DRUŻYNA

Drużyna: Leszczyńska Grupa OTOP. Obserwator: Grzegorz Lorek

Liczba gatunków: 186

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1010 12329 90 90 0 14 34 42
2 1204 16821 104 97 0 17 38 42
3 1828 9331 132 109 1 8 51 49
4 1760 4425 152 104 0 8 48 48
5 3556 9253 186 148 0 25 74 49
6 530 1136 186 84 0 5 38 41
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10330982 2024.06.14 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10330984 2024.06.14 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10330985 2024.06.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10330983 2024.06.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10327409 2024.06.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10330920 2024.06.13 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10327412 2024.06.13 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10330977 2024.06.13 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10330916 2024.06.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10330918 2024.06.13 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10327408 2024.06.13 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10330928 2024.06.13 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10327413 2024.06.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10330927 2024.06.13 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10330926 2024.06.13 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10330929 2024.06.13 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10330917 2024.06.13 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10330980 2024.06.13 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10327411 2024.06.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10327416 2024.06.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10330924 2024.06.13 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10330976 2024.06.13 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10330921 2024.06.13 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10327415 2024.06.13 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10330919 2024.06.13 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10327410 2024.06.13 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10330915 2024.06.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10327414 2024.06.13 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10330922 2024.06.13 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10327407 2024.06.13 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10330979 2024.06.13 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10327405 2024.06.13 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10330981 2024.06.13 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10327406 2024.06.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10330923 2024.06.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10330978 2024.06.13 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10330930 2024.06.13 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10330925 2024.06.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 10323477 2024.06.12 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10323474 2024.06.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10323452 2024.06.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10323472 2024.06.12 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10327008 2024.06.12 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10323476 2024.06.12 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10323475 2024.06.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10323470 2024.06.12 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10327006 2024.06.12 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10327007 2024.06.12 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10323451 2024.06.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10327011 2024.06.12 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10323450 2024.06.12 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10327005 2024.06.12 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10323461 2024.06.12 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10327010 2024.06.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10323473 2024.06.12 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10323449 2024.06.12 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10323471 2024.06.12 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10323460 2024.06.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10327004 2024.06.12 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10327009 2024.06.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10322805 2024.06.11 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 10319875 2024.06.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10323456 2024.06.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10319876 2024.06.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10323457 2024.06.11 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10319868 2024.06.11 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 10322811 2024.06.11 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10322815 2024.06.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10322809 2024.06.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10322808 2024.06.11 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10319870 2024.06.11 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10319872 2024.06.11 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10322818 2024.06.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10319880 2024.06.11 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10323455 2024.06.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 10322812 2024.06.11 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10319878 2024.06.11 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10323459 2024.06.11 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10322822 2024.06.11 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 10322820 2024.06.11 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10319877 2024.06.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10319879 2024.06.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10323454 2024.06.11 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10322819 2024.06.11 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10323458 2024.06.11 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10322816 2024.06.11 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10322813 2024.06.11 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10322814 2024.06.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 10319874 2024.06.11 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 10322817 2024.06.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10319869 2024.06.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10319873 2024.06.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10322807 2024.06.11 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10319871 2024.06.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 10322810 2024.06.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10323453 2024.06.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10322806 2024.06.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10322821 2024.06.11 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 10323330 2024.06.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10319572 2024.06.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10323463 2024.06.10 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10323466 2024.06.10 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10319568 2024.06.10 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10319571 2024.06.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10319567 2024.06.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10323464 2024.06.10 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10323462 2024.06.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 10319575 2024.06.10 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10323467 2024.06.10 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10319570 2024.06.10 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10319569 2024.06.10 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10323465 2024.06.10 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10319574 2024.06.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10319573 2024.06.10 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10319565 2024.06.10 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10323469 2024.06.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10319566 2024.06.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10323468 2024.06.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10319564 2024.06.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10319576 2024.06.10 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10316134 2024.06.09 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10316135 2024.06.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10316128 2024.06.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10316176 2024.06.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10317729 2024.06.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10324694 2024.06.09 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10312625 2024.06.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10316015 2024.06.09 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10324696 2024.06.09 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10316129 2024.06.09 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10323500 2024.06.09 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 10317728 2024.06.09 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10323508 2024.06.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10316181 2024.06.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10316185 2024.06.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10316195 2024.06.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10317724 2024.06.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10324689 2024.06.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 10316167 2024.06.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10316175 2024.06.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10316190 2024.06.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10316194 2024.06.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10316198 2024.06.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10316201 2024.06.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10317726 2024.06.