DRUŻYNA

Drużyna: Modżiburki A. Obserwator: Andrzej Błażewicz

Liczba gatunków: 79

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 57 1225 44 44 0 2 15 27
2 33 122 56 26 0 1 11 14
3 8 117 60 7 0 0 4 3
4 31 41 75 30 0 6 8 16
5 5 7 79 5 0 0 5 0
6 0 0 79 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10090100 2024.05.05
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10063758 2024.05.04
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 10063757 2024.05.04
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10063756 2024.05.04
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10051655 2024.05.03
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10038278 2024.04.29
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10038279 2024.04.29
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9940873 2024.04.21 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9940872 2024.04.14 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 9940871 2024.04.14 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9940870 2024.04.14 LB
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 9813644 2024.04.02
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9813634 2024.04.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9813614 2024.04.01
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9813632 2024.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9813626 2024.04.01
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9813612 2024.04.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9813613 2024.04.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9813619 2024.04.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9813617 2024.04.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9813627 2024.04.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9813625 2024.04.01
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9813623 2024.04.01
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9813611 2024.04.01
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9813610 2024.04.01
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9813621 2024.04.01
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9813631 2024.04.01
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9813628 2024.04.01
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9813622 2024.04.01
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9813630 2024.04.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9813615 2024.04.01
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9813629 2024.04.01
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9813624 2024.04.01
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9813618 2024.04.01
pospolity kruk, Corvus corax 2 9813616 2024.04.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9813620 2024.04.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 9696903 2024.03.17 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9696902 2024.03.17 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9696498 2024.03.16 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9696502 2024.03.16 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9696500 2024.03.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9696503 2024.03.16 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9696501 2024.03.16 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9696499 2024.03.16 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9687860 2024.02.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9687862 2024.02.25 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9687861 2024.02.25 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9584516 2024.02.24 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9579272 2024.02.24 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9579271 2024.02.24 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9579268 2024.02.24 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9579265 2024.02.24 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9579269 2024.02.24 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9579262 2024.02.24 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9579264 2024.02.24 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9579261 2024.02.24 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9579270 2024.02.24 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9579266 2024.02.24 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9579263 2024.02.24 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9579260 2024.02.24 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9579267 2024.02.24 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9579258 2024.02.24 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9579259 2024.02.24 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 20 9579257 2024.02.24 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9530319 2024.02.11 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9530318 2024.02.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9530320 2024.02.11 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9530316 2024.02.11 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9530317 2024.02.11 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 10 9530315 2024.02.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9507070 2024.02.04 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9507068 2024.02.04 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9507065 2024.02.04 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9507066 2024.02.04 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9507069 2024.02.04 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9507067 2024.02.04 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9507064 2024.02.04 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9505945 2024.01.29
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9484373 2024.01.28
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9484374 2024.01.28
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9480996 2024.01.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9480998 2024.01.28
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9480995 2024.01.28
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 9480994 2024.01.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9480997 2024.01.28
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9480992 2024.01.28
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9480993 2024.01.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9480595 2024.01.28
pospolity mazurek, Passer montanus 25 9480594 2024.01.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9480596 2024.01.28
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9480589 2024.01.28
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9480588 2024.01.28
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9480587 2024.01.28
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9480593 2024.01.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9480590 2024.01.28
pospolity sroka, Pica pica 1 9480592 2024.01.28
pospolity kruk, Corvus corax 3 9480591 2024.01.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9480427 2024.01.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9480428 2024.01.28
pospolity żuraw, Grus grus 9 9480309 2024.01.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9480310 2024.01.28
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9480308 2024.01.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9480307 2024.01.28
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9480305 2024.01.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9480306 2024.01.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9480303 2024.01.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 9480304 2024.01.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9480302 2024.01.28
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9480301 2024.01.28
pospolity łyska, Fulica atra 50 9480298 2024.01.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9480297 2024.01.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9480299 2024.01.28
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9480296 2024.01.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9480300 2024.01.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9479571 2024.01.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9479567 2024.01.28
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9479564 2024.01.28
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9479565 2024.01.28
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9479563 2024.01.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9479562 2024.01.28
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9316084 2024.01.01
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9316082 2024.01.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9316083 2024.01.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9316079 2024.01.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9316080 2024.01.01
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9316081 2024.01.01
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9316078 2024.01.01
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9316075 2024.01.01
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9316077 2024.01.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9316076 2024.01.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9313990 2024.01.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9313988 2024.01.01
pospolity kos, Turdus merula 2 9313989 2024.01.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9313987 2024.01.01

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...