DRUŻYNA

Drużyna: Anna K-W. Obserwator: Anna Kamilewicz-Wicik

Liczba gatunków: 148

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 157 838 51 51 0 4 17 30
2 35 118 54 22 0 1 3 18
3 108 351 73 53 0 3 13 37
4 176 458 113 80 0 7 36 37
5 148 346 148 86 0 16 40 30
6 3 3 148 3 0 0 1 2
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 10264136 2024.06.01 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10264135 2024.06.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10264134 2024.06.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10262482 2024.05.31 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10262484 2024.05.31 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10262481 2024.05.31 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 10262483 2024.05.31 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10262480 2024.05.31 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10262485 2024.05.31 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10262479 2024.05.31 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10262478 2024.05.31 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10262477 2024.05.31 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10262476 2024.05.31 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10262474 2024.05.31 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10262475 2024.05.31 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10262473 2024.05.31 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10262472 2024.05.31 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10262471 2024.05.31 PL
pospolity łyska, Fulica atra 6 10262469 2024.05.31 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10262468 2024.05.31 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10262470 2024.05.31 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10262466 2024.05.31 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10262465 2024.05.31 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10262464 2024.05.31 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 10262463 2024.05.31 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10262462 2024.05.31 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10262467 2024.05.31 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10262461 2024.05.31 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10262460 2024.05.31 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10262458 2024.05.31 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10262457 2024.05.31 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10262456 2024.05.31 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10262459 2024.05.31 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10250711 2024.05.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10249208 2024.05.30 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10249207 2024.05.30 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10249206 2024.05.30 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10249205 2024.05.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10247439 2024.05.30 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10247438 2024.05.30 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10246677 2024.05.30 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10246676 2024.05.26 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10197632 2024.05.22 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10184784 2024.05.20 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10184783 2024.05.20 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10184782 2024.05.19 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 10184781 2024.05.19 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10184780 2024.05.19 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10184779 2024.05.19 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10184777 2024.05.19 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10184778 2024.05.19 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10184776 2024.05.19 MZ
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10184775 2024.05.19 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10184774 2024.05.19 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10173211 2024.05.18 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10168329 2024.05.18 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10168326 2024.05.18 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10168327 2024.05.18 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10168328 2024.05.18 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10168325 2024.05.18 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10168324 2024.05.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10139181 2024.05.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10139180 2024.05.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10139178 2024.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10139179 2024.05.14 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10059878 2024.05.04 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10059635 2024.05.04 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10059817 2024.05.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10059819 2024.05.04 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10059816 2024.05.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10059637 2024.05.04 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10059634 2024.05.04 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10059633 2024.05.04 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10059638 2024.05.04 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10059636 2024.05.04 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10059632 2024.05.04 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10059823 2024.05.04 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10059822 2024.05.04 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 10059630 2024.05.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10059653 2024.05.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10059661 2024.05.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10059820 2024.05.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10059639 2024.05.04 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 10059631 2024.05.04 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10059629 2024.05.04 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10059627 2024.05.04 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10059818 2024.05.04 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10059821 2024.05.04 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10059626 2024.05.04 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10059628 2024.05.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10059624 2024.05.04 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 10059873 2024.05.04 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10059622 2024.05.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10059625 2024.05.04 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10059623 2024.05.04 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 10059621 2024.05.04 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10059619 2024.05.04 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10059620 2024.05.04 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10059618 2024.05.04 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10060574 2024.05.04 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10060573 2024.05.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10059643 2024.05.04 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10053947 2024.05.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10053945 2024.05.04 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10053944 2024.05.04 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10053942 2024.05.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10053941 2024.05.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10053943 2024.05.04 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10053939 2024.05.04 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10053940 2024.05.04 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10053946 2024.05.04 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10047436 2024.05.03 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10047434 2024.05.03 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10042712 2024.05.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10042713 2024.05.03 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10039472 2024.05.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10039473 2024.05.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10039470 2024.05.03 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 10039471 2024.05.03 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10039468 2024.05.03 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 10039467 2024.05.03 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10036091 2024.05.02 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 10036071 2024.05.02 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10036070 2024.05.02 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10036069 2024.05.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10036077 2024.05.02 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10036073 2024.05.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10036076 2024.05.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10036075 2024.05.02 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10036072 2024.05.02 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10036068 2024.05.02 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10036067 2024.05.02 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10036065 2024.05.01 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10036063 2024.05.01 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10036066 2024.05.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10036064 2024.05.01 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 10021097 2024.05.01 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10021096 2024.05.01 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 20 10036085 2024.05.01 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10036078 2024.05.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10036079 2024.05.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10021098 2024.05.01 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10021095 2024.05.01 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10021092 2024.05.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 10021094 2024.05.01 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10021093 2024.05.01 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10021091 2024.05.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 10036086 2024.05.