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10324691 2024.06.09 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10317733 2024.06.09 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10323501 2024.06.09 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 10316032 2024.06.09 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10324683 2024.06.09 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10316013 2024.06.09 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10316007 2024.06.09 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10316199 2024.06.09 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10323506 2024.06.09 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10316009 2024.06.09 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10316037 2024.06.09 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10316043 2024.06.09 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10316126 2024.06.09 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10316188 2024.06.09 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10323514 2024.06.09 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 10324704 2024.06.09 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10316006 2024.06.09 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10316041 2024.06.09 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10316179 2024.06.09 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10316197 2024.06.09 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10317718 2024.06.09 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 10323505 2024.06.09 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10324687 2024.06.09 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10317720 2024.06.09 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10323507 2024.06.09 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10324688 2024.06.09 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10316016 2024.06.09 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10316033 2024.06.09 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10316131 2024.06.09 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10323512 2024.06.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10316030 2024.06.09 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10317727 2024.06.09 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10316186 2024.06.09 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10316192 2024.06.09 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10317730 2024.06.09 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10324699 2024.06.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10316035 2024.06.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10324697 2024.06.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10324681 2024.06.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10316012 2024.06.09 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10317725 2024.06.09 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10316122 2024.06.09 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10324684 2024.06.09 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10316039 2024.06.09 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10317723 2024.06.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10316042 2024.06.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10316125 2024.06.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10317719 2024.06.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10324695 2024.06.09 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10316130 2024.06.09 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10316034 2024.06.09 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10316132 2024.06.09 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10316133 2024.06.09 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10324685 2024.06.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10316008 2024.06.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10316127 2024.06.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10317731 2024.06.09 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10316029 2024.06.09 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10324701 2024.06.09 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10324682 2024.06.09 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10316036 2024.06.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10316123 2024.06.09 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10324680 2024.06.09 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10316177 2024.06.09 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10324690 2024.06.09 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10316183 2024.06.09 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10323509 2024.06.09 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10324702 2024.06.09 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 10323510 2024.06.09 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10324698 2024.06.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10316014 2024.06.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10316168 2024.06.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10316169 2024.06.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10316180 2024.06.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10316189 2024.06.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10316196 2024.06.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10316200 2024.06.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10323503 2024.06.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 10324700 2024.06.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10316187 2024.06.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 10323504 2024.06.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 18 10324686 2024.06.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10316184 2024.06.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10317721 2024.06.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 10323502 2024.06.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10324703 2024.06.09 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10317732 2024.06.09 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10323511 2024.06.09 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10324692 2024.06.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316010 2024.06.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10316038 2024.06.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316124 2024.06.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10317722 2024.06.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10324693 2024.06.09 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10316040 2024.06.09 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10316136 2024.06.09 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10316182 2024.06.09 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10316202 2024.06.09 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10323513 2024.06.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10316011 2024.06.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10316031 2024.06.09 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10301585 2024.06.08 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10301872 2024.06.08 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10301930 2024.06.08 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10316900 2024.06.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10301877 2024.06.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10316890 2024.06.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10316891 2024.06.08 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10311690 2024.06.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10316905 2024.06.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 10320351 2024.06.08 LS
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10316810 2024.06.08 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10320338 2024.06.08 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10301586 2024.06.08 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10301724 2024.06.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10301870 2024.06.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10301875 2024.06.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10301928 2024.06.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10316815 2024.06.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10316897 2024.06.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10316904 2024.06.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10319891 2024.06.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10320337 2024.06.08 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10301589 2024.06.08 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10301807 2024.06.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10301876 2024.06.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10316813 2024.06.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10316893 2024.06.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10316896 2024.06.08 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10320343 2024.06.08 LS
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10316818 2024.06.08 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10320329 2024.06.08 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 10320342 2024.06.08 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10319894 2024.06.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 10301578 2024.06.08 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10301880 2024.06.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10301929 2024.06.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10312282 2024.06.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 11 10320352 2024.06.08 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10301582 2024.06.08 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10301927 2024.06.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10316807 2024.06.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10316892 2024.06.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10316899 2024.06.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10320325 2024.06.08 LS
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10301584 2024.06.08 LS
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10316806 2024.06.08 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10319885 2024.06.08 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10320349 2024.06.08 LS
pospolity kruk, Corvus corax 40 10311692 2024.06.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 8 10320350 2024.06.08 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10320330 2024.06.08 LS
