DRUŻYNA

Drużyna: Alina & Andrzej Rogoza. Obserwator: Andrzej Rogoza

Liczba gatunków: 144

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 56 376 45 45 0 2 16 27
2 14 95 50 11 0 1 3 7
3 63 504 87 52 0 4 26 22
4 40 50 118 37 0 8 25 4
5 53 144 141 47 0 8 27 12
6 11 20 144 11 0 2 8 1
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 10313099 2024.06.09 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 10313097 2024.06.09 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10313101 2024.06.09 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10313100 2024.06.09 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10313098 2024.06.09 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10308917 2024.06.09 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10281298 2024.06.03 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10281299 2024.06.03 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10281297 2024.06.03 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10276463 2024.06.02 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10264429 2024.06.01 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10251413 2024.05.30 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10251394 2024.05.30 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10251395 2024.05.30 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10251393 2024.05.30 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10237862 2024.05.27 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10237860 2024.05.27 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10237859 2024.05.27 PL
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 10237857 2024.05.27 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10237858 2024.05.27 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10237861 2024.05.27 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10237863 2024.05.27 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10225809 2024.05.26 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10225808 2024.05.26 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10225805 2024.05.26 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10225806 2024.05.26 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10225807 2024.05.26 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10225803 2024.05.26 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 10225802 2024.05.26 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10225800 2024.05.26 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10225799 2024.05.26 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10225804 2024.05.26 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 10225801 2024.05.26 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10221389 2024.05.26 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10195562 2024.05.21 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10184873 2024.05.20 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10182500 2024.05.19 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10151021 2024.05.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10139083 2024.05.14 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10126531 2024.05.12 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10126532 2024.05.12 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10102129 2024.05.10 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 10101228 2024.05.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 10101227 2024.05.10 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10077826 2024.05.06 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10077825 2024.05.06 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10077824 2024.05.06 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10075101 2024.05.06 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10075102 2024.05.06 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10075106 2024.05.06 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10075601 2024.05.06 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 10075105 2024.05.06 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 10075103 2024.05.06 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 10075602 2024.05.06 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 10075104 2024.05.06 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10075603 2024.05.06 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 10075107 2024.05.06 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10075100 2024.05.06 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10016319 2024.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10016320 2024.05.01 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10016321 2024.05.01 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10016323 2024.05.01 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10016322 2024.05.01 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10061258 2024.05.01 PL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10012390 2024.04.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10012391 2024.04.30 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10012393 2024.04.30 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10012389 2024.04.30 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10012388 2024.04.30 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10012392 2024.04.30 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10011373 2024.04.30 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9973431 2024.04.27 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9970741 2024.04.26 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9974079 2024.04.25 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9946433 2024.04.21 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9946335 2024.04.21 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9945953 2024.04.21 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9945952 2024.04.21 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9940876 2024.04.21 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9940875 2024.04.21 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 9940877 2024.04.21 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9940874 2024.04.21 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9907477 2024.04.14 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9907131 2024.04.14 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9907130 2024.04.14 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9907129 2024.04.14 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9907128 2024.04.14 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9907138 2024.04.14 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9899300 2024.04.13 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9876639 2024.04.10 PL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 7 9877919 2024.04.10 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9872788 2024.04.10 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9872789 2024.04.10 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9907132 2024.04.09 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9857535 2024.04.08 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9854356 2024.04.07 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9854355 2024.04.07 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9859197 2024.04.07 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9809982 2024.04.02 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9808099 2024.04.01 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9802721 2024.04.01 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 9802720 2024.04.01 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9802719 2024.04.01 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 9802718 2024.04.01 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9794024 2024.03.31 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9794021 2024.03.31 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9794018 2024.03.31 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9794015 2024.03.31 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9794013 2024.03.31 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9794016 2024.03.31 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 9794012 2024.03.31 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9789822 2024.03.31 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9802765 2024.03.31 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9776569 2024.03.29 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9770462 2024.03.29 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9763569 2024.03.27 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9763568 2024.03.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9763567 2024.03.27 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9753275 2024.03.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 11 9740769 2024.03.24 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9740785 2024.03.24 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9740781 2024.03.24 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9740783 2024.03.24 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9740779 2024.03.24 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9740782 2024.03.24 PL
pospolity łyska, Fulica atra 40 9740780 2024.03.24 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 35 9740777 2024.03.24 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9740778 2024.03.24 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9740776 2024.03.24 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9740775 2024.03.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9740774 2024.03.24 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9740773 2024.03.24 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 9740770 2024.03.24 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9740784 2024.03.24 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9740772 2024.03.24 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9740771 2024.03.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9737160 2024.03.23 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9727452 2024.03.22 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9724093 2024.03.22 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9722147 2024.03.21 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9722148 2024.03.21 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9722149 2024.03.21 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9699602 2024.03.17 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9699601 2024.03.17 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9699603 2024.03.17 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 9699599 2024.03.17 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9699600 2024.03.17 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9688740 2024.03.16 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9688739 2024.03.16 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9686046 2024.03.16 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9655087 2024.03.10 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9661536 2024.03.10 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9662401 2024.03.10 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 19 9661533 2024.03.10 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9661534 2024.03.10 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9662402 2024.03.10 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9662400 2024.03.10 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9661535 2024.03.10 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9649253 2024.03.09 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9653909 2024.03.09 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9649491 2024.03.03 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9649493 2024.03.03 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9616504 2024.03.02 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9616503 2024.03.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9616502 2024.03.02 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 9653911 2024.03.02 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9653912 2024.03.02 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9598429 2024.02.27 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9598428 2024.02.27 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9578908 2024.02.24 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9560676 2024.02.18 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9560674 2024.02.18 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9560675 2024.02.18 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 9550305 2024.02.17 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9528730 2024.02.11 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9528728 2024.02.11 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9528729 2024.02.11 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9507169 2024.02.04 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9507166 2024.02.04 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9507168 2024.02.04 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9507167 2024.02.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9483591 2024.01.28 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9483590 2024.01.28 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9480156 2024.01.28 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9483594 2024.01.28 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9483593 2024.01.28 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9476677 2024.01.27 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9479787 2024.01.27 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9457105 2024.01.21 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9456407 2024.01.21 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9456182 2024.01.21 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9455713 2024.01.21 PL
pospolity bogatka, Parus major 20 9455714 2024.01.21 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9455710 2024.01.21 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9455712 2024.01.21 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9455711 2024.01.21 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9454858 2024.01.21 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9454857 2024.01.21 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9454663 2024.01.21 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9457104 2024.01.21 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9451541 2024.01.20 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9451540 2024.01.20 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 9358385 2024.01.11 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9358384 2024.01.11 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 9358383 2024.01.11 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9356252 2024.01.11 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9358386 2024.01.11 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9358387 2024.01.11 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9343179 2024.01.07 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9343178 2024.01.07 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9343177 2024.01.07 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9344791 2024.01.07 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 80 9377190 2024.01.06 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 9325660 2024.01.03 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9325661 2024.01.03 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9315904 2024.01.01 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9315901 2024.01.01 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9315903 2024.01.01 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9315902 2024.01.01 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9315900 2024.01.01 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9315920 2024.01.01 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 21 9315918 2024.01.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9315919 2024.01.01 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 9315917 2024.01.01 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9315916 2024.01.01 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9315912 2024.01.01 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9315910 2024.01.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 9315913 2024.01.01 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9315911 2024.01.01 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9315909 2024.01.01 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9315908 2024.01.01 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9315907 2024.01.01 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9315906 2024.01.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9315905 2024.01.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9316074 2024.01.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9315915 2024.01.01 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9315914 2024.01.01 PL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...