DRUŻYNA

Drużyna: Marcolanius. Obserwator: Marek Betlejewicz

Liczba gatunków: 213

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 131 1826 83 83 0 18 28 37
2 25 198 95 22 2 6 7 7
3 118 2133 141 78 1 20 31 26
4 95 531 184 66 0 23 32 11
5 53 90 209 36 1 15 17 3
6 4 6 213 4 0 4 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 10313910 2024.06.09 PM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 10313909 2024.06.09 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10313908 2024.06.07 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10284967 2024.06.04 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10243973 2024.05.29 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 10243971 2024.05.29 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10243972 2024.05.29 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10243970 2024.05.29 ZP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10228526 2024.05.27 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10197848 2024.05.21 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10197847 2024.05.21 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10197846 2024.05.21 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10197845 2024.05.21 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10191686 2024.05.21 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10197849 2024.05.21 ZP
rzadki uszatka, Asio otus 2 10183928 2024.05.19 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10183927 2024.05.19 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10183926 2024.05.19 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10183925 2024.05.19 PM
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 10156809 2024.05.15 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10156808 2024.05.15 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10156807 2024.05.15 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10156806 2024.05.15 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10156805 2024.05.15 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10156804 2024.05.15 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10156803 2024.05.15 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10156802 2024.05.15 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10156801 2024.05.12 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10079788 2024.05.07 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10079789 2024.05.06 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10079790 2024.05.06 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10079791 2024.05.06 ZP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10043360 2024.05.03 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10043361 2024.05.03 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 10043359 2024.05.03 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10043363 2024.05.03 MB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 10043358 2024.05.03 MB
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10043354 2024.05.03 MB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 10043356 2024.05.03 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10043357 2024.05.03 MB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 10043353 2024.05.03 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10043355 2024.05.03 MB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10043352 2024.05.03 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10043351 2024.05.03 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 10043349 2024.05.03 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10043350 2024.05.03 MB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10043348 2024.05.03 MB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 10043346 2024.05.03 MB
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10043344 2024.05.03 MB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10043343 2024.05.03 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10043345 2024.05.03 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 10043342 2024.05.03 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10043341 2024.05.03 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10043339 2024.05.03 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 10043338 2024.05.03 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10043340 2024.05.03 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 3 10043362 2024.05.03 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10043337 2024.04.30 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10043336 2024.04.30 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10043335 2024.04.30 PM
pospolity żuraw, Grus grus 11 10043334 2024.04.30 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10043332 2024.04.30 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10043333 2024.04.30 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10043331 2024.04.30 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10001824 2024.04.29 PM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9996067 2024.04.28 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9996066 2024.04.28 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 9996096 2024.04.28 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9996097 2024.04.28 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 23 9996094 2024.04.28 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 9996095 2024.04.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9996092 2024.04.28 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9996093 2024.04.28 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9996091 2024.04.28 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9996090 2024.04.28 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9996089 2024.04.28 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9996086 2024.04.28 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9996087 2024.04.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9996088 2024.04.27 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9996085 2024.04.27 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9996084 2024.04.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9996083 2024.04.27 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9996082 2024.04.27 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9996068 2024.04.27 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9996069 2024.04.27 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 9996100 2024.04.27 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9996075 2024.04.27 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9996080 2024.04.27 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9996098 2024.04.27 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9996078 2024.04.27 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10001822 2024.04.27 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10001823 2024.04.27 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9996071 2024.04.27 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9996101 2024.04.27 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9996079 2024.04.27 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 9996073 2024.04.27 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 23 9996072 2024.04.27 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 9996102 2024.04.27 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9996076 2024.04.27 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 9996077 2024.04.27 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 9996081 2024.04.27 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 9996074 2024.04.27 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 9996070 2024.04.27 PL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 80 9944646 2024.04.21 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 5 9944652 2024.04.21 MB
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 9944645 2024.04.21 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9944644 2024.04.21 MB
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9939849 2024.04.21 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9944648 2024.04.21 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9944649 2024.04.21 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9944651 2024.04.21 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9944647 2024.04.21 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 120 9944650 2024.04.21 MB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9928513 2024.04.19 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9927079 2024.04.19 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9912914 2024.04.15 PM
pospolity żuraw, Grus grus 4 9912915 2024.04.15 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9912913 2024.04.15 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9912912 2024.04.15 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 9 9897791 2024.04.13 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9897789 2024.04.13 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9897790 2024.04.13 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9897787 2024.04.13 PM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 4 9897786 2024.04.13 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9893508 2024.04.13 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9893509 2024.04.13 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 9893507 2024.04.13 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 19 9885115 2024.04.12 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9885114 2024.04.12 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9885113 2024.04.12 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9885112 2024.04.12 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9884738 2024.04.12 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9884737 2024.04.12 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9879470 2024.04.11 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9879469 2024.04.11 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9879468 2024.04.11 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9871664 2024.04.09 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9871665 2024.04.09 