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10316817 2024.06.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10301725 2024.06.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10316814 2024.06.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10316903 2024.06.08 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10311688 2024.06.08 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10316901 2024.06.08 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10320328 2024.06.08 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10319889 2024.06.08 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10319892 2024.06.08 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10319893 2024.06.08 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10319888 2024.06.08 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10316809 2024.06.08 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10301580 2024.06.08 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10301878 2024.06.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10316811 2024.06.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10319895 2024.06.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10320333 2024.06.08 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10320345 2024.06.08 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10319896 2024.06.08 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10320344 2024.06.08 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10320341 2024.06.08 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10320339 2024.06.08 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 10320348 2024.06.08 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10319883 2024.06.08 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10320334 2024.06.08 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10319887 2024.06.08 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10319890 2024.06.08 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10320331 2024.06.08 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10320326 2024.06.08 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10301726 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10301744 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10301874 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10301879 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10301881 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10316816 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10316895 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10320340 2024.06.08 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10301583 2024.06.08 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10301871 2024.06.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10316808 2024.06.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10316898 2024.06.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10320346 2024.06.08 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10316812 2024.06.08 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10301581 2024.06.08 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10301727 2024.06.08 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10320335 2024.06.08 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10319882 2024.06.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10320327 2024.06.08 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 10320353 2024.06.08 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10319884 2024.06.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10320336 2024.06.08 LS
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10320332 2024.06.08 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10320347 2024.06.08 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10297290 2024.06.07 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10300276 2024.06.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10297289 2024.06.07 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10316022 2024.06.07 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10300282 2024.06.07 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10316021 2024.06.07 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10300280 2024.06.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10297292 2024.06.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10297287 2024.06.07 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 10300275 2024.06.07 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 10300269 2024.06.07 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10300279 2024.06.07 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10300273 2024.06.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10297288 2024.06.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10300271 2024.06.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10316020 2024.06.07 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10316019 2024.06.07 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10297283 2024.06.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10300281 2024.06.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10316024 2024.06.07 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10297282 2024.06.07 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10300272 2024.06.07 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10300278 2024.06.07 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10316023 2024.06.07 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10316025 2024.06.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10297291 2024.06.07 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10297293 2024.06.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10300277 2024.06.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10316026 2024.06.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10316028 2024.06.07 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10300270 2024.06.07 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10316027 2024.06.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10292259 2024.06.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10293044 2024.06.06 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10320234 2024.06.06 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10292257 2024.06.06 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10320233 2024.06.06 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10320223 2024.06.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10292260 2024.06.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10320214 2024.06.06 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10292261 2024.06.06 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10320222 2024.06.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10292265 2024.06.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10293047 2024.06.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10320229 2024.06.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10320228 2024.06.06 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10320221 2024.06.06 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10320217 2024.06.06 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10292262 2024.06.06 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10320220 2024.06.06 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10320227 2024.06.06 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10320219 2024.06.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 10320226 2024.06.06 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10320231 2024.06.06 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10292264 2024.06.06 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10292263 2024.06.06 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10320230 2024.06.06 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10293045 2024.06.06 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10320216 2024.06.06 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10320225 2024.06.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10292255 2024.06.06 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10292256 2024.06.06 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10292258 2024.06.06 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10293046 2024.06.06 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10320224 2024.06.06 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10320218 2024.06.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10320215 2024.06.06 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10320232 2024.06.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10287672 2024.06.05 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10320005 2024.06.05 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10287677 2024.06.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10319993 2024.06.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10287667 2024.06.05 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10287674 2024.06.05 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10288686 2024.06.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10320001 2024.06.05 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10287673 2024.06.05 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10320007 2024.06.05 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10287671 2024.06.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10287670 2024.06.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10292168 2024.06.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10287666 2024.06.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10320002 2024.06.05 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10320003 2024.06.05 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10320006 2024.06.05 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10319995 2024.06.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10319994 2024.06.05 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10319999 2024.06.05 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10288685 2024.06.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10288687 2024.06.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10319998 2024.06.05 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10288688 2024.06.05 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10319997 2024.06.05 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10319989 2024.06.05 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10287669 2024.06.05 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10292167 2024.06.05 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10320004 2024.06.05 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10320000 2024.06.05 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10287675 2024.06.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10287676 2024.06.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10287668 2024.06.05 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10319996 2024.06.05 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10288684 2024.06.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10288689 2024.06.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10319991 2024.06.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10319990 2024.06.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10320008 2024.06.05 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10319992 2024.06.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10284379 2024.06.04 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10284378 2024.06.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10284377 2024.06.04 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10284373 2024.06.04 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10284370 2024.06.04 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10284372 2024.06.04 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10284376 2024.06.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10284375 2024.06.04 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10273679 2024.06.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10274220 2024.06.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10274224 2024.06.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10273681 2024.06.02