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10036087 2024.05.01 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10015895 2024.05.01 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10015896 2024.05.01 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10015894 2024.04.30 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10005775 2024.04.29 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10005776 2024.04.28 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10005774 2024.04.28 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10005773 2024.04.28 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9990441 2024.04.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9990439 2024.04.28 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9990440 2024.04.28 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9987536 2024.04.27 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9969853 2024.04.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9962418 2024.04.25 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9962417 2024.04.25 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9962419 2024.04.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9902121 2024.04.14 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9901827 2024.04.14 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9901821 2024.04.14 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9901823 2024.04.14 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9901818 2024.04.14 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9901814 2024.04.14 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9901813 2024.04.14 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9901815 2024.04.14 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9901812 2024.04.14 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9901810 2024.04.14 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9901811 2024.04.14 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9901809 2024.04.14 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9901808 2024.04.14 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9901849 2024.04.14 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9901847 2024.04.14 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9901850 2024.04.14 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9901845 2024.04.14 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 9901842 2024.04.14 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9901839 2024.04.13 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9901832 2024.04.13 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9901833 2024.04.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9901843 2024.04.13 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9901844 2024.04.13 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9901829 2024.04.13 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9901830 2024.04.13 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9901822 2024.04.13 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9901819 2024.04.13 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9901848 2024.04.13 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9901846 2024.04.13 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9901841 2024.04.13 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9901837 2024.04.13 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10047474 2024.04.13 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10047435 2024.04.13 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9963023 2024.04.13 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9901824 2024.04.13 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9901838 2024.04.13 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9901836 2024.04.13 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9901835 2024.04.13 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9901834 2024.04.13 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9901831 2024.04.13 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9901826 2024.04.13 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 9901825 2024.04.13 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9901828 2024.04.13 PL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9901820 2024.04.13 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9901817 2024.04.13 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9901816 2024.04.13 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9901807 2024.04.13 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9901851 2024.04.13 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9901806 2024.04.13 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9901804 2024.04.13 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9901803 2024.04.13 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9901802 2024.04.13 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9901805 2024.04.13 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9901801 2024.04.13 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9901800 2024.04.13 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9901799 2024.04.13 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9901798 2024.04.13 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9901796 2024.04.13 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9901797 2024.04.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9901795 2024.04.13 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9901794 2024.04.13 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9901792 2024.04.13 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9901793 2024.04.13 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 9889898 2024.04.13 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9889896 2024.04.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9889897 2024.04.12 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9889895 2024.04.12 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 9889894 2024.04.12 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9887975 2024.04.12 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9887973 2024.04.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9887974 2024.04.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9887971 2024.04.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9887972 2024.04.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9887776 2024.04.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9887777 2024.04.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9887719 2024.04.12 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9887718 2024.04.12 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9887717 2024.04.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9887716 2024.04.12 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9887714 2024.04.12 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9887712 2024.04.12 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9887713 2024.04.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9887715 2024.04.12 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9887711 2024.04.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9884351 2024.04.12 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9884350 2024.04.12 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9884349 2024.04.12 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9884348 2024.04.12 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9878437 2024.04.11 MZ
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9870748 2024.04.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9864134 2024.04.08 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9864133 2024.04.08 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9864132 2024.04.08 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9849317 2024.04.07 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9847692 2024.04.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9847119 2024.04.07 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9847116 2024.04.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9847120 2024.04.07 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9847114 2024.04.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9847117 2024.04.07 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9847118 2024.04.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9847115 2024.04.07 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9847112 2024.04.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9847113 2024.04.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9847152 2024.04.07 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 9847151 2024.04.07 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9847150 2024.04.07 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9847149 2024.04.07 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9847145 2024.04.07 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9847144 2024.04.07 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9847142 2024.04.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9847141 2024.04.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9847140 2024.04.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9847135 2024.04.07 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9847136 2024.04.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9847131 2024.04.07 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9847130 2024.04.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9847127 2024.04.07 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9847126 2024.04.07 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9847146 2024.04.07 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9847147 2024.04.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9847143 2024.04.07 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9847138 2024.04.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9847139 2024.04.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9847137 2024.04.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9847133 2024.04.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9847129 2024.04.07 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9847128 2024.04.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9847132 2024.04.07 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9847124 2024.04.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9847125 2024.04.07 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9847134 2024.04.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9847123 2024.04.07 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9847121 2024.04.07 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9847122 2024.04.06 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9818305 2024.04.03 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9818302 2024.04.03 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9818306 2024.04.03 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9818304 2024.04.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9818307 2024.04.03 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9818301 2024.04.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 30 9818303 2024.04.03 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9805178 2024.04.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9805177 2024.04.01 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9805176 2024.04.