DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP AH. Obserwator: Andrzej Hudy

Liczba gatunków: 112

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 46 306 33 33 0 2 6 25
2 40 666 45 29 0 0 10 19
3 22 28 59 21 0 0 6 15
4 58 154 92 40 0 4 26 10
5 93 151 111 69 0 5 26 38
6 8 10 112 7 0 0 6 1
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10332457 2024.06.14 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10332259 2024.06.12 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10332260 2024.06.12 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10332261 2024.06.12 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10303421 2024.06.08 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 10273692 2024.06.02 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10273193 2024.06.02 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10265937 2024.06.01 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10247837 2024.05.30 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10308914 2024.05.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10224248 2024.05.26 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10224247 2024.05.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10224245 2024.05.26 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10224246 2024.05.26 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10194428 2024.05.21 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10194427 2024.05.21 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10194426 2024.05.21 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10177147 2024.05.19 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10177137 2024.05.19 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10176928 2024.05.19 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10175149 2024.05.19 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10166489 2024.05.18 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10166488 2024.05.18 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10147214 2024.05.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 10131435 2024.05.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10131476 2024.05.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10131459 2024.05.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10131461 2024.05.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10131433 2024.05.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10131448 2024.05.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10131471 2024.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10131439 2024.05.11 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10131444 2024.05.11 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10131469 2024.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10131437 2024.05.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10131467 2024.05.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10131455 2024.05.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10131457 2024.05.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10131430 2024.05.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10131432 2024.05.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10131465 2024.05.11 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10131445 2024.05.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10131440 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10131452 2024.05.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10131454 2024.05.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10131438 2024.05.11 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10131434 2024.05.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10131431 2024.05.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10131428 2024.05.11 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10131427 2024.05.11 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10131451 2024.05.11 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10131443 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 10131462 2024.05.11 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 10131474 2024.05.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10131450 2024.05.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10131477 2024.05.11 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10131464 2024.05.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10131472 2024.05.11 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10131466 2024.05.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10131470 2024.05.11 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10131442 2024.05.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10131447 2024.05.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10131446 2024.05.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10131468 2024.05.11 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10131473 2024.05.11 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 10131475 2024.05.11 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10131456 2024.05.11 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10131453 2024.05.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10131441 2024.05.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10131460 2024.05.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10131449 2024.05.11 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10131429 2024.05.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10131463 2024.05.11 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 11 10131458 2024.05.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10131436 2024.05.11 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10090400 2024.05.09 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10090388 2024.05.09 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10090385 2024.05.09 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10081746 2024.05.07 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 10065225 2024.05.05 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10065224 2024.05.05 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10065207 2024.05.05 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10053215 2024.05.04 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10053056 2024.05.04 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10052821 2024.05.04 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10052820 2024.05.04 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10052514 2024.05.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10052033 2024.05.04 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10050915 2024.05.04 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10050203 2024.05.04 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10038068 2024.05.03 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10038067 2024.05.03 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10037766 2024.05.03 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10037765 2024.05.03 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10035684 2024.05.03 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10030176 2024.05.02 PK
pospolity żuraw, Grus grus 5 10030118 2024.05.02 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10025995 2024.05.02 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10025994 2024.05.02 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10017073 2024.05.01 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10013610 2024.05.01 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10005870 2024.04.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10005806 2024.04.30 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9981411 2024.04.27 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9975272 2024.04.27 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9975240 2024.04.27 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9975125 2024.04.27 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9975091 2024.04.27 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9975029 2024.04.27 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9974762 2024.04.27 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9974363 2024.04.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9967756 2024.04.26 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9957462 2024.04.24 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9951776 2024.04.23 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9951773 2024.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9923806 2024.04.18 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9923691 2024.04.18 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9894445 2024.04.13 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9894375 2024.04.13 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9893919 2024.04.13 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 9893845 2024.04.13 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9893307 2024.04.13 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9893292 2024.04.13 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 9892355 2024.04.13 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9892356 2024.04.13 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 9892354 2024.04.13 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9892305 2024.04.13 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9892304 2024.04.13 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9892303 2024.04.13 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9891916 2024.04.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 9891914 2024.04.13 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9891739 2024.04.13 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9891723 2024.04.