DRUŻYNA

Drużyna: Niklu. Obserwator: Jakub Nikiel

Liczba gatunków: 206

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 139 1249 65 65 3 11 21 30
2 119 923 93 67 3 17 21 26
3 131 9412 129 68 0 13 32 23
4 97 447 166 69 2 18 36 13
5 111 235 192 74 1 13 42 18
6 41 84 206 31 2 14 10 5
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10314136 2024.06.09 KP
rzadki żołna, Merops apiaster 10 10313176 2024.06.09 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 10313175 2024.06.09 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 10311566 2024.06.09 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10310383 2024.06.09 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10310357 2024.06.09 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10309750 2024.06.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10309749 2024.06.09 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10309748 2024.06.09 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10309747 2024.06.09 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10309746 2024.06.09 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 10309745 2024.06.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10306330 2024.06.08 MB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10305574 2024.06.08 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10305559 2024.06.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10302083 2024.06.08 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10301311 2024.06.08 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10292269 2024.06.06 WP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10291142 2024.06.05
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10290584 2024.06.05
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10290582 2024.06.05
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10290580 2024.06.05
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10292963 2024.06.05
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 10290112 2024.06.05
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10293810 2024.06.05
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10293809 2024.06.05
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10279285 2024.06.03 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10279288 2024.06.03 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10279286 2024.06.03 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10279287 2024.06.03 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 10279284 2024.06.03 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 10264057 2024.06.01 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10264056 2024.06.01 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10264351 2024.06.01 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10264354 2024.06.01 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10264348 2024.06.01 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10264352 2024.06.01 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10264353 2024.06.01 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10264349 2024.06.01 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10264575 2024.06.01 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10264350 2024.06.01 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10256938 2024.05.31 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10256830 2024.05.31 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10256831 2024.05.31 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10256584 2024.05.31 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10256575 2024.05.31 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 10256488 2024.05.31 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10254948 2024.05.31 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10245954 2024.05.30 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10239657 2024.05.29 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10239656 2024.05.29 WP
bardzo rzadki orłosęp, Gypaetus barbatus 1 10239655 2024.05.29 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10232466 2024.05.27 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10232465 2024.05.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10212719 2024.05.25 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 10212712 2024.05.25 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 10212713 2024.05.25 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10212711 2024.05.25 WP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10212710 2024.05.25 WP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10212709 2024.05.25 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10212708 2024.05.25 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10212707 2024.05.25 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10212706 2024.05.25 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10214801 2024.05.25 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10214800 2024.05.25 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 10214799 2024.05.25 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 10223310 2024.05.25 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10223309 2024.05.25 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10214789 2024.05.25 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10223311 2024.05.25 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10214786 2024.05.25 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10214787 2024.05.25 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10214791 2024.05.25 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10223308 2024.05.25 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10223312 2024.05.25 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10223313 2024.05.25 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10214785 2024.05.25 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 10214790 2024.05.25 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10223314 2024.05.25 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 10214788 2024.05.25 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 10223307 2024.05.25 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10201229 2024.05.22 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10198376 2024.05.22 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10198375 2024.05.22 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10198374 2024.05.22 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10188232 2024.05.19
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10171661 2024.05.18 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10171660 2024.05.18 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10171659 2024.05.18 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10166028 2024.05.18 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10165630 2024.05.18 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10165480 2024.05.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10165472 2024.05.17 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10165471 2024.05.17 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10165470 2024.05.17 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10165469 2024.05.17 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10165467 2024.05.17 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10165468 2024.05.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 10165466 2024.05.17 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10165465 2024.05.17 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10165464 2024.05.17 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10165462 2024.05.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 10165463 2024.05.17 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10165461 2024.05.17 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10165459 2024.05.17 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 10165460 2024.05.17 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10165458 2024.05.17 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10165457 2024.05.17 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10165456 2024.05.17 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10165455 2024.05.17 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10165454 2024.05.17 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10154516 2024.05.16 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10154512 2024.05.16 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10154519 2024.05.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10154515 2024.05.16 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10154513 2024.05.16 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 10154510 2024.05.16 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10154524 2024.05.16 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10154197 2024.05.16 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10154190 2024.05.16 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10150344 2024.05.16 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10026986 2024.05.02 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 4 10026985 2024.05.02 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10026204 2024.05.