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10273655 2024.06.02 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10274232 2024.06.02 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10274228 2024.06.02 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10274230 2024.06.02 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10274219 2024.06.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10274227 2024.06.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10274226 2024.06.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10274221 2024.06.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10273677 2024.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10274234 2024.06.02 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10274223 2024.06.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10274233 2024.06.02 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10274225 2024.06.02 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10273680 2024.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10273663 2024.06.02
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10274231 2024.06.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10273678 2024.06.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10274222 2024.06.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10274229 2024.06.02 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10320905 2024.06.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10321008 2024.06.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10320918 2024.06.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10320987 2024.06.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10320906 2024.06.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10321004 2024.06.01
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10321009 2024.06.01
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10320911 2024.06.01
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10320912 2024.06.01
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10320991 2024.06.01
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10320996 2024.06.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10321001 2024.06.01
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10320909 2024.06.01
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10320986 2024.06.01
pospolity bogatka, Parus major 1 10320910 2024.06.01
pospolity bogatka, Parus major 1 10320995 2024.06.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10320990 2024.06.01
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10321000 2024.06.01
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10320997 2024.06.01
pospolity kos, Turdus merula 2 10321007 2024.06.01
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10320917 2024.06.01
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10320994 2024.06.01
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10320919 2024.06.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10320914 2024.06.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10321003 2024.06.01
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10320908 2024.06.01
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10321002 2024.06.01
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10320920 2024.06.01
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10320988 2024.06.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10320913 2024.06.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10320992 2024.06.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10321006 2024.06.01
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10321005 2024.06.01
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10320907 2024.06.01
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10320993 2024.06.01
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10320915 2024.06.01
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10320998 2024.06.01
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10320989 2024.06.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10320916 2024.06.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10320999 2024.06.01
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10321010 2024.06.01
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10289149 2024.05.31 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10273670 2024.05.31
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10288715 2024.05.31 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10289135 2024.05.31 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10292289 2024.05.31 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10292291 2024.05.31 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10292300 2024.05.31 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10292301 2024.05.31 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10288716 2024.05.31 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10289160 2024.05.31 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10289165 2024.05.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 10289141 2024.05.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 10289159 2024.05.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10331757 2024.05.31 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10289179 2024.05.31 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10331715 2024.05.31 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10289146 2024.05.31 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10288762 2024.05.31 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10289143 2024.05.31 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10289144 2024.05.31 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10289134 2024.05.31 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10320941 2024.05.31
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10289176 2024.05.31 WP
rzadki dubelt, Gallinago media 1 10289153 2024.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10273683 2024.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10273687 2024.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10273690 2024.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10273691 2024.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10282533 2024.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10288694 2024.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10288720 2024.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10288759 2024.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10289132 2024.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10289169 2024.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10320936 2024.05.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10331725 2024.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10331745 2024.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10273685 2024.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10273695 2024.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10273764 2024.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10289172 2024.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10292285 2024.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10292292 2024.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10292324 2024.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10320931 2024.05.31
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10331729 2024.05.31 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10282548 2024.05.31 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10289142 2024.05.31 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10289177 2024.05.31 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10320926 2024.05.31
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10331710 2024.05.31 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10273724 2024.05.31 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10282526 2024.05.31 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10331744 2024.05.31 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10288718 2024.05.31 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10288721 2024.05.31 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10288740 2024.05.31 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10292281 2024.05.31 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10292282 2024.05.31 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10292284 2024.05.31 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10292314 2024.05.31 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10331733 2024.05.31 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10320932 2024.05.31
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10273726 2024.05.31 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10288697 2024.05.31 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10289139 2024.05.31 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10289175 2024.05.31 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10292307 2024.05.31 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10331727 2024.05.31 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10331758 2024.05.31 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10282541 2024.05.31 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10289136 2024.05.31 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10289178 2024.05.31 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10292279 2024.05.31 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10292287 2024.05.31 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10292296 2024.05.31 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10292303 2024.05.31 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10292322 2024.05.31 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10320930 2024.05.31