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9891724 2024.04.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9891719 2024.04.13 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9891716 2024.04.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9891717 2024.04.13 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 15 9891715 2024.04.13 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9891593 2024.04.13 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9891591 2024.04.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9891594 2024.04.13 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9891592 2024.04.13 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9891590 2024.04.13 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9911519 2024.04.13 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9927677 2024.04.13 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9879912 2024.04.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9880209 2024.04.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9861089 2024.04.08 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9850557 2024.04.07 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9848005 2024.04.07 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9847534 2024.04.07 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9845636 2024.04.07 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9845635 2024.04.07 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9845634 2024.04.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9835872 2024.04.06 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9825962 2024.04.05 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9820714 2024.04.04 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9816910 2024.04.03 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9799564 2024.04.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9782341 2024.03.30 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9773551 2024.03.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9771860 2024.03.29 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9756791 2024.03.25 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9742167 2024.03.24 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9738253 2024.03.24 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9738252 2024.03.24 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9724171 2024.03.22 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9714232 2024.03.20 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9713974 2024.03.20 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9713634 2024.03.20 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9712971 2024.03.20 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9712817 2024.03.20 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9712748 2024.03.20 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9696644 2024.03.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9696649 2024.03.17 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9696386 2024.03.17 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9696315 2024.03.17 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9647353 2024.03.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9643839 2024.03.08 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9632831 2024.03.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9632832 2024.03.05 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9583991 2024.02.25 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9579709 2024.02.24 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9579691 2024.02.24 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9579669 2024.02.24 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9579490 2024.02.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9579212 2024.02.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9579083 2024.02.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9579082 2024.02.24 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9578614 2024.02.24 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9578613 2024.02.24 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9578542 2024.02.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9578541 2024.02.24 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9578536 2024.02.24 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9578403 2024.02.24 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 100 9578402 2024.02.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9578254 2024.02.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9578218 2024.02.24 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9578145 2024.02.24 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9578092 2024.02.24 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9578062 2024.02.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9578026 2024.02.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9578027 2024.02.24 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9578019 2024.02.24 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9578018 2024.02.24 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9577866 2024.02.24 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9577847 2024.02.24 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9577848 2024.02.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9577846 2024.02.24 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9577845 2024.02.24 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 9577837 2024.02.24 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 9577790 2024.02.24 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9577789 2024.02.24 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9577621 2024.02.24 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9562510 2024.02.19 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9535784 2024.02.13 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9523400 2024.02.10 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9512398 2024.02.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9506558 2024.02.04 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9506035 2024.02.04 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9506034 2024.02.04 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 9491173 2024.01.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9488941 2024.01.29 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9469782 2024.01.25 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9450485 2024.01.20 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9371383 2024.01.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9363989 2024.01.13 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9363695 2024.01.13 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9360528 2024.01.12 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9360527 2024.01.12 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9360218 2024.01.12 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 9360217 2024.01.12 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 9341938 2024.01.07 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9341937 2024.01.07 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9339668 2024.01.07 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9339667 2024.01.07 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9338792 2024.01.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 8 9338791 2024.01.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 25 9338788 2024.01.07 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9338789 2024.01.07 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9338786 2024.01.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 9338785 2024.01.07 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9338790 2024.01.07 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9338787 2024.01.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9338784 2024.01.07 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9338775 2024.01.07 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9334891 2024.01.06 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9346673 2024.01.06 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9346665 2024.01.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9346681 2024.01.06 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9346667 2024.01.06 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9346680 2024.01.06 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9346674 2024.01.06 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9346677 2024.01.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9346678 2024.01.06 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9346663 2024.01.06 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9346676 2024.01.06 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9346675 2024.01.06 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9346668 2024.01.06 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9346679 2024.01.06 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9346671 2024.01.06 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9346669 2024.01.06 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9346666 2024.01.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9346662 2024.01.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 9346672 2024.01.06 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9346670 2024.01.06 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9346664 2024.01.06 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...