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9806169 2024.04.01 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9805174 2024.04.01 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9805175 2024.04.01 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9805172 2024.04.01 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9805173 2024.04.01 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9805171 2024.04.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9804570 2024.04.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9804572 2024.04.01 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9804571 2024.04.01 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9804569 2024.04.01 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9804566 2024.04.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9804567 2024.04.01 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9804563 2024.04.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9804565 2024.04.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9804564 2024.04.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9804562 2024.04.01 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9804561 2024.04.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9804560 2024.04.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9792826 2024.03.31 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9792824 2024.03.31 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9792823 2024.03.31 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9792822 2024.03.31 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9792821 2024.03.31 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9792819 2024.03.31 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9792820 2024.03.31 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9792818 2024.03.31 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9792817 2024.03.31 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 9792116 2024.03.31 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9792118 2024.03.31 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9792117 2024.03.31 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9792115 2024.03.31 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9792113 2024.03.31 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9792114 2024.03.31 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9792111 2024.03.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9792112 2024.03.31 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9792110 2024.03.31 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9789983 2024.03.31 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9789982 2024.03.31 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9789758 2024.03.31 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9789759 2024.03.31 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9787035 2024.03.30 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9787034 2024.03.30 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9775606 2024.03.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9775607 2024.03.29 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9775604 2024.03.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9775605 2024.03.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9770393 2024.03.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9770392 2024.03.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9770394 2024.03.28 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9760386 2024.03.27 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9755487 2024.03.26 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9755488 2024.03.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9748125 2024.03.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9743596 2024.03.24 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9743597 2024.03.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9743534 2024.03.24 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9743532 2024.03.24 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9743533 2024.03.24 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 9736542 2024.03.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9731266 2024.03.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9731200 2024.03.23 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9731201 2024.03.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9727058 2024.03.22 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9727057 2024.03.22 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9727059 2024.03.22 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9727054 2024.03.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9727056 2024.03.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9727051 2024.03.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9727055 2024.03.20 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9727052 2024.03.20 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9727050 2024.03.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9704447 2024.03.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9704446 2024.03.18 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9701079 2024.03.17 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9701062 2024.03.17 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9702023 2024.03.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9702024 2024.03.17 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9701056 2024.03.17 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9702022 2024.03.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9702025 2024.03.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9701061 2024.03.17 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9701055 2024.03.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9701063 2024.03.17 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9701060 2024.03.17 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9701067 2024.03.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9701070 2024.03.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9701059 2024.03.17 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9701057 2024.03.17 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9685718 2024.03.16 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9681942 2024.03.15 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9681941 2024.03.15 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9679999 2024.03.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9679995 2024.03.14 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 11 9679994 2024.03.12 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9680000 2024.03.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9679993 2024.03.10 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9679998 2024.03.10 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9679996 2024.03.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9679997 2024.03.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9679991 2024.03.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9679992 2024.03.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9679990 2024.03.10 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9679988 2024.03.09 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9646333 2024.03.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9640038 2024.03.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9640037 2024.03.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9640032 2024.03.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9640031 2024.03.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9640030 2024.03.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9632670 2024.03.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9629051 2024.03.03 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9629050 2024.03.03 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 9629040 2024.03.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9629048 2024.03.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9629042 2024.03.03 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9629041 2024.03.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9629046 2024.03.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9629045 2024.03.03 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9629038 2024.03.03 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9629047 2024.03.03 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9629039 2024.03.03 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9629037 2024.03.03 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9629043 2024.03.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9629049 2024.03.03 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9629035 2024.03.02 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9629034 2024.03.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9629036 2024.02.29 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9604055 2024.02.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9604057 2024.02.28 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9604058 2024.02.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9604056 2024.02.28 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9604053 2024.02.28 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 9604052 2024.02.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9604054 2024.02.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9592193 2024.02.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9583152 2024.02.25 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9577567 2024.02.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9577568 2024.02.23 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 9577565 2024.02.21 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9565252 2024.02.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9565251 2024.02.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9565254 2024.02.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9565255 2024.02.19 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9565249 2024.02.19 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9554804 2024.02.18 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9554803 2024.02.18 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9554802 2024.02.16 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9554801 2024.02.16 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9554800 2024.02.15 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9542358 2024.02.15 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9542360 2024.02.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9542359 2024.02.15 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9542361 2024.02.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9517055 2024.02.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9517054 2024.02.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9505953 2024.02.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 9503141 2024.02.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9502396 2024.02.03 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9502022 2024.02.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9502021 2024.02.