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10331732 2024.05.31 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10292302 2024.05.31 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10331709 2024.05.31 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10282538 2024.05.31 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10282542 2024.05.31 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10289130 2024.05.31 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10331713 2024.05.31 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10331760 2024.05.31 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10289158 2024.05.31 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 10289131 2024.05.31 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10289170 2024.05.31 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10273725 2024.05.31 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10288719 2024.05.31 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10292283 2024.05.31 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10273693 2024.05.31 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10331741 2024.05.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 10282537 2024.05.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10282546 2024.05.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10292304 2024.05.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10331720 2024.05.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 10331748 2024.05.31 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 10282530 2024.05.31 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10320929 2024.05.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 10331730 2024.05.31 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10331756 2024.05.31 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10320934 2024.05.31
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 10282527 2024.05.31 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10331724 2024.05.31 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10331703 2024.05.31 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10331726 2024.05.31 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10331706 2024.05.31 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10273676 2024.05.31
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10273689 2024.05.31 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10282536 2024.05.31 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10289140 2024.05.31 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10288714 2024.05.31 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10292313 2024.05.31 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10331711 2024.05.31 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10292294 2024.05.31 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10331704 2024.05.31 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10289157 2024.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10273675 2024.05.31
pospolity kos, Turdus merula 1 10282528 2024.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10282547 2024.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10288761 2024.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10289148 2024.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10289164 2024.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10320933 2024.05.31
pospolity kos, Turdus merula 1 10331722 2024.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 10331761 2024.05.31 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10292280 2024.05.31 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10331747 2024.05.31 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10289163 2024.05.31 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10282544 2024.05.31 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10289155 2024.05.31 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10289174 2024.05.31 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10289147 2024.05.31 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 10289145 2024.05.31 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10289171 2024.05.31 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10320924 2024.05.31
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10331718 2024.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10273686 2024.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10282532 2024.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10282549 2024.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10288691 2024.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10288713 2024.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10289129 2024.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10292275 2024.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10292276 2024.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10292305 2024.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10292310 2024.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10292326 2024.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10320940 2024.05.31
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10331712 2024.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 10331750 2024.05.31 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 4 10288710 2024.05.31 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10282534 2024.05.31 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10288711 2024.05.31 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10289173 2024.05.31 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10292274 2024.05.31 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10331717 2024.05.31 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10331751 2024.05.31 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10288765 2024.05.31 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10292316 2024.05.31 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10331714 2024.05.31 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10282535 2024.05.31 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10331719 2024.05.31 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10331743 2024.05.31 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10282531 2024.05.31 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10331705 2024.05.31 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10331742 2024.05.31 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10331708 2024.05.31 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10289154 2024.05.31 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10292293 2024.05.31 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10292323 2024.05.31 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10320938 2024.05.31
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10331754 2024.05.31 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10282529 2024.05.31 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10273696 2024.05.31 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 10289150 2024.05.31 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10289156 2024.05.31 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10320939 2024.05.31
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10331707 2024.05.31 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10331755 2024.05.31 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10282523 2024.05.31 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10282540 2024.05.31 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10289137 2024.05.31 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10289162 2024.05.31 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 220 10292306 2024.05.31 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10320922 2024.05.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 10331735 2024.05.31 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10331746 2024.05.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10273684 2024.05.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10273723 2024.05.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10282539 2024.05.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10289161 2024.05.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10292277 2024.05.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10292286 2024.05.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10292295 2024.05.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10320927 2024.05.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10331736 2024.05.31 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10320923 2024.05.31
pospolity mazurek, Passer montanus 7 10331731 2024.05.31 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10331759 2024.05.31 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10320935 2024.05.31
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10331723 2024.05.31 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10320925 2024.05.31
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10331753 2024.05.31 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10292278 2024.05.31 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10292317 2024.05.31 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10331728 2024.05.31 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10282543 2024.05.31 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10288692 2024.05.31 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10292315 2024.05.31 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10320937 2024.05.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10282525 2024.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10282545 2024.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10288690 2024.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10288693 2024.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10288698 2024.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10288766 2024.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10289166 2024.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10292288 2024.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10292298 2024.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10292311 2024.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10292325 2024.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10320928 2024.05.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 10331716 2024.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10331740 2024.05.31 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10273674 2024.05.31
