DRUŻYNA

Drużyna: Agrimensor. Obserwator: Radosław Musioł

Liczba gatunków: 129

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 105 2995 58 58 0 5 18 35
2 66 877 70 44 0 3 16 25
3 11 17 78 11 0 3 4 4
4 72 390 108 55 0 5 24 26
5 107 121 129 71 0 6 29 36
6 1 2 129 1 0 0 1 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 10277352 2024.06.01 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10254409 2024.05.30 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10254410 2024.05.30 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10254408 2024.05.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10254406 2024.05.30 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10254407 2024.05.30 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10254403 2024.05.30 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10254404 2024.05.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10254402 2024.05.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10254405 2024.05.30 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10249055 2024.05.30 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10249052 2024.05.30 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10249054 2024.05.30 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10249056 2024.05.30 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10249051 2024.05.30 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10249053 2024.05.30 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10249050 2024.05.30 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10249045 2024.05.30 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10249043 2024.05.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10249047 2024.05.30 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10249042 2024.05.30 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10249046 2024.05.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10249044 2024.05.30 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10249048 2024.05.30 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10249041 2024.05.30 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10249040 2024.05.30 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10249039 2024.05.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10249049 2024.05.30 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10249035 2024.05.30 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10249037 2024.05.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10249038 2024.05.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10249036 2024.05.30 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10249034 2024.05.30 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10246160 2024.05.28 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10235261 2024.05.26 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10225432 2024.05.26 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10225431 2024.05.26 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10223187 2024.05.26 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10193590 2024.05.19 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10193591 2024.05.19 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10193588 2024.05.19 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10193589 2024.05.19 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10193586 2024.05.19 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10193587 2024.05.19 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10193585 2024.05.19 OP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10193584 2024.05.19 OP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10193604 2024.05.19 OP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10193649 2024.05.19 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10193606 2024.05.19 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10193605 2024.05.19 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10193603 2024.05.19 OP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10193602 2024.05.19 OP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10193601 2024.05.19 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 10193600 2024.05.19 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10193599 2024.05.19 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10193598 2024.05.19 OP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10193597 2024.05.19 OP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10193596 2024.05.19 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10193595 2024.05.19 OP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10193594 2024.05.19 OP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10193593 2024.05.19 OP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10193592 2024.05.19 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10193583 2024.05.19 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10193581 2024.05.19 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10193580 2024.05.19 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 10193582 2024.05.19 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10193579 2024.05.19 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10193578 2024.05.19 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10193577 2024.05.19 OP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10193576 2024.05.19 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10193575 2024.05.19 OP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10193574 2024.05.19 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10193573 2024.05.19 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10193572 2024.05.19 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10193571 2024.05.19 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10193569 2024.05.19 OP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10193570 2024.05.19 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10193568 2024.05.19 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10193567 2024.05.19 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10193566 2024.05.19 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10193564 2024.05.19 OP
pospolity sroka, Pica pica 1 10193563 2024.05.19 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10193565 2024.05.19 OP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10193562 2024.05.19 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10193561 2024.05.19 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10193560 2024.05.19 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10193558 2024.05.19 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10193559 2024.05.19 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10193557 2024.05.19 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10193555 2024.05.19 OP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10193553 2024.05.19 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10193556 2024.05.19 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10193554 2024.05.19 OP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10193552 2024.05.19 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10177343 2024.05.17 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10178678 2024.05.17 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10178679 2024.05.17 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10178677 2024.05.17 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10178675 2024.05.17 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10178674 2024.05.17 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10135327 2024.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10132562 2024.05.12 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10132560 2024.05.12 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10132558 2024.05.12 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 10106218 2024.05.09 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10106216 2024.05.09 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10106217 2024.05.09 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10091510 2024.05.07 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10082396 2024.04.25 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9965051 2024.04.25 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9965050 2024.04.25 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9965049 2024.04.25 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9961705 2024.04.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9961703 2024.04.22 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9961698 2024.04.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9961702 2024.04.22 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9961700 2024.04.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9961701 2024.04.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9961704 2024.04.22 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9961697 2024.04.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9961699 2024.04.22 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9961696 2024.04.22 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9961695 2024.04.22 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9930809 2024.04.16 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 250 9930812 2024.04.16 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9930811 2024.04.16 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9930810 2024.04.16 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9894056 2024.04.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9894055 2024.04.13 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9894057 2024.04.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9892800 2024.04.13 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9892420 2024.04.12 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9884383 2024.04.12 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9879180 2024.04.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9869510 2024.04.08 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9869509 2024.04.08 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9849624 2024.04.07 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9849623 2024.04.07 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9849621 2024.04.07 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9849620 2024.04.07 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9849622 2024.04.07 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9849618 2024.04.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9849619 2024.04.07 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9849617 2024.04.07 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9849613 2024.04.07 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9849615 2024.04.07 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9849614 2024.04.07 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9849611 2024.04.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9849610 2024.04.07 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9849609 2024.04.07 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9849612 2024.04.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9849608 2024.04.07 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9849607 2024.04.07 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9849616 2024.04.07 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9849602 2024.04.07 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9849606 2024.04.07 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9849605 2024.04.07 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9849603 2024.04.07 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9849601 2024.04.07 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 9849604 2024.04.07 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9849598 2024.04.07 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9849599 2024.04.07 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 9849597 2024.04.07 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9849600 2024.04.07 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9849594 2024.04.07 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9849595 2024.04.07 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9849596 2024.04.07 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9849592 2024.04.07 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9849593 2024.04.07 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9849591 2024.04.07 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9849590 2024.04.07 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 9849587 2024.04.07 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9849589 2024.04.07 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9849588 2024.04.07 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9849585 2024.04.07 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9849586 2024.04.07 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9847678 2024.04.06 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9830367 2024.04.05 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9823787 2024.04.02 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9823786 2024.04.02 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9812403 2024.03.30 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9772636 2024.03.26 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9772637 2024.03.26 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9772635 2024.03.25 ŚL