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9502023 2024.02.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9495707 2024.01.29 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9495706 2024.01.29 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9479324 2024.01.28 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9479321 2024.01.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9479325 2024.01.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9479323 2024.01.27 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9479322 2024.01.27 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9479326 2024.01.27 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 9479327 2024.01.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9475033 2024.01.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9475032 2024.01.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9465386 2024.01.23 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9458293 2024.01.21 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9458292 2024.01.21 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9458291 2024.01.21 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9458294 2024.01.21 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9451456 2024.01.20 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9451457 2024.01.20 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9451455 2024.01.20 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9451454 2024.01.20 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9451453 2024.01.20 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9451451 2024.01.20 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 9451452 2024.01.20 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9451450 2024.01.20 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9451449 2024.01.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9451448 2024.01.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9451447 2024.01.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9449985 2024.01.20 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9449983 2024.01.20 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9449982 2024.01.20 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9449266 2024.01.19 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9449265 2024.01.18 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9449267 2024.01.18 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9374715 2024.01.14 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9374721 2024.01.14 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9374714 2024.01.14 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9374719 2024.01.14 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9374720 2024.01.14 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9374723 2024.01.14 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9374718 2024.01.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9374717 2024.01.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9374716 2024.01.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9374713 2024.01.14 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9374736 2024.01.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9374739 2024.01.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9374735 2024.01.14 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9374737 2024.01.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9374733 2024.01.14 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9374729 2024.01.14 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9374731 2024.01.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9374732 2024.01.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9374734 2024.01.14 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 4 9374730 2024.01.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9374738 2024.01.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9374726 2024.01.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9374727 2024.01.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9374724 2024.01.14 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9364775 2024.01.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9364773 2024.01.13 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9364772 2024.01.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9364774 2024.01.13 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9364770 2024.01.13 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9364771 2024.01.13 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9360877 2024.01.12 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9360412 2024.01.12 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9360413 2024.01.12 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9360411 2024.01.12 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9358818 2024.01.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 9358784 2024.01.12 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9358783 2024.01.12 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 11 9358774 2024.01.12 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9357167 2024.01.11 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9357166 2024.01.11 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 13 9356094 2024.01.11 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9356096 2024.01.11 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9356092 2024.01.11 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9356093 2024.01.11 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9356095 2024.01.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9356090 2024.01.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 9 9356089 2024.01.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9356087 2024.01.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9356088 2024.01.11 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9356091 2024.01.11 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9353984 2024.01.10 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9353981 2024.01.10 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9353983 2024.01.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9353985 2024.01.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 11 9353980 2024.01.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9353982 2024.01.10 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9353979 2024.01.10 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9353978 2024.01.10 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9353977 2024.01.10 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9353976 2024.01.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9353128 2024.01.10 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9353127 2024.01.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9353039 2024.01.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9353040 2024.01.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 9353038 2024.01.10 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9353041 2024.01.10 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9353037 2024.01.10 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9346795 2024.01.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9346796 2024.01.08 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9345843 2024.01.08 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9345846 2024.01.08 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9345842 2024.01.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9345844 2024.01.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9345845 2024.01.07 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 13 9336473 2024.01.06 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9336466 2024.01.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9336472 2024.01.06 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9336469 2024.01.06 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9336462 2024.01.06 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9336464 2024.01.06 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9336471 2024.01.06 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 50 9336463 2024.01.06 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 9336468 2024.01.06 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 70 9336457 2024.01.06 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9336467 2024.01.06 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9336470 2024.01.06 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9336459 2024.01.06 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9336461 2024.01.06 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9336460 2024.01.06 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9336458 2024.01.06 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 73 9336465 2024.01.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9332957 2024.01.06 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 9332956 2024.01.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9332954 2024.01.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9329273 2024.01.05 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9329268 2024.01.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9329266 2024.01.05 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9329267 2024.01.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9329265 2024.01.05 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9329264 2024.01.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9329263 2024.01.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 19 9329262 2024.01.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9329122 2024.01.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9328942 2024.01.05 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9328127 2024.01.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9327936 2024.01.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9324507 2024.01.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9323433 2024.01.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 13 9323434 2024.01.02 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9319173 2024.01.02 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9319172 2024.01.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9314703 2024.01.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9314632 2024.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9313843 2024.01.01 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9313670 2024.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 9313669 2024.01.01 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9313668 2024.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9313667 2024.01.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9313666 2024.01.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9313673 2024.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9313665 2024.01.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 9313664 2024.01.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9313663 2024.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 6 9312189 2024.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...