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10288696 2024.05.31 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10288760 2024.05.31 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10288764 2024.05.31 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10289133 2024.05.31 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10289168 2024.05.31 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10292308 2024.05.31 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10331734 2024.05.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10273672 2024.05.31
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10288699 2024.05.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10288712 2024.05.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10288717 2024.05.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10289138 2024.05.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10292297 2024.05.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10292299 2024.05.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10331721 2024.05.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 10331749 2024.05.31 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10282524 2024.05.31 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10331752 2024.05.31 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10289167 2024.05.31 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10283756 2024.05.30 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10287696 2024.05.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10287692 2024.05.30 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10287686 2024.05.30 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10296443 2024.05.30 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10327361 2024.05.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10287682 2024.05.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10296432 2024.05.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10287681 2024.05.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10296431 2024.05.30 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 10287680 2024.05.30 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10287693 2024.05.30 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10327384 2024.05.30 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10296440 2024.05.30 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10327362 2024.05.30 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10287678 2024.05.30 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10327378 2024.05.30 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10283755 2024.05.30 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10287687 2024.05.30 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10296445 2024.05.30 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 10287694 2024.05.30 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10273749 2024.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10273755 2024.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10277432 2024.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10277433 2024.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10277436 2024.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10277437 2024.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10283749 2024.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10284312 2024.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10296437 2024.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10273756 2024.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10283750 2024.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10284294 2024.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10284295 2024.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10296435 2024.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10327359 2024.05.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10296430 2024.05.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10327365 2024.05.30 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10273751 2024.05.30 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10283215 2024.05.30 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10327363 2024.05.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10283214 2024.05.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10284303 2024.05.30 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10277444 2024.05.30 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10327376 2024.05.30 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10282556 2024.05.30 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10283223 2024.05.30 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10327364 2024.05.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10282567 2024.05.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10283217 2024.05.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10283745 2024.05.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10287688 2024.05.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10327383 2024.05.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10273757 2024.05.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10283760 2024.05.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10284298 2024.05.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10284313 2024.05.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10296426 2024.05.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10327382 2024.05.30 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10273748 2024.05.30 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10296425 2024.05.30 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10287679 2024.05.30 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10282554 2024.05.30 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10283221 2024.05.30 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10327371 2024.05.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 10327380 2024.05.30 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10273752 2024.05.30 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10273753 2024.05.30 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10277434 2024.05.30 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10277439 2024.05.30 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10284322 2024.05.30 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10277438 2024.05.30 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10296429 2024.05.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10282566 2024.05.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10283220 2024.05.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10284302 2024.05.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10296439 2024.05.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10327377 2024.05.30 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10282563 2024.05.30 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10282559 2024.05.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 10282561 2024.05.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10283759 2024.05.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10284304 2024.05.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10284316 2024.05.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10296441 2024.05.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10327368 2024.05.30 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10284325 2024.05.30 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10287689 2024.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10277440 2024.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10282558 2024.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10283758 2024.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10284296 2024.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10287695 2024.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 10327374 2024.05.30 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10283213 2024.05.30 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10284305 2024.05.30 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10327356 2024.05.30 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10283751 2024.05.30 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10287690 2024.05.30 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10296424 2024.05.30 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10283744 2024.05.30 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10287691 2024.05.30 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10296436 2024.05.30 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10283752 2024.05.30 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10296438 2024.05.30 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10327373 2024.05.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10282560 2024.05.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10283222 2024.05.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10283754 2024.05.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10284315 2024.05.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10327360 2024.05.30 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10327369 2024.05.30 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10284318 2024.05.30 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10327385 2024.05.30 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10273758 2024.05.30 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10284324 2024.05.30 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10282555 2024.05.30 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10327366 2024.05.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10282562 2024.05.30 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10282552 2024.05.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10287685 2024.05.30 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10327379 2024.05.30 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10327372 2024.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10273754 2024.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10277435 2024.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10283748 2024.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10284299 2024.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10287684 2024.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10296434 2024.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 28 10327381 2024.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10273750 2024.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10283761 2024.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10284297 2024.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10296428 2024.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 10327358 2024.05.30 WP