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9772634 2024.03.25 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9749251 2024.03.25 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9726183 2024.03.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9726182 2024.03.22 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9726176 2024.03.21 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9709235 2024.03.19 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 9639644 2024.03.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9598725 2024.02.26 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9582697 2024.02.24 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9582696 2024.02.24 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9579426 2024.02.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9559745 2024.02.18 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9559740 2024.02.18 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9559743 2024.02.18 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 9559738 2024.02.18 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9559737 2024.02.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9559744 2024.02.18 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9559742 2024.02.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9559741 2024.02.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9559746 2024.02.18 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 9559736 2024.02.18 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 7 9559739 2024.02.18 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 9559735 2024.02.18 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9559127 2024.02.18 ŚL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9559132 2024.02.18 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9559124 2024.02.18 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 9559129 2024.02.18 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 300 9559125 2024.02.18 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9559128 2024.02.18 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9559160 2024.02.18 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9559131 2024.02.18 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9559126 2024.02.18 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9559161 2024.02.18 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9559122 2024.02.18 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9559120 2024.02.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9559130 2024.02.18 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9559117 2024.02.18 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9559116 2024.02.18 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9559121 2024.02.18 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 9559119 2024.02.18 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9559110 2024.02.18 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9559118 2024.02.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9559112 2024.02.18 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9559111 2024.02.18 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9559113 2024.02.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9536401 2024.02.13 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9534860 2024.02.12 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9534103 2024.02.12 ŚL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9525569 2024.02.10 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 9525568 2024.02.10 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9525566 2024.02.10 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9525567 2024.02.10 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 9525564 2024.02.10 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9525565 2024.02.10 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9525563 2024.02.10 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 9525562 2024.02.10 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9525561 2024.02.10 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9525559 2024.02.10 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9525560 2024.02.10 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9525558 2024.02.10 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9525554 2024.02.10 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9525557 2024.02.10 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9525553 2024.02.10 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9525555 2024.02.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9525552 2024.02.10 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9525550 2024.02.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9525556 2024.02.10 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9525547 2024.02.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9525548 2024.02.10 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 50 9525545 2024.02.10 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9525551 2024.02.10 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9525549 2024.02.10 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9525546 2024.02.10 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9494666 2024.01.31 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 9487984 2024.01.29 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 9487982 2024.01.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9487985 2024.01.29 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9487979 2024.01.29 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9487980 2024.01.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9487981 2024.01.29 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9487983 2024.01.29 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9487975 2024.01.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9487978 2024.01.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9487976 2024.01.29 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9487977 2024.01.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9487971 2024.01.29 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 18 9487973 2024.01.29 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9487972 2024.01.29 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9487968 2024.01.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9487970 2024.01.29 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9487969 2024.01.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9487966 2024.01.29 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9487967 2024.01.29 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9487965 2024.01.29 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9487964 2024.01.29 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 9487974 2024.01.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9487962 2024.01.29 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9487963 2024.01.29 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 9487961 2024.01.29 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9487959 2024.01.29 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 11 9487960 2024.01.29 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9487000 2024.01.29 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9483395 2024.01.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9483396 2024.01.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9483394 2024.01.28 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9483393 2024.01.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 9483392 2024.01.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9483391 2024.01.28 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9483389 2024.01.28 ŚL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9483390 2024.01.28 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9482536 2024.01.28 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9482207 2024.01.28 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 9482205 2024.01.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9482204 2024.01.28 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9482203 2024.01.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9482206 2024.01.28 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9482202 2024.01.28 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9482201 2024.01.28 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 10 9482198 2024.01.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9482196 2024.01.28 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9482193 2024.01.28 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9482194 2024.01.28 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9482197 2024.01.28 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9482199 2024.01.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9482200 2024.01.28 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9482195 2024.01.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9482191 2024.01.28 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9482192 2024.01.28 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9476308 2024.01.23 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9458706 2024.01.21 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 80 9448504 2024.01.19 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9372766 2024.01.14 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9372767 2024.01.14 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9372768 2024.01.14 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9372769 2024.01.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9372761 2024.01.14 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9372760 2024.01.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9372764 2024.01.14 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9372759 2024.01.14 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9372758 2024.01.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9372763 2024.01.14 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9372762 2024.01.14 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9372757 2024.01.14 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9372756 2024.01.14 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9372097 2024.01.13 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9359060 2024.01.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9359059 2024.01.12 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 9359058 2024.01.12 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9359056 2024.01.12 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9359057 2024.01.12 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9359055 2024.01.12 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9359054 2024.01.12 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9358960 2024.01.12 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9358958 2024.01.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9358959 2024.01.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9358955 2024.01.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9358954 2024.01.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9358956 2024.01.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9358957 2024.01.12 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9358953 2024.01.12 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9358951 2024.01.12 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9358952 2024.01.12 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9358730 2024.01.11 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9344163 2024.01.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9335755 2024.01.06 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9335760 2024.01.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9335759 2024.01.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9335761 2024.01.06 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 9335757 2024.01.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9335753 2024.01.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9335752 2024.01.06 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9335754 2024.01.06 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9335763 2024.01.06 OP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9335756 2024.01.06 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9335764 2024.01.06 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9335762 2024.01.06 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9335758 2024.01.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9335751 2024.01.06 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...