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 9867219 2024.04.09 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9866177 2024.04.09 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9866178 2024.04.09 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9871661 2024.04.09 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9859514 2024.04.08 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9859513 2024.04.08 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9854436 2024.04.07 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9827145 2024.04.05 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9826304 2024.04.05 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9829811 2024.04.05 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9829812 2024.04.05 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9829813 2024.04.05 PM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9821337 2024.04.04 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9813317 2024.04.02 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9791967 2024.03.31 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9791966 2024.03.31 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9789920 2024.03.31 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9789919 2024.03.31 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9789918 2024.03.31 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9789913 2024.03.31 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9789917 2024.03.31 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9789915 2024.03.31 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9789438 2024.03.31 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9789437 2024.03.31 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9788905 2024.03.31 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9788903 2024.03.31 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9795134 2024.03.31 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9795133 2024.03.31 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9795132 2024.03.31 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9788904 2024.03.30 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9781471 2024.03.30 PM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9779108 2024.03.30 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9776019 2024.03.29 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9776016 2024.03.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9776014 2024.03.29 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9776015 2024.03.29 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9776013 2024.03.29 PM
pospolity żuraw, Grus grus 11 9776017 2024.03.29 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9776012 2024.03.29 PM
pospolity żuraw, Grus grus 20 9776011 2024.03.29 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9776018 2024.03.29 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 500 9766853 2024.03.28 PM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9764611 2024.03.27 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9762701 2024.03.27 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9762700 2024.03.27 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9762699 2024.03.27 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9766855 2024.03.27 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9766854 2024.03.27 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9757790 2024.03.26 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9757370 2024.03.26 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 9757371 2024.03.26 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9743542 2024.03.24 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9743543 2024.03.24 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9743540 2024.03.24 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9743538 2024.03.24 PM
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9743535 2024.03.24 PM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9743541 2024.03.24 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9743544 2024.03.23 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 90 9743536 2024.03.23 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 24 9743539 2024.03.23 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9734669 2024.03.23 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9734670 2024.03.23 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9734668 2024.03.23 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 9734667 2024.03.23 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9734666 2024.03.23 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 9734661 2024.03.23 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9734659 2024.03.23 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9734660 2024.03.23 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9734664 2024.03.23 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9734665 2024.03.23 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9734662 2024.03.23 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9734658 2024.03.23 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9734656 2024.03.23 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9734654 2024.03.23 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9734653 2024.03.23 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9734657 2024.03.23 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9743537 2024.03.23 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9699454 2024.03.17 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 9699455 2024.03.17 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9699453 2024.03.17 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9699451 2024.03.17 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9699449 2024.03.17 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 9699448 2024.03.17 PM
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 9699450 2024.03.17 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9699458 2024.03.17 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9699456 2024.03.17 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9699452 2024.03.17 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 9699457 2024.03.17 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 9699459 2024.03.17 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9690463 2024.03.16 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9690462 2024.03.16 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9690459 2024.03.16 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 9690461 2024.03.16 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9690460 2024.03.16 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9690458 2024.03.16 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 4 9684759 2024.03.15 PM
pospolity żuraw, Grus grus 100 9684764 2024.03.15 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9684765 2024.03.15 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9684761 2024.03.15 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9684763 2024.03.15 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9684758 2024.03.15 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9684762 2024.03.15 PM
rzadki uszatka, Asio otus 1 9660033 2024.03.10 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9655774 2024.03.10 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9655773 2024.03.10 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9655771 2024.03.10 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9655772 2024.03.10 WM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9655770 2024.03.10 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9655775 2024.03.10 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9622070 2024.03.03 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9621636 2024.03.03 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9621638 2024.03.03 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 9621635 2024.03.03 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9621649 2024.03.03 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 60 9621651 2024.03.03 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 9621633 2024.03.03 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9620898 2024.03.03 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9620825 2024.03.03 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 9620824 2024.03.03 PM
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 9620683 2024.03.03 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9625212 2024.03.03 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 9625213 2024.03.03 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 9625204 2024.03.03 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9625216 2024.03.03 MB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9625210 2024.03.03 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 9625203 2024.03.03 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9625248 2024.03.03 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9625268 2024.03.03 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9625240 2024.03.03 MB
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 9616460 2024.03.02 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9616459 2024.03.02 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9616458 2024.03.02 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9588019 2024.02.25 PM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9588021 2024.02.25 PM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 9588020 2024.02.25 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 32 9588022 2024.02.25 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9575990 2024.02.22 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 100 9557209 2024.02.18 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 9557208 2024.02.18 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9561654 2024.02.18 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9550949 2024.02.17 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9550216 2024.02.17 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9542331 2024.02.14 PM
