.03.24 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 9742602 2024.03.24 WP
pospolity łyska, Fulica atra 10 9742601 2024.03.24 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 9742600 2024.03.24 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9742599 2024.03.24 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9742598 2024.03.24 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9742597 2024.03.24 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9742596 2024.03.24 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9742595 2024.03.24 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 9742594 2024.03.24 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9742593 2024.03.23 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9693171 2024.03.16 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9693166 2024.03.16 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9693167 2024.03.16 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9693170 2024.03.16 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9693169 2024.03.16 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9693163 2024.03.16 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9693162 2024.03.16 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9693161 2024.03.16 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9693168 2024.03.16 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9644553 2024.03.06 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9644554 2024.03.06 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9644552 2024.03.06 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9634123 2024.03.03 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9634122 2024.03.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9634124 2024.03.03 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9634120 2024.03.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9634121 2024.03.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9620178 2024.03.02 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9620179 2024.03.02 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9620177 2024.03.02 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9620176 2024.03.02 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9620175 2024.03.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9620172 2024.03.02 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9620174 2024.03.02 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9620169 2024.03.02 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9620170 2024.03.02 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9620173 2024.03.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9620171 2024.03.02 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9620166 2024.03.02 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9620167 2024.03.02 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9620165 2024.03.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9620168 2024.03.02 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9620162 2024.03.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9620164 2024.03.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9620163 2024.03.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9620161 2024.03.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9620160 2024.03.02 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9620158 2024.03.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9620159 2024.03.02 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9620155 2024.03.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9620157 2024.03.02 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9620156 2024.03.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9620154 2024.03.02 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9620153 2024.03.02 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9620134 2024.03.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9620136 2024.03.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9620135 2024.03.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9620133 2024.03.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9620131 2024.03.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9620129 2024.03.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9620132 2024.03.02 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9620125 2024.03.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9620130 2024.03.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9620128 2024.03.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9620127 2024.03.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9620126 2024.03.02 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9620124 2024.03.02 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9620122 2024.03.02 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9620123 2024.03.02 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9620121 2024.03.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9620142 2024.03.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9620152 2024.03.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9620151 2024.03.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9620150 2024.03.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9620149 2024.03.02 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9620148 2024.03.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9620147 2024.03.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9620146 2024.03.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9620145 2024.03.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9620144 2024.03.02 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9620143 2024.02.27 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9620139 2024.02.27 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9620140 2024.02.27 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9620137 2024.02.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9620141 2024.02.27 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9620138 2024.02.27 WP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9592403 2024.02.25 LS
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9590027 2024.02.25 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9590026 2024.02.25 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9590025 2024.02.25 LS
pospolity żuraw, Grus grus 8 9590024 2024.02.25 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9590023 2024.02.25 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9590022 2024.02.25 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 9589975 2024.02.25 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9589974 2024.02.25 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9589973 2024.02.25 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9589972 2024.02.25 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9589971 2024.02.25 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9589970 2024.02.25 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 350 9589969 2024.02.25 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9589968 2024.02.25 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 150 9589967 2024.02.25 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9589965 2024.02.25 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 9589964 2024.02.25 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 9589963 2024.02.25 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9589962 2024.02.25 LS
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9589961 2024.02.25 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9589960 2024.02.25 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9589959 2024.02.25 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9590021 2024.02.25 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9590020 2024.02.25 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9590019 2024.02.25 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9590018 2024.02.25 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9592402 2024.02.25 LS
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9592400 2024.02.25 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9592401 2024.02.25 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 9590006 2024.02.24 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9590008 2024.02.24 LS
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9590012 2024.02.24 LS
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9590010 2024.02.24 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9590005 2024.02.24 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9590014 2024.02.23 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9590007 2024.02.23 LS
pospolity sroka, Pica pica 2 9590017 2024.02.23 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9590002 2024.02.23 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9590003 2024.02.23 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9590009 2024.02.23 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 5 9574902 2024.02.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9574907 2024.02.19 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9574906 2024.02.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9574905 2024.02.19 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9574904 2024.02.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9574903 2024.02.19 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9574939 2024.02.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9574938 2024.02.19 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9574937 2024.02.19 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9574936 2024.02.19 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9574935 2024.02.19 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9574934 2024.02.19 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9574933 2024.02.19 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9574932 2024.02.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9574931 2024.02.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9574930 2024.02.19 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9574929 2024.02.19 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9574928 2024.02.19 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9574927 2024.02.19 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9574926 2024.02.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9574925 2024.02.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9574924 2024.02.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9574923 2024.02.19 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9574922 2024.02.19 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9574921 2024.02.19 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 9574920 2024.02.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9574919 2024.02.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9574918 2024.02.19 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9574917 2024.02.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9574916 2024.02.19 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9574915 2024.02.19 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9574914 2024.02.19 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9574913 2024.02.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9574912 2024.02.19 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9574911 2024.02.19 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9574910 2024.02.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9574909 2024.02.19 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9574908 2024.02.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9574955 2024.02.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9574954 2024.02.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9574953 2024.02.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9574952 2024.02.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9574951 2024.02.19 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9574950 2024.02.19 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9574949 2024.02.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9574948 2024.02.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9574947 2024.02.19 WP