DRUŻYNA

Drużyna: Marcin&Ania&Kuba Bohr. Obserwator: Marcin Bohr

Liczba gatunków: 188

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 211 671 85 85 3 15 28 39
2 40 219 103 31 0 6 15 10
3 104 215 130 62 2 14 18 28
4 55 112 169 51 0 21 26 4
5 21 39 185 20 0 9 11 0
6 4 11 188 4 0 4 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10317737 2024.06.10
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10318541 2024.06.10
rzadki żołna, Merops apiaster 6 10318540 2024.06.10
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 10312928 2024.06.09
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10232676 2024.05.27
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10229158 2024.05.27
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10224830 2024.05.26 OP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10224799 2024.05.26 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 10224798 2024.05.26 OP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 10224797 2024.05.26 OP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10107831 2024.05.11
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10072821 2024.05.06
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10072808 2024.05.06
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10066055 2024.05.05
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10066043 2024.05.05
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10041551 2024.05.03
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10040455 2024.05.03
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10039457 2024.05.03
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10039178 2024.05.03
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10031933 2024.05.02
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10031288 2024.05.02
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10030845 2024.05.02
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10030831 2024.05.01
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10017803 2024.05.01
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 7 10024552 2024.05.01
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 9990746 2024.04.28 LS
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 9989689 2024.04.28 LS
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9988862 2024.04.28 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9988007 2024.04.28 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9980311 2024.04.27 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9978575 2024.04.27 LS
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9978574 2024.04.27 LS
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 9978504 2024.04.27 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 9976548 2024.04.27 LS
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9975729 2024.04.27 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9973602 2024.04.27 LS
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9973601 2024.04.27 LS
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9973213 2024.04.27 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9973206 2024.04.27 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9973136 2024.04.27 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 9973135 2024.04.27 LS
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9996183 2024.04.27 LS
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9967710 2024.04.26
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9967689 2024.04.26
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9967551 2024.04.26
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 9967520 2024.04.26
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9967515 2024.04.26
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9942098 2024.04.21
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9941785 2024.04.21
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9941781 2024.04.21
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9941779 2024.04.21
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9941640 2024.04.21
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9916793 2024.04.16
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 9906626 2024.04.14
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9905025 2024.04.14
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9886000 2024.04.12
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9885922 2024.04.12
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9885814 2024.04.12
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9885813 2024.04.12
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 9882736 2024.04.11
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9857757 2024.04.08
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9857576 2024.04.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9853487 2024.04.07
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 9850431 2024.04.07
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 9849916 2024.04.07
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9849915 2024.04.07
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9849914 2024.04.07
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9848998 2024.04.07
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 9848997 2024.04.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9848865 2024.04.07
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9813507 2024.04.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9805493 2024.04.01 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9804174 2024.04.01 MB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9803032 2024.04.01 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9802897 2024.04.01 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 7 9802769 2024.04.01 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 9802717 2024.04.01 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9797759 2024.04.01 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9797758 2024.04.01 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9797757 2024.04.01 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9791667 2024.03.31 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 9791309 2024.03.31 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 9791128 2024.03.31 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9791127 2024.03.31 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9791090 2024.03.31 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9791091 2024.03.31 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 9790958 2024.03.31 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9790812 2024.03.31 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9790811 2024.03.31 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9790400 2024.03.31 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9790399 2024.03.31 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9790356 2024.03.31 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9790355 2024.03.31 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9790354 2024.03.31 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9790220 2024.03.31 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9790222 2024.03.31 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9790224 2024.03.31 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9790221 2024.03.31 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9790223 2024.03.31 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9790219 2024.03.31 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9790218 2024.03.31 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9790217 2024.03.31 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9790215 2024.03.31 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 9790214 2024.03.31 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9790212 2024.03.31 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9790213 2024.03.31 PM
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 9794931 2024.03.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9784456 2024.03.30 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 7 9784033 2024.03.30 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9775674 2024.03.29 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9774808 2024.03.29 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9774651 2024.03.29 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 16 9774649 2024.03.29 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 9774650 2024.03.29 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 9774648 2024.03.29 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9768409 2024.03.28 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9768140 2024.03.28 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9768082 2024.03.28 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9768083 2024.03.28 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9768081 2024.03.28 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9768080 2024.03.28 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9767916 2024.03.28 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9767822 2024.03.28 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9767820 2024.03.28 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 9767744 2024.03.28 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9767735 2024.03.28 MB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9767729 2024.03.28 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9767694 2024.03.28 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9767693 2024.03.28 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9767691 2024.03.28 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9767692 2024.03.28 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9767640 2024.03.28 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9767635 2024.03.28 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9767451 2024.03.28 MB
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9763843 2024.03.27 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9753478 2024.03.26
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9745835 2024.03.24
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9745087 2024.03.24
