DRUŻYNA

Drużyna: Tańczący z Wilgami. Obserwator: Arkadiusz Stelmach

Liczba gatunków: 176

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 92 951 57 57 4 7 13 33
2 55 3829 84 49 3 9 13 24
3 78 674 101 60 0 1 21 38
4 144 726 139 81 1 8 37 35
5 148 632 164 87 0 10 40 37
6 68 353 176 51 0 12 27 12
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 10327420 2024.06.13 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10327421 2024.06.13 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10327422 2024.06.13 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10327418 2024.06.13 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10327419 2024.06.13 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10327417 2024.06.13 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10313924 2024.06.09 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10313891 2024.06.09 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10313242 2024.06.09 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10312847 2024.06.09 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 10312761 2024.06.09 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 10312759 2024.06.09 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10312760 2024.06.09 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10312758 2024.06.09 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10312657 2024.06.09 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10312656 2024.06.09 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10312655 2024.06.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10312654 2024.06.09 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 10312653 2024.06.09 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 10312652 2024.06.09 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10312651 2024.06.09 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10312650 2024.06.09 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10312590 2024.06.09 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 10312562 2024.06.09 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10312561 2024.06.09 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 10312560 2024.06.09 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10312536 2024.06.09 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10312534 2024.06.09 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10312533 2024.06.09 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10312535 2024.06.09 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10312531 2024.06.09 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 10312532 2024.06.09 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 10312530 2024.06.09 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10312529 2024.06.09 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10300656 2024.06.08 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 10300655 2024.06.08 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 10300591 2024.06.08 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 10300590 2024.06.08 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10300589 2024.06.08 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10300588 2024.06.08 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 10300587 2024.06.08 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10300586 2024.06.08 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10271443 2024.06.02 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 10271003 2024.06.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10271004 2024.06.02 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10271000 2024.06.02 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10270863 2024.06.02 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10270861 2024.06.02 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10270860 2024.06.02 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10270640 2024.06.02 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10270641 2024.06.02 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10270618 2024.06.02 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10270619 2024.06.02 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 10270372 2024.06.02 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 10270371 2024.06.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 10270369 2024.06.02 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10270368 2024.06.02 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10270366 2024.06.02 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10270367 2024.06.02 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10270365 2024.06.02 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10270370 2024.06.02 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 10270364 2024.06.02 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10270363 2024.06.02 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 10270360 2024.06.02 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10270358 2024.06.02 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10270359 2024.06.02 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10270362 2024.06.02 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10270361 2024.06.02 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10251383 2024.05.30 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10251382 2024.05.30 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10250943 2024.05.30 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10250752 2024.05.30 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10250748 2024.05.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10250749 2024.05.30 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 10250751 2024.05.30 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 10250750 2024.05.30 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 10250745 2024.05.30 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10250718 2024.05.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 5 10250715 2024.05.30 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10250716 2024.05.30 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10250638 2024.05.30 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10250639 2024.05.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10250637 2024.05.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10250636 2024.05.30 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10250635 2024.05.30 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10250634 2024.05.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 10250633 2024.05.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10250632 2024.05.30 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10250522 2024.05.30 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10250521 2024.05.30 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 5 10250520 2024.05.30 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 10250519 2024.05.30 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10250514 2024.05.30 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10250513 2024.05.30 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10250512 2024.05.30 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 10250511 2024.05.30 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10250510 2024.05.30 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10250509 2024.05.30 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10250504 2024.05.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10250508 2024.05.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 10250506 2024.05.30 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 10250507 2024.05.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 10250505 2024.05.30 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10250503 2024.05.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10239834 2024.05.29 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10239836 2024.05.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10239833 2024.05.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10239835 2024.05.29 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10239832 2024.05.29 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 10181664 2024.05.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10181663 2024.05.19 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10181656 2024.05.19 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10181652 2024.05.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 10181661 2024.05.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 10181657 2024.05.19 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10181651 2024.05.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10181662 2024.05.19 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10181660 2024.05.19 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10181659 2024.05.19 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 10181658 2024.05.19 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 5 10181654 2024.05.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10181665 2024.05.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10181653 2024.05.19 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 10181655 2024.05.19 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10151061 2024.05.16 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10151054 2024.05.16 MZ