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10031090 2024.05.02 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10030331 2024.05.02 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10030330 2024.05.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10031089 2024.05.02 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10020851 2024.05.01 WP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 10020850 2024.05.01 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10019894 2024.05.01 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10023383 2024.05.01 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10024078 2024.05.01 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10023398 2024.05.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10023394 2024.05.01 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10024077 2024.05.01 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10023385 2024.05.01 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10023397 2024.05.01 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 10023387 2024.05.01 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10023386 2024.05.01 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10023389 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10023400 2024.05.01 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10023382 2024.05.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10023395 2024.05.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10023396 2024.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10023393 2024.05.01 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 10023392 2024.05.01 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10023399 2024.05.01 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 10023390 2024.05.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10023381 2024.05.01 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 10023388 2024.05.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10023391 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10011424 2024.04.30 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10011425 2024.04.30 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10006240 2024.04.28 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9979504 2024.04.27 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 9979502 2024.04.27 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9979501 2024.04.27 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 9979500 2024.04.27 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 9979503 2024.04.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9979499 2024.04.27 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9965201 2024.04.25 WP
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 9965197 2024.04.25 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9965199 2024.04.25 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9965198 2024.04.25 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9965200 2024.04.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9957696 2024.04.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9957695 2024.04.24 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9957693 2024.04.24 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9957697 2024.04.24 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9957694 2024.04.24 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9957692 2024.04.24 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9936445 2024.04.20 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9936444 2024.04.20 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9936443 2024.04.20 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9936442 2024.04.20 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9936441 2024.04.20 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 9936440 2024.04.20 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 9936439 2024.04.20 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9936475 2024.04.19 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9913622 2024.04.15 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9913549 2024.04.15 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9911661 2024.04.15 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9911660 2024.04.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9911659 2024.04.15 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9911658 2024.04.15 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9907447 2024.04.14 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9907260 2024.04.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9907164 2024.04.14 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9906386 2024.04.14 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9905973 2024.04.14 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9905972 2024.04.14 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9893993 2024.04.13 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9893994 2024.04.13 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9893992 2024.04.13 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9893991 2024.04.13 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9893893 2024.04.13 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9885042 2024.04.12 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9881967 2024.04.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9874802 2024.04.10 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9874801 2024.04.10 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9870236 2024.04.09 WP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 9847105 2024.04.07 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9845619 2024.04.07 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9845400 2024.04.07 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9845399 2024.04.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9845154 2024.04.07 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9845153 2024.04.07 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9845152 2024.04.07 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9845151 2024.04.07 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9845150 2024.04.07 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9844774 2024.04.07 LB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9844604 2024.04.07 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 9841612 2024.04.06 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9840571 2024.04.06 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9840503 2024.04.06 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9833302 2024.04.06 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9831983 2024.04.05 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9831984 2024.04.05 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9827557 2024.04.05 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9827558 2024.04.05 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 9827559 2024.04.05 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9827556 2024.04.05 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9827555 2024.04.05 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9827554 2024.04.05 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9827553 2024.04.05 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9828601 2024.04.05 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9826289 2024.04.05 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 9831985 2024.04.05 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9828600 2024.04.05 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9819506 2024.04.04 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9819505 2024.04.04 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9819507 2024.04.04 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9810065 2024.04.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9810064 2024.04.02 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 9796800 2024.04.01 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9796793 2024.04.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9796792 2024.04.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9796791 2024.04.01 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 8 9796790 2024.04.01 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9796788 2024.04.01 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 9796787 2024.04.01 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9796789 2024.04.01 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9796614 2024.04.01 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9800805 2024.04.01 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9802064 2024.04.01 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9802062 2024.04.01 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9800803 2024.04.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9802063 2024.04.01 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9788676 2024.03.31 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9782486 2024.03.30 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9782173 2024.03.30 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9781776 2024.03.30 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9781564 2024.03.30 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9781565 2024.03.30 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 9781563 2024.03.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9783237 2024.03.30 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 9782482 2024.03.30 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 9783231 2024.03.30 ŚL