pospolity żuraw, Grus grus 11 9542311 2024.02.14 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9542330 2024.02.14 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9542310 2024.02.14 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9542313 2024.02.14 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9542329 2024.02.14 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9542314 2024.02.14 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9509071 2024.02.04 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9509072 2024.02.04 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9509070 2024.02.04 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9509067 2024.02.04 PM
rzadki alka, Alca torda 3 9509066 2024.02.04 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9509068 2024.02.04 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9509065 2024.02.04 MB
pospolity żuraw, Grus grus 7 9501460 2024.02.02 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9496807 2024.01.31 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9496806 2024.01.31 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9487564 2024.01.29 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9487563 2024.01.29 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9484907 2024.01.28 PM
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9484905 2024.01.28 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9484910 2024.01.28 PM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9484908 2024.01.28 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9484902 2024.01.28 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9484904 2024.01.28 PM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9484903 2024.01.28 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 9484899 2024.01.28 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9484901 2024.01.28 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 15 9484894 2024.01.28 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 13 9484898 2024.01.28 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 9484896 2024.01.28 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 9484900 2024.01.28 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9484893 2024.01.28 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 53 9484890 2024.01.28 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 48 9484895 2024.01.28 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 500 9484891 2024.01.28 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9485729 2024.01.28 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9484897 2024.01.28 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9484906 2024.01.28 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9484909 2024.01.28 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9473700 2024.01.26 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9460790 2024.01.21 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9460792 2024.01.21 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9460791 2024.01.21 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9441537 2024.01.17 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9434576 2024.01.16 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9434584 2024.01.16 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 34 9374749 2024.01.14 MB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 9374062 2024.01.14 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 9374063 2024.01.14 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9370893 2024.01.14 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9370892 2024.01.14 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9370894 2024.01.14 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9370891 2024.01.14 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9370887 2024.01.14 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9370886 2024.01.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 13 9370885 2024.01.14 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 9370889 2024.01.14 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9370888 2024.01.14 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9370890 2024.01.14 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 56 9350606 2024.01.09 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9350605 2024.01.09 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9342959 2024.01.07 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 9342960 2024.01.07 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9342962 2024.01.07 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9342965 2024.01.07 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9342970 2024.01.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 9342963 2024.01.07 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9342967 2024.01.07 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9342964 2024.01.07 PM
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 9343390 2024.01.07 PM
pospolity łyska, Fulica atra 13 9342961 2024.01.07 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9337240 2024.01.06 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 160 9337237 2024.01.06 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9337239 2024.01.06 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9337242 2024.01.06 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9337241 2024.01.06 PM
pospolity łyska, Fulica atra 70 9337230 2024.01.06 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9337236 2024.01.06 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9337231 2024.01.06 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9337226 2024.01.06 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9337225 2024.01.06 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 9337232 2024.01.06 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9337227 2024.01.06 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9337229 2024.01.06 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9337223 2024.01.06 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9337234 2024.01.06 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9337224 2024.01.06 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9337233 2024.01.06 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 9337228 2024.01.06 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9337221 2024.01.06 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9337222 2024.01.06 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 30 9337220 2024.01.06 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9337238 2024.01.06 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 9337248 2024.01.06 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9337243 2024.01.06 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 9337247 2024.01.06 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9337245 2024.01.06 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9337244 2024.01.06 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9337246 2024.01.06 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9337249 2024.01.06 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9332283 2024.01.05 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9332285 2024.01.05 PM
pospolity sroka, Pica pica 3 9332286 2024.01.05 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9332284 2024.01.05 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9327749 2024.01.04 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9327752 2024.01.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9327753 2024.01.04 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9327750 2024.01.04 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9327754 2024.01.04 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9327751 2024.01.04 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9326068 2024.01.03 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9326069 2024.01.03 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9326076 2024.01.03 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9326077 2024.01.03 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 25 9326070 2024.01.03 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9326071 2024.01.03 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 9326074 2024.01.03 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9326073 2024.01.03 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 9326075 2024.01.03 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9326072 2024.01.03 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9322777 2024.01.02 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9322778 2024.01.02 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9322779 2024.01.02 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9318172 2024.01.01 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9318178 2024.01.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9318170 2024.01.01 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9318866 2024.01.01 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9318177 2024.01.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9318868 2024.01.01 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9318179 2024.01.01 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9318862 2024.01.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9318857 2024.01.01 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9318169 2024.01.01 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9318856 2024.01.01 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9318171 2024.01.01 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9318168 2024.01.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 9313225 2024.01.01 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 11 9313226 2024.01.01 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 9313223 2024.01.01 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9313224 2024.01.01 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9313222 2024.01.01 PM
pospolity bogatka, Parus major 9 9313221 2024.01.01 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9312045 2024.01.01 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 9318180 2024.01.01 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9318865 2024.01.01 PM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...