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 10151053 2024.05.16 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 10126259 2024.05.12 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10122195 2024.05.12 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10068840 2024.05.05 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10068839 2024.05.05 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10068838 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10068443 2024.05.05 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10068380 2024.05.05 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10068379 2024.05.05 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10068229 2024.05.05 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10068228 2024.05.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10068224 2024.05.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10068223 2024.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10068222 2024.05.05 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10062705 2024.05.05 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10062704 2024.05.05 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10062703 2024.05.05 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10062686 2024.05.05 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10062303 2024.05.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 10062280 2024.05.05 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10062279 2024.05.05 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10062278 2024.05.05 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10062276 2024.05.05 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10062275 2024.05.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10062157 2024.05.05 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10062156 2024.05.05 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10062066 2024.05.05 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10062065 2024.05.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10061997 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10061996 2024.05.05 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10061992 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10061962 2024.05.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10061961 2024.05.05 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 10061958 2024.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 10061955 2024.05.05 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10061957 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10061956 2024.05.05 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 10061954 2024.05.05 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10061777 2024.05.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10063361 2024.05.05 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10063360 2024.05.05 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 3 10055218 2024.05.04 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10055217 2024.05.04 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10055084 2024.05.04 ŚK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10055083 2024.05.04 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10054550 2024.05.04 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10054549 2024.05.04 ŚK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10054547 2024.05.04 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10054548 2024.05.04 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10054546 2024.05.04 ŚK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10057771 2024.05.04 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10040503 2024.05.03 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 7 10043118 2024.05.03 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10043119 2024.05.03 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 10043116 2024.05.03 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10043114 2024.05.03 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10043115 2024.05.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10043117 2024.05.03 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10021534 2024.05.01 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10021221 2024.05.01 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10020611 2024.05.01 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10020609 2024.05.01 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10020610 2024.05.01 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10020608 2024.05.01 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10020606 2024.05.01 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10020607 2024.05.01 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10020605 2024.05.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 10020602 2024.05.01 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10020604 2024.05.01 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10020601 2024.05.01 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10020603 2024.05.01 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10020600 2024.05.01 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10019811 2024.05.01 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10019810 2024.05.01 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10019808 2024.05.01 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 10019807 2024.05.01 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10019781 2024.05.01 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10019779 2024.05.01 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 10019780 2024.05.01 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 6 10019776 2024.05.01 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10019778 2024.05.01 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 10019777 2024.05.01 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10019775 2024.05.01 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 10019287 2024.05.01 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10019288 2024.05.01 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10019286 2024.05.01 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10019285 2024.05.01 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10019165 2024.05.01 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10018695 2024.05.01 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10017074 2024.05.01 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10004071 2024.04.29 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9991986 2024.04.28 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9991135 2024.04.28 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9991133 2024.04.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9991134 2024.04.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9990905 2024.04.28 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9990904 2024.04.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9990903 2024.04.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9990155 2024.04.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9990156 2024.04.28 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9990157 2024.04.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9990154 2024.04.28 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 9990151 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9990153 2024.04.28 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9990152 2024.04.28 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9989665 2024.04.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 9989664 2024.04.28 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9961179 2024.04.25 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9960191 2024.04.24 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 9940372 2024.04.21 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9936992 2024.04.20 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9936506 2024.04.20 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9936505 2024.04.20 PK
pospolity łyska, Fulica atra 10 9936504 2024.04.20 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 9936503 2024.04.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9936486 2024.04.20 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9936483 2024.04.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9936482 2024.04.20 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 9936481 2024.04.20 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9936480 2024.04.20 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9936487 2024.04.20 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9936485 2024.04.20 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9936479 2024.04.20 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9936484 2024.04.20 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9936412 2024.04.20 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9936367 2024.04.20 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9935997 2024.04.20 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9935996 2024.04.20 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9935995 2024.04.20 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9935907 2024.04.20 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9935906 2024.04.20 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9935908 2024.04.20 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9935904 2024.04.20 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9935902 2024.04.20 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9935905 2024.04.20 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9935903 2024.04.20 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9935862 2024.04.20 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9935863 2024.04.20 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9935861 2024.04.20 PK
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 9935823 2024.04.20 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 9935821 2024.04.20 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9935822 2024.04.20 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9935820 2024.04.20 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9935819 2024.04.20 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9935781 2024.04.20 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9935778 2024.04.20 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9935774 2024.04.20 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9935601 2024.04.20 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9870131 2024.04.09 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9851966 2024.04.07 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9850492 2024.04.07 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9850438 2024.04.07 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9850174 2024.04.07 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9850102 2024.04.07 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9850103 2024.04.07 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9850101 2024.04.07 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9850048 2024.04.07 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9850050 2024.04.07 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9850049 2024.04.07 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9850047 2024.04.07 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9849748 2024.04.07 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9849704 2024.04.07 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9849702 2024.04.07 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9849703 