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9782481 2024.03.30 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 5 9774976 2024.03.29 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9774975 2024.03.29 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9774974 2024.03.29 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9773583 2024.03.29 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9773385 2024.03.29 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9773386 2024.03.29 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9773021 2024.03.29 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9772721 2024.03.29 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9772512 2024.03.29 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9772294 2024.03.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9772295 2024.03.29 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9771923 2024.03.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9740096 2024.03.24 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9740060 2024.03.24 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9740039 2024.03.24 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9739596 2024.03.24 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9739594 2024.03.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9739595 2024.03.24 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9739593 2024.03.24 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 9739592 2024.03.24 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9739591 2024.03.24 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9739590 2024.03.24 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9739588 2024.03.24 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9739587 2024.03.24 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9739589 2024.03.24 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 9739584 2024.03.24 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 4 9739583 2024.03.24 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 9739585 2024.03.24 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9739586 2024.03.24 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9739582 2024.03.24 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9752322 2024.03.24 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9699432 2024.03.17 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 9699431 2024.03.17 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9697673 2024.03.17 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 9697672 2024.03.17 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 9697671 2024.03.17 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9696747 2024.03.17 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9696741 2024.03.17 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9696737 2024.03.17 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9696736 2024.03.17 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9696738 2024.03.17 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9696739 2024.03.17 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9696740 2024.03.17 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3000 9696735 2024.03.17 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9696149 2024.03.17 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9696148 2024.03.17 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9696151 2024.03.17 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9696150 2024.03.17 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9695961 2024.03.17 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 9695963 2024.03.17 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9695964 2024.03.17 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 9695960 2024.03.17 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9695962 2024.03.17 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 9695958 2024.03.17 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9695959 2024.03.17 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9695957 2024.03.17 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 35 9695753 2024.03.17 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9690027 2024.03.16 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9693873 2024.03.16 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9703228 2024.03.16 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 9693872 2024.03.16 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9676499 2024.03.14 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9676500 2024.03.14 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9676201 2024.03.14 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9669803 2024.03.13 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9656794 2024.03.10 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9656540 2024.03.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9656539 2024.03.10 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9656537 2024.03.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9656538 2024.03.10 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9656458 2024.03.10 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9656457 2024.03.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9656456 2024.03.10 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9656455 2024.03.10 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9656454 2024.03.10 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9656451 2024.03.10 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9656452 2024.03.10 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9656450 2024.03.10 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9656453 2024.03.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9660022 2024.03.10 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9636401 2024.03.06 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9636400 2024.03.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9625019 2024.03.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9625018 2024.03.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9625017 2024.03.03 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9625016 2024.03.03 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9625014 2024.03.03 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9625015 2024.03.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9625013 2024.03.03 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9623332 2024.03.03 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9623331 2024.03.03 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9623330 2024.03.03 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 9623329 2024.03.03 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 9623328 2024.03.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9621324 2024.03.03 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 9620303 2024.03.03 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9620302 2024.03.03 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 97 9620287 2024.03.03 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9620241 2024.03.03 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9620240 2024.03.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9624566 2024.03.03 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9624564 2024.03.03 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3500 9624567 2024.03.03 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1500 9624565 2024.03.03 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9619350 2024.03.02 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9614606 2024.03.02 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9613962 2024.03.02 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9613865 2024.03.02 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9613038 2024.03.02 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9612912 2024.03.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 9612608 2024.03.02 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9612607 2024.03.02 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9613668 2024.03.02 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9613670 2024.03.02 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 9613669 2024.03.02 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9613361 2024.03.02 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9613667 2024.03.02 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9613671 2024.03.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 9610485 2024.03.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9609116 2024.03.01 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 25 9598483 2024.02.27 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9583827 2024.02.25 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9585131 2024.02.25 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9585135 2024.02.25 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 4 9585130 2024.02.25 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9585133 2024.02.25 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9585134 2024.02.25 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9585129 2024.02.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9585136 2024.02.25 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 9585132 2024.02.25 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9582061 2024.02.24 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9582062 2024.02.24 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9578291 2024.02.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9578158 2024.02.24 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9578159 2024.02.24 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9578157 2024.02.24 WP