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9744890 2024.03.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9744337 2024.03.24
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9744336 2024.03.24
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9744334 2024.03.24
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9744335 2024.03.24
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9744089 2024.03.24
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 9743650 2024.03.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9743553 2024.03.24
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9743531 2024.03.24
pospolity bogatka, Parus major 1 9743513 2024.03.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9743512 2024.03.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9743398 2024.03.24
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 9743397 2024.03.24
pospolity łyska, Fulica atra 1 9743396 2024.03.24
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9743395 2024.03.24
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9743394 2024.03.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9743392 2024.03.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9743393 2024.03.24
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9743391 2024.03.24
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9743390 2024.03.24
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 9743389 2024.03.24
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 9742345 2024.03.24
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9742346 2024.03.24
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9724572 2024.03.22
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9709344 2024.03.19
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9697654 2024.03.17
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9691445 2024.03.16
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9680473 2024.03.15
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9680187 2024.03.14
rzadki uszatka, Asio otus 1 9680188 2024.03.12
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9658245 2024.03.10 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9651666 2024.03.09
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9651065 2024.03.09
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9636411 2024.03.06
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9624967 2024.03.03
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9624803 2024.03.03
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9624478 2024.03.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9624479 2024.03.03
pospolity kruk, Corvus corax 1 9624103 2024.03.03
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9624101 2024.03.03
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9624100 2024.03.03
pospolity bogatka, Parus major 1 9624102 2024.03.03
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9624099 2024.03.03
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9624098 2024.03.03
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9624097 2024.03.03
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9624096 2024.03.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9592309 2024.02.26
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9589451 2024.02.25
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 9585785 2024.02.25
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 9590805 2024.02.25
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 9590812 2024.02.25
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9590807 2024.02.25
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9580409 2024.02.24
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9579884 2024.02.24
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9579432 2024.02.24
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9579431 2024.02.24
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9560987 2024.02.18
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9560649 2024.02.18
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9560644 2024.02.18
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9559397 2024.02.18
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9555952 2024.02.18
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9571045 2024.02.18
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9551922 2024.02.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9554339 2024.02.17
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9550419 2024.02.17
rzadki puchacz, Bubo bubo 2 9555042 2024.02.17
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9525021 2024.02.10
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9528085 2024.02.10
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9507927 2024.02.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9507371 2024.02.04
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9507293 2024.02.04
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9507290 2024.02.04
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9507289 2024.02.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9507292 2024.02.04
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9507291 2024.02.04
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9507288 2024.02.04
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9507287 2024.02.04
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9506872 2024.02.04
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9506726 2024.02.04
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9503972 2024.02.03
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9503971 2024.02.03
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9503970 2024.02.03
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9503420 2024.02.03
pospolity żuraw, Grus grus 2 9503418 2024.02.03
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9503389 2024.02.03
rzadki uszatka, Asio otus 2 9509155 2024.02.03
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 11 9481779 2024.01.28
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9481522 2024.01.28
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9481276 2024.01.28
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9471312 2024.01.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9470497 2024.01.25
pospolity łyska, Fulica atra 1 9470496 2024.01.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9470498 2024.01.25
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 9470494 2024.01.25
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9470495 2024.01.25
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9462716 2024.01.22 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9462621 2024.01.22 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9462619 2024.01.22 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9462618 2024.01.22 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9462620 2024.01.22 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9462617 2024.01.22 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9462616 2024.01.22 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9462614 2024.01.22 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9462611 2024.01.22 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9462615 2024.01.22 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9462613 2024.01.22 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9462612 2024.01.22 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9462610 2024.01.22 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9462521 2024.01.22 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9457748 2024.01.21 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9457601 2024.01.21 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 15 9457180 2024.01.21 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9455928 2024.01.21 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9455927 2024.01.21 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9455926 2024.01.21 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9455925 2024.01.21 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9455924 2024.01.21 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9455923 2024.01.21 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 3 9455922 2024.01.21 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9453518 2024.01.20 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9453430 2024.01.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9453333 2024.01.20 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9453308 2024.01.20 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9453043 2024.01.20 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9453042 2024.01.20 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9453040 2024.01.20 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9453041 2024.01.20 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9453038 2024.01.20 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9453037 2024.01.20 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9453036 2024.01.20 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9453034 2024.01.20 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9453039 2024.01.20 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9453035 2024.01.20 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9453033 2024.01.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9453032 2024.01.20 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9453031 2024.01.20 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9453030 2024.01.20 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9452870 2024.01.20 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9452860 2024.01.20 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9444378 2024.01.18 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9444376 2024.01.18 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9444176 2024.01.18 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9437194 2024.01.17 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9437196 2024.01.17 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9437191 2024.01.17 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9436872 2024.01.17 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 9436821 2024.01.17 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9436721 2024.01.17 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9436643 2024.01.17 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9436634 2024.01.17 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9436636 2024.01.17 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9436635 2024.01.17 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9436633 2024.01.17 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9436632 2024.01.17 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9436401 2024.01.17 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9436399 2024.01.17 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9436400 2024.01.17 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9436398 2024.01.17 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9436397 2024.01.17 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9436395 2024.01.17 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 9436396 2024.01.17 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9436394 2024.01.17 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9436393 2024.01.17 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9436390 2024.01.17 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9436391 2024.01.17 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9436392 2024.01.17 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9436389 2024.01.17 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9373704 2024.01.14