2024.04.07 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9849701 2024.04.07 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9849679 2024.04.07 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9849681 2024.04.07 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 9849680 2024.04.07 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9849677 2024.04.07 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9849678 2024.04.07 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9849675 2024.04.07 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9849676 2024.04.07 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9849674 2024.04.07 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9849673 2024.04.07 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9849326 2024.04.07 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9849325 2024.04.07 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9849324 2024.04.07 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9849323 2024.04.07 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9848489 2024.04.07 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9848490 2024.04.07 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9848467 2024.04.07 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9848466 2024.04.07 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9848361 2024.04.07 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9848359 2024.04.07 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9848360 2024.04.07 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 9848358 2024.04.07 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9848349 2024.04.07 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9848348 2024.04.07 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9848303 2024.04.07 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9848300 2024.04.07 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9848302 2024.04.07 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9848299 2024.04.07 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9848301 2024.04.07 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9848298 2024.04.07 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9848169 2024.04.07 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9847284 2024.04.07 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9847283 2024.04.07 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9847282 2024.04.07 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9846720 2024.04.07 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9846722 2024.04.07 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9846721 2024.04.07 ŁD
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9846007 2024.04.07 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9845978 2024.04.07 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9845963 2024.04.07 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9845919 2024.04.07 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9845783 2024.04.07 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9845608 2024.04.07 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9845561 2024.04.07 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9845406 2024.04.07 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9845405 2024.04.07 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9845398 2024.04.07 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9845349 2024.04.07 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9845325 2024.04.07 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9845326 2024.04.07 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9845317 2024.04.07 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9845316 2024.04.07 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9845181 2024.04.07 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9845180 2024.04.07 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9845174 2024.04.07 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9845122 2024.04.07 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 9845123 2024.04.07 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9845121 2024.04.07 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9845120 2024.04.07 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9845119 2024.04.07 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9845118 2024.04.07 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9804324 2024.04.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9803418 2024.04.01 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9803417 2024.04.01 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9803416 2024.04.01 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9803415 2024.04.01 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9803023 2024.04.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9801475 2024.04.01 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9801366 2024.04.01 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9806648 2024.04.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9793126 2024.03.31 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9792881 2024.03.31 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9792879 2024.03.31 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9792641 2024.03.31 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9792566 2024.03.31 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9792565 2024.03.31 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9792564 2024.03.31 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9792443 2024.03.31 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9792444 2024.03.31 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9792442 2024.03.31 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9792093 2024.03.31 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9792044 2024.03.31 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9791965 2024.03.31 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9791964 2024.03.31 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9791954 2024.03.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9791953 2024.03.31 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9791901 2024.03.31 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9791900 2024.03.31 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9791787 2024.03.31 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 7 9791675 2024.03.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9791652 2024.03.31 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9791651 2024.03.31 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9791650 2024.03.31 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9791649 2024.03.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9791648 2024.03.31 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9791647 2024.03.31 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9791569 2024.03.31 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9791551 2024.03.31 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9791550 2024.03.31 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9791548 2024.03.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9791547 2024.03.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9791376 2024.03.31 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9791377 2024.03.31 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9791374 2024.03.31 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9791375 2024.03.31 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 9791341 2024.03.31 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9791340 2024.03.31 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9791338 2024.03.31 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9791337 2024.03.31 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9791282 2024.03.31 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9791283 2024.03.31 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9791197 2024.03.31 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9791174 2024.03.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9791173 2024.03.31 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 10 9791172 2024.03.31 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 9791171 2024.03.31 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9791170 2024.03.31 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9791169 2024.03.31 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 9791168 2024.03.31 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9791167 2024.03.31 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9791166 2024.03.31 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9768680 2024.03.28 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 9765267 2024.03.27 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9765266 2024.03.27 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9751010 2024.03.25 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9738986 2024.03.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9738987 2024.03.24 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9738988 2024.03.24 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 9738973 2024.03.24 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9738848 2024.03.24 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9738849 2024.03.24 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9738847 2024.03.24 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9738846 2024.03.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9686649 2024.03.16 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9680162 2024.03.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9680164 2024.03.13 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9680163 2024.03.13 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9656542 2024.03.10 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 9656536 2024.03.10 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9654606 2024.03.10 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9654494 2024.03.10 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9654493 2024.03.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9654492 2024.03.10 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9654488 2024.03.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 20 9654486 2024.03.10 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 9654487 2024.03.10 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 9747067 2024.03.10 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9633711 2024.03.05 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9591439 2024.02.25 MZ