pospolity żuraw, Grus grus 9 9578155 2024.02.24 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9578153 2024.02.24 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9578154 2024.02.24 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 9578156 2024.02.24 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9578151 2024.02.24 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9578152 2024.02.24 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9578150 2024.02.24 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9578149 2024.02.24 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9582858 2024.02.24 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 9582372 2024.02.24 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 80 9575953 2024.02.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9566500 2024.02.20 WP
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 9557231 2024.02.18 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9556117 2024.02.18 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 9556116 2024.02.18 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9555038 2024.02.18 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9554885 2024.02.18 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 9554883 2024.02.18 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9554877 2024.02.18 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9554880 2024.02.18 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9554921 2024.02.18 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9554827 2024.02.18 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9553940 2024.02.18 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9553841 2024.02.17 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9553840 2024.02.17 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 38 9551288 2024.02.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9551285 2024.02.17 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9551284 2024.02.17 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9551286 2024.02.17 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9551281 2024.02.17 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9551283 2024.02.17 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9551280 2024.02.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 9551278 2024.02.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9551282 2024.02.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9551277 2024.02.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9551275 2024.02.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9551279 2024.02.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9551276 2024.02.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9551274 2024.02.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9551273 2024.02.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9551271 2024.02.17 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9551272 2024.02.17 WP
pospolity sroka, Pica pica 6 9551270 2024.02.17 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9551269 2024.02.17 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9551268 2024.02.17 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9551265 2024.02.17 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9551267 2024.02.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9551266 2024.02.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9551264 2024.02.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9551263 2024.02.17 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9551261 2024.02.17 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9551260 2024.02.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9551262 2024.02.17 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9551259 2024.02.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9551258 2024.02.17 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9542378 2024.02.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9542377 2024.02.15 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 80 9542376 2024.02.15 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 9532048 2024.02.11 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9532046 2024.02.11 WP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9524259 2024.02.10 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 14 9523694 2024.02.10 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9523693 2024.02.10 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9523692 2024.02.10 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9523118 2024.02.10 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9523116 2024.02.10 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9523117 2024.02.10 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9523119 2024.02.10 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9523114 2024.02.10 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9523115 2024.02.10 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 21 9523113 2024.02.10 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9523112 2024.02.10 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9523111 2024.02.10 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9523110 2024.02.10 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 30 9523109 2024.02.10 PM
rzadki alka, Alca torda 2 9523108 2024.02.10 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9523107 2024.02.10 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9526840 2024.02.10 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9526841 2024.02.10 PM
rzadki alka, Alca torda 2 9526838 2024.02.10 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9526973 2024.02.10 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9526839 2024.02.10 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9526842 2024.02.10 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9526843 2024.02.10 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9526905 2024.02.10 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9526844 2024.02.10 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9526903 2024.02.10 PM
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 9519083 2024.02.08 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 21 9519069 2024.02.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9519072 2024.02.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9519071 2024.02.08 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9519068 2024.02.08 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9519070 2024.02.08 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9504285 2024.02.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9504286 2024.02.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9504288 2024.02.03 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9504287 2024.02.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9504289 2024.02.03 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9502753 2024.02.03 WP
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 9502390 2024.02.03 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9502391 2024.02.03 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 9502389 2024.02.03 WP
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 9503475 2024.02.03 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 38 9495598 2024.01.31 WP