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9372124 2024.01.14
pospolity żuraw, Grus grus 50 9372125 2024.01.14
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9367811 2024.01.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9367507 2024.01.13
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 9365774 2024.01.13
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9365602 2024.01.13
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9365601 2024.01.13
pospolity żuraw, Grus grus 2 9365603 2024.01.13
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9356338 2024.01.11
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 9352567 2024.01.10
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9346463 2024.01.08
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9346465 2024.01.08
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9346464 2024.01.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9346456 2024.01.08
pospolity kos, Turdus merula 1 9346454 2024.01.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9346452 2024.01.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9346451 2024.01.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9346453 2024.01.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9346455 2024.01.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9346450 2024.01.08
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9346418 2024.01.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9346313 2024.01.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9346312 2024.01.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9346305 2024.01.08
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9346304 2024.01.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9346058 2024.01.08
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9346057 2024.01.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9346044 2024.01.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9346045 2024.01.08
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9346034 2024.01.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9346037 2024.01.08
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9346032 2024.01.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9346035 2024.01.08
pospolity sroka, Pica pica 2 9346036 2024.01.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9346033 2024.01.08
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9346038 2024.01.08
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9341316 2024.01.07 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 9344226 2024.01.07 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 9344227 2024.01.07 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9344211 2024.01.07 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9344215 2024.01.07 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9344224 2024.01.07 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9344200 2024.01.07 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 9344219 2024.01.07 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9344266 2024.01.07 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9344180 2024.01.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9344523 2024.01.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9344220 2024.01.07 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9344267 2024.01.07 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9344217 2024.01.07 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 9344522 2024.01.07 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9344264 2024.01.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9344265 2024.01.07 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9344269 2024.01.07 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9335731 2024.01.06
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9335730 2024.01.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9335732 2024.01.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9335591 2024.01.06
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9335589 2024.01.06
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9335590 2024.01.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9335588 2024.01.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9335586 2024.01.06
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9335587 2024.01.06
pospolity żuraw, Grus grus 1 9335585 2024.01.06
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9335584 2024.01.06
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 9335270 2024.01.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9335272 2024.01.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9335271 2024.01.06
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 18 9335269 2024.01.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9335179 2024.01.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9335180 2024.01.06
pospolity kruk, Corvus corax 1 9335057 2024.01.06
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9334929 2024.01.06
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9334928 2024.01.06
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9334923 2024.01.06
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9334924 2024.01.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 9334925 2024.01.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9334886 2024.01.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9334815 2024.01.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9334630 2024.01.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9334439 2024.01.06
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9329570 2024.01.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9329569 2024.01.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9329568 2024.01.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9329567 2024.01.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9329566 2024.01.05
pospolity łyska, Fulica atra 1 9329562 2024.01.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9329564 2024.01.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9329561 2024.01.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9329563 2024.01.05
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9329565 2024.01.05
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 9329441 2024.01.05
pospolity bogatka, Parus major 1 9329437 2024.01.05
pospolity sroka, Pica pica 1 9329439 2024.01.05
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9329438 2024.01.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9329435 2024.01.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9329440 2024.01.05
pospolity łyska, Fulica atra 1 9329436 2024.01.05
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9337498 2024.01.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9326784 2024.01.04
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9326785 2024.01.04
pospolity kos, Turdus merula 1 9319051 2024.01.02
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9315280 2024.01.01 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9315286 2024.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9315242 2024.01.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9315172 2024.01.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9314915 2024.01.01 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9314910 2024.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9314911 2024.01.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9314908 2024.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9314906 2024.01.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9314909 2024.01.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9314907 2024.01.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9313982 2024.01.01 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9313781 2024.01.01 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9313780 2024.01.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9313776 2024.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9313779 2024.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9313778 2024.01.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9313777 2024.01.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9313774 2024.01.01 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9313775 2024.01.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9313772 2024.01.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9313773 2024.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9313770 2024.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9313771 2024.01.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9313768 2024.01.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9313769 2024.01.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 22 9313767 2024.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...