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 9586217 2024.02.25 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9584803 2024.02.25 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9583881 2024.02.25 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9583767 2024.02.25 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 9583766 2024.02.25 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9583765 2024.02.25 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9583469 2024.02.25 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9583468 2024.02.25 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9583466 2024.02.25 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 9583465 2024.02.25 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1000 9583464 2024.02.25 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9583467 2024.02.25 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9587256 2024.02.25 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9583774 2024.02.25 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 9557447 2024.02.18 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9557223 2024.02.18 PM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 9557147 2024.02.18 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 9555846 2024.02.18 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9555845 2024.02.18 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 9555826 2024.02.18 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9555827 2024.02.18 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9555828 2024.02.18 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9555717 2024.02.18 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9554860 2024.02.18 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9554857 2024.02.18 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9554577 2024.02.18 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9554349 2024.02.18 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9554348 2024.02.18 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9554346 2024.02.18 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9554347 2024.02.18 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9554345 2024.02.18 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 9552573 2024.02.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9552572 2024.02.17 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9538295 2024.02.13 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9533643 2024.02.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9533642 2024.02.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9533644 2024.02.12 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9524745 2024.02.10 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9524743 2024.02.10 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9524744 2024.02.10 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9522501 2024.02.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9522499 2024.02.10 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9522500 2024.02.10 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9520733 2024.02.09 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 9520732 2024.02.09 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9520734 2024.02.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 20 9520730 2024.02.09 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9520729 2024.02.09 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9520731 2024.02.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9520727 2024.02.09 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9520726 2024.02.09 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 9520728 2024.02.09 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9510917 2024.02.05 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9510916 2024.02.05 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9491134 2024.01.30 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9486991 2024.01.29 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9482462 2024.01.28 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 9482307 2024.01.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9481434 2024.01.28 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9481435 2024.01.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9481433 2024.01.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9481430 2024.01.28 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9481431 2024.01.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9481432 2024.01.28 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9458899 2024.01.21 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 9458713 2024.01.21 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 10 9458540 2024.01.21 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 9458140 2024.01.21 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9457453 2024.01.21 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 9457454 2024.01.21 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9457455 2024.01.21 ŁD
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9456369 2024.01.21 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9455881 2024.01.21 MZ
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 30 9455780 2024.01.21 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9454701 2024.01.21 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9454698 2024.01.21 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9454697 2024.01.21 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9454696 2024.01.21 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 5 9460508 2024.01.21 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 9460507 2024.01.21 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9460509 2024.01.21 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 5 9460505 2024.01.21 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9460504 2024.01.21 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9460503 2024.01.21 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9460506 2024.01.21 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9370651 2024.01.14 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9370639 2024.01.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9370631 2024.01.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9370630 2024.01.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9370629 2024.01.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9370588 2024.01.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9370587 2024.01.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9370586 2024.01.14 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9370585 2024.01.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9370539 2024.01.14 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9370540 2024.01.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9370538 2024.01.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9370492 2024.01.14 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9370494 2024.01.14 MZ
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 5 9370493 2024.01.14 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9370491 2024.01.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 7 9370456 2024.01.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9370448 2024.01.14 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9370447 2024.01.14 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 9370446 2024.01.14 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 19 9364192 2024.01.13 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9350033 2024.01.09 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9350032 2024.01.09 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9350015 2024.01.09 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9350017 2024.01.09 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9350016 2024.01.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9350018 2024.01.09 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9350014 2024.01.09 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 5 9341273 2024.01.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9341274 2024.01.07 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9340971 2024.01.07 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9340972 2024.01.07 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9339059 2024.01.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9339060 2024.01.07 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 9339058 2024.01.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9339056 2024.01.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9339057 2024.01.07 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9338612 2024.01.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9339962 2024.01.07 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 9344656 2024.01.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9339961 2024.01.07 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9339960 2024.01.07 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9339963 2024.01.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 9344657 2024.01.07 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9344658 2024.01.07 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9339959 2024.01.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9344659 2024.01.07 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9336944 2024.01.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9336945 2024.01.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9319564 2024.01.02 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9319565 2024.01.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9319566 2024.01.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9319558 2024.01.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9319562 2024.01.02 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9319560 2024.01.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9319561 2024.01.02 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9319559 2024.01.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9319557 2024.01.02 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9319563 2024.01.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9319556 2024.01.02 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9319355 2024.01.02 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...