pospolity żuraw, Grus grus 11 9494854 2024.01.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9480771 2024.01.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9480770 2024.01.28 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9480768 2024.01.28 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9480769 2024.01.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9479643 2024.01.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9479642 2024.01.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9479640 2024.01.28 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9479638 2024.01.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9479636 2024.01.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9479639 2024.01.28 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9479641 2024.01.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9479637 2024.01.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9479635 2024.01.28 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9479632 2024.01.28 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9479633 2024.01.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9479634 2024.01.28 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 9479630 2024.01.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9479628 2024.01.28 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9479631 2024.01.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9479627 2024.01.28 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9479629 2024.01.28 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9482384 2024.01.28 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9482385 2024.01.28 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9482389 2024.01.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9482391 2024.01.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9482392 2024.01.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9482390 2024.01.28 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9482387 2024.01.28 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9482388 2024.01.28 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 9482386 2024.01.28 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9477757 2024.01.27 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9477756 2024.01.27 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 5 9475773 2024.01.27 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9475601 2024.01.27 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9477749 2024.01.27 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9477752 2024.01.27 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9477750 2024.01.27 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9477748 2024.01.27 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 14 9477753 2024.01.27 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 9477751 2024.01.27 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9477754 2024.01.27 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9477755 2024.01.27 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9477747 2024.01.27 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 9473018 2024.01.26 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9469986 2024.01.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9469984 2024.01.25 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9469981 2024.01.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9469982 2024.01.25 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9469983 2024.01.25 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9469985 2024.01.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9469980 2024.01.25 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9470740 2024.01.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9458561 2024.01.21 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9456450 2024.01.21 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9456145 2024.01.21 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9455811 2024.01.21 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9455810 2024.01.21 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9455377 2024.01.21 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9453056 2024.01.20 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9452057 2024.01.20 ŚL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9452056 2024.01.20 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9451934 2024.01.20 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9451395 2024.01.20 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9450114 2024.01.20 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9448074 2024.01.19 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9445769 2024.01.19 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9445770 2024.01.19 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 9435591 2024.01.17 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9381040 2024.01.16 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9370907 2024.01.14 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9370908 2024.01.14 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9370904 2024.01.14 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9370906 2024.01.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9370905 2024.01.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9370909 2024.01.14 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9370902 2024.01.14 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9370900 2024.01.14 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9370903 2024.01.14 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9370901 2024.01.14 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9370899 2024.01.14 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9370898 2024.01.14 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9374465 2024.01.14 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9372707 2024.01.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9365186 2024.01.13 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9365184 2024.01.13 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9365185 2024.01.13 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9365183 2024.01.13 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9365182 2024.01.13 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 9365181 2024.01.13 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9351010 2024.01.09 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 9348259 2024.01.08 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 9339671 2024.01.07 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9339673 2024.01.07 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9339672 2024.01.07 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9343151 2024.01.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9340691 2024.01.07 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9340689 2024.01.07 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9340690 2024.01.07 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9340982 2024.01.07 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9337070 2024.01.06 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9334887 2024.01.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9334845 2024.01.06 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9334844 2024.01.06 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9334842 2024.01.06 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9334843 2024.01.06 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9338377 2024.01.06 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9338376 2024.01.06 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9331591 2024.01.05 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9331590 2024.01.05 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 9331592 2024.01.05 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9327958 2024.01.04 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9326949 2024.01.04 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9324654 2024.01.03 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9324657 2024.01.03 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9324655 2024.01.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9324658 2024.01.03 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9324656 2024.01.03 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9321760 2024.01.02 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9320534 2024.01.02 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9314239 2024.01.01 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9314237 2024.01.01 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9312263 2024.01.01 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9312262 2024.01.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9317588 2024.01.01 WP
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 9315358 2024.01.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9317602 2024.01.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9317601 2024.01.01 WP
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9344732 2024.01.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9317591 2024.01.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9317594 2024.01.01 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9317600 2024.01.01 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 9317589 2024.01.01 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9317586 2024.01.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9317587 2024.01.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 10 9317590 2024.01.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9317592 2024.01.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9317593 2024.01.01 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...